CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Winterfresh Mints - "Scoate-ti prietenii la o plimbare prin Amsterdam!"

Promotie concurs cu premii Winterfresh Mints

Premiu prin tragere la sorti: 1 x excursie pentru 4 persoane la Amsterdam (transport cu avionul, cazare 2 nopti si mic dejun incluse).

Cumpara 4 produse Winterfresh Mints participante pe un singur bon de casa, apoi intra in contul tau de pe www.apropierefaralimite.ro (sau creeaza-ti un cont, daca nu ai deja unul) si completeaza formularul de inscriere in promotie mentionand numarul si data bonului de casa. Poti inscrie maximum 3 bonuri diferite pe zi. Pastreaza fiecare bon pentru validare.

Perioada promoţiei: 20 februarie - 20 aprilie 2010

Promotie expirata
7 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE ON-LINE

„Scoate-ti prietenii la o plimbare prin Amsterdam!”

20 februarie – 20 aprilie 2010

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI

 

1.1. Organizatorul campaniei promotionale „Scoate-ti prietenii la o plimbare prin Amsterdam!” (denumita în cele ce urmeaza “Campania Promotionala”) este S.C. Wrigley Romania S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Str. Tipografilor, Nr. 11-15, corp A1, etaj 4, sector 1 ,înregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu nr. J40/24261/1994, CIF RO 6600357, Tel: + 40 21 408 2820; Fax: +40 21 408 2828 (denumita în cele ce urmeaza „Organizatorul”), inregistrata ca operator în evidentele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 4.459.

Activitatile legate sau implicate de aplicarea si/sau derularea dispozitiilor prezentului regulament vor fi executate de S.C. Senior Interactive S.R.L. (denumita în continuare si Agentie) având sediul în Bucuresti, str. Argentina nr. 41, Sector 1, sau prin subcontractantii acesteia.

 

1.2. Campania Promotionala se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei. Astfel de modificari vor fi facute public cu cel putin 24 de ore înaintea intrarii în vigoare, în conditiile sectiunii 5.9. de mai jos.

 

 

SECTIUNEA 2. TERMINOLOGIE

 

2.1. În prezentul Regulament, în afara notiunilor definite în cuprinsul articolelor, termenii si expresiile de mai jos vor avea urmatoarea semnificatie:

a)                  Forta majora” – reprezinta orice eveniment ori alta cauza exterioara, independenta de vointa Participantilor sau a Organizatorului, neimputabila acestora si care nu poate fi, în mod absolut, prevazuta, controlata ori depasita de catre acestia, si care conduce la neîndeplinirea, îndeplinirea necorespunzatoare ori la întârzierea executarii prevederilor prezentului Regulament. Constituie caz de forta majora, cu titlu exemplificativ, iar nu limitativ, oricare dintre urmatoarele circumstante: razboi, anarhie, acte de terorism, razboi civil, cutremure, incendii, explozii, furtuni, inundatii, perturbari ale traficului aerian sau de alta natura, restrictii de calatorie în tara sau în strainatate si alte fenomene meteorologice adverse, confiscari sau orice alte actiuni ale institutiilor publice.

b)                  Participantii” - toate persoanele fizice cu domiciliul în România, cu vârsta de minimum 18 ani împliniti la data începerii Campaniei Promotionale care îndeplinesc conditiile mentionate în sectiunea 4 de mai jos.

c)                  Campania Promotionala”– reprezinta acest program care se va desfasura în conformitate cu prezentul Regulament.

d)                  Regulament” – reprezinta prezentul document organizatoric al Campaniei Promotionale, inclusiv anexele si actele aditionale ulterioare care fac parte din acesta.

e)                  Organizatorul” – este organizatorul Campaniei Promotionale, identificat conform sectiunii 1.1. de mai sus si având atributii în Campania Promotionala stabilite prin prezentul Regulament.

 

 

SECTIUNEA 3. Durata si aria de desfasurare a Campaniei Promotionale

 

3.1. Campania Promotionala incepe in data de 20 Februarie 2010 si va dura pana la data de 20 Aprilie 2010, ora 23:59:59.

 

3.2. Campania Promotionala se va desfasura pe întreg teritoriul României.

 

 

SECTIUNEA 4. Participantii si conditiile de participare la Campania Promotionala

 

4.1. Pentru a participa la Campania Promotionala, Participantii trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

i)                    sa fie persoane fizice cu domiciliul în România;

ii)                   sa aiba vârsta de minimum 18 ani împliniti la data începerii Campaniei Promotionale;

iii)                 sa acceseze site-ul Campaniei Promotionale www.apropierefaralimite.ro sa îsi creeze cont, sa se logheze si sa completeze formularul de înscriere în promotie, prin introducerea numarului si datei a minim un bon fiscal care sa ateste cumpararea a minim 4 produse Winterfresh Mints;

iv)                 persoanele care au un cont creat pe www.apropierefaralimite.ro trebuie sa se logheze si sa completeze formularul de înscriere în Campania Promotionala, prin introducerea numarului si datei a minim un bon fiscal care sa ateste cumpararea a minim 4 produse Winterfresh Mints;

v)                  sa respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Campania Promotionala.

 

4.2. Prin derogare de la prevederile art. 4.1. ii) de mai sus, persoanele cu vârsta cuprinsa între 14 ani împliniti pâna în ziua începerii Campaniei Promotionale si 18 ani neimpliniti pana la data inceperii Campaniei Promotionale pot participa la prezenta Campanie Promotionala doar cu acordul explicit parintelui sau reprezentantului legal. Acordul explicit al parintelui sau al reprezentantului legal presupune completarea de catre acesta a formularului electronic de înscriere si bifarea casutei de acord de comunicare promotionala de pe site-ul Campaniei Promotionale www.apropierefaralimite.ro Toate datele vor fi cerute înainte de participarea la promotie, în conditiile în care se bifeaza casuta referitoare la confirmarea consultarii si acceptarii prevederilor regulamentului si conditiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

4.3. La Campania Promotionala NU pot participa angajatii Organizatorului, ai Distribuitorilor Wrigley, ai agentiilor si societatilor implicate în organizarea si derularea acestei Campanii Promotionale, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul /sotia celor mentionati mai sus.

 

4.4. De asemenea, NU pot participa la Campania Promotionala, persoanele juridice sau asociatiile familiale autorizate sau acele persoane fizice sau juridice, respectiv acele asociatii familiale autorizate în care angajatii Organizatorului, angajatii agentiilor implicate si/sau ai distribuitorilor Organizatorului precum si rudele de gradul I (copii si parinti) ori sotul /sotia acestora detin participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia.

 

4.5. Participarea la aceasta Campanie Promotionala implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament precum si posibilitatea folosirii în scop publicitar a denumirii Participantilor câstigatori. Prin participarea la Campania Promotionala, Participantii accepta intrarea automata în baza de date a Organizatorului.

 

4.6. Prin simpla participare la Campania Promotionala, Participantii îsi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului sa intre în baza de date a Wrigley România, în vederea validarii, atribuirii premiilor si îndeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului.

 

 

SECTIUNEA 5. Participarea la Campania Promotionala si Mecanismul Campaniei Promotionale

 

5.1. În vederea participarii la Campania Promotionala, Participantii trebuie sa acceseze site-ul Campaniei Promotionale www.apropierefaralimite.ro si sa parcurga etapele stabilite prin prezenta sectiune, dupa urmatoarele reguli:

5.1.1 Participantii care nu au cont creat pe www.apropierefaralimite.ro pentru a participa la Campania Promotionala, trebuie sa parcurga urmatorii pasi:

1.      sa acceseze www.apropierefaralimite.ro

2.      sa isi creeze cont prin intermediul butonului „Cont nou” prezent în fiecare pagina a website-ului.

3.      dupa ce completaza formularul cu datele personale apasa butonul “Salveaza Cont” si va fi redirectat catre pagina Campaniei Promotionala

4.      în pagina Campaniei Promotionale va fi afisat formularul în care Participantul trebuie sa introduca data si numarul bonului sau bonurilor cu care doreste sa se înscrie în Campania Promotionala.

5.1.2 Participantii care au cont creat pe www.apropierefaralimite.ro pentru a participa la Campania Promotionala, trebuie sa parcurga urmatorii pasi:

1.      sa acceseze www.apropierefaralimite.ro

2.      sa se logheze prin intermediul butonului “Intra” prezent în fiecare pagina a site-ului

3.      sa acceseze pagina Campaniei Promotionale prin una din urmatoarele cai:

a.)    din “Profilul tau” prin butonul “Participa la promotie!”

b.)    prin butonul “Participa la promotia Winterfresh Mints!” prezent in homepage-ul www.apropierefaralimite.ro 

4.      în pagina Campaniei Promotionale va fi afisat formularul în care Participantul trebuie sa introduca data si numarul bonului sau bonurilor cu care doreste sa se înscrie în Campania Promotionala.

 

5.1.3 Datele furnizate de catre Participant trebuie sa fie conforme cu realitatea, în cazul în care Participantul va fi declarat câstigator va fi contactat la adresa de email si numarul de telefon furnizate în formularul din pagina de “Cont nou”.

 

5.1.4  Bonurile fiscale pot fi validate daca îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

  • Data inscriptionata pe bon trebuie sa fie situata în intervalul în care se desfasoara  Campania Promotionala, respectiv 20 Februarie 2010 -20 Aprilie 2010 ora 23:59:59;
  • Trebuie sa contina obligatoriu minim 4 produse Winterfresh Mints; bonul fiscal ce contine mai mult de  4 produse Winterfresh Mints, chiar si multiplu de 4, va putea fi inscris o singura data în Campania Promotionala;
  • Numarul bonului fiscal sa corespunda cu cel completat în formularul de înscriere a bonurilor in Campania Promotionala;
  • Bonul fiscal în original trebuie pastrat pentru validarea finala.

 

Winterfresh Mints Original  - handypack

Winterfresh Mints Green Ice - handypack

Winterfresh Mints Icy Blast - handypack

Winterfresh Mints Strong Mint - rollpack

 

5.1.6  Premiul se atribuie prin tragere la sorti electronica, în prezenta unui notar public, la finalul Campaniei Promotionale, în data de 21 Aprilie 2010.

 

5.1.7  Un participant are posibilitatea sa înscrie maxim 3 bonuri fiscale cu numere diferite, pe zi.

 

5.1.8  Un bon fiscal înscris în conditiile prezentei sectiuni reprezinta o sansa de câstig la tragerea la sorti. Cu cât un Participant înscrie mai multe bonuri fiscale în conditiile prezentei sectiuni cu atît are mai multe sanse de a câstiga premiul. Un bon fiscal înscris reprezinta o sansa, o sansa reprezinta o listare a Participantului în lista cu Participanti care îndeplinesc conditiile Prezentului Regulament si dintre care se va face tragerea la sorti prin care se va desemna Participantul câstigator. Numarul de bonuri fiscale  înscrise în conditiile prezentei sectiuni este egal cu numarul de listari a Participantului în lista din care se va face tregerea la sorti.

 

5.1.9  Participantul trebuie sa pastreze toate bonurile fiscale cu care s-a înscris în Campania Promotionala; pentru a putea fi validat ca Participant Câstigator, în cazul în care a iesit câstigator la tragerea la sorti, trebuie sa prezinte, în original, bonul cu care a iesit câstigator la tragerea la sorti.

 

5.1.10  Detaliile referitoare la aducerea la îndeplinire a mecanismului Campaniei Promotionale si modul de participare vor fi disponibile pe site-ul Campaniei Promotionale www.apropierefaralimite.ro

 

5.1.11 Organizatorul îsi rezerva dreptul de a actualiza si/sau modifica Mecanismul Campaniei Promotionale prevazut în prezenta sectiune si pe site-ul Campaniei Promotionale www.apropierefaralimite.ro Astfel de modificari vor fi operate de catre Wrigley România printr-un act aditional la prezentul Regulament care va fi adus la cunostinta Participantilor anterior intrarii în vigoare, prin publicare pe site-ul Campaniei Promotionale www.apropierefaralimite.ro

 

 

SECTIUNEA 6. Premiul Campaniei Promotionale si atribuirea acestuia

 

6.1. Premiul Campaniei Promotionale

 

6.1.1. La sfârsitul Campaniei Promotionale, în data de 21 aprilie 2010, va fi desemnat prin tragere la sorti electronica câstigatorul Premiului Campaniei Promotionale, în conditiile stabilite prin sectiunea 5.

 

6.1.2. Premiul Campaniei Promotionale consta într-un sejur la Amsterdam, 4 bilete de avion dus întors pentru 4 persoane, sejur (cazare 2 nopti, cu mic dejun inclus). Valoarea totala bruta a premiului este de maximum  13719,51 RON. Câstigatorul îsi va putea alege perioada de plecare, de comun acord cu Organizatorul, în perioada 1 Mai – 31 Mai 2010, în functie de disponibilitatea biletelor de avion de la operatorii de zbor care ofera transport aerian direct pe ruta Bucuresti - Amsterdam – Bucuresti. Participantul declarat câstigator al Premiului Campaniei Promotionale trebuie sa nominalizeze înca 3 persoane împreuna cu care sa beneficieze de Premiul Campaniei Promotionale, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data validarii.

 

6.1.3 Prin derogare de la sectiunea 6.1.2 Premiului Campaniei Promotionale consta într-un sejur la Amsterdam, 5 bilete de avion dus întors pentru 5 persoane, sejur (cazare 2 nopti, cu mic dejun inclus) în cazul în care Participantul desemnat câstigator este minor cu cu vârsta cuprinsa între 14 ani împliniti pâna în ziua începerii Campaniei Promotionale si 18 ani neîmpliniti pâna la data începerii Campaniei Promotionale. Al cincielea bilet de avion fiind rezervat pentru un adult însotitor al grupului. Valoarea totala bruta a premiului ramânând de maximum 13719,51 RON.  Câstigatorul îsi va putea alege perioada de plecare, de comun acord cu Organizatorul, doar în perioada 1 Mai – 31 Mai 2010, în functie de disponibilitatea biletelor de avion de la operatorii de zbor care ofera transport aerian direct pe ruta Bucuresti - Amsterdam – Bucuresti.

 

6.1.4 Participantul minor declarat câstigator al Premiului Campaniei Promotionale trebuie sa nominalizeze înca 4 persoane împreuna cu care sa beneficieze de Premiul Campaniei Promotionale, în termen de maxim 3 zile lucratoare de la data validarii.

O persoana dintre cele 4 nominalizate trebuie sa fie obligatoriu parintele sau reprezentantul legal al minorului declarat câstigator al Premiului Campaniei Promotionale, acesta va avea obligatia de a supraveghea persoanele minore din grupul de 4 nominalizate si va avea calitatea de major însotior la iesirea din tara a minorilor neînsotiti de catre parinti sau reprezentantii legali ai acestuia, în conditiile legislatiei în vigoare.

 

În momentul în care Participantul minor desemnat câstigator trimite datele persoanleor împreuna cu care va beneficia de Premiul Campaniei Promotionale va trimite si datelele de contact (numar de telefon si adresa de email sau adresa postala) ale parintelui sau reprezentantului legal care va însoti grupul nominalizat, în vederea contactarii acestuia de catre Organizator.

 

Majorul însotitor al grupului va trebui sa confirme însotirea grupului Participantul minor desemnat câstigator, în termen de maxim 48 ore de la data contactarii acestuia de catre Organizator.

 

6.2. Intrarea în posesia Premiului Campaniei Promotionale

 

6.2.1. Premiul Campaniei Promotionale va fi atribuit, la data prevazuta de prezentul Regulament, prin tragere la sorti electronica, Participantului care îndeplineste conditiile de participare prevazute de sectiunea 5 de mai sus.

 

6.2.2. Participantul declarat câstigator al Premiului Campaniei Promotionale va fi contactat pentru validarea Premiului atât telefonic, fiind sunat de 4 ori in ziua tragerii la sorti, la intervale de 30 de minute, in cazul in care nu raspunde la telefon cât si prin adresa de e-mail indicata la momentul înregistrarii în Campania Promotionala în conformitate cu Mecanismul Campaniei Promotionale prevazut la sectiunea 5 de mai sus.

 

6.2.3. Pentru validarea Premiului, Participantul declarat câstigator trebuie:

1.)    sa trimita Organizatorului, în termen de maxim 3 zile de la data la care a fost contactat în vederea validarii, o copie dupa actul de identitate ( BI sau CI ) si o copie dupa bonul fiscal cu care a fost desemnat câstigator la tragerea la sorti pe adresa info@apropierefaralimite.ro sau prin posta, la adresa sediului Agentiei, S.C. Senior Interactive S.R.L., Str. Argentina, Nr. 41,  Sector 1, Bucuresti, 

si

2.)    în termen de 4 zile de la data la care a fost contactat în vederea validarii sa se prezinte la sediul Agentiei, S.C. Senior Interactive S.R.L., Str. Argentina, Nr. 41,  Sector 1, Bucuresti, cu actul de identitate ( BI sau CI ) si bonul fiscal cu care a iesit câstigator la tragerea la sorti, ambele în original si sa ia legatura cu persoana de contact care i-a fost mentionata telefonic si în scris, prin email.

 

În cazul în care Participantul declarat câstigator este minor, cu vârsta cuprinsa între 14 ani împliniti pâna în ziua începerii Campaniei Promotionale si 18 ani neîmpliniti pâna la data începerii Campaniei Promotionale, va trimite alaturi de documentele solicitate în prezenta sectiune si copie dupa actul de identitate ( BI sau CI) a reprezentantului legal, desemnat conform sectiunii 6.1.4 iar la sediul Agentiei se va prezenta în aceleasi termene si conditii din prezenta sectiune însa însotit de catre reprezentantul legal, desemnat conform sectiunii 6.1.4, ambii legitimându-se cu actele de identiate ( BI sau CI) în original.

 

În cazul în care  Participantul declarat câstigator este din provincie, acesta se va prezenta pentru validare, în termenele conditiile prezentei sectiuni, la reprezentantele teritoriale ale Organizatorului, Organizatorul comunicându-i în momentul în care îl contacteaza pentru validare adresa si persoana cu care trebuie  sa ia legatura.

 

6.2.4 Dupa validare, Participantul declarat câstigator, împreuna cu Organizatorul, vor stabili de comun acord, în termen de 3 zile lucratoare, data efectuarii sejurului, Participantul declarat câstigator furnizând în acest termen, pe adresa info@apropierefaralimite.ro, datele de identificare ale celor 3 persoane care îl vor însoti în sejur, în vederea efectuarii rezervarilor biletelor de avion si a camerelor de hotel.

 

6.2.5 Dupa efectuarea rezervarilor biletelor de avion si a camerelor de hotel, Organizatorul va transmite în termen de 4 zile lucratoare toate informatiile de calatorie catre Participantul declarat câstigator.

 

6.2.6. Numele Participantului declarat câstigator al Premiului Campaniei Promotionale va fi facut public pe site-ul Campaniei Promotionale www.apropierefaralimite.ro în termen de 3 zile lucratoare de la data validarii acestuia drept câstigator în urma tragerii la sorti.

 

6.2.7. Pentru Premiul Campaniei Promotionale acordat vor fi desemnate si 5 rezerve pentru situatia în care câstigatorul nu poate fi contactat telefonic sau electronic ori nu trimite detaliile pentru validare la adresa info@apropierefaralimite.ro în termenul specificat în sectiunea 6.4.2. din prezentul Regulament. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a folosi rezervele, în ordinea extragerii acestora,  în situatia în care Participantul câstigator nu îndeplineste oricare din conditiile de atribuire a Premiul Campaniei Promotionale ori nu îndeplineste formalitatile cerute de Organizator si prevazute în prezentul Regulament pentru a beneficia de Premiul Campaniei Promotionale câstigat. În cazul în care nici rezervele nu îndeplinesc conditiile necesare pentru a beneficia de Premiul Campaniei Promotionale, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a organiza o noua tragere la sorti în aceleasi conditii ca la tragerea la sorti din data de 21 Aprilie 2010.

 

6.2.8. In cazul refuzului Participantului declarat câstigator de a beneficia de Premiul Campaniei Promotionale, acesta va pierde dreptul de atribuire a Premiului Campaniei Promotionale.

 

6.2.9 In cadrul acestei Campanii Promotionale, nu este posibila înlocuirea  inlocuirea Premiului  cu contravaloarea acestuia în bani sau cu alte beneficii.

 

6.3. Dispozitii generale referitoare la Premiul Promotiei

 

6.3.1. În cazul în care Participantul declarat câstigator este minor cu vârsta cuprinsa între 14-18 ani, pe langa documentele solicitate la sectiunea 6.2.4. acesta va trimite în termenul prevazut la sectiunea 6.2.4 si numarul de telefon al parintelui sau reprezentantului legal al acestuia pentru a fi contactat si informat ca minorul a câstigat Premiul Campaniei Promotionale si a obtine acordul acestuia pentru acordarea premiului. Datele de contact ale Participantilor minori (numarul de telefon si adresa de e-mail) vor fi furnizate de catre parinti sau de catre reprezentantii legali ai minorului la momentul crearii contului personal pe site-ul Campaniei Promotionale www.apropierefaralimite.ro.

 

6.3.2. Pentru ca Participantii cu vârsta între 14-18 ani sa poata participa la Campania Promotionala, este necesar acordul explicit al parintelui sau reprezentantului legal al acestuia. În acest sens, parintele sau reprezentantul legal al minorului cu vârsta între 14–18 ani va completa un formular electronic de înscriere a minorului la Campania Promotionala si va bifa casuta de acord de comunicare promotionala de pe site-ul Campaniei Promotionale www.apropierefaralimite.ro. Toate datele vor fi cerute înainte de participarea la promotie, în conditiile în care se bifeaza casuta referitoare la confirmarea consultarii si acceptarii prevederilor regulamentului si conditiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

6.3.3. În cazul în care câstigatorul Premiului Campaniei Promotionale este minor cu vârsta între 14 si 18 ani acesta este îndreptatit sa intre în posesia Premiului prin intermediul parintilor sau al reprezentantului legal. Acestia din urma vor semna o declaratie prin care vor absolvi Organizatorul de orice raspundere decurgând din acordarea oficiala a Premiului respectiv reprezentantului minorului, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de acesta.

 

 

SECTIUNEA 7: Taxe si impozite

 

7.1. Valoarea totala bruta a Premiului Campaniei Promotionale este de  maximum 13 719,51 Ron.

 

7.2. Organizatorul, prin intermediul Agentiei,  se obliga sa sa calculeze, sa retina la sursa si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre Participantul declarat castigator prin primirea Premiului în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare privind impozitul pe venit.

 

7.3 Organizatorul, prin intermediul Agentiei, va depune declaratii de venit la autoritatea fiscala competenta pentru veniturile pentru care are obligatia sa retina la sursa impozitul. Orice alte declaratii de venit si cheltuieli ce deriva din castigarea premiilor cade in sarcina exclusiva a castigatorului.

 

7.4. Cu exceptia prevederilor de mai sus, Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de Premiul oferit, acestea fiind exclusiv în sarcina Participantului câstigator.

 

7.5. Participantilor la Campania Promotionala nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei Promotionale.

 

 

SECTIUNEA 8: Regulamentul Campaniei Promotionale

 

8.1. Regulamentul oficial al Campaniei Promotionale este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant pe toata perioada Campaniei Promotionale pe site-ul Campaniei Promotionale www.apropierefaralimite.ro. 

 

8.2. Organizatorul îsi rezerva dreptul de oprire a Campaniei Promotionale în orice moment al acestuia si/sau schimbarea regulilor de participare, obligându-se totodata sa faca publica hotarârea sa în acest sens.

 

8.3. Organizatorul nu este raspunzator de erorile ivite din cauza functionarii defectuoase a serviciilor de internet (de exemplu, dar fara a se limita la mesaje care nu ajung la destinatie din cauza unor erori care nu tin de Organizator, functionarea necorespunzatoare ori nefunctionarea temporara a serviciilor de internet etc.).

 

 

SECTIUNEA 9: Protectia datelor personale

 

9.1. Organizatorul, în vederea desfasurarii Campaniei Promotionale, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta Campanie Promotionala în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator înregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 4.459.

 

9.2. Prin înscrierea la Campania Promotionala, Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Participantii sunt de acord ca, în cazul în care vor câstiga, numele, adresa si/sau imaginea lor sa fie facute publice si folosite în scopuri publicitare de catre Organizator, fara alte obligatii sau plati din partea acestuia.

 

9.3. Organizatorul se obliga sa asigure procesarea datelor cu caracter personal în legatura cu Participantii. Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate numai în conditiile prevazute de Legea nr. 677/2001 referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal si circulatia libera a acestor date.

 

9.4. Accesarea si înregistrarea pe site-ul Campaniei Promotionale www.apropierefaralimite.ro echivaleaza cu exprimarea acordului de catre Participanti în ceea ce priveste prelucrarea datelor lor cu caracter personal. De asemenea, participarea la Campania Promotionala si bifarea corespunzatoare pe formularul de înregistrare echivaleaza cu acceptarea de catre Participant sa primeasca mesaje comerciale conform dispozitiilor legii nr. 365/2002 privind comertul electronic.

 

9.5. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori care au bifat în formularul electronic de pe site-ul www.apropierefaralimite.ro casuta privind acordul legal al parintelui/reprezentantului legal (“Am citit si sunt de acord cu termenii si conditiile de mai jos referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.”) precum si casuta privind acordul de comunicari ulterioare în scop de marketing direct, respectiv (“Sunt de acord sa primesc pe viitor informatii cu caracter promotional din partea Wrigley Romania SRL prin orice mijloace de comunicare“).

 

9.6. Astfel, acordul exprimat în conformitate cu prezenta sectiune presupune ca datele personale ale Participantilor sa intre în baza de date a Organizatorului si ca acestia sa primeasca materiale informative prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS) din partea Organizatorului.

 

9.7. Organizatorul se obliga sa le respecte Participantilor drepturile prevazute de lege si va utiliza baza de date pentru a trimite corespondenta si pentru a realiza rapoarte statistice. Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este adresa Organizatorului.

 

9.8. Datele furnizate nu vor fi difuzate catre terti, cu exceptia firmei de publicitate, societatii de mailing si a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

 

9.9. La cererea scrisa a Participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta din urma se obliga:

i)                    sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

ii)                   sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor legii;

iii)                 sa înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

 

 

SECTIUNEA 10: Litigii

 

În cazul unor potentiale litigii aparute între Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila partile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre solutionare instantelor competente române de la sediul Organizatorului.

 

 

SECTIUNEA 11: Forta Majora

 

11.1. În cazul aparitiei unui caz de Forta Majora în întelesul notiunii de la art. 2.1. a) din prezentul Regulament, daca o situatie de Forta Majora împiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei Promotionale, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata.

 

11.2. Organizatorul, daca invoca Forta majora, este obligat sa comunice Participantilor existenta acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia respectivului caz de Forta Majora.

 

 

SECTIUNEA 12: Diverse

 

12.1.Orice încercare, de orice natura, de modificare a imaginilor sau a informatiilor din www.apropierefaralimite.ro dar si realizarea de legaturi de orice fel (ex. Link-uri) catre acesta fara acordul în prealabil al Wrigley România SRL sunt strict interzise iar Wrigley România SRL are dreptul sa utilizeze toate prerogativele sale de a se adresa organelor competente în vederea sanctionarii acestor fapte.

 

12.2. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a descalifica orice Participant suspect de frauda. În cazul în care Organizatorul va sesiza ca un participant va încerca sa înscrie pe site-ul promotiei date false ale bonurilor fiscale sau copia de pe bonul fiscal este suspecta de fals Organizatorul îsi rezerva dreptul de a anula Premiul câstigat de catre Participant. De asemenea, în cazul în care datele înscrise pe site si datele oferite la validarea telefonica precum si cele din copia actului de identitate trimis pentru validare difera sau pot fi considerate suspecte Organizatorul îsi rezerva dreptul de a descalifica Participantul suspectat.

 

12.3.Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei Promotionale se vor putea trimite la adresa Organizatorului prevazuta în art. 1.1. de mai sus în termen de maximum 2 (doua) saptamâni de la data publicarii listei Participantilor declarati câstigatori care se considera lezati în vreun fel. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestatie.

 

12.4.Organizatorul este îndreptatit sa ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda a acestei Campanii Promotionale, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii Promotionale.

 

12.5.În cazul în care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat câstigarea de Premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

Wrigley România SRL

Nu avem elemente multimedia.
I (Constanta) in 25 februarie 2010, 13:56
In sfarsit un regulament care va potoli taberele beligerante : contestatii/contestatarii. Primii nu isi vor mai putea pune in aplicare pe scara mare strategiile deja rutinate, ceilalti nu vor mai avea ce comenta/carcoti. . Asadar se poate! E un inceput promitator. Felicitari organizatorilor.
() in 27 februarie 2010, 13:47
Buna ziua, pot cumpara acelasi produs in 4 exemplare pe un bon de casa? de exemplu 4x buc winterfresh mints original? ast un raspuns
Moderator 1 (Infopromotii) in 01 martie 2010, 11:35
Salut, Dan-Marius! Am transmis intrebarea ta organizatorilor si speram sa primim in curand un raspuns pentru tine. Te tinem la curent.
Moderator 1 (Infopromotii) in 01 martie 2010, 12:31
Salut, Dan-Marius! Organizatorii ne-au transmis pentru tine ca nu este obligatoriu ca produsele participante sa fie diferite intre ele. Pentru a fi considerat valid, un bon de casa trebuie sa contina 4 produse participante Winterfresh Mints, oricare ar fi acelea.
Spor la premii!
() in 02 aprilie 2010, 03:14
nu stiu daca e-mailurile prietenilor(4)si invitatilor(22)au fost salvate si trimise....daca nu,pot repeta?sau numai dacainscriu alte bonuri?si daca da,mai pot continua cu alti invitati?
Moderator 1 (Infopromotii) in 02 aprilie 2010, 11:07
Draga Anghelina, in perioada 2-5 aprilie, organizatorii sunt in vacanta. Le vom adresa intrebarea ta pe 6 aprilie.
Moderator 1 (Infopromotii) in 06 aprilie 2010, 12:33
Draga Anghelina, am primit pentru tine urmatorul raspuns din partea organizatorilor:

"Am verificat si toate invitatiile se trimit si au fost trimise. Daca nu se trimiteau, iti aparea un mesaj de eroare. Invitatiile nu au nici o legatura cu bonurile, in afara de a mari sansele unui grup de a merge impreuna. Nu este obligatoriu sa trimiti invitatii atunci cand introduci un bon. Poti trimite invitatii la cate persoane vrei si la aceeasi persoana de mai multe ori. Singura conditie este sa nu se repete vreo adresa de mail per trimitere (sa completezi aceeasi adresa in 2 campuri de e-mail si sa incerci sa trimiti)."
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Winterfresh Mints - "Scoate-ti prietenii la o plimbare prin Amsterdam!""

Ultima actualizare: 04 mai. 2010
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Winterfresh Mints - "Scoate-ti prietenii la o plimbare prin Amsterdam!"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media