CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

TU 2.0! Castiga experiente cum n-ai mai trait! - JACOBS 3in1

Superinvitatie! Castiga experiente cum n-ai mai trait!

Premii garantate: 450 x iPod Shuffle pentru primii 50 de participanti din fiecare saptamana, dupa numarul de coduri trimise.
Premii prin tragere la sorti: 1 x Excursie completa pentru 2 persoane Marrakech Express; 186 x „Experienta Classic/Latte/Intense”.

Cumpara produse participante JACOBS 3in1 si trimite codul unic de pe ambalaj prin SMS la 18414 (tarif normal in retelele Orange, Vodafone si Cosmote) sau pe .

Perioada promoţiei: 22 octombrie - 22 decembrie 2012

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII
“TU 2.0! Castiga experiente cum n-ai mai trait! – JACOBS 3in1”
organizata de S.C. Kraft Foods Romania S.A.
(perioada: 22 octombrie – 22decembrie 2012)

Art. 1 – Organizatorul
1.1.Organizatorul campaniei promotionale cu premii “TU 2.0! Castiga experiente cum n-ai mai trait!”(denumita in continuare „Promotia”) este S.C. Kraft Foods Romania S.A. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 2, B-dul Dimitrie Pompei, nr. 6, Sectiunile B si C de la etajul 2, Novo Park, cod postal 020335, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6905/2010, capital social 5,228,992 RON, cod unic de inmatriculare 1097530, avand numar de operator de date personale 50.
Campania se deruleaza prin intermediul Mediapost Hit Mail, cu sediul in Bucuresti, Str. Pictor Iosif Iser nr. 19, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8295/2000, Cod Unic de Inregistrare RO13351917, in calitate de Agentie imputernicita, desfasurand activitati legate de regulamentul campaniei, tragerile la sorti, gestionarea si integrarea canalelor campaniei (sms, web si e-mail), contactarea castigatorilor si inmanarea premiilor, denumita in cele ce urmeaza „Agentie”.
1.3.Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Promotiei
2.1.Promotia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei si se va desfasura incepand cu data de 22 octombrie 2012, ora 12:00:01, pana la 22 decembrie  2012, ora 23:59:59.

Art. 3 -  Regulamentul oficial al Promotiei
3.1.Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
·    in format electronic, prin accesarea website-ului ;
·    in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Bucuresti, Cladirea Novo Park, Bd. Dimitrie Pompei nr. 6, etaj 2, la adresa de e-mail consumator@kraftfoods.com sau la sediul Agentiei, S.C. Mediapost Hit Mail S.A., Bucuresti, Str. Pictor Iosif Iser, Nr 19, Sector 1.
3.2.De asemenea, informatii detaliate privind organizarea Promotiei pot fi solicitate telefonic, la linia telefonica(021)233 04 05(tarif normal), de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 17:00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale).
3.3. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe si/sau prelungi desfasurarea Promotiei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale ce vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

Art. 4 - Dreptul de participare
4.1.Se pot inscrie la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 14 ani.
4.2.Nu pot participa la Promotieurmatoarele categorii de persoane: anga­jatii companiei Kraft Foods Romania S.A. si ai distribuitorilor acesteia, angajatii Agentiei, angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie).

Art. 5 – Produsele participante
5.1.Prin Produse Participante se va intelege: produse promotionale comercializate de catre Organizator pe piata din Romania, marcate in exterior cu bulina promotionala „COD” pe suprafata careia se afla un cod alfa-numeric de 8 caractere. Produsele participante sunt:
·    Jacobs 3 in 1 Classic, e12 g
·    Jacobs 3 in 1Latte,  e13,5 g
·    Jacobs 3 in 1 Intense,  e13,5 g
5.2. Codul unic aflat in exteriorul produselor promotionale este format dintr-un sir de 8 caractere alfanumerice.
5.3. Ambalajul promotional in original trebuie pastrat pentru validarea premiilor.
5.4. Dupa data incheierii campaniei promotionale, produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.
5.5. Plicurile de Jacobs 3in1 participante la promotie sunt disponibile in limita stocului existent.

Art. 6 – Mecanismul desfasurarii promotiei
6.1. Promotia se va desfasura in perioada 22 octombrie – 22 decembrie 2012, timp in care participantii se pot inscrie prin SMS sau online, conform punctului 6.2.
6.2. Participantii vor trimite Codurile in oricare dintre urmatoarele doua modalitati:
(1) Prin expedierea, in perioada Promotiei, a unui SMS la 1814 (tarif normal in retelele Orange, Vodafone si Cosmote) continand codul unic din exteriorul ambalajului promotional+initiala categoriei de premii zilnice in care sa fie inscris codul promotional: C – pentru categoria Experiente Classic, L – pentru categoria Experiente Latte, I – pentru categoria Experiente Intense. In cazul in care un participant inscrie un cod promotional valid, dar fara initiala categoriei de premii, intrarea va fi validata si inscrisa in mod aleator intre cele 3 categorii de premii zilnice.
(2) Online, prin introducerea codului promotional si a numarului de telefon mobil (in format 07XX XX XX XX) + selectarea categoriei de premii zilnice in care sa fie inscris codul promotional (Experiente Classic/Latte/Intense) sau prin crearea unui cont ce consta in completarea unui formular de inscriere disponibil la accesarea website-ului . Participantii vor accesa site-ul in perioada Campaniei si isi vor crea un cont prin completarea formularului de inscriere cu urmatoarele date:
·    Adresa de email
·    Parola
·    Repeta parola
·    Nume
·    Prenume
·    Numar de telefon mobil in format 07XX XX XX XX
·    Localitate
·    Data nasterii (zi, luna, an)
Inscrierea codului unic se va face accesand site-ul , sectiunea Introdu codul, introducerea codului promotional si a numarului de telefon mobil (in format 07XX XX XX XX) + selectarea categoriei de premii zilnice in care sa fie inscris codul promotional (Experiente Classic/Latte/Intense).
Numarul de telefon declarat serveste drept mod de identificare pentru castigatori.
Participantul nu poate sa se inscrie cu acelasi cod unic promotional si prin SMS, si online.
Indiferent de modalitatea de inscriere (WEB sau SMS), participantii la promotie trebuie sa pastreze ambalajul continand codul unic, in original, pentru validarea ulterioara a premiului.
Art.6.2.1 Detalii saptamani promotie si mecanism promotional (indiferent de modalitatea de inscriere, web sau sms):Se pot castiga 3 categorii de premii: premii zilnice, premii garantate si marele premiu prin tragere la sorti.
Desemnarea si modalitatea de acordare a premiilor campaniei sunt detaliate in art.9 al prezentului regulament.
Se considera perioada unei saptamani de concurs:
·    Saptamana 1: 22.10-28.10.2012
·    Saptamana 2: 29.10-4.11.2012
·    Saptamana 3: 5.11-11.11.2012
·    Saptamana 4: 12.11-18.11.2012
·    Saptamana 5: 19.11-25.11.2012
·    Saptamana 6: 26.11-2.12.2012
·    Saptamana 7: 3.12-9.12.2012
·    Saptamana 8: 10.12-16.12.2012
·    Saptamana 9: 17.12-22.12.2012
Premiile zilnice, vor fi acordate prin tragere la sorti in prezenta unui notar public, extragere ce va avea loc in a 2-a zi lucratoare dupa  incheierea unei saptamani de concurs, extragandu-se premiile si rezervele acestora pentru toate zilele aferente acelei saptamani de concurs (vezi art. 6.2.1) (modalitatea de acordare a premiilor este detaliata in art.9.1), cate 3 premii pe zi de concurs si constau in 3 X experiente (cate 1 experienta pentru fiecare categorie: Experiente Classic, Experiente Latte & Experiente Intense). Pentru a avea posibilitatea de a castiga unul dintre premiile zilnice, un participant trebuie sa inscrie intr-una dintre categoriile de premii,multiplu de 2 coduri promotionale valide(2, 4 ,6 etc. Coduri promotionale valide), in promotie pe zi de concurs, in aceeasi categorie.
Pentru primele 2 coduri promotionale valide inscrise in promotie intr-o zi de concurs, in aceeasi categorie, un participant va primi o sansa de castig, pentru 4 coduri promotionale valide inscrise intr-o zi de concurs, in aceeasi categorie, va primi 2 sanse de castig s.a.m.d. Sansele promotionale valide in promotie eligibile intr-o anumita zi de concurs pentru premiile zilnice prin tragerile la sorti nu se vor reporta in ziua urmatoare de concurs.

Premiile garantate vor fi acordate saptamanal (in functie de saptamanile de concurs) persoanelor care inscriu minim 10 coduri promotionale valide intr-o saptamana de promotie (modalitatea de acordare a premiilor este detaliata la art.9.2) si se afla in topul celor 50 de participanti cu cele mai multe coduri valide inscrise din acea saptamana. Topul se reseteaza saptamanal, intrarile valide in promotie dintr-o saptamana nu se vor regasi in topul 50 din saptamana urmatoare, spre exemplu intrarile din saptamana 1 de promotie nu vor mai fi luate in calcul in topul 50 aferent saptamanii 2 de promotie. In topul 50 vor fi luate in considerare toate intrarile valide in promotie, indiferent de categoria premiilor zilnice in care au fost inscrise.

Marele premiu al campaniei consta intr-o experienta pentru 2 persoane (modalitatea de acordare a premiilor este detaliata la art.9.3) in valoare de 20,000 RON fara TVA. Participantii la promotie trebuie sa inscrie multiplu de 10 coduri promotionale valide pe toata durata prezentei Campanii pentru a participa in tragerea la sorti a acestui premiu (minim 10 coduri).
Pentru primele 10 coduri promotionale valide inscrise in promotie (indiferent de modalitate, web sau sms), un participant va primi o sansa de castig, pentru a primi o sansa de castig in plus, participantul va trebui sa mai acumuleze inca 10 coduri promotionale. De exemplu: pentru primele 10 coduri valide inscrise, va primi o sansa de castig, pentru 20 de coduri valide inscrise va primi doua (2) sanse, pentru 15 coduri valide inscrise va primi 1 sansa de castig si va avea nevoie de inca 5 coduri promotionale pentru a obtine a 2a sansa de castig s.a.m.d.
Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, apartinand oricareia dintre retelele de telefonie mobila Cosmote, Orange sau Vodafone.
Un Participant poate inscrie in concurs maxim 48 coduri unice intr-o zi calendaristica, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa (SMS si/sau web). Orice alt cod introdus dupa primele 48 coduri unice transmise intr-o zi calendaristica va fi luat in considerare daca va fi transmis ulterior, in perioada de desfasurare a promotiei. Organizatorul nu va fi facut responsabil pentru acele coduri valide pe care Participantul nu le poate inscrie din acest motiv.

Art. 6.4    Inscrierea in campania promotionala prin SMS sau WEB continand codul promotional
In urma inscrierii codului in campania promotionala, Participantul va primi unul dintre mesajele de raspuns de mai jos corespunzator situatiei in care se afla:
(a)    Pentru fiecare SMS trimis sau inscriere online pana la inceperea promotiei, indiferent de cate coduri trimite, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:
„Salut! Promotia Jacobs 3in1 nu a inceput inca. Intra pe Superinvitatie.ro pentru noi vesti.Mai e putin!”

(b)    Daca un cod promotional corect este inscris in promotie, in limita a 48 coduri pe zi, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut (indiferent de modalitatea de inscriere, web sau sms):
a.    in cazul in care trimite prin sms/website codul promotional + initiala categoriei de premii la care adera:

1.    In cazul in care participantul a acumulat mai putin de multiplu de 2 coduri promotionale in ziua respectiva (de ex: 1, 3, 5, 7 coduri) de concurs si mai putin de multiplu de 10 coduri promotionale pe toata perioada Promotiei (de exemplu: mai putin de 10, 20, 30 coduri):

„Cod corect! Mai inscrie 1 cod pentru experienta Latte/ Classic/ Intense de astazi.Mai inscrie y coduri pentru 1sansa la Marele Premiu! Pastreaza ambalajul!”

2.    In cazul in care participantul a acumulat multiplu de 2 coduri promotionale in ziua respectiva de concurs (de exemplu: 2, 4, 6, 8 coduri) si mai putin de multiplu de 10 coduri promotionale pe toata perioada Promotiei (de exemplu: mai putin de 10, 20, 30 coduri):
“Cod corect!Ai x sansa(e) la experienta Classic, y la Latte, z la Intense.Mai inscrie n cod(uri) pentru 1 sansa la Marele Premiu!Pastreaza ambalajul!”

3.    In cazul in care participantul a acumulat multiplu de 2 coduri promotionale in ziua respectiva de concurs si multiplu de 10 coduri  promotionale in toata perioada Promotiei:
“Cod corect! Ai x sansa(e) la experienta Classic,y la Latte,z la Intense si n sansa(e) la Marele Premiu.Mai inscrie coduri pentru sanse in plus! Pastreaza ambalajul!”

4.    In cazul in care participantul a acumulat mai putin de multiplu 2 coduri promotionale in ziua respectiva de concurs si multiplu de 10 coduri promotionale in toata perioada Promotiei:
“Cod corect! Ai x sansa(e) pentru MARELE PREMIU! Mai inscrie 1 cod pentru 1 sansa la experienta  Classic/Latte/Intense. Pastreaza ambalajul!”

b.    in cazul in care trimite prin sms/website doar codul promotional, fara initiala categoriei de premii la care adera:
1.    In cazul in care participantul a acumulat mai putin de multiplu de 2 coduri promotionale in ziua respectiva (de ex: 1, 3, 5, 5, 7 coduri) de concurs si mai putin de multiplu de 10 coduri promotionale pe toata perioada Promotiei (de exemplu: mai putin de 10, 20, 30 coduri):
 “Ai fost inscris aleatoriu pentru experienta Intense.Mai inscrie 1 cod pentru 1 sansa la experiente,y coduri pentru 1 sansa la Marele Premiu!Pastreaza ambalajul!”

2.    In cazul in care participantul a acumulat multiplu de 2 coduri promotionale in ziua respectiva de concurs (de exemplu: 2, 4, 6, 8 coduri) si mai putin de multiplu de 10 coduri promotionale pe toata perioada Promotiei (de exemplu: mai putin de 10, 20, 30 coduri):
“Esti inscris aleatoriu. Ai x sansa(e) la experienta Classic,y la Latte,z la Intense.Mai inscrie n coduri pentru 1 sansa la MARELE PREMIU.Pastreaza ambalajul!”

3.    In cazul in care participantul a acumulat multiplu de 2 coduri promotionale in ziua respectiva de concurs si multiplu de10 coduri  promotionale in toata perioada Promotiei:
 “Esti inscris aleatoriu cu initiala I/C/L. Ai x sansa(e) la experienta Classic, y la Latte, z la Intense si n sansa(e) la MARELE PREMIU. Pastreaza ambalajul!”

4.    In cazul in care participantul a acumulat mai putin de multiplu 2 coduri promotionale in ziua respectiva de concurs si multiplu de 10 coduri promotionale pe toata perioada Promotiei:
 “Esti inscris aleatoriu cu initiala I/C/L.Ai x sanse pentru MARELE PREMIU! Mai inscrie 1 cod pentru o sansa la experienta Classic/Latte/Intense. Pastreaza ambalajul!”

c.    Alte situatii:
(c)    Daca un participant incearca sa introduca cel de-al 49-lea cod intr-o singura zi calendaristica, indiferent de modul in care au fost introduse celelalte 48 coduri in promotie (indiferent de modalitatea de inscriere, web sau SMS),:
„Wow, chiar esti activ! Insa ai depasit limita de 48 de coduri pe zi. Retrimite acest cod maine!”

(d)    In cazul in care codul promotional inscris in perioada promotionala este incorect, Participantul va primi unul dintre mesaje cu urmatorul continut (in functie de cate coduri incorecte consecutive a trimis, indiferent de modalitatea de inscriere, web sau SMS):
1.    Pentru primul cod gresit inscris:
“Din pacate, ai tastat codul gresit. Mai incearca o data! Suna la (021) 233 04 05 (tarif normal) pentru detalii.”

2.    Intre 2 - 9 coduri incorecte inscris:
“Nici acum nu e corect. Mai ai X incercari la dispozitie, pana cand contul tau va fi blocat. Suna la (021) 233 04 05 (tarif normal) pentru detalii.”
3.    Pentru al 10-lea cod incorect:
„Ne pare rau, ai introdus ultimul cod gresit permis. Inscrierea ta a fost blocata. Dar nu abandona – suna la (021) 233 04 05 (tarif normal) pentru detalii”.
4.    Incepand cu al 11-lea cod incorect trimis prin sms:
„Ne pare rau, contul tau este blocat.Dar nu abandona –suna la (021) 233 04 05  (tarif normal) pentru detalii”.
(e)    Daca un cod promotional este inscris in promotie de mai multe ori, de pe acelasi numar de telefon / cont sau de pe telefoane diferite / conturi diferite (indiferent de maniera de inscriere anterioara a codului in promotie):
„Ne pare rau, acest cod a mai fost introdus. Suna la (021) 233 04 05 (tarif normal) pentru detalii.”

(f)    Daca un Participant trimite un mesaj dupa terminarea promotiei:
„Promotia Jacobs 3in1 s-a incheiat. Dar stai cu ochii pe noi pentru alte surprize!”

Art. 7 – Premiile Promotiei
Pentru participarea la promotie prin expedierea unui sms la numarul 1814 continand codul promotional + initiala categoriei de premii zilnice si/sau inscrierea codului promotional online pe site-ul + selectarea categoriei de premii zilnice, se pot castiga premii garantate saptamanale, zilnice prin tragere la sorti si Marele premiu acordat de asemenea prin tragere la sorti.
Unui Participant la campania promotionala “Superinvitatie! Castiga Experiente cum n-ai mai trait!” i se poate atribui, un maximum de cate un premiu zilnic pe zi de concurs si maxim 2 premii zilnice pe intreaga perioada a concursului, 9 premii garantate saptamanale si Marele premiu prin tragere la sorti pe toata durata campaniei promotionale.
Daca un cod promotional valid este declarat castigator la una dintre categoriile de premii acordate acesta nu va fi exclus din tragerile la sorti/contorizarea pentru celelalte categorii de premii in care NU a fost declarat castigator.
7.1. In cadrul Promotiei pot fi acordate urmatoarele categorii de premii:
7.1.2. Premii garantate saptamanale pentru top 50 de useri conform tabelului de mai jos:

Natura premiului

Cantitate

Valoare premiu (inclusiv TVA)

Total valoare premii (inclusiv TVA)

 

[buc]

[RON]

[RON]

iPod Shuffle 2GB diverse culori

450

217

97,650

Total

97,650


Pentru fiecare saptamana a concursului se vor acorda cate 50 premii, pentru top 50 de participanti cu cele mai multe coduri valide inscrise in saptamana respectiva, indiferent de categoria de premii zilnice in care au fost inscrise codurile.
Valoarea totala a premiilor saptamanale garantate este de 97,650 RON (inclusiv TVA).
Orice neconformitati ale premiilor nu sunt in sarcina organizatorului, ci in sarcina prestatorului de servicii.
7.1.3.Premii zilnice desemnate prin  tragere la sorti conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.

Tip experienta

Categorie

Valoare premiu cu TVA (RON)

Numar de premii

Valoare Totala inclusiv TVA (RON)

Valoare Totala inclusiv TVA si contravaloare impozit datorat (RON)

1

Learn to make a movie

Latte

1,587.2

15

23,808.0

26,628.6

2

Zbor cu balonul - Bucuresti

1,866.2

15

27,993.0

31,610.7

3

Tabara de dans: social, tango etc

1,302.0

16

20,832.0

22,971.4

4

Curs de teatru

1,351.6

16

21,625.6

23,916.2

Total Latte

62

94,258.6

105,126.9

1

Mini curs pilotaj auto Brasov cu pilot raliu

Intens

1,723.6

15

25,854.0

29,064.3

2

Salt cu parasuta in Bucuresti + foto & video

2,232.0

15

33,480.0

38,142.9

3

ATV 2h + tir cu arcul + tir cu arma de paintball

1,711.2

16

27,379.2

30,765.7

4

Tabara drumetie + orientare cu busola + exercitii survival

1,413.6

16

22,617.6

25,097.1

Total Intens

62

109,330.8

123,070.0

1

Curs de snowboard

Classic

1,525.2

15

22,878.0

25,521.4

2

Discovery Scuba Diving - diverse locatii

855.6

15

12,834.0

13,564.3

3

Zbor cu parapanta Bunloc-Brasov

1,525.2

16

24,403.2

27,222.9

4

Curs tobe - Bucuresti

1,649.0

16

26,384.0

29,581.0

Total Clasic

62

86,499.2

95,889.5

TOTAL Experiente

186

290,088.6

324,086.4


Premiile constand in „Experiente Classic/Latte/Intense”  se vor acorda prin tragere la sorti, cate 3 premii/zi de concurs din care 1 premiu/categorie, castigatorii putand sa aleaga orice experienta din cele de mai jos, aferente categoriei de premii zilnice in care au castigat:
- Lista Experiente Classic:  Curs de snowboard, Curs discovery scuba diving,  Zbor cu parapanta Bunloc – Brasov, Curs de tobe in Bucuresti;
- Lista Experiente Latte:  Curs de regie, Zbor cu balonul in Bucuresti, Tabara de dans, Curs de teatru;
- Lista Experiente Intense:  Minicurs de pilotaj auto in Brasov, Salt cu parasuta in Bucuresti, Plimbare cu ATV, tir cu arcul si tir cu arma de paintball, Tabara drumetie + orientare cu busola + exercitii survival.
Perioda saptamanilor de concurs este descrisa in art. 6.2.1, al prezentului Regulament.
Pentru a se califica la tragerea la sorti pentru un premiu zilnic, un participant trebuie sa aiba multiplu de 2 coduri valide (minim 2) inscrise in promotie in ziua respectiva, pentru aceeasi categorie de experiente.
Premiul constand intr-o experienta va fi oferit sub forma de calatorie/excursie/curs (in mod individual sau in grup, dupa caz) de catre agentia Smart Experience si contine obligatoriu: transport dus-intors selectat de agentie, experienta/cursul/calatoria castigat(a) si posibile alte servicii, dar a caror valoare totala nu va depasi valoarea maxima a premiului specificata in art. 7.1.3.
Experienta se poate efectua oricand in perioada 22.10.2012 – 22.06.2013. Perioada desfasurarii premiului zilnic trebuie aleasa de catre castigator cu minim 30 de zile lucratoare inainte de data experientei, cu mentiunea ca unele cursuri vor avea date stabilite ferm de catre agentie.
Fiecare experienta poate avea loc individual sau cu un numar minim de participanti, dupa cum urmeaza:
- experiente Classic:
a. Curs de snowbord  - minimum 2 castigatori per grup
b. Curs discovery scuba diving - individual
c. Zbor cu parapanta Bunloc – Brasov - individual
d. Curs de tobe in Bucuresti - individual
- Experiente Latte: 
a. Curs de regie - minimum 7 castigatori per grup
b. Zbor cu balonul in Bucuresti - individual
c. Tabara de dans - minimum 7 castigatori per grup
d. Curs de teatru - min 7 castigatori per grup
- Lista Experiente Intense: 
a. Minicurs de pilotaj auto in Brasov - minimum 7 castigatori  per grup
b. Salt filmat cu parasuta in Bucuresti- individual
c. Plimbare cu ATV, tir cu arcul si tir cu arma de paintball - minimum 7 castigatori per grup
d. Tabara drumetie + orientare cu busola + exercitii survival- minimum7 castigatori per grup.
Perioada va fi comunicata de catre castigator agentiei Smart Experience care se va ocupa de acordare acestor premii.
Valoarea impozitului pe premii in cazul in care este datorat conform prevederilor Codului Fiscal (16% impozit pe premii asupra venitului net realizat de Castigator mai putin valoarea de 600 RON neimpozabila) este inclusa în valoarea premiilor (sub forma de bani cash adaugata premiului). Impozitul va fi suportat de catre Castigator prin retinerea sumei adaugate sub forma de bani cash.
Valoarea totala a premiilor zilnice este de 324,086.4 RON din care: 290,088.6 RON valoarea premiilor (inclusiv TVA acolo unde este cazul) + 33,997.82 RON reprezentand contravaloarea impozitului pe venit datorat de castigator, ce va fi retinut la sursa si platit de Organizator.
Cheltuielile castigatorului si/sau celorlalte persoane care il insotesc nu sunt incluse in valoarea premiului.
Orice neconformitati ale premiilor nu sunt in sarcina organizatorului, ci in sarcina prestatorului de servicii.

7.1.4. Marele premiu desemnat prin  tragere la sorti:

Natura premiului

Cantitate

Valoare premiu (inclusiv TVA)

Total valoare premii (inclusiv TVA)

Total valoare premii cu TVA si contravaloare impozit

 

[buc]

[RON]

[RON]

[RON]

Marele Premiu -excursie completa pentru  2 persoane

1

24,800

24,800

29,409.52

Total

24,800

29,409.52


Valoarea impozitului pe premiu in cazul in care este datorat conform prevederilor Codului Fiscal (16% impozit pe premii asupra venitului net realizat de Castigator mai putin valoarea de 600 RON neimpozabila) este inclusa în valoarea premiilor (sub forma de bani cash adaugata premiului). Impozitul va fi suportat de catre Castigator prin retinerea sumei adaugate sub forma de bani cash.
Valoarea totala a marelui premiu este de 29,409.52 RON din care: 24,800 RON valoarea premiului (inclusiv TVA) + 4,609.52 RON reprezentand contravaloarea impozitul pe venit datorat de castigator, ce va fi retinut la sursa si platit de Organizator.
Marele premiu va include cheltuielile de transport, cazare, transfer, si alte posibile cheltuieli ce pot aparea pentru transportul si acomodarea castigatorului si a insotitorului in limita valorii totale a premiului.
Marele Premiu Marrakech Express include:
·    Transport  cu avionul Bucuresti(Romania)- Londra (Anglia)
·    Transport cu avionul Marrakech(Maroc)- Bucuresti(Romania)
·    Transport cu autocarul, trenul si feribotul pe  pachetului turistic
·    Tur asistat de ghid in Barcelona, Seville, Granada si Chefchaouen, Alhambra, Parc Güell si o cina cu tapas si vin
·    Buget pentru masa (cu toate taxele incluse) pentru 2 persoane in valoare de 1.060 Euro, din care 800 Euro net, restul fiind reprezentat de taxe          
·    Cazare tip basic in hoteluri  si pensiuni pentru 12 nopti
·    Un ghid turistic pe perioada intregii experiente
·    Experienta se organizeaza cu grupuri de 10-16 persoane
·    Itinerariu Marrakech Express  se desfasoara dupa cum urmeaza:
 - Ziua 1 Londra
Se ajunge dupa-amiaza in Londra, urmand a se imbarca pentru o cursa de noapte cu un autocar pana la Paris.
-    Ziua 2-3 Paris
 Vizita oras, picnic la Turnul Effel, distractie prin cluburi, apoi se va pleca cu un tren cuseta catre Barcelona.
-    Ziua 4-6 Barcelona
 Plimbare prin Barcelona, inclusiv prin cartierul Gotic, Las Ramblas, Parcul Guell si o gustare de tapas si vin.  Posibilitatea de a vizita Sagrada Familia si alte opere ale lui Gaudi la
Muzeele Montjuïc si Barceloneta. Tren cuseta catre Granada.
-    Ziua 7-8 Granada/Seville
 Plimbare prin Granada si tur asistat de ghid prin  Alhambra. Plimbare prin Sevilla cu optiunea de a explora Alcazar sau de a vedea un show de flamenco.
-    Ziua 9-10 Chefchaouen
Feriboat catre Maroc.  Plimbare printr-un misterios sat albastru din Muntii Rif. Se poate opta pentru una  din variantele: plimbare pe munte, vizita in satele locale sau plimbare la cascade.
-    Ziua 11-12 Fes
Viziteaza Fes medina, cel mai mare site UNESCO World Heritage.
-    Ziua 13 Casablanca
 Paseste inapoi in timp in Piata Veche, admira moscheea Hassan II (a doua cea mai mare din lume, dupa Mecca!), exploreaza cartierul art deco sau un lounge de pe plaja din Casablanca.
-    Ziua 14 Marrakech
 Plimbare prin Marrakech;  Observa acrobatii, ghicitoarele si imblanzitorii de serpi
-    Ziua 15 Marrakech
Plecare la orice ora catre Romania
Pentru a se califica la tragerea la sorti pentru marele premiu un participant trebuie sa aiba multiplu de 10 coduri valide inscrise in promotie (minim 10), pe toata perioada promotiei. Orice alte cheltuieli ale  castigatorului si/sau celorlalte persoane care il insotesc, inclusiv intrarile la obiectivele turistice, asigurarile de calatorie, nu sunt incluse in valoarea premiului.
Valoarea neta totala a premiilor ce pot fi oferite in cadrul Promotiei este de  451,145.92 RON (412,538.6 RON cu TVA. La aceasta suma se va adauga impozitul pe venit datorat de castigatori, ce va fi retinut la sursa si platit de Organizator, respectiv 38,607.32 RON).
7.2 Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Promotiei nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.   

Art. 8  Conditii de validare
8.1 Conditii de validare a inscrierilor
(1) Pentru ca un SMS sa fie considerat inscris in concurs, acesta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
·    Participantul sa indeplineasca dreptul de participare de la Art. 4;
·    Codul  trimis prin SMS sa fie un cod promotional valid, real, netrimis anterior prin SMS sau online pe ;
·    Codul sa fie primit si confirmat la numarul 1814 pe perioada desfasurarii campaniei;
·    Dovada de expediere a SMS-urilor nu reprezinta si dovada primirii lor de catre Organizator.
·    Va fi invalidat orice cod inscris daca pentru acesta, nu se va putea face dovada existentei fizice a ambalajului promotional.
·    SMS-ul transmis sa contina codul inscris pe exteriorul ambalajului promotional.
(2) Pentru ca o inscriere on-line sa fie luata in considerare in concurs, aceasta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
·    Participantul sa indeplineasca dreptul de participare de la Art. 4;
·    Sa fie realizata in perioada promotiei pe site-ul
·    Codul inscris pe site sa fie un cod promotional valid, real, sa fie neinscris anterior pe sau prin SMS;
·    Contul creat de participant sa fie corect (cu numar de telefon si adresa de e-mail valide);
·    Va fi invalidat orice cod inscris daca pentru acesta, nu se va putea face dovada existentei fizice a ambalajului promotional;
·    Participantul sa selecteze una dintre cele 3 categorii de premii zilnice in care sa inscrie codul promotional.
Nu vor fi luate in considerare mesajele de inscriere (prin site sau SMS) transmise in urmatoarele conditii:
·    daca acestea sunt transmise in afara perioadei Promotiei;
·    daca Participantii folosesc pentru transmiterea SMS-urilor sau, dupa caz, indica in formularul online de pe site-ul   numere de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate sau nu apartin uneia dintre retelele de telefonie mobila indicate;     
·    daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.
·    daca un Participant trimite consecutiv 10 (zece) sau mai multe mesaje de inscriere ce contin Coduri eronate, incomplete, informatii si/sau orice alt caracter suplimentar sau care au mai fost trimise anterior, dupa caz, acestuia i se va bloca accesul la Contul ce i-a fost generat, in sensul ca acele coduri transmise ulterior blocarii contului nu vor fi luate in considerare; in functie de modul de introducere a codurilor, participantul va primi un sms  de raspuns sau un mesaj pe website-ul promotiei conform articolului.
Participantul poate solicita deblocarea contului prin contactarea Organizatorului la numarul de telefon (021) 233 04 05(tarif normal), de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 17:00 (cu exceptia zilelor libere legale).
In scopul verificarii exactitatii si/sau veridicitatii Codurilor unice expediate de catre Participant, operatorul infoline desemnat de catre Organizator poate solicita Participantului indicarea Codurilor, a numarului de telefon de pe care s-a facut inscrierea sau care a fost indicat pentru inscriere (in cazul in care inscrierea s-a facut online), precum si informatii privind ambalajul produselor participante de natura sa dovedeasca respectarea Regulamentului. In cazul in care Participantul nu poate furniza informatii suficiente pentru lamurirea situatiei inscrierilor pe care le-a efectuat, contul va ramane blocat. In cazul in care dupa realizarea verificarilor si confirmarea datelor primite de la Participant operatorul infoline decide ca acesta a respectat regulile promotiei va debloca Contul intr-un interval de maxim 24h de la incheierea apelului telefonic.
Codurile valide transmise dupa blocarea contului nu isi pierd valabilitatea, acestea putand fi inscrise in contul Participantului doar daca vor fi retrimise intr-un moment ulterior deblocarii contului, respectiv cu respectarea celorlalte conditii din prezentul Regulament si numai in perioada Promotiei.

8.2 Conditii de validare a castigatorilor
Fiecare castigator al unuia din premiile promotiei va fi contactat telefonic pentru a i se comunica detaliile de primire a premiului. Pentru a intra in posesia premiului, consumatorii care au coduri castigatoare trebuie:
·    Sa indeplineasca conditiile de inscriere amintite in cadrul articolului 8.1 si dreptul de participare de la art. 4
·    Sa poata fi contactat la numarul de telefon cu care s-a inscris in promotie, in termen de 3 zile lucratoare de la data desemnarii lor ca si castigatori;
·    Numarul de telefon declarat serveste drept mod de identificare pentru castigatori;
·    In momentul contactarii sa declare numele, prenumele, adresa completa;
·    Pentru premiile garantate sa trimita prin fax sau email, copie dupa ambalajul ce contine unul din codurile promotionale unice inscrise in saptamana in care a fost desemnat castigator. Codul este ales aleator de organizator si face parte din coduri unice valide inscrise de Participant in Promotie. Codul va fi comunicat telefonic de catre Organizator.
·    Pentru premiile zilnice si marele premiu sa trimita prin fax sau email, copie dupa ambalajul ce contine codul promotional desemnat castigator si copia cartii de identitate.
·    Daca un Castigator nu va face dovada existentei fizice a ambalajului promotional, original si integral pentru codul castigator, acestuia ii va fi invalidat castigul, nemaintraind in posesia premiului respectiv. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica orice cod inscris la un moment dat.

Art. 9 Desemnarea castigatorilor:
Pe intreaga durata a promotiei, premiile campaniei se vor acorda dupa cum urmeaza:
9.1 Premii zilnice se vor acorda dupa cum urmeaza:
Premiile zilnice, vor fi acordate prin tragere la sorti in prezenta unui notar public, extragere ce va avea loc in a 2-a zi lucratoare dupa  incheierea unei saptamani de concurs, cu exceptia ultimei saptamani de concurs pentru care extragerea se va realiza pe data 7 ianuarie 2013. Se vor extrage premiile si rezervele acestora pentru toate zilele aferente acelei saptamani de concurs (vezi art. 6.2.1) (modalitatea de acordare a premiilor este detaliata in art.9.1), cate 3 premii pe zi de concurs si constau in 3 X experiente (cate 1 experienta pentru fiecare categorie: Experiente Classic, Experiente Latte & Experiente Intense). Pentru a avea posibilitatea de a castiga unul dintre premiile zilnice, un participant trebuie sa inscrie intr-una dintre categoriile de premii, multiplu de 2 coduri promotionale valide (2, 4 ,6 etc. Coduri promotionale valide), in promotie,  pe zi de concurs, in aceeasi categorie.
Pentru primele 2 coduri promotionale valide inscrise in promotie intr-o zi de concurs , un participant va primi o sansa de castig, pentru 4 coduri promotionale valide inscrise intr-o zi de concurs, va primi 2 sanse de castig s.a.m.d Sansele promotionale valide in promotie eligibile intr-o anumita zi de concurs pentru premiile zilnice prin tragerile la sorti nu se vor reporta in ziua urmatoare de concurs.
Pe langa castigatorii pentru experientele zilnice pentru fiecare categorie de premii, vor fi extrase si 4 rezerve pentru fiecare castigator. In cazul in care castigatorul nu poate fi validat in termen de 3 zile lucratoare conform articolelor din prezentul regulament, se va trece la validarea primei rezerve extrase s.a.m.d In cazul in care niciuna dintre cele 4 rezerve nominalizate pentru un tip de premiu nu poate fi validata, premiul va ramane in posesia organizatorului.
 Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea pe website in termen de 30 (treizeci) zile calendaristice de la data incheierii procesului de validare a castigurilor. Lista finala a castigatorilor promotiei va fi afisata pe site-ul pana la data de 15.02.2013.
9.2 Pentru premiile garantate saptamanale se vor acorda in total un numar de  450 de premii (450 iPod Shuffle), cate 50 de premii saptamanale pentru top 50 de participanti cu cele mai multe coduri promotionale valide trimise si 180 de rezerve, cate 20 rezerve pentru fiecare saptamana de concurs. Acestea se vor acorda pe baza numarului de Coduri valide cumulate in Cont pe perioada unei saptamani de Promotie.

Saptamanal, vor fi desemnati castigatori acei Participanti care in cadrul aceleiasi saptamani de promotie se numara printre primii 50 de participanti ca numar de coduri valide introduse in promotie. In cazul in care doi sau mai multi Participanti au cumulat in Cont acelasi numar de coduri valide, castigatorul va fi desemnat acel Participant care a introdus primul ultimul Cod valid.
Un Participant poate castiga unul sau mai multe premii garantate daca se califica pentru acestea in saptamani diferite.
Pentru a putea castiga unul dintre premiile garantate saptamanale un participant trebuie sa introduca minim 10 coduri promotionale valide intr-o saptamana de concurs si sa se afle in top 50 la sfarsitul unei saptamani de concurs.
Pentru fiecare saptamana de concurs, lista  cu top 50 de participanti  va fi afisata pe site astfel:
·        in data 12.11.2012 vor fi afisati castigatorii saptamanii 1;
·    in data 19.11.2012 vor fi afisati castigatorii saptamanii 2;
·    in data de 26.11.2012 vor fi afisati castigatorii saptamanii 3;
·    in data de 03.12.2012 vor fi afisati castigatorii saptamanii 4 ;
·    in data de 10.12.2012 vor fi afisati castigatorii saptamanii 5;
·    in data de 17.12.2012 vor fi afisati castigatorii saptamanii 6;
·    in data de 27.12.2012 vor fi afisati castigatorii saptamanii 7;
·    in data de 07.01.2012 vor fi afisati castigatorii saptamanii 8;
·    in data de 14.01.2012 vor fi afisati castigatorii saptamanii 9;
9.3 Pentru Marele premiu vor intra in tragere la sorti toate codurile valide inscrise pe perioada campaniei. Extragerea va avea loc in data de 7 ianuarie 2013.
Pentru a intra in tragerea la sorti pentru marele premiu un participant trebuie sa introduca multiplu de 10 coduri promotionale valide si un minim de 10 coduri promotionale valide pe toata perioada campaniei, indiferent de modalitate de inscriere aleasa.

Art. 10 Intrarea in posesia premiilor
Premiile vor fi expediate castigatorilor de catre Agentie, la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, prin curierat rapid (premiile garantate), ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public pe website-ul , (sectiunea “Castigatori”). 
Premiile saptamanale acordate prin tragere la sorti si marele premiu acordat prin tragere la sorti vor fi oferite sub forma de servicii/bunuri dupa informatiile incluse in prezentul regulament de catre agentia Smart Experience, ca prestator de servicii, castigatorii urmand a stabili impreuna cu agentia Smart Experience detaliile intrarii in posesie a acestor premii cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.
Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.
Premiile garantate pot fi inmanate castigatorilor numai in baza unui proces verbal de predare-primire care contine datele de identificare ale castigatorului, descrierea premiului primit si valoarea neta a acestuia in RON, precum si semnatura de primire si de predare a castigatorului. Odata cu semnarea procesului verbal, Castigatorul va trebui sa inmaneze curierului ambalajul ce contine codul promotional desemnat castigator. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.
Pentru a intra in posesia premiilor zilnice si a Marelui Premiu castigatorul va trebui sa predea curierului ambalajul ce contine codul promotional  cu care a castigat, in baza unui proces verbal de predare-primire care contine datele de identificare ale castigatorului, descrierea premiului primit si valoarea neta a acestuia in RON, precum si semnatura de primire si de predare a castigatorului. Refuzul de a preda eticheta ce contine codul castigator sau de a semna procesul verbal conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

Art. 11 - Taxe si impozite
(1) Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art 12 – Limitarea raspunderii
(1) Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
(2) Organizatorii Campaniei promotionale nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promotionale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.
(3)  Ambalajele cu codurile castigatoare (trase la sorti din cele primite prin SMS sau online) si predate Organizatorului devin proprietatea acestuia si nu vor fi returnate Castigatorilor.
(4) In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia Organizatorului este definitiva.
(5) Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 31 februarie 2013 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
(6) Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:
1.    ambalaje deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
2.    lipsa codului promotional din interiorul ambalajelor  participante; 
3.    SMS-urile trimise la alt numar de telefon decat 1814, inscrierea online pe un alt site decat , ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator;
4.    SMS-urile sau inregistrarile online ce contin un cod scris gresit fata de cel de pe ambalajul promotional; 
5.    SMS-urile sau inregistrarile online trimise in afara perioadei promotiei mentionate mai sus;
6.    SMS-urile care nu sunt expediate de pe un numar de telefon din retelele Orange, Vodafone sau Cosmote;
7.    SMS-urile trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;
8.    Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii (numar de telefon mobil si cod valid promotional – pentru inscrierile fara logare/creare cont, respective-mail, nume, prenume, numar telefon mobil, data nasterii si cod valid – codul promotional – pentru inscrierile cu logare/creare cont);
9.    Situatiile in care numarul de telefon de pe care este primit un SMS nu poate fi identificat si ca atare Organizatorii nu vor putea raspunde Participantului la promotie;
10.    Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile, in legatura cu care s-au inregistrat codurile online sau prin e-mail;
11.    Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi ambalaj promotional. Conform prezentului regulament, premiile vor fi acordate primului participant care a introdus codul pe sau a trimis SMS-ul respectiv continand codul promotional desemnat castigator si poate face dovada achizitionarii produsului;
12.    Existenta in stocurile magazinelor a produselor participante la promotie;
13.    Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personal, codului inscris;
14.    Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;
15.    Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc;
16.    Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;
17.    Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la ambalajul promotional sau la codul unic (ex: ambalaje fara insemne promotionale, ambalaje fara coduri promotionale imprimate, coduri ilizibil imprimate), generate de unele limitari tehnice ale furnizorului acestor materiale;
18.    Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru faxurile ilizibile, pierdute, tardive, transmise la alt numar decat cel indicat, in cazul castigatorilor, ce va duce la imposibilitatea validarii acestora;
19.    Defectiuni tenhice ale operatorului de telefonie mobila;
20.    Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale siteului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului.
21.    Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).
22.    Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decate cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate:  Browser internet (Internet Explorer vers. minima 6, Mozilla versiunea minima 3, Opera 9), Sistem de operare minim Windows 2000.
23.    Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.
Aceste circumstante se pot datora:  informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei.  Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.
Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.
24.    Desfasurarea excursiilor/croazierelor oferite ca premii intra in totalitate in raspunderea agentiilor de turism contractate de catre Organizator si definite ca prestator de servicii.
25.    Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei.  Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).

Art. 13 - Prelucrarea datelor personale
(1) Prin inscrierea si participarea la Promotie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a S.C. Kraft Foods Romania S.A., sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a S.C. Kraft Foods Romania S.A. prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre. Kraft Foods Romania S.A. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 50 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Legea 677/2001"). Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.
(2) Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata Departamentului Relatii Consumatori, B-dul Dimitrie Pompei, nr. 6, municipiul Bucuresti, sector 2, cod postal 020335, o data pe an, in mod gratuit, S.C. Kraft Foods Romania S.A. va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, S.C Kraft Foods Romania S.A. va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.
(3) Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Promotiei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Promotie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.
(4) Organizatorul va prelua si prelucra urmatoarele categorii de date:
- Pentru participanti care introduc codurile prin SMS sau participantii care introduc coduri prin intermediul site-ului de promotie, insa fara a-si face cont de utilizator: numarul de telefon mobil
- Pentru participantii care isi fac cont de utilizator pe site-ul promotiei: nume, prenume, data nasterii, numar de telefon mobil.
- Pentru castigatorul marelui premiu: nume, prenume, numar de telefon mobil, adresa din cartea identitate, CNP, numar si seria CI.
- Pentru castigatorii premiilor garantatea caror valoare este sub 600 RON cu TVA: nume, prenume, numar de telefon mobil, adresa la care doresc sa le fie livrat premiul.
- Pentru castigatorii experientelor zilnice a caror valoare depaseste 600 RON cu TVA si a premiilor saptamanale acordate prin tragere la sorti: nume, prenume, numar de telefon mobil, adresa din cartea identitate, CNP, numar si seria CI.
- Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la: 
- dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.
- dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. 
- dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
(g)     La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la Art.8.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Promotie vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, sector 2, B-dul Dimitrie Pompei, nr. 6, Sectiunile B si C de la etajul 2, Novo Park, cod postal 020335, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
(h)    Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Promotiei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Promotie.
(i)    Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001.

Art. 14 - Incetarea / Intreruperea Promotiei. Forta majora
(1) Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei.
(2) Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
(3) Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.

Art. 15 - Imposibilitatea ridicarii premiilor
(1) In cazul in care oricare dintre castigatorii Promotiei se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

Art. 16 – Litigii
(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.
(2) Eventualele reclamatii legate de derularea Promotiei se pot trimite pe adresa Agentiei in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 17 -  Alte Clauze
(1) Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
(2) Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
(3) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "TU 2.0! Castiga experiente cum n-ai mai trait! - JACOBS 3in1"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: TU 2.0! Castiga experiente cum n-ai mai trait! - JACOBS 3in1

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media