Arnos te răsplătește și datoriile-ți plătește!

Cumpara cel putin un produs participant si trimite SMS la 1874 cu numele si prenumele, numarul bonului fiscal si data bonului cate atesta achizitia (Exemplu: IonescuMaria1234/15102010). Pastreaza bonul si ambalajul produsului pentru validare. La campania promotionala participa toate sortimentele de paste ARNOS cu sau fara sticker promotional pe ambalaj.

Prin tragere la sorti: 1 x mobilier de bucatarie in limita a 8000 RON; 10 x plata ratelor bancare pana la sfarsitul anului 2010, in limita a 2000 RON; 10 x plata facturilor la intretinere pana la sfarsitul anului 2010, in limita a 2000 RON. Premii instant: 2000 x pachet paste fainoase Arnos, pentru primii participanti.

Regulamentul oficial al Campaniei Publicitare
“Arnos te rasplateste si datoriile-ti plateste!”

(15 octombrie 2010 – 09 decembrie 2010)

ART 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1.     Campania publicitara “Arnos te rasplateste si datoriile-ti plateste!” (“Campania”) este organizata si desfasurata de Tymbark Maspex Romania S.R.L., o societate comerciala din Romania, cu sediul in Str. Stefan cel Mare nr. 38-40, Valenii de Munte, jud. Prahova, Romania, avand Codul Unic de Inregistrare 3451510 si numar de operator de date cu caracter personal 972 (denumita in continuare “Organizator”). Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare “Regulament Oficial”).
1.2.    Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-urile de internet: www.arnos.ro si www.infopromotii.ro, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant, in baza unui apel telefonic cu tarif normal la numarul 0744.348.499, intre orele 08:00 – 16.00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei, sau trimitand o scrisoare la sediul Organizatorului: Tymbark Maspex Romania S.R.L., Str. Stefan cel Mare nr. 38-40, Valenii de Munte, jud. Prahova, Romania.
1.3.     Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament oficial, respectand procedurile legale, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa postarea unui anunt prealabil de prezentare a acestor modificari pe site-ul de internet www.arnos.ro.
1.4.     Suportul tehnic in cadrul mecanismului de participare la Campanie este asigurat de catre MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Str. Pictor Iser nr. 19, Bucuresti, tel. 224.40.20, fax. 224.57.31, Cod Fiscal Nr. RO13351917, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8295/2000 (denumita in continuare „Agentia”).

ART 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

ART 3. DURATA CAMPANIEI
Campania va incepe la data de 15 octombrie 2010, 08:00 si va dura pana la data de 9 decembrie 2010, 23:59, inclusiv.

ART 4. PRODUSE SI AMBALAJELE PARTICIPANTE
Produsele participante la Campanie sunt pastele fainoase “Arnos” (orice sortiment si orice ambalaj), cu sau fara sticker-ul promotional ”Arnos te rasplateste si datoriile-ti plateste” – denumite in continuare “Produsul Participant”.

ART 5. MECANISMUL CAMPANIEI
5.1 Inscrierea
5.1.1.    Pentru a participa la Campanie, consumatorii trebuie sa achizitioneze cel putin un Produs Participant si sa trimita la numarul de telefon 1874 (tarif standard in retelele de telefonie mobila Vodafone, Orange si Cosmote), in perioada 15 octombrie 2010 ora 08:00 – 09 decembrie 2010 ora 23:59, inclusiv, („data limita” de primire a SMS-urilor), un mesaj text scris (“SMS”), care sa contina urmatoarele infomatii:
(i) numele si prenumele participantului;
(ii) numarul bonului fiscal prin care s-a achizitionat Produsul Participant;
(iii) data bonului fiscal prin care s-a achizitionat Produsul Participant,
in formatul urmator: (exemplu) IonescuMaria1234/15102010.
5.1.2.     Fiecare SMS de participare la Campanie este considerat valid doar daca contine toate informatiile prevazute la art. 5.1.1.
5.1.3.     Pentru fiecare SMS trimis, participantul va suporta costul acestuia (tarif standard stabilit de retelele de telefonie mobila din care este trimis SMS-ul).
5.1.4.     Un bon fiscal poate fi inscris in Campanie o singura data de catre un Participant. Inscrierea este reprezentata de trimiterea numarului si datei bonului fiscal prin care s-au achizitionat Produsele Participante prin SMS. Data bonului fiscal trebuie sa fie cuprinsa exclusiv in perioada derularii Campaniei (bonul fiscal trebuie sa fie emis in intervalul 15.10.2010- 09.12.2010 inclusiv) si anterioara datei de trimitere a sms-ului.
5.1.5.    Pentru fiecare SMS expediat in cadrul prezentei Campanii, participantii vor primi din partea Organizatorului, ulterior, prin SMS, un raspuns corespunzator situatiei in care se afla, dupa cum urmeaza:
a)    mesajul expediat este valid (contine toate informatiile obligatorii), iar participantul este unul din primii 2000 de inscrisi; mesajul trimis va fi: ” Ai castigat un pachet cu paste Arnos. Pastreaza bonul fiscal si ambalajul produsului pentru validare. Suna la 0744.348.499 (tarif normal, L-V 08-16).”
b)    mesajul expediat este valid (contine toate informatiile obligatorii), iar participantul nu este unul din primii 2000 de inscrisi; mesajul trimis va fi: „Felicitari! Te-ai inscris in promotia Arnos. Pastreaza bonul fiscal si ambalajul produsului.  Succes la tragerile la sorti!”
c)    mesajul expediat este invalid deoarece nu contine toate informatiile obligatorii; mesajul trimis va fi: „Mesaj incorect! Trimite SMS cu numele, prenumele, numarul si data bonului fiscal (exemplu: IonescuMaria1234/15102010)”.
d)    mesajul expediat este invalid deoarece informatiile obligatorii, desi corecte, au mai fost expediate anterior (un bon fiscal a fost introdus in concurs de mai multe ori); mesajul trimis va fi: „Inscriere invalidata, deoarece te-ai mai inscris anterior la campanie cu acelasi bon fiscal. Pentru detalii, suna la 0744.348.499 (tarif normal, L-V 08-16)”
e)    castigatorii premiilor constand in acoperirea cheltuielilor de intretinere/rata bancara vor primi urmatorul mesaj:
„La promotia Arnos,ai castigat plata intretinerii (maxim2000lei) Pastreaza bonul fiscal si ambalajul pentru validare. Suna la 0744.348.499 (tarif normal, L-V 08-16)”
„La promotia Arnos,ai castigat plata ratei la banca(maxim2000lei)!Pastreaza bonul fiscal si ambalajul pentru validare.Suna la 0744.348.499 (tarif normal, L-V 08-16)”
f)    castigatorul Marelui Premiu va primi urmatorul mesaj: „Esti castigatorul promotieiArnos:o mobila de bucatarie(8.000 lei)!Pastreaza bonul fiscal si ambalajul pentru validare.Suna la0744.348.499 (tarif normal, L-V08-16)”
g)    mesajele expediate in afara perioadei de desfasurare a Campaniei vor primi urmatorul mesaj de raspuns: „Mesajul tau a fost expediat in afara perioadei de desfasurare a campaniei Arnos. Pentru detalii, suna la 0744.348.499 (tarif normal, L-V 08-16).”
5.1.6.     La tragerile la sorti nu vor participa SMS-urile care nu sunt valide, precum si SMS-urile primite in afara perioadei de desfasurare a Campaniei.
5.1.7.     Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea in urmatoarele cazuri:
a) pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de telefon 1874, precum si pentru mesajele trimise in afara perioadei de desfasurare a Campaniei sau la un alt numar de telefon;
b) pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art. 5.1.5. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
c) daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat (nu este alocat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc.). In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Campanie;
d) pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;
e) pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile la numarul 1874 sau asupra bonului fiscal ori ambalajului produsului. Conform prezentului regulament, premiile vor fi acordate primului participant care poate face dovada achizitionarii produsului (prezinta in original ambalajul Produsului Participant si bonul fiscal);
f) Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere si nu va fi parte in disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra bonurilor fiscale ce au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.
5.1.8.    Dupa data limita de primire a mesajelor, Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor SMS la numarul de telefon al Campaniei, prin urmare, Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru mesaje trasmise in afara perioadei campaniei.
5.1.9.     Participantii trebuie sa pastreze atat bonul fiscal, cat si ambalajul Produsului Participant in original, astfel incat, in cazul declararii ca si castigatori, sa poata prezenta Organizatorului atat bonul fiscal, cat si ambalajul Produsului Participant pentru validare.

ART 6. PREMIILE SI VALOAREA LOR
6.1. Premiile promotiei sunt:
a) un numar de 2.000 de premii constand in pachete cu paste fainoase „Arnos”. Valoarea comerciala a unui premiu constand intr-un pachet cu paste fainoase „Arnos” este de 19,98 lei inclusiv TVA.
b) un numar de 10 premii constand in acoperirea cheltuielilor de intretinere a locuintei pana la sfarsitul anului 2010. Valoarea fiecarui premiu este limitata la suma de 2.000 lei.
c) un numar de 10 premii constand in acoperirea cheltuielilor cu ratele bancare pana la sfarsitul anului 2010. Valoarea fiecarui premiu este limitata la suma de 2.000 lei.
d) Marele Premiu constand in 1 (un) mobilier complet de bucatarie. Valoarea comerciala a Marelui Premiu este de 8.000 RON inclusiv TVA. Castigatorul Marelui Premiu poate achizitiona de la orice comerciant de pe teritoriul Romaniei un mobilier complet de bucatarie, cu configuratia dorita de castigator, iar Organizatorul va acoperi costurile de achizitie ale mobilierului, in limita valorii de 8.000 RON inclusiv TVA. Dovada achizitiei se face de catre castigator prin factura proforma emisa de catre comerciant, iar Organizatorul va transfera in contul bancar al Castigatorului o suma reprezentand contravaloarea facturii, in limita valorii de 8.000 RON inclusiv TVA.
6.2.    Valoarea comerciala totala a premiilor ce se acorda in cadrul prezentei promotii este de 87.960 lei inclusiv TVA.
6.3.     Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii. Castigatorii pot opta pentru acordarea contravalorii premiilor in bani, cu exceptia premiului constand in pachete cu paste fainoase „Arnos”, pentru care nu este permisa acordarea contravalorii in bani.

ART 7.  ATRIBUIREA PREMIILOR CAMPANIEI
7.1.     Atribuirea premiilor constand in pachete cu paste fainoase „Arnos”
7.1.1.    Premiile constand in pachete cu paste fainoase „Arnos” se atribuie primilor 2.000 (douamii) de participanti care trimit un SMS valid, incepand cu data inceperii Campaniei (15.10.2010, ora 8:00). Atribuirea se face in ordinea cronologica a primirii SMS-ului valid, fara tragere la sorti.
7.1.2.    Un participant nu poate primi decat un singur premiu constand intr-un pachet cu paste fainoase „Arnos”, indiferent de numarul de SMS-uri valide trimise, precum si indiferent de numarul de telefon de pe care este expediat SMS-ul.
7.1.3.    In cazul in care un castigator nu este validat conform procedurii din prezentul Regulament, premiul se atribuie urmatorului participant, in ordinea cronologica a primirii SMS-ului valid de inscriere in Campanie.
7.2.    Atribuirea Marelui Premiu si a premiilor constand in acoperirea cheltuielilor de intretinere si a cheltuielilor cu ratele bancare
7.2.1.    Premiile constand in acoperirea cheltuielilor de intretinere si a cheltuielilor cu ratele bancare, precum si Marele Premiu se atribuie prin tragere la sorti, la care vor fi inscrisi toti participantii care au trimis un SMS valid pana in ziua anterioara respectivei trageri la sorti.
7.2.2.     Tragerile la sorti pentru atribuirea acestor premii vor avea loc la urmatoarele date:
– 22.10.2010, 29.10.2010, 05.11.2010, 12.11.2010, 19.11.2010, 26.11.2010 (la fiecare din aceste trageri la sorti se extrage cate un castigator al unui premiu constand in acoperirea cheltuielilor de intretinere si cate un castigator al unui premiu constand in acoperirea cheltuielilor cu ratele bancare);
– 03.12.2010, 10.12.2010 (la fiecare din aceste trageri la sorti se extrag cate doi castigatori ai unui premiu constand in acoperirea cheltuielilor de intretinere si cate doi castigatori ai unui premiu constand in acoperirea cheltuielilor cu ratele bancare);
– 10.12.2010 (la tragerea la sorti finala se extrage castigatorul Marelui Premiu).
7.2.3.    Tragerile la sorti vor avea loc pe cale electronica, prin extragere aleatoare cu ajutorul unui program informatic specializat. Validarea extragerii se va face de catre Comisia de Validare prevazuta in prezentul Regulament.
7.3    Alte prevederi referitoare la atribuirea premiilor
7.3.1.    Odata desemnat castigator, un SMS nu va mai fi reintrodus in baza de date si nu va mai participa la tragerile la sorti urmatoare, cu exceptia tragerii la sorti pentru Marele Premiu.
7.3.2.    Un participant se poate inscrie in promotie cu un numar nelimitat de SMS-uri, si poate castiga astfel un numar nelimitat de premii, cu exceptia premiului constand in pachete cu paste fainoase „Arnos”, pentru care se aplica regula „un participant=un premiu”.
7.3.3.     Numele castigatorilor Campaniei vor fi publicate pe www.arnos.ro si www.infopromotii.ro, dupa validarea finala a acestora.
7.3.4.    La fiecare din tragerile la sorti prevazute mai sus se vor extrage si un numar de 3 (trei) rezerve pentru fiecare premiu atribuit. In cazul in care un castigator nu este validat conform procedurii din prezentul Regulament, sau refuza primirea premiului, atunci premiul respectiv se atribuie pe rand rezervelor, in ordinea extragerii acestora. In cazul in care nici una din rezervele extrase nu este validata, atunci premiul respectiv ramane la dispozitia Organizatorului.

ART 8. VALIDAREA CASTIGATORILOR SI PREDAREA PREMIILOR
8.1    Validarea castigatorilor
8.1.1.    Participantii care, in urma inscrierii in campanie a unui SMS valid, primesc ulterior un mesaj prin care sunt anuntati ca au castigat un premiu, trebuie sa sune, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea mesajului, la numarul 0744.348.499 (telefon cu tarif normal, apelabil intre orele 08:00 – 16:00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale), pentru a primi instructiuni legate de validare si inmanarea premiului.
8.1.2.    Validarea unui castigator desemnat se face in urma trimiterii de catre acesta, la casuta postala OP1 – CP5 Bucuresti, a unui plic cu mentiunea „pentru campania „Arnos te rasplateste si datoriile-ti plateste!”, care sa contina obligatoriu urmatoarele:
(i) bonul fiscal, in original, avand numarul si data ce au fost inscrise in Campanie de catre participant;
(ii) ambalajul produsului, in original;
(iii) numarul de telefon de pe care a fost expediat SMS-ul de inscriere in Campanie;
(iv) copia cartii de identitate a participantului;
(v) adresa la care sa fie expediat premiul, in cazul in care difera de adresa inscrisa in cartea de identitate (doar pentru premiile constand in pachete cu paste fainoase „Arnos”);
(vi) datele contului bancar IBAN in care sa fie transferata contravaloarea premiului (doar pentru Marele Premiu si premiile constand in acoperirea cheltuielilor de intretinere si a cheltuielilor cu ratele bancare). Contul bancar trebuie sa fie deschis la o unitate bancara din Romania, iar titularul contului bancar trebuie sa fie castigatorul desemnat sau reprezentantul legal al acestuia.
8.1.3.    Plicul trebuie expediat ca scrisoare recomandata cu confirmare de primire, si trebuie sa soseasca la adresa de destinatie casuta postala OP1 – CP5 Bucuresti in termen de 10 zile lucratoare de la primirea SMS-ului prin care a fost anuntata castigarea premiului.
8.1.4.    In cazul in care un castigator desemnat motiveaza intemeiat imposibilitatea trimiterii plicului in termenul mentionat la art. 8.1.3 de mai sus, atunci Organizatorul poate prelungi intervalul de timp mai sus mentionat cu inca 10 zile lucratoare.
8.1.5.    Validarea castigatorilor desemnati se face de catre Comisia de Validare, prin verificarea continutului plicului expediat.
8.1.6.    In cazul in care vreunul dintre participantii desemnati castigatori nu respecta termenul de trimitere a plicului, sau plicul trimis nu contine toate elementele prevazute la art. 8.1.2, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida pe participantul respectiv, acesta din urma pierzand astfel in mod definitiv dreptul la atribuirea premiului.
8.2    Predarea premiilor constand in pachete cu paste fainoase „Arnos”
8.2.1.    Premiile constand in pachete cu paste fainoase „Arnos” vor fi livrate prin intermediul reprezentantilor
Organizatorului, la domicilul declarat al castigatorilor, in termen de 30 zile calendaristice de la data validarii.
8.2.2.    Predarea premiului se face doar catre participantul declarat castigator, dupa verificarea identitatii acestuia, prin semnarea unui proces-verbal de predare-primire.
8.2.3.    In situatia in care Organizatorul nu reuseste sa il gaseasca pe castigator la domiciliul comunicat in intervalul de 30 de zile, Organizatorul va lasa la adresa de domiciliu respectiva o instiintare scrisa de ridicare a premiului. Prin instiintare, i se comunica castigatorului locatia, data si intervalul orar in care acesta trebuie sa se prezinte pentru a-si ridica premiul. In cazul in care castigatorul desemnat nu se prezinta la data si ora stabilita pentru ridicarea premiului, se considera ca acesta a renuntat la premiul acordat si pierde orice drept de a revendica ulterior premiul.
8.3    Predarea premiilor constand in acoperirea cheltuielilor de intretinere si a cheltuielilor cu ratele bancare, precum si a Marelui Premiu
8.3.1    Marele Premiu si premiile constand in acoperirea cheltuielilor de intretinere si a cheltuielilor cu ratele bancare se predau exclusiv prin transfer bancar in contul IBAN al castigatorului desemnat.
8.3.2    Organizatorul va transfera in contul IBAN indicat de castigatorul desemnat suma aferenta contravalorii premiului respectiv, in termen de 30 de zile de la validare.
8.3.3    In cazul in care castigatorul desemnat nu indica un cont bancar valabil, al carui titular sa fie, Organizatorul va invalida premiul acordat, castigatorul desemnat pierzand astfel in mod definitiv dreptul la atribuirea premiului.
8.4    Alte prevederi privitoare la validarea si predarea premiilor
8.4.1.    Premiile acordate in cadrul prezentei campanii vor fi livrate doar la adrese de domiciliu de pe teritoriul Romaniei, respectiv in conturi bancare deschise la unitati bancare de pe teritoriul Romaniei.
8.4.2.    Validarea castigatorilor premiilor acordate in cadrul prezentei campanii se va face de catre o Comisie de Validare, ce va avea urmatoarea componenta:
– Catalin Iagaru– Grup Brand Manager (Organizator)
– Claudia Craioveanu – Brand Manager (Organizator)
– Andreea Zlat – Consilier Juridic (Organizator),
sub supravegherea dnei Eugenia Codescu, Notar Public.

ART 9. RESPONSABILITATE
9.1.     Prin participarea la Campanie, toti participantii si castigatorii desemnati sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si a castigatorilor desemnati.
9.2.     Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu participantii la Campanie sau cu cei desemnati castigatori, in afara obligatiilor asumate in cuprinsul prezentului Regulament. Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiilor si nu acorda garantie pentru aceste premii.

ART 10. DREPTUL DE PARTICIPARE
10.1.     Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice cu domiciliul/resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor societatii Tymbark Maspex Romania S.R.L. (Organizatorul), ai societatii Arnos S.R.L. (producatorul), ai agentiilor de publicitate implicate in aceasta Campanie, precum si a membrilor familiilor tuturor acestora (copii, parinti, sot/sotie).
10.2.     In cazul in care castigatorul este o persoana minora sau o persoana lipsita de capacitate de exercitiu ori cu capacitate restransa de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului numai insotit de reprezentantul legal, acesta din urma semnand o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea castigului respectiv si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legata de castigul respectiv.

ART 11. TAXE SI IMPOZITE
11.1.    Valoarea comerciala a premiilor prevazuta in prezentul Regulament este valoarea neta, Organizatorul suportand impozitul cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei se obliga sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
11.2.     Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata altor taxe, impozite sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, in afara celor prevazute la alineatul precedent.

ART 12. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN
Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

ART 13. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

ART 14. PRELUCRAREA  DATELOR CU CARACTER PERSONAL
14.1.     Prin participarea la campania promotionala “Arnos te rasplateste si datoriile-ti plateste!”, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului Oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale in baza de date a Organizatorului, in scopul participarii la aceasta campanie, validarii castigatorilor, atribuirii premiilor Campaniei si pentru a fi folosite in activitati de marketing ulterioare.
14.2.    Anuntarea castigatorilor poate fi un eveniment public. Participarea la campanie constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele va fi facut public potrivit legislatiei in vigoare si folosit in materiale publicitare de catre Organizator fara nici un fel de plata aferenta. Castigatorii se obliga sa semneze si o declaratie in acest sens, la solicitarea Organizatorului.
14.3.     Participantilor la campania promotionala “Arnos te rasplateste si datoriile-ti plateste!” le sunt garantate drepturile prevazute de legea privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie.
14.4.     Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea, rectificarea, blocarea, actualizarea sau transformarea datelor personale in date anonime in conformitate cu prevederile legii. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Organizator.