CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Snickers, Mars, Twix, Bounty - "Play! Fuel! Win!"

Promotie concurs cu premii Snickers Mars Twix Bounty

Premii zilnice, instant: 56 x wheelboard + casca de protectie (cate un premiu pe zi).

Cumpara orice produs cu insemnele promotiei si trimite codul unic prin SMS la 1878 sau inscrie-te cu el pe www.snickers.ro. Pastreaza fiecare ambalaj pentru validare.

Perioada promoţiei: 01 octombrie - 25 noiembrie 2007

Promotie expirata
11 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter


Regulamentul Oficial al promotiei

„PLAY! FUEL! WIN!”

 

 

Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

 

Promotia ”PLAY!FUEL!WIN!” este o loterie publicitara organizata de Mars Romania SRL (denumit in continuare “Organizatorul”) in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata. Persoanele care doresc sa participe la aceasta promotie sunt obligate sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).

 

 

Art. 2. Produse participante

 

1.1 La promotia ”PLAY!FUEL!WIN!” participa urmatoarele produse:

 

SNICKERS

55 gr.

SNICKERS SUPER 85 gr.
MARS 48 gr.
MARS 2PACK 74 gr.
TWIX 58 gr.
BOUNTY 57 gr.
1.2 Participa la promotie numai acele produse care au ambalajul special de promotie avand inscriptionat in interior codurile unice pentru identificarea produselor participante.

 

 

Art. 3. Durata promotiei

 

Promotia va fi lansata la data de 1.10.2007, si va dura pana la data de 25.11.2007, desfasurandu-se in conformitate cu dispozitiile prezentului Regulament Oficial. In cazul in care dupa data de 25.11.2007 Organizatorul constata ca cel putin un premiu nu a putut fi validat, va organiza o extragerea extraordinara in data de 15 decembrie 2007.

 

 

Art. 4. Drept de participare

 

4.1 La aceasta promotie pot participa numai persoane fizice avand o varsta minima de paisprezece (14) ani. Nu pot participa la aceasta promotie angajatii Organizatorului, ai companiilor colaboratoare la aceasta promotie (SC Graffiti/BBDO SRL, SC Hitmail Romania SRL si Proximity Bucuresti), precum si membrii familiilor acestora (constand din copii, parinti, sot/sotie).

 

4.2 Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

 

4.3 O persoana se poate inscrie in aceasta promotie folosind un un numar nelimitat de coduri, prin cod intelegand numarul unic inscris in interiorul ambalajului fiecarui produs participant la promotie.

 

 

Art. 5. Procedura promotiei

 

5.1 Pentru a participa la acesta promotie persoanele interesate trebuie sa parcurga urmatoarele etape:

 

(i)         sa cumpere un produs participant la promotie;

(ii)        sa se inscrie in promotie prin trimiterea codului unic din interiorul ambalajului; participantii au la dispozitie doua modalitati de inscriere prin SMS si prin WEB;

(iii)       sa pastreze ambalajul inscriptionat cu codul unic folosit la efectuarea inscrierii castigatoare;

(iv)       participantii care au primit in urma inscrierii mesajul castigator au obligatia de a obtine validarea premiilor;

(v)        participantii care sunt considerati castigatori in urma validarii premiilor, pentru a intra in posesia acestora, vor semna declaratia avand continutul prevazut in Anexa 1 la prezentul Regulament Oficial si procesul verbal de predare-primire cuprins in Anexa 2 la prezentul Regulament Oficial.  

  

5.2 Inscrierea prin SMS

           

Persoanele interesate se pot inscrie in promotie prin trimiterea unui SMS la 1878 (numar disponibil in retelele Vodafone si Orange, cu tarif normal) continand numai codul unic inscris in interiorul ambalajului unui produs participant la promotia ”PLAY!FUEL!WIN!”. Participantul va primi un SMS de raspuns cu unul din urmatoarele mesaje:

 

Mesaj castigator zilnic – pentru cei care au castigat un premiu instant:

“Felicitari! Ai castigat UN WHEELBOARD SI O CASCA DE PROTECTIE de la Snickers! Pastreaza ambalajul  pentru validarea premiului. Suna la 021-4077152 –tarif normal”

 

Mesaj necastigator:

“Play!Fuel!Win! Mergi mai departe! Participa in continuare pentru a castiga un wheelboard si o casca de protectie de la Snickers in fiecare  zi.”

 

Mesaj eroare DUPLICAT (pentru cei care trimit un cod unic de mai multe ori):

“Codul unic a mai fost folosit pentru efectuarea unei inscrieri. Pentru o  noua inscriere in concurs cumpara batoanele participante si trimite un nou cod unic.”

 

Mesaj eroare FARA NR. DE COD (pt. cei care trimit SMS fara nici un cod – minim 1 cifra):

„Mesaj incorect. Pentru a participa la promotie cumpara batoanele participante si trimite NUMAI codul unic din interior.”

 

5.3 Inscrierea prin WEB

 

Persoanele interesate se pot inscrie in promotie prin trimiterea unui mesaj electronic prin intermediul site-ului www.snickers.ro. Pentru a trimite acest mesaj, participantul trebuie sa completeze toate casutele marcate obligatorii si sa introduca codul unic in casuta corespunzatoare. Participantul va primi pe adresa de e-mail de inscriere unul dintre urmatoarele mesaje:

 

Mesaj castigator zilnic – pentru cei care au castigat un premiu instant:

“Felicitari! Ai castigat UN WHEELBOARD SI O CASCA DE PROTECTIE de la Snickers! Pastreaza ambalajul  pentru validarea premiului. Pentru detalii suna la 021-4077152  – tarif normal”

 

Mesaj necastigator:

“Play!Fuel!Win! Mergi mai departe! Participa in continuare pentru a castiga un wheelboard si o casca de protectie de la Snickers in fiecare  zi.”

 

Mesaj eroare DUPLICAT (pentru cei care trimit un cod unic de mai multe ori):

“Codul unic a mai fost folosit pentru efectuarea unei inscrieri. Pentru o  noua inscriere in concurs cumpara batoanele participante si trimite un nou cod unic.”

 

Mesaj eroare FARA NR. DE COD (pt. cei care trimit SMS fara nici un cod – minim 1 cifra):

„Mesaj incorect. Pentru a participa la promotie cumpara batoanele participante si trimite NUMAI codul unic din interior.”

 

5.4 La aceasta promotie se vor castiga premii instant zilnice, fircare premiu constand dintru-un wheelboard si o casca de protectie.

 

5.5 Pentru desemnarea participantilor castigatori, la inceputul promotiei, va avea loc o extragere aleatoare a unei ore si a unui numar de ordine cuprins intre 1 si 5 pentru fiecare zi din durata promotiei, in prezenta unui notar public. Toate orele si numerele de ordine se vor extrage la inceputul promotiei, in formatul [ora + nr. de ordine] pentru o zi determinata.

 

5.6 Va fi desemnat castigator, participantul care trimite un mesaj de inscriere valid prin SMS sau WEB ce primeste numarul de ordine castigator, numar de ordine calculat incapand cu ora extrasa pentru ziua respectiva.

 

Exemplu: Pentru ziua Z premiul instant se va acorda pentru al treilea mesaj de inscriere valid primit dupa ora hh:mm:ss).

 

5.7 In cazul in care in una din zile nici un mesaj de inscriere nu primeste numarul de ordine castigator pana la ora 23:59:59, premiul se reporteaza pentru ziua de 25.11.2007. Cu o zi inainte de aceasta data, se va extrage in prezenta unui notar public un numar de ordine suplimentar ce poate fi cuprins intre 1 si 50 pentru fiecare premiu reportat.

 

5.8 Participantii la promotie sunt obligati sa pastreze ambalajul inscriptionat cu codul unic in baza caruia s-a realizat inregistrarea castigatoare si care face dovada cumpararii produselor participante la promotie. In cazul in care un participant ce a trimis un mesaj de inscriere declarat castigator nu poate face dovada posesiei ambalajului inscriptionat cu codul unic trimis prin respectivul mesaj, premiul nu va fi validat.

 

5.9 Participantii desemnati castigatori au obligatia sa obtina validarea premiilor in conformitate cu dispozitiile Art.6 din prezentul Regulament Oficial.

 

 

Art. 6. Validarea premiilor

 

6.1 Conditii de validitate pentru SMS-uri si inscrieri prin WEB

 

6.1.1 Pentru ca un participant sa poata primi premiul instant trebuie sa îndeplineasca simultan urmatoarele conditii:

 

A. Participantul sa îndeplineasca dreptul de participare prevazut in Art.4 din prezentul Regulament Oficial;

B. Participantul sa se inscrie in promotie prin trimiterea unui SMS la numarul 1878 (valabil in retelele Vodafone, Orange, cu tarif normal) sau prin trimiterea unui mesaj electronic prin intermediul site-ului www.snickers.ro pana la data de 25.11.2007, inclusiv.

C. Mesajul de inscriere trebuie sa cuprinda NUMAI codul unic din interiorul ambalajului produselor participante la promotie. Mesajul nu va fi considerat valid daca contine si alte litere sau cifre in afara de codul unic.

D. Codul unic trimis prin SMS sau prin intermediul site-ului www.snickers.ro trebuie sa fie identic cu numarul codului unic din interiorul pachetului detinut de catre participant.

 

6.1.2 Pentru a putea participa la promotie cu mai multe coduri unice persoanele interesate sunt obligate sa se inscrie cu fiecare cod printr-un SMS sau printr-un mesaj electronic trimis prin intermediul site-ului www.snickers.ro. Un mesaj continand un cod va fi considerat o unica intrare in promotie.

 

6.1.3 Nu vor fi luate in considerare SMS-urile primite de pe internet.

 

6.2 Procedura de validare a premiilor

 

6.2.1 Pentru a intra in posesia premiilor instant participantii desemnati castigatori trebuie:

 

A. Sa pastreze ambalajul produsului participant la promotie inscriptionat cu codul unic inserat in mesajul de inscriere castigator.

B. Sa faca dovada posesiei ambalajului.

C. Sa declare atunci cand sunt contactati telefonic numarul codului unic – convorbirea va fi inregistrata

D. In maxim sapte (7) zile lucratoare de la data  emiterii Mesajului castigator zilnic de catre Organizator, sa se prezinte cu ambalajul inscriptionat cu codul unic si cu o copie dupa buletin/cartea de identitate la adresele indicate de Organizator, sau sa trimita prin posta la OP1 CP45 Bucuresti ambalajul respectiv insotit de o copie dupa buletin/cartea de identitate. Participantii castigatori au obligatia de a pastra o copie a ambalajului.

E. sa semneze declaratia avand continutul prevazut in Anexa 1 la prezentul Regulament Oficial si procesul verbal de predare-primire cuprins in Anexa 2 la prezentul Regulament Oficial. In cazul in care participantul castigator este minor, unul dintre parinti sau tutorele sau trebuie sa semneze alaturi de participant atat declaratia, cat si procesul verbal de predare-primire.

 

6.2.2 Daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute la punctele 6.1 si 6.2.1 de mai sus premiul nu va fi validat. De asemenea, premiul nu va fi validat daca castigatorul:

 

(i)         nu raspunde la telefon timp de sapte (7) zile calendaristice de la data emiterii Mesajului castigator zilnic de catre Organizator;

(ii)        are telefonul inchis timp de sapte (7) zile calendaristice de la data emiterii Mesajului castigator zilnic de catre Organizator;

(iii)       se afla in afara ariei de acoperire timp de sapte (7) zile calendaristice de la data emiterii Mesajului castigator zilnic de catre Organizator;

(iv)       nu vine sa ridice premiul de la adresa indicata de catre Organizator in ce termen de sapte (7) zile calendaristice de la data validarii acestuia.

           

6.2.3 Organizatorul va valida premiul in termen de sapte (7) zile lucratoare de la data primirii ambalajului inscriptionat cu codul unic si a copiei dupa buletin/cartea de identitate a participantului castigator.

 

6.2.4 In cazul in care premiul nu este validat de catre Organizator, premiul se reporteaza pentru data de 25.11.2007. Din toate inregistrarile valide si necastigatoare pe parcursul promotiei se vor extrage aleatoriu un numar de inregistrari egal cu numar de premii invalidate  (Ex.: Din 30 de mii de inregistrari valide si care nu au mai castigat un wheelboard, extragem 10 castigatori pentru cele 10 premii neacordate pana la finalul promotiei). Extragere se va efectua prin mijloace electronice in prezenta unui notar public

 

6.2.5 In cazul in care decizia Organizatorului de a nu valida un premiu este luata ulterior zilei de 25.11.2007 sau premiul nu este validat nici ulterior extragerii din 25.11.2007, atunci Organizatorul va realiza o extragerea extraordinara in data de 15 decembrie 2007. Extragere extraordinara se va efectua prin mijloace electronice in prezenta unui notar public. La extragere vor participa toate mesajele de inregistrare valide primite de catre Organizator in perioada 1.10.2007 – 25.11.2007 si care nu au fost desemnate castigatoare in prealabil.

 

6.2.6 In cazul in care un participant castigator considera incorecta decizia Organizatorului de a nu valida un premiul sau este obligat sa trimita Organizatorului o contestatie in scrisa in termen de cinci (5) zile lucratoare de la data comunicarii deciziei.

 

 

Art. 7. Premiile si predarea acestora

 

7.1 In cadrul acestei promotii se vor acorda 56 de premii cate unul in fiecare zi a perioadei 1.10.2007 – 25.11.2007 constand fiecare intr-un wheelboard si o casca de protectie, prin metoda de selectie aleatoare a unui mesaj de inscriere valid trimis in ziua respectiva, descrisa in Art. 5 din prezentul Regulament Oficial. Valoarea totala a premiilor este de 27300 EURO (TVA si impozitul pe venitul obtinut din castiguri fiind incluse).

 

7.2 Participantii castigatorii vor fi contactati de catre Organizator telefonic si se va verifica codul unic – convorbirea va fi inregistrata. Contactarea telefonica a participantilor castigatori nu este obligatorie pentru Organizator, dar imposibilitatea efectuarii acestei convorbiri din motivele mentionate in Art. 6 de mai sus indreptateste Organizatorul sa refuze validarea premiului.

 

7.3 Organizatorul va preda premiile participantilor castigatori fie la adresa: Pictor Iosif Iser, nr. 19, sector 1 Bucuresti, fie la adresa indicata de catre participantul castigator. Organizatorul este liber sa aleaga pe oricare dintre cele doua modalitati de predare. Premiile vor fi livrate cel mai tarziu pana la 20.12.2007.

 

7.4 Organizatorul nu este responsabil in cazul in care castigatorii nu pot fi contactati de catre curieri/organizator din motive independente de ei.

 

           

Art. 8. Alternative ale premiilor

 

Nu este permisa preschimbarea premiilor in lei sau in alte obiecte si nici a parametrilor acestora.

 

 

Art. 9. Taxe si impozite

 

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea nr. 571/ 2003 privind, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

 

 

Art. 10. Regulamentul promotiei

 

Regulamentul promotiei poate fi obtinut gratuit, accesand pagina de web www.snickers.ro sau poate fi solicitat la numarul de telefon 021 407 71 52 (Tarif normal in reteaua Romtelecom).

 

 

Art. 11. Incetarea promotiei

 

Prezenta promotie poate inceta inainte de data de 25.11.2007 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta promotie.

 

 

Art. 12. Litigii

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

 

Art. 13. Diverse

 

13.1 Organizatorul este obligat sa publice pe situl www.snickers.ro numele castigatorilor si premiul acordat acestora.

 

13.2 Participantii sunt de acord ca, în cazul în care vor câstiga, numele, adresa si imaginea lor sa fie facute publice si folosite în scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

 

13.3 Prin inscrierea in promotie, participantii declara ca sunt de acord ca datele lor personale (inclusiv adresa de pe plic) sa fie prelucrate, sa intre in baza de date a Organizatorului si sa primeasca materiale informative prin orice mijloace de comunicare (posta, SMS) din partea Organizatorul si partenerilor sai. Organizatorului se obliga sa le respecte acestora drepturile prevazute de Legea 677/2001 si va utiliza baza de date pentru a trimite corespondenta si pentru a realiza rapoarte statistice. Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este OP1 CP45 Bucuresti. Datele furnizate nu vor fi difuzate catre terti, cu exceptia operatorului de marketing direct al  Organizatorului.

 

13.4 La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa OP1 CP45 Bucuresti, Organizatorului se obliga:

 

(i)         sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

(ii)        sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

(iii)       sa înceteze prelucrarea datelor personale a solicitantului.

 

13.5 Plicurile primite devin proprietatea Organizatorului si nu vor fi returnate.

 

13.6 Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru:

 

(i)         Plicurile deteriorate, adresele incomplete sau incorect completate

(ii)        Plicurile pierdute sau pentru orice alte probleme cauzate de serviciile postale.

(iii)       Plicurile cu ambalaje inscriptionate cu coduri castigatoare sosite dupa expirarea termenului de validare.

(iv)       Plicurile expediate la alta casuta decât OP1 CP45 Bucuresti

(v)        SMS-urile sau mesajele electronice trimise prin www.snickers.ro primite in afara perioadei promotiei ”PLAY!FUEL!WIN!” (1.10.2007 – 25.11.2007),

(vi)       SMS-urile trimise la alt numar de telefon decat 1878 (valabil in retelele Vodafone, Orange, cu tarif normal) sau inscrierile facute pe alta pagina decat www.snickers.ro.

(vii)      SMS-urile sau mesajele electronice trimise prin www.snickers.ro ce contin un cod scris gresit fata de cel de pe ambalajul produsului expediat.

(viii)      SMS-urile trimise de Organizator dar care nu au fost primite de catre participanti din motive tehnice

(ix)       Ambalajele deteriorate care nu mai permit citirea codului unic sau pentru ambalajele pierdute.

 

13.7 Dovada de expediere a plicurilor nu reprezinta si dovada primirii plicurilor.

 

13.8 Prin inscrierea in promotia ”PLAY!FUEL!WIN!”, participantii sunt de acord sa se supuna si sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial.

 

13.9 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari intr-un ziar cotidian de larga circulatie.

Nu avem elemente multimedia.
Cipri (IS) in 14 octombrie 2007, 11:40
in sf sunt si eu pt prima data de acord cu d-nisoara sau doamna ori domnul Medeea :) si mie imi plac la nebunie mai ales TWIX -ul din pacate nu prea imi place promotia ...aici am luat doar 80 de batoane si nu a fost nimic :( dar voi mai incerca
besenyei (cluj-napoca) in 15 octombrie 2007, 10:34
medeea :)) tre sa ma uit si la cosmetice si la produse de curatat daca apare si acolo numele tau la comentari;))
Liviu (Romania) in 21 octombrie 2007, 20:00
Promotia asta are un sistem de acordare al premiilor cam airea... Adica ei au o lista facuta in fata unui notar in care pentru fiecare zi este stabilita o anume ora si un numar de ordine in baza carora se acorda premiile... Adica sunt persoane privilegiate (notarul, organizatorii &co.) care stiind ora si numarul de ordine in fiecare zi au un FOARTE MARE AVANTAJ in fata celorlalti participanti... Premiul valoreaza ~500 euro asa ca... Eu unul nu mai particip la promotia asta din motivele mai sus expuse.
Moderator 1 (Infopromotii) in 22 octombrie 2007, 00:27
Salut, Liviu!
Sistemul de acordare a premiilor la care te referi este demult validat si recunoscut. Se numeste "premii prealocate". Regulamentul acestei promotii a cuprins mai multe detalii decat altele care se bazau pe acelasi sistem. Totul este foarte cinstit si legal in acest principiu de acordare a premiilor. Daca ai intrebari, te rugam sa ni le transmiti si vom incerca sa obtinem cat mai rapid un raspuns oficial pentru tine.
Liviu (Romania) in 22 octombrie 2007, 09:38
Eu nu contest faptul ca acest sistem este validat si recunoscut si ca "principiul de acordare a premiilor" este cinstit si legal. Tot ce vroiam sa spun este ca acest sistem inlesneste foarte mult castigarea premiilor de catre cei care stiu ora si numarul de ordine pentru acordarea zilnica a premiilor... Adica "prietenii" de-ai organizatorului si notarului pot castiga premiile mult mai usor decat restul de participanti pentru ca stiu cand sa trimita SMSurile. Mult mai bun si "la vedere" mi se pare sistemul clasic de extragere "din palarie" in direct.
Moderator 1 (Infopromotii) in 22 octombrie 2007, 10:45
Salut, Liviu!
Iata ce spune regulamentul: "Exemplu: Pentru ziua Z premiul instant se va acorda pentru al treilea mesaj de inscriere valid primit dupa ora hh:mm:ss)."
Daca tu ai sti aceste detalii pe care presupui ca le cunosc "prietenii" organizatorilor si notarul, cum te-ar ajuta ele sa castigi? Cum faci, daca trebuie sa nimeresti sa ai, de exemplu, a 28-a inscriere valida (total SMS si Internet) de dupa ora 19:43:17 a zilei de 12?
Liviu (Romania) in 22 octombrie 2007, 14:52
Simplu. As avea pregatite 100 de coduri (pret total produse ~ 50 euro) si cand se porneste numaratoarea inversa (pana la numarul de ordine castigator) as incepe sa trimit codurile de pe "n" browsere si/sau telefoane in acelasi timp. Sansele de castig ar fi cu mult mai mari fata de ceilalti... Sa zicem ca, astfel castig 1 wheelboard la 5 zile (presupunere pesimista) --> bani investiti 50 euro x 5 = 250 euro, castig = peste 500 euro (valoarea de piata wheelboard). Putem sa facem calculul si pentru situatii mai optimiste - sa zicem ca ia 2 premii la fiecare 3 zile ---> profit 850 euro in 3 zile - deja suna mai interesant... Oricum, ma indoiesc ca notarul s-ar deda la astfel de mizilicuri (este de notorietate ca notarii castiga de la 20.000 euro in sus pe luna) si nici organizatorul nu cred ca s-ar deda la astfel de manevre. Dar asa cum s-a intamplat la promotia European Drinks (si cu siguranta si in alte parti dar fara sa iasa in presa) se poate intampla oriunde (traim in Romania doar).
Moderator 1 (Infopromotii) in 22 octombrie 2007, 18:57
Pentru Liviu:
Citat din regulament: "Pentru desemnarea participantilor castigatori, la inceputul promotiei, va avea loc o extragere aleatoare a unei ore si a unui numar de ordine cuprins intre 1 si 5 pentru fiecare zi din durata promotiei, in prezenta unui notar public. Toate orele si numerele de ordine se vor extrage la inceputul promotiei, in formatul [ora + nr. de ordine] pentru o zi determinata."
Ai gresit la calcule, pentru ca ar trebui sa faci toate demersurile despre care vorbesti in fiecare zi a promotiei. Ar fi fost 56 de incercari. Si nu ai deloc garantia ca esti singurul caruia i-a venit ideea. Ce te face sa crezi ca pe 1000 de alte computere si pe 1000 de alte mobile nu stau alti 1000 de oameni, cu teancul de cate 100 de coduri pregatite, asteptand sa se faca ora, minutul si secunda...? Interesanta discutie. Putem continua pe forum, intrucat vorbim despre un principiu de alocare a premiilor si nu despre aceasta promotie anume. Dupa cum stiti, la expirarea unei promotii, pagina ei dispare automat, impreuna cu comentariile aferente, pe cand o discutie de pe Forum nu are limitare de timp.
Liviu (Romania) in 23 octombrie 2007, 13:56
La ce am gresit la calcule?!! Pai cum sa fie 1000 de oameni care sa stea cu teancul de coduri pregatite cand ora si numarul de ordine este stiut (in cazul de fata) numai de catre organizator, notar & co. ... Daca puteti, ar fi bine sa mutati aceasta discutie pe forum.
Moderator 1 (Infopromotii) in 23 octombrie 2007, 15:11
Pai n-ai inmultit cu numarul total de zile; ar trebui sa faci toate cele de mai sus in fiecare zi. Hai sa continuam discutia pe Forum, unde va propunem sa analizam maimulte sau chiar toate mecanismele de acordare a premiilor!
Moderator 1 (Infopromotii) in 22 noiembrie 2007, 16:20
Salut, Iulieana!
Se pare ca intr-adevar, nimeni nu a mai avut nimic de comentat despre aceasta promotie din 23 octombrie. Este foarte adevarat ca nu publicam decat comentariile care au legatura cu promotia in pagina careia sunt postate.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Snickers, Mars, Twix, Bounty - "Play! Fuel! Win!""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Snickers, Mars, Twix, Bounty - "Play! Fuel! Win!"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media