Becel Iubește Inima celor Dragi

Primul mecanism: completeaza chestionarul de pe www.lunainimii.ro. Al doilea mecanism: completeaza fraza organizatorilor de pe www.facebook.com/becel si invita-ti prietenii sa voteze formularea ta.

Pentru primul mecanism de concurs: 290 x voucher nenominal utilizabil in clinicile partenere din Anexa 1. Pentru al doilea mecanism: 29 x premii conform Anexa 3; 290 x tricou inscriptionat.

Citeste si Actul Aditional la Regulamentul Concursului!

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Becel Iubeste Inima celor Dragi – Septembrie este luna inimii pe internet!”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1. Organizatorii campaniei promotionale ” Becel Iubeste Inima celor Dragi – Septembrie este luna inimii pe internet!” (denumita in continuare “Promotia”) este S.C. Unilever South Central Europe SA. (denumita in continuare “Organizatorul” sau “Unilever”), cu sediul in Ploiesti, Bd. Republicii nr.291, jud.Prahova inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 2200. Prezenta Promotie se desfasoara in colaborare cu Clinicile Medsana si alte clinici partenere  din tara(“Clinicile” – Anexa 1 la prezentul contract) prin intermediul S.C. netWing International S.R.L, cu sediul in Bd. Constructorilor, nr.20A, Cladirea IPROMET, sector 6, Bucuresti numita in cele ce urmeaza “Agentia”.
1.2. Promotia se va derula sub forma unui concurs conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial pe parcursul Promotiei, prin intocmirea unui act aditional la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare la data comunicarii publice a actului aditional ce contine aceste modificari.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Prezenta Promotie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata.

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE A PROMOTIEI

3.1. Promotia este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si se adreseaza tuturor persoanelor fizice cu domiciliul stabil in Romania si/sau rezidente in Romania.

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE A PROMOTIEI

4.1. Promotia se desfasoara in perioada 02 septembrie – 15 octombrie 2010, inclusiv. Perioada de inscriere Promotie prin intermediul ambelor mecanisme de inscriere conform Regulamentului incepe din data de 02 septembrie ora 00:00:00 si dureaza pana la data de 30 septembrie ora 17:59:59 inclusiv. Intervalul orar zilnic de inscriere in Promitie este 00:00:00 – 17:59:59 inclusiv.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Nu pot participa la Promotie angajatii Organizatorului, angajatii agentiilor implicate in implementarea si dezvoltarea acestei Promotii, precum si membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).
5.2. La Promotie pot participa toate persoanele fizice cu domiciliul/resedinta in Romania (denumite in continuare “Participanti”) cu varsta peste 18 ani, care se inscriu in Promotie in  unul din cele doua mecanisme de inscriere, asa cum  sunt descrise la art.7 de mai jos:
a. fie intra, in oricare zi din perioada de inscriere in Promotie si in intervalul zilnic orar conform art. 4.1. de mai sus pe site-ul www.lunainimii.ro si se inscriu in Promotie prin completarea chestionarului si mentionarea adresei lor de e-mail;
b. fie se inscriu pe site-ul www.facebook.com/becel in oricare zi din perioada de inscriere in Promotie si in intervalul zilnic orar conform art. 4.1. de mai sus, isi creaza un cont pe acest site (putand participa si persoanele care au deja un cont creat pe acest site) si intra pe pagina destinata Promotiei Organizatorului ” Becel Iubeste Inima celor Dragi – Septembrie este luna inimii pe internet!”- www.facebook.com/becel, unde vor completa o fraza in functie de tematica fiecarei zile de concurs (Anexa 2 la prezentul Regulament), anuntata de Organizator pe pagina de facebook.
5.3. Participarea la aceasta Promotie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE

6.1.    In cadrul acestei Promotii se pot castiga urmatoarele premii:
a. in cadrul primului mecanism de concurs, conform sectiunii 7 lit.A de mai jos se acorda 10 premii pe zi, pe intreaga durata de inscriere in  Promotie conform 4.1. de mai sus, respectiv in total 290 premii, fiecare premiu constand intr-un voucher nenominal in baza caruia castigatorul (sau orice persoana desemnata de acesta care indeplineste conditiile de participare prevazute de prezentul Regulament) poate beneficia, in perioada Promotiei mentionata la art.4.1. de mai sus (02 septembrie -15 octombrie 2010 inclusiv), de un premiu constand in: un consult de medicina generala, o analiza de sange pentru testarea colesterolului (total si HDL) si o reducere de 10% pentru un set analize suplimentare recomandate de medicul generalist in urma consultului general, efectuate la una din Clinicile precizate in Anexa 1. Castigatorul sau persoana desemnata de acesta va suporta restul de 90% din valoarea setului de analize, iar reducerea de 10% acordata ca parte din premiu in cadrul Promotiei nu se poate aplica/transfera la alte analize/investigatii decat cele recomandate de medicul generalist. Daca un castigator sau persoana desemnata de acesta care se prezinta cu voucher-ul la Clinica nu doreste sa beneficieze decat de analiza gratuita de colesterol, fara a mai beneficia si de reducerea de 10% la setul de analize recomandat de medicul generalist, atunci va mentiona expres acest refuz in cadrul tabelului nominal intocmit de reprezentantul Clinicii, care se va semna de castigator/persoana desemnata, iar aceasta reducere nu i se mai acorda, fara nicio alta despagubire din partea Organizatorului.
b. in cadrul celui de-al doilea  mecanism de concurs, conform sectiunii 7lit.B de mai jos se acorda:
–  cate 1 premiu I zilnic (in total 29 de premii zilnice)  acordat castigatorului locului I  desemnat zilnic (incepand cu data de 02 septembrie pana in data de 30 septemebrie 2010 inclusiv)  in cadrul celui de-al doilea mecanism, premiu ce difera in functie de tematica zilei fiecarei zile de Promotie (Anexa 2 la prezentul Regulament),  asa cum va fi aceasta anuntata pe pagina de facebook a Promotiei. Premiile alocate fiecarei zile sunt detaliate in Anexa 3.
– cate 10 premii zilnice (in total 290 premii), acordate castigatorilor urmatoarelor 10 locuri (desemnati in cadrul celui de-al doilea mecanism conform sectiunii 7 lit.B de mai jos (incepand cu data de 02 septembrie pana in data de 30 septemebrie 2010 inclusiv) constand in cate un tricou inscriptionat cu tematica zilei respective, in valoare comerciala de 25 RON, fiecare.

6.3. Premiile acordate in cadrul prezentei Promotii nu pot fi inlocuite cu alte premii si/sau produse si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul in care nu poate fi validat nici un castigator desemnat, conform  procedurilor detaliate in acest Regulament sau in cazul in care castigatorul desemnat refuza sau nu accepta premiul (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, refuz manifestat expres si neechivoc in acest sens), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, premiul ramanand la dispozitia Organizatorului.
6.4.  Procedura de atribuire a fiecarui  premiu este detaliat in Sectiunea 8 din prezentul Regulament.

SECTIUNEA 7. MECANISMELE PROMOTIEI

A. Mecanismul  desfasurat pe site-ul www.lunainimii.ro (“primul mecanism”)
7.1.    Pentru a participa la Promotie prin intermediul acestui mecanism, consumatorii interesati trebuie, in perioada si intervalul zilnic orar de inscriere conform art.4.1. de mai sus inclusiv, sa intre pe site-ul www.lunainimii.ro, completeaza chestionarul format din 17 intrebari (inclusiv cu adresa lor de e-mail la care pot fi contactati). Primii 10 participanti zilnici care completeaza chestionarul pana la ora 17:59:59 inclusiv, vor fi desemnati castigatori ai zilei respective. Fiecare zi de concurs incepe la ora 00:00:00 si se finalizeaza la ora 17:59:59. Un participant se poate inscrie o singura data pe zi  in Promotie de pe aceeasi adresa de e-mail. In cazul in care un participant nu a fost desemnat castigator intr-o zi a Promotiei se poate inscrie din nou intr-o alta zi a Promotiei. Un participant nu poate castiga decat un singur premiu in cadrul acestui mecanism al Promotiei.  In cazul in care un participant se va inscrie de mai multe ori in aceeasi zi de Promotie, incepand cu cea de-a 2 inscriere chestionarul de inscriere va fi blocat; de asemenea, chestionarul  de inscriere va fi blocat dupa ora limita de inscriere 17:59:59, in asa fel incat participantul nu se va mai putea inscrie in Promotie, decat eventual intr-o alta zi a Promotiei.
7.2.    Organizatorul Promotiei nu isi asuma responsabilitatea:
a.    pentru inscrierile incorecte/incomplete in Promotie, inscrierile in care participantii nu au raspuns la intregul chestionar, precum si pentru inscrierile efectuate dupa data limita de desfasurare a acesteia, respectiv data de 30.09 2010 ora 17.59.59 inclusiv ;
b.    pentru pierderile sau intarzierile in inscriere determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorilor;
c.    daca  adresa de e-mail mentionata la inscrierea pe site-ul www.lunaiminii.ro nu poate fi identificata. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Promotie si nici nu il va putea contacta in cazul in care va fi desemnat potential castigator;
d.    pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet si/sau a serverului ce gazduieste site-ul datorita aglomerarii retelelor de internet pe perioadele de trafic intens.
g.    pentru blocarea posibilitatii de inscriere pe site daca un participant doreste sa se inscrie de mai multe ori pe zi sau dupa ora limita de inscriere in acest concurs, respectiv daca un castigator desemnat doreste sa se inscrie din nou in concurs.

B. Mecanismul  desfasurat pe “facebook” (“al doilea mecanism”)
7.3. Pentru a participa la Promotie prin intermediul acestui mecanism, consumatorii interesati trebuie, in perioada si intervalul orar zilnic de inscriere in Promotie conform art.4.1. de mai sus, sa intre pe site-ul www.facebook.com (site public), sa isi creeze un cont conform formularului mentionat pe aceasta pagina si regulilor de protectie si acces impuse de proprietarul acestui web site, sau in cazul in care au deja un cont creat, sa-l acceseze, sa se logheze cu username-ul si parola sa, sa intre pe pagina destinata Promotiei Organizatorului intitulata “Luna inimii Becel” – www.facebook.com/becel,  si sa completeze o fraza postata zilnic de Organizator pe aceasta pagina.
7.4. Dupa ce va completa fraza zilei, participantul va putea invita prietenii sai sa il voteze, fiecare participant putand fi votat in ziua in care s-a inscris in Promotie prin acest mecanism, pana la ora 17:59:59 inclusiv a zilei respective, de toti ceilalti membrii ai comunitatii Facebook, ce acceseaza pagina Promotiei. Un participant nu poate fi desemnat castigator al unui premiu in cadrul acestui mecanism decat o singura data pe intreaga durata a Promotiei, indiferent de cate ori se inscrie in Promotie prin intermendiul acestui mecanism.
7.5. Un participant cu un username si o parola se poate inscrie si completa fraza zilei in cadrul  Promotiei o singura data pe zi. Votarea participantului se face prin accesarea butonului “Like” pus la dispozitie de sistemul IT al web site-ului pe care este implementata aceasta Promotie. Voturile exercitate de pe conturi de “facebook” create dupa data inceperii Promotiei de titulari care nu s-au inscris in Promotie si care nu au avut alta activitate in comunitatea facebook decat acordarea de voturi, precum si voturile care au fost acordate participantilor inscrisi in Promotie de pe conturi care s-au desfiintat pana la data finalizarii Promotiei nu vor fi luate in considerare la desemnarea castigatorului Promotiei. De asemenea, daca in urma verificarii in detaliu a voturilor provenite de pe conturile celor care sunt suspectati de o eventuala frauda (conturi fictive), se descopera un numar relevant de voturi (care ar putea influenta castigatorul Promotiei) cu profil indisponibil in spate, atunci se vor anula toate aceste voturi de pe conturi fictive.
7.6.    Participantul care acumuleaza in ziua inscrierii sale in Promotie prin acest mecanism pana la ora 17:59:59 inclusiv, cele mai multe voturi, pe baza voturilor oferite de membrii comunitatii facebook, va fi desemnat  castigatorul locului I al acelei  zile, respectiv castigatorul premiului I alocat zilei respective conform  art. 6.1. lit b de mai sus (respectiv Anexei 3). Urmatorii 10 participanti clasati (in ordinea descrescatoare a numarului de voturi acumulate intr-o zi) vor castiga cate un premiu constand intr-un tricou inscriptionat, conform art.6.1. lit.b de mai sus.
7.7..    Organizatorul Promotiei nu isi asuma responsabilitatea:
a.    pentru inscrierile incorecte/incomplete in Promotie, in care participantii nu au completat fraza zilei in care s-au inscris, precum si pentru inscrierile efectuate dupa data sau limita de desfasurare a acesteia, respectiv data de 30.09. 2010 ora 17.59.59 sau dupa ora limita de inscriere din cadrul orarului zilnic de inscriere, respectiv 17:59:59;
b.    pentru pierderile sau intarzierile in inscriere determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorilor;
c.    pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet si/sau a serverului ce gazduieste site-ul datorita aglomerarii retelelor de internet pe perioadele de trafic intens.
d.    pentru blocarea inscrierii daca un participant doreste sa se inscrie de mai multe ori pe zi in acest concurs, sau dupa ora limita de inscriere, ori un castigator deja desemnat doreste sa se inscrie din nou in concurs.

SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

8.1.     Cei 10 castigatori zilnici ai primului mecanism de inscriere (pe www.lunainimii.ro) vor fi desemnati zilnic de o comisie formata din un reprezentant al Agentiei si unul al Organizatorului, respectiv vor fi desemnati castigatori primii 10 participanti inscrisi care au completat in ziua respectiva, pana cel tarziu la ora 17:59:59, inclusiv, chestionarul postat pe site; castigatorii vor fi anuntati in cel mult 24 de ore de catre  Agentie pe adresele de e-mail  cu care s-au inscris in concurs, despre castigarea premiului, conditiile si modalitatile in care acesta va intra in posesia premiului. In cazul primirii unui e-mail de instiintare, castigatorul trebuie sa contacteze Agentia in termen de maxim 24 de ore  de la data primirii e-mail-ului, la numarul de telefon 021.528.21.28 sau adresa de e-mail lunainimiibecel@netwing.ro indicate in cadrul mail-ului pentru validare. In cazul in care castigatorul in discutie nu contacteaza Agentia in termenul mentionat, acesta va fi invalidat si isi va pierde calitatea de castigator, fara nicio despagubire din partea Organizatorului/Agentiei. In cazul in care un castigator este invalidat, premiul va fi acordat urmatorului clasat de pe lista sau va ramane la dispozitia Organizatorului, la alegerea acestuia. In cazul contactarii telefonice sau prin e-mail a Agentiei de catre potentialul castigator, acesta din urma trebuie sa confirme participarea sa la Promotie, sa comunice numele, prenumele, varsta si adresa completa, dupa obtinerea in prealabil a acordului expres si neechivoc pentru introducerea datelor sale personale in baza de date a Organizatorului, prelucrata de Agentie, in vederea validarii si atribuirii premiului. Pentru zilele de weekend (sambata si duminica) din cadrul perioadei de inscriere, desemnarea si contactarea castigatorilor se va face in cursul zilei de luni, aplicandu-se aceleasi reguli ca mai sus.
8.2. Fiecarui castigator astfel desemnat i se va trimite prin curier in cel mult 7 zile de la comunicarea telefonica a datelor sale, un voucher nenominal, in baza caruia castigatorul sau persoana desemnata de acesta, va putea beneficia de premiu, prin prezentarea la Clinica cea mai apropiata, pana cel mai tarziu la data de 15 octombrie 2010. Reprezentantul  Clinicii va verifica daca persoana care se prezinta la analize detine un voucher original primit de la Organizator si daca se prezinta in perioada stabilita prin prezentul Regulament (pana cel mai tarziu la data de 15 octombrie 2010 inclusiv). Daca persoana care se prezinta la Clinica nu prezinta voucherul in original ori se prezinta la Clinica in afara perioadei de efectuare a analizelor stabilita conform prezentului Regulament, castigatorul respectiv va fi invalidat si nu va putea beneficia de premiu, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.
8.3. Reprezentantul fiecarei Clinici va intocmi tabele nominale cu numele si prenumele fiecarui castigator al Promotiei (in cazul in care se prezinta o persoana desemnata de castigator, va fi mentionat atat numele castigatorului care a desemnat acea persoana cat si  numele acesteia), care a beneficiat de consultul medical, analiza gratuita si reducerea de 10% acordata in cadrul premiului (sau dupa caz refuzul expres al acestuia de a beneficia de reducerea la setul de analize suplimentare), si semnatura acestuia, tabele ce vor fi centralizate de catre Clinica Medsana Bucuresti si transmise Organizatorului impreuna cu vouchere retinute de la castigatorii/persoanele desemnate care au beneficiat de premiu.

8.4. Castigatorii zilnici ai celui de-al doilea mecanism de inscriere (respectiv castigatorul locului I si ceilalti 10 castigatori) vor fi desemnati de catre o comisie formata dintr-un reprezentant al Organizatorului si unul al Agentiei. Castigatorii vor fi desemnati din cadrul tuturor participantilor inscrisi zilnic in Promotie in cadrul acestui mecanism in intervalul orar zilnic conform art.4.1. de mai sus, care au completat fraza zilei si au fost votati in ziua respectiva, pana la ora 17:59:59 inclusiv, de ceilalti membri ai comunitatii facebook, fiind ales castigatorul locului I participantul care a acumulat cel mai mare numar de puncte pe baza voturile oferite, in ziua inscrierii sale in Promotie, de membrii comunitatii Facebook si apoi, vor fi desemnati, in ordinea numarului de voturi acumulate, ceilalti 10 castigatori zilnici.
8.5.     In cazul in care mai multi participanti, vor avea acelasi numar de voturi acumulate, departajarea se va face in functie de ordinea acumularii acestora, in asa fel incat va avea prioritate participantul care a acumulat cel dintai numarul de voturi.
8.6.    Fiecare castigator va primi un mesaj pe site-ul www.facebook.com, pana la ora  24:00 a zilei respective, prin care va fi instiintat ca a fost desemnat potential castigator al locului I sau, dupa caz al unuia din celelalte 10 locuri, din ziua respectiva si i se va solicita comunicarea adresei de-mail la care poate fi contactat pentru validare.
8.7.    In cazul primirii unui mesaj de instiintare pe site-ul www.facebook.com, potentialul  castigator trebuie sa comunice Organizatorului, in termen de maxim 24 de ore de la data primirii mesajului de instiintare,  adresa de e-mail la care poate fi contactat. In cazul in care potentialul castigator in discutie nu transmite adresa de e-mail in termenul mentionat, acesta va fi invalidat si isi va pierde calitatea de castigator, fara nicio despagubire din partea Organizatorului. In cazul in care un castigator este invalidat, premiul va fi acordat urmatorului clasat de pe lista, cu cele mai mari punctaje/voturi acumulate. Potentialul castigator  care a comunicat in termen adresa sa de e-mail va primi un mail de la Agentie prin  i se va solicita sa contacteze Agentia la numarul de telefon/ adresa de e-mail precizate in mesajul e-mail, in termen de 24 de ore de la data la care a primit e-mailul de la Agentie. In cazul contactarii telefonice sau prin e-mail a Agentiei de catre potentialul castigator, acesta din urma trebuie sa confirme participarea sa la Promotie si sa comunice  numele, prenumele, varsta si adresa completa, dupa obtinerea in prealabil a acordului expres si neechivoc pentru introducerea datelor sale personale in baza de date a Organizatorului, prelucrata de Agentie, in vederea validarii si atribuirii premiului. Pentru zilele de weekend (sambata si duminica) din cadrul perioadei de inscriere, desemnarea si contactarea castigatorilor se va face in cursul zilei de luni, aplicandu-se aceleasi reguli ca mai sus.Castigatorului i se va aduce la cunostinta ca i se va trimite prin curier (in cazul premiilor constand in obiecte) premiul castigat la adresa indicata in cursul lunii octombrie 2010. Premiile constand in cina romantica, weekend la Baile Felix, cursuri de dans, sedinte de masaj vor fi atribuite  castigatorilor in acelasi termen sub forma unor vouchere in baza carora castigatorii sau persoanele desemnate de acestia pot beneficia de premiu. Un reprezentant al Agentiei va stabili impreuna cu fiecare castigator al unui astfel de premiu, detaliile, perioada si modalitatea de intrare in posesia premiului de catre castigator. Castigatorul premiului constand in bilete la concertul Guns’n roses va primi prin curier pana cel mai tarziu la data de 15 septembrie 2010 biletele castigate. Premiile impozabile vor fi atribuite castigatorilor pe baza unui proces-verbal de predare-primire.
8.5.    Imposibilitatea oricarui potential castigator de a comunica datele solicitate in termenul stabilit conform prezentului Regulament sau refuzul potentialului castigator, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale duce la invalidarea ca potential castigator si pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, iar reprezentantii Organizatorului vor proceda in vederea desemnarii altui castigator in ordinea punctajului acumulat. In cazul in care si castigatorii urmatori se gasesc in vreuna dintre situatiile mentionate anterior in acest articol, acestia pierd dreptul de atribuire a premiilor, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

SECTIUNEA 9. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

9.1. Organizatorul, in vederea desfasurarii Promotiei, prelucreaza datele personale ale participantilor la aceasta promotie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr.2220
9.2.    Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele vizate isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea inscrierii in Promotie, validarii si atribuirii premiului si dupa caz, indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii (in cazul premiilor impozabile).
9.3. Organizatorul si Agentia garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. Persoanele vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Cladirea B1-B2, et. 4, Sector  1, Bucuresti, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
9.4. Persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoanele vizate au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Persoanele vizate vor  transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C Unilever South Central Europe S.A, cu adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Cladirea B1-B2, et. 4, Sector  1, Bucuresti

SECTIUNEA 10. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR

Numele castigatorilor  validati, precum si premiile castigate in cadrul Promotiei vor fi publicate pe pagina destinata Promotiei  gazduita pe site-ul www.facebook.com, respectiv pe www.lunainimii.ro , in cel mult 2 de zile de la momentul validarii lor.

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA

11.1 Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
11.2 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Promotiei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Promotie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 12. LITIGII SI FRAUDE

12.1 In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Promotie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.
12.2 Eventualele reclamatii legate de derularea si implementarea Promotiei se vor putea trimite pe durata Promotiei, asa cum este reglementata in prezentul Regulament pe urmatoarea adresa: S.C Unilever South Central Europe S.A, cu adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Cladirea B1-B2, et. 4, Sector  1, Bucuresti Dupa data publicarii castigatorilor conform acestui Regulament, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.
12.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Promotii.

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOTIEI

13.1 Prin participarea la aceasta Promotie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
13.2 Regulamentul Promotiei va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe adresa S.C Unilever South Central Europe S.A, cu adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Cladirea B1-B2, et. 4, Sector 1, Bucuresti, cu mentiunea “pentru campania promotionala “Becel Iubeste Inima celor Dragi – Septembrie este luna inimii pe internet!”.
Anexele: 1- Clinicile, 2- Tematica zilei, 3 – Premiile I alocate pe zile fac parte integranta din prezentul Regulament.
Prezentul Regulament a fost redactat si atestat de Cabinet av.Simona Coman din Campina, astazi 02.09.2010, in 5 exemplare, din care 4 s-au eliberat partii.
S.C. Unilever South Central Europe S.A.
Prin Imputernicit,
av. Loredana Badila