100% Arabica = 100% Împlinire

Inscrie-te pe www.sutalasutaarabica.ro si publica un text (eseu) pe tema “Ce fac / Ce-mi doresc pentru a ma simti implinit/a”, intr-una dintre cele 4 categorii existente pe site.

Premii garantate primilor 100 participanti: 1 pachet cafea Tchibo Exclusive 100% Arabica 250g + o ceasca cu farfurie Tchibo. Saptamanal, pe baza de voturi: 4 x pachet cafea Tchibo Exclusive 100% Arabica 500g + pachet cafea Tchibo Exclusive 100% Arabica 250g + pachet cafea Tchibo Exclusive 100% Arabica Brazil 250g + pachet cafea Tchibo Exclusive 100% Arabica Guatemala 250g + pachet cafea Tchibo Exclusive 100% Arabica Decofeinizata 250g + borcan cafea Tchibo Exclusive 100% Arabica Instant 100g + borcan cafea Tchibo Exclusive 100% Arabica Instant Decofeinizata 100g. Premii prin jurizare: 4 x 8400 RON.

Citeste si Actul Aditional 1!

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“100% Arabica = 100% Implinire”
Perioada campaniei: 20 septembrie  – 30 octombrie 2010

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul campaniei promotionale „100% Arabica = 100% Implinire” (denumita in continuare “Campania”) este S.C. TCHIBO BRANDS S.R.L., persoana juridica româna, cu sediul sediul social în Bucuresti, Str. Dr. Felix nr. 28, Sector 1, cod. 011038, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7384/2001, Cod de Inregistrare Fiscala RO14147924, avand Cod IBAN nr. RO95CITI0000000724791018, deschis la  Banca CitiBank Bucuresti, reprezentata de Razvan Patrunoiu (denumita in continuare „Organizator”). Organizatorul Campaniei este înregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub numarul 9915. Campania se va desfasura prin intermediul S.C. Propaganda Consult S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Leonida Varnali, nr. 13, sector 1 (denumita in cele ce urmeaza “Agentia”).

SECTIUNEA 2. DURATA PROMOTIEI SI ARIA DE DESFASURARE
Campania se va desfasura in perioada 20 septembrie (ora 0:00:00 am) – 30 octombrie 2010 (ora 11:59:59 pm), la nivel national, pe pagina web www.sutalasutaarabica.ro.

SECTIUNEA 3. DREPT DE PARTICIPARE
La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica cu varsta peste 18 ani si cu domiciliul stabil in Romania (denumit in continuare „Participantii”).
Angajatii companiei Tchibo Brands SRL, ai distribuitorilor acesteia, ai agentiei SC Propaganda Consult SRL, si ai altor companii implicate in concurs, precum si rudele de gradul I ale acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Campanie.

SECTIUNEA 4. REGULAMENTUL OFICIAL
Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament, care se trebuie acceptat si respectat de catre toti Participantii (denumit in continuare „Regulament”).
Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, la cerere, pe toata durata Campaniei, astfel:
·    pe site-ul Campaniei, www.sutalasutaarabica.ro.
·    in urma unei solicitari telefonice la numarul 021 318 97 06 (tarif normal) de luni pana vineri intre orele 09:00 – 18:00 (exclusiv sarbatorile legale).
·    in urma unei solicitari scrise expediate pe adresa orgnizatorului: Bucuresti, Str. Dr. Iacob Felix nr. 28, Sect. 1 sau pe adresa de e-mail: consumator@tchibo.ro.

Prin participarea la Campanie, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantilor. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmand ca orice modificare sa fie facuta publica  pe pagina web www.sutalasutaarabica.ro cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.
Prezentul regulament oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Pentru a participa la Campanie, utilizatorii trebuie sa acceseze pagina www.sutalasutaarabica.ro si sa parcurga urmatorii pasi:
1. Sa completeze formularul de inscriere  introducand  urmatoarele date de contact: nume, prenume (ambele din actul de identitate), o adresa valida de e-mail, adresa postala completa din actul de identitate, numar telefon fix sau mobil, varsta, sex, nume de utilizator si parola.
2. sa scrie si sa incarce pe site-ul www.sutalasutaarabica.ro un text (un eseu) cu tema “Ce fac / Ce-mi doresc pentru a ma simti implinit/a”. Participantii pot alege o anumita categorie, din cele patru existente: “Frumusete si Sanatate”, “Educatie si Cariera”, “Dragoste si Familie”, “Timp liber si Spirit”.
Dupa incarcarea textelor pe site, acestea pot fi vizualizate de catre toti vizitatorii site-ului si pot fi votate de catre acestia. Orice incercare de fraudare / viciere a rezultatului votului, directa ori indirecta, va conduce la descalificarea sau, dupa caz, interzicerea participarii la Campanie.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru datele introduse gresit.  Datele de inscriere sau textul nu mai pot fi schimbate dupa ce au fost completate si trimise spre publicare pe site.
Dupa inregistrarea contului, la o noua accesare a paginii www.sutalasutaarabica.ro un utilizator va putea sa se logheze utilizand numele de utilizator si parola completate in formularul de inregistare pe site, si confirmate pe adresa de e-mail. Un participant are dreptul sa utilizeze un singur cont pe toata durata campaniei. In cazul in care Organizatorul va identifica mai multe conturi ca apartinand aceluiasi participant, acesta isi rezerva dreptul de a anula toate conturile cat si participarile acestuia, respectiv materialele inregistrate in concurs de pe toate conturile. Pentru a fi valid si acceptat in Campanie, un material trebuie sa contina minim 300 de caractere cu spatii, maxim 2500 de caractere cu spatii. Intervalul intre scrierea unui material si publicarea lui pe site este de maxim 24 de ore, de luni pana vineri. In cazul unor probleme de ordin tehnic independente de vointa organizatorului, acest interval poate fi depasit.
Toti participantii dar si toti vizitatatorii site-ului www.sutalasutaarabica.ro (care nu au un cont creat) pot vota textele inscrise care le plac. Un participant sau un vizitator poate vota orice text inscris de alti participanti la Campanie, dar nu si textul inscris de el. Un text poate fi votat o singura data de un participant sau vizitator. Numarul de voturi este luat in considerare pentru stabilirea premiilor saptamanale si pentru contribuie si la stabilirea participantilor care castiga premiile in bani (vezi Sectiunea 6).
Organizatorul isi rezerva dreptul de a limita inscrierea in Campanie si publicarea pe site a materialelor care nu au legatura cu tema concursului, si care nu intrunesc criteriile de participare in concurs conform prezentului Regulament, detaliate in cadrul  Sectiunii 7.

SECTIUNEA 6. PREMII SI MODUL LOR DE ACORDARE
In aceasta Campanie se acorda 3 tipuri de premii:

6.1. Premii garantate
Primii 100 de participanti care inscriu un text valid pe site-ul promotiei, conform regulamentului, vor primi 1 pachet cafea Tchibo Exclusive 100% Arabica 250g si o ceasca cu farfurie Tchibo.
Cei 100 de castigatori vor fi anuntati pe e-mail (pe adresa de e-mail cu care s-au inscris in concurs) cu privire la faptul ca au castigat si li se va solicita sa confirme adresa si intervalul orar in care sa primeasca premiul. Premiile garantate oferite in cadrul Campaniei vor fi inmanate castigatorilor in maxim 60 zile de la incheierea promotiei, prin intermediul serviciilor de curierat, cu predare personala.
In cazul in care persoana castigatoare nu este gasita la adresa indicata in intervalul orar confirmat prin e-mail, premiul va fi returnat catre Tchibo Brands SRL, iar persoana castigatoare va putea sa il ridice personal sau printr-o persoana imputernicita de la sediul Companiei din Str. Dr. Iacob Felix nr. 28, Sector 1, Bucuresti, intr-un interval de maxim 30 de zile. Daca persoana castigatoare nu se prezinta sa-si ridice premiul, acesta va ramane in posesia Organizatorului.
Valoarea totala a premiilor garantate acordate prin intermediul acestui mecanism, in cadrul prezentei Campanii, este de 1500 RON (fara TVA).

6.2. Premii saptamanale
Independent de premiile garantate, in fiecare saptamana de concurs se vor oferi 4 premii saptamanale, acordate participantilor care primesc cele mai multe voturi pentru textul inscris de la fiecare categorie in saptamana respectiva. Saptamana este considerata ca incepand in fiecare zi de luni, ora 0:00:00 am si se incheie duminica, ora 11.59:59 pm, cu exceptia primei saptamani de concurs, care incepe luni 20 septembrie la ora 12:00:00 pm.
Premiile saptamanale constau in: un pachet de cafea Tchibo Exclusive 100% Arabica de 500 g, un pachet de cafea Tchibo Exclusive 100% Arabica de 250g, un pachet de cafea Tchibo Exclusive 100% Arabica Brazil de 250 g, un pachet de cafea Tchibo Exclusive 100% Arabica Guatemala de 250 g, un pachet de cafea Tchibo Exclusive 100% Arabica Decofeinizata de 250 g, un borcan de cafea Tchibo Exclusive 100% Arabica Instant de 100 g si un borcan de cafea Tchibo Exclusive 100% Arabica Instant Decofeinizata de 100 g.

Valoarea totala a premiilor saptamanale este de 2700 RON (fara TVA ).
Castigatorii premiilor mentionate la sectiunile 6.1 si 6.2 nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau de a schimba aceste premii cu alte bunuri/servicii si nici sa solicite schimbarea caracteristicilor produselor.
Orice eroare în datele personale furnizate de catre castigatori in momentul contactarii lor in vederea stabilirii detaliilor de livrare a premiilor castigate, nu atrage raspunderea Organizatorului, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil in cazul in care un concurent desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorect/incomplet. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii de primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

6.3. Premii acordate prin jurizare
La finalul campaniei, se vor alege 4 castigatori (cate unul pentru fiecare categorie) care vor primi premii in bani, fiecare in valoare de 8400 RON (fara taxe).
Juriul (format din reprezentati ai Organizatorului si ai Agentiei) va desemna cei 4 castigatori pe baza criteriilor urmatoare:
1.    Creativitatea dorintei care l-ar face pe Participant/Participanta sa se simta implinit/a (25%)
2.    Creativitatea motivului pentru care isi doreste lucrul respectiv (25%)
3.    Originalitate intre celelalte inscrieri (20%)
4.    Numarul de voturi primite pe site (30%)

Participantii desemnati castigatori prin intermediul acestui mecanism vor putea fi validati ca si câstigatori numai daca sunt îndeplinite, în mod cumulativ, toate conditiile stipulate în Sectiunea 7 din prezentul Regulament oficial. În cazul în care, total sau partial, aceste conditii nu sunt îndeplinite, atunci Participantul desemnat castigator nu va fi validat si nu va avea dreptul de a intra în posesia premiului. Juriul va desemna si 4 castigatori de rezerva, cate unul pentru fiecare categorie. Se va apela la rezerve in cazul in care castigatorul nu poate fi validat din motive independente de Organizator. Pentru validarea rezervelor se vor respecta aceleasi conditii ca si in cazul castigatorilor.

Prin urmare, in cazul in care unul sau mai multe premii din aceasta categorie nu se vor valida, Organizatorul isi asuma dreptul de a nu le mai acorda.
Valoarea totala a premiilor acordate prin jurizare este de 33600 RON net.

Organizatorul se obliga sa faca publice pe site-ul campaniei numele castigatorilor, precum si premiile acordate.
Lista tuturor castigatorilor va fi afisata pe site-ul promotiei in maxim 10 zile lucratoare de la incheierea promotiei si va fi mentinuta timp de 60 de zile.

Un utilizator poate participa de mai multe ori in concurs (poate inscrie mai multe texte), insa poate castiga maxim 3 premii (un premiu garantat, un premiu saptamanal si un premiu acordat de juriu).
Dupa validarea finala a castigatorilor, acestia vor primi cate un SMS prin care vor fi anuntati cu privire la premiul castigat precum si modalitatea de primire a premiului.
Valoarea totala a premiilor care se vor acorda in cadrul acestei promotii este 37800 RON fara taxe.

SECTIUNEA 7. CONDITII CU PRIVIRE LA TEXTELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE
Organizatorul va modera toate povestile inscrise in concurs. Materialele necorespunzatoare nu vor fi publicate pe site. Organizatorul va selecta si va anula oricare material trimis care nu respecta oricare din criteriile de mai jos. Textele trebuie sa contina intre 300 si 2500 de caractere cu tot cu spatii.
Povestirea trebuie sa fie veridica. Continutul ei nu trebuie sa fie ofensator, obscen, provocator, sa nu incalce prevederile legale si/sau bunele moravuri, normele de convietuire publica etc) sau sa aduca in orice fel prejudicii Organizatorului.
Povestirea trebuie sa se incadreze in tematica impusa si sa nu faca referire la persoane publice.
Prin înscrierea unui text, Participantii isi asuma raspunderea ca povestea respectiva este creatia sa proprie si originala, ca este o scriere autentica si ca nici o alta parte nu are drepturi, titluri, pretentii sau interes asupra acelui material. De asemenea, prin participarea la aceasta promotie, se prezuma cunoasterea faptului ca în situatia în care povestea este selectionata de catre Organizator, aceasta va putea fi publicata pe orice material promotional, fara plati compensatorii, pe o perioada nedeterminata totodata participantul cedând Organizatorului drepturile de autor asupra povestii trimise. Organizatorul nu este responsabil pentru publicarea unor materiale fara drepturi. Toata responsabilitatea revine celor care au inscris respectivele materiale pe site.
Dupa inscrierea pe site, Organizatorul isi rezerva dreptul de a publica textele inscrise in presa scrisa si pe suport on-line pentru a promova Campania, mentionand numele autorului textului si localitatea. Nu se vor acorda premii sau plati suplimentare participantilor ale caror povestiri s-a decis sa fie publicate.

SECTIUNEA 8. ANUNTAREA CÂSTIGATORILOR PREMIILOR OFERITE, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR
Lista cu numele câstigatorilor si premiile aferente se vor afisa pe site-ul campaniei în termen de 10 zile lucratoare de la data incheierii campaniei si va fi mentinuta timp de 60 de zile. Publicarea numelor castigatorilor se va realiza in conformitate cu obligatiile impuse de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

Cei 100 de castigatori ai premiilor garantate vor fi anuntati pe e-mail (pe adresa de e-mail cu care s-au inscris in concurs) cu privire la faptul ca au castigat si li se va solicita sa confirme adresa si intervalul orar in care sa primeasca premiul. Premiile garantate oferite in cadrul Campaniei vor fi inmanate castigatorilor in maxim 60 zile de la incheierea promotiei, prin intermediul serviciilor postale / de curierat, cu predare personala. Premiile garantate vor fi inmanate castigatorilor pe baza unui tabel nominal, ce va cuprinde numele castigatorului, data inmanarii premiului si semnatura de primire.
In cazul in care persoana castigatoare nu este gasita la adresa indicata in intervalul orar confirmat prin e-mail, premiul va fi returnat catre Tchibo Brands SRL, iar persoana castigatoare va putea sa il ridice personal sau printr-o persoana imputernicita de la sediul Companiei din Str. Dr. Iacob Felix nr. 28, Sector 1, Bucuresti, intr-un interval de maxim 30 de zile. Daca persoana castigatoare nu se prezinta sa-si ridice premiul, acesta va ramane in posesia Organizatorului.

Cei 24 de castigatori ai premiilor saptamanale vor fi anuntati pe e-mail (pe adresa de e-mail cu care s-au inscris in concurs) cu privire la faptul ca au castigat si li se va solicita sa confirme adresa si intervalul orar in care sa primeasca premiul. Premiile saptamanale oferite in cadrul Campaniei vor fi inmanate castigatorilor in maxim 60 zile de la incheierea promotiei, prin intermediul serviciilor postale / de curierat, cu predare personala. Premiile saptamanale vor fi inmanate castigatorilor pe baza unui tabel nominal, ce va cuprinde numele castigatorului, data inmanarii premiului si semnatura de primire.
In cazul in care persoana castigatoare nu este gasita la adresa indicata in intervalul orar confirmat prin e-mail, premiul va fi returnat catre Tchibo Brands SRL, iar persoana castigatoare va putea sa il ridice personal sau printr-o persoana imputernicita de la sediul Companiei din Str. Dr. Iacob Felix nr. 28, Sector 1, Bucuresti, intr-un interval de maxim 30 de zile. Daca persoana castigatoare nu se prezinta sa-si ridice premiul, acesta va ramane in posesia Organizatorului

Fiecare Participant desemnat castigator al unuia dintre cele 4 premii in bani, va fi contactat pe e-mail si telefonic in maxim 5 zile lucratoare de la data desemnarii lui ca si castigator de catre comisia de jurizare. Acesta va fi apelat de maxim 5 ori in intervale orare diferite, in zile diferite (în intervalul orar 9.00-18.00, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale), la numarul de telefon declarat la inscrierea in concurs. Cei 4 castigatori desemnati vor primi si un e-mail de instiintare asupra premiului castigat pe adresa de e-mail pe care a completat-o la inscrierea in concurs, in max. 5 zile lucratoare de la castigarea premiului.
In situatia in care castigatorul nu va putea fi contactat telefonic, din motive independente de Organizator, si nu va contacta Organizatorul telefonic sau printr-un e-mail in acest interval de 5 zile, atunci acesta va fi invalidat si se va apela la rezervele desemnate.
In situatia in care, in urma contactarii telefonice, Organizatorul identifica neconcordante intre datele completate in formularul de creare cont si datele declarate telefonic, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida respectivul castigator si se va apela la rezervele desemnate.
Validarea unui castigator al unuia din premiile in bani se va face doar dupa ce acesta va prezenta reprezentantului Organizatorului, în termen de 10 zile lucratoare de la data anuntarii castigului, o copie a actului de identitate si numarul de cont in care Organizatorul ii va transfera banii. În caz contrar, Participantii nu vor fi validati câstigatori si nu vor avea dreptul de a intra în posesia premiului.
Premiile in banii vor fi acordate prin virament bancar, in contul persoanei castigatoare. Castigatorul trebuie sa fie titularul contului in care se realizeaza viramentul. Organizatorul se obliga ca in termen de 20 de zile lucratoare de la data primirii datelor necesare efectuarii transferului, sa vireze in contul castigatorului, suma in lei aferenta premiului castigat (8400 RON net).
Organizatorul va suporta o singura data cheltuielile de transmitere a premiului (respectiv taxele bancare).
In cazul in care expedierea premiului s-a facut in contul indicat de posesorul de drept al premiului si pe numele sau si din cauze care tin de destinatar, premiul nu a fost receptionat, posesorul de drept al premiului este in drept sa-si primeasca premiul, cu conditia achitarii taxelor bancare de transmitere a premiului. Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile art. 81 alin (1) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

SECTIUNEA 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Campanie în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în calitate de operator date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal în baza notificarii nr. 9915.
Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitatile indicate în mod expres prin regulament, câstigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre în baza de date a Organizatorului în vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor Participanti care si-au dat acordul explicit si neechivoc în acest sens prin completarea formularului de inscriere in Campanie.
Organizatorul si Agentia garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a unui Participant, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, în conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata în M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise în aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, Str Dr. Iacob Felix nr. 28, etaj 2, Sector 1, în atentia Departamentului Marketing, o cerere intocmita în forma scrisa, datata si semnata.
Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare. Codul numeric personal, precum si Seria BI/CI vor fi colectate doar în cazul câstigatorilor unor premii cu valoare care depaseste 600 RON, conform obligatiei impuse de Codul Fiscal de completare a Declaratiei 205 – Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, cuprinsa în Ordinul 2017/2005 publicat în Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01.2006. Numele si prenumele câstigatorilor si premiile câstigate în cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.
Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, în calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si în mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment ca datele care si vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C. Tchibo Brands S.R.L., cu sediul în Str Dr. Iacob Felix, nr. 28, etaj 2, Sector 1, Bucuresti România, în atentia Serviciul Consumatorului.
Organizatorul le poate solicita Participantilor acordul pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tiparite, audio si video, denumirea/numele si prenumele lor. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramânând la libera lor alegere. În cazul în care Participantii vor dori sa isi exprime acordul în acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia.

SECTIUNEA 11. RESPONSABILITATE
Organizatorul acestei Campanii nu îsi asuma raspunderea pentru cazurile in care, din motive tehnice, cei care doresc nu pot accesa site-ul promotiei sau nu pot incarca un text. De asemenea, Organizatorul acestei Campanii nu îsi asuma raspunderea pentru nicio cauza libera de culpa sa care ar putea afecta dreptul de participare la aceasta Campanie.
Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere privitoare la eventualele litigii dintre participanti sau dintre participanti si terte persoane sau autoritati cu privire la dreptul de proprietate al materialelor inscrise in concurs.
Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru cazurile in care participantii furnizeaza adrese de e-mail incorecte sau care nu mai sunt de actualitate.
Organizatorul Campaniei va acorda premiul doar acelui castigator care a luat parte la Campanie, cu respectarea fidela a prevederilor prezentului regulament oficial.
Organizatorul si celelalte entitati implicate în Campanie nu îsi asuma raspunderea si nu vor putea fi implicate sub nicio forma în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui regulament oficial. Din momentul primirii premiilor de catre câstigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.
Din momentul in care castigatorul semneaza pentru primirea premiului, Organizatorul este eliberat de orice obligatie fata de acesta.
În cazul în care Organizatorul constata, ulterior extragerii si înmânarii premiului, ca Participantii câstigatori nu au îndeplinit toate conditiile stipulate în prezentul regulament oficial, acesta îsi rezerva dreptul de a-i invalida si de a cere repunerea în situatia anterioara, prin reintrarea în posesia premiului deja înmanat sau a contravalorii acestuia, precum si a cheltuielilor aferente suportate de Organizator în legatura sau înmânarea premiului, daca este cazul. În aceste circumstante, Organizatorului nu-i va putea fi retinuta raspunderea si nu va datora daune – interese pentru prejudiciu.
Organizatorul nu are nicio obligatie de a întretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necâstigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.
Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru situatiile în care mai multe persoane revendica aceeasi poveste; în acest caz va fi validat câstigator primul Participant care face dovada detinerii contului dupa care s-a incarcat povestea respectiva.
Organizatorul este îndreptatit sa ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
În cazul în care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Orice intentie de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea respectivului Participant din Campanie.

SECTIUNEA 12. LIMITAREA RASPUNDERII
Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru:
–       Inscrierile care nu contin toate campurile obligatorii sau nu permit confirmarea identitatii participantului;
–       Inscrierile care contin informatii false ori vadit eronate (ex. localitate inexistenta) si care nu indeplinesc conditiile de validitate de la Art. 7;
–       Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate sau drepturile de proprietate intelectuala asupra povestilor sau asupra unor elemente din povestile înscrise în Campanie;
–       Intarzierile in livrarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii de servicii de curierat.
–       Erori cauzate de intreruperea conexiunii la internet a participantilor in timpul cat acestia sunt conectati pe siteul www.sutalasutaarbica.ro
–       Erori cauzate de intreruperea neasteptata a serviciului de hosting al site-ului (pana de curent, atacuri DDOS)
–       Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defectiunea ale altor mecanisme decat alte siteului implicate in procesul de reamintire a parolei si userului.
–       Pierderea de catre participant a textului creat pe site din cauza folosirii necorespunzatoare a aplicatiei oferite de catre organizator sau din cauza intreruperii neasteptate a conexiunii internet.
–       Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).
–       Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decate cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer vers. minima 6, Mozzila vers. minima 3, Opera 9), Sistem de operare minim Windows 2000.

SECTIUNEA 13. ÎNCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie poate înceta în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.
* Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neînlaturat, petrecut dupa intrarea în vigoare a prezentului regulament oficial si care împiedica partea sau partile sa-si îndeplineasca, total sau partial obligatiile, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, daca acesta este confirmat de Camera de Comert si Industrie a României.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, împiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, în termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 14. LITIGII
Eventualele litigii aparute între Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din România.
Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: S.C. Tchibo Brands S.R.L., cu sediul în Str. Dr. Iacob Felix, nr. 28, etaj 2, Sector 1, Bucuresti România, în atentia Departament Marketing. Dupa expirarea unui termen de 2 saptamani de la data publicarii listei castigatorilor, Organizatorul nu va mai lua în consideratie nici o contestatie.

S.C. TCHIBO BRANDS S.R.L.