CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Tefal Essencia Saphire

Promotie Tefal Essencia

Beneficiezi de 50% reducere la produsele participante din gama Tefal Essencia.

Fa-ti cumparaturile la oricare dintre magazinele Penny Market sau XXL participante (vezi anexa), aduna bonurile de casa si capseaza-le pe pliantul promotional. Cand valoarea insumata a bonurilor este cel putin egala cu pretul de raft al unuia dintre produsele participante Tefal Essencia, poti cumpara acel produs la numai jumatate de pret.

Perioada promoţiei: 14 aprilie - 13 iulie 2008

Promotie expirata
5 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

Regulamentul oficial al promotiei

„Tefal Essencia Saphire”

 

 

1. Organizatorul Campaniei promotionale:

 

Organizatorul Campaniei promotionale „Tefal Essencia Saphire” este societatea GROUPE SEB CENTRAL EUROPE KFT, Taviro Koz 4, 2040, Budaors-Budapesta, Hungary,  avand cod fiscal RO 023124040.

Campania promotionala se va derula in conditiile prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament pe parcursul derularii Campaniei promotionale , dar nu inainte de a anunta publicul intr-un cotidian national.

 

 

2. Durata promotiei si aria de desfasurare:

 

            Campania promotionala „Tefal Essencia Saphire” incepe la data de 14.04.2008 si se va incheia la data de 13.07.2008, si se desfasoara in toate magazinele Penny Market  si XXL  care fac parte din grupul REWE ROMANIA SRL .

            Cu acordul expres al societatii REWE ROMANIA SRL,    avand sediul in Tarlaua 41, Parcela 329, Stefanestii de Jos, Jud. Ilfov, inregistratat la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J40/ 8230/ 2000, CUI RO 13348610, cont bancar nr. RO33ABNA4100264100096950 deschis la ABN AMRO BANK, promotia se va desfasura magazinele enumerate in Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2.

 

 

 

Produsele participante la promotie sunt urmatoarele produse :

-           Tigaie 24 cm

-           Tigaie 28 cm

-           Tigaie Wok

-           Cratita 24 cm + capac

-           Grill 24 cm x 28 cm

 

Oferta promotionala este valabila in limita stocului disponibil.

 

 

4. Drept de participare: 

 

Pot lua parte la aceasta campanie promotionala toate persoanele fizice avand cetatenie romana sau cu resedinta in Romania.

Dreptul de participare la promotie apartine exclusiv cumparatorului care indeplineste conditiile impuse de prezentul Regulament. Se poate achizitiona un numar nelimitat de tigai la preturi promotionale in conditiile in care se acumuleaza valoarea insumata a bonurilor de casa corespunzatoare promotiei.

 

 

5. Mecanismul Campaniei promotionale:

 

Pentru a cumpara la preturi promotionale produsele Tefal, gama Essencia, participantul trebuie sa faca cumparaturi in magazinele Penny Market sau XXL in perioada  14 aprilie – 13 iulie 2008, sa pastreze bonurile de casa si sa le capseze pe  pliant. Daca acumuleaza cumparaturi in valoare totala egala cu pretul normal de raft al oricarui produs Tefal Essencia, participantul poate cumpara acel produs la jumatate de pret. (Exemplu: Pentru a achizitiona o tigaie 24 cm cu 50% din pretul normal de raft, trebuie sa detina bonuri cumulate in valoare totala de minim 70 de ron.).

 

Participantul poate consulta tabelul de mai jos. Sunt valabile bonurile din orice magazin Penny sau XXL, iar cele care au fost folosite pentru achizitionarea unui produs nu vor mai fi valabile pentru achizitionarea unui alt produs.

 

TEFAL ESSENCIA
PRODUCTS
SPECIAL PROMOTIONAL PRICE (RON, VTA included) NORMAL SHELF PRICE  (RON, VTA included) VALUE OF PURCHASE (RON, VTA included)
Tigaie 24 cm 34,99 69,99 70,00
Tigaie 28 cm 44,99 89,99 90,00
Tigaie wok 54,99 109,99 110,00
Cratita 24 cm + capac 59,99 119,99 120,00
Grill 24 cm x 28 cm 64,99 129,99 130,00


 

6. Conditii de validitate:

 

Pentru ca un bon de casa fiscal sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

 

(a)        Participantii sa fi facut cumparaturi in magazinele Penny Market sau XXL participante la Promotie in perioada 14.04.2008 –  13.07.2008;

 

(b)        Participantii sa indeplineasca dreptul de participare la Promotie, in acord cu prevederile punctului  4 din prezentul Regulament;

 

(c)        Bonul/bonurile fiscale de casa sa fie intregi si in original (nu se accepta fotocopii, facsimile sau alte reproduceri ale bonului);

 

(d)        Participantii sa solicite la casele de marcat din cadrul magazinelor Penny Market sau XXL un pliant sau sa intre in posesia acestuia prin autoservire din zona de expunere a Promotiei si sa aiba capsate pe pliant bonurile fiscale cumulate;

 

(e)        Pliantele trebuie sa fie intregi si in original (nu se accepta fotocopii, facsimile sau alte reproduceri ale pliantelor).

 

Participantii care indeplinesc toate conditiile prevazute la punctul 6 din prezentul Regulament pot participa la promotie cu unul sau mai multe bonuri de casa fiscale provenite din orice magazin Penny Market  sau XXL.

 Fiecare dintre aceste bonuri de casa fiscale trebuie sa intruneasca toate conditiile de validitate.

 

 

7. Responsabilitate:

 

Organizatorul Campaniei promotionale „Tefal Essencia Saphire” nu vor avea nici o raspundere si nu vor putea fi implicati in nici un litigiu legat de detinerea bonurilor de casa fiscale participante la promotie sau de continutul acestora. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru bonurile de casa fiscale deteriorate, necorespunzatoare din punct de vedere al conditiilor mentionate anterior.

Organizatorul are dreptul de a invalida bonurile de casa fiscale care nu indeplinesc toate conditiile de participare.


8. Litigii:

 

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la Campania promotionala, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului din strada Constantin Daniel nr.8, sector 1, Bucuresti.

 

 

9. Regulamentul promotiei:

 

Regulamentul promotiei va fi pus la dispozitie in mod gratuit de catre Organizator prin intermediul societatii Tefal Essencia Saphire. in fiecare magazin Penny Market  sau XXL in care se desfasoara promotia, pentru a putea fi consultat de catre orice participant.

Prin participarea la promotia „Tefal Essencia Saphire” participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui Regulament.

 

 

 

 

The Official Regulation of „Tefal Essencia Saphire” Promotion

 

 

1. The organizer of the promotional Campaign:

 

The organizer of the promotional Campaign „Tefal Essencia Saphire” is the company GROUPE SEB CENTRAL EUROPE KFT, Taviro Koz 4, 2040, Budaors-Budapesta, Hungary, with postal residence in 8, Constantin Daniel street, sector 1, Bucharest, fiscal code RO 023124040.

The promotional Campaign is to be carried out under the conditions of the present Regulation which is mandatory for all participants. The organizer has has the right to alter or change the present Regulation during the promotional Campaign, but not before announcing the public through a national newspaper.

 

 

2. The duration and range of the promotion:

 

The promotional Campaign „Tefal Essencia Saphire” starts at 14.04.2008 and it ends at 13.07.2008, and it is on in all Penny Market  and XXL shops in Romania with the agreement of the company REWE ROMANIA SRL., with headquarters in Tarlaua 41, Parcela 329, Stefanestii de Jos, Jud. Ilfov, registered at the Register of Commerce with J40/ 8230/ 2000, CUI RO 13348610, bank account  RO33ABNA4100264100096950, opened at  ABN AMRO BANK.

 

 

3. The participating products and brand:

 

The participating products in the promotion are the following Lagostina products:

 

-           Pan 24 cm

-           Pan 28 cm

-           Pan Wok

-           Frypan 24 cm + lid

-           Grill 24 cm x 28 cm

 

The promotional offer is available as far as the availability of the stock.

 

 

4. Participation right:

 

All natural persons who are Romanian citizens or have residence in Romania can participate in this promotional campaign.

The right to participate in the promotion belongs exclusively to the buyer who fulfils the conditions imposed by the present Regulation. There can be purchased an unlimited number of pans for promotional prices until the value of the cash receipts is corresponding to the promotion.

 

 

5. The mechanism of the promotional campaign

 

In order to buy Tefal products, Essencia Saphire series, for promotional prices, the participant must go shopping in Penny Market or XXL shops between 14th of April and 13th  July 2008, to keep the cash receipts and staple them onto this brochure. If the buyer makes a total sum equal to the normal price on the shelf of any Tefal product, the participant can buy that product for half the price.

The buyer has the chance to save 50% of the Tefal products!

(Example: to purchase the pan of 24 cm  50% off the normal price on the shelf, he/she must have receipts in a total value of minimum 70 RON). The participant can consult the table below. The receipts from all Penny Market or XXL shops are valid, and those which have been used to buy a product are not valid to buy another product.

 
 

TEFAL ESSENCIA
PRODUCTS
SPECIAL PROMOTIONAL PRICE (RON, VTA included)
NORMAL SHELF PRICE  (RON, VTA included) VALUE OF PURCHASE (RON, VTA included)
Tigaie 24 cm 34,99
69,99
70,00
Tigaie 28 cm 44,99 89,99 90,00
Tigaie wok 54,99 109,99 110,00
Cratita 24 cm + capac 59,99 119,99 120,00
Grill 24 cm x 28 cm 64,99 129,99 130,00


 

6. Validitiy conditions:

 

In order for a cash receipt to be considered valid, it must fulfil the following conditions at the same time:

 

(a) The participants must have done shopping in the Carrefour shops participating in the Promotion during the period 14.04.2008 –  13.07.2008;

(b) The participants must fulfil the right to participate in the Promotion, according to the stipulations of article 4 of the present Regulation;

(c) The cash receipt/receipts must be intact and in original (photocopies, facsimiles or other cash receipt reproductions are not admitted);

(d) At the cash desk of Penny Market or XXL shops, the participants must ask for a flier or have it by self-service  from the exhibition area of the Promotion and they must have the cash receipts stapled to the flier.

(e) The fliers must be intact and in original (photocopies, facsimiles or other passport reproductions are not admitted);

 

The participants who fulfil all the conditions stipulated in article 6 of the present Regulation can participate in the promotion with one or more fiscal cash receipts from any Carrefour shop.

Each of these fiscal cash receipts must fulfill all the validity conditions.

 

 

7. Responsibility:

 

The organizer of the promotional Campaign „Tefal Essencia Saphire” shall not be responsible and cannot be involved in any litigations related to the ownership of the fiscal cash receipts participating in the promotion or to their contents.

The organizer does not take the responsibility for the damaged fiscal cash receipts or inappropriate from the point of view of the conditions mentioned above.

The organizer has the right to invalidate the fiscal cash receipts which do not correspond to all participating conditions.

 

 

8. Litigations:

 

In case there might be litigations between the Organizer and the participants in the promotional Campaign, these shall be solved amiably. If solving the litigation amiably is not possible, the parts involved shall send it to the qualified Romanian courts from the Organizer’s headquarters in 8, Constantin Daniel street, sector 1, Bucharest.

 

 

10. Promotion Regulation:

 

The promotion Regulation shall be made available freely by the Organizer through the company REWE ROMANIA SRL in every Penny Market  or XXL shop which holds the promotion, so that it can be consulted by all participants.

            Participating in the „Tefal Essencia Saphire” promotion the participants agree to observe and respect the stipulations of this Regulation.

Nu avem elemente multimedia.
Mihaela (Fieni) in 09 mai 2008, 13:27
Am strans si eu bonuri, le-am capsat pe pliant si mam hotarat care dintre produse as vrea sal iau. Doar ca atunci cand am ajuns in magazin mi sa spus ca nu mai au decat trei modele din cele cinci. Nu mi se pare normal, sunt dezamagita pentru ca nu este nici mijlocul perioadei promotionale. Mi-as fi dorit si eu o tigaie cu capac sau un gril dar surpriza nici unul dintre aceste doua produse nu mai este, cei din XXL Targoviste spun ca nu mai au in stoc! ( sau poate nu mai sunt pentru noi oare?!). Cat am fost in magazin am vorbit si cu alte persoane care erau la fel de nemultumite ca si mine. Care este adevarul? si oare este corect ce se intampla?
Moderator 1 (Infopromotii) in 23 mai 2008, 17:26
Salut, Mihaela!
Ai mai fost de atunci la magazin? Noi i-am anuntat imediat pe organizatori, care au luat masurile necesare.
Mihaela (Fieni) in 06 iunie 2008, 08:17
Am fost la scurt timp, si da.. raftul era plin cu toate modelele. Si asta ma face sa ma intreb: pana atunci ce sa intamplat? oare totul nu este un rezultat al comentarilui pe care l-am postat? Oricum, multumesc ca sesizarea mea nu a ramas neauzita!
() in 28 iunie 2008, 14:00
As vrea si eu sa-mi cumpar un gril in promotia aceasta. In cele doua magazine de aici din Targoviste nu am mai gasit. Mai am sanse sa i-au unul pana la sfarsitul promotiei? Va multumesc, si, m-as bucura daca as primi un raspuns inainte de sfarsitul promotiei!!!
Moderator 2 (Infopromotii) in 30 iunie 2008, 12:57
Draga Ana-Maria,

I-am anuntat pe organizatori despre problema semnalata de tine.

Mult succes in continuare!
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Tefal Essencia Saphire"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Tefal Essencia Saphire

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media