CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Very Bic Choice

Promotie cu premii Bic, Select, Bic Kids, Tipp-Ex, Primaco

Premii prin tragere la sorti: 100 x iPod shuffle (cate 20 la fiecare dintre cele 5 extrageri). Premii instant: 350 x stilou BIC Easy Clic (cate 10 pe zi, pentru primii 10 participanti inscrisi in fiecare zi de promotie).

Cumpara orice produs de papetarie marca BIC, Select, Bic Kids, Tipp-Ex sau Pimaco si trimite un SMS la 1854 cu textul BIC CHOICE. Pentru fiecare bon de casa / factura fiscala care atesta cumpararea unui produs participant, ai posibilitatea de a trimite un SMS. Pastreaza fiecare bon / factura fiscala pentru validare.

Perioada promoţiei: 18 august - 21 septembrie 2008

Promotie expirata
14 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

"Very Bic Choice”

 

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

Organizatorul Campaniei Promotionale „Very Bic Choice” ("Campania") este BIC ROMANIA MARKETING & DISTRIBUTION SRL. Organizatorul, societate cu personalitate juridica româna, cu sediul sediul social în Bucuresti, Sos Bucuresti – Ploiesti nr 73-81, Victoria Park, Cladirea 2, Etaj 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J/40/16366/94, Cod Unic de Inregistrare  R 6151649 , avand Cod IBAN nr. RO97BRDE450SV14121324500, deschis la  Banca BRD sector 4, reprezentata de Dnl Mark Van der Weerden – Director General. Organizatorul campaniei este înregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu numarul 5352.

 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul promotiei va fi publicat pe perioada desfasurarii promotiei pe site-ul www.infopromotii.ro si la centrele de vânzare participante în promotie. Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricarui solicitant la adresa Organizatorului si la infoline 021 / 312 61 50 , apel cu tarif normal. Infoline-ul este disponibil de luni pâna sambata, între orele 09:00 – 17:00, cu exceptia sarbatorilor legale, în perioada 18 august  – 21 septembrie 2008.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica / completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a praticipantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia. Eventualele modificari vor intra în vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostiinta publicului pe site-ul www.infopromotii.ro.

 

 

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI  

 

Campania este organizata si se desfasoara pe întreg teritoriul României, în centrele autorizate, in marile magazine si librarii, magazine de retail si cash& carry unde se comercializeaza produsele participante in campanie.

 

 

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

Campania va începe la 18 august 2008 ora 00:00:00 si se va încheia la 21 septembrie 2008 ora 23:59:59.

Participarea la promotie dupa data de 21 septembrie 2008 nu se va mai lua în considerare. Revendicarea premiilor se poate face pâna pe 31 octombrie 2008.

 

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

Campania este adresata tuturor persoanelor fizice, cu resedinta în România, care achizitioneaza cel putin unul din produsele participante in promotie. Inscrierea si participarea la promotie se face o singura data pentru fiecare achizitie de produse probata prin existenta unui bon fiscal pentru acea achizitie.

 

Participarea la acest concurs este deschisa tuturor persoanelor fizice, cetateni români, cu domiciliul in Romania, cu vârsta peste 18 ani sau minorilor care au acordul unui parinte/tutore. Daca participa un minor, se presupune ca acesta a primit încuviintarea necesara.

 

Participarea la concurs este interzisa tuturor persoanelor care nu îndeplinesc conditiile mentionate mai sus, precum si reprezentantilor si angajatilor companiilor Organizatorului sau ai oricarei companii controlata de acesta, care îl controleaza pe acesta sau participa la controlarea acestuia. De asemenea, participarea este interzisa oricarei persoane implicate în crearea, implementarea, gestionarea sau monitorizarea campaniei precum si membrilor familiilor acestora (fie ei ascendenti sau descendenti).

 

Prin participarea la aceasta Promotie, participantii sunt de acord sa se supuna si sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la promotie se considera acceptarea automata a înregistrarii în baza de date de consumatori a companiei BIC Romania Marketing & Distribution SRL si a primirii oricaror tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului, pe întreg parcursul promotiei.

 

Regulamentul este disponibil pe website-ul www.infopromotii.ro  sau va fi trimis gratuit, oricui solicita o copie a regulamentului la infoline 021 / 312 61 50 între orele 9:00 a.m. - 17:00 p.m., de luni pâna sambata, cu exceptia sarbatorilor legale, pana la 21 septembrie 2008.

 

Organizatorul îsi rezerva dreptul de a solicita participantilor sa furnizeze dovada eligibilitatii lor de participa la campanie. Persoanele care nu îndeplinesc aceste conditii sau care refuza sa furnizeze dovada eligibilitatii lor de participare vor fi excluse automat din concurs, iar în cazul în care câstiga, nu-si vor putea revendica nici un premiu.

 

Organizatorul îsi rezerva dreptul de a exclude orice participant, în orice moment si fara preaviz daca acel participant a încalcat prevederile prezentului regulament sau daca nu corespunde criteriilor de eligibilitate specificate mai sus.

 

 

SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

 

La aceasta campanie promotionala participa toate produsele de papetarie comercializate sub brand-urile: BIC, Select, Bic Kids, Tipp-Ex, Pimaco.

 

Lista de produse poate fi modificata sau completata de organizator cu conditia instiintarii prealabile a participantilor. Eventualele modificari vor intra în vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostiinta publicului pe site-ul www.infopromotii.ro.

 

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE

 

În cadrul acestei campanii, Organizatorul ofera urmatoarele premii:

A.            100 iPod shuffle. Valoarea unui iPod shuffle este de 151 RON fara TVA. Acordarea premiilor se va face pe parcursul desfasurarii promotiei prin trageri la sorti saptamanale conform procedurii descrise în Sectiunea 8 de mai jos.

 

B.            350 (5 saptamani x 7 zile x 10 stilouri pe zi) stilouri Easy Clic. Valoarea unui stilou Easy Clic este de 8.68 RON fara TVA. Acordarea premiilor se va face instant pe parcursul desfasurarii promotiei catre primii 10 participanti din fiecare zi de promotie. Ordinea receptionarii mesajelor este data de data calendaristica si ora (minute, secunde) a receptionarii mesajelor, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor

 

Valoarea totala a Premiilor este de aproximativ  18.138 RON (fara TVA).

 

Nu se acorda contravaloarea în bani a premiilor. Câstigatorii nu au posibilitatea si nici dreptul de a cere modificarea parametrilor premiilor. Premiile sunt nominale si nu se accepta instrainarea lor catre terti.

 

Fiecare participant, are dreptul de a câstiga un numar nelimitat de premii iPod shuffle si/sau premii stilouri Easy Clic cu conditia sa faca dovada posesiei unui numar de bonuri fiscale care atesta achizitia produselor din promotie cel putin egal cu numarul de inscrieri in campanie.

 

Câstigatorii premiilor zilnice stilou Easy Clic vor participa si la extragerile pentru premiile iPod shuffle.

 

Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate în aceasta campanie.

 

 

SECTIUNEA 7. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

Pentru a participa la Campanie, consumatorul trebuie sa achizitioneaze cel putin un produs din gama descrisa la Sectiunea 5. Participantul la promotie, va primi de la vanzatorul din magazin un bon fiscal sau o factura fiscala. Inscrierea si participarea la promotie se face o singura data pentru fiecare bon fiscal sau factura fiscala, cumparatorul neputand participa la concurs cu acelasi bon fiscal sau factura fiscala de doua sau mai multe ori.

 

Participantul va trimite prin SMS la numarul 1854, valabil în retelele de telefonie mobila Orange, Vodafone si Cosmote, un mesaj text SMS cu textul BIC CHOICE: exemplu BIC CHOICE

 

Pentru fiecare SMS trimis, participantul va plati tariful normal perceput de operatorii de telefonie mobila Vodafone, Orange si Cosmote pentru transmiterea de mesaje text SMS.

 

Factura fiscala/bonul fiscal obtinut in urma achizitionarii produselor, aferente participarii la promotie vor fi pastrate pentru validare în cazul în care participantul la Campanie va fi declarat câstigator fie prin tragere la sorti fie prin alocare instant, a oricarui premiu.

 

Participantii la campanie pot trimite o singura data mesajul „BIC CHOICE” pentru fiecare achizitie a produselor promotionale respectiv pentru fiecare factura sau bon fiscal care atesta achizitia.

 

Pentru a putea participa la promotie cu mai multe mesaje, participantul este obligat sa achizitioneze de mai multe ori produsele incluse in campanie conform prezentului regulament. Pentru fiecare achizitie de produse din gamele participante in campanie va primi un bon fiscal sau o factura fiscala. Consumatorul poate sa trimita pentru fiecare bon fiscal / factura fiscala câte un SMS cu mesajul BIC CHOICE.

 

În cazul în care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat câstigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

Mesajul trimis de catre participant este considerat valid daca îndeplineste simultan urmatoarea conditie:

 

A.            mesajul contine textul BIC CHOICE

 

În momentul în care un participant la Campanie a trimis un mesaj valid, daca este unul din primele 10 mesaje receptionate in cursul zilei respective va castiga un premiu instant si va intra automat în tragerea la sorti organizata saptamanal, conform procedurii prezentate în Sectiunea 8 de mai jos.

 

Ordinea receptionarii mesajelor este data de data calendaristica si ora (minute, secunde) a receptionarii mesajelor, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor

 

Mesajele care nu sunt valide nu pot fi desemnate câstigatoare ale premiilor instant sau premiilor alocate prin tragere la sorti.

 

Pentru fiecare mesaj trimis, participantul va primi unul dintre urmatoarele mesaje de raspuns prin SMS, astfel:

-       daca mesajul trimis nu este corect: “Ne pare rau! Mesaj incorect. Trimite prin SMS mesajul corect, fara alte caractere, conform regulamentului promotiei Very Bic Choice

 

-       daca mesajul este valid si este unul din primele 10 mesaje receptionate in acea zi si este deci castigatorul unui premiu instant, consumatorul va primi un mesaj text SMS, astfel: „BIC te felicita! Ai castigat un stilou Easy Clic in promotia "Very Bic Choice"! Pastreaza bonul sau factura pentru validare.”

 

-       daca mesajul este valid dar nu este unul din primele 10 mesaje receptionate in acea zi si deci nu este castigatorul unui premiu instant, consumatorul va primi un mesaj text SMS, astfel: „BIC te felicita! Vei participa la tragerea la sorti saptamanala a promotiei "Very Bic Choice"! Pastreaza bonul sau factura pentru validare.”

 

Informatii suplimentare pot fi obtinute sunând la Info line 021 / 312 61 50  între orele 9:00 a.m. - 17:00 p.m., de luni pâna sambata, cu exceptia sarbatorilor legale, pana la 21 septembrie 2008.

 

 

SECTIUNEA 8. ALOCAREA PREMIILOR SI TRAGERILE LA SORTI

 

8.1 Acordarea premiilor instant un stilou BIC® Easy Clic™

 

Premiile stilou BIC® Easy Clic™ vor fi acordate participantilor la Campanie, prin alocare instant dupa cum urmeaza:

-              Primele 10 mesaje receptionate in ordine cronologica in cursul fiecarei zi, in perioada 18 august – 21 septembrie 2008, vor fi castigatoare ale unui premiu instant. Ordinea receptionarii mesajelor este data de data calendaristica si ora (minute, secunde) a receptionarii mesajelor, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor.

In total vor fi alocate 350 premii instant.

 

8.2 Acordarea premiilor IPod shuffle

 

În fiecare saptamana, participantilor la Campanie, care au trimis mesaje valide li se va acorda, prin tragere la sorti, un total de 100 premii constând dintr-un Ipod shuffle. La fiecare tragere la sorti se vor acorda 20 de premii. In total se vor realiza 5 extrageri saptamanale.

 

Tragerile la sorti lunare se vor efectua electronic si vor avea loc dupa cum urmeaza:

-              pe 26 august 2008  pentru mesajele valide trimise din 18 august 2008 ora 00:00:00 pâna pe data de 24 August 2008 ora 23:59:59; La aceasta extragere se vor acorda 20 premii IPod shuffle

-              pe 2 septembrie 2008  pentru mesajele valide trimise din 25 august 2008 ora 00:00:00 pâna pe data de 31 August 2008 ora 23:59:59; La aceasta extragere se vor acorda 20 premii IPod shuffle

-              pe 9 septembrie 2008  pentru mesajele valide trimise din 1 septembrie 2008 ora 00:00:00 pâna pe data de 7 septembrie 2008 ora 23:59:59; La aceasta extragere se vor acorda 20 premii IPod shuffle

-              pe 16 septembrie 2008  pentru mesajele valide trimise din 8 septembrie 2008 ora 00:00:00 pâna pe data de 14 septembrie 2008 ora 23:59:59; La aceasta extragere se vor acorda 20 premii IPod shuffle

-              pe 23 septembrie 2008  pentru mesajele valide trimise din 15 septembrie 2008 ora 00:00:00 pâna pe data de 21 septembrie 2008 ora 23:59:59; La aceasta extragere se vor acorda 20 premii IPod shuffle.

 

La fiecare tragere la sorti pentru premiile IPod shuffle se vor lua in considerare participantii care au trimis mesaje valide in perioada de campanie corespunzatoare extragerii indiferent daca au mai fost declarati castigatori si ai unui premiu instant.

 

In total se vor acorda 100 premii prin tragere la sorti.

 

La fiecare tragere la sorti vor fi extrase, în prezenta unui avocat, din baza de date cu participantii în promotie care au trimis mesaje valide, un numar de mesaje valide, corespunzatoare numarului de premii acordate conform regulamentului. Participantii care au trimis aceste mesaje vor fi declarati potentiali castigatori ai premiilor urmand a fi validati conform Sectiunii 9 din prezentul regulament. La fiecare tragere la sorti se vor extrage in plus fata de numarul de mesaje castigatoare si cate inca 2 mesaje valide, care vor constitui mesaje de rezerva, în cazul în care unul din participantii care a fost declarat potential castigator al unui IPod shuffle nu va fi validat conform procedurii descrise în Sectiunea 9 de mai jos.

 

Fiecare participant poate castiga un numar nelimitat de premii IPod shuffle cu conditia sa indeplineasca conditiile de inscriere in promotie descrise la sectiunea 7 din prezentul regulament. In cazul in care, se constata ca unul dintre participanti a castigat mai multe premii IPod shuffle se va solicita dovada de achizitie bon fiscal / factura fiscala pentru fiecare mesaj de inscriere in campanie trimis si declarat castigator. In cazul in care exista castigatori extrasi care nu vor putea fi contactati pentru a li se inmana premiile, in termen de 10 zile de la tragerea la sorti, acestia vor pierde calitatea de castigatori si se va apela la rezerve, in ordina extragerii acestora, pentru validarea si acordarea premiilor.

 

Premiile neacordate pana la sfârsitul Campaniei, ramân in proprietatea Organizatorului.

 

 

SECTIUNEA 9. VALIDAREA  SI ACORDAREA PREMIILOR

 

Pentru a fi validat drept câstigator, participantul la Campanie, care a trimis un mesaj valid, desemnat câstigator prin mecanismul de alocare a premiilor instant sau prin mecanismul de tragere la sorti trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 

A.            Sa indeplineasca conditiile descrise în Sectiunea 4 a prezentului Regulament;

 

B.            Sa sune la infoline-ul Campaniei  021 / 312 61 50  (apel cu tarif normal), între orele 09:00 – 17:00, de luni pâna sambata, cu exceptia sarbatorilor legale, în termen de 10 zile lucratoare, începând cu ziua primirii mesajului SMS de înstiintare asupra câstigarii premiului, pentru:

- validarea telefonica a numarului de telefon folosit pentru trimiterea SMS-ului;

- validatea telefonica a bonului / facturii de achizitie a produselor promotionale

- declararea datelor personale: CNP, Nume, Prenume, Adresa Postala pentru expedierea premiului, telefon fix (optional) si adresa de e-mail (optional)

 

Convorbirile telefonice nu vor fi înregistrate.

 

In cazul in care castigatorul nu suna la infoline-ul campaniei in termenul specificat in regulament acesta va fi contactat telefonic de Organizator pentru validarea premiului.

 

C.            Sa prezinte, la cererea Organizatorului, factura fiscala/bonul fiscal care probeaza achizitia produselor promotionale. În sensul prezentului articol, prin a prezenta Organizatorului bonul sau factura fiscala se întelege orice modalitate aleasa de Organizator de a se convinge ca persoana care revendica premiul este în posesia efectiva a facturii fiscale de achizitie a produselor promotionale.

 

D.            Bonul / factura fiscala este in original, întreaga si lizibila;

 

E.            Sa prezinte, la cererea Organizatorului actul de identitate in original si / sau copie (legalizata), în vederea întocmirii procesului verbal si a celorlalte acte necesare ca premiul sa intre în posesia deplina si legala a câstigatorului.

 

In baza unui bon / factura fiscala se va acorda un singur premiu. Pentru revendicarea mai multor premii este necesara prezentarea pentru validare a mai multor bonuri / facturi fiscale diferite. La acordarea unui premiu bonul / factura fiscala corespunzatoare va ramane in posesia Organizatorului.

 

Dupa ce procesul de validare a fost incheiat, Organizatorul va expedia premiul instant câstigatorului, la adresa indicata de acesta.  Premiile pot fi expediate prin posta, prin curier, distribuite de reprezentantii locali BIC sau pot fi ridicate de catre castigator de la una din filialele BIC din tara. Modalitatea de distribuire a premiilor va fi stabilita de organizator impreuna cu castigatorul in urma validarii acestuia. Premiile vor fi revendicate, validate si distribuite pana la data de 30 Octombrie. Organizatorul nu-si asuma responsabilitatea pentru expedieri gresite sau prejudicii pricinuite în timpul expedierii de catre posta sau serviciul de curierat. Câstigatorii nu pot schimba premiul în bani sau pe un alt premiu. Daca curierul / posta returneaza un premiu, din orice motiv, sau daca un câstigator nu-si revendica premiul înregistrat ca livrat, acesta nu mai poate emite nici o pretentie asupra lui.

 

În sensul prezentului Regulament participantul care îndeplineste toate conditiile de mai sus este validat drept câstigator, indiferent daca este sau nu titularul numarului de telefon mobil folosit pentru trimiterea SMS-ului de înscriere în Campanie.

 

La predarea premiului se va completa de catre Organizator impreuna cu castigatorul un Procesul verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde pe langa datele de identificare ale castigatorului (inclusiv CNP), premiul castigat, o declaratie pe proprie raspundere a castigatorului, in sensul ca indeplineste conditiile de participare impuse de prezentul Regulament, data predarii premiului si semnatura acestuia.

 

Participantul la Campanie, care a trimis un mesaj valid desemnat câstigator în urma tragerii la sorti sau in urma alocarii de premii instant si care refuza sau se afla în imposibilitatea de a îndeplini cel putin una dintre conditiile prezentate mai sus, îsi pierde în mod automat calitatea de câstigator si nu poate intra în posesia premiului.

 

În cazul în care câstigatorul unuia dintre premii este o persoana fizica fara capacitate juridica, atunci sunt necesare aprobarea si semnatura parintelui sau a tutorelui legal, pentru a primi premiul respectiv, inclusiv semnarea unei declaratii prin care exonereaza Organizatorul de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului, precum si plata de despagubiri sau reclamatii de orice natura în legatura cu acesta.

 

În cazul în care câstigatorul unuia dintre premii este în incapacitate fizica de a se deplasa, atunci este necesara existenta unei procuri semnata si autentificata la un Notar de catre câstigator, procura ce da dreptul persoanei împuternicite de a primi premiul respectiv, inclusiv semnarea unei declaratii prin care exonereaza Organizatorul de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului, precum si de plata de despagubiri sau reclamatii de orice natura în legatura cu acesta.

 

Daca vor exista premii care nu au fost acordate din urmatoarele motive:

a)            câstigatorul nu a contactat în termenul stabilit organizatorul;

b)            câstigatorul nu a intrat în posesia premiului, din orice alte motive imputabile acestuia;

c)            câstigatorul nu a îndeplinit conditiile de validare solicitate de organizator pentru premiu;

acestea vor ramâne în proprietatea organizatorului.

 

În cazul în care câstigatorul unui premiu nu îndeplineste conditiile de validare, organizatorul va contacta câstigatorul rezerva extras la tragerea la sorti.

Daca dupa epuizarea listei cu câstigatori si rezerva acestora nu se valideaza un câstigator eligibil, premiile nevalidate ramân in proprietatea organizatorului.

 

 

SECTIUNEA 10. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

 

Organizatorul, precum si alte persoane implicate în Campanie nu îsi asuma nici o raspundere pentru eventualele greseli de tipar de pe comunicarile publicitare.

 

Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea bonurilor / facturilor fiscale, de instrainarea acestora si de prezentarea documentelor de validare necorespunzatoare, deteriorate sau falsificate si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de documente  care nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest Regulament pentru a fi validate.

 

Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi in responsabilitatea organizatorului sau a Agentiei implicate in aceasta promotie.

 

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promotionale.

 

 

SECTIUNEA 11. ANGAJAMENTE

 

Prin transmiterea unei mesaj SMS în cadrul participarii la Campania "Very Bic Choice” participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si îsi exprima acordul în privinta acestora.

 

In cadrul participarii la aceasta Campanie, participantii isi pot da acordul ca, în cazul în care vor câstiga, numele, localitatea de resedinta si fotografia lor sa poata fi facute publice si folosite în scopuri publicitare de catre Organizator, în diverse materiale tiparite, audio si video, fara a avea nici o pretentie materiala. Organizatorul are obligatia legala de a face publice numele câstigatorilor si premiul câstigat de acestia. Aceste informatii vor fi publicate pe site-ul promotiei: www.infopromotii.ro.

 

Prin simpla participare la promotie, participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale comunicate reprezentantilor Organizatorului BIC ROMANIA MARKETING & DISTRIBUTION SRL sa intre în baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite în viitor pentru a transmite noi oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale. Participantul la promotie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul la opozitie (art. 15).

 

Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, înaintând o solicitare în scris, trimisa Organizatorului prin posta, la adresa specificata în prezentul regulament (costurile de expediere vor fi rambursate la cerere, la tariful standard, non urgent), confirmarea faptului ca datele care ii  privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001. 

 

Scopurile constituirii si administrarii bazei de date sunt: desemnarea câstigatorilor prezentei promotii, realizarea de rapoarte statistice, informarea participantilor prin SMS cu privire la alte actiuni desfasurate în viitor (noi oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing).

 

Participantilor la promotie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a promotiei (contravaloarea SMS-urilor trimise la numarul 1854, sau cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea consultarii paginii promotiei si a Regulamentului Oficial de Desfasurare al Promotiei.

 

 

SECTIUNEA 12. LIMITAREA RASPUNDERII

 

Predarea bonului / facturii fiscale de catre castigator unor persoane neautorizate de catre Organizator, exonereaza Organizatorul de orice raspundere si / sau obligatie fata de participantii respectivi.

 

Imposibilitatea participantului castigator de a utiliza premiul din diverse motive exonereaza Organizatorul de orice raspundere si / sau obligatie.

 

Mesajele / revendicarile receptionate înainte sau dupa perioada mentionata în regulament in Sectiunea 8 nu se iau în considerare.

 

Ordinea receptionarii mesajelor este data de data calendaristica si ora (minute, secunde) a receptionarii mesajelor, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor.

 

Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru pierderile sau întârzierile mesajelor SMS, generate de retelele de telefonie mobila (Vodafone, Orange sau Cosmote) sau de oricare alte defectiuni tehnice care nu sunt provocate de catre Organizator sau pentru mesajele SMS trimise la alt numar decat 1854.

 

Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru situatiile în care mai multe persoane revendica acelasi mesaj valid.

 

Organizatorul nu îsi asuma nici o raspundere si nu va fi parte în cazurile referitoare la pretentii asupra drepturilor de proprietate asupra bonului / facturii fiscale care a fost declarat câstigator în urma tragerii la sorti.

 

Organizatorul îsi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta in campanie care, prin comportament fraudulos, afecteaza bunul mers al campaniei.

 

Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra acestora nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul campaniei va acorda premiul primei persoane care s-a prezentat pentru revendicarea premiului cu bonul / factura fiscala care atesta realizarea achizitiei, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. In baza unui bon / factura fiscala se va acorda un singur premiu. Pentru revendicarea mai multor premii este necesara prezentarea pentru validare a mai multor  bonuri / facturi fiscale diferite.

 

Organizatorul nu are nici o obligatie de a întretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necâsigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.

 

Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data de 31 octombrie 2008, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

 

Produsele participante la promotie care nu vor fi vandute pana la data de 21 septembrie2008 inclusiv, vor ramane in continuare pe piata pana la epuizarea stocurilor, fara nici o obligatie din partea Organizatorului legata de participarea in promotie sau acordarea premiilor pentru produsele cumparate dupa aceasta data.

 

 

SECTIUNEA 13. TAXE

 

Organizatorul Campaniei va fi responsabil pentru calcularea, retinerea si virarea impozitului pe venitul din premii, conform Capitolului VIII al Titlului III din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003. Impozitul de 16% datorat conform art. 77 alin. 1 din Codul Fiscal se va aplica asupra venitului net, determinat ca diferenta între venitul din premii si suma reprezentând venit neimpozabil, fiind impozit final.

 

De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.

 

 

SECTIUNEA 14. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

 

Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor / câstigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

 

Participantul la promotie, în calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).

 

 

SECTIUNEA 15. ANUNTAREA CÂSTIGATORILOR PREMIILOR

 

În conformitate cu legislatia în vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele câstigatorilor si câstigurile acordate in tragerile la sorti din cadrul acestei Campanii. Lista câstigatorilor va fi publicata pe site-ul www.infopromotii.ro pe toata perioada desfasurarii promotiei.

 

 

SECTIUNEA 16. FORTA MAJORA

 

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora înseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-si îndeplini obligatiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii în vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc.

 

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, împiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi impiedicata sau întârziata, conform art.1082 si 1083 C.civ.

Organizatorul daca invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor la promotie, în termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

 

SECTIUNEA 17. LITIGII

 

In cazul unor litigii aparute între Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.

Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre solutionare instantelor competente române de la sediul Organizatorului.

Prezentul regulament este guvernat de legislatia româneasca.

În cazul în care una sau mai multe prevederi ale acestui regulament sunt declarate nule si neavenite sau neexecutorii, celelalte clauze vor ramâne în vigoare.

 

 

SECTIUNEA 18. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Regulamentul oficial al campaniei promotionale "Very Bic Choice” va fi publicat pe site-ul www.infopromotii.ro si va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la Info line 021 / 312 61 50  de luni pana sambata intre orele 9:00 – 17:00 (exclusiv in sarbatorile legale).

Participarea la aceasta promotie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

 

BIC ROMANIA MARKETING & DISTRIBUTION SRL

prin imputernicit

Nu avem elemente multimedia.
Cipri (IS) in 18 august 2008, 23:00
slabuta promotia... cea de anul trecut a fost mai buna :) o intrebare : ce mesaj va primi potentialul castigator a unui iPod shuffle ?
Alin (Iasi) in 25 august 2008, 00:00
primele 10 sms-uri sunt de la ora 0:00:00 sau de la 9:00:00? oare departajarea se face la zecimi de secunda?
Moderator 1 (Infopromotii) in 25 august 2008, 11:47
Salut, Nicu,

Conform regulamentului, numaratoarea incepe de la ora 0:00. Succes!

Cipri,

Castigatorul unui iPod Shuffle va primi un mesaj prin care va fi instiintat ca a castigat un iPod Shuffle si va primi instructiuni de validare.
florentina codruta (cernavoda) in 28 august 2008, 01:25
daca am cumparat produse bic, si pe bon imi par produse de papetarie? pot parrticipa la acest concurs> sau trebuie sa scrie clar pe bon pix bic?
Moderator 2 (Infopromotii) in 28 august 2008, 10:27
Draga Florentina,

Am transmis intrebarea ta organizatorilor si vom reveni imediat ce vom primi un raspuns.

Mult succes!
Moderator 2 (Infopromotii) in 29 august 2008, 13:56
Draga Florentina,
Organizatorii ne-au confirmat ca poti participa fara probleme la promotie cu acest bon chiar daca nu apare numele exact al produsului.
Iti uram mult succes!
valentin (motru) in 01 septembrie 2008, 10:10
pt cei curiosi ce va primi cel care castiga un ipod.. va fii sunat.va spun sigur pt ca eu sunt unul dinte ei. mult succes tuturor
alexandra (bucuresti) in 01 septembrie 2008, 16:57
hey!!!!Am reusit si eu sa castig un stilou dar ipod-ul e vro sansa sa il castig?
lavinia (tg-jiu) in 01 septembrie 2008, 17:02
Cand se actualizeaza lista castigatorilor?Eu am castigat, am fost sunata,dar nu apar pe lista.
Alin (Iasi) in 02 septembrie 2008, 18:02
Pe care lista nu apare Lavinia? A aparut lista castigatorilor? Unde este?
Moderator 2 (Infopromotii) in 03 septembrie 2008, 09:16
Draga Nicu,
Lista castigatorilor nu a fost inca publicata. Probabil ca asta vroia sa spuna si Lavinia. Imediat ce va sosi de la organizatori situatia castigatorilor veti gasi lista publicata pe site. Pana atunci va uram mult succes tuturor!
speranta (bucuresti) in 07 septembrie 2008, 11:51
Buna,ziua! Lista unde-i cu castigatorii?
Moderator 2 (Infopromotii) in 08 septembrie 2008, 11:22
Dragii nostri,
Lista de castigatori o puteti vizualiza de acum in sectiunea castigatori.
Multa bafta tuturor!
alexandra (bucuresti) in 21 septembrie 2008, 22:02
buna!!!Am spus mai devreme ca am castigat un stiulou am uitat sa sunt ca sa imi pot revendica premiul dar nici ei nu m-au sunat as vrea sa stiu daca mai pot suna sa imi revendic premiul deoare ce din cate am intels eu din regulamet pot sa sunt doar pana la data de 21 septembrie????Multumesc!!!
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Very Bic Choice"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Very Bic Choice

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media