CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Western Union - "Discount pentru outbond"

Promotie Western Union Outbond

Premiu instant: o reducere de 3 EUR sau 4 USD sau 12 RON (in functie de moneda in care se efectueaza transferul) pentru fiecare participant la promotie.

Daca ai min. 18 ani trimite SMS la 1856 (tarif normal, in retelele Orange, Vodafone, Cosmote) cu seria si numarul actului de identitate (pasaport pentru cetatenii straini) sau completeaza formularul de inscriere de pe pagina www.transferdebani.ro. Prezinta codul unic obtinut prin SMS la orice ghiseu Western Union inainte de a efectua primul transfer de bani in strainatate.

Perioada promoţiei: 17 august - 31 decembrie 2009

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

"Discount pentru Outbound"

Perioada campaniei: 17 august 2009 - 31 decembrie 2009


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Organizatorul campaniei promotionale " Discount pentru Outbound” este S.C. Next Advertising S.R.L. cu sediul central in Bucuresti, Str. Constantin Sandu Aldea Nr. 96, sector 1, telefon 031.690.0116, fax 031.690.0119 (numita in prezentul regulament “Organizatorul”).

Campania promotionala se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada promotiei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta publicul.

 

 

SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala “Discount pentru Outbound” se desfasoara in perioada: 17 august 2009 – 31 decembrie 2009.

 

 

SECTIUNEA 3. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania promotionala este organizata si se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in toate locatiile partenerilor Western Union.

Promotia se deruleaza la nivel national, in perioada 17 august 2009 – 31 decembrie 2009 prin intermediul companiei de marketing direct More Results Marketing si companiei Wee Doo Media (imputernicite de Organizator pentru colectarea si procesarea datelor personale ale participantilor la promotie).

 

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

La campania promotionala "Discount pentru Outbound” pot participa numai persoane fizice cu varsta de minim 18 ani, cetateni romani sau straini. Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiei Next Advertising, angajatii Wee Doo Media, ai companiei de marketing direct More Results Marketing precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/ surori, sot/ sotie).

 

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Pentru a participa la promotie, participantii trebuie:

-       sa trimita un SMS la numarul scurt 1856 (numar cu tarif normal valabil in retelele Orange, Vodafone si Cosmote), mesaj ce trebuie sa contina seria si numarul actului de identitate sau in cazul in care participantii la campanie sunt cetateni straini vor introduce serie si numar de pasaport (seria si numarul actului de identitate se va trimite prin SMS fara spatii si alte caractere) sau sa completeze formularul de inscriere in promotie de pe pagina de internet www.transferdebani.ro (formularul va contine urmatoarele informatii: nume, prenume, numar de telefon mobil (pe acest numar de telefon se va primi codul de reducere), adresa postala, adresa de e-mail, numar si serie al actului de identitate sau al pasaportului);

-       daca SMS-ul este valid sau formularul este completat corect, participantul va primi un SMS din partea Organizatorului cu un cod pe care participantul il va prezenta la ghiseul oricarui partener Western Union de pe teritoriul Romaniei. In baza acestui cod participantul va beneficia de o reducere unica de 3 EUR, 4 USD sau 12 RON (in functie de moneda in care se efectueaza transferul) la primul transfer efectuat prin Western Union.

-       fiecare serie si numar de buletin sau pasaport poate primi un singur cod, respectiv aceeasi persoana nu poate beneficia de doua ori de reducerea de 3 EUR, 4 USD sau 12 RON (in functie de moneda in care se efectueaza transferul).

Prima zi de primire a SMS-urilor de inscriere in promotie este 17 august 2009 ora 00:00, iar ultima zi este 31 decembrie, ora 23:59:59.

Participantii trebuie sa pastreze codul unic primit prin SMS din partea Organizatorului si sa-l prezinte la ghiseul Western Union inainte de a transfera bani, pana in ultima zi a campaniei, respectiv 31 decembrie 2009 inclusiv, altfel va pierde reducerea de 3 EUR, 4 USD sau 12 RON (in functie de moneda in care se efectueaza transferul).

Participantul va primi un SMS de raspuns prin care va fi anuntat daca mesajul pe care acesta l-a trimis este corect si a fost inscris in promotie. Fiecare SMS trebuie sa contina seria si numarul actului de identitate sau ale pasaportului (in cazul cetatenilor straini).

In cadrul acestei campanii promotionale participantii vor primi unul sau mai multe mesaje, dupa cum urmeaza:

             -in situatia in care un participant a trimis un SMS la numarul 1856 inainte de data inceperii promotiei, va primi urmatorul mesaj de raspuns: “Promotia Discount pentru Outbound incepe din 17 august 2009. Va rugam sa trimiteti mesajul incepand cu aceasta data. Multumim.”

            - in situatia in care un participant a trimis un SMS corect la numarul 1856 va primi urmatorul mesaj de raspuns: “Felicitari!Te-ai inscris in promotia Discount pentru Outbound.Pastreaza urmatorul cod: XXXXXXXXX si prezinta-te cu el la ghiseul Western Union pentru validare.”

-in situatia in care un participant a trimis aceleasi date corecte de mai multe ori mesajul este: “Promotia Discount pentru Outbound. Nu mai aveti dreptul sa participati. Ati fost deja inscris. Va multumim!”

-in situatia in care participantul a trimis un mesaj gresit sau a trimis un mesaj cu mai multe informatii decat serie si numar act de identitate/pasaport mesajul este: “Promotia Discount pentru Outbound Mesaj gresit. Trimite din nou seria si numarul actului de identitate/pasaportului fara pauze sau alte caractere.”

SECTIUNEA 6. ACORDAREA REDUCERILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

Premiile oferite pe parcursul prezentei campanii promotionale sunt reduceri de 3 EUR, 4 USD sau 12 RON (in functie de moneda in care se efectueaza transferul) la transferuri de bani prin Western Union. Un participant poate beneficia o singura data de aceasta reducere.

- pentru ca un participant sa poata beneficia de reducerea la primul transfer de bani oferita de Westen Union, acesta  trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii :

  1. Participantul sa indeplineasca dreptul de participare de la art. 4 si 5;
  1. Sa fi trimis la numarul 1856 ( numar cu tarif normal valabil in retelele Orange, Vodafone si Cosmote)  un SMS cu seria si numarul actului de identitate/pasaportului sau sa fi completat formularul de inscriere in promotie (formularul va contine urmatoarele informatii: nume, prenume, numar de telefon mobil (pe acest numar de telefon se va primi codul de reducere), adresa postala, adresa de e-mail, numar si serie al actului de identitate sau al pasaportului) gasit pe pagina de internet www.transferdebani.ro, in perioada 17 august 2009 – 31 decembrie 2009

Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat obtinerea reducerilor oferite de catre Western Union, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care participantii la prezenta campanie promotionala au furnizat date sau informatii incorecte.

Reducerea de 3 EUR, 4 USD sau 12 RON (in functie de moneda in care se efectueaza transferul) la primul transfer de bani oferit de Western Union, nu poate fi transferata unei alte persoane.

 

SECTIUNEA 7. RESPONSABILITATE

Dreptul de proprietate asupra reducerii de 3 EUR, 4 USD sau 12 RON (in functie de moneda in care se efectueaza transferul) apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de datele transmise prin SMS.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

-  SMS-urile trimise la alt numar decat numarul scurt dedicat campaniei;

- situatiile in care castigatorii nu se prezinte la ghiseul partenerilor Western Union cu codul primit prin SMS pentru a beneficia de reducerea de 3 EUR, 4 USD sau 12 RON (in functie de moneda in care se efectueaza transferul), pana in data de 31 decembrie 2009;

- defectiunile tehnice survenite din vina operatorilor de telefonie mobile Orange, Vodafone sau Cosmote;

- participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau de castigatori, nu au dreptul sa solicite prin nici un alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii.

 

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câstigatorilor în conformitate cu legislatia în vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu premiul, fiind în sarcina exclusiva a câstigatorului.

Organizatorul Campaniei si Western Union nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare/fiscale legate de premiile oferite,  acestea fiind în sarcina persoanei câstigatoare,  cu exceptia impozitului datorat conform prevederilor cuprinse în Titlul III – Impozitul pe venit din Codul Fiscal 2009, pentru veniturile în bani obtinute din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul se obliga sa-l retina si sa-l achite conform legislatiei aplicabile.

 

SECTIUNEA 9. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin inscrierea la promotia “Discount pentru Outbound”, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile obligatorii ale prezentului regulament.
Prin participarea la promotia “Discount pentru Outbound”, participantii isi exprima acordul ca datele lor personale (nume, prenume, numar de telefon mobil, adresa postala, adresa de e-mail, numar si serie al actului de identitate sau al pasaportului) sa fie prelucrate de compania S.C. Next Advertising S.R.L. (inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal), pe parcursul campaniei promotionale in scopul:

- acordarii reducerilor de 3 EUR, 4 USD sau 12 RON (in functie de moneda in care se efectueaza transferul) catre participanti;

- validarii, desemnarii persoanelor eligibile;

- indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului in cadrul prezentei promotii;

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor More Results Marketing si Wee Doo Media, cu respectarea dreptului participantilor, de a opta in scris cu privire la folosirea datelor sale pentru operatiuni de marketing, conform prevederilor de mai sus. In cadrul comunicarilor viitoare, S.C. Next Advertising S.R.L.va informa persoana vizata asupra drepturilor in conformitate cu Legea 677/2001.

Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile in conformitate cu legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, catre S.C. Next Advertising S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Constantin Sandu Aldea Nr. 96, sector 1.

La cererea scrisa a participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, S.C. Next Advertising S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Constantin Sandu Aldea Nr. 96, sector 1, aceasta se obliga:

-sa îi confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

-sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;

-sa înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

 


SECTIUNEA 10. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila, sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

 

SECTIUNEA 11. INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Prezenta campanie promotionala poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

Nota*: Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului contract si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora,confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, împiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul daca invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor Campaniei, în termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 


SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Regulamentul promotiei “Discount pentru Outbound” va fi disponibil gratuit pe site-urile www.transferdebani.ro si www.infopromotii.ro .

Participarea la aceasta campanie promotionala implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament.
Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau de castigatori, nu au dreptul sa solicite prin nici un alt mijloc atribuirea reducerilor la primul transfer de bani oferit de Western Union.

Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie doar pe perioada promotiei. Orice contestatii facute sau sosite dupa data finala a promotiei, nu vor fi luate in considerare.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Legii 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata si a fost semnat în 4 exemplare originale, astazi 07/08/2009 data autentificarii de catre Notarul Public.

Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Western Union - "Discount pentru outbond""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Western Union - "Discount pentru outbond"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media