CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Timisoreana te rasplateste 2015

Timisoreana te rasplateste 2015

500.000 x halba de bere; 375.000 x pachet de cate 4 doze Timisoreana; 20.000 de premii oferite online prin participarea pe , fiecare constand in cate o halba de bere.

Cauta mesajele sub capacele/ cheitele produselor participante, ambalate la cutie (doza), sticla returnabila/ nereturnabila sau ambalaje PET in perioada promotionala sau inscrie codul (format din 7 caractere alfanumerice) inscriptionat sub capacele produselor in ambalaje de sticla nereturnabila sau returnabila pe .

Perioada promoţiei: 10 aprilie - 10 iunie 2015

Promotie expirata
2 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

Regulamentul Oficial al promotiei

“Timisoreana te rasplateste 2015”

10.04.2015 – 10.06.2015

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI SI REGULAMENTUL OFICIAL

Campania promotionala “Timisoreana te rasplateste 2015” este organizata de Ursus Breweries S.A., cu  sediul în Bucuresti, sectorul 2, Soseaua Pipera nr. 43, Corp A, et. 2, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub. nr. J40/20456/2005, avand CIF RO 199095 si cont bancar RO58CITI0000000725033117, deschis la CITIbank Bucuresti (“Organizatorul”).

Activitatile legate si/ sau implicate de aplicarea si/ sau dispozitiilor prezentului Regulament Oficial al promotiei si Baza de date a Campaniei promotionale vor fi operate prin intermediul agentiei Heat International, societate comerciala cu sediul în Bucuresti, Str. Constantin Tanase nr. 20, înregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40 /784 /2001, C.U.I. 13660343 reprezentata legal prin Cornel Teodorescu, in calitate de Administrator. Agentia este inregistrata în registrul de evidenta al ANSPDCP cu numarul 8654.

Participantii la Promotie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial”), potrivit celor mentionate mai jos. Regulamentul oficial va putea fi gasit, incepand cel tarziu cu data de 10 aprilie 2015 pe site-ul .
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa mentionarea prealabila a acestora pe site-urile si www.infopromotii.ro.


SECTIUNEA 2. DURATA PROMOTIEI SI ARIA DE DESFASURARE

Campania promotionala “Timisoreana te rasplateste 2015” va incepe la data de 10.04.2015 si se va incheia la data de 10.06.2015. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in limita stocului disponibil de produse participante.

Dupa data de 10.06.2015, produsele cu ambalaje de promotie isi pierd calitatea de a participa la promotie. Organizatorul nu este responsabil pentru comercializarea produselor care au fost inscriptionate cu informatiile referitoare la promotie dupa data incetarii acesteia.

Premiile constand in  halbe si respectiv pachete de 4 doze de bere Timisoreana vor putea  fi revendicate/ridicate din magazinele centre de premiere pana la data de 25.06.2015.

Premiile  constand in halbe castigate prin introducerea a 10 coduri alfanumerice pe site-ul vor fi validate pana la data de 25.06.2015 ora 23:59 si vor fi trimise castigatorilor in termen de 45 de zile lucratoare de la data validarii acestora.


SECTIUNEA 3. DREPT DE PARTICIPARE

Pot participa la campania promotionala numai persoanele fizice, cetateni romani, cu varsta de 18 ani implinita pana la data de 10.04.2015, care au domiciliul pe teritoriul Romaniei si care sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.
Nu pot participa la aceasta campanie promotionala angajatii Ursus Breweries S.A., ai companiilor distribuitoare de pe teritoriul Romaniei, angajatii Heat International si angajatii companiilor implicate direct sau indirect in organizarea promotiei si nici rudele de gradul I ale acestora.

 

SECTIUNEA 4. MARCILE SI AMBALAJELE PARTICIPANTE

Marcile si ambalajele participante sunt:

• Bere Timisoreana de 0.5L – ambalaj cutie (doza)

• Bere Timisoreana de 0.4L – ambalaj de sticla nereturnabila

• Bere Timisoreana de 0.5L – ambalaj de sticla returnabila

• Bere Timisoreana de 1L – ambalaj PET

• Bere Timisoreana de 2L – ambalaj PET

• Bere Timisoreana de 2.5L – ambalaj PET

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Participantii la aceasta campanie promotionala se pot inscrie si pot castiga premii in limita stocului disponibil prin una dintre urmatoarele 2 modalitati:

1. Offline prin verificarea daca au castigat un premiu observand mesajele inscriptionate sub capacele/ cheitele produselor participante, ambalate la cutie (doza), sticla returnabila/ nereturnabila sau ambalaje PET in perioada promotionala;

2. Online prin inscrierea codurilor (codul este format din 7 caractere alfanumerice) inscriptionate sub capacele produselor in ambalaje de sticla nereturnabila sau returnabila pe .

Sub fiecare capac de PET sau cheita de doza pentru produsele participante la promotie exista unul dintre mesajele:

• “HALBA” – in acest caz cumparatorul a castigat un premiu constand intr-o halba de sticla Timisoareana, cu volum de 300ml, dezvolatata special pentru aceasta campanie promotionala;

• “BERE” – in acest caz cumparatorul a castigat un pachet de 4 beri Timisoreana la cutie (doza);

• “NECAST” – mesaj necastigator;

Premiile castigate astfel se pot revendica si ridica din centrele de premiere pe baza capacului sau cheitei castigatoare. Capacul sau cheita castigatoare vor putea fi preschimbate in premiul indicat pe acestea, la prezentarea accestora la unul din magazinele comunicate pe sau la 021 207.00.66, apel cu tarif normal.

In magazinele centre de premiere, revendicarea si ridicarea premiilor se poate face pana la data de 25 iunie 2015.

Sub fiecare capac de sticla returnabila/ nereturnabila exista unul dintre mesajele:

• “HALBA” – in acest caz cumparatorul a castigat un premiu constand intr-o halba de sticla Timisoareana, cu volum de 300ml, dezvoltata special pentru aceasta campanie promotionala;

• “BERE” – in acest caz cumparatorul a castigat un pachet de 4 beri Timisoreana la cutie (doza);

• Cod unic format din 7 caractere alfanumerice;

Daca participantul gaseste un cod promotional alfanumeric unic sub capacele de sticle nereturnabile/ returnabile acesta il poate inscrie pe prin completarea unui formular de creare cont disponibil la accesarea website-ului Timisoreana. Acest formular va fi completat de catre participant prin indicarea obligatorie a urmatoarelor informatii: nume, prenume, data nasterii, numarul de telefon, adresa e-mail, adresa de livrare a premiului si o parola pe care si-o poate seta singur, cod de securitate de verificare a utilizatorului uman, si bifarea optiunii de luare la cunostinta a prevederilor Regulamentului Campaniei si prelucrarea datelor cu caracter personal, in conditiile prezente in Regulament. Pentru validarea contului, participantul va trebui sa acceseze link-ul unic primit pe adresa de email indicata. Dupa crearea si validarea contului, participantul poate inscrie codurile prin accesarea website-ului , introducerea codului promotional si a codului de securitate de verificare a utilizatorului uman. In cazul in care participantul doreste sa primeasca alte informatii de la Timisoreana, poate opta pentru acest lucru prin selectarea bifei “Sunt de acord sa primesc informatii, stiri despre brand, oferte si comunicari comerciale din partea brandului si pe viitor”. Organizatorul va genera automat, in sistem electronic, pe site-ul un cont aferent fiecarei adrese de email utilizate sau mentionate prin modalitatile de participare indicate. Acest cont va cumula toate codurile transmise de catre participantul respectiv, indiferent daca acestea sunt valide sau nu. Codurile alfanumerice sunt unice, pot fi inscrise o singura data de un singur participant. Inscrierea in mod repetat a unui cod alfanumeric de catre un participant atrage automat invalidarea lui dupa prima inscriere. Odata inscris pe de catre un participant, un cod alfanumeric nu va mai putea fi inscris din nou de acelasi sau de alti participanti.

La fiecare 10 coduri valide cumulate in cont un participant va putea castiga garantat o halba de bere, in limita stocului diponibil. Un participant poate castiga un numar maxim de 5 premii garantate constand in halba pe toata perioada campaniei.

Codurile se pot inscrie pe site-ul pana la data de 25 iunie 2015; participantii validati drept castigatori pana la data de 25 iunie 2015, ora 23:59 vor primi prin curier premiul in termen de 45 de zile lucratoare de la momentul validarii.


SECTIUNEA 6. PREMIILE SI ACORDAREA LOR

6.1 Premiile

In cadrul acestei campanii vor fi acordate urmatoarele premii:

• 500.000 premii fiecare constand in cate o halba de bere.

Valoarea unitara a premiilor este de 5.75 RON (cu TVA), valoarea totala neta a acestor premii este de 2.875.402 RON (cu TVA);

• 375.000 de premii fiecare constand in cate un pachet de cate 4 doze Timisoreana.

Valoarea unitara a premiilor este de 10 RON (cu TVA), valoarea toatala neta a acestor premii este de 3.750.000 RON (cu TVA);

• 20.000* de premii oferite online prin participarea pe , fiecare constand in cate o halba de bere. Valoarea unitara a premiilor este de 5.75 RON (cu TVA), valoarea totala neta a acestor premii este de 115.016,2 RON (cu TVA).

*Premiile oferite online se vor acorda in limita stocului disponibil si mentionat in prezentul Regulament.

Valoarea neta a premiilor este de  6.740.418,2 RON (cu TVA).

6.2 Acordarea premiilor

Nota: In toate situatiile, datele care vor fi solicitate consumatorilor vor fi cele din actul de identitate (nume, prenume, data nasterii, telefon, si acordul/refuzul privind prelucrarea datelor in conditiile prevazute de Regulament.
Magazinele participante la promotie, de unde castigatorii premiilor de sub capace/cheite isi pot ridica premiile constand in halbe si pachete de 4 doze Timisoreana se pot afla apeland linia informativa a promotiei (021 207.00.66) sau consultand website-ul .

Linia informativa a campaniei, 021 207.00.66, apel cu tarif normal, cu functionare de Luni pana Vineri, intre orele 09:00 – 18:00 (cu exceptia sarbatorilor legale) va putea fi apelata incepand cu data de 10 aprilie 2015 pana la data de 25 iunie 2015 inclusiv.

In fiecare locatie unde in schimbul capacului castigator/cheitei castigatoare  se poate ridica premiul se va intocmi un borderou cu datele complete de identificare ale fiecarui castigator (nume, prenume, data nasterii, numar de telefon, acordul/refuzul privind prelucrarea datelor in conditiile prevazute de Regulament.) si semnatura de primire.

Participantii care au inscris coduri pe site-ul si au fost desemnati castigatori prin cumularea a minim 10 coduri valide, nu vor mai fi contactati de catre organizator, ci li se va expedia automat premiul, printr-un curier privat,  la adresa indicata si confirmata in formularul de inscriere online in termen de 45 de zile lucratoare de la desemnarea participantului ca si castigator.

Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte/ incomplete.

Efectuarea expedierii de catre Organizator, dovedita prin actele de expeditie, se considera acordarea efectiva a premiului, doar in urma semnarii de primire din partea destinatarului. Din momentul preluarii premiului de catre destinatar, prin semnare de primire, Organizatorul este eliberat de orice alta obligatie fata de castigator.


SECTIUNEA 7. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Prin participarea la Campanie si prin furnizarea in mod direct, liber, informat si sub semnatura a datelor personale ale acestora, si bifarea optiunii de acord, participantii isi exprima acordul cu privire la prelucrarea datelor lor personale in scopuri de marketing, la includerea acestora in baza de date activa a Operatorului URSUS BREWERIES S.A, operator inregistrat la ANSPDCP cu prelucrarea si transferul datelor sub nr. 5865 pentru scopuri de reclama, marketing si publicitate si statistica, si confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului campaniei.

Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Programului: nume si prenume, data nasterii, telefon mobil sau fix si semnatura. Scopul utilizarii bazei de date este inmanarea premiilor.

Operatorul se obliga ca datele personale sa nu fie dezvaluite catre terti, cu exceptia imputernicitilor sai, partenerilor sai contractuali, companiilor din acelasi grup si a autoritatilor publice, potrivit legislatiei. Datele vor fi transferate in SUA, in scopul asigurarii securitatii si centralizarii  bazei de date, potrivit politicii grupului.

Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de  Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi:

• Dreptul de acces la date;

• Dreptul de interventie asupra datelor;

• Dreptul de opozitie in mod gratuit si facil, fara nicio justificare

• Dreptul la informare;

• Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Aceste drepturi pot fi exercitate la cererea participantilor, adresata in scris, sub semnatura si data, pe adresa Operatorului: Sos. Pipera nr. 43, corp A, etaj 2, sector 2, Bucuresti. Operatorul, in cadrul termenului prevazut de lege, respectiv in termen de 15 zile de la primirea solicitarii, se obliga sa transmita solicitantului un rapsuns, prin care sa:

• Confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;

• Rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

• Inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului, care se opune prelucrarii.

 

SECTIUNEA 8.  TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze prin intermediul Agentiei, daca este cazul, impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.


SECTIUNEA 9. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.


SECTIUNEA 10. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul intr-un cotidian national.


SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Regulamentul de participare autentificat este disponibil in copie, in mod gratuit, oricarui solicitant, pe site-ul pe toata perioada campaniei.

Participarea la aceasta campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.


SECTIUNEA 12. DIVERSE

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Promotiei si va face public acest lucru.

Nu avem elemente multimedia.
iulia (zalau) in 21 aprilie 2015, 12:12
De unde imi pot ridica premiul am castigat 6 halbe
Moderator 2 (Infopromotii) in 22 aprilie 2015, 09:40
Draga Iulia (Zalau),
Citam, din regulament, raspunsul la intrebarea ta:
"Capacul sau cheita castigatoare vor putea fi preschimbate in premiul indicat pe acestea, la prezentarea acestora la unul din magazinele comunicate pe www.beretimisoreana.ro sau la 021.207.00.66, apel cu tarif normal".
Ne place sa castigi!
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Timisoreana te rasplateste 2015"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Timisoreana te rasplateste 2015

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media