CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Yves Rocher - "8 Martie vine din Franta!"

Promotie concurs cu premii Yves Rocher

Premii prin tragere la sorti: 100 x colet de produse cosmetice Yves Rocher (in valoare de 300 RON fiecare).

Comanda gratuit catalogul de produse cosmetice Yves Rocher completand formularul de pe www.yves-rocher.ro sau sunand la 021 203.61.31 sau trimitand o solicitare pe adresa: Yves Rocher EDA, CP 31, OP 83, 062610 Bucuresti.

Perioada promoţiei: 21 ianuarie - 01 martie 2008

Promotie expirata
28 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
Cititi si actul aditional la regulamentul promotiei, prin care se modifica data tragerii la sorti si a publicarii castigatorilor.Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale

8 MARTIE vine din Franta!

 

 

SECTIUNEA 1.              ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL

 

Organizatorul campaniei promotionale "8 MARTIE vine din Franta!"  (în cele ce urmeaza "Campania") este LBV YVES ROCHER  S.A.  (in cele ce urmeaza “Organizatorul”), inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 2687, reprezentata in Romania prin societatea Euro Distribution Associates (EDA)  persoana juridica romana, cu sediul în Otopeni, Str Tudor Vladimirescu nr 2, corp A, parter, judetul Ilfov, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/733/2004, având cod unic de înregistrare R11541800, cod IBAN: RO77INGB0001000131198928, deschis la ING BANK, Sucursala Kiseleff.

 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti participantii.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei.  Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii în vigoare.

 

Campania este organizata prin intermediul S.C. Open Public Service S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Calea Mosilor nr. 288, bl. 32, sc. B, et. 6, ap. 62, sector 2 si punct de lucru in Otopeni, Str. Drumul Garii, nr. 3, judetul Ilfov (in cele ce urmeaza „Agentia”).

 

 

SECTIUNEA 2.              TEMEIUL LEGAL

 

Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, asa cum a fost ulterior modificata.

 

 

SECTIUNEA 3.              ARIA DE DESFASURARE

 

Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

 

SECTIUNEA 4.              PERIOADA DE DESFASURARE

 

Campania va începe la data de 21 ianuarie 2008 si se va incheia la data de 1 martie 2008.

 

 

SECTIUNEA 5.              DREPTUL DE PARTICIPARE

 

La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica avand domiciliul/resedinta în Romania (denumita in continuare „Participant”), care nu este client inregistrat in baza de date Yves Rocher si solicita gratuit catalogul Yves Rocher in perioada 15 ianuarie 2008- 1 martie 2008 completând formularul de cerere catalog pe pagina de internet: www.yves-rocher.ro , apelând la numarul de telefon: 021 203 61 31 (de luni pana vineri de la orele 8:00 la 20:00 si sambata de la orele 8:00 la 14:00 sau prin posta la adresa: Yves Rocher EDA C.P. 31, O.P. 83, 062610, Bucuresti (data limita a postei: 1 martie 2008) .

 

Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului Campaniei si a reprezentantului acestuia, a agentiilor implicate în aceasta Campanie, precum si a membrilor familiilor tuturor acestora (copii, parinti, sot/sotie).

 

Prin participarea la Campanie, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

 

 

SECTIUNEA 6.              PREMIILE ACORDATE

 

In cadrul acestei Campanii, Organizatorul ofera urmatoarele premii:

 

- 100 premii constând in colete cu produse cosmetice Yves Rocher in valoare de 319,80 RON fiecare

 

Valoarea totala a premiilor este de 31 980 RON cu TVA inclus.

Organizatorul îsi rezerva dreptul de a alege produsele oferite ca premii in cadrul acestei campanii promotionale.

Organizatorul plateste impozitul pe venit. Nu se acorda echivalentul in bani al premiilor oferite in cadrul Campaniei.

 

 

SECTIUNEA 7.              MECANISMUL DE DESFASURARE

 

In perioada de desfasurare a Campaniei, 21 ianuarie 2008 – 1 martie 2008, orice persoana fizica domiciliata in Romania, care nu este client Yves Rocher si care solicita gratuit catalogul Yves Rocher, are posibilitatea de a castiga prin tragere la sorti unul din premiile oferite in cadrul Campaniei.

Cataloagele Yves Rocher se pot solicita :

 - la numarul de telefon: 021 203 61 31  (nr. cu tarif normal disponibil de luni pana vineri de la orele 8:00 la 20:00 si sambata de la orele 8:00 la 14:00),

 - prin posta la adresa: Yves Rocher EDA, C.P. 31, O.P. 83, 062610 Bucuresti (data limita a postei 01 martie 2008)

 - pe internet prin completarea formularului de pe adresa: www.yves-rocher.ro . 

 

O persoana poate participa o singura data la tragerea la sorti, indiferent de modalitatea prin care solicita catalogul si de numarul de solicitari efectuate.

 

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numarul de telefon: 021 203 61 31 disponibil de luni pana vineri de la orele 8:00 la 20:00 si sambata de la orele 8:00 la 14:00, cu exceptia sarbatorilor legale.

Aceasta campanie nu este valabila in magazinele Yves Rocher.

 

 

SECTIUNEA 8.              ACORDAREA PREMIILOR, TRAGEREA LA SORTI

 

Premiile vor fi acordate Participantilor prin tragere la sorti electronica ce va avea loc in data de _8 martie 2008, la punctul de lucru al S.C OPEN PUBLIC SERVICE S.R.L. din Otopeni, str. Drumul Garii nr. 3, judetul Ilfov, in prezenta unei comisii (in cele ce urmeaza „Comisia”) formate dintr-un reprezentant al Organizatorului si un reprezentant al Agentiei, sub supravegherea unui Notar Public.

 

In prezenta Comisiei vor fi extrasi aleatoriu prin tragere la sorti electronica 100 de castigatori dintre toti participantii la Campanie si 20 castigatori de rezerva.

 

Premiile vor fi expediate castigatorilor in termen de maxim 20 de zile lucratoare de la data tragerii la sorti si a desemnarii acestora.

 

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia tarifelor telefonice/postale/de acces internet normale pentru inscriere si aflarea detaliilor suplimentare despre Regulamentului Campaniei.

 

 

SECTIUNEA 9.       PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza prin reprezentant si imputernicit S.C. OPEN PUBLIC SERVICE S.R.L. datele personale ale participantilor la aceasta Campanie în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 2687.

 

Participantilor la campanie li se vor solicita urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa completa, nr. de telefon fix/mobil, adresa de e-mail, data nasterii.

 

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti In conformitate cu legislatia în vigoare. Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate in cadrul acestei Campanii. Lista tuturor castigatorilor va fi publicata la finalul Campaniei, in data de 8 martie 2008, pe site-ul Campaniei www.yves-rocher.ro si www.infopromotii.ro

 

Prin simpla participare la Campanie, Participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite pentru campanii de marketing direct. Organizatorul si Agentia garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul la opozitie (art. 15).

 

Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001.  În vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre: Yves Rocher EDA, C.P. 31, O.P. 83, 062610, Bucuresti.

 

 

SECTIUNEA 10.            TAXE SI IMPOZITE

 

Organizatorul va calcula, retine si vira impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, modificata, privind Codul Fiscal, privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

 

 

SECTIUNEA 11.            INCETAREA CAMPANIEI

 

Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.

 

 

SECTIUNEA 12.            LITIGII

 

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.  Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.

 

 

SECTIUNEA 13.            REGULAMENTUL OFICIAL

 

Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

 

Regulamentul Campaniei „8 MARTIE vine din Franta!” va fi publicat pe site-ul: www.yves-rocher.ro si www.infopromotii.ro incepand cu data de 21 ianuarie 2008.

 

Informatii despre Regulamentul Oficial al Campaniei, conditiile de participare, cat si solicitarile privind obtinerea regulamentului de participare pot fi facute la numarul de telefon Yves Rocher 021 203 61 31 (numar cu taxare normala), de luni pana vineri de la orele 8:00 la 20:00 si sambata de la orele 8:00 la 14:00, cu exceptia sarbatorilor legale. Regulamentul Oficial poate fi solicitat in scris de catre orice participant la Campanie si la adresa Yves Rocher EDA, C.P. 31, O.P. 83, 062610, Bucuresti, incepand cu data de 21 ianuarie 2008 si pana la data de 8 martie 2008.

 

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat în 5 exemplare originale, astazi, 17 ianuarie 2008, data autentificarii, de catre Notarul Public prin Incheierea de autentificare nr. 224.

Nu avem elemente multimedia.
ligia (bucuresti) in 21 ianuarie 2008, 10:51
Surprinzatoare si bine venita promotie. Bafta tuturor ! Sper ca se pot inscrie si barbatii care au astfel o sansa, daca sunt printre cei 100 alesi, de a face un cadou pretios celei dragi.
Claudia (Turda) in 21 ianuarie 2008, 12:28
Excelenta oportunitate de a avea acces la produsele Yves Rocher! Catalogul propune reduceri de pret si este insotit de esantioane gratuite. Succes la tombola!
daniela (vaslui) in 21 ianuarie 2008, 13:32
foarte binevenita o asemenea promotie ,chiar ma bucur foarte mult
Moderator 1 (Infopromotii) in 26 ianuarie 2008, 12:01
Salut, Georgiana! Comanda catalogul acum si il vei primi cu siguranta. Daca intarzie cumva, poti suna din nou la infoline si sa intrebi ce s-a intamplat. Mult succes!
mirela (tirgu secuiesc) in 29 ianuarie 2008, 13:44
interesant concurs.daca ar fi si mai multe asemenea promotii ar fi ceva laudabil
ioana mihaela (cluj-napoca) in 30 ianuarie 2008, 19:54
eu am comandat de ceva vreme catalogul...nici urma de el...mai mult ii publicitatea:P
Moderator 1 (Infopromotii) in 31 ianuarie 2008, 10:31
Salut, Ioana,
Ai sunat la telefonul campaniei sa intrebi ce s-a intamplat cu catalogul tau?
Hallex (Bucuresti) in 03 februarie 2008, 17:18
Astept si eu catalogul .....
Stoian (Calarasi) in 05 februarie 2008, 11:00
Si eu astept inca...acest catalog...Poate vine..:)
Ana Maria (Pitesti) in 06 februarie 2008, 17:49
eu l-am comandat acum 2-3 zile. cand vine va anuntz
ioana mihaela (cluj-napoca) in 06 februarie 2008, 23:05
Ana Maria...asteapta mult si bine :))...eu l-am comandat de aproape o luna si nici urma :P
daniela (vaslui) in 09 februarie 2008, 21:15
eu am primit deja catalogul si este super, are produse si promotii foarte bune
Moderator 1 (Infopromotii) in 11 februarie 2008, 11:50
Pentru Ioana Mihaela din Cluj: iti recomandam sa suni la linia telefonica a campaniei: 021 203 61 31 si sa verifici situatia expeditiei catalogului. Daca plicul s-a pierdut pe drum, sau daca ti l-a luat altcineva din cutia postala (se mai intampla) ii poti ruga sa iti trimita un altul. Succes tuturor!
mirela (tirgu secuiesc) in 16 februarie 2008, 21:17
Ma tot intreb de ce oare dureaza atat timp pana iti trimit un catalog . Am sunat la acea linie telefonica ,am stat de vorba cu cineva care m-a asigurat ca o sa soseasca catalogul dar nimic pana acum .Oare de ce au venit cu aceasta promotie daca nu reusesc sa o onoreze ?
Ana Maria (Pitesti) in 20 februarie 2008, 22:42
daniela (vaslui) - cat a trecut de cand l-ai comandat si pana a venit? eu inca nu l-am primit. inca astept
EVA (SATU MARE) in 22 februarie 2008, 16:13
buna fetelor eu sunt din satu mare si am primit catalogul de 3zile si am facut comanda de o luna dar merita sa astepti sunt produse foarte bune si au promotii mari succes tuturor
catalina (rasnov) in 22 februarie 2008, 22:00
buna fetelor si eu sunt printre fericitele care au primit catalogul (a venit destul de repede)impreuna cu esantioanele gratuite.deja am facut comanda au oferte super si concursul mi se pare foarte ok avand in vedere ca nu iti impune sa cumperi produse.la mai multe.bafta la toata lumea la tragerea la sorti.
LOREDANA IOANA (SANTANA) in 23 februarie 2008, 13:09
LOREDANA (ARAD)MAM ABONAT SI ASTEPT CATALOGUL
lacramioara (miroslava) in 23 februarie 2008, 22:03
buna tuturor daca este asa de laudata promotia sper sa cistig si eu sa merite apoi am sau fiu clienta fidela super
Ana Maria (Pitesti) in 24 februarie 2008, 10:29
catalina (rasnov), tu la cate zile dupa ce ai facut comanda ai primit catalogul? Eu am vrut sa sun azi la ei, dar sunt in afara programului. eu astept.. nici pe numele meu , nici pe al mamei nu a sosit nimic.
Otilia (Oradea) in 24 februarie 2008, 14:27
Buna ziua tuturor, am facut si eu comanda la acest catalog vineri seara, apoi sambata mi-am cumparat o revista "practic in bucatarie" in care am gasit un catalog Yves Rocher cu ceva promotii in care scrie ca daca nu esti client inca, la prima comanda din acel catalog primesti... etc. Eu as dori sa fac comanda din acest catalog, care l-am gasit in revista, dar atunci ma tem ca poate nu voi mai putea participa la tombola din 8 martie dat fiind faptul ca intre timp am devenit client, chiar daca la data cand am comandat catalogul de pe site nu eram!!!! Nu stiu daca m-a inteles cineva
ioana mihaela (cluj-napoca) in 24 februarie 2008, 19:27
pentru moderator care mi-a recomandat sa sun la linia telefonica a campaniei:am sunat...si mi-au zis ca in max 2 saptamani imi trimit catalogul au trecut cele 2 saptamani nimic...deci au trecut aproape 2 luni de cand am facut comanda si nimic...hai sa zic ca am ghinion ..dar nici cel pt mama nu a venit ..so?
Moderator 1 (Infopromotii) in 24 februarie 2008, 19:46
Salut, Otilia!
Pentru a afla raspunsul la intrebarea ta, iti recomandam sa suni lalinia telefonica a campaniei. Spune-le codul ofertei gasite in revista si s-ar putea sa poti comanda produse acum si in acelasi timp sa ramai inscrisa in promotie.

Salut, Ioana-Mihaela!
Iti recomandam sa mai suni o data la linia telefonica a campaniei si sa intrebi care este situatia expeditiei catalogului tau. Se mai poate intampla ca pur si simplu catalogul sa fi fost luat de o vecina mai curioasa din cutia ta postala sau se poate sa se fi ratacit la transport sau sa fi ajuns la altcineva... Daca a trecut atata timp, s-ar putea sa se fi pierdut si compania organizatoare iti poate trimite un catalog nou.

Mult succes tuturor!
catalina (rasnov) in 28 februarie 2008, 17:27
pentru Ana Maria (Pitesti)scuze ca scriu asa tarziu.Mie mi-a venit catalogul cam dupa 3 sapt si ceva.Sper ca intre timp sa-l fii primit si tu .Multa bafta!
Ana Maria (Pitesti) in 28 februarie 2008, 22:14
a trecut o luna de cand am facut comanda pt catalog si inca nimic. astept... eu primesc diferite chestii in cutia postala si nu dispare nimic... so varianta asta nu se pune. chia daca ar fi asa, nu ar lua 2 .. adica si pe al meu si pe al mamei... astept...
() in 28 februarie 2008, 23:20
Nu se poate comanda si prin sms? :D
Moderator 1 (Infopromotii) in 29 februarie 2008, 09:56
Nu se poate comanda prin SMS, dar se poate comanda prin telefon, la numarul din rezumatul de mai sus. Succes!
Ana Maria (Pitesti) in 29 februarie 2008, 19:51
Dar un reprezentant de la Yves Rocher nu se poate inscrie si el pe site si sa ne lamureasca cu niste raspunsuri? Ar fi mai simplu si corect si sunt sigura ca toata lumea care are nemultumiri ar fi de acord.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Yves Rocher - "8 Martie vine din Franta!""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Yves Rocher - "8 Martie vine din Franta!"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media