CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Tchibo - "Inspira prin gestul tau!"

Concurs cu premii Tchibo

Premii pentru artisti: 1 x 11.000 RON pentru realizarea a 20 de fotografii, 1 x 11.000 RON pentru realizarea a 20 de genti, 1 x 11.000 Ron pentru realizarea a 20 de obiecte de design interior. Premii pentru consumatori: 20 x fotografie, 20 x geanta, 20 x obiect de design interior (realizate de artistii castigatori).

A. Artisti. Daca ai peste 18 ani si te pasioneaza fotografia, design-ul de genti sau de obiecte de interior, inscrie-te pe www.inspirapringestultau.ro pana pe 2 noiembrie cu portofoliul tau si/ sau descrierea proiectului pe care intentionezi sa il realizezi in cadrul concursului, la una dintre cele 3 sectiuni disponibile.
B. Consumatori. Daca ai peste 18 ani, cumpara cel putin unul dintre produsele participante si inscrie-te in promotie fie trimitand un SMS la 1896 cu codul unic de 7 cifre de pe eticheta promotionala urmat de domeniul ales (sub forma: xxxxxxxfoto, xxxxxxxinterior sau xxxxxxxgenti), fie completand formularul pentru consumatori de pe www.inspirapringestultau.ro si inscriind codul si domeniul ales, in forma de mai sus. Pastreaza eticheta cu codul unic pentru validare.

Perioada promoţiei: 15 septembrie 2008 - 15 ianuarie 2009

Promotie expirata
11 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

"Inspira prin gestul tau!”

Perioada campaniei: 15 septembrie 2008 – 15 ianuarie 2009

 

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

Organizatorul Campaniei Promotionale „Inspira prin gestul tau!” (denumita in continuare "Campania") este TCHIBO BRANDS S.R.L. Organizatorul, societate cu personalitate juridica romana, cu sediul sediul social in Bucuresti, Str. DR. FELIX nr. 28, sector 1, cod. 011038 inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7384/2001, Cod Unic de Inregistrare R 14147924, avand Cod IBAN nr. RO95CITI0000000724791018, deschis la  Banca CitiBank Bucuresti, reprezentata de Richard Hodul - Director General. Organizatorul campaniei este inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul promotiei va fi publicat pe perioada desfasurarii promotiei pe site-ul www.inspirapringestultau.ro. Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant la adresa Organizatorului si la numarul de telefon 021/318.97.06, apel cu tarif normal. Numarul de telefon poate fi apelat de luni pana vineri, intre orele 09:00 - 18:00, cu exceptia sarbatorilor legale, in perioada 15 septembrie 2008 si 15 ianuarie 2009.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin intocmirea unui Act Aditional la prezentul regulament, notificat si autentificat. Eventualele modificari vor intra in vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostiinta publicului pe site-ul www.inspirapringestultau.ro

 

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

 

Campania promotionala “Inspira prin gestul tau!” este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007

 

 

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI  

 

Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in centrele autorizate, unde se comercializeaza produsele participante in Campanie.

 

 

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

Campania va incepe la 15 septembrie 2008 ora 00:00:00 si se va incheia la 15 ianuarie 2009 ora 23:59:59.

Participarea la promotie dupa data de 15 ianuarie 2009 sau inainte de 15 septembrie 2008 nu se va lua in considerare.

 

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

A. PARTICIPAREA ARTISTILOR

Campania este adresata tuturor persoanelor fizice, cu varsta de peste 18 ani, cu resedinta in Romania care deruleaza o activitate artistica de creatie si/sau productie artistica, la nivel de debutant/incepator (denumite in continuare „Artisti”) si care practica una din activitatile de creatie si productie de: obiecte de design interior, fotografii artistice sau genti. Artistii se vor inregistra in campanie cu: 

1. schite/desene, materiale foto ce vor prezenta produsele proprii, originale (portofoliul lor existent).

2. o descriere a proiectului pe care urmeaza sa-l realizeze in Campanie (care poate fi sub forma de descriere, schita/desen, material foto). Inscrierea si participarea la Campanie se face o singura data pentru fiecare proiect ce intentioneaza sa-l realizeze in Campanie.

Exceptie fac angajatii Organizatorului si ai agentiilor colaboratoare, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul /sotia celor mentionati mai sus.

Prin inregistrarea in aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa se supuna si sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la Campanie se considera acceptarea automata a inregistrarii in baza de date de consumatori a companiei TCHIBO BRANDS S.R.L.si a primirii oricaror tipuri de mesaje legate de Campanie din partea Organizatorului, pe intreg parcursul Campaniei.

Regulamentul este disponibil pe site-ul promotiei () sau va fi trimis gratuit, oricui solicita o copie a regulamentului la telefonul  021 / 318.97.06  intre orele 9:00 a.m. - 18:00 p.m., de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, in perioada 15 septembrie 2008 – 15 ianuarie 2009.

 

B. PARTICIPAREA VOTANTILOR

Campania este adresata tuturor persoanelor fizice, cu resedinta in Romania, care doresc sa voteze proiectele inscrise de participantii Artisti in Campanie (denumite in continuare „Votanti”).   Participarea la Campanie se face conform sectiunii 7.B.

Participarea la concurs este interzisa tuturor persoanelor care nu indeplinesc conditiile mentionate mai sus, precum si reprezentantilor si angajatilor companiilor Organizatorului sau ai oricarei companii controlata de acesta, care il controleaza pe acesta sau participa la controlarea acestuia. De asemenea, participarea este interzisa oricarei persoane implicate in crearea, implementarea, gestionarea sau monitorizarea Campaniei precum si membrilor familiilor acestora (fie ei ascendenti sau descendenti).

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa se supuna si sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial.

Regulamentul este disponibil pe site-ul promotiei (www.inspirapringestultau.ro) sau va fi trimis gratuit, oricui solicita o copie a regulamentului la telefonul  021 / 318.97.06  intre orele           9:00 a.m. - 18:00 p.m., de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, in perioada             15 septembrie 2008 – 15 ianuarie 2009.

 

C. PARTICIPAREA CONSUMATORILOR

Campania este adresata tuturor persoanelor fizice, cu resedinta in Romania cu varsta de peste 18 ani, care achizitioneaza cel putin unul din produsele participante in Campanie (denumite in continuare „Consumatori”). Inscrierea si participarea la Campanie se face o singura data pentru fiecare achizitie de produse probata prin existenta unei etichete promotionale cu codul unic.

Participarea la concurs este interzisa tuturor persoanelor care nu indeplinesc conditiile mentionate mai sus, precum si reprezentantilor si angajatilor companiilor Organizatorului sau ai oricarei companii controlata de acesta, care il controleaza pe acesta sau participa la controlarea acestuia. De asemenea, participarea este interzisa oricarei persoane implicate in crearea, implementarea, gestionarea sau monitorizarea Campaniei precum si membrilor familiilor acestora (fie ei ascendenti sau descendenti).

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa se supuna si sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la promotie se considera acceptarea automata a inregistrarii in baza de date de consumatori a companiei TCHIBO BRANDS S.R.L.si a primirii oricaror tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului, pe intreg parcursul promotiei.

Regulamentul este disponibil pe site-ul promotiei (www.inspirapringestultau.ro) sau va fi trimis gratuit, oricui solicita o copie a regulamentului la telefonul  021 / 318.97.06  intre orele 9:00 a.m. - 18:00 p.m., de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, in perioada 15 septembrie 2008 – 15 ianuarie 2009.

 

 

 

La aceasta Campanie participa produsele:

- Tchibo Excusive 250g;

- Tchibo Excusive 500g;

- Tchibo Excusive Instant 100g;

- Tchibo Excusive Decaf 250g;

- Tchibo Excusive Decaf Instant 100g.

 

Produsele vor fi identificate printr-o eticheta promotionala cu mesajul Campaniei „Inspira prin gestul tau”. Produsele Organizatorului, care nu au eticheta mai sus mentionata, nu participa la Campanie.

Eticheta promotionala este considerata valida doar daca are tiparit in interior un cod unic numeric din 7 cifre, din lista de coduri numerice unice a Organizatorului.

Lista de produse poate fi modificata sau completata de Organizator cu conditia instiintarii prealabile a participantilor. Eventualele modificari vor intra in vigoare numai dupa intocmirea unui Act Aditional la prezentul regulament si dupa ce vor fi aduse la cunostiinta publicului pe site-ul www.inspirapringestultau.ro

 

 

SECTIUNEA 7. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

A. PARTICIPAREA ARTISTILOR

ETAPA ”Inscrierea”

Pentru inscrierea in aceasta Campanie, participantii Artisti care doresc sa participe in competitie, in perioada 15 septembrie – 2 noiembrie 2008, vor trebui:

- sa detina un portofoliu, al carui autor personal sa fie, pe una din cele 3 sectiuni/domenii (respectiv: fotografie, design de genti si design de obiecte de interior)

- sa inscrie portofoliul pe site-ul Campaniei, la sectiunea pentru inscriere Artisti;

- sa descrie proiectul/proiectele pe care intentioneaza sa-l faca in Campanie pe site-ul Campaniei, la una din sectiunile din Campanie: design interior, design genti sau fotografie. Descrierea presupune: fie o descriere verbala (respectiv text, in special in cazul fotografiilor), fie o descriere sub forma de schita/desen (in special in cazul domeniilor genti si obiecte de design interior)

- Descrierea verbala, respectiv textul de descriere al proiectului nu poate avea mai mult de 1000 de caractere, iar schitele/desenele propuse pot avea maxim 1 MG si pot fi in numar maxim de 10.

Materialele (in forma descrisa mai sus) vor fi inregistrate in concursul „Inspira prin gestul tau” pe site-ul www.inspirapringestultau.ro, la una din sectiunile design interior, design genti sau fotografie, dupa caz, impreuna cu datele personale de identificare ale Artistului care le-a creat: nume, prenume, varsta, adresa - localitate, e-mail si telefon.

Portofoliile si proiectele ce urmeaza a fi realizate in Campanie trebuie sa apartina unuia din cele 3 domenii (respectiv: fotografie, design de genti, design de obiecte de interior). In situatia in care, portofoliile si proiectele sunt pe alte domenii, fata de cele 3 din Campanie, Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica (in sensul de a nu incarca pe site-ul Campaniei) portofoliul si/sau proiectul respectiv.

Prin inscriere Artistul garanteaza Organizatorului ca este creatorul acelor produse, ca acestea sunt originale si ca nu se incalca in niciun fel Legea drepturilor de autor si Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. In caz de inselaciune Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere, Artistul care inscrie portofoliul si proiectele fiind direct raspunzator fata de orice tert care reclama o incalcare a dreptului de copyright. In cazul in care Artistul incalca aceste conditii, acesta va fi descalificat si inscrierea lui va fi eliminata din competitie (respectiv va fi scos de pe site-ul Campaniei), pierzandu-si orice drept de a castiga premiile Campaniei, de la categoria Artisti.

Inscrierea Artistilor si participarea la Campanie se face o singura data pentru fiecare schita/desen sau poza, participantul Artist neputand participa la concurs cu aceelasi material, indiferent de forma de prezentare, de doua ori.

Costul de inregistrare in campanie suportat de participantul Artist este costul comunicatiilor necesare inregistrarii materialelor pe internet pe site-ul www.inspirapringestultau.ro. In cazul in care, pentru inscrierea in concurs, conform conditiilor prezentului Regulament, participantii Artisti trebuie sa realizeze/produca portofoliul personal si descrierea proiectului ce urmeaza a fi realizat in Campanie, in formele cerute de Organizator, acestia vor suporta aceste costuri, fara nici o obligatie de plata din partea Organizatorului.

Participantii Artisti vor completa toate campurile marcate ca si obligatorii de catre Organizator pe site-ul Campaniei. In situatia in care, participantul Artist nu completeaza toate campurile cerute de Organizator pe site-ul Campaniei, inscrierea sa in competitie nu este eligibila si prin urmare proiectul inscris va fi eliminat.

Pentru a fi inscrise pe site, proiectele Artistilor si respectiv Artistii trebuie sa respecte 2 criterii: sa fie originale si sa fie fezabile (respectiv sa se poata produce). In acest sens, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu incarca pe site-ul Campaniei, proiectele despre care considera ca nu respecta aceste criterii. Decizia Organizatorului este finala si nu poate fi contestata.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a respinge un profil (descriere artist), respectiv un proiect, in situatia in care contine cuvinte obscene, care contravin bunelor moravuri.

 

B. PARTICIPAREA VOTANTILOR

ETAPA „Votarea”

Orice persoana (inclusiv Consumator sau Artist), care indeplineste conditiile de participare ale prezentului regulament descrise la sectiunea 5.B., poate intra pe site-ul www.inspirapringestultau.ro si sa voteze unul sau mai multe din proiectele postate de artisti.

Mecanismul de votare a proiectelor inscrise pe site-ul Campaniei este descris participantilor Votanti pe site-ul Campaniei.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si superviza modul in care se desfasoara votarea. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda (prin frauda se intelege votarea prin mijloace manuale sau electronice cu o frecventa mai mare de 20 voturi/zi/proiect, de pe acelasi numar de telefon sau IP), voturile vor fi anulate, votantul fiind suspect de tentativa de frauda. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica cele mai votate proiecte postate pe site pentru a se asigura de veridicitatea voturilor. In cazul in care se observa tentative de fraudare ale mecanismului de vot, voturile vor fi anulate.

Perioada de votare: 15 septembrie 2008 (ora 00:00:01) – 2 noiembrie 2008 (inclusiv, ora 23:59:59).

 

C. PARTICIPAREA PENTRU CONSUMATORI

Pentru a participa la Campanie, Consumatorul trebuie sa achizitioneze cel putin un produs din gama descrisa la Sectiunea 6.

Participantul la Campanie, va primi odata cu produsul o eticheta promotionala cu un cod unic numeric inscriptionat pe el. Inscrierea si participarea la Campanie, pe oricare din cele 2 modalitati de participare (SMS sau internet) se face o singura data pentru fiecare eticheta promotionala, Consumatorul neputand participa la concurs cu aceiasi eticheta promotionala (respectiv cod unic) de doua sau mai multe ori.

 

PARTICIPAREA PRIN INTERMEDIUL SMS-ului

Participantul va trimite prin SMS la numarul 1896 valabil in retelele de telefonie mobila Orange, Vodafone si Cosmote un cod unic numeric din 7 cifre de pe eticheta promotionala, din lista de coduri ale Campaniei, de forma:

- XXXXXXXinterior sau

- XXXXXXXfoto sau

- XXXXXXXgenti

Pentru fiecare SMS trimis, participantul va plati tariful normal perceput de operatorii de telefonie mobila Vodafone, Orange si Cosmote pentru transmiterea de mesaje text SMS.

Mesajul trimis de catre participant este considerat valid daca indeplineste simultan urmatoarele conditii:

- mesajul este trimis in perioada campaniei

- mesajul contine codul unic numeric din 7 cifre de pe eticheta promotioanala, de forma: XXXXXXXinterior, XXXXXXXfoto sau XXXXXXXgenti, din lista de coduri unice ale Campaniei

- mesajul nu a mai fost inregistrat inainte prin SMS sau WEB de pe acelasi numar de telefon

Pentru fiecare mesaj trimis prin SMS, participantul va primi unul dintre urmatoarele mesaje de raspuns prin SMS, astfel:

- daca mesajul trimis nu este corect, consumatorul va primi un mesaj text SMS astfel: “Mesajul nu este valid. Codul corect este format din 7 cifre si trebuie urmat de domeniul ales. Exemplu: XXXXXXXfoto. Trimite din nou! Succes!”

 

- daca mesajul este valid si contine un cod unic numeric din 7 cifre, din lista de coduri ale Campaniei, de forma XXXXXXXinterior, consumatorul va primi un mesaj text SMS, astfel: „Felicitari! Mesaj valid. Voteaza artistul preferat din domeniul design obiecte interior pe www.inspirapringestultau.ro. Pastreaza eticheta pentru validare.” Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul mesajului pe parcursul Campaniei, cu obligatia de a confirma participantului validitatea mesajului trimis.

- daca mesajul este valid si contine un cod unic numeric din 7 cifre, din lista de coduri ale Campaniei, de forma XXXXXXXfoto, consumatorul va primi un mesaj text SMS, astfel: „Felicitari! Mesaj valid. Voteaza artistul preferat din domeniul fotografie pe www.inspirapringestultau.ro. Pastreaza eticheta pentru validare.” Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul mesajului pe parcursul Campaniei, cu obligatia de a confirma participantului validitatea mesajului trimis.

- daca mesajul este valid si contine un cod unic numeric din 7 cifre, din lista de coduri ale Campaniei, de forma XXXXXXXgenti, consumatorul va primi un mesaj text SMS, astfel: „Felicitari! Mesaj valid. Voteaza artistul preferat din domeniul design genti pe www.inspirapringestultau.ro. Pastreaza eticheta pentru validare.” Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul mesajului pe parcursul Campaniei, cu obligatia de a confirma participantului validitatea mesajului trimis.

- daca mesajul este valid dar a mai fost inregistrat inainte pe web sau SMS pe acelasi numar de telefon pentru identificare: consumatorul va primi un mesaj SMS, astfel: „Mesajul nu este valid. Acest cod a mai fost inscris in Campanie. Trimite codul de pe o alta eticheta promotionala. Succes!”

- daca mesajul este valid dar a fost trimis inainte de data de incepere a campaniei, respectiv 15 septembrie 2008, consumatorul va primi un mesaj SMS astfel: „Mesajul nu este valid. Campania incepe la 15 septembrie 2008. Pentru inscriere retrimite codul dupa aceasta data. Detalii pe www.inspirapringestultau.ro”

- daca mesajul este valid dar a fost trimis dupa data de incheiere a campaniei, respectvi 15 ianuarie 2009, consumatorul va primi un mesaj SMS astfel: „Mesajul nu este valid. Campania s-a incheiat la 15 ianuarie 2009. Multumim pentru participare si va asteptam la urmatoarele campanii Tchibo Romania.”

 

 

PARTICIPAREA PRIN INTERMEDIUL Internetului

 

Pentru participarea prin intermediul Internetului consumatorul trebuie sa acceseze pagina web: www.inspirapringestultau.ro, sectiunea „Indeplineste-ti visul/Trimite codul” si sa se inscrie in campanie cu datele de identificare solicitate (respectiv: nume, prenume, adresa de e-mail, adresa postala, localitate, judet, data nasterii si numar de telefon mobil/numar telefon fix) si cu codul unic numeric din 7 cifre, din lista de coduri ale Campaniei, identificat pe ambalajul produsului sub forma XXXXXXX, alegand domeniul pe care vrea sa il sustina: interior, foto sau genti.

Mesajul inregistrat pe web de catre participant este considerat valid daca indeplineste simultan urmatoarele conditii:

- mesajul este inregistrat in perioada campaniei

- mesajul contine codul unic numeric din 7 cifre, din lista de coduri ale Campaniei, de forma : XXXXXXX si alegerea domeniului care se vrea sustinut: interior, foto sau genti

- toate campurile solicitate si datele de identificare au fost completate

- mesajul nu a mai fost inregistrat inainte prin SMS sau WEB de pe acelasi numar de telefon

 

Pentru fiecare mesaj trimis prin internet, pe pagina dedicata inscrierii de pe site-ul www.inspirapringestultau.ro, participantul va primi online (pe adresa de mail) unul dintre urmatoarele mesaje de raspuns, astfel:

- daca mesajul trimis nu este corect: „Mesajul nu este valid. Codul corect este format din 7 cifre si trebuie urmat de domeniul ales. Exemplu: XXXXXXXfoto. Trimite din nou! Succes!”

 

- daca mesajul este valid si contine un cod unic numeric din 7 cifre, din lista de coduri ale Campaniei, de forma XXXXXXXinterior: „Felicitari! Mesaj valid. Voteaza artistul preferat din domeniul design obiecte interior pe www.inspirapringestultau.ro. Pastreaza eticheta pentru validare.” Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul mesajului pe parcursul Campaniei, cu obligatia de a confirma participantului validitatea mesajului trimis.

- daca mesajul este valid si contine un cod unic numeric din 7 cifre, din lista de coduri ale Campaniei, de forma XXXXXXXfoto: „Felicitari! Mesaj valid. Voteaza artistul preferat din domeniul fotografie pe www.inspirapringestultau.ro. Pastreaza eticheta pentru validare.” Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul mesajului pe parcursul Campaniei, cu obligatia de a confirma participantului validitatea mesajului trimis.

- daca mesajul este valid si contine un cod unic numeric din 7 cifre, din lista de coduri ale Campaniei, de forma XXXXXXXgenti: „Felicitari! Mesaj valid. Voteaza artistul preferat din domeniul design genti pe www.inspirapringestultau.ro. Pastreaza eticheta pentru validare.” Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul mesajului pe parcursul Campaniei, cu obligatia de a confirma participantului validitatea mesajului trimis.

- daca mesajul este valid dar a mai fost inregistrat inainte pe web sau SMS pe acelasi numar de telefon pentru identificare: „Mesajul nu este valid. Acest cod a mai fost inscris in Campanie. Trimite codul de pe o alta eticheta promotionala. Succes!”

 

Nu se va accepta trimiterea de mesaje care contin in campul destinat introducerii codului unic, alte informatii decat codul unic inscriptionat pe eticheta promotionala. Mesajele care contin in campul destinat introducerii codului unic alte informatii in loc de sau impreuna cu codul unic de pe eticheta promotionala, nu vor fi luate in considerare pentru niciuna din tragerile la sorti, desfasurate in perioada promotiei.

Indiferent de metoda aleasa de participare:

Eticheta promotionala obtinuta in urma achizitionarii produselor aferente participarii la Campanie va fi pastrata pentru validare.

Participantii Consumatori la Campanie pot trimite o singura data mesajul SMS sau se pot inscrie o singura data pe pagina web pentru fiecare produs achizitionat, respectiv pentru fiecare eticheta promotionala ce contine codul unic

Pentru a putea participa la Campanie cu mai multe mesaje, participantul Consumator este obligat sa achizitioneze mai multe produse participante in Campanie conform prezentului regulament. Fiecarui produs achizitionat din gamele participante in Campanie trebuie sa-i corespunda o eticheta promotionala cu un cod unic numeric din 7 cifre, din lista de coduri ale Campaniei. Consumatorul poate sa trimita pentru fiecare eticheta promotionala cate un SMS cu codul unic inscriptionat pe acesta sau se poate inscrie pe pagina web o singura data.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si superviza modul in care se desfasoara inscrierea. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile vor fi anulate, participantul fiind suspect de tentativa de frauda.

In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

In momentul in care un participant la Campanie a trimis prin SMS un mesaj valid sau s-a inscris pe pagina web, acesta va intra automat in tragerea la sorti organizata la sfarsitul Campaniei, conform procedurii prezentate in Sectiunea 9 de mai jos.

Ordinea receptionarii mesajelor este data de data calendaristica si ora (minute, secunde) a receptionarii mesajelor, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor.

Mesajele care nu sunt valide nu pot fi desemnate castigatoare ale premiilor alocate prin tragere la sorti.

 

 

SECTIUNEA 8. PREMIILE ACORDATE

 

In aceasta campanie se vor acorda 2 (doua) categorii de premii:

 

A. PREMII PENTRU ARTISTI.

Premiile sunt pentru 3 (trei) artisti, sub forma de finantare pentru realizarea proiectelor acestora. Astfel, participantii Artistii declarati castigatori de catre un juriu format sub indrumarea Organizatorului, se obliga sa realizeze (in sensul de crea si produce) cu ajutorul respectivelor finantari, 60 de premii / obiecte originale creatie proprie, care vor reprezenta premiile pentru participantii Consumatori (respectiv Artistul inscris in Campanie la sectiunea foto, va realiza proiectul cu care a castigat, anume 20 de fotografii; Artistul inscris in Campanie la sectiunea design de genti, va realiza proiectul cu care a castigat, anume 20 de genti; Artistul inscris in Campanie la sectiunea obiecte de design interior, va realiza proiectul cu care a castigat, anume 20 de obiecte de interior).

Premiile acordate in aceasta campanie participantilor Consumatori vor fi creatii ale Artistilor votati in cadrul campaniei de catre participantii Votanti, pentru domeniile: design interior, design de genti si fotografie, creatii pe care participantii Artisti le vor produce si le vor livra Organizatorului la sfarsitul Campaniei.

Organizatorul va finanta Artistii votati in campanie cu suma de bani necesara realizarii premiilor acordate dupa cum urmeaza:

1. Artistul castigator la sectiunea foto va primi de la Organizator suma de 11.000 RON (taxe incluse), care reprezinta suma cu care Artistul va realiza/produce 20 de fotografii.

2. Artistul castigator la sectiunea design de genti va primi de la Organizator suma de 11.000 RON (TVA inclus), care reprezinta suma cu care Artistul va realiza/produce 20 de genti.

3. Artistul castigator la sectiunea design de obiecte de interior va primi de la Organizator suma de 11.000 RON (TVA inclus), care reprezinta suma cu care Artistul va realiza/produce 20 de obiecte de interior.

Fiecare artist desemnat castigator va semna un contract cu organizatorul prin care se obliga :

- sa realizeze cele 20 de premii pentru consumatori pe care s-a angajat ca le va produce

- sa respecte termenul de livrare agreat astfel incat premiile consumatorilor sa fie livrate conform prezentului regulament

- sa-si asume responsabilitatea pentru orice viciu ascuns al premiilor, identificat pe organizator sau de consumatorii castigatori si sa inlocuiasca premiul respectiv

- sa se incadreze in valoarea de 550 lei (inclusiv taxe) pentru fiecare premiul produs

- sa-si dea acordul pentru utilizarea imaginii sale si a produselor sale in scopul promovarii, in diverse reviste si actiuni de marketing.

Pentru artistii desemnati castigatorii Organizatorul va colecta si va prelucra pentru baza de date si seria si numarul cartii de identitate a acestora.

 

B. PREMII PENTRU CONSUMATORI.

In cadrul acestei Campanii, Organizatorul ofera Consumatorilor urmatoarele premii:

- pentru domeniul design interior se acorda urmatoarele premii - 20 obiecte de design interior, creatii originale ale Artistului ales de Organizator in Campanie. Valoarea unui premiu „obiect de design interior” este de 550 RON, TVA inclus. Acordarea premiilor se va face la sfarsitul Campaniei prin tragere la sorti conform procedurii descrise in Sectiunea 10 de mai jos.

- pentru domeniul design de genti se acorda urmatoarele premii - 20 genti, creatii originale ale Artistului ales de Organizator in Campanie. Valoarea unui premiu „geanta” este de 550 RON (TVA inclus). Acordarea premiilor se va face la sfarsitul Campaniei prin tragere la sorti conform procedurii descrise in Sectiunea 10 de mai jos.

- pentru domeniul foto se acorda urmatoarele premii - 20 fotografii, creatii originale ale Artistului ales de Organizator in Campanie. Valoarea unui premiu „fotografie” este de 550 RON (TVA inclus). Acordarea premiilor se va face la sfarsitul Campaniei prin tragere la sorti conform procedurii descrise in Sectiunea 10 de mai jos.

 

Valoarea totala a Premiilor este de  33.000 RON (taxe incluse).

Organizatorul va plati contravaloarea premiilor catre Artistii castigatori inscrisi in Campanie, desemnati astfel sa produca premiile descrise mai sus.

Nu se acorda Consumatorilor contravaloarea in bani a premiilor. Consumatorii castigatorii nu au posibilitatea si nici dreptul de a cere modificarea parametrilor premiilor. Premiile sunt nominale si nu se accepta instrainarea lor catre terti inainte de primirea premiului.

Fiecare Consumator participant, are dreptul de a castiga un numar nelimitat de premii cu conditia sa faca dovada posesiei unui numar de etichete promotionale care atesta achizitia produselor din Campanie cel putin egal cu numarul de inscrieri in Campanie.

 

Organizatorul isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate in aceasta campanie. In conditiile in care premiile sunt utilizate in mod necorespunzator de catre castigatori, modalitatea care poate duce la distrugerea acestora, independent de Organizator, Organizatorului nu i se poate imputa slaba calitate sau un viciu ascuns.

 

 

SECTIUNEA 9. ALOCAREA PREMIILOR SI TRAGERILE LA SORTI

 

A. ALOCAREA PREMIILOR CATRE ARTISTI

Premiile pentru Artistii inscrisi in Campania „Inspira prin gestul tau”  vor fi desemnate pe baza urmatorului mecanism:

ETAPA 1: pe fiecare din cele 3 domenii, in baza numarului de voturi eligibile pe care proiectele participantilor Artisti le-au acumulat in perioada 15 septembrie – 2 noiembrie 2008 (inclusiv) pentru proiectele postate pe site-ul Campaniei, se va alcatui un top cu primele 10 proiecte care au strans cel mai mare numar de voturi;

ETAPA 2: in functie de decizia unui juriu format din:

2 (doi) Reprezentanti ai Organizatorului

1 (un)  reprezentant al revistei the One

1 (un) reprezentant al revistei Tabu

1 (un) reprezentant al revistei Tango

 

Juriul, in componenta descrisa mai jos, se va intruni pentru deliberare, astfel:

- in data de 4 noiembrie 2008, pentru domeniul fotografie. Juriul va fi format din 2 (doi) reprezentanti Organizator + 1 (un) reprezentant revista Tabu

- in data de 5 noiembrie 2008, pentru domeniul genti. Juriul va fi format din 2 (doi) reprezentanti Organizator + 1 (un) reprezentant revista The One

- in data de 6 noiembrie 2008, pentru domeniul obiecte de design de interior. Juriul va fi format din 2 (doi) reprezentanti Organizator + 1 (un) reprezentant revista Tango

Jurizarea celor 30 de proiecte (respectiv 10 proiecte de la sectiunea fotografie, 10 proiecte de la sectiunea design de genti, 10 proiecte de la sectiunea design de obiecte de interior), va avea urmatoarele criterii:

Criteriul 1 – importanta 25% in scorul final: numarul final de voturi cumulat in perioada 15 septembrie – 2 noiembrie 2008 (inclusiv). Astfel, in functie de clasament, in mod descrescator, se vor acorda note de la 10 la 1, in care 10 reprezinta primul clasat in top si 1 reprezinta ultimul clasat in top. In cazul in care, vor exista proiecte cu acelasi numar de voturi, pentru aceste proiecte se va acorda aceiasi nota. Urmatorul proiect notat ii va corespunde nota, in ordinea descrescatoare (ex. Primul clasat ? nota 10, urmatorii clasati, cu acelasi numar de voturi = 3 proiecte ? toate cele 3 proiecte vor primi nota 9; urmatorul proiect, va primi nota 6, etc.)

Criteriul 2 – importanta 40% in scorul final: originalitatea proiectului. Notele acordate vor fi de la 1 la 5, inclusiv, in care 1 reprezinta slab, 2 reprezinta mediu, 3 reprezinta satisfacator, 4 reprezinta foarte satisfacator, 5 reprezinta ORIGINAL.

Criteriul 3 – importanta 35% in scorul final: fezabilitatea (posibilitatea de realizare efectiva) a proiectului. Pentru validarea acestui criteriu, juriul intrunit are posibilitatea de a contacta telefonic pe unul sau pe fiecare din cei 10 Artisti, ale caror proiecte au fost selectate in baza voturilor, pentru lamuriri suplimentare. De asemenea, juriul poate decide, in cazul in care considera necesar, sa apeleze la o persoana avizata care poate evalua, din propria experienta, gradul de fezabilitate al proiectului. Notele acordate vor fi de la 1 la 5, inclusiv, in care 1 reprezinta nefezabil, 2 reprezinta putin fezabil, 3 reprezinta fezabil in proportie de 50%, 4 reprezinta fezabil in proportie de 75%, 5 reprezinta FEZABIL 100%.

Juriul va stabili un clasament al proiectelor jurizate.

Clasamentul se va face pe baza scorurilor finale, obtinute prin ponderarea notei pe fiecare criteriu cu importanta criteriului si insumarea la final a scorurilor obtinute.

Primul Artist din clasament (care are cel mai mare scor), pentru fiecare sectiune, va fi declarat castigator dupa cum urmeaza:

- Locul 1 la sectiunea design de obiecte de interior va fi acordat proiectului si respectiv Artistului care a inregistrat in Campanie la sectiunea design de obiecte de interior o descriere sau un material foto din care rezulta o prezentare a proiectului ce urma sa-l realizeze in Campanie si care in urma voturilor publicului si a notelor juriului s-a clasat pe pozitia 1 in clasament. Acest Artist declarat castigator va primi de la Organizator sub forma de finantare suma necesara productiei a 20 (douazeci) de obiecte de design interior in valoare maxima pentru fiecare de 550 lei (TVA si taxe incluse) reprezentand premiile pentru domeniul design de obiecte de interior distribuite Consumatorilor in urma tragerii la sorti.

- Locul 1 la sectiunea design genti va fi acordat proiectului si respectiv Artistului care a inregistrat in Campanie la sectiunea design genti un material foto din care rezulta o prezentare a proiectului ce urma sa-l realizeze in Campanie si care in urma voturilor publicului si a notelor juriului s-a clasat pe pozitia 1 in clasament. Acest Artist declarat castigator va primi de la organizator sub forma de finantare suma necesara productiei a 20 (douazeci) de genti in valoare fiecare de 550 lei (TVA si taxe incluse) reprezentand premiile pentru domeniul design genti distribuite Consumatorilor in urma tragerii la sorti.

- Locul 1 la sectiunea fotografie va fi acordat proiectului si respectiv Artistului care a inregistrat in Campanie la sectiunea fotografie o descriere sau un material foto din care rezulta o prezentare a proiectului ce urma sa-l realizeze in Campanie si care in urma voturilor publicului si a notelor juriului s-a clasat pe pozitia 1 in clasament. Acest Artist declarat castigator va primi de la organizator sub forma de finantare suma necesara productiei a 20 (douazeci) de fotografii in valoare fiecare de 550 lei (TVA si taxe incluse) reprezentand premiile pentru domeniul fotografie acordate Consumatorilor in urma tragerii la sorti.

Decizia juriului este definitiva.

In aceasta Campanie se acorda trei premii / finantari dupa cum a fost aratat la sectiunea 9 din prezentul regulament.

Fiecare participant poate castiga maxim un Premiu – o finantare.

Daca Artistul declarat castigator refuza sa primeasca premiul, Juriul va apela pentru acordarea premiului la urmatorul clasat in ordine descrescatoare.

 

B. ALOCAREA PREMIILOR CATRE CONSUMATORI

La sfarsitul Campaniei, participantilor Consumatori la Campanie, care au trimis mesaje valide li se va acorda, prin tragere la sorti, un total de 60 premii constand in  20 obiecte de design interior, 20 genti, 20 fotografii, creatii originale ale participantilor Artistilor desemnati castigatori  de Organizator in Campanie. La tragerea la sorti se vor acorda 20  premii pentru domeniul design interior, 20 premii pentru domeniul design de genti si 20 premii pentru domeniul fotografie.

Tragerea la sorti se va efectua electronic si va avea loc dupa cum urmeaza:

- pe 6 februarie 2009  pentru mesajele valide trimise din 15 septembrie 2008 ora 00:00:00 pana pe data de 15 Ianuarie 2009 ora 23:59:59 atat pe SMS cat si pe pagina web; La aceasta extragere se vor acorda premii dupa cum urmeaza:

- pentru mesajele valide din domeniul fotografie – de forma XXXXXXXfoto se vor acorda 20 premii

- pentru mesajele valide din domeniul design interior – de forma XXXXXXXinterior se vor acorda  20 premii

- pentru mesajele valide din domeniul design genti – de forma XXXXXXXgenti se vor acorda 20 premii

 

In total se vor acorda 60 premii prin tragere la sorti.

La fiecare tragere la sorti vor fi extrase, in prezenta unui avocat, din baza de date cu participantii Consumatori in Campanie care au trimis mesaje valide, un numar de mesaje valide, corespunzatoare numarului de premii acordate conform regulamentului. Participantii Consumatori care au trimis aceste mesaje vor fi declarati potentiali castigatori ai premiilor urmand a fi validati conform Sectiunii 11 din prezentul regulament. La fiecare tragere la sorti se vor extrage in plus fata de numarul de mesaje castigatoare inca 10 mesaje valide, care vor constitui mesaje de rezerva, in cazul in care unul din participantii Consumatori care a fost declarat potential castigator al unui premiu nu va fi validat conform procedurii descrise in Sectiunea 11 de mai jos.

Fiecare participant Consumator poate castiga un numar nelimitat de premii cu conditia sa indeplineasca conditiile de inscriere in promotie descrise la sectiunea 8 din prezentul regulament. In cazul in care, se constata ca unul dintre participantii Consumatori a castigat mai multe premii se va solicita dovada proprietatii etichetele promotionale cu codurile unice pentru fiecare mesaj de inscriere in Campanie trimis si declarat castigator. In cazul in care exista castigatori extrasi care nu vor putea fi contactati pentru a li se inmana premiile, in termen de 10 zile de la tragerea la sorti, acestia vor pierde calitatea de castigatori si se va apela la rezerve, in ordinea extragerii acestora, pentru validarea si acordarea premiilor.

Premiile neacordate pana la sfarsitul Campaniei, raman  in proprietatea Organizatorului.

 

 

SECTIUNEA 10. VALIDAREA  SI ACORDAREA PREMIILOR

 

A. VALIDAREA CASTIGATORILOR ARTISTI

Castigatorii artisti vor fi contactati telefonic de catre un reprezentant al Organizatorului, la numarul de telefon declarat in momentul inscrierii in concurs, in termen de 2 zile lucratoare de la data intrunirii Juriului si deciziei asupra clasamentului final, si afisati pe site-ul Campaniei. La contactarea telefonica, acestia vor fi informati in legatura cu premiul castigat, procedura de validare a premiului si modalitatea de a intra in posesia premiului.

 

Reprezentantul Organizatorului va contacta telefonic de cel putin sase ori persoanele castigatoare in decursul a 2 zile diferite (respectiv de 3 ori/zi x 2 zile) si va trimite 1 SMS/ zi in cele 2 zile. In cazul in care, din motive independente de vointa Organizatorului, un castigator nu poate fi contactat in decursul celor 2 zile la numarul de telefon declarat, sau castigatorul nu contacteaza Organizatorul pentru revendicarea premiului in termen de 5 zile lucratoare de la data intrunirii Juriului, acestuia i se va anula statutul de castigator si se va apela la urmatorul artist clasat pe pozitia imediat urmatoare pentru a fi declarat castigator si a fi validat conform prezentului regulament.

 

Castigatorii finali (care au putut fi contactati de catre Organizator) vor fi publicati pe site-ul promotiei: www.inspirapringestultau.ro. Lista castigatorilor va contine informatiile: nume, prenume, oras, premiu acordat.

Pentru Artistii declarati castigatori Organizatorul va prelua pentru baza de date si seria si numarului actului de identitate.

 

Castigatorii care nu au putut fi contactati in termenul de mai sus, nu mai pot mai pot revendica nici un premiu. Organizatorul este eliberat de orice raspundere fata de acestia.

 

Artistul participant la Campanie, care a fost declarat castigator al unei sectiuni, pentru a fi validat trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

A. Sa indeplineasca conditiile descrise in Sectiunea 5 a prezentului Regulament;

B. Sa poata fi contactat de catre Organizator la numarul de telefon inregistrat pe site-ul campaniei www.inspirapringestultau.ro sau sa contacteze Organizatorul in termen de maxim 5 zile lucratoare de la intrunirea juriului pentru:

- validarea telefonica a datelor personale inregistrate in campania promotionala „Inspira prin Gestul tau”;

Convorbirile telefonice nu vor fi inregistrate.

C. Sa se prezinte, la sediul Organizatorului, la o data convenita cu acesta avand in posesie:

i) actul de identitate in original si copie legalizata, in vederea intocmirii procesului verbal si a celorlalte acte necesare ca Premiul sa intre in posesia deplina si legala a castigatorului.

ii) Schita/desenul/materialul foto al proiectului inscris si declarat castigator. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica orice participant Artist declarat castigator daca se face dovada ca materialul foto inregistrat in campania promotionala a fost trucat si nu reprezinta creatia originala a persoanei / artistului inregistrat pe site.

Premiile, acordate Artistilor sub forma finantarii productiei produselor acordate ca premii Consumatorilor declarati castigatori in urma tragerii la sorti, se vor ridica de catre Artistii castigatori de la sediul Organizatorului. Artistul va semna un contract de prestari servicii prin care se obliga sa produca cele 20 de articole de la sectiunea de care apartine, la costul de 550 ron fiecare produs (taxe incluse) in schimbul obtinerii de la Organizator a banilor necesari realizarii acestei productii (respectiv 11.000 ron). Prin semnarea contractului Artistul garanteaza Organizatorul ca este creatorul acelor produse, ca acestea sunt originale si ca nu se incalca in nici un fel drepturile de autor. In caz de inselaciune Organizatorul nu isi asuma nici o raspundere si toate daunele / implicatiile rezultate sunt in grija Artistului care a incalcat drepturile de autor si prezentul regulament.

In sensul prezentului Regulament participantul Artist care indeplineste toate conditiile de mai sus este validat drept castigator.

Participantul Artist la Campanie, care a fost desemnat castigator in urma deciziei juriului si care refuza sau se afla in imposibilitatea de a indeplini cel putin una dintre conditiile prezentate mai sus, isi pierde in mod automat calitatea de castigator.

In cazul in care castigatorul Artist al unuia dintre premii este o persoana fizica fara capacitate juridica, atunci sunt necesare aprobarea si semnatura tutorelui legal, pentru a primi premiul, respectiv finantarea, inclusiv semnarea unei declaratii prin care exonereaza Organizatorul de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului, precum si plata de despagubiri sau reclamatii de orice natura in legatura cu acesta.

In cazul in care castigatorul Artist al unuia dintre premii este in incapacitate fizica de a se deplasa, atunci este necesara existenta unei procuri semnata si autentificata la un Notar de catre Artistul castigator, procura ce da dreptul persoanei imputernicite de a primi premiul respectiv, inclusiv semnarea unei declaratii prin care exonereaza Organizatorul de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului, precum si de plata de despagubiri sau reclamatii de orice natura in legatura cu acesta.

Daca vor exista premii care nu au fost acordate din urmatoarele motive:

a) Artistul castigator nu a putut fi contactat in termenul stabilit de catre Organizator din motive independente de el

b) Artistul castigator in cazul in care nu a putut fi contactat sau nu a contactat la randul lui organizatorul in termen de 5 zile lucratoare de la desemnarea acestuia de catre juriu;

c) Artistul castigator nu a intrat in posesia Premiului, din orice alte motive imputabile acestuia;

d) Artistul castigator nu a indeplinit conditiile de validare solicitate de Organizator pentru Premiu;

acestea vor fi acordate urmatorului clasat in ordinea declararii lui de catre juriu, pana la epuizarea premiilor acordate in campanie.

Prin participarea la Campanie, participantii Artisti declarati castigatori sunt de acord sa cedeze Organizatorului, la finalul Campaniei, creatiile realizate, in vederea atribuirii lor ca si premii participantilor Consumatori, desemnati castigatori, fara plata unei alte sume fata de cea prevazuta la Sectiunea 11.

Prin participarea la Campanie, toti participantii Artisti isi pot da acordul ca numele, localitatea de resedinta si fotografia (portretul/imaginea) lor sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale tiparite, audio si video, fara a avea nici o pretentie materiala.

 

B. VALIDAREA CASTIGATORILOR CONSUMATORI

Pentru a fi validat drept castigator, participantul Consumator la Campanie, care a trimis un mesaj valid, desemnat castigator prin mecanismul de tragere la sorti trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

A. Sa indeplineasca conditiile descrise in Sectiunea 5 a prezentului Regulament;

B. Sa raspunda apelului Organizatorului, in termen de 10 zile de la data tragerii la sorti, in conditiile in care Organizatorul se obliga sa apeleze potentialul castigator de cel putin 5 ori si sa trimita cel putin 1 SMS. Daca potentialul Consumator castigator, nu raspunde apelurilor Organizatorului sau in urma SMS-ului nu contacteaza Organizatorul, isi pierde dreptul de atribuire al premiului. In acest caz, Organizatorul va contacta rezervele extrase, in ordinea extragerii lor, pentru validarea si atribuirea premiilor.

C. Sa trimita, la cererea telefonica a Organizatorului (convorbirile telefonice nu vor fi inregistrate) la numarul de fax: 021/230.33.92 eticheta promotionala cu codul castigator care probeaza achizitia produselor promotionale, respectiv actul de identitate in copie in vederea intocmirii procesului verbal si a celorlalte acte necesare ca premiul sa intre in posesia deplina si legala a castigatorului, in termen de 10 zile de la data contactarii sale de catre Organizator.

D. Eticheta promotionala este intreaga si lizibila;

E. In baza unui etichete promotionale se va acorda un singur premiu. Pentru revendicarea mai multor premii este necesara prezentarea pentru validare a mai multor  etichete promotionale. La acordarea unui premiu eticheta promotionala corespunzatoare va ramane in posesia Organizatorului.

F. Sa-si declare datele personale de identificare: nume, prenume, data nasterii (varsta), adresa, numarul de telefon, e-mail.

Dupa ce procesul de validare a fost incheiat, Organizatorul va expedia premiul Consumatorului castigator, la adresa indicata de acesta in termen de 30 de zile de la data primirii documentelor solicitate de catre Organizator. Modalitatea de distribuire a premiilor va fi stabilita de Organizator impreuna cu Consumatorul castigator in urma validarii acestuia. Consumatorii castigatori nu pot schimba premiul in bani sau pe un alt premiu. Daca Consumatorul castigator nu este disponibil la locul si data indicate Organizatorului, din orice motiv, acesta nu mai poate emite nici o pretentie asupra lui.

In sensul prezentului Regulament participantul Consumator care indeplineste toate conditiile de mai sus este validat drept castigator, indiferent daca este sau nu titularul numarului de telefon mobil folosit pentru trimiterea SMS-ului de inscriere in Campanie.

La predarea premiului se va completa de catre Organizator impreuna cu Consumatorul castigator un Procesul verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde pe langa datele de identificare ale castigatorului premiul castigat, o declaratie pe proprie raspundere a castigatorului, in sensul ca indeplineste conditiile de participare impuse de prezentul Regulament, data predarii premiului si semnatura acestuia.

Participantul Consumator la Campanie, care a trimis un mesaj valid desemnat castigator in urma tragerii la sorti si care refuza sau se afla in imposibilitatea de a indeplini cel putin una dintre conditiile prezentate mai sus, isi pierde in mod automat calitatea de castigator si nu poate intra in posesia premiului.

In cazul in care Consumatorul castigator al unuia dintre premii este o persoana fizica fara capacitate juridica, atunci sunt necesare aprobarea si semnatura tutorelui legal, pentru a primi premiul respectiv, inclusiv semnarea unei declaratii prin care exonereaza Organizatorul de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului, precum si plata de despagubiri sau reclamatii de orice natura in legatura cu acesta.

In cazul in care Consumatorul castigator al unuia dintre premii este in incapacitate fizica de a se deplasa, atunci este necesara existenta unei procuri semnata si autentificata la un Notar de catre castigator, procura ce da dreptul persoanei imputernicite de a primi premiul respectiv, inclusiv semnarea unei declaratii prin care exonereaza Organizatorul de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului, precum si de plata de despagubiri sau reclamatii de orice natura in legatura cu acesta.

Lista castigatorilor va fi afisata pe site-ul www.inspirapringestultau.ro cu urmatoarele informatii: nume, prenume, oras, premiu acordat.

 

Daca vor exista premii care nu au fost acordate din urmatoarele motive:

a) Consumatorul castigator nu a putut fi contactat in termenul stabilit de Organizator;

b) Consumatorul castigator nu a intrat in posesia premiului, din orice alte motive imputabile acestuia;

c) Consumatorul castigator nu a indeplinit conditiile de validare solicitate de organizator pentru premiu;

acestea vor ramane in proprietatea Organizatorului.

In cazul in care castigatorul unui premiu nu indeplineste conditiile de validare, Organizatorul va contacta castigatorul rezerva extras la tragerea la sorti. Si acestuia i se vor aplica conditiile de validare expuse mai sus.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita participantilor Consumatori sa furnizeze dovada eligibilitatii lor de a participa la Campanie. Persoanele care nu indeplinesc aceste conditii sau care refuza sa furnizeze dovada eligibilitatii lor de participare vor fi excluse automat din concurs, iar in cazul in care castiga, nu-si vor putea revendica nici un premiu.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude orice participant Consumator, in orice moment si fara preaviz daca acel participant a incalcat prevederile prezentului regulament sau daca nu corespunde criteriilor de eligibilitate specificate mai sus.

 

Daca dupa epuizarea listei cu castigatori si rezervele acestora nu se valideaza un castigator eligibil, premiile nevalidate raman in proprietatea Organizatorului.

 

 

SECTIUNEA 11. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

 

Organizatorul, precum si alte persoane implicate in Campanie nu isi asuma nici o raspundere pentru eventualele greseli de tipar de pe comunicarile publicitare.

Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea de catre participantul Consumator a etichetelor promotionale de instrainarea acestora si de prezentarea documentelor de validare necorespunzatoare, deteriorate sau falsificate si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de documente  care nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest Regulament pentru a fi validate.

Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului .

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

 

SECTIUNEA 12. ANGAJAMENTE

 

Prin transmiterea unei mesaj SMS sau pe internet in cadrul participarii la Campania "Inspira prin gestul tau!” participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora.

In cadrul participarii la aceasta Campanie, participantii Consumatori isi pot da acordul ca, in cazul in care vor castiga, numele, localitatea de resedinta si fotografia lor sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale tiparite, audio si video, fara a avea nici o pretentie materiala. Organizatorul are obligatia legala de a face publice numele castigatorilor si premiul castigat de acestia. Aceste informatii vor fi publicate pe site-ul promotiei: www.inspirapringestultau.ro

Prin simpla participare la promotie, participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale comunicate reprezentantilor Organizatorului TCHIBO BRANDS S.R.L.sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite noi oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale. Participantul la promotie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul la opozitie (art. 15).

Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, inaintand o solicitare in scris, trimisa Organizatorului prin posta, la adresa specificata in prezentul regulament (costurile de expediere vor fi rambursate la cerere, la tariful standard, non urgent), confirmarea faptului ca datele care ii  privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001. 

Scopurile constituirii si administrarii bazei de date sunt: desemnarea castigatorilor prezentei promotii, realizarea de rapoarte statistice, informarea participantilor prin SMS cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor (noi oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing).

Participantilor la promotie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea SMS-urilor trimise la numarul 1896, sau cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea consultarii paginii promotiei si a Regulamentului Oficial de Desfasurare al Promotiei sau cheltuielile aferente trimiterii catre Organizator a actelor doveditoare pentru a intra in posesia premiului).

 

 

SECTIUNEA 13. LIMITAREA RASPUNDERII

 

Predarea etichetei promotionale de catre Consumatorul castigator unor persoane neautorizate de catre Organizator, exonereaza Organizatorul de orice raspundere si / sau obligatie fata de participantii respectivi.

Imposibilitatea participantului castigator de a utiliza premiul din diverse motive exonereaza Organizatorul de orice raspundere si / sau obligatie.

Mesajele / revendicarile receptionate inainte sau dupa perioada mentionata in regulament in Sectiunea 4 nu se iau in considerare.

Ordinea receptionarii mesajelor este data de data calendaristica si ora (minute, secunde) a receptionarii mesajelor, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS, generate de retelele de telefonie mobila (Vodafone, Orange sau Cosmote) sau de oricare alte defectiuni tehnice care nu sunt provocate de catre Organizator sau pentru mesajele SMS trimise la alt numar decat 1896.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi mesaj valid.

Organizatorul nu isi asuma nici o raspundere si nu va fi parte in cazurile referitoare la pretentii asupra drepturilor de proprietate asupra etichetei promotionale care a fost declarata castigatoare in urma tragerii la sorti.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta in campanie care, prin comportament fraudulos, afecteaza bunul mers al campaniei.

Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor participantilor Consumatori nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul campaniei va acorda premiul primei persoane care a trimis pentru revendicarea premiului eticheta promotionala cu codul desemnat castigator care atesta realizarea achizitiei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. In baza unei etichete promotionale se va acorda un singur premiu. Pentru revendicarea mai multor premii este necesara prezentarea pentru validare a mai multor etichetele ce contin codurile unice desemnate castigatoare.

Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.

Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data de 28 februarie 2009, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

Produsele participante la promotie care nu vor fi vandute pana la data de 15 ianuarie 2009 inclusiv, vor ramane in continuare pe piata pana la epuizarea stocurilor, fara nici o obligatie din partea Organizatorului legata de participarea in promotie sau acordarea premiilor pentru produsele cumparate dupa aceasta data.

 

 

SECTIUNEA 14. TAXE

 

Organizatorul Campaniei va fi responsabil pentru calcularea, retinerea si virarea impozitului pe venitul din premii, conform Capitolului VIII al Titlului III din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003. Impozitul de 16% datorat conform art. 77 alin. 1 din Codul Fiscal se va aplica asupra venitului net, determinat ca diferenta intre venitul din premii si suma reprezentand venit neimpozabil, fiind impozit final.

De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.

 

 

SECTIUNEA 15. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

 

Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor / castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

Participantul la promotie, in calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).

 

 

SECTIUNEA 16. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR

 

In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate in tragerile la sorti din cadrul acestei Campanii. Lista castigatorilor va fi publicata pe site-ul www.inspirapringestultau.ro  la finalul Campaniei.

 

 

SECTIUNEA 17. FORTA MAJORA

 

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ.

Organizatorul daca invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor la promotie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

 

SECTIUNEA 18. LITIGII

 

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.

Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

Prezentul regulament este guvernat de legislatia romaneasca.

In cazul in care una sau mai multe prevederi ale acestui regulament sunt declarate nule si neavenite sau neexecutorii, celelalte clauze vor ramane in vigoare.

 

 

SECTIUNEA 19. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Regulamentul oficial al campaniei promotionale "Inspira prin gestul tau!” va fi publicat pe site-ul www.inspirapringestultau.ro si va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la numarul de telefon 021/318.97.06, apel cu tarif normal, de luni pana vineri intre orele 9:00 – 18:00 (exclusiv in sarbatorile legale).

Participarea la aceasta promotie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

 

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.
Nu avem elemente multimedia.
ana (ludus) in 16 septembrie 2008, 20:32
nu am prea inteles eu cum este cu promotia asta dar incerc sa cumpar cafea si sa ma inscriu in promotiesa vad ce o fi cu ea. eu va urez mult suces la promotie/.ANA
Moderator 1 (Infopromotii) in 16 septembrie 2008, 22:09
Draga Ana,

Mecanismul acestei promotii se refera la doua tipuri de participanti: unii sunt artistii si ceilalti sunt consumatorii.
Primii trebuie sa inscrie in promotie lucrarile (sau proiectele lor) de design de obiecte de interior, design de genti sau arta fotografica, iar lucrarile lor vor fi votate de catre vizitatorii site-ului www.inspirapringestultau.ro si jurizate de catre comisia de evaluare. Trei dintre acestia (cate unul pentru fiecare dintre cele trei domenii artistice) vor fi premiati de catre organizatori. Premiul pentru ei va consta in finantarea proiectelor lor cele mai bune, care se vor materializa in cate 20 de obiecte unicat, ce vor fi atribuite prin tragere la sorti participantilor consumatori.
Participantii consumatori trebuie doar sa se inscrie in promotie prin mijloacele descrise si pot castiga prin tragere la sorti unul dintre cele 20 de premii disponibile in domeniul pe care l-au ales cand au trimis codul unic (foto, genti sau obiecte de design interior).
Asadar, inscrie-te in promotie pentru domeniul dorit si noi iti tinem pumnii la tragerea la sorti!

Mult succes tuturor!
ana (ludus) in 20 septembrie 2008, 20:09
multumesc pentru ca meati dat posibilitatea sa citesc si sa inteleg cum este cu acest concurs si mult suctes la toti concurenti.
Cipri (IS) in 30 septembrie 2008, 18:48
bft la toti care vor participa la acesta promo :)
mihaela (timisoara) in 13 noiembrie 2008, 11:29
bine acum toti am vrea sa cistigam...mai ales ca eu sunt noua pe aici...bafta..
Ana Maria (Pitesti) in 15 noiembrie 2008, 22:58
eu am tchibo family... am vazut ca acest produs nu participa.. sunt chiar suparata.
Vergiliu (Bucuresti) in 19 noiembrie 2008, 11:36
Trebuia sa ma inscriu pina pe 2 ?
Moderator 2 (Infopromotii) in 19 noiembrie 2008, 12:26
Draga Vergiliu,
Daca te referi la categoria "Artisti" este adevarat, inscrierile s-au facut pana pe 2 noiembrie. Totusi, vestea buna este ca poti participa in continuare, inscriindu-te in sectiunea "Consumatori".
Mult succes!
Dragoianu (Craiova) in 26 noiembrie 2008, 20:19
Tchibo-,,Inspira prin gestul tau" -bine gandita si bine organizata,stimuleaza interesul tinerilor fata de arta,ofera posibilitati si sanse egale tuturor celor talentati.Intradevar o promotie deosebita.Felicitari celor care au initiat-o, si mult succes concurentilor.
Moderator 1 (Infopromotii) in 12 decembrie 2008, 16:07
Acum e usor sa-ti alegi premiul!

Campania Tchibo "Inspira prin gestul tau!" a desemnat castigatorii la sectiunea ARTISTI. Iti facem cunostinta cu ei si cu proiectele lor. Pana la sfarsitul promotiei vei putea participa alegand sa-l sprijini pe cel care ti-a placut mai mult, iar proiectul lui se poate materializa intr-un premiu pentru tine!

Si castigatorii sunt...

Adrian Bulboaca
Te-ai gandit vreodata cum ar arata scenele banale de zi cu zi - precum pregatirea sandvisului de dimineata sau spalatul rufelor - privite dintr-o perspectiva fashion? Nici noi! Dar Adrian Bulboaca, castigatorul la sectiunea Fotografie, s-a gandit. Iar proiectul sau, SCENOGRAFIE SI FASHION, exact asta isi propune: o reinterpretare a cotidianului cu ajutorul modei si scenografiei. La doar 20 de ani, Adrian, student la Imagine de Film, a reusit sa ne impresioneze pe toti cu talentul si ideile lui. Bravo!

Daiana Oana Prundurel
Copilaria e cea mai frumoasa perioada din viata oricui. E un cliseu, stim, dar e adevarat. Ce nu stim insa, dar ne-am dori sa stim, e raspunsul la intrebarea: cum ne putem intoarce in copilarie? Daiana Oana Prundurel, castigatoarea la sectiunea Design de Obiecte de Interior, crede ca a reusit sa dezlege aceasta enigma, cu proiectul INTERIORUL TAU. Obiectele supradimensionate propuse de ea vor face orice om mare sa se simta din nou copil. Fara geamuri sparte, va rugam. CV-ul Daianei este mult prea stufos pentru a-l detalia aici, in schimb o felicitam pentru idee si ii uram succes!

Dalia Poleac
De departe unul dintre cele mai ambitioase si mai inovatoare proiecte la sectiunea Design de Genti a fost proiectul Daliei Poleac, METROPOLA. La 21 de ani, studenta la Universitatea de Arte si castigatoarea concursului nostru, ne propune o serie de genti futuriste inspirate din arhitectura moderna, cu un puternic accent pe opozitia dintre plin si gol, materiale fluide si solide, linii drepte si forme ondulate. Suna cam. futuristo-tehnologic, nu? Bravo, Dalia! Asa ca abia asteptam sa vedem gentile "umbland pe strazi".

Vrei una dintre creatiile lor?
Cu sprijinul tau, in urmatoarele doua luni, artistii castigatori isi vor putea duce la bun sfarsit proiectele. Tot ce trebuie sa faci este sa cumperi pachetele de cafea Tchibo Exclusive cu eticheta promotionala, pana pe 15 ianuarie 2009, si sa te inscrii pe www.inspirapringestultau.ro sau prin SMS la 1896, cu codul unic de 7 cifre de pe eticheta promotionala urmat de domeniul ales (sub forma: xxxxxxxfoto, xxxxxxxinterior sau xxxxxxxgenti), iar la final una dintre cele 60 de creatii originale realizate de cei trei artisti (20 de fotografii, 20 de genti, 20 de obiecte de interior) se poate intoarce, sub forma de premiu, catre tine.

Urmareste evolutia proiectelor pe www.inspirapringestultau.ro.

Mult noroc la premiile favorite!
francesca (bucuresti) in 22 decembrie 2008, 17:27
tchibo family sete cea mai tare cafea.parintii mei servesc aceasta cafea in fiecare zi.incercati si voi si nu o sa regretati
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Tchibo - "Inspira prin gestul tau!""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Tchibo - "Inspira prin gestul tau!"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media