Adeplast – Căutăm meseriași buni la toate

Cumpara cel putin un produs participant si trimite SMS la 1774 (tarif normal in retelele Orange, Vodafone, Cosmote) cu seria si numarul bonului fiscal de achizitie, fara niciun spatiu, semn de punctuatie sau alta informatie. Pastreaza bonul pentru validare!

Premii prin tragere la sorti: 3 x Dacia Logan Pick-up + masina de tencuit MAI®4YOUECONOMY + trusa de scule; 53 x televizor Samsung LCD; 50 x tableta Samsung; 50 x telefon Samsung I9100 Galaxy.

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“CAUTAM MESERIASI BUNI LA TOATE”


SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI

Organizatorul campaniei promotionale „CAUTAM MESERIASI BUNI LA TOATE” (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este S.C. Adeplast S.A., cu sediul social Str. Uzinelor, Nr. 3 Jud Bihor, Municipiul Oradea, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J05/191/1994, CUI RO5119976, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.
1.1.Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulament”).
1.2.Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 23 martie 2012 – 23 octombrie 2012 (denumita in continuare „Perioada de Participare”), prin intermediul S.C. International Sport Marketing S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, str. DR. Nicolae Tomescu, nr. 23, sector 5, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/30/2011, C.U.I. RO27143088, in calitate de reprezentant al Organizatorului, numita in cele ce urmeaza “Agentia” si prin intermediul S.C. SYSCOM DIGITAL S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, str. General Ernest Brosteanu Nr. 33, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/9256/2009, C.U.I. RO25946293, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 12320, in calitate de reprezentant al Organizatorului, numita in cele ce urmeaza “Agentia SMS”.

SECTIUNEA 2. PRODUSELE PARTICIPANTE
2.1. La Campanie vor participa produse marci inregistrate apartinand S.C. Adeplast S.A., aflate in vanzare pe teritoriul Romaniei, descrise la Anexa 1 atasata prezentului Regulament Oficial al Campaniei si denumite in cele ce urmeaza “produse participante”.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE SI TERITORIUL
3.1.Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.
3.2. La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, cu domiciliul sau resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai Agentiilor si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, rude de gradul I).
3.3. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
3.4. Participantii au obligatia, sub sanctiunea anularii premiului desemnat, de a pastra bonul fiscal ce are tiparit seria si numarul cu care s-a efectuat inscrierea extrasa castigatoare si partea de ambalaj a produsului participant in Campanie pe care este inscriptionat codul de bare al produsului care a fost achizitionat pe bonul fiscal cu care s-a efectuat inscrierea in Campanie, asa cum a provenit de pe linia de productie, ambele nedeteriorate, astfel incat, conform Regulamentului, in cazul contactarii lor ca potentiali castigatori, sa poata confirma reprezentantului Organizatorului inscrierea efectuata si sa le poata prezenta si preda pentru validare, conform Sectiunii 7 de mai jos.
3.5. Premiile oferite in cadrul Campaniei promotionale „CAUTAM MESERIASI BUNI LA TOATE” vor fi predate castigatorilor doar pe teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
4.1. Pentru a participa la Campanie consumatorii trebuie sa achizitioneze in perioada 23 martie 2012 – 23 octombrie 2012 cel putin un produs participant si sa se inscrie in Campanie, in Perioada de Participare, prin trimiterea unui mesaj text de tip SMS la numarul de telefon/SMS 1774, numar cu tarif normal in retelele Orange, Vodafone si Cosmote, care sa contina seria si numarul bonului fiscal pe care a achizitionat cel putin un produs participant in Campanie, fara niciun spatiu, alt semn de punctuatie sau alta informatie.
4.2. In vederea obtinerii de informatii suplimentare referitoare la modalitatea de inscriere in Campanie si detalii despre prezentul Regulament, participantii pot solicita informatii prin apelarea numarului de Infoline 021/ 528.1774 (numar cu tarif normal, disponibil de luni pana vineri in intervalul 09:00 – 19:00, exclusiv sarbatorile legale).
4.3. Pentru ca un mesaj de participare de tip SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 4.3.1. sa contina seria si numarul bonului fiscal pe care a fost achizitionat cel putin un produs participant in Campanie, fara niciun spatiu, alt semn de punctuatie sau alta informatie;
4.3.2. sa fie primit la numarul de telefon/SMS 1774 in Perioada de Participare a Campaniei;
4.3.3. numarul de telefon de pe care este trimis un mesaj text de tip SMS la numarul de telefon/SMS 1774 sa poata fi identificat in retelele de telefonie mobila Cosmote, Orange, Vodafone, sa fie un numar de telefon mobil valid, de 10 cifre, in format national.
4.4. Fiecare mesaj de tip SMS este inregistrat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare mesaj de tip SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul de telefon/SMS 1774, participantul va primi din partea Organizatorului un mesaj de raspuns.
4.5. In prezenta Campanie nu vor participa mesajele de tip SMS-urile expediate la numarul de telefon/SMS 1774 care nu cuprind informatiile solicitate conform prevederilor din prezentul Regulament sau in care participantii furnizeaza mesaje incomplete/incorecte, precum si mesajele de tip SMS primite in afara Perioadei de Participare in Campanie, precizata in prezentul Regulament.
4.6. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
4.6.1. Pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de telefon/SMS 1774, precum si pentru mesajele trimise dupa expirarea Perioadei de Participare a Campaniei sau la un alt numar de telefon/SMS decat 1774;
4.6.2. Pentru pierderile sau intarzierile mesajelor de tip SMS de participare la Campanie, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
4.6.3. Daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj de tip SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Campanie;
4.6.4. Daca acelasi mesaj de tip SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns pentru fiecare mesaj primit.
4.6.5. Pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;
4.6.6. Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care au fost efectuate inscrierile in Campanie.
4.7. Pentru fiecare mesaj de tip SMS trimis, Participantul va suporta costul acestuia (tariful standard stabilit de retelele de telefonie mobila din care este trimis mesajul de tip SMS).
4.8. In cazul in care un participant acumuleaza 5 (cinci) inscrieri invalide/gresite consecutiv, accesul acestuia in vederea inscrierii in Campanie va fi blocat. Deblocarea se va face prin efectuarea unei inscrieri corecte. Daca dupa acumularea a 5 inscrieri invalide/gresite urmate de deblocarea contului participantul acumuleaza din nou 5 inscrieri invalide/ gresite consecutive, accesul in Campanie al acestui participat va fi blocat definitiv fara posibilitatea de deblocare. La inscrierea consecutiva a 5 participari gresite de 2 ori pe durata Campaniei, participantul va primi un mesaj de instiintare in legatura cu eliminarea sa din Campanie dupa care nu i se va mai raspunde indiferent de continutul si/sau numarul de mesaje pe care le trimite la numarul de telefon/SMS 1774.
4.9. O persoana se poate inscrie in Campanie de mai multe ori, in limita a 10 inscrieri pe zi calendaristica, de fiecare data cu o serie si numar de bon fiscal unice pe care au fost achizitionate produse participante la Campanie.
4.10. Orice incercare de fraudare in Campanie se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie.
4.11. Pentru a preveni eventuale tentative de fraudare ale Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a intreprinde verificari in baza de date a Campaniei si in mod aleator sa procedeze la verificari ale inscrierilor, avand dreptul sa solicite participantilor oricand pe durata Campaniei, sa faca dovada, in termen de 48 de ore de la contactare, a detinerii bonului fiscal ce are tiparite seria si numarul cu care s-a efectuat inscrierea in Campanie de catre acesti participanti. In cazul in care un participant nu face dovada solicitata in termenul specificat anterior, Organizatorul poate anula inscrierile ce au la baza bonurile fiscale pentru care participantii nu pot prezenta dovezile detinerii acestora. Exemple care constituie frauda (dar fara a se limita la):
a) situatia in care un participant efectueaza mai multe inscrieri in Campanie care sa contina acelasi grup de serie si numar de pe un bon fiscal pe care a fost achizitionat cel putin un produs participant la Campanie
b) situatia in care un participant inscrie acelasi grup de serie si numar de pe un bon fiscal pe care a achizitionat cel putin un produs participant la Campanie de pe mai multe numere de telefon.
4.12. In cazul in care serie si numar unice de bon fiscal un participant formuleaza o reclamatie, in orice modalitate, impotriva invalidarii unei inscrieri, indiferent de motivele pe baza carora a avut loc aceasta invalidare (ca de exemplu seria si numarul de pe bonul fiscal a mai fost inscris in Campanie anterior, seria si numarul de pe bonul fiscal sunt gresite, incomplete sau incorecte) atunci se va respecta urmatoarea procedura de solutionare a acestei reclamatii:
4.12.1. Organizatorul ii va solicita participantului ce formuleaza reclamatia sa prezinte in termen de 48 de ore de la data formularii acelei reclamatii, dovada detinerii bonului fiscal cu seria si numarul inscrise in Campanie. Participantul poate face dovada prin: trimiterea unei fotocopii lizibile bonului fiscal prin e-mail sau fax datele de contact comunicate de catre Organizator. Dupa caz Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea la sediul acestuia sau a Agentiei sau trimiterea prin orice modalitate a bonului fiscal al carui serie si numar inscrise in Campanie sunt in disputa;
4.12.2. In cazul in care cu aceeasi serie si numar de pe bonulul fiscal expus in cadrul reclamatiei a mai fost efectuata o inscriere anteriora in Campanie de catre un alt participant, Organizatorul il va contacta si pe participantul care a efectuat inscrierea cea dintai in Campanie, la numarul de telefon de la care s-a efectuat inscrierea in vederea stabilirii motivelor care au dus la aceasta situatie. Dupa instiintarea participantului despre situatia de fapt si despre faptul ca apelul respectiv va fi inregistrat, Organizatorul va solicita participantului care a efectuat cel dintai inscrierea sa prezinte in termen de 48 de ore de la data contactarii sale telefonice, dovada detinerii bonului fiscal care are inscrise seria si numarul cu care a efectuat inscrierea, conform aceleiasi proceduri ca la Art.4.14.1. In cazul in care vreunul dintre participantii mentionati mai sus nu respecta termenele mentionate mai sus sau refuza cu rea-credinta sau nemotivat prezentarea dovezilor cerute, Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida inscrierea in cauza si de a o elimina din baza de date a Campaniei sau de a nu inscrie in aceasta baza de date respectivul participant, urmand a fi validata numai inscrierea celui care indeplineste conditiile prezentate in prezentul Regulament.
4.12.3. In cazul in care participantul probeaza imposibilitatea obiectiva de a prezenta dovezile in termenul mentionat in prezentul Regulament, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus mentionat cu inca 24 ore, participantul suportand insa, in cazul nesocotirii acestor termene si proceduri, consecinta de a fi invalida inscrierea in cauza si de a fi eliminat din baza de date a Campaniei sau de a nu mai fi inscris in aceasta baza de date respectivul participant, urmand a fi validata numai inscrierea celui care indeplineste conditiile prezentate in prezentul Regulament.
4.13. Organizatorul nu este responsabil pentru situatiile in care, prin acordarea termenelor de validare a inscrierilor aflate in litigiu, inscrierile respective nu pot participa la un moment dat la tragerile la sorti stabilite conform prezentului Regulament sau pentru orice alte situatii ce rezulta din respectarea prevederilor prezentului Regulament care au drept consecinta imposibilitatea permiterii inscrierii sa fie adaugata in baza de date a Campaniei pentru a putea participa la un moment dat la tragerile la sorti stabilite conform prezentului Regulament.
4.14. Organizatorul nu isi asuma nici o raspundere si nu se va implica in nici un mod in dispute referitoare la pretentii asupra dreptului de proprietate asupra bonurilor fiscale ce au tiparite seria si numarul cu care s-au efectuat inscrieri in Campanie. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale castigatorare nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care a revendicat premiul si a fost validat final in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECTIUNEA 5. PREMIILE
5.1. In cadrul prezentei Campanii promotionale se vor acorda doua categorii de premii, si anume Categoria I si Categoria II. In total, in cadrul prezentei campanii se vor acorda 156 premii, reprezentand:
5.1.1. Categoria I:
a) 53 de premii – fiecare premiu constand in cate un televizor Samsung LCD 32D400 avand valoarea unitara cu TVA inclus de 1,068.88 lei;
b) 50 de premii – fiecare premiu constand in cate o tableta Samsung P7510 wifi, 10.1 inch avand valoarea unitara cu TVA inclus de 1,981.52 lei;
c) 50 de premii – fiecare premiu constand in cate un telefon Samsung I9100 Galaxy avand valoarea unitara cu TVA inclus de 1,980.28 lei.
5.1.2. Categoria II:
a) 3 premii – fiecare premiu constand in trei componente, respectiv:
– Un autoturism Dacia Logan Pick-Up, 1,6, 85 CP, E5, Alb Glacier, avand valoarea unitara cu TVA inclus de 37,365.06 lei
– O masina de tencuit MAI®4YOUECONOMY, avand valoarea unitara cu TVA inclus de 21,837.64 lei
– O trusa de scule ce contine urmatoarele elemenete: mistrii de zidar 180 forjat; h carda 2 m;T carda 2,5 m; spaclu de perete cu AL 60mm; cablu special; furtun 3/4 ROSU; cuplaj geka 3/4 cu mufa; clema 3/4; mufa 5 x 32; mufa 5 x 16; furtun mortar 25mm 40 bar; furtun pentru aer comprimat; cuplaj geka 1/2 cu mufa; clema 1/2; cuplaj furtun mortar mama; cuplaj furtun mortar tata; colier furtun mortar 25mm;furtun apa ROSU 1/2;pulverizator apa arro 3/4(inclusiv cuplaj si clema 1/2); cuplaj geka 3/4 cu mufa; foarfeca tabla originala ERDI;rabot aluminiu 500 x 85; nivela cu bula de aer AZ – 1m; nivela cu bula de aer AZ-1,5m; nivela cu bula de aer AZ – 2m;rabot gratii 280 x 140; rabot gratii 350 x 210; Topor ipsos; drisca cu cauciuc dur; raspel cu mâner AL;razuitor ptr. rosturi cu mâner; spaclu ptr. ipsos; spaclu suprafata; suport spaclu suprafata cu mâner; spaclu colt int.80 x 60 x 60; snur cu plumb 50 m; scara cu 5 trepte; Mistrie de netezit Profi – 500; Mistrie de netezit 280; Lada pentru mortar 90 L., avand valoarea unitara cu TVA inclus de 2,968.87 lei
Valoarea unitara cu TVA inclus a unui premiu din Categoria II este de 62,171.57 lei.
5.2. Valoarea totala cu TVA inclus a premiilor prezentei Campanii este de 441,255.35 lei
5.3. Procedurile de atribuire, validare si de acordare a premiilor sunt prezentate la Sectiunea 6 si Sectiunea 7 din prezentul Regulament.
5.4. In cazul refuzului vreunei persoane desemnate castigatoare de a beneficia de premiu (de exemplu respectivul castigator refuza premiul expres si neechivoc sau nu respecta conditiile stabilite prin prezentul Regulament pentru validarea castigului), sau in cazul imposibilitatii validarii conform prezentului Regulament, aceasta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului. Prin refuzul unui castigator se intelege ca acel castigator isi exprima cu claritate in scris sau telefonic dorinta de a nu primi premiul. In cazul convorbirilor telefonice, Organizatorul isi rezerva dreptul de a inregistra aceste convorbiri.

SECTIUNEA 6. MODALITATILE DE ATRIBUIRE A PREMIILOR
A. PREMII CATEGORIA I

6.1. Pentru fiecare zi de luni pana vineri a Campaniei se va extrage cate un premiu Categoria I. Inscrierile efectuate in zilele de sambata si duminica vor fi cumulate cu inscrierile efectuate in cursul zilei de luni imediat urmatoare si se va efectua o extragere pentru toate inscrierile cumulate in cele trei zile, respectiv sambata, duminica si luni.
6.1.1. Inscrierile castigatoare vor fi alese printr-un mecanism informatic automat, prin extragere aleatorie. Pe intreaga perioada a Campaniei, la fiecare extragere pentru premiile din Categoria I, se va extrage cate un o inscriere castigatoare si 3(trei) inscrieri cu caracter de rezerve.
6.1.2. Extragerile se vor efectua la inchiderea fiecarei zile a Campaniei. La o extragere pentru premiile zilnice vor participa toate inscrierile in Campanie, in ziua aferenta extragerii respective. Inscrierile efectuate in zilele de sambata si duminica vor fi cumulate cu inscrierile efectuate in cursul zilei de luni imediat urmatoare si se va efectua o extragere pentru toate inscrierile cumulate in cele trei zile, la inchiderea zilei de luni. In cadrul fiecarei extrageri electronice aleatoare se vor desemna cate o inscriere castigatoare si 3 inscrieri de rezerva pentru fiecare premiu.
6.1.3. Premiile din Categoria I acordate in cadrul fiecarei extrageri, descrise la art. 5.1.1., vor fi atribuite aleator.
6.1.4. Dupa fiecare extragere baza de date de inscrieri pentru extragere se va reseta in asa fel incat la extragerea urmatoare sa participe numai inscrierile efectuate in intervalul de timp urmator, conform Regulamentului.
6.1.5. Un participant, identificat cu aceleasi date de identificare in BI/CI poate castiga un singur premiu din Categoria I in cadrul prezentei Campanii.
6.1.6. Numele castigatorilor premiilor zilnice ale Campaniei vor fi publicate pe site-ul [bannerid:488], dupa validarea finala a acestora.

B. PREMII CATEGORIA II
6.2. In cadrul prezentei Campanii premiile Categoria II vor fi atribuite pentru 3(trei) intervale prestabilite de participare, respectiv atribuirea a cate unui premiu Categoria II pentru fiecare interval. Inscrierile castigatoare vor fi alese printr-un mecanism informatic automat, prin extragere aleatorie si va avea loc la biroul unui notar public in prezenta unei comisii formata din cel putin un reprezentant al Organizatorului si un notar public.
6.3. In cadrul fiecarei extrageri electronice aleatoare se vor desemna cate o inscriere castigatoare si 3(trei) inscrieri de rezerva. Ordinea in care cele 3(trei) rezerve au fost extrase va fi mentionata in incheierea de certificare intocmita de notarul public ce asista la tragerile la sorti. Fiecare extragere se va face din baza de date formata din totalitatea inscrierilor efectuate in intervalul de participare desemnat anterior fiecarei extrageri.
6.4. Cele 3(trei) intervalele de participare si extragerile aferente intervalelor sunt dupa cum urmeaza: 6.4.1. in cadrul primei extrageri, care va avea loc pe data de 24 mai 2012 si la care vor participa inscrierile efectuate in Campanie in perioada 23 martie 2012, ora 00:00 – 23 mai 2012, ora 23.59, se va extrage o inscriere castigatoare precum si 3 inscrieri cu caracter de rezerva;
6.4.2. in cadrul celei de-a doua extrageri, care va avea loc pe data de 24 iulie 2012 si la care vor participa inscrierile efectuate in Campanie in perioada 24 mai 2012, ora 00:00 – 23 iulie 2012, ora 23.59, se va extrage o inscriere castigatoare precum si 3 inscrieri cu caracter de rezerva;
6.4.3. in cadrul celei de-a treia extrageri, care va avea loc pe data de 24 octombrie 2012 si la care vor participa inscrierile efectuate in Campanie in perioada 24 iulie 2012, ora 00:00 – 23 octombrie 2012, ora 23.59, se va extrage o inscriere castigatoare precum si 3 inscrieri cu caracter de rezerva;
6.5. Dupa fiecare extragere baza de date de inscrieri pentru extragere se va reseta in asa fel incat la extragerea urmatoare sa participe numai inscrierile efectuate in intervalul de timp urmator, conform Regulamentului.
6.6. Un participant, identificat cu aceleasi date de identificare in BI/CI poate castiga un singur premiu din Cateoria II in cadrul prezentei Campanii.
6.7. Numele castigatorilor premiilor zilnice ale Campaniei vor fi publicate pe site-ul [bannerid:488], dupa validarea finala a acestora.

SECTIUNEA 7. REVENDICAREA, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR
A. PREMII CATEGORIA I
7.1. Premiile din Categoria I vor fi acordate conform descrierilor de la Sectiunea 6 punctul A. Premii Categoria I din prezentul Regulament.
7.2. Potentialilor castigatori ai premiilor din Categoria I ale Campaniei, desemnati in cadrul extragerilor, li se va trimite un mesaj de tip SMS, pe numarul de telefon de pe care s-au inscris in Campanie, de anuntare a potentialului castig si vor fi indrumati sa contacteze in termen de 48 de ore infoline-ul Campaniei 021/528.1774 (numar cu tarif normal disponibil de luni pana vineri in intervalul orar 09:00 – 19:00, exclusiv sarbatorile legale) pentru a indeplini procedura de revendicare a premiului. Reprezentantul Organizatorului care va raspunde la infoline-ul Campaniei ii va comunica, persoanei care suna sa revendice un premiu castigat, identitatea sa si faptul ca apelantul este potential castigator al unui premiu, urmand a parcurge impreuna procedura de validare. Pentru evitarea oricarei neintelegeri, participantilor care vor suna pentru a revendica un premiu li se va comunica fara echivoc faptul ca nici un potential castigator nu va fi considerat ca fiind castigator al unui premiu pana cand nu este validat final conform prevederilor Regulamentului. Apoi va solicita potentialului castigator acordul pentru introducerea si prelucrarea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate, in baza de date a Organizatorului, in vederea atribuirii premiilor si ii va solicita sa confirme participarea sa la Campanie si seria si numarul bonului fiscal cu care acesta s-a inscris in Campanie. In cazul in care potentialul castigator a efectuat mai multe inscrieri in Campanie, acesta va comunica pe rand reprezentantului Organizatorului toate seriile si numerele de bon fiscal cu care a efectuat inscrieri in Campanie, pana la individualizarea inscrierii extrase castigatoare. In situatia in care inscrierea comunicata de potentialul castigator corespunde cu cea extrasa castigatoare, potentialului castigator ii vor fi solicitate numele, prenumele, varsta si adresa completa.
7.3. Procedura de validare presupune 3 etape: Validare telefonica, validare prin email/fax si validarea finala. Neideplinirea sau indeplinirea partiala a oricarei din cele 3 etape de catre un potential castigator, conduce de la sine la invalidarea acestuia si apelarea la rezerve.
Pasul 1> Validarea preliminara telefonica poate fi considerata efectuata daca se respecta concomitent urmatoarele conditii
a.Numarul de telefon aferent inscrierii declarate castigatoare este corect si disponibil (participantul poate receptiona mesajul de tip SMS de anuntare a potentialului castig)
b. Participantul revendica premiul la infoline-ul campaniei 021/ 528.1774 in termen de 48 de ore din momentul in care primeste mesajul de tip SMS prin care este anuntat de potentialul castig, confirma inscrierea declarata castigatoare, isi da acordul pentru prelucrarea datelor personale in vederea atribuirii premiului si comunica datele sale personale constituite din: nume, prenume, adresa.
c.Participantul confirma detinerea in original a bonului fiscal ce are tiparit seria si numarul cu care s-a efectuat inscrierea extrasa castigatoare si partea de ambalaj a produsului participant in Campanie pe care este inscriptionat codul de bare al produsului care a fost achizitionat pe bonul fiscal cu care s-a efectuat inscrierea in Campanie, asa cum a provenit de pe linia de productie, ambele nedeteriorate.
Pasul 2> Pentru validarea preliminara prin email/fax a premiului, reprezentantii Agentiei vor solicita potentialilor castigatori sa faca dovada eligibilitatii pentru premiu, in maximum 2 zile lucratoare de la validarea telefonica (excluzand ziua in care s-a efectuat validarea telefonica), prin trimiterea pe email sau fax (comunicate acum castigatorilor), a unei fotocopii a bonului fiscal ce are tiparit seria si numarul
cu care s-a efectuat inscrierea extrasa castigatoare si partea de ambalaj a produsului participant in Campanie pe care este inscriptionat codul de bare al produsului care a fost achizitionat pe bonul fiscal cu care s-a efectuat inscrierea in Campanie, mentionand si in scris numarul de telefon de pe care s-a participat, impreuna cu o copie a actului de identitate (BI/CI)
Potentialul castigator are obligatia sa se asigure ca atat datele sale personale, cat si restul documentelor solicitate si trimise prin fax sau email pot fi identificate cu usurinta.
In cazul in care termenul de 2 zile lucratoare nu a fost respectat de catre un potential castigator sau acesta trimite documentatia specificata mai sus incompleta sau ilizibila, acesta este invalidat de catre Organizator, urmand a se proceda la contactarea rezervelor, in ordinea in care acestea au fost extrase, reluandu-se validarea.
Pasul 3> Validarea finala va avea loc la momentul prezentarii curierului ca reprezentant al Organizatorului la adresa indicata de potentialul castigator in vederea predarii premiului. Curierul confrunta datele mentionate de Organizator in Procesul verbal de validare finala si atribuire a premiului – cu datele personale din actul de identitate al potentialului castigator si cu cele imprimate pe bonul fiscal si partea de ambalaj a produsului participant in Campanie pe care este inscriptionat codul de bare al produsului pe care acesta le prezinta curierului. Daca acestea corespund, castigatorul va fi validat, bonul fiscal si partea de ambalaj a produsului participant in Campanie pe care este inscriptionat codul de bare al produsului va fi preluat de curierul care va preda premiul, iar cei doi vor semna Procesul verbal de validare finala si atribuire a premiului. In cazul in care, la intalnirea cu potentialul castigator, curierul constata existenta oricaror neconcordante intre datele comunicate telefonic si cele prezentate de acesta conform actului sau de identitate si/sau bonul fiscal prezentat si/sau partea de ambalaj a produsului participant in Campanie pe care este inscriptionat codul de bare al produsului, potentialul castigator va fi invalidat si pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul apeland la rezerve care se vor supune regulilor de validare descrise in regulament.
7.4. Procesul-verbal de validare si atribuire a premiului, completat cu urmatoarele date personale ale castigatorului: nume, prenume, adresa completa, numar de telefon si CNP (pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale Organizatorului Campaniei), va fi semnat de castigator si de reprezentantul Organizatorului in doua exemplare: un exemplar ramane la castigator, iar un exemplar se intoarce la Organizator impreuna cu bonul fiscal si partea de ambalaj a produsului participant in Campanie pe care este inscriptionat codul de bare al produsului.
7.5. Premiile din Categoria I vor fi puse in posesia castigatorilor in termen de maxim 60 de zile lucratoare de la data validarii finale.

B. PREMII CATEGORIA II
7.6. Premiile din Categoria II vor fi acordate conform descrierilor de la Sectiunea 6 punctul B. Premii Categoria II din prezentul Regulament.
7.7. Potentialilor castigatori ai premiilor din Categoria II ale Campaniei, desemnati in cadrul extragerilor, li se va trimite un mesaj de tip SMS, pe numarul de telefon de pe care s-au inscris in Campanie, de anuntare a potentialului castig si vor fi indrumati sa contacteze in termen de 48 de ore infoline-ul Campaniei 021/528.1774 (numar cu tarif normal disponibil de luni pana vineri in intervalul orar 09:00 – 19:00, exclusiv sarbatorile legale) pentru a indeplini procedura de revendicare a premiului. Reprezentantul Organizatorului care va raspunde la infoline-ul Campaniei ii va comunica, persoanei care suna sa revendice un premiu castigat, identitatea sa si faptul ca apelantul este potential castigator al unui premiu, urmand a parcurge impreuna procedura de validare. Pentru evitarea oricarei neintelegeri, participantilor care vor suna pentru a revendica un premiu li se va comunica fara echivoc faptul ca nici un potential castigator nu va fi considerat ca fiind castigator al unui premiu pana cand nu este validat final conform prevederilor Regulamentului. Apoi va solicita potentialului castigator acordul pentru introducerea si prelucrarea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate, in baza de date a Organizatorului, in vederea atribuirii premiilor si ii va solicita sa confirme participarea sa la Campanie si seria si numarul bonului fiscal cu care acesta s-a inscris in Campanie. In cazul in care potentialul castigator a efectuat mai multe inscrieri in Campanie, acesta va comunica pe rand reprezentantului Organizatorului toate seriile si numerele de bon fiscal cu care a efectuat inscrieri in Campanie, pana la individualizarea inscrierii extrase castigatoare. In situatia in care inscrierea comunicata de potentialul castigator corespunde cu cea extrasa castigatoare, potentialului castigator ii vor fi solicitate numele, prenumele, varsta si adresa completa.
7.8. Procedura de validare presupune 3 etape: Validare telefonica, validare prin email/fax si validarea finala. Neideplinirea sau indeplinirea partiala a oricarei din cele 3 etape de catre un potential castigator, conduce de la sine la invalidarea acestuia si apelarea la rezerve.
Pasul 1> Validarea preliminara telefonica poate fi considerata efectuata daca se respecta concomitent urmatoarele conditii
a.Numarul de telefon aferent inscrierii declarate castigatoare este corect si disponibil (participantul poate receptiona mesajul de tip SMS de anuntare a potentialului castig)
b. Participantul revendica premiul la infoline-ul campaniei 021/ 528.1774 in termen de 48 de ore din momentul in care primeste mesajul de tip SMS prin care este anuntat de potentialul castig, confirma inscrierea declarata castigatoare, isi da acordul pentru prelucrarea datelor personale in vederea atribuirii premiului si comunica datele sale personale constituite din: nume, prenume, adresa.
c.Participantul confirma detinerea in original a bonului fiscal ce are tiparit seria si numarul cu care s-a efectuat inscrierea extrasa castigatoare si partea de ambalaj a produsului participant in Campanie pe care este inscriptionat codul de bare al produsului care a fost achizitionat pe bonul fiscal cu care s-a efectuat inscrierea in Campanie, asa cum a provenit de pe linia de productie, ambele nedeteriorate.
Pasul 2> Pentru validarea preliminara prin email/fax a premiului, reprezentantii Agentiei vor solicita potentialilor castigatori sa faca dovada eligibilitatii pentru premiu, in maximum 2 zile lucratoare de la validarea telefonica (excluzand ziua in care s-a efectuat validarea telefonica), prin trimiterea pe email sau fax (comunicate acum castigatorilor), a unei fotocopii a bonului fiscal ce are tiparit seria si numarul cu care s-a efectuat inscrierea extrasa castigatoare si partea de ambalaj a produsului participant in Campanie pe care este inscriptionat codul de bare al produsului care a fost achizitionat pe bonul fiscal cu care s-a efectuat inscrierea in Campanie, mentionand si in scris numarul de telefon de pe care s-a participat, impreuna cu o copie a actului de identitate (BI/CI)
Potentialul castigator are obligatia sa se asigure ca atat datele sale personale, cat si restul documentelor solicitate si trimise prin fax sau email pot fi identificate cu usurinta.
In cazul in care termenul de 2 zile lucratoare nu a fost respectat de catre un potential castigator sau acesta trimite documentatia specificata mai sus incompleta sau ilizibila, acesta este invalidat de catre Organizator, urmand a se proceda la contactarea rezervelor, in ordinea in care acestea au fost extrase, reluandu-se validarea.
Pasul 3> Validarea finala va avea loc la momentul prezentarii curierului ca reprezentant al Organizatorului la adresa indicata de potentialul castigator in vederea preluarii de catre curier din partea potentialului castigator a bonul fiscal care are tiparit seria si numarul cu care s-a efectuat inscrierea extrasa castigatoare si partea de ambalaj a produsului participant in Campanie pe care este inscriptionat codul de bare al produsului. De asemenea curierul va confrunta datele mentionate de Organizator in Procesul verbal de validare finala in vederea atribuirii premiului – cu datele personale din actul de identitate al potentialului castigator. Daca procedurile de mai sus sunt indeplinite cu succes potentialul castigator si curierul vor semna Procesul verbal de validare finala in vederea atribuirii premiului. In cazul in care, la intalnirea cu potentialul castigator, curierul constata existenta oricaror neconcordante intre datele comunicate telefonic si cele prezentate de acesta conform actului sau de identitate si/sau bonul fiscal prezentat si/sau partea de ambalaj a produsului participant in Campanie pe care este inscriptionat codul de bare al produsului, potentialul castigator va fi invalidat si pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul apeland la rezerve care se vor supune regulilor de validare descrise in Regulament.

7.9. Procesul-verbal de validare in vederea atribuirii premiului, completat cu urmatoarele date personale ale castigatorului: nume, prenume, adresa completa, numar de telefon si CNP (pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale Organizatorului Campaniei), va fi semnat de castigator si de reprezentantul Organizatorului in doua exemplare: un exemplar ramane la castigator, iar un exemplar se intoarce la Organizator impreuna cu bonul fiscal si partea de ambalaj a produsului participant in Campanie pe care este inscriptionat codul de bare al produsului.
7.10. Premiile din Categoria II vor fi puse in posesia castigatorilor in termen de maxim 60 de zile lucratoare de la data validarii finale. In momentul intrarii in posesie a premiului castigatorul si Organizatorul vor semna un Proces verbal de atribuire a premiului, in doua exemplare: un exemplar ramane la castigator si un exemplar ramane la Organizator.
Clauze diverse de validare si acordare a premiilor
7.11. In cazul in care castigatorul unuia din premiile Campaniei este o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia castigului numai in prezenta reprezentantului sau legal.
7.12. Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa sau partial, unei alte persoane inainte de a intra in posesia acestuia.
7.13. In cadrul prezentei Campanii nu se ofera contravaloarea in bani a premiilor.
7.14. Toate premiile prezentei Campanii neacordate pe durata Campaniei din motive independente de vointa Organizatorului raman la dispozitia Organizatorului iar acesta poate organiza o extragere speciala pentru a desemna noi castigatori pentru premiile neatribuite.
7.15. Odata extrasa castigatoare o inscriere in cadrul Campaniei, aceasta nu va fi reintrodusa in baza de date a Campaniei si nu va mai participa la urmatoarele extrageri.
7.16. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu castigatorii dupa expirarea termenelor de revendicare, sau cu alti participanti in afara obligatiilor asumate prin prezentul Regulament.

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE
8.1. Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea bonurilor fiscale pe care sunt inscrise seria si numarul cu care se efectueaza inscrierea in Campanie si/sau partea de ambalaj a produsului participant in Campanie pe care este inscriptionat codul de bare al produsului care a fost achizitionat pe bonul fiscal cu care s-a efectuat inscrierea in Campanie, de instrainarea lor si/sau de prezentarea acestora in conditii necorespunzatoare si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de documente care nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest Regulament.
8.2. Organizatorul, Agentiile actionand in numele acestuia, vanzatorii cu amanuntul ai produselor promotionale participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori, pentru deteriorarea cu rea credinta a bonurilor fiscale si/sau a partii de ambalaj a produsului participant in Campanie pe care este inscriptionat codul de bare al produsului care a fost achizitionat pe bonul fiscal cu care s-a efectuat inscrierea in Campanie sau pentru sustragerea acestora.

SECTIUNEA 9. DATE PERSONALE
9.1. Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: 9.1.1. dreptul la informare (art.12), potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege;
9.1.2. dreptul de acces la date (art.13), potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator;
9.1.3. dreptul de interventie asupra datelor (art.14), potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit:
a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
b) transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate, daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
9.1.4. dreptul de opozitie (art. 15), potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;
9.1.5. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17), potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute de lege 9.1.6. dreptul de a se adresa justitiei (art.18), potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.
9.1.7. La cererea oricarui participant, Organizatorul va asigura exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Str. Uzinelor, Nr. 3 Jud Bihor, Municipiul Oradea, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
9.1.8. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Codul numeric personal, precum si Seria BI/CI vor fi colectate doar in cazul castigatorilor premiilor din cadrul campaniei promotionale. Numele si prenumele castigatorilor si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
9.1.9. Organizatorul le poate solicita Castigatorilor prezentei Campanii acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video fotocopia si vocea acestora, in inregistrari fotografice, video, audio sau de alta natura, realizate in scopuri publicitare in legatura cu Campania. Castigatorii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere. In cazul in care castigatorii vor dori sa isi exprime acordul in acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia.

SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA
10.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
10.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 din Noul Cod Civil. In cazul in care Organizatorul invoca forta majora, acesta este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE
11.1. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la punerii in poseie a premiului toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorului.
11.2. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei si anume contravaloarea mesajelor de tip SMS trimise la numarul 1774 (numar cu tarif normal), contravaloarea apelului la serviciul Infoline (apel cu tarif normal), contravaloarea serviciilor de internet.

SECTIUNEA 12. LITIGII
12.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila, iar in situatiile in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL
13.1. Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
13.2. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit prin apel la Infoline 021/528.1774 (numar cu tarif normal) si pe site-ul [bannerid:488] sau in urma adresarii unei solicitari scrise la adresa: SC Adeplast SA, cu sediul social Str. Uzinelor, Nr. 3 Jud Bihor, Municipiul Oradea.
13.3. Prezentul Regulament Oficial a fost semnat in 4 exemplare originale si a fost autentificat astazi, 21.03.2012.