Alexandrion – “Croazieră de 5 stele pe Meditarana”

Daca ai peste 18 ani, cumpara de la Carrefour, Metro, Selgros, Auchan, Real, Kaufland sau Cora cel putin un produs Alexandrion cu bulina galbena promotionala, descopera codul unic din 8 caractere alfanumerice, trimite-l prin SMS la 1886 sau intra pe www.delaunprieten.ro si completeaza formularul de participare. Te poti inscrie cu maximum 6 coduri pe zi. Pastreaza ambalajul cu codul unic pentru validare.

Premii prin tragere la sorti: 5 x croaziera pentru 4 persoane pe Marea Mediterana + 500 euro bani de cheltuiala. Pentru datele tragerilor la sorti, vezi art. 6.11 din regulament.

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Alexandrion „De la un prieten”

SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI

1.1. Organizatorul campaniei promotionale Alexandrion “De la un prieten”(numita in cele ce urmeaza “Campania”) este S.C. ALEXANDRION GRUP ROMANIA SRL, cu sediul social in comuna Bucov, sat Pleasa, jud. Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/1028/2000, CUI RO 13575086, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

1.2. Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament, obligatoriu pentru toti participantii, si este alcatuita dintr-o loterie, in urma careia vor fi desemnati castigatorii celor 5 premii, asa cum sunt acestea mentionate la sectiunea 5.1., de mai jos prin tragere la sorti.

1.3. Campania se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in retelele magazinelor Carrefour, Metro, Selgros, Auchan, Real, Kaufland, Cora, in perioada 12 martie 2010 – 12 mai 2010, prin intermediul S.C. SYSCOM DIGITAL S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Calea Plevnei nr 139B, in calitate de reprezentant al Organizatorului, numita in cele ce urmeaza “Agentia”.

SECTIUNEA 2. PRODUSELE PARTICIPANTE

2.1. Produsele participante la Campanie sunt bauturile alcoolice marca Alexandrion 5* – 0,7L si Alexandrion 5* – 1L, marca inregistrata apartinand S.C. ALEXANDRION GRUP ROMANIA SRL, numite in cele ce urmeaza “produse participante”, comercializate in mod individual, ca produse cu ambalaj promotional.

2.2. Produsele participante la Campanie vor putea fi identificate astfel:

2.2.1. Produsele participante vor avea atasat cartonase promotionale pe care vor fi tiparite versiunea scurta a prezentului Regulament si instructiuni referitoare la inregistarea codurilor unice in Campanie;
2.2.2. Produsele participante la Campanie vor avea lipita pe ambalaj o bulina de culoare galbena, aplicata pe exteriorul ambalajului promotional, numita in cele ce urmaza „abtibild”, continand un cod unic de participare la Campanie format din 8 caractere alfanumerice numit in cele ce urmeaza „cod unic” .

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu varsta de peste 18 ani, cu domiciliul in Romania, cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai Agentiei si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, rude de gradul I).

3.2 Prin inscrierea la Campanie se considera ca participantii au cunoscut si accepta integral, expres si neechivoc prezentul Regulament.

3.3 Participantii trebuie sa pastreze ambalajul pe care se gaseste codul unic de participare la Campanie, astfel ca, in cazul contactarii de catre Organizator castigatorii sa poata prezenta acestuia ambalajul continand codul promotional pentru validare.

SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOTIONALA

Pentru a participa la loteria organizata in cadrul aceastei Campani, consumatorii trebuie sa achizitioneze in perioada 12 martie 2010, ora 00:00 – 12 mai 2010, ora 23.59 (inclusiv), cel putin unul dintre produsele participante care au codul unic inscris pe abtibildul aplicat pe ambalajul acestuia si se inscrie in Campanie prin una din cele 2 modalitati de inscriere si anume:

a. prin trimiterea unui mesaj (SMS) la numarul de SMS 1886, numar cu tarif normal in retelele Orange, Vodafone, Cosmote si Zapp,
b. prin accesarea si completarea formularului afisat pe site-ului www.delaunprieten.ro

Fiecare cod unic poate fi inscris in Campanie o singura data, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa.

Participantii se pot inscrie in Campanie, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa, cu maxim 6 coduri unice valide pe zi.

In vederea obtinerii de informatii suplimentare referitoare la modalitatile de inscriere in Campanie, precum si despre inscrierea in forma corecta a codurilor unice descoperite pe abtibildurile aplicate pe ambalajele promotionale, participantii pot solicita informatii prin apelarea numarului de Infoline 021/528.88.86 (numar cu tarif normal disponibil de luni pana vineri in intervalul 9:00 – 18:00, exclusiv sarbatorile legale si religioase).

4.1. INSCRIEREA PRIN SMS
4.1.1. Inscrierea in Campanie prin SMS se realizeaza prin trimiterea la numarul de SMS 1886 (numar cu tarif normal in retelele Vodafone, Orange, Cosmote si Zapp) in intervalul 12 martie 2010 – 12 mai 2010, ora 23.59 (data limita de primire a mesajelor de participare la Campanie la numarul de telefon 1886), a unui mesaj de participare care sa cuprinda codul unic inscris pe ambalajul unui produs participant.

4.1.2. Pentru ca un mesaj de participare (SMS) sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a. sa contina un cod unic descoperit pe ambalajul promotional al unui produs participant;
b. codul unic de pe ambalaj sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie prin niciuna dintre cele 2 modalitati de inscriere;
c. codul unic sa fie primit la numarul 1886 in perioada 12 martie 2010 – 12 mai 2010, ora 23.59, inclusiv.

4.1.3. Fiecare mesaj (SMS) este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul de SMS 1886, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, unul din urmatoarele mesaje de raspuns:

a. daca mesajul a fost trimis in forma corecta, (codul unic nu a mai fost inscris anterior in Campanie prin nici una din cele 2 modalitati de inscriere), si este primul cod trimis de pe acel numar de telefon mobil, atunci participantul va primi din partea Organizatorului urmatorul mesaj: „Codul trimis de tine este corect! Inscrie mai multe coduri pentru a acumula mai multe sanse de castig. Detalii la 021/528.88.86 sau www.delaunprieten.ro”;
b. daca mesajul a fost trimis in forma corecta, codul unic nu a mai fost inscris anterior in Campanie prin nici una din cele 2 modalitati de inscriere, dar codul unic nu este primul cod valid inscris de pe numarul de telefon mobil respectiv, atunci participantul va primi urmatorul mesaj: ”Cod corect!Ai adaugat inca o sansa la unul din premiile Alexandrion!Astazi mai poti inscrie x coduri. Detalii la 021/5288886 sau pe www.delaunprieten.ro .Succes!”, unde “x” reprezinta numarul de coduri valide, din totalul de 6, pe care participantul le mai poate inscrie in ziua respectiva, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa;
c. daca mesajul nu este valid, respectiv codul inscris nu este corect (de exemplu in situatia in care este inscris un cod ce nu face parte din seria de coduri generate pentru prezenta Campanie, sau contine un cod de bare de produs in locul codului unic etc.) sau mesajul nu respecta conditiile stipulate in art.4.1.1 si art.4.1.2. de mai sus, atunci raspunsul va fi: ” „Codul trimis este invalid. Ai acumulat x greseli. Verifica si trimite cu atentie codul de pe ambalaj. Detalii la 021/528.88.86. Succes!”, unde “x” reprezinta numarul de coduri inscrise consecutiv, incorect si/sau invalid pana in acel moment;
d. daca mesajul a fost trimis in forma corecta si codul unic trimis este corect, dar a mai fost inscris anterior prin oricare din modalitatile de inscriere in Campanie, atunci raspunsul va fi: „Acest cod a mai fost inscris! Ai x greseli. Verifica si trimite cu atentie codul de pe ambalaj. Detalii la 021/528.88.86. Succes!”, unde “x” reprezinta numarul de coduri inscrise consecutiv, incorect si/sau invalid pana in acel moment.

4.1.4. La tragerile la sorti nu vor participa SMS-urile expediate la nr.de telefon 1886 care nu cuprind informatiile solicitate conform art. 4.1.1 si art. 4.1.2 de mai sus sau in care participantii furnizeaza coduri incomplete/incorecte, in care se comunica un cod de bare al unor produse in loc de codul unic inscris pe produsul participant, precum si SMS-urile primite in afara perioadei precizate la aceleasi articole din prezentul Regulament.

4.1.5. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:

a. pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de SMS 1886, precum si pentru mesajele trimise dupa expirarea perioadei Campaniei sau la un alt numar de telefon;
b. pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art. 4.1.3. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
c. daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Campanie;
d. daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns pentru fiecare mesaj primit;
e. pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;
f. Pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi ambalaj participant aferent unui cod unic inscris;
g. Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care au fost inscrise in Campanie codurile unice de participare;
h. Pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra ambalajelor promotionale ale caror coduri unice au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra ambalajelor promotionale nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.

4.1.6. Dupa data limita de primire a mesajelor (12 mai 2010, ora 23.59), Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor SMS la numarul de SMS al Campaniei.

4.1.7. In cazul in care un consumator, inscrie prin SMS un cod gresit sau mai multe coduri gresite de 5 (cinci) ori consecutiv, accesul acestuia in vederea inscrierii in Campanie va fi blocat. La inscrierea consecutiva a 5 coduri gresite, mesajul de instiintare are urmatoarea forma: „Ai acumulat 5 greseli! Contul ti-a fost blocat. Trimite un cod corect pentru deblocare! Detalii la 021/528.88.86. Succes!”.

4.1.8. In prealabil blocarii accesului, consumatorului i se va expedia un mesaj de instiintare dupa introducerea de 3 (trei) ori a codului/codurilor gresite. Mesajul de instiintare are urmatoarea forma: „Atentie! Ai acumulat 3 greseli. La inscrierea consecutiva a 5 coduri gresite contul iti va fi blocat. Verifica si trimite un cod corect. Detalii la 021/528.88.86.” Deblocarea accesului in vederea inscrierii in Campanie se va face numai daca consumatorul in cauza va trimite un cod corect.

4.2. INSCRIEREA PRIN COMPLETAREA FORMULARULUI ELECTRONIC DE PE SITE-UL www.delaunprieten.ro

4.2.1. Inscrierea in Campanie prin intermediul site-ului www.delaunprieten.ro (site proprietatea Oragnizatorului) se realizeaza prin accesarea site-ului in perioada 12 martie 2010 ora 00.00 – 12 mai 2010, ora 23.59 si completarea formularului electronic de inscriere in Campanie, asa cum este acesta afisat pe site, respectiv campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon mobil la care poate fi contactat participantul in eventualitatea desemnarii acestuia drept castigator, campul obligatoriu corespunzator codului unic descoperit pe ambalajul produsului participant achizitionat, campul corespunzator denumirii magazinului din care a fost achizitionat produsul, campul corespunzator numelui si prenumelui, varstei precum si campul corespunzator adresei de e-mail. Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii sau completarea lor cu informatii/date inexistente sau incorecte duce la invalidarea inscrierii respective. Completarea campurilor aditionale din formular este optionala si nu conditioneaza inscrierea in Campanie.

4.2.2. Pentru ca o inscriere prin intermediul site-ului www.delaunprieten.ro sa fie considerata valida, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a. sa contina un cod unic descoperit pe ambalajul promotional a unui produs participant;
b. codul unic de pe ambalajul promotional sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie prin nici una din cele 2 modalitati de inscriere;
c. codul unic sa fie inscris in Campanie in perioada 12 martie 2010, ora 00:00 – 12 mai 2010, ora 23.59, inclusiv.

4.2.3. Fiecare inscriere prin intermediul formularului electronic de inscriere pe site este validata preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere prin intermediul formularului electronic de inscriere pe site participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin mesaj de confirmare pe site, unul din urmatoarele raspunsuri:

a. daca mesajul a fost trimis in forma corecta, respectiv este primul cod inscris in Campanie si codul unic nu a mai fost inscris anterior in Campanie prin nici una din cele doua modalitati de inscriere cu indicarea aceluiasi numar de telefon mobil, atunci participantul va primi din partea Organizatorului urmatorul mesaj: ” Felicitari! Codul trimis de tine este corect! Inscrie mai multe coduri pentru a acumula mai multe sanse de castig. Detalii la 021/528.88.86.”;
b. in situatia in care codul unic completat in formularul electronic a fost inscris in forma corecta si nu a mai fost inscris anterior in Campanie prin niciuna din cele doua modalitati de inscriere, atunci participantul va primi urmatorul mesaj: ” Cod corect! Ai adaugat inca o sansa de castigare a unuia dintre premiile Alexandrion! Astazi mai poti inscrie x coduri. Detalii la 021/528.88.86. Succes”; unde „x” reprezinta numarul de coduri care mai pot fi inscrise in ziua respectiva folosind una din cele doua modalitati de inscriere;
c. in situatia in care codul unic completat in formularul electronic nu este corect (de exemplu in situatia in care este inscris un cod ce nu face parte parte din seria de coduri generate pentru prezenta Campanie, sau contine un cod de bare de produs in locul codului unic etc.) atunci raspunsul va fi: ” Codul trimis nu este valid. Ai acumulat x greseli. Verifica si trimite cu atentie codul de pe ambalaj. Detalii la 021/528.88.86. Succes!”, unde “x” reprezinta numarul de coduri inscrise consecutiv incorect pana in acel moment;
d. in situatia in care codul unic a fost inscris in forma corecta dar a mai fost inscris anterior printr-una din cele doua modalitati de inscriere in Campanie, atunci raspunsul va fi: „Acest cod a mai fost inscris! Ai x greseali. Verifica si trimite cu atentie codul de pe ambalaj. Detalii la 021/528.88.86. Succes!”, unde „x” reprezinta numarul de coduri inscrise consecutiv, incorect si/sau invalid pana in acel moment.

4.2.4. Pentru fiecare inscriere corecta prin intermediul formularului electronic de inscriere pe site, participantii vor primi din partea Organizatorului, imediat, confirmarea inregistrarii in Campanie a codului respectiv.

4.2.5. La tragerile la sorti nu vor participa inscrierile prin intermediul formularului electronic care nu cuprind informatiile solicitate conform art. 4.2.2. – 4.2.3. de mai sus sau in care participantii furnizeaza coduri incomplete/incorecte, in care se comunica un cod de bare al unor produse in loc de codul unic inscris pe produsul participant, precum si inscrierile efectuate in afara perioadei precizate la aceleasi articole din prezentul Regulament.

4.2.6. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:

a. pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate dupa expirarea perioadei de inscriere in Campanie;
b. pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizori sau blocarea accesului datorita supraaglomerarii retelelor de internet pe perioadele de trafic intens;
c. Pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi ambalaj participant aferent unui cod unic inscris;
d. Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon care au fost inregistrate pe site pentru contactare si validare;
e. Pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra ambalajelor promotionale ale caror coduri unice au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra ambalajelor promotionale nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.

4.2.7. Dupa data limita de inscriere pe site (12 mai 2010, ora 23.59), Organizatorul nu este responsabil in legatura cu inscrierile in Campanie efectuate prin intermediul formularului electronic de inscriere pe site.

4.2.8. In cazul in care un consumator, inscrie pe site un cod gresit sau mai multe coduri gresite de 5 (cinci) ori la rand, accesul acestuia in vederea inscrierii in Campanie utilizand acelasi numar de telefon mobil va fi blocat. La inscrierea consecutiva a 5 coduri gresite, mesajul de instiintare are urmatoarea forma: „Ai acumulat 5 greseli! Contul tau a fost blocat. Trimite un cod corect pentru deblocare! Detalii la 021/528.88.86. Succes!”.

4.2.9. In prealabil blocarii accesului, consumatorului i se va expedia un mesaj de instiintare dupa introducerea de 3 (trei) ori a codului/codurilor gresite. Mesajul de instiintare are urmatoarea forma: „Atentie! Ai acumulat 3 greseli. La inscrierea consecutiva a 5 coduri gresite contul iti va fi blocat. Verifica si inscrie un cod corect. Detalii la 021/528.88.86.” Deblocarea accesului in vederea inscrierii in Campanie se va face numai daca consumatorul in cauza va trimite un cod corect.

4.3. APELAREA NUMARULUI DE INFOLINE

4.3.1. In vederea obtinerii de informatii referitoare la modalitatile de inscriere in Campanie, precum si despre inscrierea in forma corecta a codurilor unice descoperite pe ambalajele promotionale, participantii pot solicita informatiii prin apelarea numarului de telefon Infoline 021/528.88.86 (numar cu tarif normal in toate retelele de telefonie, apelabil de luni pana vineri in intervalul orar 09:00 – 18:00, exclusiv sarbatorile legale si religioase), in perioada 12 martie 2010 – 30 mai 2010. Prin apelarea acestui numar, participantii pot de asemenea solicita informatii referitoare la motivele pentru care anumite inscrieri in Campanie au fost invalidate si pot solicita operatorilor inscrierea de catre acestia la Campanie a codurilor unice de pe ambalajele promotionale.

4.3.2. La apelarea numarului de Infoline participantii vor asculta un mesaj de intampinare prin care acestia vor fi informati ca, prin continuarea apelului telefonic, isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele personale comunicate (nume, prenume, varsta, judetul de domiciliu si un numar de telefon fix si/sau mobil) sa intre in baza de date a Organizatorului operata de S.C. SYSCOM DIGITAL S.R.L., in vederea desemnarii castigatorilor Campaniei prin tragere la sorti si validarii acestora conform prezentului Regulament. In cazul in care un participant va apela numarul de Infoline al Campaniei in afara programului de lucru mentionat in prezentul Regulament, acestuia i se va comunica printr-un mesaj, intervalul orar in care se poate inscrie in Campanie.

4.3.3. Participantii care apeleaza linia de Infoline in vederea obtinerii de informatii pot, de asemenea, solicita inscrierea in Campanie a unul sau mai multe coduri unice in masura in care acestea nu au putut fi inscrise si, respectiv, validate intr-una din modalitatile descrise la art. 4.1.-4.2.. In acest sens, participantul va comunica operatorului codul unic descoperit pe ambalajul produsului participant impreuna cu numarul de mobil precum si, optional, numele, prenumele, varsta, denumirea magazinului din care s-a achizitionat produsul participant si judetul de resedinta.

4.3.4. Pentru ca o inscriere prin intermediul Infoline-ului Campaniei sa fie considerata valida, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a. participantul sa indice un cod unic de pe ambalajul promotional al unui produs participant;
b. codul unic de pe ambalajul promotional sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie, prin niciuna din cele 2 modalitati de inscriere;
c. inscrierea sa fie solicitata in perioada 12 martie 2010 – 12 mai 2010, ora 23.59, inclusiv.

4.3.5. Fiecare inscriere prin intermediul Infoline-ului dedicat este validata provizoriu la momentul intrarii in Campanie. Pentru fiecare inscriere valida prin intermediul infoline-ului, participantul care s-a inscris in Campanie indicand un numar de telefon mobil, va primi din partea Organizatorului, imediat, confirmarea inregistrarii in Campanie a inscrierii la numarul de telefon mobil respectiv.

4.3.6. La tragerile la sorti nu vor participa inscrierile in Campanie prin intermediul Infoline-ului in care participantii furnizeaza informatii incomplete/incorecte.

4.3.7. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:

a. daca numarul de telefon comunicat operatorului este incorect sau nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Campanie;
b. pentru intreruperile neanuntate ale serviciului Infoline de catre operatorii de telefonie sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;
c. pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi ambalaj participant aferent unui cod inscris;
d. pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon care au fost comunicate operatorilor pentru validare;
e. pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra ambalajelor promotionale ale caror coduri unice au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra ambalajelor promotionale nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii acestui tip de revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.
f. codurile unice inscrise la alte numere de telefon, decat numarul de Infoline 021/528.88.86;

4.3.8. In cazul in care un consumator, solicita inscriea prin Infoline a unui cod gresit sau a mai multor coduri gresite de 5 (cinci) ori la rand, accesul acestuia in vederea inscrierii in Campanie de pe numarul de telefon indicat in vederea inscrierii va fi blocat. In prealabil blocarii accesului, dupa introducerea de 3 ( trei) ori a codului/codurilor gresite, operatorul va instiinta respectivul consumator in acest sens. Deblocarea accesului in vederea inscrierii in Campanie se va face numai daca consumatorul in cauza va comunica operatorului un cod corect.

4.4. CLAUZE DIVERSE

4.4.1. Un cod unic descoperit pe un produs participant nu poate fi inscris in Campanie decat o singura data, indiferent de metoda/modalitatea de inscriere utilizata.

4.4.2. In cazul in care pe parcursul prezentei Campanii un consumator formuleaza o reclamatie, in orice modalitate, impotriva invalidarii codului sau unic de participare, indiferent de motivele pe baza carora a avut loc aceasta invalidare (ca de exemplu codul unic a mai fost inscris in Campanie anterior, codul unic este gresit, incomplet sau incorect) atunci se va respecta urmatoarea procedura de solutionare a acestei reclamatii:

a. Organizatorul ii va solicita consumatorului ce formuleaza reclamatia sa prezinte in termen de 48 de ore de la data formularii acelei reclamatii, dovada detinerii ambalajului pe care figureaza codul unic respectiv. Consumatorul poate face dovada detinerii codului unic prin prezentarea ambalajului promotional cu codul unic la adresa Organizatorului, prin expedierea ambalajului continand codul unic, la sediul Organizatorului prin e-mail, fax, scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin curier;
b. In cazul in care codul revendicat in cadrul reclamatiei a mai fost inscris anterior in Campanie de un alt consumator, consumatorului ce a achizitionat in realitate si in mod corect produsul participant si a facut inscrieOrganizatorul il va contacta si pe consumatorul inscris cel dintai in Campanie, la numarul de telefon de la care s-a efectuat inscrierea/numarul de telefon comunicat la inscriere in vederea stabilirii motivelor care au dus la aceasta situatie. Dupa instiintarea consumatorului despre situatia de fapt si despre faptul ca apelul respectiv va fi inregistrat, Organizatorul va solicita consumatorului care a inscris cel dintai acel cod, sa prezinte in termen de 48 de ore de la data contactarii sale telefonice, dovada detinerii in ambalajului promotional pe care a fost descoperit codul unic inscris. Consumatorul poate face dovada detinerii codului unic inscris prin prezentarea cu ambalajul promotional la sediul Oraganizatorului, prin expedierea ambalajului catre Organizator prin e-mail, fax, scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin curier;
c. In cazul in care vreunul dintre consumatorii mentionati la art.4.5.2. lit. a si b de mai sus nu respecta termenul mentionat in cadrul acestor articole, nu expediaza ambalajul sau refuza cu rea-credinta sau nemotivat prezentarea dovezii detinerii ambalajului promotional continand codul unic, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de invalida inscrierea codului unic indicat de consumatorul respectiv, de a-l elimina din baza de date a Campaniei sau de a nu-l inscrie in aceasta baza de date, urmand a fi validata numai inscrierea celui care face dovada efectiva a detinerii ambalajului promotional continand codul unic;
d. In cazul in care consumatorul probeaza imposibilitatea obiectiva de a prezenta ambalajul in termenul mentionat la art. 4.5.2., atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus mentionat cu inca 24 ore (in situatiile in care durata Campaniei si data de efectuare a extragerii permite aceasta prelungire), consumatorul suportand insa, in cazul nesocotirii acestor termene si proceduri, consecinta imposibilitatii inscrierii sale in timpul necesar in baza de date a Campaniei pentru a putea participa la extragere;
e. In cazul in care o astfel de reclamatie se formuleaza inainte de efectuarea unei extrageri saptamanale, iar intervalul de timp dintre reclamatie si extragere este mai mic de 48 ore, atunci Organizatorul ii va comunica consumatorului in cauza termenul limita pe care il mai are la dispozitie pentru a putea face dovada detinerii ambalajului promotional cu codul unic.

SECTIUNEA 5. PREMIILE

5.1. In cadrul prezentei Campanii promotionale se vor acorda 5 premii, prin trageri la sorti. Fiecare premiu consta intr-o croaziera pe Marea Mediterana pentru 4 persoane (castigatorul si trei insotitori ai acestuia) precum si bani de cheltuiala in cuantum de 500 euro (suma este aferenta fiecarui premiu).

5.2. Specificul si particularitatile fiecarui premiu vor fi detaliate prin procesele-verbale de predare-primire intocmite de Organizator cu fiecare castigator in parte.

5.3. Valoarea totala a fiecarui premiu este de 112.200,6 Lei + TVA (care include contravaloarea unei croaziere pe Marea Mediterana, biletele de avion, pentru 4 persoane). Valoarea totala a premiilor ce depasesc suma de 600 RON este compusa din valoarea comerciala a fiecaruia, la care se adauga valoarea impozitului ce va fi retinut la sursa.

5.4. Procedura de de validare si de acordare a premiilor este prezentata la Sectiunea 6 din prezentul Regulament.

5.5. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului vreunui potential castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, refuza premiul expres si neechivoc sau manifesta o atitudine similara), sau in cazul imposibilitatii validarii conform prezentului Regulament, premiul ramas va fi atribuit unui alt participant conform procedurii descrise la art.6.

SECTIUNEA 6. ACORDAREA SI VALIDAREA PREMIILOR

6.1. Fiecare extragere electronica aleatoare a codurilor unice castigatoare va avea loc conform art. 6.28 de mai jos, in prezenta unui notar public si a unei comisii formata dintr-un reprezentant al Organizatorului si unul al Agentiei.

6.2. In cadrul fiecarei extrageri electronice aleatoare se vor desemna cate un cod castigator si 10 coduri de rezerva, in cazul in care premiul nu poate fi atribuit din motive obiective primului castigator ce vor fi mentionate, in ordinea extragerii, in incheierea de certificare intocmita de notarul public ce asista la tragerile la sorti. Fiecare extragere se va face din baza de date formata din totalitatea codurilor inscrise in intervalul de participare anterior fiecarei extrageri.

6.3. Potentialii castigatori ai Campaniei promotionale desemnati prin tragere la sorti vor fi contactati, de catre un reprezentant al Organizatorului, pe numarul de telefon pe care l-au inscris in Campanie pentru validarea castigului. Reprezentantul Organizatorului va comunica persoanei care va raspunde la numarul de telefon de la care s-a primit sau alaturi de care a fost inscris codul extras scopul apelului si ii va solicita sa confirme participarea sa la Campanie, codul extras castigator si tipul de produs participant achizitionat. In situatia in care codul unic corespunde cu cel extras castigator, acestuia ii vor fi solicitate numele, prenumele, varsta si adresa completa, dupa obtinerea in prealabil a acordului expres si neechivoc pentru introducerea datelor sale personale in baza de date a Organizatorului, prelucrata de Agentie, in vederea validarii si atribuirii efective a premiilor.

6.4. Potentialului castigator i se va solicita, in mod distinct, si acordul pentru inregistrarea, prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate si introducerea acestora in baza de date a Organizatorului, pentru realizarea de activitati ulterioare de marketing direct.

6.5. In cazul in care un potential castigator nu doreste ca datele sale personale comunicate prin mesajul telefonic sa fie utilizate in activitati ulterioare de marketing direct realizate de Organizator sau prin agentii desemnate de acesta, acesta trebuie sa isi exprime dezacordul in mod expres. In aceasta situatie se va proceda la validarea rezulatului dupa procedura prevazuta in prezentul regulament, iar datele sale personale nu vor fi utilizate in activitati ulterioare de marketing direct. Validarea castigatorilor Campaniei nu implica obtinerea acordului acestora pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct.

6.6. In cazul in care participantul a inscris in Campanie mai multe coduri unice, acestea vor fi comunicate pe rand reprezentantului Organizatorului, pana la individualizarea codului extras castigator. Imposibilitatea participantului de a comunica telefonic codul unic extras castigator, constatarea unor neconcordante intre codul comunicat telefonic si cel extras castigator sau refuzul persoanei castigatoare, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale in vederea atribuirii premiului duce la invalidarea acestuia, respectiv la pierderea dreptului de atribuire, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, urmand ca reprezentantii Organizatorului sa procedeze in vederea validarii la contactarea persoanelor ale caror coduri unice inscrise in campanie au fost extrase cu caracter de rezerva, in ordinea in care acestea au fost extrase, validarea urmand a avea loc dupa procedura prevazuta in prezentul articol.

6.7. In cazul in care niciunul din cei 10 participanti ale caror coduri unice au fost extrase cu titlu de rezerva pentru castigarea unui premiu nu indeplineste conditiile mentionate in prezentul Regulament in vederea validarii castigului, premiul respectiv va ramane la dispozitia Organizatorului, urmand ca acesta sa decida daca respectivul premiu va mai fi sau nu atribuit prin tragere la sorti.

6.8. Fiecare potential castigator va fi apelat in termen de 48h de ore de catre un reprezentant al Organizatorului pentru validarea telefonica a castigului. In conditiile in care un potential castigator nu poate fi contactat in cele 48h de ore (prin imposibilitate de contactare se intelege ca de exemplu dar fara a se limita la situatiile in care numarul de telefon nu este alocat, telefonul este inchis sau numarul respectiv nu poate fi contactat etc) acesta va fi invalidat si se va proceda la contactarea persoanelor ale caror coduri unice inscrise in campanie au fost desemnate rezerve conform procedurii descrise anterior.

6.9. Premiile atribuite prin tragere la sorti vor fi puse in posesia castigatorilor prin grija Organizatrorului. Fiecare castigator este obligat sa prezinte reprezentantului Organizatorului ambalajul promotional cu codul desemnat castigator pentru validarea si atribuirea premiului, in caz contrar Organizatorul rezervandu-si dreptul de a-l invalida si de a nu mai atribui premiul respectiv. De asemenea, in cazul in care reprezentantul Organizatorului constata existenta oricaror neconcordante intre datele comunicate telefonic si cele din documentul de identitate prezentat de castigator sau de pe produsul prezentat, premiul nu va fi acordat, fara ca Organizatorul sa poata fi obligat la vreo despagubire sau alt premiu in contrapartida,. Validarea si stabilirea conditiilor de atribuire a premiului se va consemna printr-un proces-verbal de validare.

6.10. In procesul-verbal se va mentiona si acordul/ dezacordul expres al castigatorului pentru inregistrarea, prelucrarea datelor sale personale ce au fost comunicate (cu exceptia CNP-ului) si introducerea acestora in baza de date a Organizatorului, pentru realizarea de activitati ulterioare de marketing direct.

6.11. Codurile unice castigatoare vor fi alese printr-un mecanism informatic automat, prin extragere aleatorie. In fiecare saptamana, extragerile se vor desfasura astfel:

6.11.1. in cadrul primei extrageri, care va avea loc pe data de 22 martie 2010 si la care vor participa codurile inscrise in Campanie in perioada 12 martie 2010, ora 0:00 – 21 martie 2010, ora 23.59, se va extrage un cod castigator precum si 10 coduri de rezerva ale acestuia
6.11.2. in cadrul celei de-a doua extrageri, care va avea loc pe data de 5 aprilie 2010 si la care vor participa codurile inscrise in Campanie in perioada 22 martie 2010, ora 00:00 – 4 aprilie 2010, ora 23.59, se va extrage un cod castigator precum si 10 coduri de rezerva;
6.11.3. in cadrul celei de-a treia extrageri, care va avea loc pe data de 19 aprilie 2010 si la care vor participa codurile inscrise in Campanie in perioada 5 aprilie 2010, ora 00:00 – 18 aprilie 2010, ora 23.59 se va extrage un cod castigator precum si 10 coduri de rezerva ;
6.11.4. in cadrul celei de-a patra extrageri, care va avea loc pe data de 30 aprilie 2010 si la care vor participa codurile inscrise in Campanie in perioada 19 aprilie 2010, ora 00:00 – 29 aprilie 2010, ora 23.59, se va extrage un cod castigator, precum si 10 coduri de rezerva ;
6.11.5. in cadrul celei de-a cincea extrageri, care va avea loc pe data de 13 mai 2010 la care vor participa codurile inscrise in Campanie in perioada 30 aprilie 2010, ora 00:00 – 12 mai 2010, ora 23.59, se va extrage un cod castigator precum si 10 coduri de rezerva.

6.12. Fiecare extragere va avea loc in prezenta unui notar public, a unui reprezentant al Organizatorului si a unui reprezentant al Agentiei. La fiecare extragere vor participa doar codurile valide inscrise in Campanie potrivit regulilor din prezentul Regulament. Dupa fiecare extragere baza de date cu coduri pentru extragere se va reseta in asa fel incat la extragerea urmatoare sa participe numai intrarile efectuate in intervalul de timp urmator determinat conform Regulamentului.

6.13. Neindeplinirea uneia dintre conditiile descrise in prezentul Regulament, refuzul de a comunica datele personale, constatarea oricaror neconcordante intre datele de identificare furnizate de castigator si cele din mesajul extras drept castigator, conduce automat la pierderea dreptului acestuia de a intra in posesia premiului castigat, reprezentantii Organizatorul urmand in continuare procedura in vederea validarii premiilor si contactarii persoanelor desemnate castigatoare cu titlu de rezerva, in ordinea in care acestea au fost extrase, dupa procedura prevazuta in articolul. 4.6.1.

CLAUZE DIVERSE DE VALIDARE SI ACORDARE A PREMIILOR

6.14. Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.

6.15. In cazul in care castigatorul este o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia castigului numai in prezenta reprezentantului sau legal. Acesta va semna o declaratie prin care Organizatorul este exonerat de orice raspundere decurgand din acordarea premiului persoanei respective.

6.16. In cazul in care unul din insotitorii desemnati de catre un castigator al unei croaziere pe Marea Mediterana este o persoana minora, lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu, acesta poate beneficia de excursie numai insotit de reprezentantul legal. Acesta va semna o declaratie prin care isi exprima acordul expres ca minorul sa participe la aceasta croaziera si exonerarea de orice raspundere a Organizatorului decaurgand din deplasarea in croaziera pe Marea Mediterana a minorului. In cazul in care reprezentantul legal nu va putea sau va refuza sa semneze o asemenea declaratie, castigatorul va trebui sa desemneze o alta persoana insotitoare in locul minorului, care sa indeplineasca toate conditiile prevazute de prezentul Regulament.

6.17. Pentru validare, organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita castigatorilor sa prezinte in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data convorbirii telefonice, prin fax sau e-mail a unei copii a actului de indentitate si/sau a pasaportului valabil (ori alte documente de identitate necesare calatoriei) ale sale si ale celor 3 insotitori. Castigatorii premiilor constand in croaziere pe Marea Mediterana, precum si insotitorii acestora, au obligatia de a detine un pasaport valabil (sau alt act de identitate acceptat prin legislatia in vigoare) pentru o perioada de cel putin 6 luni de la data 25 mai 2010.

6.18. Tuturor participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Pentru exercitarea drepturilor mentionate anterior, participantii la Campanie se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, catre Organizator.

6.19. Premiile Campaniei vor fi predate impreuna cu toate documentele necesare calatoriei, ca de exemplu dar fara a se limita la bilete de avion, bilete pentru croaziere etc.

SECTIUNEA 7. RESPONSABILITATE

7.1. Inscrierile in campanie sau revendicarile de premii facute pe baza unor abtibilduri continand coduri unice care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, care contin erori tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale abtibildelor continand coduri unice sau ambalajelor promotionale sau ale elementelor lor componente datorate manevrarii acestora, precum si mesajele ce au fost transmise prin SMS la alt numar decat cel pus la dispozitie in vederea inscrierii sau inscrierile prin SMS sau pe site-ul dedicat Campaniei dupa data de 12 mai 2010 ora 23.59, vor fi declarate nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

7.2. Organizatorul, Agentiile actionand in numele acestuia, vanzatorii cu amanuntul ai produselor promotionale participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori, pentru deteriorarea cu rea credinta a abtibildelor continand coduri unice sau a ambalajelor promotionale sau pentru sustragerea acestora.

7.3. Organizatorul Campaniei este raspunzator pentru plata impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 8. REGULAMENTUL OFICIAL

8.1. Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

8.2. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii la Campanie isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului (a carei notificare a fost inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal la nr. 11342), operata de catre. S.C. SYSCOM DIGITAL S.A in vederea efectuarii tragerilor la sorti si validarii castigurilor, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ce revin organizatorilor de promotii (numai in cazul premiilor impozabile).

8.3. La cererea expresa a oricarui participant, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor sale personale precum si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial Nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite Organizatorului o cerere intocmita în forma scrisa, datata si semnata.

8.4. Regulamentul Oficial al concursului va fi disponibil gratuit prin apel la Infoline 021/528.88.86 (numar cu tarif normal), pe site-ul www.delaunprieten.ro sau solicitare scrisa pe adresa comuna Bucov, sat Pleasa, jud. Prahova.

8.5. Prezentul Regulament Oficial a fost semnat in 5 exemplare originale si a fost autentificat astazi 11 martie 2010.