CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Wrigley - "SSU pe premii"

Wrigley SSU pe premii

Premiile sunt garantate si se ofera la alegere, in functie de punctajul acumulat si de categoria din care face parte fiecare participant la program. Detalii in Anexa 6 si Anexa 7.

Daca esti distribuitor Wrigley, semneaza cu Organizatorul Acordul de Participare, distribuie oricare dintre produsele participante la acest program si acumuleaza cat mai multe puncte (1 unitate SSU = 1 punct, respectiv 3 puncte pentru Hubba Bubba Glop).

Perioada promoţiei: 01 iunie 2008 - 31 mai 2010

Promotie expirata
19 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

NOTA:
Regulamentul acestei promotii se modifica in conformitate cu Actul aditional 1 si Actul Aditional din data de 26 februarie 2009, atasate la rubrica "documente conexe" de mai sus.


REGULAMENTUL PROGRAMULUI

„SSU pe premii”

1 iunie 2008 – 31 mai 2009

 

 

Art. 1. Organizatorul Programului

 

1.1. Organizatorul Programului „SSU pe premii” („Programul”) este Wrigley Romania SRL („Organizatorul” / „Wrigley Romania”) cu sediul in Str. Tipografilor nr. 11-15, Corp A1, LA, Etaj 4, Sector 1, Bucuresti, Romania (date de identificare: CF R6600357, J40/24261/1994).

 

1.2. Programul se va derula prin intermediul agentiei organizatoare S.C. GRAFFITI BBDO S.A. cu sediul in Bucuresti, Str. Dr. Turnescu nr. 1A, Sector 5, inmatriculata la Oficiul registrului Comertului sub nr. J40/8150/1991, CUI RO 2359460, cont bancar nr. RO22INGB0001000116578914, deschis la banca ING BANK, reprezentata legal prin Dna. Diana Tobosaru („Agentia Organizatoare” / „Graffiti BBDO”).

 

 

Art. 2. Durata si aria de desfasurare a Programului

 

2.1. Programul are loc pe o perioada de 1 an, in intervalul 1 iunie 2008 -  31 mai 2009.

 

2.2. Programul se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei.  

 

 

Art. 3. Participantii si conditii de participare la Program

 

3.1. La Program pot participa toate persoanele fizice romane care fac parte din echipele de vanzari ai distribuitorilor autorizati Wrigley Romania (“Distribuitori Wrigley”), care distribuie produse Wrigley si care indeplinesc conditiile mentionate in prezentul articol.

 

3.2. Sunt considerati Participanti:

i) agentii de vanzari care participa la Program in conditiile prevazute de art. 5.1. de mai jos („agenti de vanzare traditionala”). Sunt considerati agenti de vanzare traditionala acei agenti care isi desfasoara activitatea zilnica in locatiile traditionale de vanzare, altele decat cele moderne;

 

ii) agentii de vanzari care participa la Program in conditiile prevazute de art. 5.1. de mai jos („agenti de vanzare moderna”). Sunt considerati agenti de vanzare moderna acei agenti care isi desfasoara activitatea zilnica in locatiile moderne de vanzare;

iii) supraveghetorii de vanzari care participa la Program conditiile prevazute de art. 5.2. de mai jos („supraveghetori de vanzari”). Sunt considerati supraveghetori de vanzari acei agenti care au responsabilitatea supravegherii echipelor de agenti vanzari, indiferent de locatiile de vanzare.

 

In cuprinsul prezentului regulament, toate persoanele fizice romane care fac parte din echipele de vanzari ai Distribuitorilor Wrigley, indiferent de tipul de Participanti de la i), ii) si iii) de mai sus, vor fi denumiti prin („Participanti”).

 

3.3. Pentru a fi inclusi in lista participantilor, Participantii specificati in art. 3.2. (i) si (ii) de mai sus trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

(i)         sa fie angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata ai Distribuitorilor Wrigley;

(ii)         sa aiba atributii de serviciu privind distribuirea produselor Wrigley;

(iii)        sa semneze la inceputul Programului un acord cu Organizatorul in care vor fi inscrise conditiile de participare la Program si acceptul Participantilor de a participa („Acordul de Participare”), care va avea forma si continutul prevazute in Anexa 1 la prezentul regulament;

(iv)        sa existe acordul Distribuitorului Wrigley al carui angajat este Participantul, cu privire la participarea Participantilor la Program, acord materializat prin incheierea unui acord de informare („Acord de Informare”) intre respectivul Distribuitor Wrigley si Organizator, care va avea forma si continutul prevazute in Anexa 2 la prezentul regulament.

 

3.4. Pentru a fi inclusi in lista participantilor, Participantii specificati in art. 3.2. (iii) de mai sus trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

(i) sa fie angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata ai Distribuitorilor Wrigley;

(ii) sa aiba in subordine agenti de vanzare care indeplinesc conditiile de la art. 3.2. (i) si / sau (ii) de mai sus;

(iii)  sa aiba atributii de serviciu privind supravegherea distribuirii produselor Wrigley;

(iv) sa semneze la inceputul Programului Acordul de Participare;

 

3.5. Distribuitorii Wrigley care vor semna Acordul de Informare cu Organizatorul sunt cei prevazuti in Anexa 4 la prezentul regulament.

 

3.6. Participarea la acest Program implica acceptarea prevederilor prezentului regulament precum si posibilitatea folosirii in scop publicitar a numelui Participantilor castigatori. Prin participarea la Program Participantii accepta intrarea automata in baza de date a Organizatorului si a Agentiei Organizatoare.

 

3.7. Programul se va derula conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, dar nu inainte de a anunta in mod public aceste modificari, prin publicarea acestora pe www.infopromotii.ro .

 

 

 

4.1. In vederea participarii la Program, Participantii trebuie sa distribuie pentru Distribuitorii Wrigley, in mod obligatoriu, oricare dintre urmatoarele produse Wrigley, indiferent de modul de ambalare si etichetare:

 

1. Orbit (guma de mestecat si bomboane);

2. Winterfresh (guma de mestecat si bomboane);

3. Airwaves (guma de mestecat si bomboane);

4. Huba Bubba (guma de mestecat);

5. Juicy Fruit (guma de mestecat si bomboane);

6. Solano (bomboane).

 

4.2. NU vor putea participa la Program acele produse Wrigley de tipul Produselor Participante la Program distribuite in afara perioadei Programului sau pentru alti comercianti in afara Distribuitorilor Wrigley ori cu privire la care Participantul nu s-a inscris in Program.

 

4.3. Sunt considerate Produse Participante la Program acelea care sunt distribuite (i) de un Participant inscris in Program, si (ii) in interiorul perioadei de desfasurare a Programului, prin incheierea Acordului de Participare. Prin „distribuire” in sensul prezentului articol se inteleg acele activitati prin care Participantul participa efectiv la plasarea produselor Wrigley (pe seama Distribuitorilor Wrigley) catre agentii comerciali si /sau, dupa caz, supravegherea distribuirii produselor catre agentii comerciali.

 

4.4. Nu vor fi luate in calcul acele Produse Participante la Program care, dupa ce au fost distribuite, sunt returnate Distribuitorului Wrigley sau Organizatorului.

 

4.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a actualiza lista Produselor Participante la Program prevazuta la art. 4.1. de mai sus si sa o faca cunoscuta Participantului ori de cate ori intervin modificari in cadrul modalitatii de calculare a unitatilor SSU sau a corespondentei punctelor. Astfel de modificari vor fi operate printr-o anexa la prezentul regulament si privesc in principal introducerea de noi sortimente ale Produselor Participante la Program.

 

 

Art. 5. Mecanismul de functionare a Programului

 

5.1. Mecanismul de functionare pentru agentii de vanzare traditionala si agentii de vanzare moderna:

 

5.1.1. Distribuitorii Wrigley vor formula o baza de date cu propunerile de Participanti la Program, urmarind ca acesti Participanti sa indeplineasca conditiile de participare prevazute in prezentul regulament.

 

5.1.2. Toti Participantii care indeplinesc conditiile de participare vor fi informati de Distribuitorul Wrigley si li se vor oferi pliante cu informatii. Intrarea in Program se va face la data inceperii Programului conform art. 2 de mai sus cu conditia ca Participantul sa semneze Acordul de Participare.

 

5.1.3. Participantul va trebui sa semneze Acordul de Participare la inceputul Programului sau cel mai tarziu pana la data de 20 iunie 2008. Acordul semnat va avea valoare de contract. Prin semnarea Acordului de Participare, Participantul isi consolideaza inscrierea in Program, de la data inceperii Programului conform art. 2 de mai sus fiindu-i aplicabile in totalitate prevederile prezentului regulament.

 

5.1.4. Vor putea participa la Program si acei Participanti care se inscriu la o data ulterioara celei de inceput a Programului. In aceasta situatie, Participantul va trebui sa semneze Acordul de Participare la momentul inscrierii, dar nu mai tarziu de cea de-a 20-a zi dupa declararea intrarii in Program.

 

5.1.5. Distribuitorii Wrigley vor informa Participantii cu privire la Program in vederea obtinerii Acordului de Participare al acestora. Distribuitorii Wrigley vor colecta datele de identificare ale Participantilor (numele si prenumele Participantului, adresa completa, telefon mobil si adresa electronica, CNP, numele Distribuitorului Wrigley al carui angajat este Participantul, echipa de vanzari din care face parte Participantul si numele supraveghetorului echipei).

 

5.1.6. Fiecare Participant va primi de la Distribuitorul sau Wrigley un Catalog de Produse. Organizatorul nu isi asuma raspunderea in caz de erori de tipar in catalog sau in alte materiale de comunicare a Programului.

 

5.1.7. Datele colectate de la Participantii in Program in urma semnarii Acordului de Participare cu Organizatorul vor fi introduse de catre Distribuitorii Wrigley intr-o baza de date si trimisa catre Organizator. Organizatorul va centraliza baza de date primita si o va comunica Agentiei Organizatoare la adresa Str. Buestrului, nr. 21, etajele demisol – 3, Sector 2, Bucuresti,. Organizatorul precum si Agentia Organizatoare implicati in Program nu isi asuma nicio raspundere pentru eventualele greseli de completare si predare a documentelor Programului (inclusiv, dar fara a se limita la datele completate de Participant in Acordul de Participare), aceasta raspundere revenind exclusiv Participantilor.

 

5.1.8. Datele colectate in conditiile art. 5.1.7. de mai sus vor fi introduse de Distribuitorii Wrigley intr-un tabel care va avea urmatorul continut:

a) numele si prenumele Participantului;

b) adresa completa;

c) telefon mobil si adresa electronica;

d) CNP;

e) numele Distribuitorului Wrigley al carui angajat este Participantul;

f) echipa de vanzari din care face parte Participantul si numele supraveghetorului echipei;

 

5.1.9. Participantul va trebui sa distribuie pe durata Programului Produsele Participante la Program pentru a acumula puncte. Punctele se vor acumula in urma distribuirii Produselor Participante la Program de catre Participant. Pentru (o) 1 unitate SSU  („unitati SSU”) din Produsul Participant la Program distribuit se va acorda un (1) punct. Prin unitati SSU se intelege unitatea de masura specifica procedurilor interne agreate intre Organizator si Distribuitorii Wrigley si care este cunoscuta de catre toti Participantii la Program in calitatea lor de angajati ai Distribuitorilor Wrigley.

 

5.1.10. In fiecare luna si mai inainte de data de 15 ale fiecarei luni urmatoare, Distribuitorii Wrigley corespunzatori listei si zonei geografice unde isi desfasoara activitatea Participantii vor centraliza unitatile SSU distribuite fiecarui Participant si le vor trimite Organizatorului, urmand ca acesta sa verifice informatiile primite de la Distribuitorii Wrigley.

 

5.1.11. In acest Program sansele de castig cresc in functie de numarul de puncte acumulat. Prin urmare, Participantii trebuie sa distribuie cat mai multe unitati SSU pentru a obtine cat mai multe puncte si, corespunzator, pentru a avea cat mai multe posibilitati pentru castigarea premiilor prevazute la art. 6 de mai jos („Premiile”).

 

5.1.12. Nu este permisa obtinerea contravalorii in bani a punctelor acumulate. De asemenea, la sfarsitul Programului, nu se permite obtinerea contravalorii punctelor acumulate in bani sau sub o alta forma decat cea stipulata in acest regulament.

 

5.1.13. La orice moment pe durata Programului si intr-un termen de 30 de zile dupa expirarea acestei durate, Participantul poate folosi punctele acumulate pana la acel moment pentru a le transforma in Premii, conform Catalogului de Produse.

 

5.2. Mecanismul de functionare pentru supraveghetorii de vanzari:

 

Supraveghetorii de vanzari, definiti conform art. 3.2. (iii) de mai sus vor putea beneficia de Premii drept medie lunara raportata la vanzarile Participantilor dupa cum urmeaza:

a) in situatia in care supraveghetorii de vanzari au in subordine agenti de vanzare traditionala si/sau agenti de vanzare traditionala si agenti de vanzare moderna, acestia vor accesa Premiile ca medie lunara raportata la vanzarile agentilor de vanzare traditionala si vor putea opta pentru Premii conform Anexei 6;

b) in situatia in care supraveghetorii de vanzari au in subordine agenti de vanzare moderna acestia vor accesa Premiile ca medie lunara raportata la vanzarile agentilor de vanzare moderna si vor putea opta pentru Premii conform Anexei 7.

 

 

Art. 6. Premiile oferite in cadrul Programului

 

6.1. Premiile oferite Participantilor sunt prevazute in Anexa 6 si Anexa 7 la prezentul regulament in functie de tipul de agenti participanti – agenti de vanzare traditionala, respectiv agenti de vanzare moderna. Supraveghetorii de vanzari vor putea accesa Premiile in conditiile mecanismului prevazut la art. 5.2. de mai sus.

 

6.2. Premiile oferite conform art. 6.1. de mai sus vor fi aceleasi pentru toate tipurile de Participanti. Accesul la fiecare din aceste Premii se face diferentiat in functie de punctele acumulate si de tipul de Participant. Prin urmare, pentru acelasi tip de Premiu, punctele necesare pentru alegerea acelui Premiu difera dupa cum este vorba de agent de vanzare traditional, agent de vanzare moderna si supraveghetori de vanzari.

 

6.3. Numai punctele acumulate prin distribuirea de unitati SSU pot fi transformate in Premii. Distribuitorul Wrigley al carui angajat este Participantul va verifica punctele acumulate de Participant, va verifica unitatile SSU distribuite si va confirma sau, dupa caz, va infirma transformarea punctelor acumulate in Premii.

 

6.4. In situatia in care se confirma transformarea punctelor in Premii in conditiile de mai sus, Distribuitorii Wrigley vor transmite Organizatorului detaliile privind Participantul care a optat pentru transformare. Organizatorul va verifica informatia primita astfel de la Distribuitorii Wrigley si o va comunica Agentiei Organizatoare pentru intrarea in posesia Premiului.  

 

6.5. Participantul care a optat pentru transformarea punctelor in Premii va fi contactat de catre Organizator si i se va da spre completare si semnare un formular de cerere a Premiului („Cerere de acordare a Premiului”), care va avea forma si continutul prevazute in Anexa 3 la prezentul regulament. Prin formularul de cerere a Premiului Participantul isi va alege si va nota Premiul. Formularul de cerere a Premiului completat va fi trimis Distribuitorului Wrigley. Formularul astfel primit de Distribuitorul Wrigley va fi comunicat Organizatorului care il va trimite Agentiei Organizatoare in vederea comandarii Premiului.  

 

6.6. Modul de alegere a Premiului va avea in vedere, cumulativ: (i) optiunea Participantului; si (ii) posibilitatea data de prezentul regulament de a alege un Premiu care corespunde numarului de puncte acumulat de Participant conform Catalogului de Produse.

 

6.7. Premiile oferite in cadrul Programului sunt intr-o valoare totala care se va stabili la sfarsitul Programului, deoarece aceasta depinde de numarul de cereri ale Participantilor in sensul transformarii punctelor acumulate in Premii. Valoarea Premiului oferit creste in functie de numarul de puncte acumulat. Daca Participantul a acumulat un numar mare de puncte, valoarea Premiului pe care il poate primi prin transformare va fi mai mare.

 

6.8. Valoarea fiecarui Premiu este compusa din valoarea comerciala a acestuia, la care se adauga valoarea impozitului care va fi retinut la sursa.

 

6.9. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul in care Participantul si-a manifestat optiunea de transformare a punctelor acumulate in Premii si, ulterior, acesta refuza sa beneficieze de Premiul acordat, Participantul va pierde dreptul de atribuire a Premiului si va pierde si numarul de puncte aferent acelui Premiu.

 

6.10. Punctele acumulate nu pot fi transferate intre Participanti.

 

6.11. Premiile se vor acorda conform listei intocmite de Distribuitorii Wrigley, verificata si centralizata de Organizator. Agentia Organizatoare va comanda Premiile si le va trimite Distribuitorului Wrigley corespunzator zonei unde este angajat Participantul in termen de 25 de zile lucratoare de la momentul comenzii. Premiile vor fi predate Participantului prin proces verbal de predare-primire.

 

6.12. Premiile constand in excursii:

 

6.12.1. In cazul Premiilor constand in excursii, conform Catalogului de Produse, Participantul castigator va putea beneficia de acest Premiu in termen de 40 de zile lucratoare de la momentul anuntarii optiunii de a beneficia de Premiu in conditiile art. 6.5 de mai sus.

 

6.12.2. Participantii, daca indeplinesc conditiile prin care pot beneficia de Premiu (inclusiv cu privire la numarul de puncte acumulat – in functie de tipul de agent) pot opta fie pentru o excursie in Tunisia pentru 2 persoane (timp de 8 zile/7 nopti, cazare la hotel de 4 stele cu demi pensiune si transport cu avionul dus-intors), fie pentru o excursie (circuit) in Austria pentru 2 persoane (timp de 6 zile /5 nopti, cazare la hotel de 3 stele cu mic dejun inclus, si transport cu autocarul dus-intors), conform Catalogului de Produse.

 

6.12.3. Beneficiarii care au optat pentru Premiul constand in excursii sunt raspunzatori pentru obtinerea documentelor personale valabile de calatorie (Pasaportul) si sa se asigure ca acestea sunt si vor fi valabile pentru o perioada de cel putin 6 luni de la momentul acordarii Premiului. Beneficiarii sunt obligati sa trimita Organizatorului, in termen de maximum 48 de ore de la momentul declararii optiunii cu privire la Premiu conform art. 6.5. de mai sus, toate datele necesare intocmirii actelor de calatorie. Organizatorul nu va raspunde in niciun moment pentru neindeplinirea acestor formalitati de catre Beneficiari. De asemenea, la momentul intocmirii formularului de cerere a Premiului, Participantul care a optat pentru excursie va nominaliza si persoana cu care va calatori in excursie.

 

6.12.4. Daca persoana cu care calatoreste Participantul este minor, Participantul trebuie sa se ocupe in mod obligatoriu si de obtinerea documentelor valabile de calatorie ale minorului cu care calatoreste si sa se asigure ca indeplineste toate conditiile necesare pentru a beneficia de excursie.

 

6.12.5. Toate costurile aferente emiterii actelor de calatorie vor fi suportate de catre Organizator. Aceste costuri includ: rezervarea biletelor de avion sau de autocar, dupa caz, achizitionarea acestora si ridicarea lor de la agentia de turism.

 

6.13. Procesul verbal de predare-primire a Premiului, intocmit conform dispozitiilor de la art. 6.11. de mai sus, va cuprinde pe langa datele de identificare complete ale Participantului (inclusiv codul numeric personal), descrierea Premiului castigat, o declaratie pe proprie raspundere a Participantului in sensul indeplinirii conditiilor de participare impuse de prezentul regulament, data predarii Premiului si semnatura Participantului. Forma si continutul procesului verbal de predare-primire a Premiului are forma si continutul din Anexa 5 la prezentul regulament.

 

6.14. Dupa formularea optiunii de alegere a unui Premiu, Participantul va continua acumularea de puncte potrivit Acordului de Participare si va continua Programul, dupa caz, fie (i) incepand de la pragul de 0 puncte daca prin transformarea punctelor in Premii Participantul si-a epuizat toate punctele acumulate, fie (ii) continuand acumularea de puncte de la pragul care a ramas dupa reducerea punctelor aferente Premiului pe care l-a ales.

 

6.15. Daca Distribuitorii Wrigley nu pot acorda premiul in conditiile de mai sus, acesta va fi pastrat pe o perioada de 15 zile lucratoare, timp in care Participantul va fi contactat telefonic. In situatia in care nici dupa expirarea termenului de 15 zile lucratoare de mai sus premiul nu poate fi acordat, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda Premiul.

 

6.16. Prevederile art. 6.15. de mai sus se aplica in mod corespunzator si in cazul in care Premiul pentru care a optat Participantul consta intr-o excursie conform Catalogului de Produse. 

 

6.17. Imaginile prezentate in Catalogul de Produse sunt cu titlu de prezentare. In cazul in care unul din Premiile prezentate in Catalogul de produse nu poate fi acordat din motive independente de Organizator, acesta isi rezerva dreptul de a-l inlocui cu un alt produs similar si care indeplineste aceleasi functii.

 

6.18. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru remedierea viciilor, de orice natura, pe care le-ar putea avea obiectele ce constituie Premii. Raspunderea pentru orice fel de vicii / defecte ale produselor acordate cu titlu de premii revine producatorului acestor produse, potrivit certificatelor de garantie pe care Participantii castigatori le vor primi o data cu inmanarea Premiilor.

 

6.19. In cazul in care Participantul inceteaza sa mai indeplineasca conditiile de participare stabilite in art. 3.3. si 3.4. de mai sus, numarul de puncte acumulat de Participant pana la acel moment vor trebui transformate de acesta in Premii in termen de maximum 15 zile. Neexercitarea optiunii de a transforma punctele acumulate in Premii in acest interval va conduce la anularea punctelor acumulate.

 

6.20. Punctele nu se pot acumula decat pentru Produsele Participante la Program distribuite de Participant pe durata de desfasurare a Programului stabilita conform art. 2 de mai sus. Punctele acumulate pot fi transformate in Premii in maximum 30 de zile de la terminarea duratei Programului. In cazul in care la terminarea Programului, Participantul a acumulat un numar de puncte insuficient pentru a fi transformat in vreun Premiu, aceste puncte se anuleaza. Totodata, daca dupa transformarea punctelor in Premii, Participantul mai ramane cu un numar de puncte ce nu poate fi transformat in Premii, acest din urma numar de puncte se anuleaza.

 

6.21. Exemple de transformare a punctelor in premii:

 

6.21.1. Exemplul 1: Participantul – agent de vanzare traditionala – a acumulat 12.000 puncte. In acest caz el poate primi 1 telefon mobil echivalentul a 11.655 puncte si ii mai raman 345 puncte. Daca pana la sfarsitul Programului Participantul nu mai acumuleaza puncte suplimentare, aceste 345 puncte ramase se anuleaza.

 

6.21.2. Exemplul 2: Participantul – agent de vanzare moderna – a acumulat 100.000 puncte. In aceasta situatie el poate obtine un aparat foto echivalentul a 34.965 puncte, 2 Mp3 Players echivalentul a 17.535 puncte fiecare si un Ipod Shuffle echivalentul a 27.195 puncte ramanand cu 2.770 puncte. Participantul poate de asemenea sa nu foloseasca punctele la acel moment si sa astepte sa mai acumuleze 4.895 puncte pentru a le putea transforma (acum va avea 104.895 puncte) intr-un laptop (laptopul este echivalentul a 104.895 puncte).

 

6.22. In cazul in care se dovedeste ca Participantul nu a respectat prevederile prezentului regulament sau ca a incercat sa eludeze mecanismul de acumulare a punctelor (de exemplu, prin raportari eronate a punctelor acumulate), acest Participant va fi eliminat din Program si punctele acumulate vor fi anulate.  

 

 

Art. 7. Taxe si impozite

 

7.1. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa plateasca impozitul datorat de catre Participanti pentru veniturile corespunzatoare Premiilor, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare privind impozitul pe venit.

 

7.2. Cu exceptia prevederilor de mai sus, Organizatorul Programului nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de Premiile oferite, acestea fiind exclusiv in sarcina Participantului castigator.

 

 

Art. 8. Regulamentul Programului

 

8.1. Regulamentul oficial al Programului este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe toata perioada Programului pe www.infopromotii.ro . Regulamentul si orice alte informatii legate de Program sau de Premii vor putea fi solicitate de Participanti si la numarul de telefon 0800800489 („info line”) care va functiona pe toata perioada Programului, de luni pana joi de la 09:00 la 17:00 si vineri de la 09:00 la 14:00.

 

8.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de oprire a Programului in orice moment al acestuia si/sau schimbarea regulilor de participare, obligandu-se totodata sa faca publica hotararea sa in acest sens.

 

 

Art. 9. Litigii

 

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

 

Art. 10. Diverse

 

10.1. Programul va fi comunicat prin canale traditionale de comunicare.

 

10.2. Prin inscrierea in Program Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament. Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele, adresa si/sau imaginea lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, fara alte obligatii sau plati din partea acestuia.

 

10.3. Organizatorul se obliga sa asigure procesarea datelor cu caracter personal in legatura cu Participantii. Datele cu Caracter Personal vor fi colectate si prelucrate numai in conditiile prevazute de Legea nr. 677/2001 referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal si circulatia libera a acestor date.

 

10.4. Inscrierea la program echivaleaza cu exprimarea acordului de catre participanti in ceea ce priveste prelucrarea datelor lor cu caracter personal.

 

10.5. Acordul astfel exprimat presupune ca datele personale ale Participantilor sa intre in baza de date a Organizatorului si ca acestia sa primeasca materiale informative prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS) din partea Organizatorului.

 

10.6. Organizatorul se obliga sa le respecte Participantilor drepturile prevazute de lege si va utiliza baza de date pentru a trimite corespondenta si pentru a realiza rapoarte statistice. Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este adresa Organizatorului.

 

10.7. Datele furnizate nu vor fi difuzate catre terti, cu exceptia firmei de publicitate, societatii de mailing, Agentiei Organizatoare si a operatorului de marketing direct a Organizatorului.

 

10.8. La cererea scrisa a Participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta din urma se obliga:

i) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;

ii) sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor legii;

iii) sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Nu avem elemente multimedia.
Cipri (IS) in 01 iunie 2008, 02:02
cea mai lunga promotie ... 1 an de zile wow ! pot sa zic de pe acum "La multi Ani pt 2009! " ? :)
Alexandra (Timisoara) in 01 iunie 2008, 19:16
Wrigley nu s-au gandit sa organizeze promotii si pentru cumparatorul de rand, cel care consuma frecvent produsele lor? Au incercat anul trecut o promotie in care solicitau relatari de experiente proprii - un adevarat efort din partea participantilor - pentru premii relativ marunte (periute de dinti electrice). Drept e ca si Juicy Fruit e produsul lor, iar promotia din toamna a fost ok, dar de data asta premiile sunt total neinteresante. Aveti concurenta serioasa (eu una prefer Mentos - cu toate zvonurile rele), faceti ceva ca sa redirectionati atentia consumatorului catre produsele Wrigleys, fie si numai pe durata unei promotii!
Moderator 1 (Infopromotii) in 05 martie 2009, 19:50
Salut, Claudiu!
La aceasta promotie pot participa numai distribuitorii Wrigley, care primesc toate detaliile despre premii de la reprezentantii companiei. Daca esti distribuitor Wrigley, scrie-ne un mesaj folosind rubrica de contact din meniul de jos al site-ului, spunandu-ne care echipa autorizata din care faci parte, aria acoperita si care sunt detaliile care te-ar interesa. Noi vom transmite mesajul tau organizatorilor si iti vom transmite pe e-mail raspunsul lor. Succes!
Tiberiu (Ploiesti) in 05 martie 2009, 21:14
Si eu as dori sa aflu detalii despre produsele din promotie (macar numele modelelor). Va multumesc.
Moderator 1 (Infopromotii) in 06 martie 2009, 19:26
Salut, Claudiu si Tiberiu! Am transmis solicitarile voastre organizatorilor promotiei si speram sa revenim cat de curand cu un raspuns. Mult succes la premii!
liliana (bucuresti) in 10 martie 2009, 19:03
Liliana(Bucuresti)in martie 2009,18.27
Salut,sunt agent de vanzari la un distribuitor Wrigley si sunt tare dezamagita de organizatorii concursului. Am fost anuntati astazi de unele modificari ale concursului si sunt surprinsa ca nu sunt inca anuntate pe site.Poate nu stiati dar am aflat ca s-a prelungit durata concursului pana in luna mai anul 2010.Dar nu asta este problema ci faptul ca organizatorii au decis sa nu mai acorde nici un premiu cu puncte acumulate in perioada 01.03.2009 -01.01.2010.Ni s-a spus clar luati-va ce vreti cu punctele pe care le aveti pana acum (28.02.2009) caci alte premii mai luati in 2010.Ar fi fost corect sa faca lucrul asta pe 31.05.2009 moment in care s-ar fi implinit un an de cand a fost lansat concursul pentru ca unii dintre participanti au aspirat la premiul cel mare dar acum li s-au pus bete in roate. Nu vi se pare cusut cu ata alba acest concurs(parerea mea este ca s-a facut intentionat sa nu putem lua premiile cele mari si anume excursia).
() in 14 martie 2009, 21:25
cei de la wrigley stiu decat sa ceara ,dar sa motiveze niciodata .pacat de munca depusa de noi, eu unul renunt la premiu si sa se spele cu el pe cap. multumim ,domnilor birocrati sus -pusi, ca stiti sa-i motivati pe cei din linia intai.
Moderator 1 (Infopromotii) in 20 martie 2009, 12:00
In urma comentariului postat de Liliana din Bucuresti, in 10 martie 2009, organizatorul programului, compania Wrigley Romania, arata ca:

"Programul SSU pe premii se bucura de un real succes, datorat premiilor atractive care ii motiveaza pe participanti, fapt dovedit de numarul mare de persoane inscrise in program (dintre care multe sunt deja in posesia premiilor). Gandit a se incheia in primavara acestui an, programul a fost totusi prelungit pana in 2010, pentru a oferi participantilor sanse in plus de a castiga premii mai mari - practic, avand la dispozitie o perioada mai lunga de timp, ei pot acumula mai multe puncte. Mai mult decat atat, marile premii (excursiile) devin mai accesibile prin modificarea mecanismului (si anume prin folosirea perioadei martie-decembrie 2009 doar pentru acumulare), deoarece mai multi participanti vor reusi in mod sigur sa acumuleze mai multe puncte pana in 2010, si astfel vor castiga mai mult."
liliana (bucuresti) in 20 martie 2009, 19:58
liliana(BUCURESTI)20 MARTIE 2009,19.59 SA-MI EXPLICE SI MIE DE CE IN PERIOADA 01.03.2009-01.01.2010 NU SE ACORDA NICI UN PREMIU??????
Moderator 1 (Infopromotii) in 21 martie 2009, 11:26
Draga Liliana,
Cred ca - indirect - organizatorii ti-au raspuns deja la aceasta intrebare: in aceasta perioada participantii vor acumula mai multe puncte, astfel incat sa castige apoi premii mai valoroase.
Moderator 1 (Infopromotii) in 14 aprilie 2009, 21:48
Salut, Claudiu!
Iti intelegem nerabdarea, dar o abordare mai politicoasa te ajuta intotdeauna mai mult. Vom transmite organizatorilor intrebarea ta si speram sa revenim cat de curand cu un raspuns pentru tine.
Mult succes la premii!
george (tulcea) in 16 aprilie 2009, 11:15
george buna! sunt si eu participant la acesta promotie si m-am incadrat pt prima se serie de premii ce s-au dat in martie si totusi eu nu l-am primit pe al meu desi mi s-a spus cu siguranta ca il primesc. as dori sa stiu si eu care este motivul pentru care eu nu am primit nici pana acum acest premiu care mi se cuvine.astept un raspuns! multumesc.
george (tulcea) in 16 aprilie 2009, 11:21
acesta este al doilea mesaj pe care il postez. sper ca acesta sa apara! sunt participant la promotie si m-am incadrat pt prima tura de acordare a premiilor din luna martie si mi s-a promis premiul care l-am ales si totusi nu l-am primt nici pana azi! as dori sa stiu de ce nu s-a trimis pana acum acest premiu.
Moderator 1 (Infopromotii) in 16 aprilie 2009, 13:07
Draga George,
Am transmis intrebarea ta organizatorilor promotiei si pseram sa primim un raspuns pentru tine. Te tinem la curent.
Toate cele bune!
Moderator 2 (Infopromotii) in 22 aprilie 2009, 16:03
@ George (Tulcea): organizatorii ne-au transmis urmatoarele modalitati de solutionare - citam: "sa ia legatura cu supervizorul sau, sau cu Managerul de zona al Wrigley Romania ori sa ia legatura cu Wrigley, la TelVerde: 0800800489."
Nicolae (Calarasi) in 09 mai 2009, 20:31
Ceea ce spune liliana este foarte adevarat. In Calarasi a venit RMM_ul Wrigley si ne-a spus sa ne luam acum ce premii putem ca daca nu consumam punctele vom putea acesa premii deabia de la 1 ianuarie 2010. Din pacate acest lucru nu sa facut pentru a ajuta agentii sa adune mai multe puncte deoarece (cenzurat - limbaj nepoliticos) au dublat punctele necesare acesarii premiilor puse in joc. asa ca acum trebuie sa mai muncesti un an ca sa poti accesa un premiu pe care daca nu ai fost rapid sau daca ti-au lipsit 200 de puncete ca sa poti sa-l iei acum ai luat-o in ... Era normal de la un "lider mondial" sa se motiveze asa "forta de vanzari". (cenzurat - limbaj nepoliticos). Chiar sper ca persoanele responsabile pentru acest lucru sa citeasca acest mesaj pentru a realiza de ce "forta de vanzari" este nerabdatoare de a merge a doua zi la munca si a introduce cat mai multe produse Wrigley in piata.
Moderator 1 (Infopromotii) in 11 mai 2009, 13:10
Salut, Nicolae!
Pe site-ul nostru nu este permis limbajul nepoliticos, asa ca ti-am cenzurat comentariul. Ai dreptul sa-ti exprimi nemultumirea, dar numai in termeni decenti si fara injurii sau calomnii. In caz contrar, vom fi nevoiti sa iti suspendam contul de membru. Contam pe decenta ta de acum incolo. I-am anuntat pe organizatori despre mesajul tau.
Mult succes!
Cristi (Galati) in 27 august 2009, 20:44
Salut! Sunt agent de vanzari modern trade angajat la un distribuitor Wrigley de aproape 3 ani. Sunt participant la concursul "SSU pe premii" acumuland in aceasta perioada (de cand a inceput concursul si pana astazi) un numar de peste 70000 de puncte. In urma acceptarii unui job in cadrul unei alte companii, zilele trecute mi-am dat demisia cu un preaviz de 15 zile. Intrebarea mea este: voi mai putea utiliza punctele acumulate in cadrul programului pentru transformarea lor in premii (dupa data de 1 Ianuarie 2010)? Precizez faptul ca numarul de telefon 0800800489 nu poate fi apelat. Va multumesc anticipat!
Moderator 1 (Infopromotii) in 28 august 2009, 10:56
Salut, Cristi!
Trimite-ne un mesaj folosind rubrica de contact din meniul galben de jos si da-ne toate datele tale personale, iar noi il vom transmite organizatorilor, rugandu-i sa ne dea un raspuns oficial complet pentru tine.
Mult succes la noul tau loc de munca!
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Wrigley - "SSU pe premii""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Wrigley - "SSU pe premii"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media