CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Winterfresh Extrem - "Respira Extrem cu o marire de salariu!"

Concurs cu premii Winterfresh Extrem

Marele Premiu: cate 100 euro pe luna timp de 6 luni (un premiu in valoare de 600 euro). Premii zilnice: 42 x provizie de guma de mestecat Winterfresh Extrem pentru o luna, adica o cutie cu 12 blistere a cate 10 pastile de guma (cate un premiu pe zi).

Intra pe www.salariumaimare.ro si parcurge toate etapele jocului cronometrat, inscriindu-te in promotie. In fiecare zi de campanie se acorda Premiul Zilnic din Top 100 cei mai buni timpi de realizare a jocului in ziua respectiva. La finalul promotiei se acorda Premiul Mare, prin tragere la sorti dintre toti Participantii care au intrat in cel putin un Top 100 zilnic pe toata perioada promotiei.

Perioada promoţiei: 03 iunie - 14 iulie 2009

Promotie expirata
29 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

 REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE ON-LINE

„Câstiga o marire de salariu!”

3 iunie – 14 iulie 2009

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI

 

1.1. Organizatorul campaniei promotionale „Câstiga o marire de salariu!” (denumita în cele ce urmeaza “Campania Promotionala” sau „Promotia”)  este S.C. Wrigley Romania S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Str. Tipografilor, Nr. 11-15, corp A1, etaj 4, sector 1 ,înregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu nr. J40/24261/1994, CIF RO 6600357, Tel: + 40 21 408 2820; Fax: +40 21 408 2828 (denumita în cele ce urmeaza prin „Organizatorul” sau „Wrigley România”).

 

1.2. Campania Promotionala se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei. Astfel de modificari vor fi facute public cu cel putin 24 de ore înaintea intrarii în vigoare, în conditiile sectiunii 5.9. de mai jos.

 

 

SECTIUNEA 2. TERMINOLOGIE

 

2.1. În prezentul Regulament, în afara notiunilor definite în cuprinsul articolelor, termenii si expresiile de mai jos vor avea urmatoarea semnificatie:

a)                  „Forta majora” – reprezinta orice eveniment ori alta cauza exterioara, independenta de vointa Participantilor sau a Organizatorului, neimputabila acestora si care nu poate fi, în mod absolut, prevazuta, controlata ori depasita de catre acestia, si care conduce la neîndeplinirea, îndeplinirea necorespunzatoare ori la întârzierea executarii prevederilor prezentului Regulament. Constituie caz de forta majora, cu titlu exemplificativ, iar nu limitativ, oricare dintre urmatoarele circumstante: razboi, anarhie, acte de terorism, razboi civil, cutremure, incendii, explozii, furtuni, inundatii, perturbari ale traficului aerian sau de alta natura, restrictii de calatorie în tara sau în strainatate si alte fenomene meteorologice adverse, confiscari sau orice alte actiuni ale institutiilor publice.

b)                  „Participantii” - toate persoanele fizice cu domiciliul în România, cu vârsta de minimum 18 ani împliniti la data începerii Campaniei Promotionale care îndeplinesc conditiile mentionate în sectiunea 4 de mai jos.

c)                  „Campania Promotionala” sau „Promotia” – reprezinta acest program care se va desfasura în conformitate cu prezentul Regulament.

d)                  „Regulament” – reprezinta prezentul document organizatoric al Campaniei Promotionale, inclusiv anexele si actele aditionale ulterioare care fac parte din acesta.

e)                  „Wrigley România” / „Organizatorul” – este organizatorul Campaniei Promotionale, identificat conform sectiunii 1.1. de mai sus si având atributii în Campania Promotionala stabilite prin prezentul Regulament.

 

 

SECTIUNEA 3. Durata si aria de desfasurare a Campaniei Promotionale

 

3.1. Campania Promotionala are loc pe o perioada de 6 saptamâni, în intervalul 3 iunie 2009 - 14 iulie 2009.

3.2. Programul se va desfasura pe întreg teritoriul României.

 

 

SECTIUNEA 4. Participantii si conditiile de participare la Campania Promotionala

 

4.1. Pentru a participa la Campania Promotionala, Participantii trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 

i)                    sa fie persoane fizice cu domiciliul în România;

ii)                   sa aiba vârsta de minimum 18 ani împliniti la data începerii Campaniei Promotionale;

iii)                 sa acceseze site-ul Campaniei Promotionale www.salariumaimare.ro si sa joace jocul pus la dispozitie de Organizator; si

iv)                 sa respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Promotie.

 

4.2. Prin derogare de la prevederile art. 4.1. ii) de mai sus, persoanele cu vârsta cuprinsa între 16 – 18 ani pot participa la prezenta Campanie Promotionala doar cu acordul explicit al parintelui sau reprezentantului legal al acestuia. În acest sens, parintele sau reprezentantul legal al minorului cu vârsta între 16 – 18 ani va completa un formular electronic de înscriere a minorului la Promotie si bifarea casutei de acord de comunicare promotionala de pe site-ul Campaniei Promotionale www.salariumaimare.ro.

 

4.3. La Promotie NU pot participa angajatii Organizatorului, ai Distribuitorilor Wrigley, ai agentiilor si societatilor implicate în organizarea si derularea acestei Campanii Promotionale, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul /sotia celor mentionati mai sus.

 

4.4. De asemenea, NU pot participa la Promotie, persoanele juridice sau asociatiile familiale autorizate sau acele persoane fizice sau juridice, respectiv acele asociatii familiale autorizate în care angajatii Organizatorului, angajatii agentiilor implicate si/sau ai distribuitorilor Organizatorului precum si rudele de gradul I (copii si parinti) ori sotul /sotia acestora detin participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia.

 

4.5. Participarea la aceasta Campanie Promotionala implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament precum si posibilitatea folosirii în scop publicitar a denumirii Participantilor câstigatori. Prin participarea la Promotie, Participantii accepta intrarea automata în baza de date a Organizatorului.

 

4.6. Prin simpla participare la Promotie, Participantii îsi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului sa intre în baza de date a Wrigley România, în vederea validarii, atribuirii premiilor si îndeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului.

 

4.7. Promotia se va derula conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, dar nu mai înainte de a anunta în mod public aceste modificari, prin publicarea acestora pe site-ul Campaniei Promotionale www.salariumaimare.ro. Orice modificare se va efectua prin act aditional conform sectiunii 5.9. de mai jos.

 

 

SECTIUNEA 5. Participarea la Promotie si Mecanismul Campaniei Promotionale

 

5.1. În vederea participarii la Promotie Participantii trebuie sa acceseze site-ul Campaniei Promotionale www.salariumaimare.ro si sa parcurga etapele stabilite prin prezenta sectiune.

 

5.2. Pe site-ul Campaniei Promotionale www.salariumaimare.ro va fi pus la dispozitie de catre Organizator un joc. Participarea la Campania Promotionala presupune accesarea jocului si obtinerea de rezultate. La sfârsitul fiecarei zi de concurs se realizeaza automat „Top 100 cei mai buni Participanti” (cu cele mai bune rezultate obtinute în ziua respectiva) si, prin tragere la sorti electronica dintre Participantii care sunt în „Top 100 cei mai buni Participanti” se desemneaza aleatoriu câstigatorul zilei caruia i se va atribui Premiul prevazut în sectiunea 6 de mai jos. Zilnic, intra în „Top 100 cei mai buni Participanti”, Participantii cu cele mai bune 100 rezultate din ziua respectiva care au încheiat jocul conform prezentului Regulament pâna la ora 23.59.59 din ziua respectiva.

 

5.3. Detaliile referitoare la aducerea la îndeplinire a mecanismului Promotiei si modul de participare vor fi disponibile pe site-ul Campaniei Promotionale www.salariumaimare.ro.

 

5.4. Pentru a participa la Campania Promotionala si a putea câstiga Premiile oferite în cadrul Campaniei Promotionale, Participantii trebuie sa participe la jocul pus la dispozitie de catre Organizator dupa urmatoarele reguli:

 

5.4.1. Participantul acceseaza site-ul Campaniei Promotionale www.salariumaimare.ro

 

5.4.2. Participantul este întâmpinat de un set de întrebari; dupa ce raspunde la aceste întrebari este trimis automat, aleatoriu, în biroul „Personajului Sef” sau în biroul „departamentului HR”:

 

A) Daca este directionat în biroul „Personajul Sef” acesta îi da o misiune de îndeplinit si instructiuni cum sa îndeplineasca misiunea. Misiunea este cronometrata.

 

5.4.2.1. Un joc se finalizeaza în momentul în care îndeplineste misiunea si ajunge iarasi în biroul „Personajului Sef” si se înregistreaza conform indicatiilor cestui personaj.

 

5.4.2.2. Personajul Sef îi spune Participantului sa înregistreze rezultatul pe care l-a obtinut. Datele pe care Participantul le furnizeaza sunt cele cerute pentru a putea participa la Promotie.

 

B) Daca este directionat în biroul „departamentului HR”, acolo este întâmpinat de un personaj care, dupa un dialog cu acesta, Participantul va ajunge în biroul „Personajului Sef” oferindu-i o misiune de îndeplinit si instructiuni de îndeplinire a misiunii. Misiunea este cronometrata.

 

5.4.2.3. Un joc se finalizeaza în momentul în care îndeplineste misiunea si ajunge în biroul „Personajului Sef” si se înregistreaza conform indicatiilor cestui personaj.

 

5.4.2.4. Personajul Sef îi spune Participantului sa înregistreze rezultatul pe care l-a obtinut. Datele pe care Participantul le furnizeaza sunt cele cerute pentru a putea participa la Promotie

 

C) Participantul are posibilitatea de a  participa la joc si fara a raspunde la setul de întrebari de la accesarea site-ului Campaniei Promotionale www.salariumaimare.ro prin apasarea butonului „skip”.

 

5.4.2.5. Când Participantul doreste sa participe la joc fara a raspunde la întrebari va apasa butonul „skip” apoi apasa butonul “Joaca din nou” prezent în meniul site-ului. Jocul va fi validat dupa ce Participantul s-a înregistrat conform indicatiilor de la literele A) si B) de mai sus.

 

5.5. Pentru ca rezultatul obtinut (timpul misiunii) sa fie validat si, prin urmare, Participantul sa participe la Promotie, acesta trebuie sa parcurga întregul joc conform indicatiilor primite de la personajele cu care se întâlneste si, la final, sa se înregistreze conform indicatiilor primite de la „Personajul Sef”.

 

5.6. La finalul fiecarei zile pe durata de desfasurare a Campaniei Promotionale, Organizatorul va întocmi „Top 100 cei mai buni Participanti” care va cuprinde numele Participantilor care au obtinut cele mai bune rezultate (cel mai scurt timp de parcurgere a jocului) în ziua respectiva.

 

5.7. Rezultatele obtinute în conditiile art. 5.6. de mai sus vor fi contorizate pâna la ora 23.59.59 din ziua de concurs respectiva. Un Participant va aparea în „Top 100 cei mai buni Participanti” o singura data pentru ziua respectiva cu timpul cel mai bun realizat, indiferent de numarul de rezultate obtinute în ziua respectiva.

 

5.8. Din „Top 100 cei mai buni Participanti” se desemneaza, prin tragere la sorti electronica, câstigatorul Premiului Zilnic în conditiile prevazute la sectiunea 6.1. de mai jos.

 

5.9. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a actualiza si/sau modifica Mecanismul Promotiei prevazut în prezenta sectiune si pe site-ul Campaniei Promotionale www.salariumaimare.ro. Astfel de modificari vor fi operate de catre Wrigley România printr-un act aditional la prezentul Regulament care va fi adus la cunostinta Participantilor anterior intrarii în vigoare, prin publicare pe site-ul Promotiei www.salariumaimare.ro.

 

 

SECTIUNEA 6. Premiile Promotiei si atribuirea acestora

 

6.1. Premiile Zilnice

 

6.1.1. În termen de 3 zile de la întocmirea „Top 100 cei mai buni Participanti” pentru fiecare dintre zilele în care are loc Campania Promotionala, Participantul care a obtinut cel mai bun rezultat în conditiile sectiunii 5 de mai sus va fi declarat câstigatorul unui Premiu Zilnic.

 

6.1.2. Premiile Zilnice atribuite în cadrul prezentei Campanii Promotionale constau în 42 (patruzecisidoua) de pachete de guma de mestecat Winterfresh Extrem care contine 12 blistere a câte 10 pastile în valoare de 27,6 RON (TVA inclus) / bucata. Valoarea totala a Premiilor Zilnice este de 1.159,2  RON ( TVA inclus ).

 

6.1.3. Pentru a câstiga Premiul Zilnic, Participantii trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 

(i)                  sa acceseze site-ul Campaniei Promotionale www.salariumaimare.ro;

(ii)                sa parcurga în totalitate jocul pus la dispozitie de Organizator si sa obtina un rezultat cu care sa intre în „Top 100 cei mai buni Participanti” în ziua anterioara acordarii Premiului;

(iii)               sa se înregistreze valabil la Promotie în conformitate cu Mecanismul Campaniei Promotionale prevazut la sectiunea 5 de mai sus;

(iv)              sa îsi exprime acordul pentru participarea la Promotie si sa furnizeze Organizatorului toate datele personale necesare pentru participare;

(v)                sa îndeplineasca toate conditiile prevazute în prezentul Regulament.

 

6.1.4. La îndeplinirea cerintelor din sectiunea 6.1.3. de mai sus, Participantul va fi înscris automat la tragerea la sorti pentru câstigarea Marelui Premiu.

 

6.1.5. Participantul care a fost declarat câstigatorul unui Premiu Zilnic poate participa la Promotie si în oricare alta zi pe durata desfasurarii Campaniei Promotionale. Câstigarea unui Premiu Zilnic nu îl va împiedica pe Participant sa participe în continuare la Promotie daca îndeplineste conditiile de participare pentru fiecare zi din Campania Promotionala.

 

6.2. Marele Premiu

 

6.2.1. La sfârsitul Campaniei Promotionale, la data de 14 iulie 2009, va fi desemnat prin tragere la sorti electronica un câstigator al Marelui Premiu în conditiile stabilite prin prezenta sectiune.

 

6.2.2. Marele Premiu consta într-un premiu în valoare de 100 EUR / luna pe o perioada de 6 luni, respectiv iulie – decembrie 2009. Valoarea totala a Marelui Premiu este de 600 EUR, respectiv 3070 RON (TVA inclus).

 

6.2.3. Pentru a câstiga Marele Premiu, Participantii trebuie sa îndeplineasca cumulativ conditiile prevazute la sectiunea 6.1.3. de mai sus.

 

6.2.4. La finalul Campaniei Promotionale, în data de 14 iulie 2009 se va desemna un Participant câstigator prin tragere la sorti electronica dintre Participantii care au participat la Promotie si au fost înscrisi în cel putin unul dintre cele 42 „Top 100 cei mai buni Participanti” realizate pentru fiecare zi a Campaniei Promotionale.

 

6.3. Intrarea în posesia Premiilor Zilnice

 

6.3.1. Premiile Zilnice vor fi trimise prin Posta Româna catre Participantii declarati câstigatori în conditiile sectiunii 6.1. de mai sus.

 

6.3.2. Un Participant care a fost declarat câstigator al unui Premiu Zilnic într-una din zilele Campaniei Promotionale poate primi un singur Premiu aferent respectivei zile.

 

6.3.3. Participantii declarati câstigatori vor fi contactati pentru validarea Premiului Zilnic atât telefonic cât si prin adresa de e-mail indicata la momentul înregistrarii în Promotie în conformitate cu Mecanismul Promotiei prevazut la sectiunea 5 de mai sus.

 

6.3.4. În termen de 3 zile lucratoare de la momentul la care Participantii au fost declarati câstigatori, acestia vor trimite la adresa Organizatorului seful@salariumaimare.ro date referitoare la adresa postala la care urmeaza sa fie expediat premiul si datele de întocmire a procesului verbal de predare primire (nume, prenume, serie si nr. BI/CI, CNP).

 

6.3.5. Numele Participantului declarat câstigator al unui Premiu Zilnic va fi facut public pe site-ul Campaniei Promotionale www.salariumaimare.ro în termen de 2 zile lucratoare de la data validarii acestuia drept câstigator.

 

6.3.6. Daca ulterior validarii Participantului drept câstigator al Premiului Zilnic Organizatorul nu poate preda Premiul acesta va fi pastrat pe o perioada de 15 zile, timp în care Participantul va fi contactat telefonic si prin e-mail. În situatia în care nici dupa expirarea termenului de 15 zile de mai sus Premiul nu poate fi acordat, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a nu mai acorda Premiul respectivului Participant declarat câstigator.

 

6.3.7. De asemenea, în cazul refuzului vreunui Participant câstigator de a beneficia de Premiu, acesta va pierde dreptul de atribuire a Premiului.

 

6.3.8. Pentru fiecare Premiu Zilnic acordat vor fi desemnate si câte 2 rezerve pentru situatia în care câstigatorul nu poate fi contactat telefonic sau electronic ori nu trimite adresa de livrare a Premiului catre adresa seful@salariumaimare.ro în termenul specificat în sectiunile 6.3.4. din prezentul Regulament. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a folosi rezervele în situatia în care Participantul câstigator nu îndeplineste oricare din conditiile de atribuire a Premiului ori nu îndeplineste formalitatile cerute de Organizator si prevazute în prezentul Regulament pentru a beneficia de Premiul Zilnic câstigat. În cazul în care nici rezervele nu îndeplinesc conditiile necesare pentru a beneficia de Premiu, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a nu mai acorda Premiul

 

6.3.9. Organizatorul nu poate fi tinut raspunzator pentru Premiile Zilnice care nu ajung la destinatie sau care ajung deteriorate datorita functionarii defectuoase a serviciilor de posta sau datorita adreselor incomplete furnizate.

 

6.4. Intrarea în posesia Marelui Premiu

 

6.4.1. Marele Premiu va fi atribuit, la data prevazuta de prezentul Regulament, prin tragere la sorti electronica, Participantului care îndeplineste conditiile de participare prevazute de sectiunea 6.1.3. de mai sus.

 

6.4.2. Marele Premiu va fi virat în contul bancar al Participantului declarat câstigator prin tragerea la sorti, lunar, pe durata prevazuta la sectiunea 6.2. de mai sus. Datele despre contul bancar al câstigatorului vor fi furnizate Organizatorului în termen de 3 zile de la data tragerii la sorti la adresa seful@salariumaimare.ro.

 

6.4.3. Participantul declarat câstigator al Marelui Premiu va fi contactat pentru validarea Premiului atât telefonic cât si prin adresa de e-mail indicata la momentul înregistrarii în Promotie în conformitate cu Mecanismul Promotiei prevazut la sectiunea 5 de mai sus.

 

6.4.4. Numele Participantului declarat câstigator al Marelui Premiu va fi facut public pe site-ul Campaniei Promotionale www.salariumaimare.ro în termen de 3 zile lucratoare de la data validarii acestuia drept câstigator în urma tragerii la sorti.

 

6.4.5. Pentru Marele Premiu acordat vor fi desemnate si câte 2 rezerve pentru situatia în care câstigatorul nu poate fi contactat telefonic sau electronic ori nu trimite detaliile despre contul sau bancar la adresa seful@salariumaimare.ro în termenul specificat în sectiunea 6.4.2. din prezentul Regulament. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a folosi rezervele în situatia în care Participantul câstigator nu îndeplineste oricare din conditiile de atribuire a Premiului ori nu îndeplineste formalitatile cerute de Organizator si prevazute în prezentul Regulament pentru a beneficia de Marele Premiu câstigat. În cazul în care nici rezervele nu îndeplinesc conditiile necesare pentru a beneficia de Premiu, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a nu mai acorda Premiul.

 

6.4.6. De asemenea, în cazul refuzului Participantului câstigator de a beneficia de Premiu, acesta va pierde dreptul de atribuire a Premiului, iar Organizatorul îsi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiul.

 

6.5. Dispozitii generale referitoare la Premiile Promotiei

 

6.5.1. În cazul în care Participantii declarati câstigatori sunt minori cu vârsta cuprinsa între 16-18 ani, Premiile Zilnice vor fi expediate prin Posta Româna catre parinti sau reprezentantii legali ai acestuia. Datele de contact ale Participantilor minori (numarul de telefon si adresa de e-mail) vor fi furnizate de catre parinti sau de catre reprezentantii legali ai minorului la momentul crearii contului personal pe site-ul Campaniei Promotionale www.salariumaimare.ro.

 

6.5.2. Pentru ca Participantii cu vârsta între 16-18 ani sa poata participa la Campania Promotionala, este necesar acordul explicit al parintelui sau reprezentantului legal al acestuia. În acest sens, parintele sau reprezentantul legal al minorului cu vârsta între 16 – 18 ani va completa un formular electronic de înscriere a minorului la Promotie si va bifa casuta de acord de comunicare promotionala de pe site-ul Campaniei Promotionale www.salariumaimare.ro.

 

6.5.3. În termen de 3 zile lucratoare de la momentul la care Participantii au fost declarati câstigatori ai unui Premiu Zilnic, parintii sau reprezentantii legali ai Participantilor minori vor trimite la adresa Organizatorului seful@salariumaimare.ro date referitoare la adresa postala la care urmeaza sa fie expediat premiul si datele de întocmire a procesului verbal de predare primire (nume, prenume, serie si nr. BI/CI, CNP).

 

6.5.4. În cazul în care câstigatorul Premiului Zilnic ori a Marelui Premiu este minor cu vârsta între 16 si 18 ani acesta este îndreptatit sa intre în posesia Premiului prin intermediul parintilor sau al reprezentantului legal. Acestia din urma vor semna o declaratie prin care vor absolvi Organizatorul de orice raspundere decurgând din acordarea oficiala a Premiului respectiv reprezentantului minorului, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de acesta.

 

6.5.5. Lista finala a tuturor Participantilor validati câstigatori va fi publicata pe site-ul Campaniei Promotionale www.salariumaimare.ro în termen de 3 zile de la finalizarea Promotiei. Prin decizia ulterioara a Organizatorului, lista finala a tuturor Participantilor validati câstigatori va fi publicata si într-un ziar de circulatie nationala.

 

 

SECTIUNEA 7: Taxe si impozite

 

7.1. Valoarea totala bruta a premiilor prevazute în sectiunile 6.1.2. si 6.2.2. este de 4.229,2 .RON (TVA inclus).

 

7.2. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa plateasca impozitul datorat de catre Participanti pentru veniturile corespunzatoare Premiilor, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare privind impozitul pe venit.

 

7.3. Cu exceptia prevederilor de mai sus, Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de Premiile oferite, acestea fiind exclusiv în sarcina Participantului câstigator.

 

7.4. Participantilor la Campania Promotionala nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Promotiei.

 

 

SECTIUNEA 8: Regulamentul Promotiei

 

8.1. Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant pe toata perioada Promotiei pe site-ul Campaniei Promotionale www.salariumaimare.ro.

 

8.2. Organizatorul îsi rezerva dreptul de oprire a Promotiei în orice moment al acestuia si/sau schimbarea regulilor de participare, obligându-se totodata sa faca publica hotarârea sa în acest sens.

 

8.3. Organizatorul nu este raspunzator de erorile ivite din cauza functionarii defectuoase a serviciilor de internet (de exemplu, dar fara a se limita la mesaje care nu ajung la destinatie din cauza unor erori care nu tin de Organizator, functionarea necorespunzatoare ori nefunctionarea temporara a serviciilor de internet etc.).

 

 

SECTIUNEA 9: Protectia datelor personale

 

9.1. Organizatorul, în vederea desfasurarii Campaniei Promotionale, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta Promotie în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator înregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal în baza notificarii nr. 2168.

 

9.2. Prin înscrierea la Promotie Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Participantii sunt de acord ca, în cazul în care vor câstiga, numele, adresa si/sau imaginea lor sa fie facute publice si folosite în scopuri publicitare de catre Organizator, fara alte obligatii sau plati din partea acestuia.

 

9.3. Organizatorul se obliga sa asigure procesarea datelor cu caracter personal în legatura cu Participantii. Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate numai în conditiile prevazute de Legea nr. 677/2001 referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal si circulatia libera a acestor date.

 

9.4. Accesarea si înregistrarea pe site-ul Campaniei Promotionale www.salariumaimare.ro echivaleaza cu exprimarea acordului de catre Participanti în ceea ce priveste prelucrarea datelor lor cu caracter personal. De asemenea, participarea la Promotie si bifarea corespunzatoare pe formularul de înregistrare echivaleaza cu acceptarea de catre Participant sa primeasca mesaje comerciale conform dispozitiilor legii nr. 365/2002 privind comertul electronic.

 

9.5. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori care au bifat în formularul electronic de pe site-ul www.salariumaimare.ro casuta privind acordul legal al parintelui/reprezentantului legal (“Am citit si sunt de acord cu termenii si conditiile de mai jos referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.”) precum si casuta privind acordul de comunicari ulterioare în scop de marketing direct, respectiv (“Sunt de acord sa primesc pe viitor informatii cu caracter promotional din partea Wrigley Romania SRL prin orice mijloace de comunicare“).

 

9.6. Astfel, acordul exprimat în conformitate cu prezenta sectiune presupune ca datele personale ale Participantilor sa intre în baza de date a Organizatorului si ca acestia sa primeasca materiale informative prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS) din partea Organizatorului.

 

9.7. Organizatorul se obliga sa le respecte Participantilor drepturile prevazute de lege si va utiliza baza de date pentru a trimite corespondenta si pentru a realiza rapoarte statistice. Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este adresa Organizatorului.

 

9.8. Datele furnizate nu vor fi difuzate catre terti, cu exceptia firmei de publicitate, societatii de mailing si a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

 

9.9. La cererea scrisa a Participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta din urma se obliga:

i)                    sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

ii)                   sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor legii;

iii)                 sa înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

 

 

SECTIUNEA 10: Litigii

 

În cazul unor potentiale litigii aparute între Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila partile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre solutionare instantelor competente române de la sediul Organizatorului.

 

 

SECTIUNEA 11: Forta Majora

 

11.1. În cazul aparitiei unui caz de Forta Majora în întelesul notiunii de la art. 2.1. a) din prezentul Regulament, daca o situatie de Forta Majora împiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei Promotionale, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata.

 

11.2. Organizatorul, daca invoca Forta majora, este obligat sa comunice Participantilor existenta acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia respectivului caz de Forta Majora.

 

 

SECTIUNEA 12: Diverse

 

12.1.    Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei Promotionale se vor putea trimite la adresa Organizatorului prevazuta în art. 1.1. de mai sus în termen de maximum 2 (doua) saptamâni de la data publicarii listei Participantilor declarati câstigatori care se considera lezati în vreun fel. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestatie.

 

12.2.    Organizatorul este îndreptatit sa ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda a acestei Campanii Promotionale, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Promotii.

 

12.3.  În cazul în care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat câstigarea de Premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Nu avem elemente multimedia.
() in 04 iunie 2009, 23:36
pe ce site trebuie sa jucam?
Moderator 1 (Infopromotii) in 05 iunie 2009, 00:00
Pe www.salariumaimare.ro, asa cum scrie in rezumatele de la inceputul paginii.
() in 05 iunie 2009, 08:41
Salut Winterfesh, parerea mea e ca trebuia sa faceti un concurs pentru oameni seriosi , si un concurs cu premii serioase. Ce joc este acela , ce trebuie sa faci???
Cris (Deva) in 05 iunie 2009, 21:06
Imi place foarte mult situl, dar pacat ca este un singur premiu zilnic (si acela destul de mic, 12 pachete de guma). Premiul cel mare este tentant, dar sansa de a-l castiga este infima. De aceea, nu cred ca merita efortul... Eu am jucat ieri, dar vad ca astazi nu s-a afisat nimic la castigatori...
georgiana gabriela (buucresti) in 05 iunie 2009, 23:43
e o eroare undeva ca nu pot sa intru pe site
augustin (curtea de arges) in 05 iunie 2009, 23:46
cooool...tineti o tot asa.
camelia (neptun) in 06 iunie 2009, 18:50
topul zilnic unde-l vedem?
Ana Maria (Pitesti) in 06 iunie 2009, 23:11
unde este clasamentul cu cei 100.. si imi spune ca scorul meu s-a inregistrat.. dar eu nu imi vad ce scor am..
camelia (neptun) in 07 iunie 2009, 14:32
unde este lista cu cei ce joaca zilnic? sau mai exact unde sunt castigatorii zilnici?
Hartman (Oradea) in 07 iunie 2009, 21:31
e o Eroare nici eu nu pot intra pe site,oare de ce?
camelia (neptun) in 08 iunie 2009, 17:46
care este cel mai bun timp de realizare?-intreb moderatorul si sper sa-mi si raspunda-multumesc
Moderator 1 (Infopromotii) in 09 iunie 2009, 11:36
Pentru Georgiana Gabriela si Hartman - verificati setarile de securitate ale browser-ului vostru. S-ar putea sa aveti pop up blocker-ul activat sau altceva de genul acesta; ceilalti vizitatori de mai sus au reusit sa intre pe site si sa se joace.

Pentru Camelia si Ana Maria - am transmis organizatorilor intrebarile voastre referitoare la clasament si speram sa primim in curand un raspuns pentru voi.
Moderator 1 (Infopromotii) in 09 iunie 2009, 15:15
Salutare tuturor!
Am aflat de la organizatori ca lista castigatorilor este in curs de finalizare si va fi afisata in curand. Cat priveste timpul propriu obtinut, acesta este vizibil in ceasul din dreapta, cand te joci. Succes!
camelia (neptun) in 11 iunie 2009, 14:43
astept sa afisati castigatorii zilnici,si sper sa afisati si timpul obtinut-sa vad daca mai are rost sa joc zilnic
camelia (neptun) in 11 iunie 2009, 15:03
am vazut ca ati afisat lista dar de ce nu scrieti si timpul realizat?
camelia (neptun) in 19 iunie 2009, 20:27
tot eu va bat la cap-am reusit sa scot 20 secunde si sunt doar pe locul 5-atunci locul 1 cat a scos si cum?curios....
Moderator 1 (Infopromotii) in 22 iunie 2009, 11:58
Salut, Camelia! Am transmis intrebarile tale organizatorilor si speram sa primim in curand un raspuns pentru tine. Spor la premii!
Moderator 1 (Infopromotii) in 23 iunie 2009, 10:23
Salut, Constantin! Cand primim listele de castigatori, le afisam. Nu este deloc greu. Am anuntat organizatorii ca doriti sa consultati listele de castigatori si timpii obtinuti de fiecare, iar ei ne-au anuntat ca urmeaza sa ni le trimita. Pana nu le primim, nu avem ce afisa.
Nu cred ca am lasat intrebari fara raspuns, daca au fost postate in pagina promotiei potrivite sau la topicul corespunzator de pe forum.
Moderator 1 (Infopromotii) in 23 iunie 2009, 14:23
Salutare tuturor! Am primit si publicat lista castigatorilor de pana acum (cu timpul obtinut de fiecare). Mult succes la premii!
() in 23 iunie 2009, 16:24
pai lista este pana pe data de 12 iunie,ori noi suntem in 23 iunie.nu ar trebui sa fie actualizata si pe masura ce se extrage un castigator sa fie si afisat?de ce dureaza atat de mult?
() in 23 iunie 2009, 16:26
pai lista este pana pe data de 12 iunie,ori noi suntem in 23 iunie.nu ar trebui sa fie actualizata si pe masura ce se extrage un castigator sa fie si afisat?de ce dureaza atat de mult?scuze...acum m-am uitat la castigatori si am vazut ca sunt afisati pana pe 16 iunie.oricum ar mai fii pana pe 23 iunie.
Moderator 1 (Infopromotii) in 23 iunie 2009, 17:38
Draga Loredana,
Organizatorii trebuie mai intai sa ii valideze pe castigatorii ce urmeaza sa fie publicati, iar acest lucru depinde si de timpul in care castigatorii intrunesc conditiile de validare.
Pe masura ce organizatorii vor valida noi castigatori, ne vor transmite informatiile pentru publicare.
camelia (neptun) in 23 iunie 2009, 21:59
...nu mai inteleg nimic....vad ca timpii obtinuti sunt mai mari decat credeam-dupa cum am mai spus am scos si 20 secunde ,dar vad ca au castigat cei cu peste 30-cum vine asta?
() in 24 iunie 2009, 01:12
Camelia,citeste regulamentul:castigatorii se aleg prin tragere la sorti,din primii 100 din ziua respectiva,nu dupa timpul pe care l-au avut.
Alin (Iasi) in 24 iunie 2009, 08:40
Pentru Camelia: Se realizeaza zilnic un top 100 cei mai buni timpi si din acestia se extrage un castigator. Asa ca cel care castiga poate fi al 100-lea si are un timp mai slab.
Alin (Iasi) in 24 iunie 2009, 08:46
Totusi nu cred ca softul lor este pra bine pus la punct. Eu am jucat de cateva ori si pot sa spun ca am scos timpi acceptabili. in cont imi apare ca m-am calificat in top 100 doar pe 1, 3 4, 5 iunie (nici pe asta nu l-au actualizat?). Ma asteptam sa mai apar de cateva ori (am scos timpi mai buni decat cei care au castigat si dupa 5 iunie). Alta neregula este ca pe 4 si 5 apar cu doua clasificari, in regulament fiind precizat ca "Un Participant va aparea în "Top 100 cei mai buni Participanti" o singura data pentru ziua respectiva cu timpul cel mai bun realizat, indiferent de numarul de rezultate obtinute în ziua respectiva." !?
camelia (neptun) in 24 iunie 2009, 17:01
multumesc pentru explicatii.....totosi cred ca nu-i corect....trebuia sa se aleaga altfel....dintre cei cu timpul cel mai bun....
Moderator 1 (Infopromotii) in 01 iulie 2009, 13:09
Draga Constantin, tocmai am actualizat lista castigatorilor. Vezi daca iti regasesti numele pe ea. Succes!
camelia (neptun) in 09 iulie 2009, 17:46
am castigat si eu-super-nu e important ce castigi,ci doar faptul ca,castigi-multumesc
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Winterfresh Extrem - "Respira Extrem cu o marire de salariu!""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Winterfresh Extrem - "Respira Extrem cu o marire de salariu!"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media