Argus – “Croaziera viselor”

Cumpara cel putin doua produse participante si trimite numarul bonului de casa care atesta achizitia prin SMS la 1862 sau trimite 2 etichete originale de produse participante si datele personale (nume, prenume, adresa, telefon) la OP71, CP70 Bucuresti. Pastreaza bonul pentru validare.

Prin tragere la sorti: 3 x pachet turistic Croaziera pe Mediterana (sau contravaloarea in bani); 6 x Masina de paine Moulinex. Premii garantate pentru primii 500 participanti: sort de bucatarie.

Citeste si Actul aditional!

REGULAMENTUL CAMPANIEI ARGUS
“ Croaziera viselor”
4 Octombrie 2010 – 14 Noiembrie 2010

Art. 1 Organizator
(1)    Organizatorul Campaniei  ARGUS ”Croaziera viselor ” (denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este ARGUS SA, cu sediul in Str. Industriala, Nr. 1, Constanta, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J13/550/1990, CUI RO1872644, denumita in cele ce urmeaza „Organizatorul”.
(2)    Campania se deruleaza prin intermediul agentiei BRANDS TALK SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Str.
Barbu Vacarescu, nr. 164 A, intrarea A, parter, camera 15, biroul 3, Caro Business Park
(3), inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/20429/10.12.2004, Cod Unic de Inregistrare RO17026846, in calitate de Imputernicit. In baza relatiilor contractuale existente intre parti, BRANDS TALK SRL actioneaza in toate actiunile pe seama si in contul Organizatorului, aceasta relatie comerciala fiind o relatie consolidata in timp.
(3)    Decizia de derulare a acestei Campanii conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru toti participantii.
(4)    Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament oficial (denumit in continuare „Regulament Oficial”), prin intocmirea unui act aditional.

Art. 2 Durata campaniei si aria de desfasurare
(1) Campania ARGUS „Croaziera viselor”, organizata si desfasurata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial pe intreg teritoriul Romaniei, va incepe la data de 4 Octombrie 2010 (ora 00:00:00) si se va incheia la data de 14 Noiembrie 2010 (ora 23:59:59), inclusiv.
(2) In situatia in care Organizatorii decid sa scurteze / sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica in modalitatile prevazute la Art. 4.
(3) Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in caz contrar acestea nu mai sunt datorate de catre Organizatori.

Art. 3 Dreptul de participare la campanie
(1) Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, cetateni romani cu domiciliul stabil/resedinta in Romania care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 3 Octombrie 2010, inclusiv, si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare „Participanti”).
(2) Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii companiilor Argus SA, ai companiilor distribuitoare ale Argus SA, precum si ai altor companii implicate in desfasurarea acestei Campanii si nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).
(3) Organizatorii îsi rezerva dreptul de a înlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care încearca sa fraudeze.
(4) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.
(5) Dreptul de participare la aceasta campanie apartine exclusiv unui singur expeditor.

Art. 4 Regulamentul Campaniei
(1) Campania ARGUS „Croaziera viselor” se va derula conform cu prevederile prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza „Regulament”), acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.
(2) Regulamentul Campaniei ARGUS „Croaziera viselor” este disponibil pe perioada de desfasurare, pe site-ul [bannerid:429] si poate fi solicitat in mod gratuit printr-o cerere scrisa si datata la OP71, CP70 Bucuresti.
(3) Organizatorii isi rezerva dreptul de a completa si/sau schimba prezentul Regulament Oficial pe parcursul derularii campaniei, completarea si/sau modificarea urmand a fi aduse la cunostinta publicului prin modalitatile prevazute la alin. (2), din prezentul articol.

Art. 5 Produsele participante
(1) Produsele participante la aceasta campanie sunt sticlele de ulei Argus de 1 litru si 2 litri.
(2) Dupa data incheierii Campaniei, produsele participante, astfel cum sunt acestea descrise mai sus, isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nici o responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

Art. 6 Mecanismul de desfasurare a campaniei
(1)    Pentru a participa la aceasta Campanie, participantii trebuie sa:
a.    Sa achizitioneze oricare doua produse participante Argus, pe perioada Campaniei;
b.    Sa trimita :
i.     Numarul bonului fiscal care atesta cumpararea a celor 2 produse participante, prin SMS, la numarul 1862.  Codul expediat prin SMS (cifrele ce compun numarul bonului de casa) nu trebuie sa contina spatii sau alte caractere suplimentare. Mesajele care nu corespund din punct de vedere al continutului vor fi invalidate. Exemplu mesaj valid: XXXXX, unde „XXXXX” reprezinta numarul bonului de casa. Numarul de caractere al unui bon fiscal poate varia in functie de magazin.
sau
ii.     doua etichete integrale, in original, de la doua produse participante, intr-un plic alaturi de datele personale (nume, prenume, adresa, telefon) la adresa la OP71, CP70 Bucuresti.
(2) Premiile oferite in cadrul acestei Campanii sunt:
– Premii garantate – primii 500 de participanti unici care trimit prin posta, la OP71, CP70 Bucuresti, plicul continand cele doua etichete integrale de la doua produse participante castiga cate un sort de bucatarie, garantat;
– Premii acordate prin trageri la sorti – la fiecare tragere la sorti se vor oferi 3 premii: 2 (doua) masini de paine si o croaziera pe Marea Mediterana.
(3) Prin expedierea unui SMS in perioada promotiei, continand numarul bonului de casa ce atesta achizitionarea a 2 produse participante la promotie sau prin expedierea unui plic care sa contina 2 etichete de produse participante, participantul va participa automat la tragerea la sorti.
(4) Tragerile la sorti vor avea loc pe 19 octombrie 2010, 2 noiembrie 2010 si 19 noiembrie 2010. Un participant poate castiga un singur premiu acordat prin tragerile la sorti saptamanale, indiferent de tipul de premiu castigat (masina de paine sau croaziera) sau indiferent daca a folosit numere de telefon diferite pentru inregistrarea in Campanie.
(5) Un numar al aceluiasi bon fiscal poate fi trimis o singura data pe perioada promotiei de pe un numar de telefon, bon pe baza caruia se poate face dovada achizitiei a celor 2 produse participante Argus.
(6) Pe perioada campaniei, pentru multiplu de achizitii de 2 (doua) produse participante Argus, prezente pe bonuri de casa diferite, clientul poate trimite de pe acelasi nr de telefon multiplu de SMS, fiecare SMS continand numarul fiecarui bon de casa care atesta achizitia de 2 (doua) produse participante Argus. Daca au fost cumparate multiplu de produse participante pe un singur bon de casa, se poate trimite un singur SMS pe perioada promotiei continand datele corespunzatoare bonului respectiv. Numarul si data aceluiasi bon fiscal pot fi trimise o singura data de pe acelasi numar de telefon.
(7) Participantii la promotie trebuie sa pastreze bonul de casa, in original, pentru ca in cazul in care castiga a face dovada achizitionarii produselor participante.
(8) Ordinea receptionarii codurilor trimise prin SMS este reprezentata de data calendaristica si ora (ora, minutul, secunda) receptionarii si inregistrarii acestora in baza de date, indiferent de data si ora trimiterii acestora. Daca un SMS este trimis de catre participant dar, din cauze ce nu tin de Organizatori, nu s-a inregistrat in baza de date, acesta nu va fi considerat valid.
(9) Organizatorii isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului conturilor participantilor care incearca sa fraudeze..
(10) Un participant poate introduce prin SMS maxim 10 (zece) de bonuri fiscale intr-o singura zi, pe perioada de desfasurare a acestei Campanii.

Art. 7 CONDITII DE VALIDITATE
7.1 Validarea plicurilor
(1) Pentru ca un plic sa fie valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
ü    Plicul sa contina 2(doua) etichete integrale , in original, de la 2 (doua) produse Argus participante;
ü    Etichetele sa fie intregi si in original – este interzisa reproducerea sau falsificarea etichetelor produselor participante la loteria publicitara,precum si alterarea in orice mod a celor originale. Etichetele rezultate in urma unor astfel de operatiuni suntc considerate nule si nu vor fi luate in considerare in cadrul Campaniei;
ü    Plicul sa fie expediat la OP71, CP70 Bucuresti, pana la data de 14 noiembrie 2010, inclusiv (data postei)
ü    Plicul sa contina urmatoarele informatii: nume, prenume, adresa, telefon.
(2) Plicurile care nu fac dovada indeplinirii acestor conditii sau care sunt deteriorate nu vor fi validate.
(3) Organizatorul nu este raspunzator pentru plicurile trimise sau primite dupa data de 14 Noiembrie 2010, pierdute sau deteriorate.

7.2. Validarea SMS-urilor
(4) Pentru ca un SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:
ü    SMS-ul sa contina numarul bonului fiscal care atesta achizitia a minim doua produse Argus participante (doar numarul bonului fiscal, fara nici un spatiu sau semn suplimentar intre caractere);
ü    SMS-ul sa fie primit de Organizatori pe perioada desfasurarii campaniei: 4 Octombrie 2010 – 14 Noiembrie 2010;
ü    SMS-ul sa fie trimis numarul 1862 (tarif normal valabil in retelele Orange / Vodafone / Cosmote) in perioada promotiei, intre 00:00 – 23:59;
ü    Codul (numarul bonului de casa) trimis prin SMS sa fie un numar de bon valid, real, nu trebuie sa contina spatii sau alte caractere suplimentare, netrimis anterior pe perioada campaniei de pe acelasi numar de telefon.
(5) Dovada de expediere a SMS-urilor sau a mesajelor nu reprezinta si dovada primirii lor.

7.3 Validarea castigatorilor premiilor ce constau in sort de bucatarie
(6) Pentru ca un participant sa fie validat ca si castigator al unui astfel de premiu, acesta trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii
ü    sa indeplineasca dreptul de participare stipulat la art. 3;
ü    plicul expediat sa fie un plic valid si sa se numere printre primii 500 de participanti unici

7.4 Validarea castigatorilor premiilor ce constau in masina de paine/croaziera pe Marea Mediterana
(7) Pentru ca un participant sa fie validat ca si castigator al unui astfel de premiu, acesta trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii
ü    sa indeplineasca dreptul de participare stipulat la art. 3;
ü    sa poata fi contactat telefonic intermen de 5 zile de la data tragerii la sorti;
ü    In momentul contactarii telefonice sa declare, nume, prenume, varsta, adresa completa;
ü    sa trimita pe fax la numarul 021/320.40.67, in termen de 5 zile de la data comunicarii datelor personale prin telefon urmatoarele:
o    o copie a unui act de identitate cu poza;
o    o copie a bonului fiscal,care atesta achizitia a doua produse participante, pe perioada promotiei a carui numar l-a expediat prin SMS (doar in cazul in care participantul deemnat castigator la tragerea la sorti a participat prin SMS)
ü    sa faca dovada existentei bonului fiscal – bonul fiscal trebuie sa fie in original, nedeteriorat, intreg, lizibil (nu se accepta fotocopii ale bonurilor fiscale);
(8) In cazul in care vreunul dintre participantii desemnati castigatori nu indeplineste conditiile prevazute la art. 7.4 sau nu respecta termenul mentionat in cadrul acestor articole sau refuza cu rea-credinta si nemotivat prezentarea dovezii detinerii bonului fiscal, atunci Organizatorii isi rezerva dreptul de a-l invalida pe consumatorul respectiv.

ART. 8 TRAGERILE LA SORTI
(1) Tragerile la sorti pentru desemnarea castigatorilor se vor efectua electronic in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai companiilor implicate in organizarea Campaniei si vor fi asistate de un notar public.
(2) Tragerile la sorti se vor desfasura dupa cum urmeaza:
– pe 19 octombrie 2010– la aceasta tragere la sorti vor participa toate plicurile/SMS-urile valide primite de Organizator pana la data de 17 Octombrie 2010 (inclusiv);
– pe 2 noiembrie 2010 – la aceasta tragere la sorti vor participa toate plicurile/SMS-urile valide primite de Organizator pana la data de 31 Octombrie, 2010 (inclusiv);
– pe 19 noiembrie 2010- la aceasta tragere la sorti vor participa toate plicurile/SMS-urile valide expediate de participanti pana la data de 14 Noiembrie 2010 (inclusiv).
(3) La fiecare tragere la sorti se vor extrage 3 castigatori: 2 castigatori ai cate unei masini de paine si un castigator al unei croaziere pe Marea Mediterana. Totodata, se vor extrage si 15 rezerve (cate 5 rezerve pentru fiecare premiu). Se va apela la rezerve in cazul in care, din motive independente de vointa Organizatorilor, acestia nu pot lua legatura cu Participantul extras castigator in termenul stabilit in prezentul Regulament sau nu este validat din cauza nerespectarii a cel putin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei. Se va apela la rezerve in ordinea in care acestea au fost extrase.
(4) Tragerea la sorti electronica presupune folosirea unui program cu distributie aleatorie care va selecta castigatorii dintr-o baza de date rezultata din procesarea plicurilor/SMS-urilor valide.

Art. 9 PREMIILE SI ACORDAREA LOR
(1) Premiile care vor fi oferite in cadrul acestei campanii sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Modalitate acordare

Premiu

Numar

premii

Valoare premiu

(pret unitar,

 RON cu TVA)

Prin tragere la sorti

 

Pachet turistic pentru croaziera pe Marea Mediterana sau contravaloarea in RON a acesteia

3

9084.18

Masina de paine, marca Moulinex

6

279.9

Garantat, pentru primii 500 de participanti

Sort de bucatarie

500

8.06

(2) Valoarea totala a premiilor este de 32.962 ron (TVA inclus ).
(3) Premiile sunt atribuite conform cu mecanismul descris la Art. 6. Toti castigatorii premiilor acordate prin tragere la sorti vor fi contactati telefonic in termen de maxim 5 zile de la data tragerii la sorti.
9.1 Acordarea premiului constand in excursie
(4) Toti castigatorii premiilor constand in Croaziera pe Marea Mediterana vor fi contactati telefonic de catre un reprezentant al Organizatorului la numarul de telefon declarat in plic sau folosit pentru trimiterea SMS-ului in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data tragerii la sorti, pentru anuntarea castigului si prezentarea celor 2 optiuni: Croaziera sau Contravaloarea acesteia.
(5) Din momentul instiintarii, Castigatorul are la dispozitie un termen de 3 zile lucratoare pentru a decide care din cele 2 optiuni o va alege.
(6) Pachetul turistic oferit ca premiul constand in croaziera pe Marea Mediterana include fiecare dintre urmatoarele pentru castigator si inca o persoana aleasa de castigator:
– Cost cabina dubla tip B4
– Taxa servicii hoteliere la bord
– Asigurare navala
– Transport avion Bucuresti – Barcelona + retur
– Transfer aeroport – port

(7) Valoarea totala a unei excursii nu poate depasi suma de 9084.18 ron. Orice servicii optionale suplimentare, care nu sunt incluse in pachetul respectiv de servicii turistice vor fi suportate direct de catre castigator, reprezentand spezele acestuia. Perioada de utilizare a pachetului turistic este 29.11.2010 – 06.12.2010, conform disponibilitatii de transport si cazare indicate de Organizator. Pentru toate detaliile legate de data si conditiile calatoriei, precum si pentru ridicarea biletelor si a documentelor necesare, castigatorul va fi contactat de catre Organizator. Detaliile legate de intervalele de timp si conditiile finale ale calatoriei se vor stabili strict in functie de disponibilitatile pachetelor turistice ale agentiei de turism. Organizatorii nu poarta nici o raspundere pentru eventualele reclamatii cu privire la calitatea serviciilor oferite prin pachetele turistice. Orice anulare sau modificare a datelor de calatorie rezervate de catre castigatori intra sub incidenta masurilor si penalizarilor stabilite de agentia de turism.
(8) Contravaloarea in RON a fiecarui pachet turistic este de 9084.18 RON, Impozabili, repectiv 9084.18 ron net. Organizatorul va transfera aceasta suma in contul indicat de catre castigator in termen maxim de 20 zile lucratoare de la data inregistrarii optiunii castigatorului. Toti catigatorii care vor opta pentru contravaloarea in RON a pachetului turistic vor primi suma de 9084.18 RON, net, prin tranfer bancar intr-un cont personal. Pentru realizarea transferului, castigatorii trebuie sa trimita in termen de maxim 5 zile de la data inregistrarii optiunii sale, pe fax, la numarul 021/320.40.67 o copie a cartii de identitate, impreuna cu numarul contului bancar deschis pe numele lor, in RON si numele bancii/ sucursalei la care este deschis contul respectiv.
(9) Castigatorii care nu trimit copia cartii de identitate si numarului contului bancar pana la data de 15 noiembrie 2010, isi pierd orice drept asupra premiului, iar acesta se anuleaza.

9.2 Acordarea premiului constand in Masina de paine
(10) Toti castigatorii premiilor constand intr-o Masina de Paine vor fi contactati telefonic de catre un reprezentant al Organizatorului la numarul de telefon declarat in plic sau folosit pentru trimiterea SMS-ului in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data tragerii la sorti, pentru anuntarea castigului si comunicarea conditiilor de validare a premiului.
(11) Premiile constand intr-o masina de paine vor fi expediate prin intermediul unui curier in termen maxim de 15 zile lucratoare de data validarii acestora. In circumstante care nu depind de Organizatori, acestia nu isi asuma responsabilitatea nerespectarii termenului mentionat anterior. In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de validitate stipulate in Art. 7, premiul nu va fi validat. Organizatorii nu vor acorda nici o despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor carora li s-a alocat vreun premiu si nu indeplinesc conditiile de validare stipulate la Art. 7.
(12) Aceste premii vor fi predate impreuna cu documentatia primita de Organizator de la producatorul/importatorul premiilor, dupa caz. Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile premiilor acordate in aceasta Campanie. Producatorul fiecarui obiect oferit ca premiu in cadrul campaniei promotionale va remedia orice defect in cadrul perioadei de garantie, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in certificatul de garantie ce insoteste premiul respectiv.
(13) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorii are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
(14) Castigatorii premiilor constand in masina de paine sau sort de bucatarie, oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor.

9.3 Acordarea premiului constand in Sort de bucatarie
(15) Primii 500 de participanti unici care trimit prin posta, la OP71, CP70 Bucuresti, plicul continand cele doua etichete integrale de la doua produse participante castiga cate un sort de bucatarie.
(16) Sorturile de bucatarie vor fi expediate prin Posta in termen maxim de 15 zile lucratoare de data validarii acestora. In circumstante care nu depind de Organizatori, acestia nu isi asuma responsabilitatea nerespectarii termenului mentionat anterior. In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de validitate stipulate in Art. 7, premiul nu va fi validat. Organizatorii nu vor acorda nici o despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor carora li s-a alocat vreun premiu si nu indeplinesc conditiile de validare stipulate la Art. 7.

Art. 11 Prelucrarea datelor personale
(1)    Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, castigatorul premiului Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lui cu caracter personal sa fie prelucrate in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.
(2) Tuturor participantilor le este garantata confidentialitatea datelor cu caracter personal
(3) Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia imputernicitilor Organizatorului cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare. Codul numeric personal, precum si Seria BI/CI vor fi colectate doar în cazul câstigatorilor unor premii cu valoare care depaseste 600 RON, conform obligatiei impuse de Codul Fiscal de completare a Declaratiei 205 – Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, cuprinsa în Ordinul 2017/2005 publicat în Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01.2006. Numele si prenumele câstigatorului si premiul câstigat în cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.
(4) Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, în calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite catre Organizator, la adresa acestuia specificata in preambului Regulamentului, în o cerere intocmita în forma scrisa, datata si semnata.
(5) Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si în mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment ca datele care si vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata catre Organizator, stergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001.
(6) Organizatorul poate solicita castigatorilor acordul pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tiparite, audio si video, denumirea/numele si prenumele lui. Castigatorul nu va fi obligat sa isi exprime acest acord, acest lucru ramânând la libera sa alegere. În cazul în care castigatorul va dori sa isi exprime acordul în acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acesta.

Art. 12 Taxe si impozite
(1) Organizatorii se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III, ART 77, Alin. 1 si 4 Impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data semnarii de primire a premiilor, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.

Art. 13 Responsabilitate
(1) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
(2) Organizatorii nu vor fi facuti raspunzatori pentru modul in care magazinele ce comercializeaza produse ARGUS participante la Campanie manipuleaza si/sau vand produsele ARGUS participante la Campanie si nici de eventualele deteriorari ale etichetelor sau de lipsa acestora care ar putea rezulta din aceste activitati.
(3) Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:
– SMS-urile/ plicurile trimise dupa data de 14 Noiembrie 2010, ora 23:59:59;
– SMS-urile expediate pana la data de 14 Noiembrie 2010, ora 23:59:59, dar care nu au fost inregistrate in sistem pana la data de incheiere a promotiei;
– SMS-urile trimise de Organizatori, dar care nu au fost primite de catre participanti din motive tehnice;
– situatiile in care numarul de telefon de pe care este primit un SMS nu poate fi identificat si ca atare Organizatorii nu vor putea raspunde Participantului la campanie;
– corectitudinea datelor înregistrate de participanti prin SMS sau declarate de catre acestia in plic;
eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon inscrise in Campanie;
– eventualele dispute legate de drepturile asupra etichetelor produselor participante la Campanie, a bonurilor fiscale, de pierderea, instrainarea acestora sau de prezentarea altor bonuri fiscale necorespunzatoare, deteriorate sau falsificate. Organizatorii nu vor fi obligati sa acorde premiile pe baza unor astfel de bonuri fiscale care nu intrunesc toate conditiile prevazute in prezentul regulament.
– întreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;
– eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participanti in legatura cu aceasta campanie.
(4) Organizatorii nu sunt responsabili pentru eventualele defectiuni tehnice ce apar independent de vointa Organizatorilor care pot conduce la întreruperea functionarii canalelor de înscriere la campanie (SMS – 1862). În eventualitatea unei astfel de întreruperi înscrierile se vor relua dupa remedierea defectiunilor.
(6) Ordinea receptionarii mesajelor SMS este reprezentata de data calendaristica si ora (ora, minute, secunde) receptionarii acestora, indiferent de data si ora trimiterii acestora. Dovada de expediere a SMS-urilor de participare nu reprezinta si dovada primirii acestora

Art. 14 Incetarea campaniei
(1) Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorilor, din motive independente de vointa lor, de a continua Campania.
(2) Situatiilor avute in vedere de art. 14 alin. (1) le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al unei instante competente sau altei autoritati publice competente.
(3) In situatiile avute in vedere de art. 14 alin. (1) si (2), Organizatorii nu mai au nicio obligatie catre Participantii la Campanie, dupa cum nu au nici o obligatie de rambursare a unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

Art. 15 LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA
(1) Eventualele litigii aparute intre Organizatori, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
(2) Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
(3) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorii are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Art. 16 Diverse
(1) Plicurile devin proprietatea Argus SA si nu vor fi returnate.
(2) Eventualele contestatii legate de derularea Campaniei pot fi adresate in scris la adresa OP 71 CP70, Bucuresti si vor fi luate in considerare pana la data de 26 Noiembrie 2010 inclusiv. Dupa aceasta data, Organizatorii nu vor mai lua in considerare nicio contestatie.
(3) Prezentul Regulament a fost redactat, semnat si autentificat in 5 exemplare de catre un Notar Public.