Activități Cadou – “Survol de plăcere cu avionul”

Trimite un email cu subiectul “Vreau sa zbor” la adresa survoldeplacere@infopromotii.ro si foloseste cuponul de reducere obtinut la achizitia unei activitati “Survol de placere” de pe [bannerid:493].

Premii instant: cupon de reducere de 43 RON pentru fiecare activitate participanta achizitionata.
Premiu prin tragere la sorti: 1 x Survol de placere cu avionul in una dintre localitatile mentionate in Regulament, la alegere.

Regulamentul oficial al campaniei
Activitati Cadou – “Survol de placere cu avionul”

Art. 1 Organizatorii si Regulamentul oficial al campaniei promotionale
(1) Campania “Survol de Placere cu Avionul” este organizata si desfasurata de catre Activitati Cadou Supermarket, parte din Transilvania Live cu birouri la adresa Strada Razboieni 31 A, Turda, judetul Cluj, cod postal 401189 si sediul social in Str. Libertatii, Nr. 1, Turda, Judetul Cluj, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/2918/2004, C.U.I. RO16676719.
(2) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul oficial”).
(3) Regulamentul oficial este disponibil în mod gratuit oricarei persoane interesate, oricând pe perioada Campaniei, pe website-ul www.infopromotii.ro.
(4) Organizatorul îsi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial, completarea si/sau modificarea urmând a fi adusa la cunostinta publica în modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3)

Art. 2 – Desfasurarea Campaniei
Perioada: 11.09.2012 – 14.10.2012
Localitati disponibile pentru aceasta activitate: Bucuresti, Pitesti, Ploiesti, Brasov, Alba Iulia, Miercurea Ciuc, Sibiu, Targu Mures, Tulcea, Braila, Constanta, Galati, Bistrita, Cluj-Napoca, Oradea, Satu Mare, Baia Mare,Turda, Iasi, Suceava, Craiova, Arad, Deva, Hunedoara, Timisoara, Sovata, Gheorgheni, Bacau, Roman.

Art. 3 – Activitati participante
Activitatea participanta în Campanie este “Survol de Placere cu Avionul”

Art. 4 – Dreptul de participare
(1) La Campanie poate participa orice persoana fizica în vârsta de peste 18 ani, care accepta integral si liber consimtit prevederile prezentului regulament si care a achizitionat activitatea Survol de placere cu Avionul de pe platforma online [bannerid:493], aplicand cuponul de reducere in valoare de 43 RON solicitat pe www.infopromotii.ro, pretul final de achizitie a activitatii conform promotiei fiind 386 RON.
(2) La campanie nu pot participa angajatii Activitati Cadou Supermarket si www.infopromotii.ro, precum si rudele de gradul întâi ale acestora.

Art. 5 – Mecanismul Campaniei

(1) Persoanele fizice în vârsta de peste 18 ani, care doresc sa participe la campanie trebuie sa trimita un email cu subiectul “Vreau sa zbor” la adresa survoldeplacere@infopromotii.ro si sa utilizeze cuponul de reducere astfel obtinut la achizitia unei activitati “Survol de placere” de pe [bannerid:493].
Activitatile se pot desfasura in localitatile prezentate la Art. 2 din Regulament. Fiecare astfel de activitate achizitionata asigura automat inscrierea cumparatorului la tombola.
Tragerea la sorti a castigatorului va avea loc pe 15.10.2012. Castigatorul acestei tombole va fi anuntat in maxim 24 de ore de la tragerea la sorti si va avea la dispozitie un termen de 30 de zile pentru revendicarea premiului. Din momentul revendicarii premiului are la dispozitie 6 luni pentru desfasurarea activitatii in baza unei programari cu 7 zile inainte de data solicitata. Rezervarea activitatii se face la telefon 021.568.88.86 sau online, pe [bannerid:493]. Confirmarea rezervarii este data de documentul Activity Pass pe care titularul activitatii va trebui sa il aiba asupra sa cand se va prezenta pentru desfasurarea activitatii.
(2) Dupa data încetarii Campaniei, produsul participant în modul în care acesta este identificat la Art. 3 din prezentul Regulament îsi pierde aceasta calitate de produs participant, Organizatorul nemaiavând nici o responsabilitate si neasumându-si nici o obligatie în legatura cu nici o circumstanta care ar putea eventual conduce clientii la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.
(3) Câstigatorul premiului oferit în cadrul acestei campanii promotionale nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau alte produse.
(4) Premiul oferit trebuie sa fie revendicat în conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial, în caz contrar acesta nemaifiind datorat de catre Organizatori.
(5) Premiul reprezinta o activitate de zbor supusa unor anumite reguli si restrictii:
– Titularul voucherului va primi toate detaliile despre accesul la locul desfasurarii activitatii in momentul rezervarii acesteia (cu 7 zile inainte de data solicitata conform Termenilor si Conditiilor Generale). Aceste informatii sunt listate in documentul care confirma rezervarea activitatii – Activity Pass.
– Validitate voucher: 6 luni
– Durata activitatii: 20 de minute; cele 20 de minute de zbor includ pornirea motorului, decolarea si aterizarea aeronavei
– Numar minim/maxim de participanti ca activitatea sa se desfasoare: 1/ 1
– Varsta minima/maxima pentru a participa la aceasta activitate: 18 ani
– Nu putem controla vremea: aceasta activitate depinde de conditiile meteorologice
– Familia si prietenii: familia si prietenii sunt bineveniti sa te vada decoland si aterizand
– Ce mai trebuie sa stiti:
·    exista o limita de greutate de maxim 100kg/persoana
·    aceasta activitate nu se adreseaza persoanelor care sunt insarcinate, sufera de epilepsie sau afectiuni cardiace
·    nu este inclus transferul pana la locatie
– Perioada din an in care se poate desfasura activitatea: tot anul
– Zilele in care se poate face desfasura activitatea: sambata si duminica
– Orele  de desfasurare a activitatii: intre orele 09:00 – 10:00

–  Anularea activitatii

În cazul în care suntem nevoiti sa recurgem la anularea unei activitati vom comunica acest lucru Titularului în cel mai scurt timp posibil si vom propune Titularului o data sau o locatie alternativa pentru activitate. Ne rezervam dreptul de a reprograma timpii si locatiile datorita indisponibilitatii unor vehicule/aeronave, din cauza vremii, datorita numarului insuficient de clienti pentru o activitate care necesita un numar minim de participanti sau datorita altor factori care nu sunt sub controlul nostru. Titularului nu i se vor deconta cheltuieli ce tin de deplasarea la locul activitatii, cazare sau alte cheltuieli cauzate de anulare.

– Anularea programarii de catre Titular

Fiecare activitate presupune pregatiri anterioare desfasurarii ei. Titularii de vouchere sunt rugati sa respecte data si ora la care sunt programati. Titularul trebuie sa ne contacteze cu minim 24 de ore înainte de desfasurarea activitatii daca doreste sa anuleze o programare. Vom încerca sa reprogramam activitatea în alte date sau locatii pe care le avem disponibile. În cazul în care activitatea la care titularul s-a programat presupune existenta unui minim de participanti pentru a se realiza la o data fixata, acest lucru nu este posibil iar Titularul pierde dreptul de a folosi voucherul. Daca Titularul anuleaza o programare cu mai mult de 24 de ore înainte de desfasurarea activitatii va plati o taxa administrativa de 45 ron pentru a beneficia de o noua programare. Aceasta taxa se plateste si in cazurile in care titularul anuleaza in multiple randuri programarile. Titularul pierde dreptul de a folosi voucherul în cazul în care nu se prezinta la data si ora programate.

Art. 6 – Câstigurile
(1) Premiul oferit în cadrul campaniei consta intr-un Survol de Placere cu Avionul pentru cei care au achizitionat aceasta activitate folosind cuponul de reducere furnizat de www.infopromotii.ro
(2) Valoarea totala a premiului este de 429 RON (TVA inclus)
(3) Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiului si nici nu se poate schimba premiul cu alte produse.
(4) Premiul se acorda castigatorului  sub forma unui Voucher nominal astfel incat in momentul eliberarii lui, castigatorul va putea decide daca il face cadou sau il va pastra pentru a desfasura chiar el activitatea. Câstigatorul va trebui sa îsi declare numele, prenumele, adresa de e-mail precum si numarul de telefon la care poate fi contactat.

Art. 7 Încetarea înainte de termen a Campaniei
(1) Campania poate înceta înainte de termen, în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.
(2) Situatiilor avute în vedere la art. 7, alin. (1) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.
(3) În situatiile avute în vedere la art. 7, alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Încetarea înainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica în modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).

Art. 8 – Litigiile si legea aplicabila
(1) Eventualele litigii aparute între Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instanta competenta din municipiul Turda, de la sediul Organizatorului, în conformitate cu dreptul comun.
(2) Legea aplicabila este legea româna.

Art. 9 – Taxe
(1) Valoarea premiului este mai mica de 600 de RON, deci premiul nu face subiectul impozitului pe venit conform legilor în vigoare.

Art. 10 – Responsabilitate
(1) Organizatorul îsi rezerva dreptul de a pune capat Campaniei anterior datei mentionate (14.10.2012), exclusiv în cazul în care continuarea acesteia nu ar mai fi posibila, din motive obiective si independente de vointa organizatorului.

Art. 11 – Date personale

(1) Prin participarea la campania promotionala ,,Survol de Placere cu Avionul”,  participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si îsi exprima acordul în privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale în baza de date a Operatorului S.C.Transilvania Live S.R.L., inregistrat ca Operator de date cu caracter personal nr. 20762 în scopul participarii la acesta campanie, anuntarii câstigatorilor si acordarii premiilor. Dupa terminarea campaniei promotionale, datele personale ale participantilor vor fi pastrate doar cu acordul acestora.
(2) Participantilor la campania promotionala „Survol de Placere cu Avionul” le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, în special urmatoarele drepturi:
–    dreptul de acces la date;
–    dreptul de interventie asupra datelor;
–    dreptul de opozitie;
–    dreptul la informare;
–    dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
–    dreptul de a solicita stergerea datelor.
Aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisa trimisa pe adresa Strada Razboieni 31 A, Turda, judetul Cluj, cod postal 401189. Cererile vor fi solutionate de catre S.C. Transilvania Live S.R.L., careia îi revine aceasta obligatie potrivit legii, având responsabilitatea de a colecta cererile privind exercitarea drepturilor garantate de Legea 677/2001 privind protectia datelor personale venite din partea participantilor. S.C.Transilvania Live S.R.L. are, de asemenea, responsabilitatea de a trimite raspunsurile formulate catre participantii care au formulat astfel de cereri.
Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti.

Art. 12 – Contact organizator campanie promotionala
(1) Pentru sugestii sau reclamatii organizatorul campaniei promotionale poate fi contactat între orele 09.00-17.00 la numarul de telefon 021.568.88.86 – numar cu tarif normal.