CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Traieste muzica planetei Heineken

Heineken Star World Tour

Instant in HoReCa: 12 x excursie cu bilet de acces la evenimente muzicale internationale; 84 x rucsacuri frigorifice; 60 x prosoape de plaja; 12 x troller. 1100 x manseta Heineken.
Prin tragere la sorti la campania online: 3 x excursie cu bilet de acces la evenimente muzicale internationale; 46 x rucsacuri frigorifice; 40 x prosoape de plaja.

Cumpara produse participante din locatiile partenere; in campania HoReCa, introdu codul de pe lozul gri primit pe laptopul din locatie sau de la promoterul Heineken; in campania Online, introdu codul de pe lozul verde pe www.heineken.ro/music. Completeaza formularul cu datele personale.

Perioada promoţiei: 07 mai - 31 iulie 2010

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„Traieste muzica planetei Heineken"
07 Mai – 31 Iulie 2010
   

Art. 1. Organizatorul
(1) Organizatorul promotiei Heineken „Traieste muzica planetei Heineken” este  S.C. Heineken Romania S.A. (“Organizatorul”) inmatriculata la Registrul Comertului sub Nr. J40/12235/2002, CUI RO 13240781, cu sediul in Bucuresti, str. Tipografilor nr 11-15, etaj 4, aripa A2-L, cod 013714, cu sprijinul agentiilor Momentum EMC S.R.L, diviziile acesteia si S.C. Mediapost Hit Mail S.A.
(2) Campania promotionala se va derula sub imperiul prezentului Regulament, obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe parcursul derularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta publicul.
(3) Regulamentul campaniei, eventualele detalii suplimentare sunt disponibile pe www.heineken.ro/music sau la  infoline +40-212031111 (tarif normal), castigatorii campaniei urmand a fi facuti cunoscuti pe www.heineken.ro/music pana cel tarziu la data de 20.08.2010.
(4) Organizatorul numeste ca Imputernicit pe KLM Dutch Airlines, avand sediul in Bucuresti, str. Buzesti, nr. 85, et.2, sector 1, cod unic de inregistrare RO 9918798, pentru a administra si utiliza baza de date a participantilor din prezenta campanie in vederea acordarii premiilor, precum si a a bazei de date cu participantii care si-au exprimat in mod neechivoc consimtamantul in vederea prelucrarii ulterioare a datelor cu caracter personal pentru realizarea activitatilor de marketing direct.
In acest sens KLM Dutch Airlines, se obliga sa respecte prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal, a aplicarii masurilor tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor impotriva distrugerii, pierderii, modificarii, dezvaluirii datelor colectate in cadrul prezentei campanii.


Art.2. Durata si locul de desfasurare al campaniei promotionale
(1) Promotia se va desfasura dupa cum urmeaza:
a) campania HoReCa: in orasele Brasov, Bucuresti, Cluj Napoca, Constanta, Craiova, Iasi, Timisoara, respectiv in 12 locatii participante prezentate in Anexa 1, conform programului din Anexa 2, in perioada 07 Mai - 24 Iulie 2010
b) campania online: campania promotionala „Traieste muzica planetei Heineken” va incepe la data de 07 Mai 2010, ora 00:00  si se va incheia la data de 31 Iulie 2010, ora 23:59.
(2) Toate premiile acestei campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acele premii nerevendicate ori necastigate din cadrul promotiei „Traieste muzica planetei Heineken” nu mai sunt datorate de catre Organizator.

Art. 3. Drept de participare
(1) Pot participa la campania promotionala doar persoanele fizice, avand varsta de 18 ani implinita pana la data de 06.05.2010 si avand domiciliul sau resedinta in Romania. Nu au dreptul de participare la aceasta campanie angajatii Heineken Romania SA, angajatii Momentum EMC, angajatii McCann Erickson, angajatii Universal McCann, angajatii McCann PR, angajatii Web Tailors, angajatii Mediapost Hit Mail S.A., angajatii KLM Royal Dutch Airlines si angajatii altor companii implicate direct sau indirect in organizarea promotiei (angajati ai distribuitorilor Heineken Romania S.A., angajati ai barurilor/magazinelor unde se comercializeaza produsele participante la promotie) precum si membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).
(2) In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de 18 ani la data inceperii promotiei, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului procesul verbal de predare primire a premiului cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.
(3) Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta campanie presupune acceptul castigatorilor referitor la faptul ca, in baza acordului lor scris, persoana lor, numele, localitatea in care domiciliaza si fotografia lor pot fi facute publice si folosite in materiale foto, audio si video de catre Organizator pentru a face publica premierea si asocia cu marca acestuia „Heineken Premium”, insa doar in legatura cu prezenta campanie promotionala si fara a leza imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor imagini se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru participanti. Castigatorii premiilor vor semna o declaratie scrisa in acest sens, ce va fi inmanata Organizatorului.

Art. 4. Produse participante
(1) Produsele participante la campania „Traieste muzica planetei Heineken” sunt produsele de bere ale companiei Heineken Romania, marca “Heineken” imbuteliate in ambalaj de sticla 0.33L, sticla 0.5L, in general si in special comercializate in locatiile participante prezentate in Anexa 1, in cazul activitatilor realizate in canalul HoReCa..
(2) Dupa data incheierii campaniei promotionale, in conformitate cu art 2, alin (2), produsele participante, descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorii ne mai avand nicio responsabilitate si ne mai asumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii acestei campanii promotionale.

Art. 5. Modul de desfasurare al campaniei promotionale
Campania se desfasoara in urmatoarele 2 canale:
5.1. HoReca
(1) Campania HoReCa se desfasoara in perioada 07 Mai - 24 Iulie 2010, in locatiile participante prezentate in Anexa 1, conform programului din Anexa /2
(2) La cumpararea unui produs participant conform art. 4 din locatiile participante, reprezentantul locatiei va inmana cumparatorului un scratch card gri (loz razuibil) ce ascunde un cod unic de acces si aditional un alt scracth card verde (loz razuibil) cu cod de acces ce va putea fi folosit in etapa a doua, online.
(3) Pentru a participa la acesta promotie, consumatorii trebuie sa parcurga urmatoarele etape:
-    sa descopere codul unic de acces de pe scratch cardul gri (lozul razuibil);
-    sa gaseasca reprezentantul (promoterul) Heineken din interiorul locatiei sau sa mearga in spatiul special amenajat Heineken si sa introduca codul de pe scratch card (lozul razuibil) pe laptopul din locatie;
-    sa pozitioneze imaginea de pe verso scratch cardului (loz razuibil) in fata webcam-ului;
-    sa completeze formularul de date personale cu urmatoarele informatii: numar telefon mobil, nume, prenume, data nasterii, adresa de e-mail, judet, localitate si stat.
-    sa confirme ca au peste 18 ani impliniti pana la data inceperii promotiei
(4) Prin pozitionarea imaginii in fata webcam-ului, participantului i se va proiecta o animatie care va dezvalui daca este castigatorul unui premiu sau nu si daca da, care este acesta. Castigatorul va intra in posesia premiului in termen de maxim 60 de zile de la data incheierii campaniei.Fiecare al 5-lea participant, al carui animatie nu dezvaluie un premiu, va primi garantat o manseta inscriptionata Heineken.
(5) La inceputul promotiei va avea loc o extragere aleatoare prin care se vor desemna orele pentru fiecare zi, respectiv premiul acordat in cadrul promotiei “Campania HoReCa”. Toate orele se vor extrage la inceputul promotiei, pentru fiecare zi, respectiv premiu al promotiei HoReCa in formatul [zi/ora/minute + premiu] pentru premiile mici si [zi/ora/minute + premiu + numar ordine] pentru excursii. In cazul in care in una din zile, dupa ora stabilita, nu exista nici o inscriere valida pana la ora 23:59:59, premiul se reporteaza. Exemplu: Pentru ziua X premiul Y se va acorda celei de-a Z inscrieri primita dupa ora hh:mm:00.
(6) Premiile oferite in cadrul campaniei HoReCa pe baza momentelor castigatoare sunt:
·    12 excursii cu bilete de acces la evenimente muzicale internationale;
·    84 rucsacuri frigorifici Heineken (cate 7 rucsacuri/ locatie);
·    60 prosoape de plaja Heineken (cate 5 prosoape/ locatie);
·    12 trollere Heineken (cate 1 troller/ locatie).

(7) Fiecare participant are dreptul la maxim 2 (dou) inregistrari intr-o singura zi de activare, corespunzatoare unei inregistrari in campania HoReCa si respectiv on-line.

5.2. Online
(1) Campania Online se desfasoara in perioada 07 Mai - 31 Iulie 2010.
(2) La cumpararea unui produs participant conform art. 4 din locatiile participante prezentate in Anexa 1, reprezentantul locatiei va inmana cumparatorului un scratch card special pentru online (loz razuibil), verde, ce ascunde un cod unic de acces pentru a fi utilizat pe website-ul www.heineken.ro/music
(3) Pentru a participa la aceasta promotie, consumatorii trebuie sa parcurga urmatoarele etape:
-    sa descopere codul unic de acces de pe scratch cardul verde (lozul razuibili);
-    sa se inscrie cu codul de acces pe website-ul www.heineken.ro/music;
-    au posibilitatea de a alege sa utilizeze imaginea de pe verso a scratch card-ului (loz razuibil) pentru aplicatia Augmented Reality disponibila pe website prin activarea webcam-ului;
-    sa completeze formularul de date personale online cu urmatoarele informatii: numar telefon mobil, nume, prenume, data nasterii, sex, nick name, judet, localitate, adresa postala completa si valida, adresa de e-mail si o parola aleasa de fiecare participant.
-    sa confirme ca au peste 18 ani impliniti pana la data inceperii promotiei.
(4) Toti participantii care inscriu codul unic valid pe website in perioada 07.05.2010 - 31.07.2010, inclusiv, vor primi o sansa in tragerea la sorti pentru:
-    3 excursii cu bilete de acces la evenimente muzicale internationale;
-    46 rucsacuri frigorifici Heineken;
-    40 prosoape de plaja Heineken;
(5) In urma procesarii codului, participantii vor primi unul din mesajele de validare a codurilor pe pagina de internet:
Mesaj cod valid:     Felicitari codul introdus este valid!
Mesaj cod gresit:     Va rugam sa introduceti un cod valid.
Mesaj cod deja folosit:     Va rugam sa introduceti un cod valid.
(6) Desemnarea castigatorilor promotiei inscrisi pe site-ul www.heineken.ro/music, va avea loc prin tragere la sorti, dupa cum urmeaza:
(a)    In data de 18.06.2010 se va face tragerea la sorti pentru castigatorul excursiei la Balaton Sound Ungaria. Tragerea la sorti se va realiza din toti participantii care au inscris cel putin un cod valid pe site-ul www.heineken.ro/music in perioada 07.05.2010 - 15.06.2010.
(b)    In data de 25.06.2010 se va face tragerea la sorti pentru castigatorul excursiei la FIB Spania.Tragerea la sorti se va realiza din toti participantii care au inscris cel putin un cod valid pe site-ul www.heineken.ro/music in perioada 07.05.2010 - 22.06.2010.
(c)    In data de 25.06.2010 se va face tragerea la sorti pentru castigatorul excursiei la Outside Lands San Francisco. Tragerea la sorti se va realiza din toti participantii care au inscris cel putin un cod valid pe site-ul www.heineken.ro/music in perioada 07.05.2010 - 22.06.2010.
(d)     In data de 04.08.2010 se va face tragerea la sorti pentru castigatorii premiilor constand in rucsacuri frigorici si prosoape de plaja.Tragerea la sorti se va realiza din toti participantii care au inscris cel putin un cod valid pe site-ul www.heineken.ro/music in perioada 07.05.2010 - 31.06.2010.
(7) Pentru fiecare tragere la sorti se va extrage un castigator si 3 (trei) rezerve pentru fiecare premiu din promotie.
(8) Tragerea la sorti se va desfasura in prezenta unei comisii formata din reprezentanti ai companiilor implicate in organizarea promotiei.
(9) In cazul in care castigatorul unui premiu nu raspunde/nu poate fi contactat in termen de maxim cinci (5) zile de la data tragerii la sorti, acesta va fi invalidat si se va apela la prima rezerva extrasa ce va fi supusa aceleiasi proceduri de contactare telefonica. In conditiile in care se va epuiza toata lista de rezerve, iar premiul nu va putea fi acordat datorita imposibilitatii contactarii persoanelor extrase, premiul nu va mai fi acordat si va ramane la dispozitia Organizatorului.
(10) Participantii la promotie trebuie sa pastreze scractch cardul (lozul razuibil) care face dovada existentei codului desemnat castigator in urma tragerii la sorti.
(11) Cele 2 campanii - Online si HoReCa - se cumuleaza, la cumpararea unui produs participant consumatorul primind 2 scrach card-uri, unul pentru campania Online si unul pentru campania HoReCa.

Art. 6 Conditii de validitate
6.1. Validarea inregistrarilor din HoReCa
(1) Pentru ca un cod inregistrat intr-una dintre locatiile HoReCa participante la promotie sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
 • Participantul sa indeplineasca dreptul de participare de la art. 3;
 • Codul introdus pe laptopul din locatie sa fie un cod unic valid, respectiv sa fie un cod real si neintrodus anterior in locatie;
 • Codul sa fie inregistrat pe laptopul din locatie, pe perioada desfasurarii campaniei.
(2) Dovada introducerii codurilor pe laptop nu reprezinta si dovada confirmarii inregistrarii lor conforme.

6.2. Validarea inregistrarilor de pe website-ul www.heineken.ro/music.
(1) Pentru ca un cod inregistrat pe website-ul www.heineken.ro/music sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
 • Participantul sa indeplineasca dreptul de participare de la art. 3;
 • Codul introdus pe website sa fie un cod unic valid, respectiv sa fie un cod real si neintrodus anterior pe website;
 • Codul sa fie inregistrat pe website-ul www.heineken.ro/music, pe perioada desfasurarii campaniei.
(2) Dovada introducerii codurilor pe website nu reprezinta si dovada confirmarii inregistrarii lor conforme.

6.3. Validarea ulterioara a castigatorilor campaniei Online:
Pentru a intra in posesia premiului, consumatorii trebuie:
 • sa indeplineasca dreptul de participare stipulat la art. 3;
 • sa poata sa fie contactati in termen de 5 zile de la data tragerii la sorti la numarul de telefon mobil inscris pe website;
 • sa semneze un proces verbal de predare-primire a premiului si sa-l inmaneze curierului sau reprezentantului Heineken la data primirii premiului.

6.4. Validarea ulterioara a castigatorilor campaniei HoReCa:
Pentru a intra in posesia premiului, consumatorii trebuie:
 • sa indeplineasca dreptul de participare stipulat la art. 3;
 • sa poata sa fie contactati in termen de 5 zile de la data desemnarii lor ca si castigatori la numarul de telefon inscris in locatie;
 • sa semneze un proces verbal de predare-primire a premiului si sa-l inmaneze curierului sau reprezentantului Heineken la data primirii premiului.

6.5. Validarea ulterioara a castigatorilor excursiilor:
Fiecare castigator al unui premiu constand in excursie cu bilet inclus la evenimentul muzical mentionat la art. 7, alin (1), va fi contactat telefonic pentru verificare si pentru a i se comunica detaliile de primire a premiului. Pentru a intra in posesia premiului, castigatorii trebuie :
 • sa indeplineasca dreptul de participare stipulat la art. 3;
 • sa poata sa fie contactati, la numarul de telefon cu care s-au inregistrat pe website sau in locatiile participante la promotie, in termen de 5 zile de la data desemnarii lor castigatori;
 • numele si prenumele introduse pe website sau in locatiile participante la promotie servesc drept mod de identificare pentru castigatori;
 • in momentul contactarii sa confirme numele, prenumele, data nasterii si adresa completa;
 • sa trimita catre Organizator copii dupa cartea de identitate valida, respectiv pasaport valabil, in cazul excursiei la San Francisco;
 • sa semneze procesul verbal prin care accepta premiul sau prin care il cedeaza sotului/sotiei sau unei rude de gradul I si sa semneze ulterior procesul verbal prin care confirma ca a primit diurna.

Art. 7. Premiile
(1) In cadrul acestei campanii, Organizatorul va acorda urmatoarele premii, avand valoarea comerciala aproximativa de:


Campanie

Denumire premiu

Nr buc

Valoare unitara RON (TVA inclus)

Valoare Totala RON(TVA inclus)

Modalitatea de acordare a premiului

Online

Excursie si bilet de intrare la Heineken Balaton Sound in Ungaria

1

14.104,-

14.104,-

Tragere la sorti

Excursie si bilet de intrare la FIB Heineken in Spania

1

13.673,-

13.673,-

Excursie si bilet de intrare la Outside Lands in San Francisco

1

17.519,-

17.519,-

Rucsacuri frigorifice Heineken

46

27,73

1.275,58

Prosoape de plaja Heineken

40

37,34

1.493,6

HoReCa

Excursie si bilet de intrare la Heineken Balaton Sound in Ungaria

4

14.104,-

56.416,-

Instant conf. art. 5.2

Excursie si bilet de intrare la FIB Heineken in Spania

4

13.673,-

54.692,-

Excursie si bilet de intrare la Outside Lands in San Francisco

4

17.519,-

70.076,-

Rucsacuri frigorifici Heineken

84

27,73

2.329,32

Prosoape de plaja Heineken

60

37,34

2.240,40

Troller Heineken

12

65,63

787,56

Manseta inscriptionata Heineken

1100

4,53

4983

Garantat conf. art. 5.2

Total

1357

 

239.589,46

 

      
 
(2) Premiile constand in excursii si bilete de intrare la (i) Heineken Balaton Sound reprezinta cate 1 (o) excursie de 4 zile (cu 3 nopti de cazare) pentru 1 (o) persoana in Ungaria, cu program organizat, care include si cate un bilet de intrare la Festivalul Heineken Balaton Sound, in perioada 9 iulie – 12 iulie 2010. Premiul constand in „Excursie” cuprinde: bilet de avion, dus-intors cu plecare in data de 9 iulie 2010 de pe aeroportul Henry Coanda Bucuresti si intoarcere pe 12 iulie 2010, cazare la hotel pe durata sederii in Ungaria, bilet de intrare la Festivalul Heineken Balaton Sound Ungaria, program organizat la destinatie, o diurna in valoare de 30 Euro/zi si transport organizat in Ungaria, pe durata programului in vederea realizarii activitatilor ce sunt legate de programul prestabilit al excursiei. Programul detailat se va comunica fiecarui castigator in timp util si va fi detaliat in Anexa /3 la prezentul regulament. Orice servicii optionale suplimentare, pe toata durata excursiei, servicii si cheltuieli care nu sunt incluse in pachetul respectiv de servicii turistice vor fi suportate direct de catre castigator, reprezentand spezele acestuia (de ex. mini-bar, pay /view TV etc).
Premiile constand in excursii si bilete de intrare la (ii) Festivalul International Benicassim Heineken (FIB Heineken), Spania reprezinta cate 1 (o) excursie de 4 zile (cu 3 nopti de cazare) pentru 1 (o) persoana in Spania, cu program organizat, care includ si cate un bilet de intrare la Festivalul International Benicassim Heineken, in perioada 16 iulie – 19 iulie 2010. Premiul constand in „Excursie” cuprinde: bilet de avion, dus-intors, cu plecare in data de 16 iulie 2010 de pe aeroportul Henry Coanda si intoarcere pe 19 iulie 2010, cazare la hotel pe durata sederii in Spania, bilet de intrare la Festivalul International Benicassim Heineken, program organizat la destinatie, o diurna in valoare de 30 Euro/zi si transport organizat in Spania, pe durata programului in vederea realizarii activitatilor ce sunt legate de programul prestabilit al excursiei. Programul detailat se va comunica fiecarui castigator in timp util si va fi detaliat in Anexa/ 3 la prezentul regulament. Orice servicii optionale suplimentare, pe toata durata excursiei, servicii si cheltuieli care nu sunt incluse in pachetul respectiv de servicii turistice vor fi suportate direct de catre castigator, reprezentand spezele acestuia (de ex. mini-bar, pay /view TV etc).
Premiile constand in excursii si bilete de intrare la (iii) Festivalul Outside Lands in San Francisco, reprezinta cate 1 (o) excursie de 5 zile (cu 4 nopti de cazare) pentru 1 (o) persoana in San Franciso, cu program organizat, care includ si cate un bilet de intrare la Festivalul Outside Lands in San Francisco, in perioada 12 august – 16 august 2010. Premiul constand in „Excursie” cuprinde: bilet de avion, dus-intors, cu plecare in data de 12 august 2010 de pe aeroportul Henry Coanda si intoarcere pe 16 august 2010, cu cazare la hotel pe durata sederii in San Francisco, bilet de intrare la Festivalul Outside Lands in San Francisco, program organizat la destinatie, o diurna in valoare de 30 Euro/zi si transport organizat in San Francisco, pe durata programului in vederea realizarii activitatilor ce sunt legate de programul prestabilit al excursiei. Programul detailat se va comunica fiecarui castigator in timp util. Orice servicii optionale suplimentare, pe toata durata excursiei, servicii si cheltuieli care nu sunt incluse in pachetul respectiv de servicii turistice vor fi suportate direct de catre castigator, reprezentand spezele acestuia (de ex. mini-bar, pay /view TV etc).
(3) Datele comunicate referitor la programul de zbor si cazare pot avea modificari pana la momentul acordarii premiului.
(4) Castigatorii excursiei vor primi cate 30 Euro/persoana/zi aferente duratei excursiilor, putandu-i cheltui in orice mod doresc. Contravaloarea acestei sume in lei romanesti este de 128 RON/persoana/zi, estimat la cursul de 1 EUR = 4,2729 RON.
(5) Valoarea totala a premiilor este de aproximativ 234.606,46 RON (TVA inclus), fara impozitele aferente si fara cheltuielile aditionale premiilor (ex: transportul acestora in Romania).
(6) Premiile sunt atribuite conform cu mecanismul descris la  Art. 5.
(7) Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.
(8) Organizatorul isi rezerva dreptul sa inlocuiasca orice premiu cu unul de o valoare cel putin egala decat cel acordat, daca premiul destinat devine nedisponibil ori imposibil de acordat datorita unor cauze externe de Organizator ori este mult prea oneros ca urmare unor astfel de cauz, din orice motiv.
(9) Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor (bunuri si servicii) acordate in aceasta campanie. Producatorul fiecarui bun, respectiv furnizor de servicii oferit ca si premiu in cadrul campaniei promotionale va remedia orice defect in cadrul perioadei de garantie, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in certificatul de garantie ce insoteste premiul respectiv, cu respectarea drepturilor consumatorului.
(10) Pentru a intra in posesia premiului, castigatorii nu vor efectua nicio alta plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia (ex. impozite, taxe, cheltuieli) si nu vor suporta alte costuri suplimentare, cu exceptia celor ce decurg din achizitia produselor promotionale cumparate pentru participarea la promotie.
(11) Fiecare participant la aceasta campanie are dreptul de a castiga un premiu si numai unul, din fiecare categorie expusa mai sus, exceptand excursiile. In cazul premiilor constand in excursii aceasta posibilitate este limitata la un singur castig, respectiv la numai un tip de excursie dintre cele trei tipuri disponibile.
(12) In cazul in care un castigator al unei excursii nu poate beneficia de premiu din motive obiective, independente de Organizator (ex: lipsa documete de calatorie, incapacitate de a calatori cu avionul, interdictie, condamnari penale, incapacitate determinata de motive medicale etc) acesta poate transfera premiul catre sotul sau sotia sa, ori catre o ruda de gradul 1 (copii, parinti, frati/surori), aceasta avand varsta de 18 ani impliniti, in aceleasi conditii prevazute de prezentul Regulament, motivand cauza imposibilitatii.

Art. 8. Acordarea premiilor si instiintarea castigatorilor
(1) Castigatorii premiilor constand in excursii vor fi contactati in termen de maxim 5 zile de la data castigarii premiului pentru a verifica indeplinirea conditiilor de validitate si pentru a li se comunica modalitatea prin care vor intra in posesia premiilor.
(2) Premiile constand in prosoape, rucsacuri si trollere vor fi expediate castigatorilor prin curier, in termen de maxim 60 de zile lucratoare de la data incheierii campaniei. In momentul primirii premiului, castigatorii trebuie semneze un exemplar al Procesului Verbal de predare - primire incheiat intre ei si Organizator.
(3) Riscul transportului si obligatia de respectare a termenelor este al companiei de curierat.
(4) In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de validitate stipulate in prezentul regulament, premiul nu va fi predat.
(5) Premiile acestei campanii vor fi predate doar personal participantilor, identificati cu actele de identitate valabile si numai in conformitate cu prevederile acestui regulament.
(6) Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupa punerea castigatorilor in posesia premiilor constand in bunuri, altele decat cele special mentionate in privinta premiilor constand in servicii (respectiv excursiile).
(7) Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita castigatorilor scratch card-ul (lozul razuibil) care face dovada detinerii codului castigator.
(8) Prin primirea premiului castigatorul considera indeplinita obligatia asumata de catre Heineken Romania S.A. prin Regulamentul campaniei, nu are nici un fel de pretentii de nici o natura de la Heineken Romania S.A. si nu va ridica nici in viitor vreo pretentie referitoare la castigul obtinut in cadrul promotiei.
(9) Premiile constand in mansete se vor acorda pe loc de catre echipa Heineken, in limita stocului disponibil in locatia participanta.


Art. 9. Regulamentul promotiei
(1) Prin participarea la promotia "Traieste muzica planetei Heineken”, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui Regulament.
(2) Regulamentul campaniei "Traieste muzica planetei Heineken”, este disponibil in mod gratuit pe website-ul www.heineken.ro/music, pana la data de 20.08.2010 inclusiv.

Art. 10.  Linia telefonica
(1) Pe perioada de desfasurare a campaniei, cei interesati pot suna la numarul de telefon +40-212031111 (linie cu tarif normal) pentru a afla mai multe informatii in legatura cu campania promotionala (conditii de participare la campanie, premii, modalitate de acordare a premiilor etc.) precum si pentru sugestii sau eventuale plangeri.
(2) Programul de functionare a liniei telefonice este pe perioada campaniei promotionale, zilnic de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 18:00, program cand vor exista operatoare care vor raspunde la intrebari, iar in afara programului mentionat anterior  un mesaj pre-inregistrat va comunica programul de functionare a liniei telefonice cu operator. De asemenea, orice intrebare sau nelamurire va putea fi adresata si prin intermediul formularului de contact disponibil pe website-ul www.heineken.ro/music sau direct pe adresa contact@heinekenpassport.ro.

Art. 10. Taxe si impozite
Organizatorul se obliga sa suporte impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile art. 81 alin (1) din Codul Fiscal aprobat prin Legea 571 din 22/2003 cu modificarile ulterioare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. Impozitul va fi calculat la valoarea neta a premiilor enumerate la art. 7 din prezentul Regulament, inclusiv a acelor costuri asumate de catre Organizator pentru premiile constand in excursii.

Art. 11. Litigii
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campania promotionala se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente de la sediul Heineken Romania SA.


Art. 12. Intreruperea campaniei promotionale
Campania promotionala poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatoriului, din motive independente de vointa lui, de a continua campania promotionala, dupa anuntarea prealabila a publicului.

Art. 13. Responsabilitate
(1)    Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a mecanismului campaniei ori a platformei acesteia, in caz de abuz sau orice alt fel de tentative de frauda care ar putea afecta imaginea acestei campanii a organizatorului ori marcii Heineken.
(2)    Organizatorii isi rezerva dreptul sa anuleze, modifice sau sa suspende promotia, sau o parte din aceasta, daca orice disfunctionalitate tehnica sau orice alt factor care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, afecteaza buna desfasurare a promotiei. In acest caz Organizatorii isi rezerva dreptul de a acorda premiile arbitrar din intrarile eligibile facute pana la data defectiunii.
(3)    Organizatorii isi rezerva dreptul de a descalifica orice participant la promotie care incearca sa aduca prejudicii securitatii website-ului promotiei, procesului de inscriere in promotie sau care incalca prevederile prezentului Regulament.
(4) Organizatorii Campaniei promotionale „Traieste muzica planetei Heineken” nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promotionale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.
(5) Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:
 • Codurile inscrise pe website-ul www.heineken.ro/music sau pe laptopurile din locatiile participante la promotie inainte de data de incepere respectiv dupa data de incheiere a campaniei promotionale, respectiv in afara programului specificat in Anexa 2, date stabilite in conformitate cu art 2;
 • Codurile inscrise pe website-ul www.heineken.ro/music sau pe laptopurile din locatiile participante la promotie, expediate pana la data de incheiere a campaniei promotionale, data determinata in conformitate cu art 2, inclusiv, respectiv in afara programului specificat in Anexa 2, dar care nu au fost inregistrate in sistem pana la data de incheiere a promotiei;
 • Codurile inregistrate pe alt website decat www.heineken.ro/music;
 • Interventiile persoanelor, straine ori terte de aceasta campanie, fara autorizatie asupra procesului de inscriere in promotiei, atribuire a premiilor etc;
 • Erori umane sau tehnice care ar putea sa apara in administrarea promotiei sau in procesarea inregistrarilor in promotie.
 • Orice prejudiciu sau leziune a unor persoane sau proprietati care ar putea fi cauzata, direct sau indirect, partial sau in totalitate, din inregistrarea participantului in promotie sau din primirea sau intrebuintarea gresita a oricaruia dintre premiile din cadrul promotiei.
 • Situatiile in care un castigator nu poate fi contactat pe numarul de telefon cu care s-a inregistrat in promotie in termenul mentionat mai sus, din orice motive independente de vointa Organizatorilor;
 • Situatiile independente de Organizatori, in cazul castigatorilor excursiilor, cand acestora nu le este permisa plecarea din tara sau accesul in tara in care se desfasoara excursia;
 • Organizatorul si partile implicate in aceasta campanie promotionala nu isi asuma raspunderea pentru mesaje nelivrate (catre ambele parti) datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de telefonie mobila sau de Internet sau eventualelor disfunctionalitati tehnice ale echipamentelor utilizate in cadrul promotiei.
 • Organizatorul si partile implicate in aceasta campanie promotionala nu isi asuma raspunderea pentru orice informatii incorecte sau inexacte, cauzate de participanti, erori de printare sau de orice echipament tehnic asociat sau utilizat in cadrul promotiei
(6) In cazul in care un castigator este descalificat din orice motiv, Organizatorul isi rezerva dreptul de a aloca premiul respectiv unui alt castigator prin tragere la sorti din toate inscrierile eligibile in promotie.


Art. 14. Protectia datelor personale
(1) Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.
In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si premiile acordate in cadrul acestei Campanii. Lista castigatorilor va fi publicata pana la data de 20.08.2010  pe website-ul www.heineken.ro/music 
(2) Organizatorul, detinand numar de Operator de date cu caracter personal 5118, se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
(3) Inregistrarea pe site-ul www.heineken.ro/music in scopul participarii la aceasta promotie prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul expeditorului cu clauzele acestuia.
(4) Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001.
(5) Completarea procesului verbal reprezinta acordul expres al castigatorilor ca datele lor sa fie pastrate si prelucrate de compania Heineken Romania. Scopurile prelucrarii acestor date sunt: desemnarea castigatorilor promotiei „Traieste muzica planetei Heineken”, pastrarea datelor in departamentul contabil al Operatorului in vederea raportarii anuale catre Administratia Financiara. Numarul de operator al Heineken Romania este 5118.
(6) Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.
(7) Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a companiei Heineken Romania S.A., trimitand o  astfel de cerere la adresa: strada Tipografilor nr. 11-15, etaj 4, corp A2-L 013714, Bucuresti. Heineken Romania S.A. se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct al Heineken Romania S.A. si cu exceptia cazurilor in care Organizatorii trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia fiscala in vigoare.
(8) La cererea participantilor, adresata in scris catre Heineken Romania SA, Str. Tipografilor nr. 11-15, etaj 4, corp A2-L 013714, Bucuresti, Heineken Romania S.A. se obliga:
-  sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
- sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
- sa inceteze in mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
(9)Datele personale colectate in perioada Campaniei, respectiv in perioada 7 Mai 2010 – 31 Iulie 2010, vor fi stocate de o companie contractata de catre Operator special in acest scop si care asigura respectarea normelor de siguranta si confidentialitatea acestora, urmand ca intreaga baza de date sa fie transmisa catre Heineken Romania in vederea efectuarii extragerilor castigatorilor si respectiv inmanarii premiilor. Stocarea datelor precum si transmiterea bazei de date catre Heineken Romania se va face in conformitate cu prevederile legale in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal, respective cu aplicarea Legii 677/2001.

(10)La data incheierii tuturor operatiunilor de prelucrare in legatura cu prezenta campanie (colectare, extragere castigator(i), notificare castigator(i), inmanare premii), daca persoana vizata nu si-a dat in mod expres si neechivoc consimtamtul prin bifarea casutei :
“Sunt de acord in mod expres si neechivoc ca datele mele personale sa intre in baza de date si sa fie prelucrate de catre Heineken®. (inregistrata la ANSPDCP sub notificarea nr. 5118 )
Am luat la cunostiinta drepturile pe care le am cf. legii 677/2001: dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de informare (art. 12), de acces la date (art. 13), de opozitie (art. 15), de a ma adresa justitiei (art. 18). Am luat la cunostinta ca imi pot exercita aceste drepturi in mod gratuit, printr-o cerere semnata, datata si expediata la adresa: Heineken Romania, Cladirea 'S-Park', strada Tipografilor nr. 11-15, etaj 4, aripa A2-L, Bucuresti, Cod 013714.
 
Sunt de acord  [ ]
Nu sunt de acord [ ]
 
sa primesc in viitor informatii prin posta, telefon, SMS sau alte mijloace de comunicare, despre oferte, mesaje publicitare si de marketing, produse gratuite, informatii despre promotii sau despre produsele si serviciile oferire de Heineken® sau de partenerii sai.”

pentru o prelucrare ulterioara, datele cu caracter personal vor fi  transformate in date anonime si stocate exclusiv in scopuri statistice.
(11)In cazul  in care participantul si-a exprimat acordul expres pentru stocarea si prelucrarea ulterioara a datelor cu caracter personal de catre S.C. Heineken Romania S.A (sau Imputernicitul acesteia), aceste operatiuni vor putea fi efectuate de S.C. Heineken Romania S.A pana la data retragerii acordului, respectiv pana la solicitarea scrisa prin email la adresa: contact@heineken.ro, sau telefonic la numarul: 021 203 11 11 (numar cu tarif normal), de stergere a datelor cu caracter personal, caz in care Operatorul va proceda neintarziat la stergerea acestora.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Traieste muzica planetei Heineken"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Traieste muzica planetei Heineken

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media