CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Vitamax - Castiga premii pe masura energiei tale

Premii prin tragere la sorti: 3 x excursie pentru 2 persoane (1 x Paris, 1 x Roma, 1 x Praga).
Premii instant: 138 x voucher Decathlon (echipamente si accesorii sportive) in valoare de 150 Lei fiecare.

Cumpara cel putin o cutie de Vitamax de 5 sau 15 capsule si completeaza corect si complet formularul de inscriere de pe www.teintrecicuenergia.ro. Pastreaza bonul ce dovedeste achizitia pentru validare.

Perioada promoţiei: 01 decembrie 2013 - 15 ianuarie 2014

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
“Castiga premii pe masura energiei tale”
01 Decembrie 2013 – 15 Ianuarie 2014

ART. 1 ORGANIZATORUL
(1) Organizatorul Campaniei „Castiga premii pe masura energiei tale” (denumita in cele ce urmeaza "Campania") este: S.C. Hipocrate 2000 S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Prahova, Nr. 6A, Sector 1, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 23013/16.05.2012.
(2) Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial pe parcursul Campaniei, prin intocmirea unor acte aditionale la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari.

ART. 2 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE
(1) Campania „Castiga premii pe masura energiei tale”, organizata si desfasurata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial pe intreg teritoriul Romaniei, va incepe la data de 01 Decembrie 2013 ora 00.00.00 (ora Romaniei) si se va incheia la data de 15 Ianuarie 2014 ora 23.59.59 (ora Romaniei).
(2) In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze / sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica, prin modalitatile prevazute la Art. 4.
(3) Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in caz contrar acestea nu mai sunt datorate de catre Organizator.

ART. 3 DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE
(1) Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice cu varsta de minim 14 ani (impliniti pana la data inceperii Campaniei), cu domiciliul/resedinta in Romania, care achizitioneaza produsele participante la Campanie, in decursul derularii acesteia (01.12.2013 ora 00.00.00, ora Romaniei – 15.01.2014 ora 23.59.59, ora Romaniei), si care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare „Participanti”).
(2) Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, intreprinderile familiale, angajatii/colaboratorii S.C. Hipocrate 2000 S.R.L., ai agentiei implicate in organizarea Campaniei si/sau ai companiilor distribuitoare ale S.C. Hipocrate 2000 S.R.L., precum si rudele in linie directa si/sau colaterala (pana la gradul al IV- lea inclusiv), sotii/sotiile si afinii acestora.
(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.
(4) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

ART. 4. REGULAMENTUL CAMPANIEI
(1) Campania „Castiga premii pe masura energiei tale” se va derula conform cu prevederile prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.
(2) Regulamentul Campaniei „Castiga premii pe masura energiei tale” este disponibil pe perioada de desfasurare a acesteia, pe website-ul Campaniei, www.teintrecicuenergia.ro.
(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau schimba prezentul Regulament Oficial pe parcursul derularii Campaniei, completarea si/sau modificarea urmand a fi aduse la cunostinta publicului prin modalitatile prevazute la alin. (2) din prezentul articol.

ART. 5 PRODUSELE PARTICIPANTE
(1) Produsele participante la campania „Castiga premii pe masura energiei tale” sunt vitaminele Vitamax 15 capsule sau Vitamax 5 capsule distribuite de SC Hipocrate 2000 SRL, Membru al Omega Pharma Grup, achizitionate din orice farmacie de pe intreg teritoriul Romaniei care comercializeaza produsele participante.
(2) Dupa data incheierii Campaniei, produsele participante, astfel cum sunt acestea descrise mai sus, isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si neasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

ART. 6 MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
6.1. Descriere generala
(1) Campania „Castiga premii pe masura energiei tale” se desfasoara prin intermediul website-ului www.teintrecicuenergia.ro.
(2) Pentru a participa in cadrul campaniei participantii trebuie:
·    Sa indeplineasca dreptul de participare conform art. 3 al prezentului regulament;
·    Sa cumpere din farmacii, in perioada 01.12.2013 – 15.01.2014, unul din produsele participante in cadrul campanie, conform art. 5;
·    Pentru a putea fi declarate valide, inregistrarile prin Web trebuie sa indeplineasca, cumulativ, in mod obligatoriu si fara echivoc urmatoarele conditii:
o inscrierile trebuie sa se faca in perioada desfasurarii Campaniei 01.12.2013 ora 00.00.00 (ora Romaniei) – 15.01.2013 ora 23.59.59 (ora Romaniei);
o formularul de inscriere trebuie sa fie completat cu urmatoarele informatii obligatorii, pe website-ul www.teintrecicuenergia.ro: Nume, Prenume, Telefon, Adresa de email, Numar bon fiscal, Data bon fiscal.
o sa accepte prin bifarea campul „Am luat la cunostinta termenii si conditiile mentionate in regulament”
o mesajul campaniei primit de participantii care se inscriu cu success pe Web: “Felicitari! Ai incris cu succes un bon in tragerea la sorti pentru premiile puse in joc! Nu uita, mai multe bonuri inscrise, mai multe sanse! Pastreaza bonul fiscal pentru validare!”
(3) Pentru a putea participa la aceasta Campanie cu mai multe bonuri fiscale diferite, Participantul trebuie sa le inregistreze separat pe www.teintrecicuenergia.ro.
(4) Sa pastreze bonul/bonurile fiscal/e inscrise in campanie necesare pentru validare in cazul castigului pana in momentul afisarii de catre Organizator a listei finale a castigatorilor. Daca exista participanti desemnati castigatori, care s-au inscris in campanie cu un bon fiscal care nu contine denumirea produselor participante, acestia trebuie sa prezinte bonul fiscal insotit de factura fiscala care sa cuprinda denumirea detaliata a produsului. Organizatorul va avea dreptul sa solicite castigatorilor, pe langa bonul extras castigator, si toate celelalte bonuri trimise de acelasi castigator. Daca se dovedeste ca un participant a inscris in campanie acelasi bon fiscal de mai multe ori, acesta va fi descalificat si va pierde dreptul asupra premiului castigat, precum si dreptul de participare in continuare la campania promotionala.
6.2 Acordarea premiilor
(1) Premiile oferite in cadrul acestei Campanii sunt:
A. 3 excursii diferite, in 3 capitalele europene Roma, Paris si Praga acordate prin tragere
la sorti la finalul campaniei. In cadrul tragerii la sorti vor fi inscrisi participantii care indeplinesc conditiile de participare (conform art. 3), care achizitioneaza produsele participante la campanie si care se inregistreaza pe website-ul www.teintrecicuenergia.ro in perioada campaniei.
B. 138 de premii zilnice (cate 3 premii/zi) constand in vouchere in valoare de 150 Lei de la Decathlon – acordate conform urmatorului mecanism:
·    inainte de inceperea Campaniei are loc o tragere la sorti electronica prin care se vor desemna aleator momente castigatoare pentru fiecare premiu zilnic, extragere asistata de un notar public.
·    toate momentele castigatoare se vor extrage in formatul: [zi/luna/an/ora/minut/secunda] si numar de ordine, de la 1 la 3, pentru fiecare premiu zilnic al Campaniei. Urmatorii 3 participanti cu intrari valide dupa momentul castigator din intervalul orar respectiv sunt considerati “Rezerve”.
·    daca intre doua momente castigatoare din aceeasi zi nu exista nicio inscriere valida, premiul nu se va acorda, ramanand in posesia Organizatorului.
(2) Pe toata durata campaniei un participant poate castiga un singur premiu zilnic si un singur premiu constand in excursie.

ART. 7 CONDITII DE VALIDITATE
7.1. Validarea inregistrarilor efectuate pe website-ul www.teintrecicuenergia.ro
(1) Pentru ca inregistrarea unui participant pe website-ul www.teintrecicuenergia.ro sa fie considerata
valida, aceasta trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:
·    Participantul sa indeplineasca dreptul de participare de la art. 3;
·    Participantul trebuie sa completeze: Nume, Prenume, Telefon, Adresa de email, Numar bon fiscal, Data bon fiscal;
·    Participantul trebuie sa accepte prin bifarea campul „Am luat la cunostinta termenii si conditiile mentionate in regulament” si sa primeasca mesajul campaniei: “Felicitari! Ai incris cu succes un bon in tragerea la sorti pentru premiile puse in joc! Nu uita, mai multe bonuri inscrise, mai multe sanse! Pastreaza bonul fiscal pentru validare!”
·    Participantul se poate inregistra doar in perioada 01.12.2013 ora 00.00.00 (ora Romaniei) – 15.01.2013 ora 23.59.59 (ora Romaniei);
(2) Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica validitatea numarului de telefon folosit pentru inscrierea in Campanie precum si dreptul de proprietate asupra lui.
7.2. Validarea castigatorilor premiilor zilnice
(1) Pentru ca un participant sa fie validat ca si castigator al unui premiu zilnic, acesta trebuie sa
indeplineasca simultan urmatoarele conditii:
·    sa indeplineasca dreptul de participare stipulat la art. 3;
·    sa poata sa fie contactat la numarul de telefon mobil cu care s-a inregistrat in Campanie in termen de 5 zile de la data desemnarii sale ca si castigator;
·    sa nu mai fi castigat anterior un premiu zilnic chiar daca a folosit numere de telefon diferite pentru inregistrare, in cadrul campaniei „Castiga premii pe masura energiei tale”;
·    sa expedieze prin fax la numarul 021/ 207.00.54 sau prin email la adresa de email vitamax@mhmr.ro, o copie a bonului fiscal castigator, care sa dovedeasca achizitia unui produs participant in perioada campaniei (numarul si data bonului fiscal trebuie sa coincida cu numarul si data bonului inscris in campanie si desemnat castigator); acesta trebuie trimis in termen de maxim 5 zile de la data contactarii sale telefonice;
·    Reprezentantii Organizatorului vor incerca stabilirea contactului cu castigatorii apeland numarul de mobil de maximum 5 ori, in 5 zile diferite, la ore diferite in intervalul orar 09.00 – 17.00, cu exceptia sarbatorilor legale. Daca, din motive independente de vointa Organizatorului, castigatorul nu poate fi contactat de catre Organizator in conditiile stabilite (are telefonul inchis sau nu raspunde la nici unul dintre apeluri), se va apela la rezerve, in ordinea in care acestea au fost extrase. Procedura de validare a rezervelor este aceeasi cu procedura de validare a castigatorului. In cazul in care rezervele nu vor putea fi contactate si/ sau validate in termen de maxim 90 de zile lucratoare de la data extragerii, premiul nu se mai acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului.
·    Participantii desemnati castigatori care din orice motiv nu trimit documentele de validare in conditiile descrise de Regulament, in termen de maxim 5 zile lucratoare, vor fi invalidati si se va apela la rezerve, in ordinea extragerii lor, urmand ca si acestea sa parcurga procesul de validare, fiecare etapa avand un numar de zile egal cu cel de validare a castigatorilor extrasi. Organizatorul nu va acorda nici o despagubire in bani sau alte beneficii potentialilor castigatori care nu respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului.
(2) In cazul in care vreunul dintre participantii desemnati castigatori nu respecta termenul mentionat in cadrul prezentului articol sau refuza cu rea-credinta si nemotivat prezentarea dovezii detinerii bonurilor fiscale castigatoare introduse pe site, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida si de a apela in ordine rezervele.
(3) In situatia in care premiile zilnice nu vor putea fi acordate din motive independente de vointa Organizatorului (ex. nu exista suficiente inscrieri intr-o zi pe website-ul campaniei) sau participantii castigatori ai acestor premii sau rezervele lor nu indeplinesc conditiile de validitate mentionate la Art. 7, premiile ramase neacordate vor ramane in posesia Organizatorului.
7.3. Validarea castigatorilor premiilor acordate prin tragere la sorti, dupa finalizarea campaniei
(1) Pentru ca un participant sa fie validat ca si castigator al unui premiu acordat prin tragere la sorti, acesta trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:
·    sa indeplineasca dreptul de participare stipulat la art. 3;
·    sa poata sa fie contactat la numarul de telefon mobil cu care s-a inregistrat in Campanie in termen de 5 zile de la data desemnarii sale ca si castigator;
·    sa nu mai fi castigat un alt premiu constand in excursie chiar daca a folosit numere de telefon diferite pentru inregistrare;
·    sa expedieze prin fax la numarul 021/ 207.00.54 sau prin email la adresa de email vitamax@mhmr.ro, o copie a unui act de identitate si o copie a bonului fiscal castigator, care sa dovedeasca achizitia unui produs participant in perioada campaniei (numarul si data bonului fiscal trebuie sa coincida cu numarul si data bonului inscris in campanie si desemnat castigator) si o copie dupa cartea de identitate; acestea trebuie trimise in termen de maximum 5 zile de la data contactarii sale telefonice;
·    Reprezentantii Organizatorului vor incerca stabilirea contactului cu castigatorii apeland numarul de mobil de maximum 5 ori, in 5 zile diferite, la ore diferite in intervalul orar 09.00 – 17.00, cu exceptia sarbatorilor legale. Daca, din motive independente de vointa Organizatorului, castigatorul nu poate fi contactat de catre Organizator in conditiile stabilite (are telefonul inchis sau nu raspunde la nici unul dintre apeluri), se va apela la rezerve, in ordinea in care acestea au fost extrase. Procedura de validare a rezervelor este aceeasi cu procedura de validare a castigatorului. In cazul in care rezervele nu vor putea fi contactate si/ sau validate in termen de maxim 90 de zile lucratoare de la data extragerii, premiul nu se mai acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului.
·    Copia buletinului/cartii de identitate este necesara pentru indeplinirea formalitatilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor castigate din premii. Participantii desemnati castigatori care din orice motiv nu trimit documentele de validare in conditiile descrise de Regulament, in termen de maxim 5 zile lucratoare, vor fi invalidati si se va apela la rezerve, in ordinea extragerii lor, urmand ca si acestea sa parcurga procesul de validare, fiecare etapa avand un numar de zile egal cu cel de validare a castigatorilor extrasi. Organizatorul nu va acorda nici o despagubire in bani sau alte beneficii potentialilor castigatori care nu respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului.
(2) In cazul in care vreunul dintre participantii desemnati castigatori nu respecta termenul mentionat in cadrul prezentului articol sau refuza cu rea-credinta si nemotivat prezentarea dovezii detinerii bonurilor fiscale introduse pe site, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida.

ART. 8 Tragerea la sorti
(1) Tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorilor celor 3 excursii in capitalele Europene: Praga, Paris si Roma se va efectua electronic in data de 18 Ianuarie 2013, in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai companiilor implicate in organizarea Campaniei si va fi asistata de un Notar Public.
(2) Tragerea la sorti presupune folosirea unui program cu distributie aleatorie care va selecta castigatorul dintr-o baza de date ce contine datele participantilor inscrisi in cadrul campaniei, conform prezentului regulament.
(3) In cadrul tragerii la sorti finale, se vor extrage 3 castigatori si 15 rezerve (cate 5 rezerve pentru fiecare premiu). Se va apela la rezerve in cazul in care, din motive independente de vointa Organizatorului, acestia nu pot lua legatura cu Participantul extras castigator in termenul stabilit in prezentul Regulament de 5 zile calendaristice sau nu este validat din cauza nerespectarii a cel putin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei. Se va apela la rezerve in ordinea in care acestea au fost extrase.

ART. 9 PREMIILE SI ACORDAREA LOR
(1) Premiile care vor fi oferite in cadrul acestei Campanii sunt prezentate in tabelul de mai jos:

PREMII

Nr. Premii acordate

Valoare comerciala

Neta premiu (LEI)

Valoare comerciala bruta

premiu (LEI)

Valoare impozit retinut la sursa de Organizator pe premiu (LEI)

PREMII ACORDATE ZILNIC in valoare de 150 Lei de la Decathlon

138

150

150

0

PREMII ACORDATE PRIN TRAGERE LA SORTI

Excursie la Roma, Paris si Praga

3

4500

5124

624


(2) Valoarea totala maxima a premiilor este de 36.072 LEI (cu TVA, taxe incluse).
(3) Castigatorii premiilor vor fi contactati telefonic in termen de maxim 5 zile de la data momentului castigului.
(4) Toate premiile sunt atribuite conform cu mecanismul descris la Art. 6 si vor fi predate numai participantilor validati conform Art. 7 si numai in conformitate cu prevederile acestui Regulament.
(5) Pe toata durata campaniei un participant poate castiga un singur premiu zilnic si un singur premiu constand in excursie.
(6) Descrierea premiilor:
a) Voucherele Decathlon, constau in achizitionarea de echipamente sportive sau accesorii sportive din cadrul oricarui magazin Decathlon de pe teritoriul Romaniei. Aceste vouchere au valabilitate 2 ani.
a) Voucherele pentru excursii – 1 excursie la Praga pentru 2 persoane / 1 excursie la Paris pentru 2 persoane si 1 excursie la Roma pentru 2 persoane. Fiecare excursie indeplineste urmatoarele conditii:
- Cazare 3 nopti la hotel de 3 stele, cu mic dejun inclus pentru 2 persoane
- Bilet avion pentru 2 persoane, cu taxe incluse
- Asigurare medicala, pentru 2 persoane
- Transfer aeroport – hotel - aeroport
- Intrare la un obiectiv touristic, pentru 2 persoane
Orice servicii optionale suplimentare, care nu sunt incluse in pachetul de servicii vor fi suportate direct de catre castigatori, reprezentand spetele acestuia. Pachetele turistice pot fi utilizate in perioada: 01.02.2014 – 08.08.2014, conform disponibilitatii de transport si cazare indicate de Organizator.
Pentru toate detaliile legate de data si conditiile calatoriei, precum si pentru ridicarea biletelor si a documentelor necesare, castigatorii vor lua legatura cu Agentia de Turism, ale carei coordonate vor fi mentionate pe vouchere. Detaliile legate de intervalele de timp si conditiile finale ale calatoriei se vor stabili strict in functie de disponibilitatile pachetelor turistice ale agentiei de turism alese de Organizator.
Organizatorul nu poarta nici o raspundere pentru eventualele reclamatii cu privire la calitatea serviciilor oferite prin pachetele turistice. Orice anulare sau modificare a datelor de calatorie rezervate de catre castigatori intra sub incidenta masurilor si penalizarilor stabilite de agentia de turism.
(8) Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru cazurile in care castigatorii sau insotitorii acestuia nu pot intra in tara in care se desfasoara excursia. In cazul in care un castigator al excursiei nu poate beneficia de premiu din motive obiective, independente de vointa Organizatorului (ex: incapacitate de a calatori cu avionul, interdictie, condamnari penale, incapacitate determinata de motive medicale, etc.) si va prezenta Organizatorului documentatia doveditoare, predarea premiului se va face catre urmatoarea rezerva selectata ca varianta pentru respectivul premiu.
(9) Voucherele vor fi expediate prin curier, in termen maxim de 14 zile lucratoare de la data validarii acestora. In momentul primirii premiului, castigatorii trebuie sa semneze un proces verbal de predare - primire.
In circumstante care nu depind de Organizator, acestia nu isi asuma responsabilitatea nerespectarii termenului mentionat anterior. In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de validitate stipulate in Art. 7, premiul nu va fi predat.
Organizatorul nu va acorda nici o despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor carora li s-a alocat vreun premiu si nu indeplinesc conditiile de validare stipulate la Art. 7.
(10) Castigatorii vor fi afisati pe site-ul www.teintrecicuenergia.ro pe masura validarii lor.
(11) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
(12) Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor.

ART. 10 PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
(1) S.C. Hipocrate 2000 S.R.L. prelucreaza date personale in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator date personale, sub notificarea cu numarul 23013 transmisa la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
(2) Inregistrarea pe website-ul www.teintrecicuenergia.ro in scopul participarii la aceasta Campanie prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul expeditorului cu clauzele acestuia.
(3) Prin inscrierea in aceasta Campanie, participantii isi exprima acordul ca datele lor sa fie prelucrate de S.C. Hipocrate 2000 S.R.L., fara alte obligatii sau plati fata de acestia cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Datele participantilor vor fi prelucrate cu scopul de a desemna, valida si atribui premiile acestei Campanii, de a realiza rapoarte statistice cu privire la participantii la campanie si de informare ocazionala a acestora cu privire la campanie (prin telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare).
(4) S.C. Hipocrate 2000 S.R.L. garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
(5) La cererea lor, adresata in scris catre Operator, S.C. Hipocrate 2000 S.R.L. se obliga:
- sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
- sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
- sa inceteze in mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
(6) Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. S.C. Hipocrate 2000 S.R.L. poate solicita Participantilor acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite si/sau video: numele, prenumele, orasul de resedinta si fotografia acestora. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere. In cazul in care Participantii vor dori sa isi exprime acordul in acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia.
Organizatorul se obliga ca orice dezvaluire catre public:
- sa se limiteze numai la castigatorii premiilor Campaniei;
- va include numai numele, prenumele, orasul de resedinta si fotografia acestora;
- toate inregistrarile fotografice, video sau de alta natura, vor fi realizate in scopuri publicitare in legatura cu Campania.

ART. 11 TAXE SI IMPOZITE
(1) Premiile cu valoare de peste 600 RON sunt subiecte de impozit pe venituri din premii, iar impozitul pe venit datorat de castigatori va fi retinut, declarat si virat catre autoritatile fiscale de catre Organizator, conform legislatiei aplicabile in vigoare.
(2) Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat, conform Legii nr. 571/ 2003. Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate legata de taxele si impozitele ce decurg din realizarea transferurilor de bani catre castigatorii promotiei. Orice alte taxe si impozite ce provin din predarea premiului catre castigator vor fi suportate de catre participant.

ART. 12 RESPONSABILITATE
(1) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
(2) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
- inscrierile pe site-ul www.teintrecicuenergia.ro dupa data de 15 Ianuarie 2014, ora 23:59:59;
- inscrierile site-ul www.teintrecicuenergia.ro, realizate pana pe data de 15 Ianuarie 2014, ora 23:59:59, dar care nu au fost inregistrate in sistem pana la data de incheiere a promotiei;
- corectitudinea datelor inregistrate de participanti pe website;
- eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon inscrise in Campanie;
- eventualele dispute legate de drepturile asupra bonurilor fiscale, de pierderea, instrainarea acestora sau de prezentarea bonurilor fiscale necorespunzatoare, deteriorate sau falsificate. Organizatorul nu va fi obligat sa acorde premiile daca acestea nu intrunesc toate conditiile prevazute in prezentul Regulament;
- imposibilitatea participarii la aceasta Campanie datorita unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de Internet;
- intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorilor de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii pe perioadele de trafic intens;
- eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participanti in legatura cu aceasta Campanie.
(3) Organizatorul nu este responsabili pentru eventualele defectiuni tehnice ce apar independent de vointa Organizatorului care pot conduce la intreruperea functionarii canalelor de Inscriere la campanie. In eventualitatea unei astfel de intreruperi inscrierile se vor relua dupa remedierea defectiunilor.
(4) Inscrierile pe pagina de internet www.teintrecicuenergia.ro este reprezentata de data calendaristica si ora (ora, minute, secunde) receptionarii acestora, indiferent de data si ora trimiterii acestora.

ART. 13 INCETAREA CAMPANIEI
(1) Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania.
(2) Situatiilor avute in vedere de art. 13 alin. (1) le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al unei instante competente sau altei autoritati publice competente.
(3) In situatiile avute in vedere de art. 13 alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participantii la Campanie, dupa cum nu au nici o obligatie de rambursare a unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

ART. 14 LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA
(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
(2) Organizatorul este indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
(3) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

ART. 15 DIVERSE
(1) Eventualele contestatii legate de derularea Campaniei vor fi luate in considerare pana la data de 28 Februarie 2013, inclusiv. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Vitamax - Castiga premii pe masura energiei tale"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Vitamax - Castiga premii pe masura energiei tale

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media