CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Weltauto de 5 stele

Concurs cu premii Weltauto

Premii prin tragere la sorti: 4 x vacanta de 7 zile pentru 2 persoane in Casablanca, Maroc.

Daca vrei sa iti vinzi automobilul efectueaza-i inspectia tehnica in magazinele Weltauto participante si vei primi talonul de inscriere care trebuie completat integral.

Perioada promoţiei: 05 septembrie - 05 octombrie 2007

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL OFICIAL AL

CAMPANIEI  PROMOTIONALE

 

“ Weltauto de 5 stele ”

5 septembrie 2007 – 5 octombrie 2007

 

 

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea unei activitati publicitare initiata de catre organizator, se adreseaza potentialilor participanti si, totodata, reprezinta o serie de reguli ce trebuie respectate in cadrul desfasurarii acestei activitati.

 

 

SECTIUNEA 1.ORGANIZATORUL CAMPANIEI SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI.

 

1.1   Campania publicitara “Weltauto de 5 stele“ (denumita in continuare “Campania” si/sau “Promotia”) este organizata si desfasurata de catre S.C. PORSCHE ROMANIA S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Sos Pipera-Tunari nr. 2, Voluntari, jud. Ilfov, avand Cod de Inegistrare Fiscala in Scopuri de TVA RO 9997007 si nr. de operator de date cu caracter personal 421 inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal.

 

1.2  Aceasta Campanie se desfasoara cu sprijinul si prin intermediul agentiei de publicitate S.C. OgilvyOne Advertising S.R.L., cu sediul in Str. Grigore Alexandrescu nr. 86, Sector 1, Bucuresti, avand Cod de Inregistrare Fiscala in Scopuri de TVA RO 11799796. Astfel, agentia de publicitate, prin reprezentantii sai, va coordona unele activitati logistice legate de organizarea si desfasurarea Campaniei. Activitatile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal vor fi efectuate de catre Organizator, personal sau prin reprezentanti anume imputerniciti de catre acesta. 

 

1.3  Participantii la Promotie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).

 

1.4  Regulamentul Oficial este intocmit si este disponibil in mod gratuit, oricarei persoane interesate, la orice dealer din cadrul retelei WELTAUTO din Romania, precum si pe site-ul www.infopromotii.ro , incepand cu data de 5 septembrie 2007.  

 

1.5  Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulamentul Oficial este obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica / completa si/sau schimba Regulamentul Oficial, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia.

 

 

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A PROMOTIEI.

 

Campania va fi organizata si se va desfasura la nivel national, in cadrul retelei / reprezentantelor dealerilor WELTAUTO din tara (situate in judetele Bacau, Brasov, Bucuresti, Cluj, Constanta, Maramures, Mures, Prahova, Suceava, Timis, Valcea, Vrancea).      

 

WELTAUTO este marca inregistrata si protejata in conditiile legii, proprietate a  S.C. PORSCHE ROMANIA S.R.L., si reprezinta o retea a centrelor de vanzari auto de ocazie a Organizatorului. 

 

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE.

 

3.1 Campania va fi lansata la data de 5 septembrie 2007 si va dura pânã la data de 5 octombrie 2007 inclusiv. Aceasta Campanie se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

 

SECTIUNEA 4. PARTICIPANTII.   DREPTUL DE PARTICIPARE.

 

4.1 Participarea la aceasta Campanie presupune acceptarea prevederilor prezentului Regulament Oficial.

 

4.2  Campania se desfasoara in cadrul locatiilor precizate la Art. 2.1 de mai sus si este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice cu cetatenie romana, cu domiciliul / resedinta in Romania, cu exceptia urmatoarelor categorii de persoane:

                - angajatii si/sau colaboratorii S.C. PORSCHE ROMANIA S.R.L., precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie);

                - angajatii si/sau colaboratorii fiecarei reprezentante WELTAUTO din Romania, precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, sot / sotie);

                - angajatii si colaboratorii agentiei de publicitate OgilvyOne Advertising S.R.L.,  implicata in desfasurarea unor activitati privind desfasurarea Campaniei, precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie);

               

 

SECTIUNEA 5. DESCRIEREA PREMIILOR.

 

5.1  Premiile ce vor fi oferite in cadrul Campaniei sunt urmatoarele:

            -  4 (patru) vacante de cate 7 zile (6 nopti) la un hotel de 5 * in Casablanca, Maroc, fiecare in valoare de 2.060 (douamiisaizeci) Euro.

 

 Fiecare din cele 4 premii acordate in cadrul Promotiei, consta intr-o excursie in Casablanca (Maroc), pentru 2 (doua) persoane (castigator si insotitorul acestuia) si acopera costurile de transport cu avionul (dus si intors, inclusiv taxe aeroport), precum si costurile de cazare la un hotel de 5 * (mic dejun inclus).

In valoarea premiului nu sunt incluse taxele hoteliere, taxele de statiune (daca este cazul), taxele de transfer, costuri care cad in sarcina castigatorului.

 

5.3 Valoarea comerciala totala a premiilor oferite in cadrul Campaniei este de 8.240 (optmiidouasutepatruzeci) Euro.

 

Nici unul dintre premii nu poate fi inlocuit cu contravaloarea acestuia in bani sau cu un alt bun ori serviciu.   

 

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI. VALIDAREA CASTIGATORILOR.

 

6.1   Fiecare persoana cu drept de participare potrivit Art. 4.2 de mai sus si care doreste sa vanda propriul autoturism (aflat in proprietatea sa) se poate adresa direct unei reprezentante WELTAUTO din Romania unde, pe perioada de desfasurare a Campaniei, personal cu inalta calificare in domeniu va proceda la o evaluare tehnica a autoturismului si fixarea unui pret corect al acestuia. Evaluarea autoturismului este gratuita iar rezultatul acesteia va fi comunicat in termen de 2 (doua) zile lucratoare. Fiecare persoana care a beneficiat de evaluarea tehnica a propriului autoturism va primi gratuit un cupon pe care il poate completa cu datele inscrise acest cupon, precum si un exemplar al prezentului Regulament.    Persona care, in urma evaluarii propriului autoturism, decide vanzarea acestuia catre WELTAUTO, la momentul vanzarii este inscris in mod automat la Campanie, participand astfel la tragerea la sorti ce va avea loc saptamanal in cadrul perioadei de desfasurare a Campaniei.  Cupoanele incomplete, deteriorate, ilizibile ori completate necorespunzator nu vor fi luate in considerare.

 

Castigatorii celor 4 premii acordate in cadrul Campaniei vor fi desemnati in urma tragerilor la sorti ce se vor desfasura saptamanal, pe intrega perioada de desfasurare a Campaniei, in datele de 17 septembrie 2007, 24 septembrie 2007, 1 octombrie 2007 si respectiv 8 octombrie 2007.

 

 

SECTIUNEA 7. ACORDAREA  PREMIILOR

 

7.1   Castigatorii vor fi anuntati telefonic si vor fi contactati pentru validarea castigului. Numele castigatorilor vor fi publicate pe site-ul www.infopromotii.ro . In situatia in care un castigator nu poate fi contactat in decurs de 3 zile de la data tragerii la sorti, se va organiza o alta extragere in urma careia va fi desemnat un alt castigator.

 

7.2  Ulterior validarii castigatorului, acesta va fi informat de catre Organizator cu privire la modalitatea de atribuire si valorificare a premiului.  

 

7.3 Predarea premiilor poate fi un eveniment public, potrivit deciziei Organizatorului. Participarea la aceasta Campanie constituie acordul castigatorului referitor la faptul ca numele, localitatea in care domiciliaza si fotografia lui sa poata fi facute publice si folosite in materiale foto, audio si /sau video de catre Organizator fara nici un fel de plata aferenta.

 

 

SECTIUNEA 8. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

 

8.1  Odata cu realizarea evaluarii tehnice a propriului autoturism, beneficiarii acestei evaluari tehnice vor primi un cupon de inscriere. Prin semnarea acestui cupon atat beneficiarii evaluarii tehnice, cat si participantii la Campaniei sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului si sa fie prelucrate de catre acesta in scop de reclama, marketing, publicitate si/sau statistica. Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale ce vor fi stocate ata pe durata Campaniei, cat si ulterior desfasurarii acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/câstigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze numai conform prezentului Regulament si a legislatiei in vigoare.

 

8.2  Participantilor la Promotie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter paronal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:

     

               -  dreptul de acces la date potrivit caruia price persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.

   

               - dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. 

 

               -  dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia price persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

 

8.3  Orice persoana care a completat si semnat cuponul oferit de catre Organizator conform prezentului Regulament, isi poate exercita oricare din drepturile prevazute mai sus (si in special dreptul de opozitie) printr-o simpla cerere, datata si semnata, adresata direct Organizatorului, la adresa acestuia indicata la Art.1.1 de mai sus. 

 

8.4  Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale atat pe durata Promotiei, cat si ulterior acesteia pe o durata nelimitata de timp, si sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice act legat de prelucrarea de date cu caracter personal realizata in legatura cu desfasurarea Promotiei.  

 

 

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE.

 

9.1  Avandu-se in vedere valoarea fiecarui premiu acordat castigatorilor participanti la aceasta Campanie, Organizatorul este raspunzator pentru plata impozitului prin retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze catre bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal, in vigoare.

 

 

SECTIUNEA 10. INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI.

 

10.1   Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei precizate la Art. 3.1 de mai sus in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

 

10.2  Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei precizate la Art.3.1 ori poate fi suspendata in baza deciziei Organizatorului cu conditia ca acesta sa anunte in prealabil potentialilor participanti o astfel de situatie.

 

 

 

SECTIUNEA 11. LITIGII

 

11.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

11.2 Legea aplicabila oricarei activitati intreprinse in legatura cu organizarea si desfasurarea Promotiei este legea romana.

 

 

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL.

 

12.1 Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarui persoane interesate de aceasta Campanie in cadrul oricarei reprezentante WELTAUTO din tara., precum si prin accesarea site-ului www.infopromotii.ro .  

 

12.2 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

 

12.3 Organizatorul inputerniceste prin prezentul agentia de publicitate OgilvyOne Advertising S.R.L. ca un reprezentant desemnat de catre aceasta sa indeplineasca toate formalitatile in vederea autentificarii de catre un notar public a prezentului Regulament.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Weltauto de 5 stele"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Weltauto de 5 stele

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media