CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Wilkinson Quattro Titanium - "100% piele fina ca de bebelus sau banii inapoi"

Concurs cu premii Wilkinson

Primesti contravaloarea pachetului Wilkinson Sword Quattro Titanium cumparat (conform bonului fiscal).

Cumpara orice pachet Wilkinson Sword Quattro Titanium. Daca nu esti multumit de rezultate dupa utilizarea aparatului de ras, Wilkinson iti da banii inapoi.

Perioada promoţiei: 15 iulie - 15 octombrie 2008

Promotie expirata
8 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENT DE  DESFASURARE  A PROMOTIEI

“Wilkinson Quattro Titanium - 100% piele fina ca de bebelus sau banii inapoi”

 

Articolul  1.  Organizatorii si Regulamentul oficial al promotiei

1.1. Promotia “100% piele fina ca de bebelus, sau banii inapoi “ denumita in continuare in cuprinsul prezentului Regulament "Promotia" desfasurata in perioada 15 iulie 2008 - 15 octombrie 2008 este organizata  de catre S.C. ELGEKA FERFELIS ROMANIA S.A., cu sediul social in Bucuresti,  Str. Drumul intre Tarlale, nr. 150-158,  etaj 2, ap 1, Sector 3, avand Codul Unic de Inregistrare 4071993, avand Certificat de Inregistrare in scopuri de TVA. RO4071993, fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/6936/2008, reprezentata in mod legal de catre domnul Ioannis Ferfelis, in calitate de Administrator, denumita in continuare "Organizator";

1.2. Prezenta promotie este desfasurata de catre Organizator pentru si in numele S.C. Wilkinson Sword GmbH, Schuetzenstrasse 110, D-42659 Solingen, Germany.

1.3. Participantii la prezenta Promotie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Promotiei (denumit in continuare „Regulamentul oficial”).

1.4. Prezentul Regulament oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe perioada desfasurarii Promotiei, atat pe pagina de internet www.infopromotii.ro cat si  in urma unei solicitarii adresate la numarul de telefon 021-232.33.63. Taxele aferente apelarii numarului mai sus mentionat vor fi suportate in intregime de catre persoana care solicita prezentul Regulament, fara ca aceasta taxa sa poata fi considerata ca fiind o taxa pentru comunicarea regulamentului Promotiei sau in scopul participarii la prezenta Promotie.

1.5. In temeiul prezentului Regulament oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul unilateral de a completa si/sau modifica prezentul Regulament oficial, completarea si/sau modificarea acestuia urmand a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1.4  din cuprinsul prezentului Regulament.

 

Articolul .2 Teritoriul, logistica si durata de desfasurare a Promotiei

2.1.  Promotia desfasurata in temeiul  prezentului Regulament  este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei.

2.2. Promotia “100% piele fina ca de bebelus sau banii inapoi “ va incepe la data de 15 Iulie 2008 si se va incheia la data de 15 Octombrie 2008. In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze/sa prelungeasca durata de desfasurare a promotiei, acest fapt urmeaza a fi adus la cunostinta publica in modalitatile prevazute in cuprinsul prezentului Regulament Oficial.

2.3. Dupa data incetarii prezentei Promotii, produsele participante in modul in care acestea sunt identificate in cuprinsul prezentului Regulament oficial, isi pierd aceasta calitate de „produse participante”, Organizatorul nemaiavand nicio raspundere si neasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea, eventual. conduce clientii la concluzia actualitatii si/sau continuarii Promotiei.

2.4. Toate cheltuielile stipulate si prezentate in mecanismul Campaniei trebuie sa fie revendicatede catre Participanti in conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial pana la data de 30 Octombrie 2008, in caz contrar acestea nemaifiind datorate de catre Organizatori.

 

Articolul. 3 Produsele participante

3.1. Singurul Produs participant la prezenta  Promotie este aparatul de ras “Wilkinson Sword Quattro Titanium”  impreuna cu lamele ce se afla in acelasi pachet.

3.2. Achizitionarea de catre Participant sub diferite forme, fie  numai a aparatului de ras fara lamele aferente, fie numai a lamelor de ras fara aparatul de ras, nu ii dau dreptul de participare legala la prezenta Promotie. De asemenea, receptionarea prin posta de catre Organizator doar a aparatului de ras, sau doar a lamelor de ras,  ii dau dreptul  de a nu lua in considerare respectivul plic. .

 

Articolul. 4 Dreptul si conditii de participare

4.1.  La prezenta activitate promotionala poate participa orice persoana fizica care se afla pe teritoriul Romaniei pe perioada desfasurarii prezentei Promotii ( denumita in continuare „Participant”), cu conditia indeplinirii cumulative a urmatoarelor conditii

4.1.1. Sa fi implinit varsta de 18 ani pana la data de 15 Iulie 2008, inclusiv si sa poata face dovada oricand asupra acestui  fapt, sub sanctiunea de a nu fi primit ca participant la prezenta Promotie.

4.1.2. Sa fi achizitionat cel putin un produs asa cum este mentionat in  Articolului 3 din cuprinsul prezentului Regulament  Oficial.

4.1.3. Sa fi utilizat produsul conform destinatiei pentru care a fost fabricat si sa poata face dovada utilizarii lui;

4.1.4. Sa nu i se mai fi acordat  si cu alta ocazie contravaloarea produsului achizitionat in temeiul prezentei Promotii;

4.2. Oricarui participant i se va returna suma de bani aferenta achizitionarii  Produsului la care se adauga cheltuielile de transmitere catre Organizator a produsului numai sub conditia suspensiva a indeplinirii  in mod cumulativ a urmatoarelor:

4.2.1. Prin participarea la prezenta Promotie  participantul sa accepte integral si liber consimtit toate prevederile prezentului Regulament Oficial;

4.2.2. Participantul sa indeplineasca conditiile impuse de art. 4.1 din cuprinsul prezentului Regulament Oficial

4.2.3. Participantul sa transmita  in termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data achizitiei produsului, dar nu mai tarziu de data de 15 Octombrie 2008, inclusiv (data postei) la adresa postala Oficiul Postal 53 Casuta Postala 43, Bucuresti, cu confirmare de primire urmatoarele:

4.2.3.1. Aparatul de ras marca „Wilkinson Sword Quattro Titanium” folosit impreuna cu  lamele aferente ,

4.2.3.2. Chitanta in exemplar original sau bonul fiscal, care sa certifice pretul si data la care Produsul a fost achizitionat;

4.2.3.3. Eticheta promotiei completata cu datele de identificare ale participantului, prin aceasta intelegandu-se numele, prenumele, adresa si numarul de telefon, Codul Numeric Personal, adresa de domiciliu, seria si numarul Cartii de Identitate sau ale Pasaportului sau a oricarui alt act oficial recunoscut de statul de cetatenie al participantului, scrise in mod  lizibil, Organizatorul neasumandu-si responsabilitatea pentru  corectitudinea datele de identificare ale participantilor inscrise pe eticheta promotiei.

4.2.3.4. Participantul sa transmita descrierea cat mai amanuntita a motivului de nemultumire fata de Produsul folosit.

4.2.4 Prin participarea la prezenta Promotie, participantul sa isi dea acordul pentru includerea si utilizarea  datelor sale personale de identificare in baza de date privitoare la Participantii la prezenta Promotie prin simpla completare a datelor sale personale pe eticheta promotiei 

4.3. Neindeplinirea de catre Participant a oricareia dintre conditiile mentionate in cuprinsul prezentului Regulament Oficial, nu dau dreptul receptionarii premiului.

4.4. La prezenta Promotie nu pot participa angajatii Organizatorului si ai S.C. Wilkinson Sword GmbH, angajati  la data desfasurarii prezentei promotii, precum si rudele de gradul intai ale acestora.

4.5. Orice fapta sau tentativa a vreunui participant de fraudare a prezentului Regulament Oficial, va da dreptul Organizatorului de a solicita Participantului acoperirea prejudiciului suferit datorat faptei acestuia la care se vor adauga daunele interese si neacordarea premiului, daca este cazul. Tragerea la raspundere a persoanelor care comit astfel de fapte este independenta de participarea la prezenta Promotie..

4.6. Participantului ca urmare a participarii la prezenta Promotie, in concordanta cu toate regulile stabilite in cuprinsul prezentului Regulament i se va returna in intregime pretul achitat pentru achizitionarea Produsului participant si specificat pe chitanta/bonul fiscal ce insoteste plicul si care face dovada achizitionarii produsului in perioada 15 iulie 2008 - 15 octombrie 2008.

4.7. Orice suspiciune a Organizatorului prezentei Promotii privitoare la falsificarea de catre Participant a oricareia dintre mentiunile din cuprinsul bonului fiscal sau al chitantei fiscale va avea drept consecinta neacordarea premiului si obligarea participantului la acoperirea catre Organizator a tuturor prejudiciilor suferite de catre acesta din urma ca urmare a faptei sale,  la care se adauga daune interese

4.8. De asemenea, numai sub conditia suspensiva a respectarii si indeplinirii intrutotul  de catre Participant a dispozitiilor prezentului Regulament Oficial, acestuia i se vor putea returna costurile postale aferente transmiterii coletului continand cele mentionate la punctul 4.2.3 din cuprinsul prezentului Regulament. Costul postal returnat va fi echivalent cu costul transmiterii  unui pachet cu o greutate identica cu cea a pachetului transmis de Participant,

4.9. Costul transmiterii plicului in conditiile prezentului Regulament Oficial nu poate depasi valoarea taxei practicate de catre Posta Romana pentru acest tip de expediere, conform listei valide de preturi din ziua expedierii.

4.10. Contravaloarea in lei RON a produsului achizitionat va fi achitata de catre Organizator participantului in maximum 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la data receptionarii de catre Organizator a pachetului, prin mandat postal, cu confirmare de primire, la adresa specificata in art.4.2.3 din cuprinsul prezentului Regulament Oficial  si numai sub conditia suspensiva a indeplinirii de catre participant a tuturor conditiilor si obligatiilor impuse de prezentul Regulament Oficial

4.11. Contravaloarea in lei RON a produsului achizitionat va fi achitata de catre Organizator prin mandat postal.

 

Articolul. 5 Prelucrarea Datelor Personale

5.1 Prin participarea la prezenta Promotie, Participantii confirma luarea la cunostinta a tuturor prevederilor prezentului Regulamentului oficial si isi exprima acordul privind respectarea prevederile sale.

5.2 Prin participarea la prezenta Promotie, Participantii sunt de acord cu includerea datelor lor personale de identificare in baza de date a Organizatorului, baza de date care va fi organizata pe durata  desfasurarii prezentei Promotii

5.3 Scopul constituirii bazei de date cu datele de identificare ale participantilor este acela de organizare a campaniilor promotionale si pentru alte produse marca Wilkinson. Datele personale vor fi arhivate din motive statistice si contabile.

5.4 Organizatorul se angajeaza sa nu utilizeze datele personale ale participantilor la prezenta Promotie in alte scopuri decat cele prezentate in cuprinsul prezentului Regulament Oficial si sa nu dezvaluie datele personale ale participantilor unei terte parti, fara existenta unui acord prealabil al persoanei ale carei date personale de identificare urmeaza sa fie divulgate.

5.5 Participantilor la prezenta Promotie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificari si completari ulterioare

 

Articolul. 6 Incetarea inainte de termen a Promotiei

6.1 Prezenta Promotie  poate inceta inaintea termenului oficial de 15 octombrie 2008 mentionat in cuprinsul prezentului Regulament  Oficial, in oricare dintre urmatoarele situatii

6.1.1 In caz de forta majora sau caz fortuit,

6.1.2 In cazul in care Organizatorul din motive obiective si care  nu tin de vointa sa,  nu mai poate continua derularea Promotiei 

6.1.3 Existenta si intrarea in vigoare a unor acte ale puterii publice centrale sau locale si/sau ale unei instante judecatoresti competente si / sau ale oricarei alte autoritati publice competente.

6.2  In situatiile avute in vedere la art. 6.1 din cuprinsul Prezentului Regulament Oficial , Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participanti, prezenta Promotie ca si efectele ei incetand de plin drept, fara nicio alta procedura prealabila. 

6.3 De asemenea, in oricare dintre situatiile mentionate la art. 6.1 din cuprinsul Prezentului Regulament Oficial, Organizatorul va intreprinde urmatoarele demersuri

6.3.1 Va face publica incetarea Promotiei cu 24 ore inainte de data stabilita drept data de incetare a Promotiei, atunci cand acest lucru este posibil, utilizand orice modalitate de comunicare in masa ;

6.3.2 Organizatorul va returna contravaloare produsului achizitionat in conditiile prezentului Regulament Oficial, acelor participanti care, inainte de publicarea incetarii Promotiei, au transmis plicul si au data mentionata pe plic anterioara  datei declarate ca drept data de incetare a Promotiei

 

Articolul. 7 Litigiile si legea aplicabila

7.1. Orice eventuale neintelegeri decurgand din aplicarea interpretarea si/sau executarea oricareia dintre dispozitiile prezentului Regulament Oficial, neintelegeri aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti, pe de alta parte, pe durata desfasurarii prezentei Promotii  se vor rezolva pe cale amiabila.

7.2. In cazul in care solutionarea pe cale amiabila a  neintelegerilor nu este posibila, partile se vor adresa  instantelor judecatoresti  competente din municipiul Bucuresti, in conformitate cu dispozitiile  dreptului comun.

7.3. Prezentul regulament oficial a fost redactat in baza Legislatiei romane in vigoare, legislatie careia i se aplica si supune in consecinta .

 

Articolul. 8 Dispozitii finale

8.1 Plicurile receptionate de catre Organizator in temeiul prezentului Regulament nu vor mai putea fi returnate si vor fi considerate proprietatea Organizatorului in oricare dintre urmatoarele situatii, fara ca acestea sa aiba un caracter exhaustiv:

8.1.1  Plicurile au  data postei  ulterioara datei de 15 octombrie 2008 ;

8.1.2 Plicurile au fost declarate drept pierdute sau  au suferit deteriorari fizice datorite Postei Romane sau oricarui alt serviciu de curierat si/sau prezinta urme de desigilare;

8.1.3 Plicurile sunt deteriorate sau inadecvate datorita continutului lor;

8.1.4 Plicurile  transmise la o  adresa postala  gresita;

8.1.5 Date personale incomplete sau gresite.

8.2.  Organizatorul are dreptul de a nu valida acele plicuri/pachete care contin informatii false sau informatii neconforme cu realitatea, cu adrese ilizibile si care nu indeplinesc conditiile de validare stipulate in cuprinsul prezentului Regulament Oficial.

8.3.  Impozitele legale datorate de catre Organizator ca urmare a organizarii si returnarii contravalorii produsului achizitionat vor fi retinute la sursa  si vor fi varsate ulterior la bugetul de stat.

Prezentul Act a fost redactat si semnat de catre parti in 5 (cinci) exemplare originale, astazi, data autentificarii lui, dintre care 3 (trei) exemplare pentru  S.C. ELGEKA FERFELIS ROMANIA S.A.1 (unul) exemplar  pentru Ministerul Economiei si Finatelor  si 1 (unul) pentru Arhiva Biroului Notarial

Nu avem elemente multimedia.
Cipri (IS) in 15 iulie 2008, 07:18
ii las pe altii sa comenteze :)
Hallex (Bucuresti) in 15 iulie 2008, 19:18
am cumparat un aparat de ras nu sunt multumit de el unde imi pot lua banii inapoi?
Moderator 2 (Infopromotii) in 16 iulie 2008, 09:19
Draga Hallex,

Procedura prin care ti se vor returna banii, conform regulamentului, este urmatoarea : "4.2.3. Participantul sa transmita in termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data achizitiei produsului, dar nu mai tarziu de data de 15 Octombrie 2008, inclusiv (data postei) la adresa postala Oficiul Postal 53 Casuta Postala 43, Bucuresti, cu confirmare de primire urmatoarele:
4.2.3.1. Aparatul de ras marca "Wilkinson Sword Quattro Titanium" folosit impreuna cu lamele aferente ,
4.2.3.2. Chitanta in exemplar original sau bonul fiscal, care sa certifice pretul si data la care Produsul a fost achizitionat;
4.2.3.3. Eticheta promotiei completata cu datele de identificare ale participantului, prin aceasta intelegandu-se numele, prenumele, adresa si numarul de telefon, Codul Numeric Personal, adresa de domiciliu, seria si numarul Cartii de Identitate sau ale Pasaportului sau a oricarui alt act oficial recunoscut de statul de cetatenie al participantului, scrise in mod lizibil, Organizatorul neasumandu-si responsabilitatea pentru corectitudinea datele de identificare ale participantilor inscrise pe eticheta promotiei.
4.2.3.4. Participantul sa transmita descrierea cat mai amanuntita a motivului de nemultumire fata de Produsul folosit."

Mult succes!
ileana (buc) in 29 iulie 2008, 16:16
super tare ideea clipului, bravo........,
Moderator 1 (Infopromotii) in 19 septembrie 2008, 12:59
Salut, Catalina!
Am transmis intrebarea ta organizatorilor promotiei si speram sa primim cat de curand un raspuns pentru tine.
Cruceanu (Slobozia) in 19 septembrie 2008, 21:07
Am un aparat WILKINSON ,cumparat din Germania, am fost foarte multumit de el , e adevarat ca isi face treaba doar la inceput,dupa 5-6 folosiri deja poti scimba rezerva, daca mai vrei sa ai pielea de bebelush, problema e ca nu gasesc rezerve pentu acest aparat, stiti unde pot GASI ???
Moderator 1 (Infopromotii) in 21 septembrie 2008, 20:26
Salut, Catalina!
Organizatorii promotiei ne-au transmis ca produsele Wilkinson se gasesc in Galati la magazinele Real si Metro.

Salut, Cruceanu!
Vom intreba maine (luni) despre rezervele pentru aparatul tau si speram sa revenim cat de curand cu un raspuns.

Toate cele bune tuturor!
Moderator 1 (Infopromotii) in 22 septembrie 2008, 14:23
Salut din nou!
Produsele Wilkinson (inclusiv rezervele) sunt comercializate in retelele de magazine Carrefour, Kaufland, Real, Metro si Gima.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Wilkinson Quattro Titanium - "100% piele fina ca de bebelus sau banii inapoi""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Wilkinson Quattro Titanium - "100% piele fina ca de bebelus sau banii inapoi"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media