CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Wrigley iti ofera biletul de vacanta!

Promotie concurs cu premii Wrigley

Marele premiu, prin tragere la sorti: 1 x excursie de 8 zile pentru doua persoane in Caraibe. Premii instant: 20 x excursie de 8 zile pentru 2 persoane in Grecia; 10 x excursie de 8 zile pentru doua persoane in Turcia.

Daca esti reprezentantul unui magazin en detail, semneaza cu Wrigley Romania Acordul de Participare (Anexa 1), apoi achizitioneaza oricare Pachet Promotional Wrigley pe o singura factura si vei primi un talon razuibil. Descopera codul unic de 6 cifre de pe talon si trimite-l prin SMS la 1755. Pastreaza exemplarul tau din Acordul de participare, talonul razuit si factura aferenta acestuia pentru validare.

Perioada promoţiei: 01 februarie - 30 aprilie 2010

Promotie expirata
3 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL PROGRAMULUI

„Wrigley iti ofera biletul de vacanta!”

1 februarie  – 30 aprilie 2010

 

 

Art. 1. Organizatorul Programului

 

1.1. Organizatorul Programului „Wrigley iti ofera biletul de vacanta!” („Programul”) este Wrigley România SRL cu sediul în Str. Tipografilor nr. 11-15, Corp A1, LA, Etaj 4, Sector 1, Bucuresti, România (date de identificare: CF R6600357, J40/24261/1994).

 

1.2. Programul se va derula prin intermediul agentiei organizatoare S.C. PROMOTION SPECIAL EVENTS ROMANIA S.R.L. („PROSPERO”) cu sediul în Bucuresti, Str. Buestrului nr. 21, etajele Demisol – 3, Sector 2, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/7645/1999, CUI RO 12080763.

 

 

Art. 2. Terminologie

 

În prezentul Regulament, în afara notiunilor definite în cuprinsul articolelor, termenii si expresiile de mai jos vor avea urmatoarea semnificatie:

 

           Acordul de Participare” – reprezinta acordul cu Wrigley România, cuprins în Anexa 1 la prezentul Regulament, în care sunt înscrise conditiile de participare la Program si acceptul Participantilor de a lua parte la Program. În cazul în care Participantul nu respecta pe perioada Programului conditiile stipulate în Acordul de Participare, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a comunica Participantului retragerea acestuia din Program.

 

           Beneficiarii” – reprezinta persoanele desemnate de Participant, printr-o decizie care va avea forma si continutul prevazute în Anexa 2 la prezentul Regulament, sa beneficieze de:

           Premiul instant conform art. 7.1. de mai jos; si/sau

           Premiul câstigat prin tragere la sorti conform art. 7.2. de mai jos.

 

           Distribuitorul Wrigley” – reprezinta distribuitorul autorizat al Wrigley România care comercializeaza produse Wrigley catre Participanti.

 

           Forta majora” – reprezinta orice eveniment ori cauza exterioara, independenta de vointa Participantilor sau a Organizatorului, neimputabila acestora si care nu poate fi, în mod absolut, prevazuta, controlata ori depasita de catre acestia, si care conduce la neîndeplinirea, îndeplinirea necorespunzatoare ori la întârzierea executarii prevederilor Acordului de Participare si a prezentului Regulament. Constituie caz de forta majora, cu titlu exemplificativ, iar nu limitativ, oricare din urmatoarele circumstante: razboi, anarhie, acte de terorism, razboi civil, cutremure, incendii, explozii, furtuni, inundatii, perturbari ale traficului de aerian sau de alta natura, restrictii de calatorie în tara sau în strainatate si alte fenomene meteorologice adverse, confiscari sau orice alte actiuni ale institutiilor publice.

 

           PROSPERO” – reprezinta agentia organizatoare a Programului, identificata conform clauzei 1.2. de mai sus si având atributii în Program stabilite prin prezentul Regulament.

 

           Participanti” - toate persoanele juridice române - agenti economici ai Distribuitorilor Wrigley - , care vând produse Wrigley si care îndeplinesc conditiile mentionate în art. 4 de mai jos.

 

           Persoana de Decizie” – este persoana desemnata/împuternicita de Participant, cu care se va tine legatura pe toata perioada Programului. Daca Persoana de Decizie se schimba pe parcursul Programului, Participantul îsi asuma obligatia de a notifica Organizatorul cu privire la schimbarea Persoanei de Decizie, prin fax sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire, în termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data la care a intervenit aceasta schimbare, în caz contrar schimbarea nefiind opozabila Organizatorului. Calitatea de Persoana de Decizie va fi sustinuta cu documente emise de reprezentantii legali ai Participantului.

 

           Pachetul Promotional” – reprezinta combinatia de produse Wrigley care trebuie achizitionata pentru a intra in promotie si este descris conform art. 5 de mai jos.

 

           Programul” – reprezinta aceasta campanie promotionala care se va desfasura în conformitate cu prezentul Regulament.

 

           Regulament” – reprezinta prezentul regulament al Programului, inclusiv anexele care fac parte din acesta.

 

           Wrigley România” / „Organizatorul” – este organizatorul Programului, identificat conform clauzei 1.1. de mai sus si având atributii în Program stabilite prin prezentul Regulament.

 

 

Art. 3. Durata si aria de desfasurare a Programului

 

3.1. Programul are loc pe o perioada de 3 luni, în intervalul 1 februarie 2010 -  30 aprilie 2010.

 

3.2. Programul se va desfasura pe întreg teritoriul României.  

 

 

Art. 4. Participantii si conditiile de participare

 

4.1. Pentru a fi inclusi în lista de participare la Program, Participantii trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

i)                    sa fie persoane juridice care desfasoara comert cu amanuntul/de détail asa cum acest comert este desemnat de legislatia în vigoare privind comercializarea produselor si serviciilor de piata (Ordonanta de Guvern nr. 99/2000, republicata);

ii)                   sa achizitioneze, în perioada Programului, Pachetul Promotional astfel cum acesta este definit prin dispozitiile art. 5 de mai jos, în conditiile prezentului Regulament;

iii)                 sa nu înregistreze restante la plata produselor Wrigley comercializate, inclusiv dar fara a se limita la produsele Wrigley care formeaza Pachetul Promotional;

iv)                 sa semneze la începutul Programului Acordul de Participare cu Wrigley România;

 

4.2. Distribuitorii Wrigley sunt cei prevazuti în Anexa 3 la prezentul Regulament.

 

4.3. Urmatoarele tipuri de Participanti NU vor putea participa la Program:

i)                    en-gross si cash & carry: centre de vânzare situate în mediul urban sau rural care vând catre detailisti;

ii)                   hypermarket: magazin cu autoservire cu suprafata mai mare de 1000mp;

iii)                 magazinele de tip discounter, precum si supermarket-urile de retea;

iv)                 magazine cu autoservire sau cu servire la tejghea care beneficiaza de alte conditii speciale acordate de catre Wrigley România.

 

4.4. De asemenea, NU vor participa la Program acei Participanti care înregistreaza restante la plata facturilor catre Distribuitorii Wrigley.

 

4.5. La Program NU pot participa nici angajatii Organizatorului, ai PROSPERO, ai Distribuitorilor Wrigley, ai agentiilor si societatilor implicate în organizarea si derularea acestui Program, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul /sotia celor mentionati mai sus.

 

4.6. Toti Participantii care îndeplinesc conditiile de participare vor fi vizitati de Distribuitorii Wrigley care vor prezenta fiecarui Participant Acordul de Participare în Program. Intrarea în Program se va face în momentul semnarii de catre Organizator a Acordului de Participare completat de catre Persoana de Decizie a Participantului.

 

4.7. Participarea la acest Program promotional implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament precum si posibilitatea folosirii în scop publicitar a denumirii Participantilor câstigatori. Prin participarea la Program Participantii accepta intrarea automata în baza de date a Distribuitorilor Wrigley.

 

4.8. Programul se va derula conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, dar nu mai înainte de a anunta în mod public aceste modificari, prin publicarea acestora pe www.infopromotii.ro.

 

 

 

5.1. In vederea participarii la Programul „Wrigley iti ofera biletul de vacanta!”, Participantii trebuie sa achizitioneze in mod obligatoriu si printr-o singura factura Pachetul Promotional. Pachetul Promotional se prezinta in trei variante, in conformitate cu art. 5.3 de mai jos.

 

5.2. Participantul va avea posibilitatea achizitionarii, la alegere, a oricaruia din Pachetele Promotionale. 

 

5.3. Pachetele Promotionale:

 

5.3.1. Pachet 1: contine 8 cutii de guma de mestecat si dulciuri astfel:

                    3 cutii Orbit Professional, toate aromele, o cutie contine 24 de pachete tip folie, fiecare a cate 10 drajeuri

                    3 cutii guma de mestecat la alegere dintre:

·        Orbit Basic, toate aromele, o cutie contine 30 pachete, fiecare a cate 10 drajeuri

·        Winterfresh, toate aromele, o cutie contine 30 pachete, fiecare a cate 10 drajeuri

·        Airwaves, toate aromele, o cutie contine 30 pachete, fiecare a cate 10 drajeuri

                    1 cutie Winterfresh Mints, toate aromele, o cutie contine 18 pachete, fiecare a cate 33 de bomboane mentolate

                    1 cutie Skittles, toate aromele, o cutie contine 16 pachete, fiecare de 45 g

sau,

 

5.3.2. Pachet 2: contine 7 cutii de guma de mestecat si dulciuri astfel:

                    3 cutii Orbit Professional, toate aromele, o cutie contine 24 de pachete tip folie, fiecare a cate 10 drajeuri

                    3 cutii guma de mestecat la alegere dintre:

·        Orbit Basic, toate aromele, o cutie contine 30 pachete, fiecare a cate 10 drajeuri

·        Winterfresh, toate aromele, o cutie contine 30 pachete, fiecare a cate 10 drajeuri

·        Airwaves, toate aromele, o cutie contine 30 pachete, fiecare a cate 10 drajeuri

                    1 cutie Winterfresh Mints toate aromele, o cutie contine 18 pachete, fiecare a cate 33 de bomboane mentolate sau 1 cutie Skittles, toate aromele, o cutie contine 16 pachete, fiecare de 45 g

sau,

 

5.3.3. Pachet 3: contine 6 cutii dulciuri astfel:

                    2 cutii Winterfresh Mints, toate aromele, o cutie contine 18 pachete, fiecare a cate 33 de bomboane mentolate

                    1 cutie Orbit Professional Mints Tropical Fruit, o cutie contine 18 pachete, fiecare a cate 18 bomboane

                    1 cutie Juicy Fruit bomboane gumate, o cutie contine 18 pachete, fiecare a cate 12 bucati de 4 g fiecare

                    1 cutie Airwaves Drops, o cutie contine 18 pachete, fiecare a cate 10 dropsuri

                    1 cutie Orbit Drops, o cutie contine 8 pachete, fiecare a cate 10 dropsuri

 

5.4. Pachetul Promotional trebuie sa contina in mod obligatoriu toate produsele mentionate pentru fiecare Pachet Promotional in parte conform art. 5.3. de mai sus.

 

5.5. Achizitionarea de catre Participant a oricaruia din Pachetele Promotionale se va face prin inscrierea tuturor produselor Wrigley pe o singura factura. Pentru evitarea oricarui dubiu, nu vor putea participa la Program produsele Wrigley care desi ar putea forma un Pachet Promotional au fost achizitionate pe facturi separate.

 

5.6. Nu vor putea participa la Program Pachetele Promotionale achizitionate in afara perioadei Programului.

 

5.7. Nu vor putea participa la Program acele Pachete Promotionale achizitionate de catre Distribuitorii Wrigley prevazuti la art. 4.3. din prezentul Regulament.

 

5.8. Pachetele Promotionale participante la Program cumparate de Participanti în perioada Programului nu se pot returna.

 

5.9. Participantii pot participa la Program de mai multe ori prin indeplinirea conditiilor de participare pentru fiecare Pachet Promotional achizitionat. Fiecare Pachet Promotional va trebui achizitionat de catre Participant pe o factura distincta. Achizitionarea pe aceeasi factura a mai multor Produse Wrigley care luate individual pot forma mai multe Pachete Promotionale, va fi considerata o singura achizitionare a unui Pachet Promotional si va da dreptul unei singure participari la Program.

 

 

Art. 6. Mecanismul de functionare a Programului

 

6.1. In perioada desfasurarii Programului „Wrigley iti ofera biletul de vacanta!”, Participantii care indeplinesc conditiile de participare vor primi, in mod automat din partea agentilor de vanzari Wrigley, un material cu prezentarea mecanismului Programului.

 

6.2. In cazul in care Participantul accepta sa fie inscris in Program, reprezentantul legal al acestuia va semna un Acord de Participare. Acordul se incheie in doua (2) exemplare si va fi semnat si stampilat de ambele parti (Organizator si Participant), reprezentand acordul de participare la Program.

 

6.3. Acordul va cuprinde urmatoarele date si va avea forma prevazuta in Anexa 1 la Program:

i.                     Datele de identificare ale societatii participante la Program si persoana care reprezinta legal societatea (Persoana de Decizie).

ii.                   Conditiile de validare ale Programului: obligativitatea pastrarii talonului razuibil si a facturii ce atesta achizitionarea Pachetului Promotional.

 

6.4. In urma achizitionarii Pachetului Promotional, magazinul participant va primi, o data cu factura, cate un pliant care contine un talon razuibil pentru fiecare Pachet Promotional achizitionat in perioada Programului, printr-o singura factura. Fiecare talon are tiparit un cod unic de 6 cifre ce poate fi descoperit prin razuirea acestuia. Talonul razuibil va fi insotit de pliantul explicativ cu pasii ce trebuie urmati.

 

6.5. Participarea la programul „Wrigley iti ofera biletul de vacanta!” se face trimitand codul unic de 6 cifre obtinut prin razuirea talonului primit, prin SMS la numarul de telefon 1755 (valabil in retelele Vodafone, Orange, Cosmote, tarif normal), dupa cum urmeaza:

 

6.5.1. Magazinul participant trebuie sa trimita un mesaj SMS continand codul unic de 6 cifre gasit pe talonul razuibil primit la achizitionarea unui Pachet promotional la numarul 1755 (valabil in retelele Vodafone, Orange, Cosmote, tarif normal), in perioada 1 februarie – 30 aprilie 2010, inclusiv (data limita de primire a mesajelor la numarul de telefon).

 

6.5.2. Fiecare mesaj SMS va fi taxat la tariful normal al respectivei retele de telefonie mobila valabil pentru tipul de abonament sau cartela reincarcabila de la care este transmis mesajul.

 

6.5.3. Fiecare mesaj SMS este considerat inregistrat in promotia “Wrigley iti ofera biletul de vacanta!” daca acesta va fi validat in urma verificarii codului unic de 6 cifre, caz in care emitentul va primi un mesaj SMS de raspuns cu textul “Ati fost inscris in Programul Wrigley pentru a participa la tragerea la sorti. Pastrati talonul cu codul pentru validare.” sau “Felicitari! Ati castigat un sejur in Grecia. Pastrati talonul cu codul pentru validare” sau “Felicitari! Ati castigat un sejur in Turcia. Pastrati talonul cu codul pentru validare”.

 

6.5.4. Fiecare cod unic de 6 cifre descoperit prin razuirea talonului razuibil primit la achizitionarea unui Pachet Promotional, poate fi inregistrat o singura data in programul “Wrigley iti ofera biletul de vacanta!”. Achizitionarea mai multor Pachete Promotionale inseamna descoperirea mai multor coduri unice, care-i permit Participantului dreptul de a participa la prezentul Program de mai multe ori.

 

6.5.5. Fiecare mesaj SMS este validat preliminar la momentul inregistrarii in programul „Wrigley iti ofera biletul de vacanta!” prin verificarea corectitudinii codului unic transmis (daca acesta face parte din baza de date ce contine toate codurile unice tiparite pe taloanele razuibile distribuite agentilor de vanzari Wrigley).

 

6.5.6. Pentru fiecare SMS trimis in cadrul programului “Wrigley iti ofera biletul de vacanta!” la numarul de telefon 1755 (valabil in retelele Vodafone, Orange, Cosmote, tarif normal), Participantul va primi din partea Organizatorului prin SMS, unul din urmatoarele raspunsuri:

 

i)                    “Cod incorect. Va rugam sa trimiteti codul unic de 6 cifre de pe talon” , daca mesajul nu este trimis in forma corecta.

ii)                   “Acest cod a mai fost inscris in Programul Wrigley. Trimite un alt cod unic de 6 cifre de pe un alt talon”, daca mesajul a fost trimis in forma corecta, dar codul unic respectiv a mai fost inscris anterior in Program.

iii)                 “Ati fost inscris in Programul Wrigley pentru a participa la tragerea la sorti. Pastrati talonul  cu codul pentru validare.”, daca mesajul a fost trimis in forma corecta, indeplinind conditiile din prezentul Regulament, nu a mai fost transmis anterior, si nu este castigator al unui Premiu atribuit de algoritm.

 

6.5.7. Daca mesajul a fost trimis in forma corecta, indeplinind conditiile din Regulamentul Programului, nu a mai fost transmis anterior, si este castigator al unui Premiu atribuit de algoritm mesajul de raspuns va fi:

d.1) “Felicitari! Ati castigat un sejur in Turcia. Pastrati talonul cu codul pentru validare”

d.2) “Felicitari! Ati castigat un sejur in Grecia. Pastrati talonul cu codul pentru validare

 

6.5.8. Organizatorul programului „Wrigley iti ofera biletul de vacanta!” nu isi asuma responsabilitatea:

 

(i)                  pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de telefon 1755, precum si pentru mesajele trimise dupa expirarea perioadei Programului sau la un alt numar de telefon;

(ii)                pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Program sau a mesajelor SMS de raspuns determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;

(iii)               daca  numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat;

(iv)              daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns pentru fiecare mesaj primit;

(v)                pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila si fixa sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;

(vi)              pentru orice defectiune tehnica survenita pe perioada de derulare a Programului care impiedica Participantul sa indeplineasca conditiile stabilite prin prezentul Regulament;

(vii)             pentru orice eroare ori imposibilitate a Participantului de a indeplini conditiile stabilite prin prezentul Regulament si care determina neparticiparea valabila la Program. 

 

6.5.9. Dupa data limita de primire a mesajelor, respectiv 30 aprilie 2010, ora 24, Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor SMS la numarul de telefon alocat Programului.

 

6.5.10. Participantii au la dispozitie un numar de telefon la care pot solicita in mod gratuit informatii despre Program. Acest numar este 021.408.28.20. Programul de informatii la acest numar este Luni – Vineri, 09:00-15:00.

 

 

Art. 7. Premiile oferite în cadrul Programului

 

7.1. Premii Instant

 

7.1.1. In Program vor fi puse in joc un numar de maxim 30 de premii care se vor acorda dupa un algoritm prestabilit („Premii Instant”). La inceputul Programului se vor extrage si se vor stabili momente orare pentru acordarea Premiilor Instant. Acestea vor fi cuprinse in Anexa 4 la Regulament care nu va fi pusa la dispozitia publicului. Pentru evitarea oricarui dubiu, Anexa 4 la prezentul Regulament va fi adusa la cunostinta exclusiva a institutiilor si autoritatilor care asigura legalitatea desfasurarii prezentului Program (notarul public si Ministerul Finantelor Publice). Aceste institutii si autoritati vor fi tinute de pastrarea confidentialitatii cu privire la continutul prezentului Regulament. Premiul instant se va acorda primei inscrieri valide (mesaj SMS ) primite in Program dupa momentul orar prestabilit.

 

7.1.2. Valoarea estimata a premiilor Instant este de 136.950 RON + TVA. Daca in baza algoritmului mentionat premiile puse in joc nu vor fi toate distribuite acestea vor fi lasate la dispozitia Organizatorului spre a fi acordate prin tragere la sorti sau spre a fi anulate.

 

7.1.3. Premiile Instant oferite in cadrul programului „Wrigley iti ofera biletul de vacanta!” sunt sejururi pentru 2 persoane pentru 8 zile respectiv 7 nopti, incluzand transport cu avionul, asigurare medicala, transfer aeroport - hotel - aeroport, cazare cu demipensiune la un hotel de 4 stele.

 

7.1.4. Tarile de destinatie ale sejururilor care reprezinta premiile instant ale Programului sunt Grecia si Turcia. Sunt 20 de sejururi cu destinatie Grecia si 10 sejururi cu destinatie Turcia. Fiecare premiu are in vedere o singura tara. Locatia sejurului nu poate fi modificata de catre Participantul declarat castigator.

 

7.1.5. Sejururile se vor face desfasura in perioada 1 – 30 iunie 2010. Perioada sejururului nu poate fi modificata de catre Participantul castigator.

 

7.1.6. Premiile atribuite de algoritm se acorda in mod automat in functie de momentul inregistrarii mesajului SMS valid in Program conform art. 7.1.1. de mai sus.

 

7.1.7. Pentru un cod unic valid (SMS valid) poate fi acordat un singur Premiu Instant.

 

7.1.8. Participantul al carui mesaj inregistrat este castigator al unui Premiu Instant va fi sunat de catre Organizator si i se vor solicita informatii pentru validarea premiului. Aceste informatii constau in: datele de identificare ale societatii comerciale (denumire, cod unic de inregistrare, numar de ordine in Registrul Comertului), numele magazinului (frontispiciu), reprezentantul legal al societatii, distribuitorul cu care are contract de livrare pentru produsele Wrigley.

 

7.1.9. Participantul va fi informat de asemenea despre cerinta de a trimite Organizatorului in maximum 48 de ore de la contactare la numarul de fax 021.212.01.94 urmatoarele: Acordul de Participare semnat si stampilat, copie dupa partea razuibila a talonului razuibil care contine codul castigator, copie dupa factura fiscala care atesta cumpararea Pachetului promotional, decizia de numire a beneficiarilor, copie dupa cartea de identitate (buletinul) si pasaportul persoanelor desemnate sa plece in excursie. In urma primirii si verificarii acestor documente, Participantul va fi declarat de catre Organizator ca fiind castigator autorizat si va fi anuntat cu privire la premiul castigat si conditiile de utilizare al acestuia. In cazul in care conditiile prevazute in prezentul Regulament nu sunt integral respectate de respectivul participant, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula Premiul sau de a-l considera Premiu oferit prin tragere la sorti in conditiile art. 7.2. de mai jos.

 

7.1.10. In cazul in care Participantul al carui mesaj inregistrat este castigator al unui Premiu Instant nu poate fi contactat timp de 48 de ore pentru a i se solicita informatiile necesare validarii Premiului, nu îndeplineste oricare din conditiile de validare a Premiului ori nu îndeplineste formalitatile cerute de Organizator si prevazute în prezentul Regulament pentru a beneficia de premiul câstigat atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula Premiul Instant sau de a-l considera Premiu oferit prin tragere la sorti in conditiile art. 7.2. de mai jos.

 

7.2. Premiul oferit prin tragere la sorti

 

7.2.1. Premiul care se poate câstiga prin tragere la sorti consta într-un sejur pentru 2 persoane pentru 8 zile respectiv 7 nopti, incluzand transport cu avionul, asigurare medicala, transfer aeroport - hotel - aeroport, cazare cu demipensiune la un hotel de 4 stele.de 7 nopti (8 zile ) în Caraibe care se va desfasura in perioada 1 – 30 iunie 2010.

 

7.2.2. Perioada sejururului nu poate fi modificata de catre Participantul castigator.

 

7.2.3. Locatia sejurului (Caraibe) nu poate fi modificata de Participantul castigator.

 

7.2.4. La tragerea la sorti participa toate magazinele inscrise in programul „Wrigley iti ofera biletul de vacanta!”, care au respectat prevederile prezentului Regulament, indiferent daca au castigat sau nu un premiu Instant pe perioada de derulare a Programului.

 

7.2.5. Tragerea la sorti se va efectua prin mijloace electronice, va avea loc la data de 6 mai 2010, în Bucuresti, în prezenta unei comisii formate din membri organizatori.

 

7.2.6. În cadrul tragerii la sorti vor fi selectate si 2 rezerve, pentru situatia în care Participantul câstigator nu îndeplineste oricare din conditiile de validare a premiului ori nu îndeplineste formalitatile cerute de Organizator si prevazute în prezentul Regulament pentru a beneficia de premiul câstigat. În cazul în care nici rezervele nu îndeplinesc conditiile necesare pentru a beneficia de premiu, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiul.

 

7.2.7. Participantul al carui mesaj inregistrat este castigator al premiului prin tragere la sorti va fi sunat de catre Organizator si i se vor solicita informatii pentru validarea premiului. Aceste informatii constau in: datele de identificare ale societatii comerciale (denumire, cod unic de inregistrare, numar de ordine in Registrul Comertului), numele magazinului (frontispiciu), reprezentantul legal al societatii, distribuitorul cu care are contract de livrare pentru produsele Wrigley.

 

7.2.8. Participantul va fi informat de asemenea despre cerinta de a trimite Organizatorului in maximum 48 de ore de la contactare la numarul de fax 021.212.01.94 urmatoarele: Acordul de Participare semnat si stampilat, copie dupa partea razuibila a talonului care contine codul castigator, copie dupa factura fiscala care atesta cumpararea Pachetului promotional, decizia de numire a beneficiarilor, copie dupa cartea de identitate (buletinul) si pasaportul persoanelor desemnate sa plece in excursie. In urma primirii si verificarii acestor documente, participantul va fi declarat de catre Organizator ca fiind castigator autorizat si va fi anuntat cu privire la premiul castigat si conditiile de utilizare al acestuia. In cazul in care conditiile prevazute in prezentul regulament nu sunt integral respectate de respectivul participant, premiul va fi lasat la dispozitia Organizatorului spre a fi acordat prin tragere la sorti sau spre a fi anulat.

 

7.2.9. Valoarea estimata a premiului oferit prin tragere la sorti este de 11.620 RON + TVA.

 

7.3. Dispozitii diverse referitoare la Premiile oferite

 

7.3.1. Denumirea Participantilor castigatori impreuna cu premiile castigate vor fi publicate pe site-ul www.infopromotii.ro.

 

7.3.2. Nu se poate acorda contravaloarea in bani a premiilor. Premiile din concurs nu suporta modificari: nu pot fi schimbate data calatoriei, hotelul, destinatia sau alte elemente ale premiului. Persoanele desemnate de catre castigator pentru a participa la excursie, conform Acordului de Participare si a Deciziei de numire a beneficiarilor nu vor putea fi modificate sau inlocuite.

 

7.3.3. Neprezentarea persoanei/persoanelor desemnate la aeroport pentru ridicarea premiului echivaleaza cu anularea (totala sau partiala, dupa caz) a premiului respectiv.

 

7.3.4. Participantul castigator trebuie sa puna la dispozitia organizatorilor la numarul de fax 021.212.01.94 in maxim 48 ore de la anuntarea telefonica a premiului urmatoarele:

i.                     Acordul de Participare semnat si stampilat

ii.                   Copie dupa partea razuibila a talonului care contine codul castigator

iii.                  Copie dupa factura fiscala care atesta cumpararea Pachetului Promotional

iv.                 Decizia de numire a beneficiarilor

v.                   Copie dupa cartea de identitate (buletinul) si pasaportul persoanelor desemnate sa plece in excursie

 

7.3.5. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care Participantul castigator nu pune la dispozitie documentele si informatiile necesare in timp util, precum si in cazul in care nu respecta termenele stabilite pentru buna desfasurare a deplasarii sale. De asemenea, Organizatorul nu este raspunzator in cazul in care persoanele castigatoare nu pot parasi teritoriul Romaniei datorita unor interdictii stabilite de autoritatile statului ori a problemelor legate de documentele de calatorie.

 

7.3.6. Numele Participantilor declarati câstigatori, numele Beneficiarilor, datele personale ale acestora si datele lor de contact vor fi introduse de catre PROSPERO într-o baza de date si va fi gestionata de PROSPERO numai în scopul acordarii catre Participantii câstigatori a premiilor atribuite. In acest sens, Organizatorul intelege sa faca aplicarea dispozitiilor art. 12 din prezentul Regulament.

 

7.3.7. În scopul achitarii taxelor de autentificare ale prezentului Regulament, Organizatorul declara ca valoarea totala a Premiilor se situeaza la nivelul valorii de 148.570 RON + TVA.

 

 

Art. 8. Intrarea în posesia Premiilor Programului (atat a Premiilor Instant cat si a celui prin tragere la sorti)

 

8.1. Actele de calatorie ale Beneficiarilor vor fi întocmite de o agentie de turism aleasa de PROSPERO. În ziua plecarii în excursie, un reprezentant PROSPERO va fi prezent la aeroport si va înmâna Beneficiarilor aceste acte de calatorie întocmind un proces verbal.

 

8.2. Beneficiarii sunt raspunzatori pentru obtinerea documentelor personale valabile de calatorie (Pasaportul) si sa se asigure ca acestea sunt si vor fi valabile pentru o perioada de cel putin 6 luni de la momentul acordarii premiului. Beneficiarii sunt obligati sa trimita Organizatorului, în termen de maximum 48 de ore de la momentul primirii deciziei de câstigare a Premiului, a tuturor datelor necesare întocmirii actelor de calatorie. Organizatorul nu va raspunde în niciun moment pentru neîndeplinirea acestor formalitati de catre Beneficiari.

 

8.3. Numai unul dintre Beneficiari poate fi minor. Adultul care calatoreste cu minorul trebuie sa se ocupe în mod obligatoriu si de obtinerea documentelor valabile de calatorie ale minorului cu care calatoreste.

 

8.4. Toate costurile aferente emiterii actelor de calatorie vor fi suportate de catre Organizator. Aceste costuri includ: (i) rezervarea biletelor de avion, achizitionarea acestora si ridicarea lor de la agentia de turism; si (ii) stabilirea si achizitionarea asigurarilor medicale de calatorie.

 

8.5. Nu se poate acorda contravaloarea în bani a Premiilor.

 

8.6. Premiile acordate prin prezentul Program nu suporta modificari: nu pot fi schimbate data calatoriei, hotelul, destinatia sau alte elemente ale Premiului. Beneficiarii nu vor putea fi modificati sau înlocuiti. Din momentul în care decizia de câstigare a premiului este semnata si transmisa catre PROSPERO, orice modificare a datelor personale face ca premiul sa se anuleze.

 

8.7. Neprezentarea Beneficiarilor la aeroport pentru ridicarea premiului echivaleaza cu anularea premiului respectiv. În aceasta situatie, de premiul astfel anulat nu va putea beneficia rezerva/rezervele alese conform clauzelor din prezentul Regulament.

 

8.8. Organizatorul nu este raspunzator în cazul în care persoanele câstigatoare nu pot parasi teritoriul României din orice motive neimputabile Organizatorului.

 

8.9. Organizatorul nu va fi raspunzator de nicio neglijenta a Beneficiarului de a beneficia de Premiu în conditiile stabilite de Organizator, incluzând dar fara a se limita la: pierderea avionului în tara sau în tara de destinatie a sejurului (Grecia, Turcia sau Caraibe) ori pierderea biletelor de calatorie. De asemenea, Organizatorul nu va fi tinut responsabil de culpa Beneficiarului cu privire la neîndeplinirea cerintelor minime de întoarcere în tara.

 

8.10. Aparitia unui caz de Forta Majora, asa cum este definit în dispozitiile art. 2 lit. d) de mai sus, exonereaza pe Organizator de executarea obligatiilor izvorâte în temeiul Acordului de Participare încheiat cu Distribuitorii Wrigley sau a prezentului Regulament.

 

8.11. Nu va constitui forta majora: (a) niciun eveniment care este cauzat de neglijenta sau actiunea intentionata a Participantului, a Persoanei de Decizie, a Beneficiarilor, a Organizatorului, a PROSPERO ori a reprezentantilor sau angajatilor acestora; si (b) niciun eveniment pe care oricare dintre persoanele de mai sus, acordând atentia necesara, l-ar fi putut: (i) fie lua în considerare în momentul încheierii Acordului de Participare; (ii) fie preveni sau evita în cursul îndeplinirii obligatiilor care decurg din acesta.

 

8.12. La survenirea unui caz de Forta Majora, Participantul va notifica prompt Organizatorului aparitia sau circumstantele pe care se fundamenteaza situatia de Forta Majora aparuta. Dispozitiile prezentului articol se vor aplica în mod corespunzator si în situatia în care cazul de Forta Majora apare în defavoarea Organizatorului.

 

8.13. Pe parcursul duratei cazului de Forta Majora, partea afectata va utiliza eforturi comerciale rezonabile pentru a evita si înlatura cazul de Forta Majora. De asemenea, în caz de Forta Majora, Organizatorul va face toate eforturile comerciale rezonabile pentru a modifica perioada, destinatia sau, dupa caz, orice alt element al premiului.

 

 

Art. 9. Taxe si impozite

 

Organizatorul Programului nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind exclusiv în sarcina Participantului câstigator.

 

 

Art. 10. Regulamentul Programului

 

10.1. Regulamentul oficial al Programului este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant pe toata perioada Programului pe www.infopromotii.ro. Regulamentul si orice alte informatii legate de Program sau de Premii vor putea fi solicitate de Participanti si la numarul de telefon 021.408.28.20 care va functiona pe toata perioada Programului, de luni pana vineri intre orele 09:00 – 15:00.

 

10.2. Organizatorul îsi rezerva dreptul de oprire a Programului în orice moment al acestuia si/sau schimbarea regulilor de participare, obligându-se totodata sa faca publica hotarârea sa în acest sens.

 

 

Art. 11. Litigii

 

În cazul unor potentiale litigii aparute între Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila partile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre solutionare instantelor competente române de la sediul Organizatorului.

 

 

Art. 12. Diverse

 

12.1. Programul va fi comunicat prin canale traditionale de comunicare.

 

12.2. Prin înscrierea în Program Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Participantii sunt de acord ca, în cazul în care vor câstiga, numele, adresa si/sau imaginea lor sa fie facute publice si folosite în scopuri publicitare de catre Organizator, fara alte obligatii sau plati din partea acestuia.

 

12.3. Organizatorul se obliga sa asigure procesarea datelor cu caracter personal în legatura cu Participantii. Datele cu Caracter Personal vor fi colectate si prelucrate numai în conditiile prevazute de Legea nr. 677/2001 referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal si circulatia libera a acestor date.

 

12.4. Înscrierea la program echivaleaza cu exprimarea acordului de catre participanti în ceea ce priveste prelucrarea datelor lor cu caracter personal.

 

12.5. Acordul astfel exprimat presupune ca datele personale ale Participantilor sa intre în baza de date a Organizatorului si ca acestia sa primeasca materiale informative prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS) din partea Organizatorului.

 

12.6. Organizatorul se obliga sa le respecte Participantilor drepturile prevazute de lege si va utiliza baza de date pentru a trimite corespondenta si pentru a realiza rapoarte statistice. Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este adresa Organizatorului.

 

12.7. Datele furnizate nu vor fi difuzate catre terti, cu exceptia firmei de publicitate, societatii de mailing, PROSPERO si a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

 

12.8. La cererea scrisa a Participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta din urma se obliga:

i)                    sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

ii)                   sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor legii;

iii)                 sa înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Nu avem elemente multimedia.
Ovidiu (Turda) in 09 februarie 2010, 15:26
Bravo Bravo Bravo !! Sincer nici eu nu as fi reusit sa scriu mai bine. Asta este renuntam la produsele companiei Wrigley si ii lasam pe comercinatii respectiv sa isi castige premiul mult dorit ! :)) ei muncesc sa se bucure de roadele muncii lor , adica de o bine meritata vacanta! :( saracii!
Vasile (Tg.Mures) in 10 februarie 2010, 18:33
Nu stiu cine va opreste sa deveniti si voi comercianti?Sau puteti sa spargeti niste seminte in fata televizorului in timp ce va uitati la emisiunile senzationale de la OTV.Poate asa aveti ceva de castigat!
Moderator 1 (Infopromotii) in 10 februarie 2010, 19:42
Draga Vasile,
cred ca esti mai nou pe site-ul nostru. Bun venit! Te rugam sa nu mai fii malitios la adresa celorlalti membri.
Comentariile voastre din pagina unei promotii sau din discutia dedicata unei anume promotii de pe forum sunt anuntate de fiecare data organizatorilor, care vor sa stie parerile voastre legate de campaniile lor. Nici noi, nici voi nu dorim ca organizatorii sa creada ca acesta este un site de certareti, asa ca te rugam sa ramai in zona dialogului constructiv.
Iti multumim pentru intelegere.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Wrigley iti ofera biletul de vacanta!"

Ultima actualizare: 11 mai. 2010
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Wrigley iti ofera biletul de vacanta!

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media