Activare Choco – Cinema City

Cumpără în perioada 2,3,4 și 9,10,11 noiembrie 2018 orice produs Snikers Bites, Mars Bites, Twix Bites, M&M’s Peanut 90g sau M&M’s Choco 90g din magazinele participante și solicită cardul răzuibil la casa de marcat.

Premii instant: 250 x Rucsac M&M’s; 250 x Sapca M&M’s; 1500 x Breloc M&M’s; 240 x M&M’s 45gr.

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Activare Choco – Cinema City
organizată de S.C. Mars România S.R.L.

Art. 1 – Organizatorul
Organizatorul campaniei promoționale “Activare Choco – Cinema City” (denumita în continuare „Promoția”) este S.C. Mars România S.R.L. („Organizatorul”), societate comercială înregistrată în conformitate cu legea româna, cu sediul în România, Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, sector 1, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5983/1994, CIF RO5427470, având numar de operator de date personale 98.
1.2. Promoția se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.3. Prin participarea la aceasta promotie, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.
1.4. Campania se va desfasura prin intermediul urmatoarelor agentii: 

– S.C. TNDC ADVERTISING S.R.L., societate comerciala cu sediul social in Bucuresti, str. Maxim  Gorki nr.20A, sec.1, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/10043/1998, C.U.I. RO11131583, agentia de creatie .

– S.C. Touch Communications S.R.L. persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, str. Soldat Buciumat Gheorghe nr. 27, Bucuresti inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6196/2015, avand cod unic de inregistrare 34551632, agentia de implementare.

Art. 2 – Durata si locul de desfasurare a Promotiei

Promotia este organizata si desfasurata în urmatoarele cinematografe Cinema City din România ( denumite “magazine participante”)

 

  

Cinema City

Adresa

ARAD

Atrium Center Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 10-12, 310141, Arad

BACAU

Arena Mall, Str. Stefan Cel Mare nr. 28, 600360, Bacau

BAIA MARE

Gold Plaza Mall, Str. Victoriei nr. 73, 430072, Baia Mare

BRAILA

Promenada Mall Braila, Str. Principala nr. 4b, 817027, Sat Varsatura, Comuna Chiscani

BUCURESTI AFI

Afi Palace Cotroceni, Str. Vasile Milea nr. 4, 061344, Sector 6 Bucuresti

BUCURESTI MEGA MALL

Mega Mall, Str Pierre de Coubertin nr 3 – 5, 021901, Sector 2 Bucuresti

BUCURESTI PARK LAKE

Park Lake Mall, Strada Liviu Rebreanu nr 7, 031771, Sector 3 Bucuresti

BUCURESTI SUN PLAZA

Sun Plaza Mall, Calea Vacaresti nr. 391, 040069, Sector 4 Bucuresti

CLUJ IULIUS MALL

Iulius Mall Cluj, Str. Alex Vaida Voievod 53-55, 400436, Cluj

CLUJ POLUS

Polus Mall, Str. Avram Iancu nr. 492-500, comuna Floresti, 407280, Cluj

CONSTANTA CITY PARK

City Park Mall Constanta, B-dul Alexandru Lapu?neanu 116C, Constanta

CONSTANTA VIVO

Maritimo Mall, Str. Aurel Vlaicu, Nr.220, 900498, Constanta

DEVA

Shopping City Deva, Calea Zarandului, nr. 87, Deva, 330182, Jud. Hunedoara

DROBETA TURNU SEVERIN

Shopping City Severin, Bld. Mihai Viteazu nr.78, Dr. T. Severin, Jud. Mehedinti

GALATI

Shopping City Galati, B-dul George Cosbuc, nr. 251, 800552, Galati

IASI

Iulius Mall Iasi, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 2, 700305, Iasi

PIATRA NEAMT

Shopping City Piatra Neamt, B-dul Decebal nr. 76, etaj 1, Piatra Neamt

PITESTI

EuroMall Pitesti, Calea Bucuresti nr. 36, 110132, Pitesti

PLOIESTI AFI

AFI Palace Ploiesti Mall, Str. Calomfirescu nr.2, 100176, Ploiesti

PLOIESTI SHOPPING CENTER

Ploiesti Shopping City, Dn. 1B, nr. 915A, Km.6, 107070, Ploiesti, Comuna Blejoi

RAMNICUL VALCEA

Shopping City Valcea, Str. Ferdinand, nr.38

SUCEAVA

Iulius Mall Suceava, Calea Unirii nr 22, 720018, Jud. Suceava

TG JIU

Targu Jiu Shopping Center, Str. Termocentralei nr.10, Targu Jiu, jud Gorj

TG MURES

Promenada Mall, Str. Gheorghe Doja, nr.243, 540228, Targu Mures

TIMISOARA IULIUS MALL

Iulius Mall Timisoara, Str. Demetraide nr .1, 300088, Timisoara

TIMISOARA SHOPPING CITY

Shopping City Timisoara, Calea Sagului nr.100, 300516, Timisoara

 

 

Promotia se va desfasura in perioada 2,3,4 noiembrie 2018 si 9,10,11 noiembrie 2018  în magazinele participante Cinema City in limita stocului disponibil de premii.

 

Art. 3 –  Regulamentul oficial al Promotiei

3.1.          Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durata a promotiei, în oricare dintre urmatoarele modalitati:

·               in magazinele participante, la toate casele de marcat din locatiile Cinema City  participante

·               online, pe pagina web www.infopromotii.ro

3.2.          Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata în scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau înceta si/sau întrerupe desfasurarea Promotiei. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe pagina www.infopromotii.ro.

Art. 4 – Dreptul de participare

4.1.          Se pot înscrie în vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta în România si care, la data înscrierii, au împlinit vârsta de minim 18 ani la data începerii promotiei.

4.2.          Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:

·               angajatii companiei Mars România S.R.L. si ai distribuitorilor acesteia

·               angajatii Cinema City, Touch Communications, TNDC Advertising ;

·               angajatii oricaror companii implicate în realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei

De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie.

Art. 5 – Produsele participante

5.1.          Prin Produse Participante se va întelege ca urmatoarele produse comercializate de catre Organizator în locatiile participante specificate la art 2  participa la Promotie:

               Snikers Bites,

               Mars Bites,

               Twix Bites,

               M&M’s Peanut 90g ,

               M&M’s Choco 90g.

Produsele participante la promotie sunt disponibile în limita stocului existent din magazinele specificate la art  2.

Art. 6 – Premiile Promotiei

6.1.          În cadrul Promotiei pot fi acordate în limita stocului disponibil din fiecare magazin specificat la art 2.  conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, urmatoarele premii:

               250 x Rucsac M&M’s, 27.727 lei (TVA inclusa).

               250 x Sapca M&M’s, 30.499 lei (TVA inclusa).

               1500 x Breloc M&M’s, 8.318 lei (TVA inclusa).

               240 x M&M’s 45gr, 2.2 lei (TVA inclusa).

6.2.          Valoarea neta totala maxima a premiilor  ce pot fi oferite în cadrul Promotiei este de maxim 27562 lei (TVA inclusa).

6.3.          Daca Organizatorul nu decide în mod expres altfel, niciunul dintre premiile Promotiei nu poate fi înlocuit cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei înstrainari.

Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Promotiei

7.1. Conditii privind participarea la Promotie

7.1.1. Pentru participarea la Promotie este necesara îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

               Participantul  trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

               Participantul se va înscrie la Promotie exclusiv prin decizia achizitionarii de Produse Participante cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Art. 7.2. de mai jos;

               Înscrierea se va face exclusiv în perioada Promotiei mentionata la Art. 2 de mai sus;

7.2. Modalitatile de participare la Promotie

 

Participantii se pot înscrie în Promotie doar în magazinele participante detaliate la articolul 2.

Mecanismul campaniei este detaliat mai jos:

Cumpara in perioada campaniei orice produs Snikers Bites, Mars Bites, Twix Bites, M&M’s Peanut 90g sau M&M’s Choco 90g, solicita cardul razuibil la casa de marcat si poti castiga garantat in limita stocului disponibil unul din urmatoarele premii:

               Rucsac M&M’s;

               Sapca M&M’s ;

               Breloc M&M’s;

               M&M’s 45gr.

7.2.1.       Conditii de participare în cadrul Promotiei: 

Ce trebuie sa faca Participantul:

a. sa cumpere orice produs participant din magazinele participante

b. sa solicite cardul razuibil de la casele de marcat din magazinele participante

 

7.3. Intrarea în posesia premiilor 

7.3.1. Premiile vor fi predate personal câstigatorilor de catre angajatii locatiilor participante, in perioada promotiei specificata la art 2.

7.3.2. In urma predarii premiilor NU se vor colecta date cu caracter personal.

 

Art. 8 –  Taxe si impozite

8.1.          Prin inscrierea si participarea in aceasta Campanie, persoana care este desemnata si validata ca si castigatoare a unui premiu a carui valoare depaseste suma de 600 lei (suma prag prevazuta din Codul Fiscal aflat in vigoare) are la cunostinta faptul ca trebuie sa prezinte Organizatorului informatii corecte si reale referitoare la numele si prenumele sau, cat si CNP-ul (codul numeric personal), intocmai cum apar acestea in actul de identitate. Prezentarea acestor informatii este imperativa pentru ca Organizatorul sa poata respecta obligatiile impuse de Codul Fiscal, si anume calcularea, retinerea si plata impozitului pe venitul din premii obtinut de castigator. Ca atare, Organizatorul va retine, pentru scopul mentionat anterior, cat si pentru evidentele sale contabile, datele transmise (nume, prenume si CNP) pe o durata care nu va depasi termenele impuse de legislatia in vigoare, respectiv 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar pe parcursul caruia a fost organizata Campania.

 

Art 9 – Limitarea raspunderii

9.1.  Organizatorii sunt îndreptatiti sa ia toate masurile necesare în caz de tentative de frauda a promotiei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

9.2.  Organizatorii Campaniei promotionale nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati în niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promotionale cât si în ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant în legatura cu aceasta campanie, exceptie facând cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.

9.3.  În eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari în cadrul acestei promotii, decizia comisiei Organizatorului este definitiva.

9.4.  Eventualele contestatii vor fi luate în considerare doar pe perioada campaniei. Orice contestatie sosita dupa aceasta data nu vor fi luata în considerare.

9.5  Organizatorii nu îsi asuma responsabilitatea pentru:

1.             produse deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;

2.             existenta în stocurile magazinelor a produselor participante la promotie;

3.             organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câstigator de a intra în posesia premiului dorit

4.             Reclamatiile referitoare la premiul câstigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de catre Organizator;

9.6. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 10 – Prelucrarea si Protectia datelor personale

10.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si agentiile de publicitate implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile:

• REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ?I AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor, in continuare „GDPR”);

• Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002;

  Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;

• Codului Civil roman, precum si a tuturor actelor normative in vigoare care se aplica derularii acestei campanii.

10.2. Prin înscrierea in Campanie, Participantii sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului si se obliga sa le respecte ca atare, intelegand pe deplin toate efectele acestora. Drept urmare, în cazul în care vor castiga, participantii accepta ca, pentru indeplinirea de catre Organizator a obligatiilor impuse de art. 42, alin. (2) din Ordonanta de Guvern nr. 99/2000, numele acestora si premiul castigat vor fi facute publice in conditiile mentionate mai sus in prezentul Regulament. Aceste informatii vor fi mentinute atata vreme cat este necesar pentru ca participantii sa formuleze contestatii, in conditiile art. 9.5 de mai sus, insa nu mai mult de 10 zile lucratoare de la terminarea campaniei.

10.3. Inscrierea in Campanie, derularea si efectele acesteia nu implica colectarea si prelucrarea de date cu caracter personal.

10.4. Mai jos sunt descrise, pe scurt, drepturile pe care GDPR le confera Participantilor si castigatorului, in calitate de persoane vizate (“Persoanele Vizate”):

A. Dreptul de acces la date

(1) Orice Persoana Vizata are dreptul de a obtine de la Operator confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Obtinerea confirmarii se face in baza unei cereri scrise, datate si semnate, adresate Operatorului, trimise la adresa acestuia mentionata la Sectiunea 1 din Regulament.

(2) Persoana Vizata are acces la urmatoarele informatii:

(a) scopurile prelucrarii;

(b) categoriile de date cu caracter personal vizate;

(c) destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, în special destinatari din tari terte sau organizatii internationale;

(d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;

(h) existenta unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, mentionat la articolul 22 alineatele (1) si (4) din GDPR, precum si, cel putin în cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata.

 (3) Operatorul furnizeaza gratuit o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. Pentru orice alte copii solicitate de Persoana Vizata, operatorul poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative. În cazul în care Persoana Vizata introduce cererea în format electronic si cu exceptia cazului în care Persoana Vizata solicita un alt format, informatiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

B. Dreptul la rectificare : se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, de catre Operator a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc pe Persoana Vizata. Persoanele Vizate au dreptul de a completa sau corecta datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.

C. Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”): Persoanele Vizate au dreptul de a solicita Operatorului stergerea datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

(i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

(ii) Persoana Vizata isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

(iii) Persoana Vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;

(iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

(v) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale,

D. Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in urmatoarele cazuri:

(i) Persoana Vizata contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite Operatorului verificarea corectitudinii datelor;

(ii) prelucrarea este ilegala, iar Persoana Vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea;

(iii) Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

(iv) Persoana Vizata s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

In cazurile de mai sus, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de Operator si/sau Imputernicitii acestuia doar in anumite scopuri.

F. Dreptul la portabilitatea datelor: In cazul in care pe parcursul derularii campaniei si a efectelor acesteia Organizatorul se schimba, Persoana Vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a transmis Organizatorului initial  intr-un mod structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a solicita transmiterea directa a acestor date noului organizator, fara obstacole din partea Organizatorului initial.

G. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri: Persoana Vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Cele mentionare anterior nu se aplica daca prelucrarea automata este necesara incheierii sau executarii unui contract cu Organizatorul, daca Organizatorul are o autorizatie in acest sens si daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod explicit.

H. Dreptul de a obiecta: Dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia particulara a Persoanei Vizate in orice moment, fata de prelucrarea datelor cu caracter personal ale acesteia. In cazul exercitarii obiectiunii la prelucrare, datele cu caracter personal ale Persoanei Vizate care formuleaza obiectiunea nu vor mai fi prelucrate. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente indeplinirii unor obligatii legale sau contractuale de catre Operator si/sau Imputernicitul acestuia.

I. Dreptul de a formula plangere: Dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in legatura cu aspecte legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Operator si/sau Imputernicitul acestuia.

10.5. Toate drepturile enumerate mai sus se exercita prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul Organizatorului, mentionat in preambul, sau la adresa de e-mail promotii@touchcommunications.ro.

Art. 11 – Încetarea / Întreruperea Promotiei. Forta majora

11.1. Promotia poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevazute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea în bune conditii a Promotiei.

11.2. Forta majora înseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-si îndeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.3.        Promotia mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricând în baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice în prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3 de mai sus.

Art. 12 – Litigii

12.1 Eventualele litigii aparute între Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate în instantele judecatoresti române competente din municipiul Bucuresti.

Eventualele reclamatii legate de derularea Promotiei se pot trimite pe adresa Organizatorului pe perioada campaniei. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamatie.

Art. 13 –  Alte Clauze

13.1 Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

13.2 Premiile neacordate vor ramâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

13.3 Organizatorul este îndreptatit sa ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.  

S.C. Mars România S.R.L ,

prin

Touch Communications S.R.L.