CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Uita de consumul de carburant si energie electrica cu anvelopele Michelin

Michelin

Premii instant: 9.000 x incarcator solar universal. Premii garantate: 6.000 x suport siliconic pentru telefonul mobil.

Cumpara cel putin doua anvelope Michelin participante la promotie de la distribuitorii nominalizati in Anexa 1, completeaza corect si lizibil formularul obtinut si trimite-l impreuna cu o copie dupa factura de achizitie si codul unic razuibil la adresa inscrisa pe plicul pretimbrat.

Perioada promoţiei: 18 aprilie - 18 iunie 2011

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„Uita de consumul de carburant si energie electrica cu anvelopele Michelin“
Perioada campaniei: 18 aprilie 2011 – 18 iunie 2011SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul campaniei promotionale „Uita de consumul de carburant si energie electrica cu anvelopele Michelin”, denumita in continuare campania „Campania” este SC Michelin Romania SA, cu sediul in Bucuresti, Piata Montreal 10, Cladirea WTC, Intrarea D, Et.3, Sector 1, prin intermediul SC TBWA Bucuresti SRL, cu sediul in Calea Rahovei, nr. 196A, etaj 3. Campania se desfasoara in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata. Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, dar nu inainte de a anunta participantii.

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania promotionala este organizata si se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei prin intermediul dealerilor participanti la Campanie (conform Anexa 1 – Lista dealerilor participanti la campanie).

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania promotionala se desfasoara in perioada 18 aprilie 2011 – 18 iunie 2011.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Promotia este deschisa participarii persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani impliniti la data inceperii campaniei, persoanele juridice, persoane fizice autorizate, asociatii familiale, precum si alte organizatii cu domiciliul/resedinta in Romania. Nu pot participa la aceasta promotie angajatii Organizatorului, ai companiilor sau persoanele juridice colaboratoare la aceasta campanie (prevazute in, dar nu limitate la, Anexa 1 la regulament), precum si membrii familiilor acestora (constand din copii, parinti, sot/sotie).
Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea participantului in cauza, acesta urmand a fi informat cu privire la aceasta decizie prin mijloacele de comunicare puse la dispozitia Organizatorului in momentul inscrierii: adresa de email si telefon.

SECTIUNEA 5. PRODUSE PARTICIPANTE
La Campania promotionala participa urmatoarele produse: anvelope de vara marca Michelin destinate autoturismelor, camionetelror si vehiculelor 4x4.
Produsele participante se pot achizitiona de la dealerii participanti care se regasesc in Anexa nr.1 a prezentului regulament.

SECTIUNEA 6. MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Pentru a participa la aceasta campanie concurentii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
-  Sa aiba domiciliul/resedinta stabil in Romania;
-  Sa aiba 18 ani impliniti;
- Sa achizitioneze cel putin doua anvelope Michelin participante la Campanie, de la dealerii participanti la campanie (descrisi in Anexa 1 la prezentul Regulament).
-  Sa completeze integral, corect si lizibil formularul de pe pliant si sa il trimita impreuna cu o copie a facturii fiscale de achizitie a anvelopelor si cu codul unic razuibil la adresa inscrisa pe plicul pretimbrat si autoadresat pana la data de 18 iunie 2011.
-  Sa nu faca parte din categoriile ca nu au drept de participare, descrise in Sectiunea 4.

Mecanismul de atribuire a premiilor

1.    La fiecare doua anvelope Michelin participante la Campanie de la dealerii participanti, cumparatorul primeste pe loc, in limita stocului disponibil, un incarcator solar universal. Pe cutia fiecarui incarcator solar se gaseste un cod unic razuibil.
2.    In urma cumpararii a cel putin doua anvelope Michelin, cumparatorul care completeaza si transmite prin posta talonul campaniei conform punctului 3 de mai jos, castiga garantat, in limita stocului disponibil, un suport siliconic pentru telefonul mobil. 
3.    La fiecare dealer participant la campanie vor fi disponibile pliante informative cu plic pretimbrat atasat. Cumparatorul trebuie sa completeze formularul de pe pliant pe care, impreuna cu o copie a facturii de achizitie a anvelopelor si cu codul unic razuibil, sa le puna in plicul pretimbrat si autoadresat si sa il depuna la orice oficiu postal sau cutie postala. Pentru a beneficia de suportul siliconic, factura de achizitie a anvelopelor participante la Campanie trebuie sa fie emisa in perioada de desfasurare a campaniei promotionale de catre unul din dealerii participanti la Campanie.
4.    Dupa validarea castigului premiul este trimis castigatorului prin curier rapid in termen de maxim 30 de zile calendaristice.
5.    Daca un consumator achizitioneaza multiplu de 2 (doua) anvelope participante la Campanie si trimite mai mult de un cod unic razuibil in plic, acesta primeste un singur premiu (suport siliconic).

SECTIUNEA 7. CONDITII DE VALIDITATE
Pentru ca un castig al concurs sa fie considerat valid, acesta trebuie sa îndeplineasca simultan conditiile de la Sectiunea 6. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (pretul anvelopelor, costul perceput de Posta Romana in cazul solicitarii scrise a unei copii a Regulamentului).

SECTIUNEA 8. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI
Premiile oferite in cadrul acestei promotii sunt :

1.    Incarcator solar universal in valoare de 40 lei (patruzecilei), in numar de 9000 bucati (nouamii bucati).
2.    Suport siliconic pentru telefon mobil in valoare de 10 (zecelei) lei, in numar de 6000 bucati (sasemii bucati).

Valoarea totala a premiilor este de 420.000 lei (patrusutedouazecimiilei)

Premiile se acorda fiecarui participant o singura data.

SECTIUNEA 9. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR
Castigatorii campaniei promotionale vor fi anuntati prin telefon sau e-mail la numarul sau adresa de e-mail indicate de acestia.

Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda valoarea lor in bani. Premiile nu sunt transmisibile si nu se pot amana pentru o data ulterioara, alta decat cea din acest regulament.
In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu sau daca acesta refuza semnarea procesului verbal de atribuire a premiului (refuzul unui castigator de a semna procesul verbal de predare-primire insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.

SECTIUNEA 10. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR
Câstigatorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani sau în alte obiecte si nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale premiilor.

SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Prin completarea talonului participantii isi dau acordul ca datele lor personale trecute in formular sa fie prelucrate de catre Organizator, in scopul:
- acordarii si trimiterii premiilor catre castigatori;
- indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorului;
- transmiterii de comunicari comerciale din partea Michelin.

Tuturor participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie. Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a companiei Michelin trimitand o cerere scrisa, datata si semnata la adresa Michelin Romania S.A. Piata Montreal 10, Cladirea WTC, Intrarea D, Et.3, Sector 1, in atentia Departamentului Marketing.
Prin participarea la aceasta campanie concurentii isi dau acordul ca datele lor personale sa fie prelucrate in scop de marketing si publicitate de organizator si reprezentantii sai contractuali.
La cererea participantilor, adresata in scris la adresa Organizatorului, Michelin se obliga:
- sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
- sa inceteze, in mod gratuit, prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE
Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile sub forma de premii obtinute de catre castigatori, in conformitate cu reglementarile Codului Fiscal in vigoare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura în legatura cu aceste venituri fiind în sarcina exclusiva a castigatorilor.

SECTIUNEA 13. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 14. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania publicitara va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta participantii.

SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Regulamentul campaniei promotionale este disponibil in mod gratuit pe website-ul www.promoanvelope.ro.  Consumatorii pot apela la infoline promotie pentru orice detaliu: 031 030 0333.

SECTIUNEA 16. DIVERSE
Prin inscrierea la Campanie, participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele acestora si imaginea premiului castigat sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. Pentru alte date cu caracter personal, precum adresa si imaginea castigatorilor, Organizatorul va solicita persoanei vizate consimtamantul liber pe care aceasta si-l poate retrage in orice moment, fara sa sufere prejudicii si fara a cere un alt beneficiu material.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

(i) Inscrierile efectuate in afara perioadei campaniei “Michelin”:
(ii) Calitatea sau viciile ascunse ale produselor oferite ca premii intrucat aceasta raspundere revine producatorului produselor respective;
(iii) Taloanele incomplete sau completate ilizibil.

SECTIUNEA 17. INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE
Prezenta Campanie inceteaza:
1.    la expirarea duratei prevazuta in prezentul Regulament, daca Oranizatorul nu decide prelungirea acesteia prin Act Aditional la prezentul Regulament;
2.    in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.
*Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1082 si 1083 C.civ.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Uita de consumul de carburant si energie electrica cu anvelopele Michelin"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Uita de consumul de carburant si energie electrica cu anvelopele Michelin

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media