CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Tesori d'Oriente - Descopera comoara de la raft!

Tesori - Descopera comoara de la raft!

Premii instant: 84 x Perie masaj tonifiant 489MMM; 180 x Deodorant TDO Smirna; 180 x Gel de dus TDO Royal Oud.
Premii prin tragere la sorti: 6 x Card cumparaturi H&M – 1750 lei; 2 x Card cumparaturi H&M – 400 lei; 4 x Card cumparaturi H&M – 250 lei.

Cumpara minim 2 (doua) produse Tesori d’Oriente in orice combinatie si prezinta promoterilor de la standul de premiere de dupa casele de marcat bonul fiscal, pentru a castiga premii instant. In plus, poti completa talonul de la raft si sa-l depui in urna de premiere, pentru tombola ce are ca premii carduri cadou de cumparaturi H&M. Pastreaza bonul pentru validare.

Perioada promoţiei: 22 octombrie - 31 octombrie 2015

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
Data extragerii castigatorilor pentru aceasta promotie este 13 nov 2015!

REGULAMENTUL OFICIAL AL LOTERIEI PUBLICITARE

“Descopera comoara de la raft!”

Loteria publicitara pentru persoane fizice
Carrefour 22 Octombrie – 24 Octombrie 2015 si 29 Octombrie – 31 Octombrie 2015

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL LOTERIEI PUBLICITARE
1.1.    Loteria publicitara “Descopera comoara de la raft!” (denumita în continuare „Campania”) este organizata de catre agentiile de marketing si publicitate ZZIA Advertising S.R.L., cu sediul în orasul Bucuresti, Sos. Iancului nr. 21, bl.106, et.1, ap.51, camera 1, sector 2, România, înregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/11423/2006, CUI RO 18849360, si General Impact Merchandising S.R.L. cu sediul în orasul Cluj Napoca, Str. Govora nr. 6, bl.F6, et.8, ap.37, jud. Cluj, România, înregistrata la Registrul Comertului Cluj Napoca cu numarul J12/393/2001, CUI RO 13774453, înregistrata ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (denumiti în continuare “Organizatori” sau „ZZIA” si „GIM”)
1.2.    Promotia se va desfasura in beneficiul societatii Sarantis Romania S.A., cu sediul în orasul Popesti Leordeni, Soseaua Oltenitei Nr. 249, Cladirea C1 (F1), Unitatea B, Sectorul Agricol Ilfov, România, înregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J23/1059 /2001, CUI RO 8601391, denumita in cele ce urmeaza "Sarantis”
1.3.    Regulamentul oficial al promotiei si eventualele acte aditionale ale acestuia pot fi obtinute in copie, în mod gratuit, de catre oricare participant în urma solicitarii facute la sediul organizatorului GIM din: Cluj-Napoca, Str. Govora nr. 6, bl.F6, et.8, ap.37, jud. Cluj, România, sau la telefon 0264/422.566, fax 0264/422.515. Regulamentul oficial al promotiei va fi disponibil si în incinta magazinelor participante, la biroul Relatii Clienti. 
1.1.    Participantii la promotie se obliga sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al promotiei (denumit in continuare "Regulamentul"). Prin participarea la aceasta promotie, participantii declara ca au luat la cunostinta, respecta si se conformeaza tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament pe care le inteleg si le accepta ca atare.
1.4.    Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul pe parcursul promotiei, cu informarea prealabila a persoanelor carora se adreseaza referitor la modificarile aduse. Informarea prealabila a publicului se va realiza prin depunerea actelor aditionale ce vor contine modificarile sau completarile in cauza la biroul Relatii Clienti al magazinelor participante la promotie, precum si la sediul Organizatorilor, mentionat mai sus. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive; toti participantii care s-au inscris in Promotie pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei Promotiei, va fi supusa procedurii de autentificare de catre un notar public si va face parte integranta din prezentul Regulament.
1.5.    Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament, (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial (denumit în continuare „Regulament Oficial”), prin întocmirea unui act aditional la prezentul regulament, urmând ca astfel de modificari sa intre în vigoare  în 24 de ore dupa anuntul în prealabil de prezentare a acestor modificari.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
Campania este organizata în conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata în  Monitorul Oficial. Nr. 603 din 31.08.2007.

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
3.1    Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul României în cadrul magazinelor mentionate mai jos, din cadrul retelei de magazine Carrefour, pe toata durata de functionare a magazinelor din fiecare zi, în perioada 22 Octombrie - 24 Octombrie 2015 si 29 Octombrie – 31 Octombrie 2015 în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Carrefour Baneasa

 

Carrefour Orhideea

 

Carrefour Iasi Felicia

 

Carrefour Colentina

Carrefour Brasov

 

Carrefour Ploiesti

 

Carrefour Berceni

 

 SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1    Loteria publicitara este deschisa tuturor clientilor din cadrul magazinelor participante din cadrul retelei de magazine Carrefour persoane fizice care achizitioneaza din oricare din magazinele mentionate în sectiunea 3, produse Tesori d’Oriente participante la Campanie, conform sectiunii 5, în perioada promotionala.
4.2    Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii ZZIA, GIM angajatii Sarantis, ai magazinelor participante si ai companiilor distribuitoare nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).
4.3    Participarea la aceasta campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE
5.1    Produsele participante la prezenta Campanie sunt produsele ZZIA si GIM din urmatoarea lista:

Produs

Produs

Produs

Produs

TDO Body Cream Lotus Flower 300Ml

TDO Edt

Myrrn 100 Ml

TDO Bath Cream Linea Hammam 500Ml

TDO Shower Gel Lotus Flower 250Ml

TDO Body Cream Myrrn 300Ml

TDO Edt White Musk

100Ml

TDO Bath Cream White Musk  500Ml

TDO Shower Gel Hammam 250Ml

TDO Body Cream Hammam 300Ml

TDO Edt Lotus Flower

100 Ml

TDO Bath Cream Royal Oud 500Ml

TDO Shower Gel Royal Oud 250Ml

TDO Deodorant Lotus Flower 150Ml

TDO Edt Aegyptus

100 Ml

TDO Bath Cream Aegyptus 500Ml

TDO Shower Gel Aegyptus 250Ml

TDO Deodorant Hammam 150Ml

TDO Edt Royal Oud

100Ml

TDO Bath Cream Myrrn 500Ml

TDO Shower Gel White Musk  250Ml

TDO Deodorant Myrrn 150Ml

TDO Edt Hammam

100 Ml

TDO Bath Cream Lotus Flower 500Ml

TDO Shower Gel Myrrn 250Ml

TDO Deodorant White Musk  150 Ml

 

 

 


5.2    In cadrul loteriei publicitare “Descopera comoara de la raft!” participa doar produsele Tesori d’Oriente participante la Campanie mentionate mai sus, comercializate în cadrul magazinelor mentionate la sectiunea 3.1, din cadrul retelei de magazine Carrefour.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL LOTERIEI PUBLICITARE
6.1    Participantii trebuie sa:
a.    Achizitioneze minim 2 (doua) produse din Tesori d’Oriente in orice combinatie din produsele participante din cadrul magazinelor mentionate la sectiunea 3.1, din cadrul retelei de magazine Carrefour în perioada promotionala conform sectiunii 3 a prezentului Regulament Oficial si astfel pot primi dupa casele de marcat de la promoterii Tesori d’Oriente premii instant constand in Perie masaj tonifiant 489MMM, gel de dus Tesori d’oriente Royal Oud sau Deodorant Tesori d’Oriente Smirna oferit la alegere la standul de premiere Tesori d”Oriente situat dupa casele de marcat.
b.    Participantii sa se prezinte la standul Tesori d”Oriente cu bonul de la casa de marcat, care dovedeste achizitia facuta pentru a-si revendica premiul, în perioada mentionata la sectiunea 2 din prezentul Regulament si în timpul programului promoterilor, program mentionat mai jos:
·        In zilele de 22 Octombrie si 29 Octombrie 2015 in intervalul orar: 17:00-20:00
·        In zilele de 23 Octombrie si 30 Octombrie 2015 in intervalul orar: 16:00-20:00
·        In zilele de 24 Octombrie si 31 Octombrie 2015 in intervalul orar: 12:00-17:00
c.    Suplimentar, participantii daca completeaza talonul de participare disponibil la raftul unde se gasesc produsele participante, cu urmatoarele date: nume, prenume, email, numar de telefon, serie CI, numar bon fiscal, data si ora la care s-a facut achizitia, magazin.
6.2    Sa introduca talonul completat cu toate datele, corect, citet si in intregime in urna Campaniei special amenajata in fiecare Magazin Participant, la standul de premiere Tesori d”Oriente.
6.3    Prin completarea talonului si introducerea acestuia in urna situata dupa casele de marcat, participantii se pot înscrie în marea tombola cu premii constand in Carduri cadou pentru cumparaturi H&M cu conditia ca  bonul fiscal sa contina minim 2 (doua) produse Tesori d’Oriente in orice combinatie din produsele participante mentionate la sectiunea 5.1 achizitionate din cadrul magazinelor mentionate la sectiunea 3.1 din cadrul retelei de magazine Carrefour în perioada mentionata la sectiunea 3.1.
6.4    În situatia în care se vor extrage taloane care nu sunt completate integral sau lizibil sau in cazul existentei unor neconcordante intre datele inscrise pe talon si cele din actele de  identitate, taloanele respective se vor anula si se vor extrage alte taloane. Nu se vor valida acei castigatori care au participat cu mai multe taloane pe care se regaseste acelasi numar de bon fiscal.
6.5    Fiecare bon fiscal ce indeplineste conditiile de mai sus da dreptul la un singur Talon, indiferent de numarul de Produse Participante care apar pe bonul respectiv.
6.6    Vor fi considerate valide doar bonurile fiscale aferente achizitiilor produselor participante in perioada 22 Octombrie - 24 Octombrie 2015 si 29 Octombrie – 31 Octombrie 2015 pe durata de functionare a fiecarui magazin participant.
6.7    Un cumparator va putea participa la Campanie cu mai multe bonuri  fiscale continand Produse Participante, insa nu mai mult de 3 (Trei) bonuri fiscale emise in aceeasi zi.
6.8    Urna se va afla la standul de premiere Tesori d”Oriente, dupa casele de marcat in zilele in care se desfasoara campania in fiecare  magazin mentionat in articolul 3.1

SECTIUNEA 7. CASTIGURILE 
7.1    Castigurile oferite în aceasta campanie cât si valoarea lor sunt în tabelul de mai jos:

CARREFOUR

Tip

castig

Nr.

castiguri

Valoare unitara (TVA inclus) LEI

Total valoare castiguri

(TVA inclus) LEI

Perie masaj tonifiant 489MMM

instant

84

19.30 lei

1,621.20 lei

Deodorant TDO Smirna

instant

180

11.41 lei

2,053.80 lei

Gel de dus TDO Royal Oud

instant

180

11.53 lei

2,075.40 lei

Card cumparaturi H&M – 400 lei

Tombola

2

400.00 lei

800.00 lei

Card cumparaturi H&M – 250 lei

Tombola

4

250.00 lei

1,000.00 lei

Card cumparaturi H&M – 1750 lei

Tombola

6

175.00 lei

1,050.00 lei

Total premii

264

Valoare premii

9,740.952 lei


7.2    Cardurile de cumparaturi H&M se poate folosi în oricare din magazinele H&M din România
7.3    Cardurile de cumparaturi H&M sunt valabile timp de 1 an de zile calendaristic de la momentul înmânarii pe baza unui process verbal
7.4    Cardurile de cumparaturi H&M se pot utiliza pentru toate colectiile, pentru toate produsele comercializate în fiecare magazine din reteaua H&M
7.5    Nu se pot achizitiona produse a caror valoare nu insumeaza 400 lei, respectiv 250 lei sau 175 lei (TVA inclus)
7.6    Nu se da rest la sumele de 400 lei, respectiv 250 lei sau 175 lei  de pe cardurile de cumparaturi H&M
7.7    Cardurile de cumparaturi H&M nu sunt nominale
7.8    În momentul revendicarii premiului, câstigatorii trebuie sa prezinte factura / bonul fiscal care dovedeste achizitionarea produselor incluse în promotie dintr-unul din magazinele participante la promotie, în perioada promotiei.
7.9    În momentul prezentarii consumatorului la stand, daca se constata ca nu sunt îndeplinite prevederile de la sectiunea 5, persoana respectiva nu va primi nici un premiu.
7.10    Nu este necesar ca revendicarea premiului sa fie facuta în aceeasi data care apare trecuta si pe bonul fiscal/ factura fiscala  cu care se prezinta consumatorul la stand, dar este obligatoriu ca atât data cumpararii (si deci data trecuta pe factura fiscala) cât si cea a revendicarii sa fie una din perioada promotiei.
7.11    Nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiilor oferite în cadrul acestei campanii sau schimbarea parametrilor acestora.

SECTIUNEA 8. CONDITII DE VALIDITATE 
8.1    Pentru a putea participa la Campanie, Participantii trebuie sa respecte cumulativ urmatoarele conditii:
a.    Sa achizitioneze minim 2 (doua) produse din gama Tesori d’Oriente in orice combinatie din produsele participante din cadrul magazinelor mentionate la sectiunea 3.1, apartinand retelei de magazine Carrefour în perioada promotionala conform sectiunii 3 a prezentului Regulament Oficial.
b.    Sa completeze talonul de participare disponibil la raftul unde se gasesc produsele participante, cu urmatoarele date: nume, prenume, magazin participant, numar de telefon, email,  numar bon fiscal, data si ora la care s-a facut achizitia si trebuie sa coincida cu data desfasurarii campaniei.
c.    Sa introduca talonul  completat cu toate datele, corect, citet si in intregime in urna Tesori d’Oriente situata in fiecare Magazin Participant, la Departamentul Relatii Clienti.
d.    Data bonului fiscal care atesta achizitia produselor participante la Campanie trebuie sa se regaseasca in perioada de desfasurare a campaniei.,
8.2    În situatia în care se vor extrage taloane care nu sunt completate integral sau lizibil sau in cazul existentei unor neconcordante intre datele inscrise pe talon si cele din actele de  identitate, taloanele respective se vor anula si se vor extrage alte taloane. Nu se vor valida acei castigatori care au participat cu mai multe taloane pe care se regaseste acelasi numar de bon fiscal.
8.3    Fiecare bon fiscal ce indeplineste conditiile de mai sus da dreptul la un singur Talon, indiferent de numarul de Produse Participante care apar pe bonul respectiv.
8.4    Vor fi considerate valide doar bonurile fiscale aferente achizitiilor produselor participante in perioada 22 Octombrie - 24 Octombrie 2015 si 29 Octombrie – 31 Octombrie 2015 pe durata de functionare a fiecarui magazin participant.
8.5    Un cumparator va putea participa la Campanie cu mai multe bonuri  fiscale continand Produse Participante, insa nu mai mult de 3 (trei) bonuri fiscale emise in aceeasi zi
8.6    Urna se va afla dupa casele de marcat la standul promotional Tesori d’Oriente in zilele in care se desfasoara campania in fiecare  magazin mentionat in articolul 3.1
8.7    Castigurile neacordate nu se vor atribui, ramanand la dispozitia Organizatorului.
8.8    Organizatorul se obliga sa faca public numele Participantilor castigatori ai castigurilor si castigurilor acordate (numele, prenumele si localitatea de resedinta), incluzand, dar fara a se limita la afisarea pe site-ul www.infopromotii.ro, cel mai tarziu pana pe data de 01 Decembrie 2015.
8.9    Potentialii câstigatori ai castigurilor prin tragere la sorti trebuie sa pastreze bonul fiscal cu care s-au înscris în promotie (numarul bonului fiscal trebuie, obligatoriu, sa coincida cu numarul bonului fiscal trecut pe talonul de participare). Acest bon fiscal trebuie sa ateste cumpararea de produse participante Tesori d’Oriente din magazinele pentru care au fost desemnati câstigatori, in perioada promotiei, conform procedurii descrise pentru fiecare lant de magazine.
8.10    În momentul validarii castigului, câstigatorul trebuie sa prezinte un document (B.I, C.I sau pasaport valabil) prin care sa poata fi identificat si bonul fiscal sau copie dupa acesta care sa ateste cumpararea de produse participante Tesori d’Oriente, din magazinele respective pentru care au fost desemnati câstigatori. Numarul bonului fiscal prezentat pentru validare trebuie, obligatoriu, sa coincida cu numarul bonului fiscal trecut pe talonul de participare.
8.11    Validarea câstigatorilor se va face doar dupa prezentarea de catre acesta a bonului fiscal în original sau a copiei dupa acesta cu stampila magazinului emitent in original, care atesta achizitionarea produselor participante la promotie din perioadele si din magazinele mentionate la sectiunea 3.1 din prezentul regulament in reteaua de magazine Carrefour, bon emis de unul din magazinele participante la Loteria publicitara si în perioada promotionala a Campaniei conform Sectiunii 3. Bonurile fiscale trebuie sa fie originale.
8.12    Ultima zi de înscriere în tombola va fi ultima zi de promotie, respectiv 31 Octombrie 2015

SEC?IUNEA 9. TRAGEREA LA SORTI, PROCEDURA ACESTEIA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR
9.1    Tragerea la sorti va avea loc la sediul Agentiei GIM din Bucuresti, str. Nicolae Filipescu nr. 45, sector 2 si va fi atestata de un avocat sau notar public, în data de 15 Noiembrie 2015. Data tragerii la sorti a fost modificata ulterior si a devenit 13 noiembrie 2015!
9.2    Tragerea la sorti va fi manuala si se va face din toate taloanele valide, înscrise în cadrul promotiei, conform sectiunii 5, efectuate in magazinele participante, mentionate în sectiunea 2 a prezentului Regulament.
9.3    Tragerea la sorti se va desfasura prin extragerea de taloane astfel:
-    Toate taloanele se vor introduce intr-o urna din care se vor extrage 12 taloane castigatoare si alte 5 (cinci) rezerve aferente fiecarui talon, in total 60 taloane rezerva
-    Intai se vor extrage castigatorii cardurilor de cumparaturi cu valoare nominala de 400 lei (TVA inclus), in total 2 taloane
-    Dupa extragerea castigatorilor cardurilor de cumparaturi cu valoare nominala de 400 lei se vor extrage castigatorii cardurilor de cumparaturi cu valoare nominala de 250 lei (TVA inclus), in total 4 taloane
-    Dupa extragerea castigatorilor cardurilor de cumparaturi cu valoare nominala de 250 lei se vor extrage castigatorii cardurilor de cumparaturi cu valoare nominala de 175 lei (TVA inclus), in total 6 taloane
-    Dupa extragerea castigatorilor cardurilor de cumparaturi cu valoare nominala de 175 lei se vor extrage rezervele aferente castigatorilor cardurilor de cumparaturi cu valoare nominala de 400 lei (TVA inclus), in total 10 taloane
-    Dupa extragerea rezervelor aferente castigatorilor cardurilor de cumparaturi cu valoare nominala de 400 lei se vor extrage rezervele aferente castigatorilor cardurilor de cumparaturi cu valoare nominala de 250 lei (TVA inclus), in total 20 taloane
-    Dupa extragerea rezervelor aferente castigatorilor cardurilor de cumparaturi cu valoare nominala de 250 lei se vor extrage rezervele aferente castigatorilor cardurilor de cumparaturi cu valoare nominala de 175 lei (TVA inclus), in total 30 taloane
9.4    În cazul în care câstigatorii nu pot face dovada achizitiei oricaror produse Tesori d’Oriente participante la promotie, conform sectiunii 4, în perioada promotiei, dintr-unul din magazinele participante mentionate in sectiunea 2 a prezentului Regulament în timp de 5 zile lucratoare de la data la care a fost anuntat, se va trece la rezerva numarul 1.
9.5    În cazul în care nici rezerva numarul 1 nu poate fi validata, va fi premiata rezerva numarul 2 si tot asa pâna la epuizarea numarului de rezerve.
9.6     În situatia in care potentialii câstigatori nu vor trimite, prin fax sau e-mail, în termen de maxim 5 zile lucratoare, copie dupa un act de identitate valabil si copie dupa bonul fiscal cu care s-au inscris in promotie (numarul bonului fiscal trebuie, obligatoriu, sa coincida cu numarul bonului fiscal trecut pe talonul de participare, iar data bonului trebuie sa fie din perioada promotiei, dar cel mult din data înscrierii participantului în campanie), acesta îsi pierde calitatea de câstigator si se va apela la prima rezerva. Procesul se va repeta si în cazul rezervei 1, iar în cazul în care rezerva nu poate fi contactata prin telefon din motive independente de organizator (nu raspunde, telefonul este închis, suna ocupat, respinge apelul, se afla în afara ariei de acoperire etc.) sau nu va trimite, prin fax sau e-mail, în termen de maxim 5 zile lucratoare, copie dupa un act de identitate valabil si copie dupa bonul fiscal cu care s-au inscris in promotie, aceasta îsi pierde calitatea de potential câstigator, astfel apelându-se la rezerva 2, s.a.m.d. În situatia în care nici una din rezerve nu au putut fi validate, organizatorul îsi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiul respectiv.
9.7    Un participant poate câstiga cel mult un premiu prin tragere la sorti în cadrul acestei promotii daca este desemnat câstigator în urma tragerilor la sorti în urma înscrierilor în oricare din magazinele participante.
9.8    În momentul revendicarii premiului, câstigatorii trebuie sa prezinte factura / bonul fiscal care dovedeste achizitionarea produselor incluse în promotie dintr-unul din magazinele participante la promotie, în perioada promotiei.
9.9    Câstigatorii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau în alte produse a premiilor câstigate sau de a schimba parametrii / caracteristicile premiilor.

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE
10.1    Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra castigurilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a castigurilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda castigul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii castigurilor de catre câstigatori, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.
10.2    În cazul în care Organizatorul  constata ca un câstigator nu a îndeplinit si/sau nu a respectat  conditiile stipulate în prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a suspenda oricând drepturile si beneficiile ce revin câstigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului câstigator. În cazul în care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce castigul a fost deja acordat, respectivul câstigator va restitui Organizatorului valoarea castigului si cheltuielile aferente suportate de organizator în legatura cu acesta.
10.3    Organizatorul nu are nicio obligatie de a întretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necâstigatoare ce apar ulterior acordarii efective a castigurilor oferite în cadrul acestei Campanii.
10.4    Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru situatiile în care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal; în acest caz va fi validat câstigator acel participant care face dovada bonului fiscal continând produse participante conform Sectiunii 5.1.
10.5    Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru participantii care se prezinta la Biroul Relatii cu Clientii  în afara zilelor de promotie;
10.6    Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru cumparaturile care nu pot fi justificate prin bonul fiscal în perioada promotiei si în magazinele participante la promotie (pierderea bonului fiscal);
10.7    Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale sau continutului acestora
10.8    Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru erori de imprimare sau alte erori referitoare la bonul fiscal;
10.9    Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru calitatea serviciilor prestate de catre prestatorul de servicii Grup Sapte;
10.10    Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru calitatea castigurilor oferite;
10.11    Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru lipsa din stocul magazinelor participante a Produselor participante la campanie.
10.12    Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru erorile în datele furnizate de catre câstigatori, acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligatie în cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii în conditii normale a castigului, la imposibilitatea identificarii unui câstigator, imposibilitatea înscrierii în promotie datorita ilizibilitatii datelor personale sau a datelor bonului fiscal.
10.13    Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru reclamatiile referitoare la castigul câstigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de catre  Organizator;
10.14    Organizatorul nu îi asuma responsabilitatea pentru situatiile în care anumite persoane înscrise în concurs sunt în incapacitate de a participa partial sau integral, la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita
10.15    În cazul în care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigul, organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
10.16    Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfasurare a acesteia, a perioadei valabilitatii acesteia, vor fi anuntate public de catre Organizator cu cel putin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a modificarilor prin afisarea actului aditional la regulament pe pe www.infopromotii.ro cat si la Birourile de Relatii cu Clientii ale magazinelor participante sau la standul promotional.

SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
11.1    Pentru a intra in posesia castigului, câstigatorul va trebui sa predea organizatorului bonul fiscal în original care sa ateste achizitionarea de produse Tesori d’Oriente conform art.6.1.a din prezentul regulament.
11.2    În cadrul acestei Campanii vor fi colectate date cu caracter personal ale Participantilor.
11.3    Prin completarea talonului de participare si introducerea acestuia in urnele situate dupa casele de marcat din cadrul fiecaruia din magazinele participante si în perioadele mentionate la sectiunea 3.1 din prezentul regulament, acestia îsi dau implicit acordul de colectare a datelor cu caracter personal.
11.4    Câstigatorul se obliga sa ofere datele solicitate in vederea acordarii castigului. Acestea sunt:
·    Nume si prenume câstigator.
·    Serie si numar carte identitate/ buletin câstigator, CNP si copie carte identitate/ buletin câstigator.
·    Adresa de corespondenta a câstigatorului
11.5    Prin participarea la aceasta campanie se prezuma luarea la cunostinta a Regulamentului si consimtamântul participantului pentru colectarea datelor sale cu caracter personal de catre organizatorul Concursului, în conformitate cu legea 677/2001. Societatea General Impact Merchandising S.R.L, este înregistrat ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Aceste date se colecteaza de la participanti ca mijloc de verificare in vederea acordarii castigului Campaniei.
11.6    Tuturor participantilor la Loteria publicitara le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la colectarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de interventie, de opozitie, de a se adresa instantei competente si de plângere catre autoritatea de supraveghere. În întelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus mentionate apartinând persoanelor vizate au urmatorul continut:
a.    Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, trimisa  pe adresa Agentiei GIM din Bucuresti, Str. Nicolae Filipescu nr.45, sector 2, România, o data pe an, în mod gratuit, societatea General Impact Merchandising S.R.L. va confirma daca utilizeaza date care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora.
b.    Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
i.    dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
ii.    dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; realizarea notificarii catre tertele persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Astfel societatea General Impact Merchandising S.R.L. va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma în date anonime toate acele date a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.
c.    Dreptul de opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop (reprezentând alin. 2 al art. 15 din legea 677/2001).
11.7    Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Loteriei publicitare:
-    pentru câstigatorii castigurilor premiilor instant: nume si prenumem numar de telefon fix si/ sau mobil
-    pentru castigatorii premiilor prin tragere la sorti: nume si prenumele din actul de identitate, numarul de telefon fix si/ sau mobil, adresa de e-mail, localitatea, adresa de domiciliu, seria si numarul CI si CNP.
11.8    Scopurile constituirii bazei de date sunt: înmânarea castigurilor câstigatorilor, înregistrarea si validarea câstigatorilor Loteriei publicitare, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse în baza de date a societatii General Impact Merchandising S.R.L. prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate în viitor de catre Organizator. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia împuternicitilor sai.

SECTIUNEA 12. MINORII SI PERSOANELE FARA CAPACITATE JURIDICA
12.1    În cazul în care unul dintre castigatorii castigurilor acordate în cadrul Campaniei este minor (cu vârsta sub 18 ani) sau o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre în posesia castigului prin intermediul parintelui sau al tutorelui legal. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgând din acordarea castigului respectiv reprezentantului legal al minorului sau celui lipsit de capacitate juridica, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.
12.2    În cazul în care unul dintre câstigatorii castigurilor se afla în imposibilitate de a se deplasa, fie ea fizica sau de moment, predarea castigului se va face unei persoane împuternicite prin procura notariala special pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgând din acordarea castigului respectivei persoane împuternicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

SECTIUNEA 13. TAXE SI IMPOZITE
13.1    Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru castigurile acordate în conformitate cu legislatia în vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu castigul, fiind sarcina exclusiva a câstigatorului. Participantilor nu le este impusa în contrapartida nicio cheltuiala directa sau indirecta, suplimentara achizitionarii produselor.
13.2    Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe sau a a altor obligatii financiare legate de castigul oferit, acestea fiind în sarcina persoanei câstigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform prevederilor cuprinse în titlul III - Impozitul pe venit din Codul Fiscal, pentru veniturile obtinute din Campanie.

SECTIUNEA 14. ANGAJAMENTE
Acordarea oricarui castig poate fi un eveniment public. Participarea la Campanie constituie acordul fiecarui Participant ca, in cazul unui castig, numele si fotografia sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, în diverse materiale audio-video si tiparituri, fara niciun fel de plata aferenta, acordul valorand cesiunea drepturilor corespunzatoare ale Participantului catre Organizator pe teritoriul Romaniei pentru intreaga perioada de protectie a acestora.

SECTIUNEA 15. ÎNCETAREA CAMPANIEI
15.1    Prezenta campanie poate înceta numai în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.
15.2    Forta majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neînlaturat, petrecut dupa intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial si care împedica partea sau partile sa-si îdeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a României.

SECTIUNEA 16. LITIGII 
16.1    Eventualele litigii aparute între Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor solutiona pe cale amiabila, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate în instantele judecatoresti române competente din Bucuresti.
16.2    Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: ZZIA Advertising S.R.L. Sos. Iancului nr. 21, bl.106, et.1, ap.51, camera 1, sector 2, România, si General Impact Merchandising S.R.L. Cluj Napoca, Str. Govora nr. 6, bl.F6, et.8, ap.37, jud. Cluj, România, în atentia Serviciului Consumatorului, în maxim doua saptamâni de la data încheierii Campaniei. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua în considerare nici o contestatie.

SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL
17.1    Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
17.2    Regulamentul este disponibil pe toata durata Campaniei, în mod gratuit, oricarei persoane interesate la sediul Organizatorului precum si pe web site-ul www.infopromotii.ro si la Birou Relatii cu Clientii din fiecare din magazinele Carrefour participante
17.3    Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca aceste modificari sa intre în vigoare în 24 de ore dupa anuntarea în prealabil a acestor modificari.
17.4    Prezentul Regulament  Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor art. 52 alin 1 din Ordonanta de Guvern nr.99/2000  privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Tesori d'Oriente - Descopera comoara de la raft!"

Ultima actualizare: 05 ian. 2016
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Tesori d'Oriente - Descopera comoara de la raft!

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media