CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Tena iti asigura transportul la cumparaturi - METRO

Tena promotie la Metro

Prin tragere la sorti: 30 x 2 bonuri de combustibil in valoare de 50 RON fiecare.

Cumpara cel putin 3 produse participante, in orice combinatie, pe aceeasi factura, si trimite prin SMS la 1782 numarul si seria facturii si numele magazinului emitent ori completeaza formularul special de pe www.tena.ro. Pastreaza factura pentru validare.

Perioada promoţiei: 09 septembrie - 08 octombrie 2010

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“TENA îti asigura transportul la cumparaturi”

Campania promotionala pentru persoane juridice, persoane fizice autorizate si asociatii familiale


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE


Campania promotionala “TENA îti asigura transportul la cumparaturi” (denumita în continuare “Campania”) este organizata de SCA Hygiene Products S.R.L., având sediul în România, Str. Ion Câmpineanu, Nr. 11, et 5, Sector 1, Bucuresti (denumita în continuare “Organizator”).
Campania se deruleaza prin intermediul agentiei S.C. MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., societate comerciala cu sediul în România, Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompei nr. 9-9A, înregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/12388/1998, C.U.I. RO11295365, denumita în continuare “Agentia”.

Participantii la aceasta campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”).

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania este organizata în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania este organizata pe teritoriul României, în lanturile de magazine METRO, în perioada 9.09.2010 – 8.10.2010, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania se adreseaza clientilor METRO (i) persoane juridice cu sediul în România, si/sau (ii) persoane fizice autorizate si asociatii familiale autorizate în conditiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanti”).

Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie angajatii societatii SCA Hygiene Products S.R.L., ai agentiilor implicate în organizarea si derularea prezentei Campanii, ai companiilor distribuitoare partenere SCA Hygiene Products S.R.L., ai magazinelor METRO participante la campanie, precum si sotul / sotia, rudele directe si colaterale ale acestora. Persoanele mentionate anterior nu pot participa la aceasta Campanie nici în calitate de persoane fizice autorizate.
Participarea la aceasta Campanie impune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

La aceasta Campanie participa urmatoarele produse: TENA Slip Plus, pachet de 30 buc, în variantele Medium si Large, comercializate în magazinele participante.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Pentru a participa la prezenta Campanie, participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism:

1.    Sa achizitioneze, în perioada 9.09.2010 ora 00.00.00 – 8.10.2010 ora 23.59.59, cel putin 3 produse TENA participante (TENA Slip Plus 30 buc: Medium sau Large) în orice combinatie (Medium si Large); toate produsele marca TENA achizitionate, în combinatiile de mai sus, trebuie sa fie pe aceeasi factura fiscala.

2.    Pentru a câstiga unul dintre cele 30 de premii oferite în cadrul Campaniei, participantul trebuie sa se înscrie în Campanie prin una dintre urmatoarele metode:

a)    SMS, la numarul 1782; numarul 1782 fiind unul cu tarif normal stabilit de retelele de telefonie mobila din care este trimis SMS-ul; numarul este valabil în urmatoarele retele de telefonie mobila: Zapp, Vodafone, Orange, Cosmote. Mesajul trimis prin SMS trebuie sa contina numarul si seria facturii fiscale, care atesta achizitionarea produselor participante, si denumirea magazinului care a emis factura (de ex. METRO).
b)    WEB, la adresa www.tena.ro, pe pagina de campanie. Participantii trebuie sa completeze formularul special, cu datele : nume, prenume, e-mail, numar de telefon, adresa completa si oras, denumire firma, CUI si sa introduca seria, numarul facturii si data la care au fost emisa, care atesta achizitionarea produselor conform mecanismului. Dupa ce seria si numarul facturii au fost înregistrate, participantii vor primi un mesaj de confirmare.

3.    Aceeasi combinatie de numar si serie de factura poate fi înscrisa în Campanie o singura data de catre un participant unic.

4.    La începutul fiecarei noi saptamâni ce o succede pe cea cu înscrierile în promotie (prin SMS sau Web), se fac extrageri pentru fiecare zi din saptamâna de Campanie anterioara (de ex. participantii care s-au înscris pe 09.09.2010 intra automat în tragerea la sorti pentru premiul acordat pentru acea data).

Un participant unic se poate înscrie de mai multe ori în campanie, cu conditia sa respecte mecanismul campanie, iar numarul si seria facturii trebuie sa fie diferite. Un participant unic poate câstiga în cadrul prezentei campanii un singur premiu pe saptamâna, acordat prin tragere la sorti. Un participant unic este definit de acelasi numar de telefon mobil. Cele 30 de premii se vor acorda prin trageri la sorti saptamânale si se va oferi un premiu pentru fiecare zi de campanie.

Pentru a putea fi declarate valide, înregistrarile prin SMS/Web trebuie sa îndeplineasca, cumulativ, în mod obligatoriu si fara echivoc urmatoarele conditii:

- trebuie sa fie trimise în perioada derularii Campaniei, 9.09.2010 ora 23.59.59 – 8.10.2010 ora 23.59.59;
- trebuie sa contina numarul si seria facturii fiscale, ce atesta achizitionarea produselor conform mecanismului si denumirea magazinului care a emis factura (de ex. METRO).
- formularul de înscriere prin Web trebuie sa fie completat cu urmatoarele informatii obligatorii: nume, prenume, e-mail, numar de telefon, adresa completa si oras, numarul si seria facturii fiscale, data facturii, denumire firma si CUI.

Pentru a putea fi declarate valide, facturile fiscale înscrise în Campanie trebuie sa îndeplineasca, cumulativ, în mod obligatoriu si fara echivoc urmatoarele conditii:

- trebuie sa fie emise în perioada de desfasurare a Campaniei (9.09.2010 ora 23.59.59 – 8.10.2010 ora 23.59.59) de catre unul dintre magazinele METRO;
- numarul si seria facturii fiscale trebuie sa corespunda cu numarul si seria înscrise în campanie si desemnate câstigatoare;
- sa ateste achizitionarea produselor TENA, conform mecanismului;

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

Premiile acordate în cadrul acestei campanii constau în urmatoarele produse:

Tip premiu

Numar premii

Valoarea individuala

(RON, cu TVA inclus)

Valoarea totala

(RON, cu TVA inclus)

Premii zilnice, acordate prin tragere la sorti

Premiu - 2 bonuri combustibil (50 Ron x 2)

30

100

3000

Total

30

-

3000

 
Valoarea totala bruta a premiilor oferite de catre Organizator în cadrul Campaniei este de 3000 RON cu TVA inclus.
 
Pentru fiecare lant de magazine, se vor acorda câte 30 de premii constând în Bonuri de combustibil. Bonurile de combustibil sunt valabile în retelele de benzinarii Rompetrol, de pe teritoriul României.

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (costul de achizitionare a produselor TENA, costul conexiunii la Internet pentru înscriere, costul trimiterii SMS-ului pentru înscriere).

SECTIUNEA 8. TRAGEREA LA SORTI SI DESEMNAREA CÂSTIGATORILOR

Tragerile la sorti vor fi electronice si vor avea loc la sediul Agentiei, în prezenta unui reprezentant al acesteia, a unui reprezentant SCA Hygiene Products S.R.L si a unui notar public / avocat.

1.    Tragerile la sorti pentru premiile zilnice

Premiile zilnice constând în „Bonuri combustibil” se vor acorda prin trageri la sorti saptamânale în functie de perioada în care participantii s-au înscris în Campanie, astfel:

-    participantii care s-au înscris în perioada 09.09.2010 ora 00.00.00 – 15.09.2010 ora 23.59.59 participa la tragerea la sorti din data de 20.09.2010; în cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage 7 premii, câte un premiu pentru fiecare zi de campanie.
-    participantii care s-au înscris în perioada 16.09.2010 ora 00.00.00 – 22.09.2010 ora 23.59.59 participa la tragerea la sorti din data de 27.09.2010; în cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage 7 premii, câte un premiu pentru fiecare zi de campanie.
-    participantii care s-au înscris în perioada 23.09.2010 ora 00.00.00 – 29.09.2010 ora 23.59.59 participa la tragerea la sorti din data de 04.10.2010; în cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage 7 premii, câte un premiu pentru fiecare zi de campanie.
-    participantii care s-au înscris în perioada 30.09.2010 ora 00.00.00 – 06.10.2010 ora 23.59.59 participa la tragerea la sorti din data de 11.10.2010; în cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage 9 premii, câte un premiu pentru fiecare zi de campanie.

În cadrul tragerilor la sorti, mentionate anterior, se vor extrage câte 2 rezerve pe fiecare premiu oferit. Se va apela la rezerve în conditiile în care câstigatorii extrasi nu îndeplinesc conditiile de validare sau nu pot fi contactati de catre reprezentantii Organizatorului.

Tragerea la sorti este un eveniment public. La cerere, orice persoana poate participa la acest eveniment. Cererea va fi facuta, în scris, la adresa Organizatorului, cu minimum 48 de ore înaintea desfasurarii evenimentului respectiv. Lista câstigatorilor aflati în curs de validare si a premiilor câstigate va fi afisata pe site-ul www.tena.ro, în maxim 2 zile lucratoare de la data tragerii la sorti. Lista câstigatorilor validati va fi afisata pe www.tena.ro si pe www.infopromotii.ro, la sfârsitul campaniei.


SECTIUNEA 9. ANUNTAREA CÂSTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

1. Anuntarea

Câstigatorii vor fi contactati de catre un Reprezentant al Organizatorului în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data tragerii la sorti, pentru a fi informati în legatura cu premiul câstigat si procedura de validare. Participantul desemnat câstigator va fi apelat la numarul de telefon cu care s-a înscris în Campanie. Reprezentantii Organizatorului vor încerca stabilirea contactului cu câstigatorul apelând numarul de mobil de maximum 5 ori, în 5 zile diferite, în intervale orare diferite (în intervalul orar 9.00 – 18.00).

Odata cu anuntarea, Reprezentantii Organizatorului vor colecta datele complete ale câstigatorului si vor comunica modalitatea de a intra în posesia premiilor.

Participantii extrasi câstigatori, care din motive independente de vointa Organizatorului nu pot fi contactati de catre Organizator în conditiile stabilite (au telefonul închis, nu raspund la niciunul dintre cele 5 apeluri sau nu au furnizat numarul de telefon corect), vor fi invalidati si se va apela la rezerve în ordinea în care acestea au fost extrase. Procedura de anuntare a rezervelor este aceeasi cu procedura de anuntare a câstigatorilor.

2.Validarea

Participantii trebuie sa trimita pentru validare copia facturii fiscale, ce atesta achizitionarea produselor conform mecanismului si o copie a actului de identitatea a câstigatorului. Numarul si seria facturii fiscale trebuie sa coincida cu numarul si seria facturii fiscale înscrise în Campanie si desemnata câstigatoare; în caz contrar, participantul va fi invalidat si se va apela la rezerve. Documentele pentru validare trebuie trimise în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data anuntarii, prin una din urmatoarele metode:

    - prin fax, la numarul 021.204.65.66. Faxul trebuie sa contina copia facturii fiscale si copia actului de identitate, numele Campaniei („TENA îti asigura transportul la cumparaturi”) si numarul de telefon, scrise pe fax de catre participant.

    - prin e-mail, la adresa validare@mercury360.ro. Copia facturii fiscale si copia actului de identitate trebuie scanate în format .jpg sau .pdf si atasate, subiectul e-mail-ului trebuie sa fie numele Campaniei („TENA îti asigura transportul la cumparaturi”).

Participantii care nu vor trimite copia facturii fiscale si copia actului de identitate, în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data anuntarii, nu vor fi validati si îsi vor pierde dreptul asupra premiilor. Se va apela la rezerve în ordinea extragerii lor, urmând ca si acestea sa parcurga procesul de validare, fiecare etapa având un numar de zile egal cu cel de validare a câstigatorilor extrasi.

3. Acordarea premiilor

Premiile constând în „Bonuri de combustibil” vor fi trimise câstigatorilor în termen de 20 zile lucratoare de la data validarii, la adresa care a fost comunicata anterior reprezentantului Organizatorului. În momentul predarii premiului catre câstigator, acesta va semna un proces verbal de predare primire, iar Organizatorul este eliberat de orice alta obligatie fata de câstigator.

SECTIUNEA 10. FACTURILE FISCALE NECORESPUNZATOARE

Facturile fiscale care sunt deteriorate, falsificate, inventate, cât si orice alta imitatie sunt considerate nule si nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei. Orice încercare de falsificare va fi pedepsita conform legislatiei în vigoare. Organizatorul prezentei Campanii, precum si celelalte firme implicate în promotie nu îsi asuma nicio raspundere pentru facturile fiscale necorespunzatoare (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrainate) sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de facturi fiscale care nu întrunesc toate conditiile prevazute în prezentul Regulament Oficial, pentru a fi validate.

Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea facturilor fiscale, de înstrainarea lor si/sau de prezentarea facturilor fiscale, deteriorate sau falsificate si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de facturi care nu întrunesc toate conditiile prevazute în acest Regulament.

SECTIUNEA 11. RESPONSABILITATE

Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial.

Organizatorul Campaniei va acorda premii Participantilor care au luat parte la Campanie, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care fac dovada achizitionarii produselor participante la Campanie, prin factura fiscala ce contine numarul si seria cu care s-a înscris în Campanie.

În cazul în care Organizatorul constata ca un câstigator nu a îndeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a suspenda oricând drepturile si beneficiile ce revin câstigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului câstigator. În cazul în care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul câstigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatura cu aceasta.

Organizatorul nu are nicio obligatie de a întretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necâstigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.


Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru:
 
·    Pierderile, întârzierile sau întreruperile neanuntate ale serviciului de mesaje SMS si Internet, generate de retelele de telefonie mobila sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;
·    Situatiile în care numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat si ca atare Organizatorul nu va putea contacta participantii la campanie;
·    Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile la numarul scurt al campaniei;
·    Situatiile în care numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat sau situatiile în care participantii înscriu pe pagina web un numar de telefon sau adresa de e-mail incorecte si din aceste cauze câstigatorii nu pot fi contactati pentru a fi validati;
·    Situatiile în care consumatorii achizitioneaza în perioada campaniei promotionale produse neparticipante la promotie;
Organizatorul are dreptul de a invalida SMS-urile de participare/înregistrarile care contin informatii false ori vadit eronate (de exemplu, numar si/sau serie de factura gresit/e) si care nu îndeplinesc conditiile de validare mentionate în prezentul Regulament.

Organizatorul îsi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul în care se desfasoara înscrierile în campanie. În cazul în care se observa anumite tentative de frauda înscrierile respective vor fi anulate.
Organizatorul îsi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta în campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al campaniei.
Organizatorul este îndreptatit sa ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intentie de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea din Campanie. Încercarea de frauda, precum înscrierea aceleiasi persoane folosind numere de telefon diferite vor rezulta în descalificarea respectivului consumator si implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi premiul. În cazul în care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat câstigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 12. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

SCA Hygiene Products S.R.L., prelucreaza date cu caracter personal, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, în calitate de operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, în baza notificarii nr. 16117/23.03.2010.

Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitatile indicate în mod expres prin prezentul Regulament Oficial, consumatorii înscrisi pentru tragerea la sorti a premiului si câstigatorii premiilor Campaniei îsi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre în baza de date a Organizatorului în vederea validarii, atribuirii premiilor si îndeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori care îsi vor da acordul explicit si neechivoc în acest sens.

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia împuternicitilor sau a cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.

Numele câstigatorilor validati si premiile câstigate în cadrul Campaniei vor fi publicate, conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, pe site-urile www.tena.ro si www.infopromotii.ro, în termen de 10 zile lucratoare de la finalizarea campaniei.

Persoanele participante la Campanie au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art.15). În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre SCA Hygiene Products S.R.L., cu sediul în Str. Ion Câmpineanu, Nr. 11, et. 5, Sector 1, Bucuresti, în atentia departamentului de Marketing.

SECTIUNEA 13. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câstigatorilor în conformitate cu legislatia în vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu premiul, fiind în sarcina exclusiva a câstigatorului.
Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanei câstigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform prevederilor cuprinse în Titlul III – Impozitul pe venit din Codul Fiscal, pentru veniturile în bani obtinute din campanie, impozit pe care organizatorul campaniei se obliga sa-l plateasca în numele participantilor.
În privinta premiilor acestei Campanii, Participantilor nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor reprezentând contravaloarea produselor TENA achizitionate si participante la Campanie, costul înscrierii prin SMS sau costul conexiunii Internet pentru înscrierea prin Web .

SECTIUNEA 14. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului de a continua, din motive independente de vointa sa.
 
*Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neînlaturat, petrecut dupa intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial si care împiedica partea sau partile sa-si îndeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora,confirmat de Camera de Comert si Industrie a României.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, împiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata, conform art.1082 si 1083 Codul Civil. În cazul în care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 15. LITIGII

Eventualele litigii aparute între Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din România.

Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: catre catre S.C. MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., societate comerciala cu sediul în România, Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompei nr. 9-9A, în termen de maximum 2 (doua) saptamâni de la data publicarii listei câstigatorilor validati. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua în consideratie nici o contestatie.


SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

Regulamentul de participare/desfasurare al campaniei promotionale este disponibil, în mod gratuit, oricarui solicitant, pe site-urile www.tena.ro si www.infopromotii.ro, printr-o solicitare scrisa catre SCA Hygiene Products S.R.L., cu sediul în Str. Ion Câmpineanu, Nr. 11, et. 5, Sector 1, Bucuresti sau catre S.C. MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., societate comerciala cu sediul în România, Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompei nr. 9-9A.

Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfasurare a acesteia, a perioadei valabilitatii acesteia, va fi anuntata public de Organizator cu cel putin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare, pe site-urile www.tena.ro si www.infopromotii.ro.
Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 si a fost semnat în 3 exemplare originale.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Tena iti asigura transportul la cumparaturi - METRO"

Ultima actualizare: 27 oct. 2010
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Tena iti asigura transportul la cumparaturi - METRO

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media