CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Winterfresh Extrem iti da al 13-lea salariu!

Promotie concurs cu premii Winterfresh Extrem

Marele Premiu: 1.000 EUR. Premii saptamanale, prin tragere la sorti (in functie de task): 4 x mouse Microsoft Arc USB; 4 x caramida falsa; 4 x tastatura luminata; 1 x ceas tip prelungitor cu 4 porturi USB; 1 x breloc fotografii digitale; 1 x set golf de birou; 1 x hub USB deschizator de plicuri.

Intra pe www.al13leasalariu.ro si inscrie-te in joc, indeplinind cat mai multe task-uri si acumuland voturile personajelor. Primul task (din primele 4 saptamani) este singurul obligatoriu. Fiecare task suplimentar indeplinit si fiecare prieten pe care il convingi sa vina pe site (folosind functia de recomandare de pe site) iti aduc cate o sansa in plus la marea tragere la sorti finala.

Perioada promoţiei: 10 august - 29 noiembrie 2009

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE ON-LINE

„Câstiga al 13-lea salariu!”

10 august – 29 noiembrie 2009

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI

 

1.1. Organizatorul campaniei promotionale „Câstiga al 13-lea salariu!” (denumita în cele ce urmeaza “Campania Promotionala” sau „Promotia”)  este S.C. Wrigley Romania S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Str. Tipografilor, Nr. 11-15, corp A1, etaj 4, sector 1 ,înregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu nr. J40/24261/1994, CIF RO 6600357, Tel: + 40 21 408 2820; Fax: +40 21 408 2828 (denumita în cele ce urmeaza prin „Organizatorul” sau „Wrigley România”).

 

1.2. Campania Promotionala se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei. Astfel de modificari vor fi facute public cu cel putin 24 de ore înaintea intrarii în vigoare, în conditiile sectiunii 5.9. de mai jos.

 

 

SECTIUNEA 2. TERMINOLOGIE

 

2.1. În prezentul Regulament, în afara notiunilor definite în cuprinsul articolelor, termenii si expresiile de mai jos vor avea urmatoarea semnificatie:

a)                  „Forta majora” – reprezinta orice eveniment ori alta cauza exterioara, independenta de vointa Participantilor sau a Organizatorului, neimputabila acestora si care nu poate fi, în mod absolut, prevazuta, controlata ori depasita de catre acestia, si care conduce la neîndeplinirea, îndeplinirea necorespunzatoare ori la întârzierea executarii prevederilor prezentului Regulament. Constituie caz de forta majora, cu titlu exemplificativ, iar nu limitativ, oricare dintre urmatoarele circumstante: razboi, anarhie, acte de terorism, razboi civil, cutremure, incendii, explozii, furtuni, inundatii, perturbari ale traficului aerian sau de alta natura, restrictii de calatorie în tara sau în strainatate si alte fenomene meteorologice adverse, confiscari sau orice alte actiuni ale institutiilor publice.

b)                  „Participantii” - toate persoanele fizice cu domiciliul în România, cu vârsta de minimum 18 ani împliniti la data începerii Campaniei Promotionale care îndeplinesc conditiile mentionate în sectiunea 4 de mai jos.

c)                  „Campania Promotionala” sau „Promotia” – reprezinta acest program care se va desfasura în conformitate cu prezentul Regulament.

d)                  „Regulament” – reprezinta prezentul document organizatoric al Campaniei Promotionale, inclusiv anexele si actele aditionale ulterioare care fac parte din acesta.

e)                  „Wrigley România” / „Organizatorul” – este organizatorul Campaniei Promotionale, identificat conform sectiunii 1.1. de mai sus si având atributii în Campania Promotionala stabilite prin prezentul Regulament.

 

 

SECTIUNEA 3. Durata si aria de desfasurare a Campaniei Promotionale

 

3.1. Campania Promotionala are loc pe o perioada de 16 saptamâni, în intervalul 10 august 2009 - 29 noiembrie 2009.

 

3.2. Programul se va desfasura pe întreg teritoriul României.

 

 

SECTIUNEA 4. Participantii si conditiile de participare la Campania Promotionala

 

4.1. Pentru a participa la Campania Promotionala, Participantii trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

i)                    sa fie persoane fizice cu domiciliul în România;

ii)                   sa aiba vârsta de minimum 18 ani împliniti la data începerii Campaniei Promotionale;

iii)                 sa acceseze site-ul Campaniei Promotionale www.al13leasalariu.ro si sa joace jocul pus la dispozitie de Organizator; si

iv)                 sa respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Promotie.

 

4.2. Prin derogare de la prevederile art. 4.1. ii) de mai sus, persoanele cu vârsta cuprinsa între 16 – 18 ani pot participa la prezenta Campanie Promotionala doar cu acordul explicit al parintelui sau reprezentantului legal al acestuia. În acest sens, parintele sau reprezentantul legal al minorului cu vârsta între 16 – 18 ani va completa un formular electronic de înscriere a minorului la Promotie si bifarea casutei de acord de comunicare promotionala de pe site-ul Campaniei Promotionale www.al13leasalariu.ro.

 

4.3. La Promotie NU pot participa angajatii Organizatorului, ai Distribuitorilor Wrigley, ai agentiilor si societatilor implicate în organizarea si derularea acestei Campanii Promotionale, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul /sotia celor mentionati mai sus.

 

4.4. De asemenea, NU pot participa la Promotie, persoanele juridice sau asociatiile familiale autorizate sau acele persoane fizice sau juridice, respectiv acele asociatii familiale autorizate în care angajatii Organizatorului, angajatii agentiilor implicate si/sau ai distribuitorilor Organizatorului precum si rudele de gradul I (copii si parinti) ori sotul /sotia acestora detin participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia.

 

4.5. Participarea la aceasta Campanie Promotionala implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament precum si posibilitatea folosirii în scop publicitar a denumirii Participantilor câstigatori. Prin participarea la Promotie, Participantii accepta intrarea automata în baza de date a Organizatorului.

 

4.6. Prin simpla participare la Promotie, Participantii îsi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului sa intre în baza de date a Wrigley România, în vederea validarii, atribuirii premiilor si îndeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului.

 

4.7. Promotia se va derula conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, dar nu mai înainte de a anunta în mod public aceste modificari, prin publicarea acestora pe site-ul Campaniei Promotionale www.al13leasalariu.ro. Orice modificare se va efectua prin act aditional conform sectiunii 5.9. de mai jos.

 

 

SECTIUNEA 5. Participarea la Promotie si Mecanismul Campaniei Promotionale

 

5.1. În vederea participarii la Promotie Participantii trebuie sa acceseze site-ul Campaniei Promotionale www.al13leasalariu.ro si sa parcurga etapele stabilite prin prezenta sectiune.

 

5.2. Pe site-ul Campaniei Promotionale www.al13leasalariu.ro va fi pus la dispozitie de catre Organizator un joc. Participarea la Campania Promotionala presupune accesarea jocului si obtinerea de rezultate. Jocul consta in indeplinirea unor task-uri de catre utilizator pentru ca la finalul jocului sa fie eligibil pentru premiul cel mare. La inceputul fiecarei saptamani de Campanie Promotionala, prin tragere la sorti electronica dintre Participantii care au indeplinit task-ul aferent saptamanii anterioare se desemneaza aleatoriu câstigatorul premiului saptamanal prevazut în sectiunea 6 de mai jos.

 

O saptamana de Camapanie Promotionala este intervalul de timp incepand de luni, ora 00:00:00 si pana duminica, ora 23:59:59. ParticipantiI care au indeplinit task-ul dintr-un asemenea interval de timp, vor intra in tragerea la sorti electronica aferenta saptamanii respective de promotie. In cadrul taskurilor 1, 2 si 3 desfasurate fiecare pe o perioada de 4 saptamani, participantii care au castigat deja un premiu saptamanal din acel task nu mai au dreptul de a participa la tragerea la sorti a saptamanilor urmatoare din cadrul task-ului chiar daca au finalizat din nou taskul in aceste saptamani.

 

5.3. Detaliile referitoare la aducerea la îndeplinire a mecanismului Promotiei si modul de participare vor fi disponibile pe site-ul Campaniei Promotionale www.al13leasalariu.ro.

 

5.4. Pentru a participa la Campania Promotionala si a putea câstiga Premiile oferite în cadrul Campaniei Promotionale, Participantii trebuie sa participe la jocul pus la dispozitie de catre Organizator dupa urmatoarele reguli:

 

5.4.1. Participantul acceseaza site-ul Campaniei Promotionale www.al13leasalariu.ro

 

5.4.2. Participantul este  directionat in biroul „Sefului”, unde acesta le spune angajatilor ca s-a decis sa acorde la sfaristul anului al 13 lea salariu anagajatului cu cele mai multe voturi. Utilizatorul, pentru a obtine votul fiecaruia dintre angajati/personaje, va trebui sa indeplineasca task-urile delegate de catre acestia. In functie de task-ul indeplinit acesta va putea sa primeasca votul/voturile personajului respectiv. Un utilizator poate participa ori de cate ori doreste la aceasta campanie.

 

Dupa pagina de intro utilizatorul este directionat într-o pagina in care vor fi listate numarul de task-uri care vor fi disponibile pana la sfarsitul Campaniei Promotionale si data cand va fi activa pentru fiecare misiune in parte.

 

5.4.2.1. Inainte de a accesa unul din tak-urile puse in joc, utilizatorul va trebui sa se logheze.

 

5.4.2.3. Un task se finalizeaza în momentul în care îndeplineste pasii task-ului respectiv (gaseste obiectul cautat sau rezolva problemele puse de sef in ultimele 4 saptamani/taskuri)

 

5.4.2.4 Pentru fiecare task finalizat utilizatorul primeste un vot in plus. Un vot este echivalentul cu o sansa in plus la marea tragere la sorti de la sfarsitul Camapnaiei Promotionale.

 

5.4.2.5 Pe toata perioada Campaniei Promotionale vor fi 7 task-uri care vor trebui indeplinite pentru a avea  sanse maxime la tragerea la sorti finala.

 

5.4.2.6 Task-urile din cadrul Campaniei Promotionale sunt:  

-           Task 1: 10 august 2009, ora 00:00:00 – 6 septembrie 2009, ora 23:59:59

-           Task 2: 7 septembrie 2009, ora 00:00:00 – 4 octombrie 2009, ora 23:59:59

-           Task 3: 5 octombrie 2009, ora 00:00:00 – 01 noiembrie 2009, ora 23:59:59

-           Task 4: 2 noiembrie 2009, ora 00:00:00 – 8 noiembrie 2009, ora 23:59:59

-           Task 5: 9 noiembrie 2009, ora 00:00:00 – 15 noiembrie 2009, ora 23:59:59

-           Task 6: 16 noiembrie 2009, ora 00:00:00 – 22 noiembrie 2009, ora 23:59:59

-           Task 7: 23 noiembrie 2009, ora 00:00:00 – 29 noiembrie 2009, ora 23:59:59

 

5.4.2.7  Singurul task obligatoriu din cele 7, care trebuie indeplinit pentru a putea intra in tragerea la sorti finala si pentru a putea indeplini unul din celelalte task-uri este primul (aferent primelor 4 saptamani) indiferent de perioada in care utilizatorul intra pentru prima oara in contact cu aceasta Campanie.

 

5.4.2.8 Participarea la task-urile 2, 3, 4, 5, 6 si 7 va fi conditionata de indeplinirea primului task.

 

5.4.2.9 Fiecare task finalizat si fiecare prieten/recomandat care a raspuns la solicitarea/recomandarea facuta de catre utilizator in cadrul jocului (a dat click pe link-ul primit in email-ul de recomandare, accesand site-ul) ii aduce Participantului o sansa in plus la tragerea la sorti finala.

 

5.5 In 48 de ore dupa incheierea fiecarei saptamanii, Organizatorul se obliga sa organizeze o tragere la sorti electronica la care vor participa participantii din saptamana anterioara care au indeplinit task-ul, dar care nu au castigat deja un premiu saptamanal din cadrul acelui task (chiar daca au finalizat din nou taskul in saptamana pentru care se realizeaza tragerea la sorti electronica). In urma tragerii la sorti se desemneaza castigatorul premiului saptamanal in conditiile prevazute la sectiunea 6.1 de mai jos.

 

5.6 Un utilizator poate primi maxim 10 raspunsuri din partea prietenilor invitati de pe acelasi IP pe acelasi task. Numarul de raspunsuri din partea prietenilor invitati de pe acelasi IP care depaseste numarul 10, vor fi anulate (nu vor fi inregistrate).

 

5.7 Organizatorul îsi rezerva dreptul de a actualiza si/sau modifica Mecanismul Promotiei prevazut în prezenta sectiune si pe site-ul Campaniei Promotionale www.al13leasalariu.ro.  Astfel de modificari vor fi operate de catre Wrigley România printr-un act aditional la prezentul Regulament care va fi adus la cunostinta Participantilor anterior intrarii în vigoare, prin publicare pe site-ul Promotiei www.al13leasalariu.ro. 

 

 

SECTIUNEA 6. Premiile Promotiei si atribuirea acestora

 

6.1. Premiile saptamanale

 

6.1.1. În termen de 3 zile de la incheierea unei saptamani de promotie, se va organiza o tragere la sorti la care vor participa utilizatorii care au indeplinit task-ul din saptamana anterioara, dar care nu au castigat deja un premiu saptamanal din cadrul acelui task (chiar daca au finalizat din nou taskul in saptamana pentru care se realizeaza tragerea la sorti electronica). Participantul care a fost extras la tragerea la sorti si care a participat în conditiile sectiunii 5 de mai sus va fi declarat câstigatorul unui Premiu Saptamanal.

 

6.1.2. Premiile Saptamanale atribuite în cadrul prezentei Campanii Promotionale sunt diferite si constau în urmatoarele:

        - 2 bucati mouse Microsoft Arc Usb  în valoare 255,85 RON (TVA inclus) / bucata, aferente task-ului 1

        - 2 bucati mouse Microsoft Arc USB in valoare de 260,61 RON (TVA inclus)/bucata, aferente task-ului 1

        - 4  bucati gadget-uri  „caramida falsa”  in valoare de 83,28 RON (TVA inclus)/bucata – aferente task-ului 2

        - 4 bucati gadget-uri „tastatura luminata” in valoare de 178,48 RON (TVA inclus)/bucata – aferente task-ului 3

        -  1 bucata gadget „ceas tip prelungitor cu 4 porturi USB” in valoare de 71,38 RON (TVA inclus)/bucata – aferent task-ului 4,

        - 1 bucata gadget „breloc pentru fotografii digitale” in valoare de 107,08 RON (TVA inclus)/bucata – aferent task-ului 5

        - 1 bucata gadget „set golf pentru birou” in valoare de 119,00 RON (TVA inclus)/bucata – aferent task-ului 6

        - 1 bucata gadget „Hub usb deschizator de plicuri” in valoare de 47,06 RON (TVA inclus)/bucata – aferent task-ului 7

 

Valoarea totala a Premiilor Zilnice este de 2.424,48 RON ( TVA inclus ).

 

6.1.3. Pentru a câstiga Premiul Saptamanal, Participantii trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

(i)                  sa acceseze site-ul Campaniei Promotionale www.al13leasalariu.ro 

(ii)                sa indeplineasca task-ul dintr-o saptamana de promotie

(iii)               sa se înregistreze valabil la Promotie în conformitate cu Mecanismul Campaniei Promotionale prevazut la sectiunea 5 de mai sus;

(iv)              sa îsi exprime acordul pentru participarea la Promotie si sa furnizeze Organizatorului toate datele personale necesare pentru participare;

(v)                sa îndeplineasca toate conditiile prevazute în prezentul Regulament.

 

6.1.4. La îndeplinirea cerintelor din sectiunea 6.1.3. de mai sus, Participantul va fi înscris automat la tragerea la sorti pentru câstigarea Marelui Premiu.

 

6.1.5. Participantul care a fost declarat câstigatorul unui Premiu Saptamanal poate participa la Promotie si în saptamanile urmatoare. Un participant poate castiga maxim 1 singur tip de premiu/ task. Daca pe parcursul unei task care dureaza 4 saptamani ( task-ul 1, 2 si 3) , un utilzator castiga premiul intr-una din saptamani, poate participa in continuarea la Campania Promotionala, dar nu mai poate castiga acelasi premiu in saptamanile urmatoare ale aceluiasi task. Câstigarea unui Premiu Saptamanal nu îl va împiedica pe Participant sa participe în continuare la Promotie daca îndeplineste conditiile de participare pentru celelalte saptamana din Campania Promotionala si prentru premiul cel mare.

 

6.2. Marele Premiu

 

6.2.1. La sfârsitul Campaniei Promotionale, la data de 7 decembrie 2009, va fi desemnat prin tragere la sorti electronica un câstigator al Marelui Premiu în conditiile stabilite prin prezenta sectiune.

 

6.2.2. Marele Premiu consta într-un premiu în valoare de 1000 EUR respectiv 5012,75 RON (TVA inclus).

 

6.2.3. Pentru a câstiga Marele Premiu, Participantii trebuie sa îndeplineasca cumulativ conditiile prevazute la sectiunea 6.1.3. de mai sus.

 

6.2.4. La finalul Campaniei Promotionale, în data de 7 decembrie 2009 se va desemna un Participant câstigator prin tragere la sorti electronica dintre Participantii care au participat la Promotie si indeplinesc simultan urmatoarele conditii:

-         au indeplinit primul task care este obligatoriu pentru a intra la tragerea la sorti finala

-         au cel putin un prieten/recomandant care a raspuns la recomandarea facuta (a dat click pe link-ul primit in email) si a intrat pe site.

 

6.3. Intrarea în posesia Premiilor Zilnice

 

6.3.1. Premiile Saptamanale vor fi trimise prin Posta Româna catre Participantii declarati câstigatori în conditiile sectiunii 6.1. de mai sus.

 

6.3.2. Un Participant care a fost declarat câstigator al unui Premiu Saptamanal într-una din saptamanile Campaniei Promotionale poate primi un singur Premiu aferent respectivei saptamani.

 

6.3.3. Participantii declarati câstigatori vor fi contactati pentru validarea Premiului Saptamanal atât telefonic cât si prin adresa de e-mail indicata la momentul înregistrarii în Promotie în conformitate cu Mecanismul Promotiei prevazut la sectiunea 5 de mai sus.

 

6.3.4. În termen de 3 zile lucratoare de la momentul la care Participantii au fost declarati câstigatori, acestia vor trimite la adresa Organizatorului seful@al13leasalariu.ro date referitoare la adresa postala la care urmeaza sa fie expediat premiul si datele de întocmire a procesului verbal de predare primire (nume, prenume, serie si nr. BI/CI, CNP).

 

6.3.5. Numele Participantului declarat câstigator al unui Premiu Saptamanal va fi facut public pe site-ul Campaniei Promotionale www.al13leasalariu.ro în termen de 3 zile lucratoare de la data validarii acestuia drept câstigator.

 

6.3.6. Daca ulterior validarii Participantului drept câstigator al Premiului Saptamanal Organizatorul nu poate preda Premiul acesta va fi pastrat pe o perioada de 15 zile, timp în care Participantul va fi contactat telefonic si prin e-mail. În situatia în care nici dupa expirarea termenului de 15 zile de mai sus Premiul nu poate fi acordat, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a nu mai acorda Premiul respectivului Participant declarat câstigator.

 

6.3.7. De asemenea, în cazul refuzului vreunui Participant câstigator de a beneficia de Premiu, acesta va pierde dreptul de atribuire a Premiului.

 

6.3.8. Pentru fiecare Premiu Saptamanal acordat vor fi desemnate si câte 2 rezerve pentru situatia în care câstigatorul nu poate fi contactat telefonic sau electronic ori nu trimite adresa de livrare a Premiului catre adresa seful@al13leasalariu.ro în termenul specificat în sectiunile 6.3.4. din prezentul Regulament. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a folosi rezervele în situatia în care Participantul câstigator nu îndeplineste oricare din conditiile de atribuire a Premiului ori nu îndeplineste formalitatile cerute de Organizator si prevazute în prezentul Regulament pentru a beneficia de Premiul Saptamanal câstigat. În cazul în care nici rezervele nu îndeplinesc conditiile necesare pentru a beneficia de Premiu, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a nu mai acorda Premiul.

 

6.3.9. Organizatorul nu poate fi tinut raspunzator pentru Premiile Saptamanale care nu ajung la destinatie sau care ajung deteriorate datorita functionarii defectuoase a serviciilor de posta sau datorita adreselor incomplete furnizate.

 

6.4. Intrarea în posesia Marelui Premiu

 

6.4.1. Marele Premiu va fi atribuit, la data prevazuta de prezentul Regulament, prin tragere la sorti electronica, Participantului care îndeplineste conditiile de participare prevazute de sectiunea 6.1.3. de mai sus.

 

6.4.2. Marele Premiu va fi virat în contul bancar al Participantului declarat câstigator prin tragerea la sorti, in maxim 30 de zile de la data validarii. Datele despre contul bancar al câstigatorului vor fi furnizate Organizatorului în termen de 4 zile de la data tragerii la sorti la adresa seful@al13leasalariu.ro.

 

6.4.3. Participantul declarat câstigator al Marelui Premiu va fi contactat pentru validarea Premiului atât telefonic cât si prin adresa de e-mail indicata la momentul înregistrarii în Promotie în conformitate cu Mecanismul Promotiei prevazut la sectiunea 5 de mai sus.

 

6.4.4. Numele Participantului declarat câstigator al Marelui Premiu va fi facut public pe site-ul Campaniei Promotionale www.al13leasalariu.ro în termen de 3 zile lucratoare de la data validarii acestuia drept câstigator în urma tragerii la sorti.

 

6.4.5. Pentru Marele Premiu acordat vor fi desemnate si câte 2 rezerve pentru situatia în care câstigatorul nu poate fi contactat telefonic sau electronic ori nu trimite detaliile despre contul sau bancar la adresa seful@al13leasalariu.ro în termenul specificat în sectiunea 6.4.2. din prezentul Regulament. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a folosi rezervele în situatia în care Participantul câstigator nu îndeplineste oricare din conditiile de atribuire a Premiului ori nu îndeplineste formalitatile cerute de Organizator si prevazute în prezentul Regulament pentru a beneficia de Marele Premiu câstigat. În cazul în care nici rezervele nu îndeplinesc conditiile necesare pentru a beneficia de Premiu, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a nu mai acorda Premiul.

 

6.4.6. De asemenea, în cazul refuzului Participantului câstigator de a beneficia de Premiu, acesta va pierde dreptul de atribuire a Premiului, iar Organizatorul îsi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiul.

 

6.5. Dispozitii generale referitoare la Premiile Promotiei

 

6.5.1. În cazul în care Participantii declarati câstigatori sunt minori cu vârsta cuprinsa între 16-18 ani, Premiile Saptamanale vor fi expediate prin Posta Româna catre parinti sau reprezentantii legali ai acestuia. Datele de contact ale Participantilor minori (numarul de telefon si adresa de e-mail) vor fi furnizate de catre parinti sau de catre reprezentantii legali ai minorului la momentul crearii contului personal pe site-ul Campaniei Promotionale www.al13leasalariu.ro.

 

6.5.2. Pentru ca Participantii cu vârsta între 16-18 ani sa poata participa la Campania Promotionala, este necesar acordul explicit al parintelui sau reprezentantului legal al acestuia. În acest sens, parintele sau reprezentantul legal al minorului cu vârsta între 16 – 18 ani va completa un formular electronic de înscriere a minorului la Promotie si va bifa casuta de acord de comunicare promotionala de pe site-ul Campaniei Promotionale www.al13leasalariu.ro.

 

6.5.3. În termen de 3 zile lucratoare de la momentul la care Participantii au fost declarati câstigatori ai unui Premiu Saptamanal, parintii sau reprezentantii legali ai Participantilor minori vor trimite la adresa Organizatorului seful@al13leasalariu.ro date referitoare la adresa postala la care urmeaza sa fie expediat premiul si datele de întocmire a procesului verbal de predare primire (nume, prenume, serie si nr. BI/CI, CNP).

 

6.5.4. În cazul în care câstigatorul Premiului Saptamanal ori a Marelui Premiu este minor cu vârsta între 16 si 18 ani acesta este îndreptatit sa intre în posesia Premiului prin intermediul parintilor sau al reprezentantului legal. Acestia din urma vor semna o declaratie prin care vor absolvi Organizatorul de orice raspundere decurgând din acordarea oficiala a Premiului respectiv reprezentantului minorului, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de acesta.

 

6.5.5. Lista finala a tuturor Participantilor validati câstigatori va fi publicata pe site-ul Campaniei Promotionale www.al13leasalariu.ro în termen de 3 zile de la finalizarea Promotiei. Prin decizia ulterioara a Organizatorului, lista finala a tuturor Participantilor validati câstigatori va fi publicata si într-un ziar de circulatie nationala.

 

 

SECTIUNEA 7: Taxe si impozite

 

7.1. Valoarea totala a premiilor prevazute în sectiunile 6.1.2. si 6.2.2. este de 7.437,23 .RON (TVA inclus).

 

7.2. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa plateasca impozitul datorat de catre Participanti pentru veniturile corespunzatoare Premiilor Saptamanale, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare privind impozitul pe venit.

 

7.3. Cu exceptia prevederilor de mai sus, Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de Premiile oferite, acestea fiind exclusiv în sarcina Participantului câstigator.

 

7.4. Participantilor la Campania Promotionala nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Promotiei.

 

7.5 Castigatorul Premiului Mare constand in suma de 5012,75 RON (TVA inclus) va achita catre bugetul de stat taxele si impozitele aferente acestui premiu.

 

 

SECTIUNEA 8: Regulamentul Promotiei

 

8.1. Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant pe toata perioada Promotiei pe site-ul Campaniei Promotionale www.al13leasalariu.ro.

 

8.2. Organizatorul îsi rezerva dreptul de oprire a Promotiei în orice moment al acestuia si/sau schimbarea regulilor de participare, obligându-se totodata sa faca publica hotarârea sa în acest sens.

 

8.3. Organizatorul nu este raspunzator de erorile ivite din cauza functionarii defectuoase a serviciilor de internet (de exemplu, dar fara a se limita la mesaje care nu ajung la destinatie din cauza unor erori care nu tin de Organizator, functionarea necorespunzatoare ori nefunctionarea temporara a serviciilor de internet etc.).

 

 

SECTIUNEA 9: Protectia datelor personale

 

9.1. Organizatorul, în vederea desfasurarii Campaniei Promotionale, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta Promotie în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator înregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal în baza notificarii nr. 2168.

 

9.2. Prin înscrierea la Promotie Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Participantii sunt de acord ca, în cazul în care vor câstiga, numele, adresa si/sau imaginea lor sa fie facute publice si folosite în scopuri publicitare de catre Organizator, fara alte obligatii sau plati din partea acestuia.

 

9.3. Organizatorul se obliga sa asigure procesarea datelor cu caracter personal în legatura cu Participantii. Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate numai în conditiile prevazute de Legea nr. 677/2001 referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal si circulatia libera a acestor date.

 

9.4. Accesarea si înregistrarea pe site-ul Campaniei Promotionale www.al13leasalariu.ro echivaleaza cu exprimarea acordului de catre Participanti în ceea ce priveste prelucrarea datelor lor cu caracter personal. De asemenea, participarea la Promotie si bifarea corespunzatoare pe formularul de înregistrare echivaleaza cu acceptarea de catre Participant sa primeasca mesaje comerciale conform dispozitiilor legii nr. 365/2002 privind comertul electronic.

 

9.5. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori care au bifat în formularul electronic de pe site-ul www.al13leasalariu.ro casuta privind acordul legal al parintelui/reprezentantului legal (“Am citit si sunt de acord cu termenii si conditiile de mai jos referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.”) precum si casuta privind acordul de comunicari ulterioare în scop de marketing direct, respectiv (“Sunt de acord sa primesc pe viitor informatii cu caracter promotional din partea Wrigley Romania SRL prin orice mijloace de comunicare“).

 

9.6. Astfel, acordul exprimat în conformitate cu prezenta sectiune presupune ca datele personale ale Participantilor sa intre în baza de date a Organizatorului si ca acestia sa primeasca materiale informative prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS) din partea Organizatorului.

 

9.7. Organizatorul se obliga sa le respecte Participantilor drepturile prevazute de lege si va utiliza baza de date pentru a trimite corespondenta si pentru a realiza rapoarte statistice. Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este adresa Organizatorului.

 

9.8. Datele furnizate nu vor fi difuzate catre terti, cu exceptia firmei de publicitate, societatii de mailing si a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

 

9.9. La cererea scrisa a Participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta din urma se obliga:

i)                    sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

ii)                   sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor legii;

iii)                 sa înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

 

 

SECTIUNEA 10: Litigii

 

În cazul unor potentiale litigii aparute între Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila partile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre solutionare instantelor competente române de la sediul Organizatorului.

 

 

SECTIUNEA 11: Forta Majora

 

11.1. În cazul aparitiei unui caz de Forta Majora în întelesul notiunii de la art. 2.1. a) din prezentul Regulament, daca o situatie de Forta Majora împiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei Promotionale, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata.

 

11.2. Organizatorul, daca invoca Forta majora, este obligat sa comunice Participantilor existenta acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia respectivului caz de Forta Majora.

 

 

SECTIUNEA 12: Diverse

 

12.1.    Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei Promotionale se vor putea trimite la adresa Organizatorului prevazuta în art. 1.1. de mai sus în termen de maximum 2 (doua) saptamâni de la data publicarii listei Participantilor declarati câstigatori care se considera lezati în vreun fel. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestatie.

 

12.2.    Organizatorul este îndreptatit sa ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda a acestei Campanii Promotionale, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Promotii.

 

12.3.    În cazul în care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat câstigarea de Premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

Wrigley România SRL

Prin: Elena Alina Ilie

Functia: Jr. Account Manager

Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Winterfresh Extrem iti da al 13-lea salariu!"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Winterfresh Extrem iti da al 13-lea salariu!

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media