CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Vacanta de vis in Paradis

Vacanta de vis in Paradis

Prin tragere la sorti: 13 x excursie de 8 zile (7 nopti) pentru 2 persoane, in Varadero (Cuba); 84 x camera foto subacvatica Canon; 1344 x papucei de plaja.

Cumpara cel putin un produs participant si trimite codul unic de pe ambalaj prin SMS la 1876. Pastreaza ambalajul pentru validare!

Perioada promoţiei: 07 iunie - 15 octombrie 2010

Documente conexe

Promotie expirata
7 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
Citeste si Actele aditionale 1 si 2!

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

”Vacanta de vis in Paradis”


SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI
1.1    Organizatorul campaniei promotionale “Vacanta de Vis in Paradis!” (numita in cele ce urmeaza “Campania”)  este S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.A., cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii nr. 291, jud. Prahova, avand notificarea inregistrata la ANSPDCSP sub nr. 2220 numita in cele ce urmeaza “Organizator”.
1.2    Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.3    Campania se va desfasura la nivel national in Romania si in Republica Moldova, in perioada 07 Iunie 2010 ora 00.00 – 29 August 2010 ora 23.59 inclusiv, prin intermediul S.C. INTERTEL COMMUNICATIONS S.R.L. cu sediul social in Bucuresti Str. Luigi Cazzavillan Nr. 36-38, Et. 6, Ap. 16, Sector 1 si Punct de lucru in str Barbu Mumuleanu nr 43, sector 2, numita in cele ce urmeaza “Agentia”.

SECTIUNEA 2. PRODUSE PARTICIPANTE
2.1    Produsele participante la Campanie sunt cele marca Dero „Plimbare in Paradis” 450g, 1.8kg, 2kg si 4kg (marca inregistrata apartinand  Unilever) si cele marca Coccolino „Plimbare in paradis” 2l (marca inregistrata apartinand Unilever) (numite in cele ce urmeaza “produse participante”), comercializate in ambalaje promotionale, purtand insemnele acestei Campanii.
2.2    Ambalajele produselor participante la Campanie vor avea inscriptionat pe ambalaj (punga de Dero, respectiv sticla de Coccolino) un cod unic alfanumeric format din 8 caractere de tipul o litera + 7 cifre, scrise impreuna, fara spatii sau alte semne/caractere intre ele.
 
SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1    La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania si Republica Moldova, cu varsta de peste 18 ani, cu exceptia angajatilor Organizatorilor, ai Agentiei si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).
3.2    Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
3.3    Participantii trebuie sa pastreze produsele participante astfel incat, conform Regulamentului, in cazul contactarii lor ca potentiali castigatori, sa poata confirma codul unic reprezentantului Agentiei si sa poata prezenta ambalajul produsului pentru validare, conform art. 6.9. de mai jos.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
4.1.    Pentru a participa la aceasta Campanie consumatorii trebuie sa achizitioneze cel putin un produs participant la Campanie si sa se inscrie in Campanie trimitand, in perioada 07 Iunie 2010 ora 00.00 – 29 August 2010 ora 23.59 inclusiv, codul unic descoperit pe ambalajul produsului participant (Dero sau Coccolino), conform art.4.2 de mai jos.
4.2.    Inscrierea in Campanie se face prin trimiterea prin mesaj tip SMS (numit in continuare „SMS”) la numarul de telefon 1876 (cu tariful normal, fara suprataxa, in retelele de telefonie mobila din Romania Vodafone, Orange, Cosmote si Zapp, si in retelele de telefonie mobila din Republica Moldova Orange si Moldcell), in intervalul 07 Iunie 2010 ora 00.00 – 29 August 2010 ora 23.59 (data limita de primire a SMS-urilor de participare la Campanie), a codului unic descoperit pe ambalajul produsului participant fara niciun spatiu , alt semn de punctuatie sau alta informatie.
4.3.    Fiecare cod unic descoperit pe ambalajul produsului participant poate fi inscris in Campanie o singura data printr-un SMS, indiferent de numarul de telefon mobil de la care este trimis, indiferent ca este inscris de un consumator din Romania, prin retelele de telefonie mobila din Romania, sau din Republica Moldova, prin retelele de telefonie mobila din aceasta tara, mentionate la art.4.2 de mai sus.
4.4.    Fiecare participant se poate inscrie in Campanie cu maxim 5 (cinci) coduri valide intr-o singura zi. Fiecare cod transmis in plus fata de limita mentionata nu va fi validat. Pentru inscrierea in Campanie a consumatorului cu cod unic ce depaseste limita de inscrieri aferenta unei zile, consumatorul respectiv se va putea inscrie prin trimiterea acelui cod in ziua urmatoare.
4.5.    Pentru ca un SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
-    sa contina un cod unic in forma mentionata in cadrul articolul 2.2 de mai sus, descoperit pe ambalajul unui produs participant,
-    codul sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie , si
-    codul unic sa fie primit la numarul 1876 in perioada Campaniei.
4.6.    Fiecare SMS este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis la numarul de telefon 1876  participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin SMS, unul din urmatoarele raspunsuri:
Daca mesajul nu indeplineste conditiile prevazute la art.4.2 – art.4.6. de mai sus, respectiv nu contine un cod unic corect si/sau complet, atunci raspunsul va fi: „Codul trimis este incorect. Verifica si trimite un cod corect. Pentru intrebari, poti apela, in perioada campaniei, infoline 0212019770!” in cazul SMS-urilor primite in Romania si  „Codul trimis este incorect. Verifica si trimite un cod corect. Pentru intrebari, poti apela, in perioada campaniei, infoline 022507777!” in cazul SMS-urilor trimise din Rep. Moldova.
Daca mesajul contine un cod unic corect, dar care a mai fost trimis/inscris anterior in Campanie, de pe acelasi numar de telefon, atunci raspunsul va fi: „Ai folosit deja acest cod. Trimite alt cod unic. Pentru intrebari, poti apela, in perioada campaniei, infoline 0212019770!” in cazul SMS-urilor primite in Romania si „Ai folosit deja acest cod. Trimite alt cod unic. Pentru intrebari, poti apela, in perioada campaniei, infoline 022507777!” in cazul SMS-urilor trimise din Rep. Moldova.
Daca mesajul contine un cod unic corect, dar care a mai fost trimis/inscris anterior in Campanie, de pe alt numar de telefon, atunci raspunsul va fi: „Acest cod unic a fost deja inregistrat in Campanie. Incearca cu un nou cod unic. Pentru intrebari, poti apela, in perioada campaniei, infoline 0212019770!” in cazul SMS-urilor primite in Romania si „Acest cod unic a fost deja inregistrat in Campanie. Incearca cu un nou cod unic. Pentru intrebari, poti apela, in perioada campaniei, infoline 022507777!” in cazul SMS-urilor trimise din Rep. Moldova.
Daca mesajul contine un cod unic corect, care nu a mai fost trimis/inscris anterior in Campanie de pe un numar de telefon mobil, atunci mesajul receptionat va fi: „Felicitari! Codul a fost inscris cu succes si participi la extragerea din [data extragerii]. Pentru validare, pastreaza ambalajul cu codul unic! Detalii la 0212019770!” in cazul SMS-urilor primite in Romania si „Felicitari! Codul a fost inscris cu succes si participi la extragerea din [data extragerii]. Pentru validare, pastreaza ambalajul cu codul unic! Detalii la 022507777!” in cazul SMS-urilor trimise din Rep. Moldova.
In situatia in care un participant se inscrie in campanie cu mai mult de 5 (cinci) coduri valide in aceeasi zi, incepand cu cel de-al saselea cod transmis va primi urmatorul mesaj: Ups! Ai depasit limita de 5 coduri permisa astazi. Codul tau NU a fost inscris in Campanie. Incearca maine din nou. Detalii la 0212019770!” in cazul SMS-urilor primite in Romania si „Ups! Ai depasit limita de 5 coduri permisa astazi. Codul tau NU a fost inscris in Campanie. Incearca maine din nou. Detalii la 022507777!” in cazul SMS-urilor trimise din Rep. Moldova.
In situatia in care un participant incearca inscrierea in campanie inainte de data inceperii acesteia, participantul va primi urmatorul mesaj de raspuns: Campania Vacanta de vis in Paradis incepe pe 7 iunie. Te asteptam atunci cu cat mai multe coduri valide! Urmareste detalii pe www.dero.ro!” in cazul SMS-urilor primite in Romania si „Campania Vacanta de vis in Paradis incepe pe 7 iunie. Te asteptam atunci cu cat mai multe coduri valide! Urmareste detalii pe www.dero.ro!” in cazul SMS-urilor trimise din Rep. Moldova.
In situatia in care un participant incearca inscrierea in campanie dupa incheierea campaniei, participantul va primi urmatorul mesaj de raspuns: Campania Vacanta de vis in Paradis s-a incheiat pe 29 august! Multumim pentru participare si te asteptam la campaniile viitoare. Detalii pe www.dero.ro!” in cazul SMS-urilor primite in Romania si „Campania Vacanta de vis in Paradis s-a incheiat pe 29 august! Multumim pentru participare si te asteptam la campaniile viitoare. Detalii pe www.dero.ro]!” in cazul SMS-urilor trimise din Rep. Moldova.
La tragerile la sorti nu vor participa SMS-urile care nu cuprind informatiile solicitate conform art. 4.2 de mai sus, in care participantii furnizeaza coduri incomplete/incorecte, precum si SMS-urile primite in afara perioadei precizate in prezentul Regulament.
4.7.    Organizatorii Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de telefon 1876, precum si pentru mesajele trimise dupa terminarea Campaniei sau expediate la un alt numar de telefon;
pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art.4.6. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorilor;
daca  numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Campanie;
daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns pentru fiecare mesaj primit;
pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens.   
4.7.    Dupa data limita de primire a mesajelor (29 August 2010 ora 23.59), Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor SMS la numarul de telefon al Campaniei.
4.8.    In cazul in care un consumator reclama ca nu s-a putut inscrie in Campanie cu un anumit cod unic, atunci se va implementa urmatoarea procedura de solutionare a reclamatiei respective: Organizatorul ii va solicita consumatorului ce formuleaza reclamatia sa prezinte in termen de 48 de ore de la data formularii acelei reclamatii, dovada detinerii in original a ambalajului pe care figureaza codul unic revendicat. Consumatorul poate face dovada detinerii codului unic revendicat in original prin prezentarea ambalajului promotional cu acest cod la adresa Organizatorului din Str. Barbu Mumuleanu Nr. 43, Sect. 2, Bucuresti (pentru inscrierile efectuate din Romania) sau la adresa din str. Tighina 65, et. 3, of. 310, Chisinau, Republica Moldova, MD-2001 (pentru inscrierile efectuate de consumatori din Republica Moldova). In masura in care codul unic revendicat de catre un consumator a mai fost inscris anterior in Campanie, atunci Organizatorul il va contacta pe consumatorul care a inscris prima oara acest cod si ii va solicita sa faca dovada detinerii in original, a produsului, pe care este mentionat codul unic inscris in Campanie. Dovada se face conform procedurii detaliata in prezentul articol. Consumatorul care dovedeste ca detine produsul pe care este mentionat codul unic revendicat va fi inscris in Campanie.

SECTIUNEA 5. PREMIILE
5.1    In cadrul prezentei Campanii promotionale se vor acorda urmatoarele premii:
a.    12 premii saptamanale, constand intr-o excursie de 8 zile (7 nopti), pentru 2 persoane (castigatorul si un insotitor desemnat de acesta) in Varadero, Cuba, in perioada 13 – 20 Noiembrie 2010; marele premiu cuprinde transport cu avionul pe ruta Bucuresti-Amsterdam-Varadero, tur si retur, transport de la aeroport la hotel tur si retur, cazare 8 zile (7 nopti) in camera dubla stanard la Hotelul Iberostar Varadero de 5 stele, masa in regim all inclusiv, asigurari medicale, taxa de aeroport si 700 Euro bani de cheltuiala. Structura marelui premiu si procedura de acordare sunt detaliate la art.6 de mai jos.
b.    84 premii zilnice, constand in cate o camera foto subacvatica marca Canon D10 in valoare de 1,172.73 ron fiecare.
c.    1.344 premii orare, constand in cate o papucei de plaja, in valoare de 7.40 ron fiecare.
5.2    Saptamanal in perioada, 07 Iunie 2010 ora 00.00 – 29 August 2010 ora 23.59 se acorda prin tragere la sorti, cate 120 premii (unul din categoria premiilor saptamanale, 7 din categoria premiilor zilnice si 112 din categoria premiilor orare). Procedura de acordare a premiilor si validare a castigatorilor este prezentata la Sectiunea 6 din prezentul Regulament.
5.3    Valoarea premiilor ce depasesc suma de 600 ron, include valoarea mentionata la art.5.1 de mai sus, la care se adauga si valoarea impozitului, ce va fi retinut la sursa. Valoarea comerciala totala a premiilor acordate  in cadrul prezentei Campanii este de 350.000 RON.
5.4    Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului vreunui potential castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prevederilor prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului. In asemenea cazuri, Organizatorii isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile respective.

SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR
6.1.    Extragerea electronica aleatorie a codurilor unice castigatoare ale premiilor mentionate la art. 5.1 de mai sus va avea loc in fiecare zi de vineri, pentru saptamana anterioara.
6.2.    Fiecare extragere va avea loc la ora 10.00, la sediul Agentiei, in prezenta unei comisii formata dintr-un reprezentant al Organizatorului, unul al Agentiei si un notar public.
6.3.    In cadrul fiecarei extrageri electronice aleatoare se vor desemna cate un castigator si rezerve aferente acestuia, conform art.6.9 de mai jos. Ordinea in care se vor extrage rezervele va fi mentionata in incheierea de certificare intocmita de notarul public ce asista la tragerile la sorti. Fiecare extragere se va face din baza de date formata din totalitatea codurilor inscrise in intervalul de participare anterior fiecarei extrageri, conform procedurii detaliata la art.6.9 de mai jos. Un mesaj odata extras nu va mai fi reintrodus in baza de date pentru a participa la extragerile ulterioare.
6.4.    Potentialii castigatori ai Campaniei promotionale desemnati prin tragere la sorti vor fi contactati, de catre un reprezentant al Organizatorului, pe numarul de telefon pe care l-au inscris in Campanie pentru a fi validati. Reprezentantul Organizatorului va comunica persoanei care va raspunde la numarul de telefon de la care s-a primit sau alaturi de care a fost inscris codul extras potential castigator identitatea si scopul apelului si ii va solicita sa confirme participarea sa la Campanie, codul extras castigator si suplimentar tipul de produs participant achizitionat. Daca codul unic corespunde cu cel extras castigator, acestuia ii vor fi solicitate numele, prenumele, varsta si adresa completa, dupa obtinerea in prealabil a acordului expres si neechivoc pentru introducerea datelor sale personale in baza de date a Organizatorului, prelucrata de Agentie, in vederea validarii si atribuirii premiilor.
6.5.    In cazul in care participantul a inscris in Campanie mai multe coduri unice, acestea vor fi comunicate pe rand reprezentantului Organizatorului, pana la individualizarea codului extras castigator. Imposibilitatea participantului de a comunica telefonic codul unic extras castigator, constatarea unor neconcordante intre codul comunicat telefonic si cel extras castigator sau refuzul potentialului castigator, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale duce la invalidarea ca potential castigator si pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, iar reprezentantii Organizatorul vor proceda in vederea validarii la contactarea rezervelor, in ordinea in care acestea au fost extrase, validarea urmand a avea loc dupa procedura prevazuta in prezentul articol.
6.6.    In cazul in care niciunul dintre participantii extrasi ca si rezerve pentru castigarea unui premiu nu indeplineste conditiile mentionate in prezentul Regulament si nu poate fi validat final, premiul respectiv va ramane la dispozitia Organizatorului urmand a nu mai fi atribuit.
6.7.    Fiecare potential castigator va fi apelat in termen de 48 de ore de catre un reprezentant al Organizatorului pentru a fi validat telefonic. In conditiile in care un potential castigator nu poate fi contactat in cele 48 de ore (prin imposibilitate de contactare se intelege ca de exemplu dar fara a se limita la situatiile in care numarul de telefon nu este alocat, telefonul este inchis sau numarul respectiv nu poate fi contactat etc) acesta va fi invalidat.
6.8.    Premiile orare si zilnice atribuite prin tragere la sorti vor fi puse in posesia castigatorilor prin grija Organizatorului in termen de 30 zile de la data validarii lor telefonice. Fiecare castigator este obligat sa prezinte reprezentantului Organizatorului ambalajul promotional cu codul desemnat castigator pentru a fi validat final si a i se atribui premiul, in caz contrar Organizatorul rezervandu-si dreptul de a-l invalida si de a nu mai atribui premiul respectiv. De asemenea, in cazul in care reprezentantul Organizatorului constata existenta oricaror neconcordante intre datele comunicate telefonic si cele din documentul de identitate prezentat de castigator sau de pe produsul prezentat, acesta va fi invalidat fara nicio despagubire sau alt premiu in contrapartida, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv. Validarea finala a castigatorilor campaniei si stabilirea conditiilor de atribuire a premiului se va consemna printr-un proces-verbal de validare.
6.9.    Codurile unice castigatoare vor fi alese printr-un mecanism informatic automat, prin extragere aleatorie. In fiecare saptamana, extragerile se vor desfasura astfel:
6.9.1.    in cadrul primei extrageri, care va avea loc pe data de 18 iunie 2010 si la care vor participa inscrierile din Campanie facute in perioada 7 iunie ora 00.00 -13 iunie 2010 ora 23.59, se vor extrage 120 de coduri castigatoare (1 premiu saptamanal, 7 premii zilnice si 112 premii orare) precum si cate 3 rezerve pentru premiul saptamanal, 21 rezerve pentru premiile zilnice, 336 de rezerve pentru premiile orare, adica 360 de rezerve in total;
6.9.2.    in cadrul celei de-a doua extrageri, care va avea loc pe data de 25 iunie 2010 si la care vor participa inscrierile din Campanie facute in perioada 14 iunie 2010 ora 00.00 - 20 iunie 2010 ora 23.59, se vor extrage 120 coduri castigatoare (1 premiu saptamanal, 7 premii zilnice si 112 premii orare) precum si cate 3 rezerve pentru premiul saptamanal, 21 rezerve pentru premiile zilnice, 336 de rezerve pentru premiile orare, adica 360 de rezerve in total;
6.9.3.    in cadrul celei de-a treia extrageri, care va avea loc pe data de 2 iulie 2010 si la care vor participa inscrierile din Campanie facute in perioada 21 iunie 2010 ora 00.00 - 27 iunie 2010 ora 23.59, se vor extrage 120 coduri castigatoare (1 premiu saptamanal, 7 premii zilnice si 112 premii orare) precum si cate 3 rezerve pentru premiul saptamanal, 21 rezerve pentru premiile zilnice, 336 de rezerve pentru premiile orare, adica 360 de rezerve in total;
6.9.4.    in cadrul celei de-a patra extrageri, care va avea loc pe data de 9 iulie 2010 si la care vor participa inscrierile din Campanie facute in perioada 28 iunie 2010 ora 00.00 - 4 iulie 2010 ora 23.59, se vor extrage 120 coduri castigatoare (1 premiu saptamanal, 7 premii zilnice si 112 premii orare) precum si cate 3 rezerve pentru premiul saptamanal, 21 rezerve pentru premiile zilnice, 336 de rezerve pentru premiile orare, adica 360 de rezerve in total;
6.9.5.    in cadrul celei de-a cincea extrageri, care va avea loc pe data de 16 iulie 2010 si la care vor participa inscrierile din Campanie facute in perioada 5 iulie 2010 ora 00.00 – 11 iulie 2010 ora 23.59, se vor extrage 120 coduri castigatoare (1 premiu saptamanal, 7 premii zilnice si 112 premii orare) precum si cate 3 rezerve pentru premiul saptamanal, 21 rezerve pentru premiile zilnice, 336 de rezerve pentru premiile orare, adica 360 de rezerve in total;
6.9.6.    in cadrul celei de-a sasea extrageri, care va avea loc pe data de 23 iulie 2010 si la care vor participa inscrierile din Campanie facute in perioada 12 iulie 2010 ora 00.00 - 18 iulie 2010 ora 23.59, se vor extrage 120 coduri castigatoare (1 premiu saptamanal, 7 premii zilnice si 112 premii orare) precum si cate 3 rezerve pentru premiul saptamanal, 21 rezerve pentru premiile zilnice, 336 de rezerve pentru premiile orare, adica 360 de rezerve in total;
6.9.7.    in cadrul celei de-a saptea extrageri, care va avea loc pe data de 30 iulie 2010 si la care vor participa inscrierile din Campanie facute in perioada 19 iulie 2010 ora 00.00 - 25 iulie 2010 ora 23.59, se vor extrage 120 coduri castigatoare (1 premiu saptamanal, 7 premii zilnice si 112 premii orare) precum si cate 3 rezerve pentru premiul saptamanal, 21 rezerve pentru premiile zilnice, 336 de rezerve pentru premiile orare, adica 360 de rezerve in total;
6.9.8.    in cadrul celei de-a opta extrageri, care va avea loc pe data de 6 august 2010 si la care vor participa inscrierile din Campanie facute in perioada 26 iulie 2010 ora 00.00 – 1 august 2010 ora 23.59, se vor extrage 120 coduri castigatoare (1 premiu saptamanal, 7 premii zilnice si 112 premii orare) precum si cate 3 rezerve pentru premiul saptamanal, 21 rezerve pentru premiile zilnice, 336 de rezerve pentru premiile orare, adica 360 de rezerve in total;
6.9.9.    in cadrul celei de-a noua extrageri, care va avea loc pe data de 13 august 2010 si la care vor participa inscrierile din Campanie facute in perioada 2 august 2010 ora 00.00 - 8 august 2010 ora 23.59, se vor extrage 120 coduri castigatoare (1 premiu saptamanal, 7 premii zilnice si 112 premii orare) precum si cate 3 rezerve pentru premiul saptamanal, 21 rezerve pentru premiile zilnice, 336 de rezerve pentru premiile orare, adica 360 de rezerve in total;
6.9.10.    in cadrul celei de-a zecea extrageri, care va avea loc pe data de 20 august 2010 si la care vor participa inscrierile din Campanie facute in perioada 9 august 2010 ora.00.00 - 15 august 2010 ora 23.59, se vor extrage 120 coduri castigatoare (1 premiu saptamanal, 7 premii zilnice si 112 premii orare) precum si cate 3 rezerve pentru premiul saptamanal, 21 rezerve pentru premiile zilnice, 336 de rezerve pentru premiile orare, adica 360 de rezerve in total;
6.9.11.    in cadrul celei de-a unsprezecea extrageri, care va avea loc pe data de 27 august 2010 si la care vor participa inscrierile din Campanie facute in perioada 16 august 2010 ora 00.00 - 22 august 2010 ora 23.59, se vor extrage 120 coduri castigatoare (1 premiu saptamanal, 7 premii zilnice si 112 premii orare) precum si cate 3 rezerve pentru premiul saptamanal, 21 rezerve pentru premiile zilnice, 336 de rezerve pentru premiile orare, adica 360 de rezerve in total;
6.9.12.    in cadrul celei de-a douasprezecea extrageri, care va avea loc pe data de 3 septembrie 2010 si la care vor participa inscrierile din Campanie facute in perioada 23 august 2010 ora 00.00 - 29 august 2010 ora 23.59, se vor extrage 120 coduri castigatoare (1 premiu saptamanal, 7 premii zilnice si 112 premii orare) precum si cate 3 rezerve pentru premiul saptamanal, 21 rezerve pentru premiile zilnice, 336 de rezerve pentru premiile orare, adica 360 de rezerve in total;
6.9.13.    La fiecare extragere se vor extrage premiile in urmatoarea ordine: primul este premiul saptamanal, apoi se extrag rezervele corespunzatoare acestui premiu, apoi premiile zilnice si rezervele corespunzatoare acestora si la final premiile orare si rezervele corespunzatoare acestora.
6.10.    Dupa fiecare extragere baza de date cu coduri pentru extragere se va reseta in asa fel incat la extragerea urmatoare sa participe numai intrarile efectuate in intervalele mentionate la art.6.9 de mai  sus.
6.11.    Neindeplinirea uneia dintre conditiile descrise in prezentul regulament, refuzul de a comunica datele personale, constatarea oricaror neconcordante intre datele comunicate telefonic si cele din mesajul extras drept castigator, conduce automat la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului castigat, reprezentantii Organizatorul vor proceda in vederea validarii la contactarea rezervelor, in ordinea in care acestea au fost extrase, validarea urmand a avea loc dupa procedura prevazuta in prezentul capitol.
6.12.    Fiecare castigator al unui premiu saptamanal al Campaniei trebuie sa se prezinte in locatia comunicata telefonic de reprezentantul Organizatorulu pentru validarea sa finala cu documentul de identitate, in original, si produsul participant achizitionat in perioada Campaniei, pe care se afla inscris codul unic ce a fost comunicat telefonic conform art.6.4 de mai sus.
6.13.    In cazul in care reprezentantul autorizat al Organizatorului constata, cu ocazia intocmirii procesului-verbal de validare, existenta oricaror neconcordante intre datele comunicate telefonic si cele prezentate de acesta conform actului sau de identitate si/sau produsului/sticker-ului prezentat, potentialul castigator va fi invalidat si pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.
6.14.    Dupa validarea finala a fiecarui castigator saptamanal in termen de 30 zile de la incheierea procesului-verbal de validare, Organizatorul, prin intermediul Agentiei, va indeplini toate formalitatile necesare in vederea acordarii premiului, suportand toate costurile aferente acestor formalitati. Documentele de calatorie aferente marelui premiu ii vor fi livrate castigatorului, prin curier, pe adresa comunicata in procesul-verbal de validare, in termen de 30 zile de la semnarea procesului-verbal de validare finala. La momentul predarii documentelor de calatorie se va intocmi un proces-verbal de predare-primire, iar castigatorul va completa si semna toate documentele aferente atribuirii.
6.15.    Dupa inmanarea tuturor documentelor aferente excursiei castigate, orice obligatie a  Organizatorului fata de castigatorul marelui premiu si/sau insotitorul acestuia inceteaza.
6.16.    Existenta sau aparitia pana la data plecarii in excursie a oricarei cauze de impiedicare a castigatorului si/sau a insotitorului acestuia de a beneficia de excursie duce la pierderea premiului si nu naste nici o obligatie de compensare, despagubire sau de alta natura in sarcina Organizatorului.
6.17.    Procesul-verbal de validare si atribuire a premiilor orare, zilnice si saptamanale va fi semnat de castigator si reprezentantul Organizatorului si completat cu urmatoarele date personale ale castigatorului: nume, prenume, adresa completa, numar de telefon si CNP (pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii, doar in cazul premiilor zilnice si saptamanale).
6.18.    Organizatorul nu se va implica in nici un mod in formalitatile si platile necesare eliberarii documentelor de calatorie care ii privesc in mod personal pe castigatorul premiului si pe insotitorul acestuia (pasaport, asigurare de sanatate, acorduri, autorizatii, etc), daca aceste documente nu exista sau nu sunt valabile din orice motiv. Toate obligatiile si formalitatile necesare in vederea eliberarii unor asemenea documente sunt in sarcina acestora.
6.19.    Numele castigatorilor Campaniei si premiile castigate vor fi publicate pe site-ul www.dero.ro dupa validarea lor finala, dupa data de 10 Septembrie 2010.

SECTIUNEA 7. DIVERSE
7.1.    Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
7.2.    Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, castigatorii Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorilor, operata de catre S.C. Intertel Communications S.R.L. in vederea efectuarii tragerilor la sorti, validarii si expedierii/atribuirii premiilor si, indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.
7.3.    La cererea expresa a castigatorilor, Organizatorii vor asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, castigatorii premiilor Campaniei vor trimite Organizatorilor pe adresa Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 42-44, Cladire B1-B2, etj 4, Sector 1, o cerere intocmita în forma scrisa, datata si semnata.
7.4.    Regulamentul Oficial al Campaniei va fi publicat pe site-ul www.dero.ro in data 4 iunie 2010 si va fi disponibil gratuit prin apel la 0212019770 (numar cu tarif normal in Romania, in intervalul orar 7:00 – 23:00 de Luni pana Vineri pe toata perioada de desfasurare a Campaniei) si la 022507777 (numar cu tarif normal in Republica Moldova, in intervalul orar 7:00 – 23:00 de Luni pana Vineri pe toata perioada de desfasurare a Campaniei)  sau solicitare scrisa la adresa str. Tighina 65, et. 3, of. 310, Chisinau, Republica Moldova, MD-2001.
Nu avem elemente multimedia.
Alexandra (Timisoara) in 08 septembrie 2010, 00:02
Pana la prima data stabilita pentru incheierea promotiei, 29 aug, s-au castigat 11 vacante si 70 de camere foto. Sa inteleg ca pentru perioada de prelungire ce se va incheia pe 15 oct, au mai ramas 2 vacante si 14 camere foto?
Moderator 2 (Infopromotii) in 08 septembrie 2010, 09:57
Draga Alexandra (Timisoara),
Pentru perioada de prelungire a promotiei, premiul este o excursie. Probabil ca pentru celelalte premii mentionate de tine inca se deruleaza procesul de validare a castigatorilor.
Multa bafta!
() in 11 septembrie 2010, 00:50
deci,sa-nteleg ca doar excursia mai este premiul disponibil,nu/adica nici macar papucei nu se mai pot castiga?multumesc!
Moderator 2 (Infopromotii) in 15 septembrie 2010, 23:08
Draga Loredana (dr.tr.severin),
Intr-adevar, excursia este premiul pentru perioada ramasa. Multa bafta!
Moderator 2 (Infopromotii) in 17 septembrie 2010, 17:02
Mesaj din partea organizatorilor:
"Din 1440 de premii puse in joc in perioada 7 iunie - 29 august 2010 am validat pana la acest moment 893 validate. Diferenta reprezinta premii in curs de validare si acordare. Lista castigatorilor va fi completata pe masura ce se vor valida.
Pentru perioada de prelungire, asa cum se specifica si in actul aditional nr.2, avem pregatit un singur premiu, o excursie pentru 2 persoane la Varadero, Cuba."
TEODORA (TIMISOARA) in 27 septembrie 2010, 08:46
Am luat doua pachete cu papuci , sper sa am noroc sa plec în excursie .
cristina elisabeta (ploiesti) in 23 noiembrie 2010, 19:35
mi am vazut numele dar nu am primit nimic.................. multumesc pentru premiu .....sa mai astept ?
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Vacanta de vis in Paradis"

Ultima actualizare: 28 oct. 2010
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Vacanta de vis in Paradis

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media