CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Silan, Satisfactie garantata sau banii inapoi!

Silan, Satisfactie garantata sau banii inapoi

Contravaloarea produsului achizitionat, daca nu sunteti multumit/ multumita de performanta acestuia.

Cumpara cel putin un produs participant. Pastreaza bonul fiscal care atesta achizitia.

Perioada promoţiei: 20 iunie - 31 august 2011

Documente conexe

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
Citeste si Actul aditional 1!

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“SILAN, SATISFACTIE GARANTATA  SAU BANII INAPOI!”

ART. 1  ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
1.1    Organizatorul campaniei promotionale “Silan, Satisfactie garantata sau banii inapoi!” (denumita in continuare “Campania”) este societatea S.C. HENKEL ROMANIA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Ionita Vornicul nr. 1-7, sector 2, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/8235/1999, CIF RO12177830, fiind inregistrata la ANSPDCP sub nr. 7837, denumita in continuare “Organizatorul”, prin intermediul S.C. Netwing International S.R.L, cu sediul in Calea Plevnei nr. 50, sector 1, Bucuresti, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/10472/2004, CIF RO 6552818.
1.2    Participantii campaniei promotionale sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului campaniei promotionale (denumit in continuare „Regulamentul”).
1.3    Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea campaniei promotionale, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia.

ART. 2  ARIA SI DURATA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
2.1.    Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei.
2.2.    Perioada de desfasurare este cuprinsa intre 20.06.2011 – 31.08.2011 (denumita in continuare “Durata Campanie”).

ART. 3  PRODUSELE PARTICIPANTE SI DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1.    Produsele participante la prezenta Campanie sunt produsele marca SILAN PERFUME PEARLS, marca inregistrata apartinand S.C. HENKEL ROMANIA S.R.L., comercializate atat in mod individual cat si sub forma de pachet. Prin pachet cu produse participante se intelege orice forma de ambalare, cu pret distinct, alcatuita din doua sau mai multe produse similare sau diferite. Produsele participante sunt urmatoarele:
Ø    Silan Perfume Pearls Mediteranean 1L, 2L
Ø    Silan Perfume Pearls Fresh Liliac 1L, 2L
Ø    Silan Perfume Pearls Fresh Paradice 1L, 2L
Ø    Silan Perfume Pearls Feel Fashion 1L,2L
Ø    Silan Perfume Pearls Feel Attractive 1L, 2L
Ø    Silan Perfume Pearls Bali Sensation 1L, 2L
Ø    Silan Perfume Pearls Tahity Relax. 1L, 2L
Ø    Silan Sensitive Aloe Vera Pearls 1L, 2L
3.2.    La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica (o persoana per gospodarie), cetatean roman, cu varsta de 18 ani impliniti pana la data de incepere a Campaniei, cu domiciliul in Romania (o gospodarie este definita ca toate persoanele care locuiesc sub acelasi acoperis  – acelasi nume, aceeasi adresa). Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii ai Organizatorului si ai celorlalte companii implicate in desfasuarea prezentei Campanii, precum si membrii familiilor acestora (rude de gradul I si II, sotii si sotiile acestora).

ART. 4  MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
4.1.    Orice persoana care indeplineste cumulativ conditiile de la art. 3.2 al prezentului Regulament poate primi inapoi contravaloarea produsului SILAN achizitionat, atestata prin bonul fiscal, in conditiile in care nu este multumit de performanta produslui achizitionat. Pentru a obtine performanta promisa de producator, participantii trebuie sa respecte cat mai fidel instructiunile de utilizare prezentate in detaliu pe ambalajul fiecarui produs participant.
4.2.    Pentru a putea participa la Campanie, orice persoana care indeplineste cumulativ conditiile de la art. 3.2 al prezentului Regulament, trebuie:
Ø     Sa achizitoneaze in perioada Campaniei cel putin unul din produsele participante prezentate la art. 3.1 de mai sus de la orice magazin de pe teritoriul Romaniei;
Ø    Sa pastreze bonul fiscal in original emis de magazinul de unde s-a efectuat achizitia. Data limita de achizitie a produselor participante este 31 August 2011. Orice bon de casa care poarta o data ulterioara nu este luat in considerare.
Ø    In conditiile in care nu este multumita de performanta produsului, sa trimita la CP 55 OP 5 Bucuresti un pachet care sa contina:
·    o scrisoare de minim 120 cuvinte in care sa explice de ce nu este multumita de performanta produsului achizitionat (minim 2 motive)
·    bonul de casa in original (nu se accepta fotocopii);
·    produsul achizitionat si consumat maxim 500 ml (in cazul returului, sticla de 1L trebuie sa aiba minim 500 ml, sticla de 2 L minim 1.5L
·    datele personale complete, insemnand: nume, prenume, adresa (strada, nr, bl, sc, ap, localitate, judet), telefon fix/mobil (dupa caz), date bancare (numarul de cont IBAN, banca unde este deschis contul – participantul trebuie sa fie titularul contului respectiv), CNP (necesar pentru persoanele fizice in cazul transferurilor bancare).
Ø    Sa suporte cheltuielile de expeditie a pachetului catre CP 55 OP 5 Bucuresti.
4.3.    Toti participantii care vor respecta intocmai si in mod cumulativ pasii prezentati la art. 4.2 de mai sus vor primi prin transfer bancar contravaloarea produsului SILAN participant.
4.4.    Procedura de acordare a contravaloarii produsului SILAN participant este prezentata la ART. 6 din prezentul Regulament.

ART. 5 PREMIILE – CONTRAVALOAREA PRODUSELOR „SILAN” PARTICIPANTE
5.1    In cadrul prezentei Campanii, premiile constau in contravaloarea produsului SILAN participant, atestata prin bonul fiscal, si acordata tuturor participantilor care vor respecta intocmai si in mod cumulativ pasii prezentati la art. 4.2.
5.2    Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii. In cazul refuzului vreunui participant de a beneficia de premiu (prin refuzul unui participant insemnand ca respectivul participant nu doreste sa intre in posesia premiului), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament,  acesta va pierde dreptul de acordare a premiului.

ART. 6 ACORDAREA CONTRAVALOARII PRODUSELOR „SILAN” PARTICIPANTE PREMIILOR
6.1.    La aceasta Campanie poate participa o persoana per gospodarie o singura data (exemplu: daca un membru al unei familii trimite un pachet la CP 55 OP 5 Bucuresti si nu este validat din cauza nerespectarii conditiilor impuse prin prezentul regulament, nicio alta persoana din acea gospodarie nu mai poate participa).
6.2.    In cadrul prezentei Campanii, se poate despagubi o persoana pe gospodarie, o singura data, pentru un singur produs. Exemplu: daca un participant cumpara 2 produse participante pe acelasi bon fiscal, doar un singur produs se despagubeste (la alegerea participantului).
6.3.    Data limita (stampila oficiului postal de unde se expediaza coletul) de expediere a coletelor este 15 Septembrie 2011. Orice colet expediat catre CP 55 OP 5 Bucuresti dupa aceasta data nu este luat in considerare.
6.4.    Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru pachete trimise de participanti si pierdute/ratacite de Posta Romana (care nu au ajuns la destinatie), pentru pachete trimise pe alta adresa decat CP 55 OP 5 Bucuresti, pentru date personale furnizate in mod gresit de catre participanti sau scrise in mod ilizibil.
6.5.    Coletele primite se valideza in maxim 3 zile lucratoare de catre o comisie alcatuita din 2 persoane, angajati ai S.C. Netwing International S.R.L, care vor incheia un proces verbal de constatare cu privire la respectarea conditiilor de participare. Procesele verbale vor face proba pentru eventualele contestatii. Ulterior, participantii vor fi contactati telefonic de catre un reprezentant al Organizatorului pe numarul de telefon comunicat pentru a fi anuntati atat in cazul in care sunt validati si isi primesc banii inapoi, dar si in cazul in care NU sunt validati si nu isi pot primi banii inapoi. Participantilor din urma li se va explica motivul invalidarii si vor fi intrebati daca vor inapoi produsul expediat catre CP 55 OP 5 Bucuresti. In caz afirmativ, costurile de trimitere inapoi a produsului vor fi suportate de catre Organizator.
6.6.    Participantii validati sunt singurii beneficiari ai contravaloarii produsului SILAN participant, atestata prin bonul fiscal, si nu pot ceda drepturile asupra acesteia unei alte persoane.
6.7.    Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare a unui participant, poate fi formulata in scris de catre participant si depusa personal sau expediata prin posta, in termen de 15 zile de la data primirii raspunsului de invalidare, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data incheierii Campaniei, pe adresa: S.C. Netwing International S.R.L, Bd. Constructorilor, nr.20A, Cladirea IPROMET, sector 6, Bucuresti – Pentru campania SILAN. Contestatia se va solutiona, in termen de maximum 30 zile lucratoare de la primire. In cazul in care contestatarul va fi nemultumit de decizie se va incerca rezolvarea contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti romane competente.
6.8.    Procesarea si returnarea contravaloarii produsului SILAN participant, atestata prin bonul fiscal, si acordata tuturor participantilor care vor respecta intocmai si in mod cumulativ pasii prezentati la art. 4.2. se va face in maxim 30 de zile de la data incheierii Campaniei.

ART. 7 INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE
7.1.    Campania va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, din motive independente de vointa sa, dar nu inainte de a anunta participantii.

ART. 8 DIVERSE
8.1.    Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
8.2.    Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii Campanie isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, in vederea efectuarii validarii participantilor si atribuirii contravalorii produsului REX participant, atestata prin bonul fiscal.
8.3.    Organizatorul va asigura participantilor dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii Campaniei vor trimite Organizatorului pe adresa S.C. HENKEL ROMANIA S.R.L., Bucuresti, Str. Ionita Vornicul nr. 1-7, sector 2, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
8.4.    Regulamentul Oficial al Campaniei va fi publicat pe site-ul www.infopromotii.ro si pe incepand cu data de 20.06.2011 si va fi disponibil gratuit oricarui solicitant prin apel la 021 5282128  (numar cu tarifare normala in reteaua Dial Telecom, in intervalul orar 10:00 – 18:00 de Luni pana Vineri pe toata perioada de desfasurare a Campaniei, cu exceptia sarbatorilor nationale si religioase, cand va functiona un robot telefonic).

Prezentul Regulament a fost autentificat la “Biroul Notarial Expert”, din Bucuresti, in 4 exemplare, din care 3 s-au eliberat partilor.

S.C. HENKEL ROMANIA S.R.L.,

Prin Imputernicit,
SC Netwing International SRL.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Silan, Satisfactie garantata sau banii inapoi!"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)



În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Silan, Satisfactie garantata sau banii inapoi!

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media