CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Tchibo Espresso

Tchibo Espresso

Premii prin tragere la sorti: 60 x aparat espresso automat Jura Impressa J5; 900 x set format din 2 cesti cu farfurie Tchibo Espresso si un pachet de cafea Tchibo Espresso de 250g.

Cumpara cel putin un produs participant si trimite numarul bonului de casa prin SMS la 1861 (numar cu tarif normal in retelele Cosmote, Orange si Vodafone). Pastreaza bonul fiscal pentru validare.

Perioada promoţiei: 08 februarie - 07 aprilie 2012

Promotie expirata
15 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Tchibo Espresso”
Perioada campaniei: 08 februarie – 07 aprilie 2012

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul campaniei promotionale „Tchibo Espresso” (denumita in continuare "Campania") este S.C. TCHIBO BRANDS S.R.L., persoana juridica româna, cu sediul social în Bucuresti, Str. Dr. Felix nr. 28, Sector 1, cod. 011038, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7384/2001, Cod de Inregistrare Fiscala RO14147924, avand Cod IBAN nr. RO95CITI0000000724791018, deschis la  Banca CitiBank Bucuresti, reprezentata de Dl. Laurentiu Boboc (denumita in continuare „Organizator”). Organizatorul Campaniei este înregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub numarul 9915. Campania se va desfasura prin intermediul S.C. Propaganda Consult S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Latina nr. 6, parter, sector 2 (denumita in cele ce urmeaza “Agentia”).

SECTIUNEA 2. DURATA PROMOTIEI SI ARIA DE DESFASURARE
Campania se va desfasura la nivel national, in perioada 08 Februarie (ora 00:00:00 am) – 07 aprilie 2012 (ora 11:59:59 pm).

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare al Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, conform prevederilor din Sectiunea 5 de mai jos. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul oficial www.tchibo.ro cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile, conform celor mentionate la Sectiunea 5 a prezentului

SECTIUNEA 3. DREPT DE PARTICIPARE
La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica cu varsta peste 18 ani si cu domiciliul stabil in Romania („Participantii”).
Angajatii companiei Tchibo Brands SRL, ai distribuitorilor acesteia, ai agentiei SC Propaganda Consult SRL, si ai altor companii implicate in concurs, precum si rudele de gradul I ale acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Campanie.
In cazul in care unul dintre participantii la campanie este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului numai prin intermediul unei alte persoane imputernicite, incluzand semnarea de catre aceasta persoana a unei declaratii  daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiul respectiv si de participarea persoanei respective la aceasta campanie. 
Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala a prezentului Regulament.
Prin participarea la Campanie, participantilor nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a campaniei: cheltuieli determinate de achizitionarea produselor participante, cheltuieli determinate de validarea/primirea premiilor sau cheltuielile legate de inscrierea la promotie, contravaloarea tarifelor telefonice normale pentru obtinerea detaliilor suplimentare privind Regulamentul Oficial, contravaloarea serviciilor de internet.

SECTIUNEA 4. PRODUSE PARTICIPANTE
Produsele participante la campania promotionala sunt: Tchibo Espresso Milano cafea prajita si macinata 250g, Tchibo Espresso Sicilia Cafea prajita si macinata 250g, Tchibo Espresso Milano Duo Pack cafea prajita si macinata 2x250g, Tchibo Espresso Sicilia Duo Pack Cafea prajita si macinata 2x250g, Tchibo Espresso Milano cafea prajita boabe 500g, Tchibo Espresso Sicilia cafea prajita boabe 500g, Tchibo Espresso Milano cafea prajita boabe 1000g, Tchibo Espresso Sicilia cafea prajita boabe 1000g, si orice pachet promotional care are in componenta pachete Tchibo Espresso Milano sau Sicilia, in orice combinatie. La promotie participa doar produsele comercializate in magazinele de pe teritoriul Romaniei.
Organizatorul nu garanteaza disponibilitatea produselor participante in toate magazinele de pe teritoriul Romaniei.
Dupa data incheierii Campaniei, produsele participante isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nu va mai avea nicio responsabilitate si nicio obligatie in legatura cu
nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.

SECTIUNEA 5. REGULAMENTUL OFICIAL
Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament, care trebuie acceptat si respectat de catre toti Participantii („Regulament”).
Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil gratuit oricarui solicitant, la cerere, pe toata durata Campaniei, astfel:
·    pe site-urile pe www.infopromotii.ro si www.tchibo.ro
·    in urma unei solicitari telefonice la numarul 021 2723223 (tarif normal) de luni pana vineri intre orele 09:00 – 18:00 (exclusiv sarbatorile legale).
·    in urma unei solicitari scrise expediate pe adresa organizatorului: Bucuresti, Str. Dr. Iacob Felix nr. 28, Sect. 1 sau pe adresa de e-mail: contact@tchibo.ro

Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand acceptarea integrala, expresa si neechivoca a tuturor termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmand ca orice modificare sa fie facuta publica  pe pagina web www.tchibo.ro cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare. Anexele sau actele aditionale la Regulament, incheiate dupa data inceperii campaniei promotionale, vor face parte integranta din acesta.
Prezentul regulament oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Pentru a participa la Campanie, utilizatorii trebuie sa parcurga urmatorii pasi:

1. Sa cumpere in perioada 01 februarie-07aprilie 2012 minim un produs participant, din orice magazin de pe teritoriul Romaniei si sa pastreze Bonul fiscal.
2. Sa trimita in perioada 08 februarie – 07 aprilie un SMS la numarul 1861 care sa contina DOAR numarul de pe bonul de casa primit in urma achizitionarii unui produs participant. Pentru fiecare produs participant, orice participant are dreptul sa trimita un mesaj, dar maxim 5 mesaje care contin acelasi numar de bon, in cazul in care produsele sunt achizitionate in baza aceluiasi bon fiscal.
In cazul in care un participant achizitioneaza mai multe produse participante in baza aceluiasi bon fiscal, acesta are dreptul sa trimita cate un mesaj pentru fiecare produs achizitionat (din lista enumerata mai sus), dar maxim 5 mesaje care contin acelasi numar de bon, chiar daca a achizitionat mai mult de 5 produse pe acelasi bon fiscal. In cazul in care un participant cumpara un pachet promotional care contine mai multe pachete de Tchibo Espresso, are dreptul sa trimita cate un SMS pentru fiecare pachet separat (indiferent de gramaj) din componenta pachetului promotional. 
Un participant poate trimite maxim 120 SMS-uri pe toata perioada promotiei.
- SMS-ul poate fi expediat doar din retelele Vodafone, Orange si Cosmote iar tariful pentru expedierea unui SMS este tarif normal si va fi platit de catre participantul la promotie care trimite respectivul SMS, acest tarif reprezentand exclusiv taxa perceputa de catre operatorii de telefonie mobila;
- sa pastreze bonul/bonurile fiscale pentru toate produsele pentru care a trimis SMS pe perioada promotiei, ca si dovada de cumparare, pentru a fi validat in situatia in care va fi desemnat castigator.
Un produs participant achizitionat confera participantului dreptul de a se inscrie in Campanie, o singura data.
Participantii declarati castigatori vor fi instiintati telefonic sau prin SMS de faptul ca au castigat si li se va comunica modalitatea de validare a premiului.

SECTIUNEA 7. MESAJE DE RASPUNS PENTRU PARTICIPANTII LA PROMOTIE
Fiecare SMS primit este validat preliminar in momentul inscrierii in promotie. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis in cadrul promotiei la numarul 1861, participantul va primi, din partea Organizatorului, de la acelasi numar (1861), unul dintre urmatoarele SMS-uri de raspuns:
a) In cazul mesajelor trimise corect, care contin numarul bonului fiscal primit la achizitionarea unui produs participant,  mesajul de raspuns va fi:
“Ai fost inregistrat in promotia “Tchibo Espresso”. Pastreaza bonul fiscal. Detalii pe  www.infopromotii.ro.”
b) In cazul in care Organizatorul primeste prin SMS la 1861, mai mult de 5 mesaje de la acelasi numar de telefon continand acelasi numar de bon, mesajul de raspuns va fi:
“Ai trimis deja 5 mesaje care contin acelasi numar de bon. Nu mai poti participa la aceasta promotie cu acest numar de bon. Detalii la www.infopromotii.ro”
c) In cazul in care Organizatorul primeste prin SMS la 1861, mai mult de 120 mesaje valide de la acelasi numar de telefon, mesajul de raspuns va fi:
“Ai trimis deja 120 mesaje valide pe perioada promotiei. Nu mai poti participa la aceasta promotie. Detalii pe www.infopromotii.ro”
d) In cazul mesajelor trimise in afara perioadei promotiei, in perioada 01-07 februarie 2012, mesajul de raspuns va fi urmatorul:
“Promotia “Tchibo Espresso” se desfasoara in perioada 08 februarie-07 aprilie 2012. Trimite SMS in perioada mentionata ”. d) In cazul in care datele din SMS-ul primit de catre Organizator nu sunt corecte (nu contin DOAR numarul de  bon fiscal), mesajul de raspuns va fi:
“Mesajul trimis nu este corect. Pentru a te inscrie in promotie, te rugam sa trimiti DOAR numarul bonului fiscal.”
e) in cazul in care Organizatorul primeste de la acelasi  numar de telefon de 10 ori consecutiv un SMS incorect (in oricare din variantele mentioante mai sus), Participantul va fi blocat sa mai participle la prezenta Campanie cu acelasi numar de telefon

SECTIUNEA 8. CONDITII DE VALIDARE A MESAJELOR DE INSCRIERE IN PROMOTIE
Pentru ca un mesaj SMS sa fie considerat valid si deci sa fie inscris in promotie, trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:
a)  Mesajul SMS sa contina DOAR numarul bonului fiscal primit in urma achizitionarii a cel putin unui produs participant la promotie
b) Mesajul SMS sa fie trimis la numarul 1861 in perioada promotiei, adica intre 08 februarie 2012, orele 00:00 si 07 aprilie 2012, orele 23.59:59;
c) Participantul la promotie sa nu fi trimis deja, pe perioada promotiei, 120 mesaje care indeplinesc conditiile de la punctele a) si b).
Pentru a-si putea revendica premiul in cazul in care vor fi desemnati castigatori, participantii la promotie trebuie sa pastreze in original bonul/bonurile fiscale ale produsului/produselor, care sa dovedeasca ca au achizitionat unul sau mai multe produse participante la promotie.

In cazul in care un participant la promotie este desemnat castigator al unui premiu, iar participantul a trimis pe perioada promotiei mai multe mesaje SMS declarate valide, Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita participantului dovada achizitionarii tuturor produselor participante la promotie pentru care a trimis mesaje SMS valide. In cazul in care participantul nu poate face dovada achizitionarii produselor din promotie pentru care a trimis mesaje SMS valide, Organizatorul are dreptul de a nu valida premiul respectiv. Numarul bonului fiscal primit pentru validarea premiului trebuie sa fie acelasi cu cel trimis de catre participant prin SMS la numarul 1861 si sa fie emis in perioada 01 februarie-07 aprilie 2012.

SECTIUNEA 9. PREMII SI MODUL LOR DE ACORDARE
In aceasta Campanie se acorda urmatoarele premii, prin tragere la sorti:
·    60 de aparate espresso automate Jura Impressa J5
·    900 de seturi formate din 2 cesti cu farfurie Tchibo Espresso si un pachet de cafea Tchibo Espresso de 250g
Pe toata durata campaniei se vor acorda in fiecare zi cate 15 premii constand in seturi formate din 2 cesti cu farfurie Tchibo Espresso si un pachet de cafea Tchibo Espresso de 250g si cate un premiu constand intr-un aparat espresso automat Jura Impressa J5.

Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul prezentei Campanii, este de 277000 RON (fara TVA).
Cei 960 de castigatori vor fi desemnati prin tragere la sorti electronica aleatoare, astfel:
Tragerile la sorti pentru premiile zilnice se vor efectua o data pe saptamana in perioada 14.02.2012 – 10.04.2012, in prezenta unui reprezentant al Organizatorului, unul al agentiei si a unui avocat care va atesta realizarea extragerii. Tragerile la sorti vor avea loc in urmatoarele zile:
14 februarie 2012, 21 februarie 2012, 28 februarie 2012, 06 martie 2012, 13 martie 2012, 20 martie 2012, 27 martie 2012, 03 aprilie 2012, 10 aprilie 2012

Tragerile la sorti pentru premiile zilnice se vor desfasura astfel:
in cadrul fiecarei extrageri se vor selecta 7 premii constand in espressor si 105 premii constand in set-uri Tchibo Espresso, premiile fiind aferente zilelor calendaristice din saptamana anterioara extragerii, de luni pana duminica  inclusiv. Exceptie fac prima extragere, aferenta saptamanii 08-12  februarie 2012, cand se vor acorda premii pentru 5 zile (5 premii constand in espressor si 75 premii constand in seturi Tchibo Espresso) si ultima extragere, aferenta saptamanii 26-31 martie 2012, cand se vor acorda premii pentru 6 zile (6 premii constand in espressor si 90 premii constand in seturi Tchibo Espresso).  Premiile aferente unei zile a saptamanii se vor extrage doar din inscrierile inregistrate in ziua respectiva (de exemplu: premiile aferente zilei de miercuri se vor extrage doar din inscrierile inregistrate in ziua de miercuri anterioara datei tragerii la sorti, in intervalul orar 00:00 am si 23:59:59 pm).
Se considera inscriere aferenta unei zile, orice inscriere efectuata in baza unui SMS valid conform sectiunii 6, in intervalul orar 00:00:00 si 23:59:59 al acelei zile;
In cazul in care, in ziua pentru care se efectueaza extragerea, nu exista in baza de date, inscrieri valide, premiile nu se vor acorda.
Ulterior fiecarei extrageri a sms-urilor castigatoare, se vor extrage si cate doua sms-uri de rezerva pentru fiecare premiu alocat, tinandu-se cont de ordinea extragerii lor, dupa cum urmeaza: daca potentialul castigator extras nu va putea fi validat, se va apela la prima rezerva extrasa; daca nici primul castigator de rezerva nu va putea indeplini criteriile de validare a premiului, se va apela la cea de-a doua rezerva. Se va continua procedura pana la epuizarea numarului de rezerve extras. Daca nici potentialul castigator extras, nici cele doua rezerve aferente nu vor putea fi validate, premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului.
Castigatorii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau de a schimba aceste premii cu alte bunuri/servicii si nici sa solicite schimbarea caracteristicilor produselor.
Orice eroare în datele personale furnizate de catre castigatori in momentul contactarii lor in vederea stabilirii detaliilor de livrare a premiilor castigate, nu atrage raspunderea Organizatorului, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil in cazul in care un concurent desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau a numarului de telefon incorect/incomplet. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii de primire nu vor fi luate in considerare de catre  Organizator.
Un participant se poate inscrie de mai multe ori la campania promotionala (poate sa trimita mai multe SMS-uri), insa poate castiga un singur premiu din fiecare categorie de premii alocate promotiei (un singur espressor si un singur set Tchibo Espresso).

SECTIUNEA 10. ANUNTAREA CÂSTIGATORILOR PREMIILOR OFERITE, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR
Lista cu numele câstigatorilor si premiile aferente se vor afisa pe site-ul campaniei www.infopromotii.ro în termen de 10 zile lucratoare de la data incheierii campaniei si va fi mentinuta timp de 40 de zile. Publicarea numelor castigatorilor se va realiza in conformitate cu obligatiile impuse de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

Castigatorii desemnati in urma tragerilor la sorti vor fi anuntati telefonic, in termen de 3 zile lucratoare de la data extragerii, la numarul de telefon mobil de la care au trimis mesajul SMS cu care s-au inscris in promotie. In cazul in care vor exista castigatori care nu vor raspunde la telefon in aceste 3 zile lucratoare in care Organizatorul va incerca sa ii contacteze, Organizatorul va trimite un SMS pe numarul de telefon de pe care s-a trimis mesajul SMS extras castigator, dupa cum urmeaza:
“Felicitari, ati fost desemnat castigatorul unui premiu la promotia Tchibo Espresso. Pentru validare, va rugam sa sunati la 0212723223 in max 2 zile lucratoare din data primirii mesajului.”
In cazul in care vor exista castigatori care nu vor raspunde apelului Organizatorului in cele 3 zile lucratoare de la data extragerii si nici nu vor suna la infoline in maxim 2 zile lucratoare de la data primirii mesajului de informare asupra premiului, Organizatorul va apela la rezervele extrase, in ordinea extragerii acestora. Procedura de validare a rezervelor va fi aceeasi ca si in cazul castigatorilor.
In cazul in care, dupa epuizarea rezervelor vor ramane premii nevalidate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu le mai atribui.
Lista castigatorilor desemnati prin tragere la sorti va fi publicata pe site-ul www.infopromotii.ro, incepand cu data de 15 martie 2012.  Lista castigatorilor va contine doar urmatoarele informatii: numele castigatorilor si premiul castigat.
Participantii sunt obligati sa pastreze bonul de casa ca dovada a achizitionarii produsului. In situatia in care Organizatorul identifica neconcordante intre datele trimise prin SMS si datele inscrise pe bonul de casa, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida respectivul castigator si se va apela la rezervele desemnate.
Premiile vor fi inmanate castigatorilor in maxim 60 zile de la incheierea promotiei, prin intermediul serviciilor de curierat, cu predare personala. Cel caruia i se va inmana premiul va trebui sa faca dovada ca este, castigatorul, prezentand in acest sens documentele solicitate de Organizator (CI sau BI, dupa caz si documentele mentioante in prezentul Regulament).

In cazul in care persoana castigatoare nu este gasita la adresa indicata, in intervalul orar in care se incerca livrarea, premiul va fi returnat catre Tchibo Brands SRL, iar persoana castigatoare va putea sa il ridice personal sau printr-o persoana imputernicita de la sediul Companiei din Str. Dr. Iacob Felix nr. 28, Sector 1, Bucuresti, intr-un interval de maxim 30 de zile. Daca persoana castigatoare nu se prezinta sa-si ridice premiul, acesta va ramane in posesia Organizatorului.

SECTIUNEA 11. VALIDAREA CASTIGATORILOR
Pentru a fi validati, potentialii castigatori desemnati prin tragere la sorti, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a.    sa îndeplineasca dreptul de participare stipulat la sectiunea 3;
b.    sa trimita Organizatorului, prin e-mail sau fax, urmatoarele  documente:
- o copie dupa bonul fiscal care atesta cumpararea unui produs participant la promotie, in perioada de desfasurare a promotiei, din orice magazin de pe teritoriul Romaniei care comercializeaza  produsele participante. Bonul fiscal respectiv trebuie sa aiba numarul transmis de participant prin SMS la 1861 si sa fie emis in perioada 01 februarie-07 aprilie 2012;
- o copie a buletinului/cartii de identitate a castigatorului.
Drept urmare, potentialii castigatori desemnati trebuie sa trimita documentele specificate anterior, in maxim 3 zile lucratoare din momentul in care au fost informati asupra procedurii de validare (mai exact, din momentul in care au fost contactati de un reprezentant al Organizatorului sau din momentul in care au sunat la numarul de infoline al campaniei pentru a se informa cu privire la procedura de validare).
-adresa de livarare, daca aceasta este diferita adresei din buletin/carte de identitate.
Castigatorii desemnati prin tragere la sorti trebuie sa trimita documentele necesare validarii la numarul de fax 0212723204 sau la adresa de e-mail promotii@moreresults.ro.

In cazul in care un participant la promotie este desemnat castigator al unui premiu, iar participantul a trimis pe perioada promotiei mai multe mesaje SMS declarate valide, Organizatorul isi asuma dreptul de a solicita participantului dovada achizitionarii tuturor produselor participante la promotie pentru care a trimis mesaje SMS valide. In cazul in care participantul nu poate face dovada achizitionarii produselor din promotie pentru care a trimis mesaje SMS, Organizatorul va invalida premiul respectiv.

Modalitatea de validare le va fi comunicata castigatorilor telefonic. De asemenea, acestia se vor putea informa in privinta modalitatii de validare din regulamentul promotiei, regulament ce va fi disponibil pe site-ul www.infopromotii.ro sau la infoline 021.272.32.23.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea :
- pentru castigatorii care nu pot fi contactati telefonic, in cele 3 zile lucratoare mentionate mai sus, din cauze independente de vointa Organizatorului – de ex. nu raspund la telefon, au telefonul inchis, nu se afla in aria de acoperire, nu au semnal la telefon etc.
-  pentru castigatorii care nu suna la infoline in termen de maxim 2 zile lucratoare de la data primirii SMS-ului de anuntare a castigului, in cazul in care nu au putut fi contactati in cele trei zile lucratoare de la trimiterea mesajului;

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile art. 77 alin (1) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

SECTIUNEA 13. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Campanie în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în calitate de operator date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal în baza notificarii nr. 9915.
Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitatile indicate în mod expres prin regulament, câstigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre în baza de date a Organizatorului în vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorului. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor Participanti care si-au dat acordul explicit si neechivoc în acest sens.
Organizatorul si Agentia garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a unui Participant, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, în conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata în M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise în aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, Str Dr. Iacob Felix nr. 28, etaj 2, Sector 1, în atentia Departamentului Marketing, o cerere intocmita în forma scrisa, datata si semnata.
Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare. Codul numeric personal, precum si Seria BI/CI vor fi colectate doar în cazul câstigatorilor unor premii cu valoare care depaseste 600 RON, conform obligatiei impuse de Codul Fiscal de completare a Declaratiei 205 "Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si câstigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit" cuprinsa in Ordinul nr. 52/2012, publicat in Monitorul Oficial nr. 72/30.01. Numele si prenumele câstigatorilor si premiile câstigate în cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.
Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, în calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si în mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment ca datele care si vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C. Tchibo Brands S.R.L., cu sediul în Str Dr. Iacob Felix, nr. 28, etaj 2, Sector 1, Bucuresti România, în atentia Serviciul Consumatorului.
Organizatorul le poate solicita Participantilor acordul pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tiparite, audio si video, denumirea/numele si prenumele lor. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramânând la libera lor alegere. În cazul în care Participantii vor dori sa isi exprime acordul în acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia.

SECTIUNEA 14. RESPONSABILITATE
Organizatorul acestei Campanii nu îsi asuma raspunderea pentru cazurile in care, din motive diverse, cei care doresc nu se pot inscrie in campanie. De asemenea, Organizatorul acestei Campanii nu îsi asuma raspunderea pentru nicio cauza libera de culpa sa care ar putea afecta dreptul de participare la aceasta Campanie.
Organizatorul Campaniei va acorda premiul doar acelui castigator care a luat parte la Campanie, cu respectarea fidela a prevederilor prezentului regulament oficial.
Organizatorul si celelalte entitati implicate în Campanie nu îsi asuma raspunderea si nu vor putea fi implicate sub nicio forma în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui regulament oficial. Din momentul primirii premiilor de catre câstigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.
Din momentul in care castigatorul semneaza pentru primirea premiului, Organizatorul este eliberat de orice obligatie fata de acesta.
Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor bonuri fiscale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale bonurilor fiscal datorate manevrarii acestora, precum mesajele care au fost transmise prin SMS la alt numar sau dupa data de incetarii campaniei vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.
În cazul în care Organizatorul constata, ulterior extragerii si înmânarii premiului, ca Participantii câstigatori nu au îndeplinit toate conditiile stipulate în prezentul regulament oficial, acesta îsi rezerva dreptul de a-i invalida si de a cere repunerea în situatia anterioara, prin reintrarea în posesia premiului deja înmanat sau a contravalorii acestuia, precum si a cheltuielilor aferente suportate de Organizator în legatura sau înmânarea premiului, daca este cazul. În aceste circumstante, Organizatorului nu-i va putea fi retinuta raspunderea si nu va datora daune – interese pentru prejudiciu.
Organizatorul nu are nicio obligatie de a întretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necâstigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.
Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru situatiile în care mai multe persoane revendica acelasi bon; în acest caz va fi validat câstigator primul Participant care face dovada detinerii in original a bonului fiscal al carui numar a fost inscris in promotie.
Organizatorul este îndreptatit sa ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
În cazul în care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Orice intentie de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea respectivului Participant din Campanie.

SECTIUNEA 15. LIMITAREA RASPUNDERII
Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea:
- pentru mesajele incomplete, incorecte sau inexacte trimise la numarul de telefon 1861 si nici pentru mesajele trimise in afara perioadei promotiei sau la alt numar decat 1861;
- pentru pierderile sau intarzierile mesajelor de participare la promotie sau a mesajelor SMS de raspuns, determinate de factori independenti de vointa Organizatorului;
- daca numarul de telefon de pe care este primit un SMS nu poate fi identificat (daca mesajul se trimise cu optiunea “numar ascuns”). In acest caz, SMS-ul respectiv nu va putea fi considerat valid si deci nu va putea participa la promotie si la tragerea la sorti;
- daca acelasi SMS este trimis de mai multe ori dintr-o eroare a retelelor de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori si, in consecinta, va trimite mesaj de raspuns pentru fiecare mesaj primit;
- pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau pentru blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie mobila pe perioadele de trafic intens;
- dupa data de 07 aprilie 2012, ora 23.59:59, Organizatorul nu este responsabil pentru trimiterea sau primirea mesajelor SMS la numarul de telefon 1861. Aceste SMS-uri nu vor fi luate in considerare si nu vor participa la promotie si la tragerea la sorti.
Dovada de expediere de catre participanti a SMS-urilor nu reprezinta si dovada primirii acestora de catre Organizator. De asemenea, dovada trimiterii de catre participanti a faxurilor/e-mail-urilor cu dovezile de cumparare si copia dupa BI/CI nu reprezinta si dovada primirii acestora de catre Organizator. Atat in cazul SMS-urilor expediate de catre participanti la 1861 cat si in cazul faxurilor/e-mail-urilor expediate de catre participanti, pot exista erori de trimitere, independente de vointa Organizatorului, astfel incat este posibil ca Organizatorul sa nu primeasca SMS-urile sau faxurile/e-mail-urile trimise de participanti. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru astfel de cazuri.
Organizatorul are dreptul de a invalida SMS-urile care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validare prevazute in acest regulament.
In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unui SMS participant, decizia Organizatorului este definitiva. Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiilor si nu acorda termen de garantie, de utilizare pentru premiile acordate.

SECTIUNEA 16. ERORI, MESAJE NECORESPUNZATOARE
Bonurile fiscale care au fost falsificate vor fi declarate nule si nu vor participa la promotie. Orice incercare de falsificare va fi pedepsita conform legislatiei în vigoare.
Orice mesaj SMS care nu indeplineste criteriile de inscriere in promotie sau care contine alte erori, va fi declarat nul si nu va participa la promotie.

SECTIUNEA 17. ÎNCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie poate înceta în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.
* Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neînlaturat, petrecut dupa intrarea în vigoare a prezentului regulament oficial si care împiedica partea sau partile sa-si îndeplineasca, total sau partial obligatiile, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, daca acesta este confirmat de Camera de Comert si Industrie a României.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, împiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata, conform art. 1351 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, în termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 18. LITIGII
Eventualele litigii aparute între Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.
Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: S.C. Tchibo Brands S.R.L., cu sediul în Str. Dr. Iacob Felix, nr. 28, etaj 2, Sector 1, Bucuresti România, în atentia Departament Marketing. Dupa expirarea unui termen de 2 saptamani de la data publicarii listei castigatorilor, Organizatorul nu va mai lua în consideratie nici o contestatie.

S.C. TCHIBO BRANDS S.R.L.
Nu avem elemente multimedia.
CLEMENTINA (Branistea) in 09 februarie 2012, 16:18
Buna ziua!De obicei,cumpar cafeaua Tchibo de la magazinul din comuna iar pe bonul de casa este specificat doar Cafea!Sunt valide aceste bonuri???Multumesc!
Moderator 2 (Infopromotii) in 11 februarie 2012, 09:38
Draga Clementina (Branistea),
Te rugam sa suni la Infoline 021.272.32.23 (numar cu tarif normal) pentru un raspuns avizat.
Mult succes!
Adrian (Cluj-Napoca) in 31 martie 2012, 15:26
Wow, excelent! Felicitari pentru aceasta promotie. Azi mi-am luat si eu un pachet de Tchibo si am trimis codul; Jura J5 e un expressor minunat!
alin (vaslui) in 01 aprilie 2012, 18:24
buna ziua! doresc sa stiu daca de pe un numar de tel nu mi sa validat un premiu pot sa ma mai inscriu inca o data in concurs cu acelasi numar de tel?
Moderator 2 (Infopromotii) in 02 aprilie 2012, 18:51
Draga Alin (Vaslui),
Raspunsul organizatorilor este pozitiv - te mai poti inscrie cu acelasi numar de telefon, dar cu un alt bon, desigur! :)
Mult succes!
diana (satu mare) in 05 aprilie 2012, 09:03
Buna cand se vor afisa castigatori pentru Tchibo? noi castigatori
isabella (sibiu) in 10 aprilie 2012, 02:08
nu inteleg de ce nu apar si eu la castigatori....:(((((( am fost sunata ca am castigat un set si o cafea,am trimis mail...si nimic:(
Moderator 2 (Infopromotii) in 11 aprilie 2012, 10:25
Draga Diana (Satu Mare),
Chiar astazi am primit date noi si ne asteptam sa mai primim!

Draga Isabella (Sibiu),
Am publicat aici doar castigatorii validati, iar procesul de validare inca nu s-a incheiat! Vom primi in curand noi inregistrari.
Pe curand!
Silviu (Bucuresti) in 23 aprilie 2012, 10:29
Buna ziua, Am fost sunat cum ca am castigat insa nu ma am bonul:) exista posibilitatea sa fiu validat fara bon? multumesc anticipat
Moderator 2 (Infopromotii) in 23 aprilie 2012, 11:21
Pentru Silviu (Bucuresti): Din pacate, raspunsul este negativ - nu se poate valida premiul fara bon.
diana (satu mare) in 23 aprilie 2012, 11:58
premile cand se vor expedia?
diana (satu mare) in 11 mai 2012, 00:27
Buna ziua am castigat in 13.03.2012 dar primiul nu l-am primit inca. il voi primi?
Moderator 2 (Infopromotii) in 14 mai 2012, 10:31
Draga Diana (Satu Mare),
Regulamentul prevede, la Sectiunea 10, un termen de pana la 60 de zile de la incheierea promotiei pentru livrarea premiilor. Scrie-ne daca se depaseste acest termen.
Cristina (Miroslava) in 19 iulie 2012, 09:15
Se mai expediaza premiile? Cred ca deja au trecut cele 60 de zile de dupa promotie
Moderator 2 (Infopromotii) in 25 iulie 2012, 10:45
Draga Cristina (Miroslava),
Organizatorii te roaga sa le transmiti numele complet si un numar de telefon pentru a putea verifica stadiul in care se afla expeditia premiului tau.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Tchibo Espresso"

Ultima actualizare: 24 apr. 2012
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Tchibo Espresso

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media