CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Ulpio - "Savureaza crema shoppingului la Roma!"

Promotie concurs cu premii Ulpio

6 x premiu constand in 300 euro bani pentru cumparaturi; 1 x excursie de shopping pentru 2 persoane la Roma, in valoare de 4000 euro.

Cumpara produse marca Ulpio in valoare de minimum 2 RON pe un singur bon de casa si trimite un SMS la 1816 cu textul ULPIO urmat de numarul bonului de casa. Pastreaza bonul pentru validare.

Perioada promoţiei: 22 octombrie - 02 decembrie 2007

Documente conexe

Promotie expirata
9 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

Regulamentul Oficial al Promotiei Ulpio

“Savureaza crema shoppingului la Roma!

22 octombrie 2007 – 2 decembrie 2007

 

 

Art. 1. Organizatorul si Regulamentul oficial al promotiei

 

Organizatorul promotiei Ulpio  “Savureaza crema shoppingului la Roma!” este compania Supreme Chocolat  S.R.L cu sediul in Bucuresti, Bd. Metalurgiei, nr 444-450, sector 4,  inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/27497/1994, cod unic de inregistrare RO 6647686, reprezentata legal prin Director / Administrator Dl. Jihad Jabra (denumita in continuare “Organizator”).

Regulamentul Oficial al promotiei este intocmit si este disponibil, pe intreaga durata de desfasurare a promotiei, gratuit, oricarei persoane interesate pe web site-ul , precum si in forma tiparita la sediul Organizatorului, specificat la Art 1 al Regulamentului. Detalii despre Regulamentul Oficial si despre desfasurarea promotiei sunt disponibile la nr de infoline al promotiei 021.207.58.16, numar cu tarif normal, cu program de luni pana vineri intre orele  9.00-18.00, cu exceptia Sarbatorilor legale.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de completari si/sau modificari sa intre in vigoare in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la data publicarii acestora pe web site-ul  si afisarea lor la sediul Organizatorului. Acestea se vor supune acelorasi prevederi ca si Regulamentul Oficial, din care vor face parte integranta ulterior aducerii la cunostinta publica.

 

 

Art. 2. Durata promotiei si aria de desfasurare

 

Campania promotionala se va desfasura in perioada 22 octombrie 2007 – 2 decembrie 2007, pe teritoriul Romaniei.

 

 

Art. 3. Produse  participante

 

           Toate produsele comercializate sub marca Ulpio.

 

 

Art. 4. Drept de participare

 

La aceasta promotie poate participa orice persoana fizica, cetatean roman, care accepta conditiile prezentului regulament.

Nu pot participa la aceasta promotie angajatii Organizatorului (Supreme Chocolat S.R.L), ai companiilor colaboratoare (Hit Mail Romania), ai agentiilor organizatorului  precum si membrii familiilor acestora (rudele de gradul I -  copii si parinti).

In cazul in care castigatorul unuia din premii este minor (cu varsta sub 18 ani) sau este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului prin intermediul parintelui sau a tutorelui sau legal, incluzand semnarea de catre acesta a declaratiei prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.

Participarea la aceasta campanie promotionala are valoare de acceptare integrala si liber consimtita a prevederilor prezentului Regulament Oficial.

O persoana poate participa cu un numar nelimitat de sms-uri .

 

 

Art. 5. Procedura promotiei

 

Pentru a participa la acesta promotiei consumatorii vor trebui sa achizitioneze in perioada 22 octombrie – 2 decembrie 2007(inclusiv) orice  produs marca Ulpio in valoare de minim 2RON pe un singur bon de casa.

Inscrierea in promotie prin SMS se realizeaza prin trimiterea la nr. de telefon 1816 (numar cu tarif normal in retelele Orange si Vodafone) in intervalul 22 octombire – 2 decembrie 2007 textul „ULPIO”, urmat de numarul bonului de casa (Exemplu: ULPIO12345).

 

In urma inscrierii prin SMS participantii vor primi pe loc un mesaj de raspuns. Variantele de raspuns pot fi urmatoarele:

 

Mesaj corect: ”Pregateste-te de shopping la Roma! Codul tau este ex: ULPIO12345. Info la  Cistigatorul va fi contactat telefonic.Pastreaza bonul de casa.Succes.”

 

Mesaj incorect: „Mesajul trimis de tine este incorect sau incomplet. Trimite din nou ULPIO+nr bon casa. Detalii la sau suna la 021.207.58.16”

 

Mesajul a mai fost trimis: „Acest mesaj a fost deja inregistrat. Pentru a participa trimite un alt numar de bon la 1816. Detalii la sau suna la 021.207.58.16”

 

In urma apelarii numarului de infoline 021.207.58.16 participantii pot verifica situatia mesajelor trimise prin SMS si totodata afla detalii despre premii si tragerile la sorti.

Din toate intrarile valide primite pe SMS (tarif normal in retelele Orange si Vodafone) se vor efectua extrageri saptamanale dupa cum urmeaza:

 

6 trageri la sorti  saptamanale in care participantii pot castiga cate un card de shopping in valoare de 300 de euro

 

O persoana poate participa cu un numar nelimitat de intrari distincte pe sms insa poate castiga o singura data in cadrul tragerilor saptamanale

 

O tragere la sorti finala in cadrul careia se castiga:

 

-           o excursie pentru 2 persoane la Roma

 

La extragerea finala vor participa toate intrarile valide primite in perioada promotiei.

O persoana poate castiga o singura data la extragerea finala.

 

Organizatorul promotiei nu isi asuma responsabilitatea:

-pentru mesaje incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de telefon 1816, precum si pentru mesajele trimise dupa expirarea perioadei promotiei sau la alt numar de telefon;

- pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la promotie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art.5, de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;

- daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu poate raspunde participantului la promotie;

- daca acelasi mesaj este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si , in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns pentru fiecare mesaj primit;

- pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens.

- in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor SMS la numarul de telefon al promotiei dupa data limita de 2 decembrie 2007

 

 

Art. 6. Conditii de validitate

 

Pentru ca o intrare sa fie considerata valida trebuie sa indeplineasca  cumulativ urmatoarele conditii:

A.        Participantii sa îndeplineasca dreptul de participare de la art. 4 alin.1 din prezentul Regulament;

B.         Participantul trebuie sa trimita SMS  pana la data de 2 decembrie 2007;

C.        Mesajele SMS sa contina textul “ULPIO”  urmat  de  numarul bonului de casa;

D.        Toti castigatorii vor trebui sa faca dovada achizitionarii produselor ULPIO in valoare de 2 RON pe un singur bon de casa prin prezentarea bonului de casa cu numarul castigator..

        In situatia in care au fost trimise mai multe  mesaje SMS  care contin acelasi text, indiferent de faptul ca mesajele provin de la acelasi numar de telefon celular sau nu, va fi luata in considerare pentru procesarea electronica numai prima inregistrare efectuata la prima receptionare a mesajului SMS

 

 

Art. 7. Premiile

 

In cadrul acestei promotii se vor acorda urmatoarele premii:

 

7.1 Premii oferite prin tragere la sorti

Prin tragere la sorti vor fi oferite urmatoarele premii:

 

-           6  carduri de shopping in valoare de 300 de euro fiecare

-           o excursie de 2 persoane la Roma - 4 zile, se asigura cazare cu mic dejun si transport dus intors cu avionul. De asemenea se asigura si bani pt cumparaturi si plate serviciilor neincluse in oferta agentiei de tursim. Valoarea total este de 4000 euro.

 

Valoarea totala fara TVA a premiilor prin tragere la sorti este de 5800 euro valoare neta sau 6728 euro (cu taxe incluse).

 

Un participant poate castiga numai un singur premiu in cadrul tragerilor saptamanale si unul la extragerea finala.

 

Premiile vor fi expediate castigatorilor de catre Organizator in maximum 14  zile de la data ultimei extrageri mai putin premiile pt care prezenta cistigatorului este necesara la sediul organizatorului. Organizatorul suporta costurile legate de expedierea premiilor. Organizatorul nu este responsabil in cazul in care castigatorii nu pot fi gasiti la adresa specificata pentru a primi premiul.

Astfel, in situatia in care datele persoanei desemnate castigatoare nu corespund (ex. adresa sau numarul de telefon) sau nu au fost indicate corect, iar organizatorul nu poate intra in legatura cu acesta, premiul nu se valideaza.

De asemenea, in situatia in care persoana desemnata castigatoare nu este gasita la domiciliu, premiul va putea fi ridicat ulterior de catre castigator  de la sediul organizatorului, in termen de maximum 30 de zile calendaristice, calculate de la data la care acesta nu a fost gasit la domiciliu. Cheltuielile  ocazionate de transportul premiului, intr-o  astfel de  situatie, cad in sarcina castigatorului.

Dupa trecerea acestui termen, Supreme Chocolat S.R.L. este singura in masura sa aprecieze ce destinatie va da bunurilor care nu au putut fi inmanate castigatorilor, din motivele mai sus mentionate, care nu tin de acesta. De asemenea, Organizatorul va stabili daca este cazul pentru o noua tragere la sorti. 

 

 

Art. 8. Procedura tragerii la sorti a premiilor si  acordarea lor

 

Trageri la sorti saptamanale:

 

-           In fiecare de zi miercuri a saptamii pt intrarile din saptaminile precedente.

Tragerile la sorti se vor realiza dupa urmatorul procedeu:

 

Saptamana 1- toate intrarile valide primite in prima saptamana

Saptamana 2- toate intrarile valide primite in primele 2 saptamani (mai putin castigatorii existenti deja)

Saptamana 3- toate intrarile valide primite in primele 3 saptamani (mai putin castigatorii existenti deja)

Saptamana 4 toate intrarile valide primite in primele 4 saptamani (mai putin castigatorii existenti deja)

Saptamana 5- toate intrarile valide primite in primele 5 saptamani (mai putin castigatorii existenti deja)

Saptamana 6- toate intrarile valide primite in primele 6 saptamani (mai putin castigatorii existenti deja)

 

Tragerea finala la sorti  va avea loc pe data 5.12.2007 din toate intrarile valide pe toata perioada promotiei.

 

 

Art. 9. Alternative ale premiilor

 

Castigatorii premiilor nu au posibilitatea primirii contravalorii in bani sau in alte obiecte a acestora si nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

 

 

Art. 10. Taxe si impozite

 

Organizatorul se obliga sa calculeze, si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal.

 

 

Art. 11. Protectia datelor personale

 

Prin înscrierea la promotia “Savureaza crema shoppingului la Roma!” participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

Participarea la promotie implica acceptul participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de compania Supreme Chocolat  S.R.L in scopul unor potentiale informari ulterioare din partea acesteia.

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia companiilor implicate in organizarea promotiei si operatorului de marketing direct, Hit Mail Romania.

 

La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Supreme Chocolat S.R.L., Bd. Metalurgiei, nr. 444-450, Sector 4, Bucuresti, Operatorul se obliga:

           sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

           sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

           sa înceteze prelucrarea datelor personale a solicitantului.

Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date asfel creata va aduce la cunostinta drepturile conforme legii 677/2001.

 

 

Art. 12. Incetarea promotiei

 

Prezenta promotie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

Nu avem elemente multimedia.
Moderator 1 (Infopromotii) in 26 octombrie 2007, 11:58
Salut, Boros!
Asa cum ti-am raspuns si in pagina promotiei Primola:
Noi ne interesam care sunt cele mai nou aparute promotii de pe piata, contactam organizatorii, le prezentam site-ul si le propunem sa ne furnizeze spre publicare documenteleoficiale ale promotiei respective, dupa care prelucram materialele si publicam promotia. Toate aceste demersuri dureaza.
Din fericire, cei mai multi organizatori de promotii cunosc site-ul deja si ne transmit cu putin timp inainte de inceperea promotiei regulamentul si celelalte materiale, astfel incat putem publica promotia la timp.
Fara acordul expres al organizatorilor, nu publicam materiale informative despre promotii. Relatiile de colaborare ne permit sa publicam apoi si listele complete de castigatori si si sa putem obtine raspunsuri oficiale la eventualele intrebari pertinente venite de la voi, vizitatorii si abonatii nostri.
Cipri (IS) in 26 octombrie 2007, 22:41
am trimis si eu un mesaj acum 5 ore si nu am primit nici un mesaj RE ... fie el si dintre cele in care sa zica ca " codul nu e corect" ... nimic. banuiesc ca voi primi acelasi raspuns ca organizatorii nu isi asuma raspunderea pt aceste cazuri si am si eu un mesaj pt toti care iau mana de pe acesta problema care vad ca numai eu in mai putin de 24 de ore mi se intampla a 3 oara : e un joc necinstit din care iese "castigator" tot omul de rand care vrea sa participe .... si ma intreb acum : daca mesajele noastre nu ajuns la sursa si totusi noi platim niste bani pe acele mesaje unde ajung banii nostrii???
Cipri (IS) in 27 octombrie 2007, 11:52
au trecut mai bine de 18 ore si nimic ...inca mai astept , oricum luni am de gand sa sun la acel numar .
Cipri (IS) in 27 octombrie 2007, 23:21
gata , aici s-a rez. pb sa vad ce se intampla pt urm campanii ;)
Moderator 1 (Infopromotii) in 29 octombrie 2007, 16:07
Salut din nou, Boros!
Pentru un raspuns rapid la intrebarea ta, suna la numarul campaniei: (021)207.58.16 (tarif normal Romtelecom). Succes!
Moderator 1 (Infopromotii) in 29 octombrie 2007, 17:42
Draga Boros, organizatorii promotiei Ulpio ne-au transmis raspunsul pentru tine:
"Raspunsul este urmatorul:
Da, se poate participa la promotie cu un bon pe care sunt si alte cumparaturi decat produse Ulpio. Singura conditie impusa este aceea de a fi achizitionat orice produs marca Ulpio in valoare de min 2 Ron pe un singur bon de casa, dupa cum este scris si in articolul 5 din Regulament: "Art. 5. Procedura promotiei Pentru a participa la acesta promotie consumatorii vor trebui sa achizitioneze in perioada 22 octombrie - 2 decembrie 2007 (inclusiv) orice produs marca Ulpio in valoare de minim 2RON pe un singur bon de casa.". "
mirela (tirgu secuiesc) in 30 octombrie 2007, 13:07
AM PARTICIPAT SI EU LA ACEST CONCURS SI NU AU FOST PROBLEME .AS VREA SA MENTIONEZ CA EU CUMPAR BISCUITI SI CHIAR SUNT FOARTE BUNI ,DECI ULPIO ARE NISTE PRODUSE DE CALITATE CARE MERITA MACAR ODATA INCERCATE .
Ionut (Botosani) in 31 octombrie 2007, 18:21
m-am inscris si eu la aceasta promotie si nu au fost probleme,in schimb ma deranjeaja faptul ca se acord foasrte putine premii...
() in 22 noiembrie 2007, 20:43
participa orice magazin,supermarket,etcla aceasta promotie sau nu?
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Ulpio - "Savureaza crema shoppingului la Roma!""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Ulpio - "Savureaza crema shoppingului la Roma!"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media