CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Selgros - "Norocul iti surade zilnic"

Selgros

Premii prin tragere la sorti: 92 x televizor SHARP LED FHD cu diagonala de 81 cm; 92 x cuptor cu microunde GORENJE; 92 x pilota 4 Anotimpuri MINET.

Cumpara din magazinele Selgros participante produse alimentare si/sau nealimentare indiferent de valoarea facturii.

Perioada promoţiei: 01 martie - 31 mai 2013

Promotie expirata
Niciun comentariu
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
Regulamentul loteriei publicitare
"Norocul îti surâde zilnic"

1. ORGANIZATOR

Organizatorul loteriei publicitare “Norocul iti surade zilnic” este societatea SELGROS CASH&CARRY SRL cu sediul in loc. Brasov, str. Calea Bucuresti nr. 231, jud. Brasov, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J08/464/2001, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO: 11805367, capital social 288.272.740 lei, prelucrare de date cu caracter personal conform notificarii A.N.P.D.C.P. nr.3713, reprezentata legal de administratori: EDITH DORA LENGA-BALK domiciliata in Cheshamerstr, No.516, Friedrichsdorf, 31381, Germania, cunoscatoare a limbii romane si ALEXANDRU VLAD cu domiciliul in Brasov, str. Malaiesti, nr. 18, judetul Brasov, prin mandatar PANA MARIAN-VALENTIN, domiciliat in loc. Brasov, str. Pavilioanele C.F.R. nr. 72, jud. Brasov, identificat cu CI seria BV nr. 671264 eliberata de catre SPCLEP Brasov la data de 05.01.2010, prin procura speciala autentificata sub nr.1996 din 21.11.2006 de catre Biroul Notarilor Publici Asociati PETRU TANASE – CALIN PETRU MILU din loc. Brasov, b-dul 15 Noiembrie, nr.41.

2.  DURATA LOTERIEI PUBLICITARE SI LOCUL DESFASURARII
Loteria publicitara “Norocul iti surade zilnic” se desfasoara in perioada 01 martie 2013 – 31 mai 2013 inclusiv in magazinele SELGROS astfel:
• Selgros Brasov – din loc. Brasov, Str. Calea Bucuresti nr. 231, jud. Brasov, tel. 0268/307.100,
• Selgros Baneasa – din loc. Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 55-65, sector 1, tel.021/3078.100,
• Selgros Berceni – din loc. Bucuresti, Str. Turnu Magurele nr. 92-108, sector 4, tel.021/4068.100,
• Selgros Pantelimon – din Com. Pantelimon, Bd. Biruintei nr. 90, jud. Ilfov, tel.021/2093.100,
• Selgros Mures – din Com. Ernei nr. 591, jud. Mures, tel.0265/205.100,
• Selgros Constanta – din Com. Agigea, Str. Dragos Voda nr. 1, jud. Constanta, tel.0241/706.100,
• Selgros Timisoara – din loc. Timisoara, Str. Calea Aradului nr. 64, jud. Timis, tel.0256/279.100,
• Selgros Oradea – din loc. Oradea, Str. Ogorului nr. 65B, jud. Bihor, tel.0259/405.100,
• Selgros Cluj – din loc. Cluj-Napoca, Str. Someseni nr. 8, jud Cluj, tel.0264/503.100,
• Selgros Arad – din loc. Arad, str.Calea Radnei, nr. 294, jud. Arad, tel.0257/308.100,
• Selgros Craiova – din sat Preajba, com. Malu Mare, str. Henry Ford nr. 12, jud.Dolj, tel.0251/305.100,
• Selgros Ploiesti – din loc. Ploiesti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 366A, jud.Prahova, tel.0244/502.100.
• Selgros Bacau - din loc. Bacau, str. Prelungirea Bradului, nr.135B, jud.Bacau, tel. 0234/209.100
• Selgros Suceava – din loc. Suceava, str. Cernauti, nr. 118, jud.Suceava, tel.0230/553.100.
• Selgros Iasi - din loc. Iasi, Soseaua Nicolina, nr. 57A, jud. Iasi, tel. 0232 – 306 100.
• Selgros Galati - din loc. Galati, b-dul Galati, nr.1-C, jud.Galati, tel. 0236 – 305 100.
• Selgros Braila – din loc. Braila, str. Ramnicu Sarat, nr. 92B, jud. Braila, tel. 0239/602100;
• Selgros Drumul Taberei situat in Bucuresti, str. Valea Cascadelor nr. 26 B, sector 6, telefon 021/2258100.
• Selgros Constanta Nord – Constanta, Bd. Tomis nr. 387, jud. Constanta, telefon 0241/684100.

3. CONDITII DE PARTICIPARE
La aceasta loterie publicitara, vor participa toti clientii Selgros care achizitioneaza din magazinele participante, in perioada 01.03.2013 – 31.05.2013 inclusiv, produse alimentare si/sau nealimentare indiferent de valoarea facturii.
La loteria publicitara NU pot participa angajatii Organizatorului si membrii familiilor acestora (rudele si/sau afinii de gradul I: copii, parinti; sot/sotie), si nici angajatii furnizorilor Organizatorului, furnizorii ale caror produse se afla in magazinele Selgros in perioada loteriei publicitare

4.  PREMIILE SI ACORDAREA LOR
Persoanele declarate castigatoare vor putea intra zilnic in posesia urmatoarelor premii:
- Premiul I – 1 buc. Televizor SHARP LED FHD cu diagonala de 81 cm. in valoare de 1347,88 lei (valoarea include TVA);
- Premiul II – 1 buc. Cuptor cu microunde GORENJE in valoare de 171,12 lei (valoarea include TVA);
- Premiul III – 1 buc. Pilota 4 Anotimpuri MINET in valoare de 106,64 lei (valoarea include TVA).
Pe durata loteriei vor fi acordate 92 premii I, 92 premii II si 92 premii III.
Valoarea totala a premiilor este de 149.558,88 lei.
Valoarea premiilor contine TVA, iar premiile nu pot fi transformate in bani, ci vor putea fi utilizate numai conform destinatiei acestora.

Acordarea premiilor

Facturile emise in toate magazinele participante intr-o zi calendaristica vor fi automat inscrise numai pentru tragerea la sorti ce va avea loc pentru extragerea castigatorilor din ziua respectiva.
Facturile emise in toate magazinele participante vor fi centralizate la sediul Organizatorului situat in Brasov, Calea Bucuresti nr. 231, jud. Brasov.
Pentru fiecare zi calendaristica din perioada in care se desfasoara loteria publicitara va avea loc o tragere la sorti care se va face electronic, la sediul Organizatorului. Tragerea la sorti va avea loc in a treia zi de la data emiterii facturii (in calculul celor trei zile intra si ziua pentru care se efectueaza extragerea: ex. extragerea castigatorilor pentru data de 01.03.2013 va avea loc in data de 03.03.2013 dupa ora 00,00, extragerea castigatorilor pentru data de 31.05.2013 va avea loc in data de 02.06.2013 dupa ora 00,00).
Premiile vor fi extrase in urmatoarea ordine: premiul III, premiul II si premiul I. Persoanele declarate castigatoare pentru unul dintre cele 3 premii nu vor mai participa la extragerile celorlate premii.
In urma fiecarei extrageri se va incheia un proces verbal care va cuprinde datele de identificare ale membrilor comisiei si ale castigatorilor. Procesul verbal va fi semnat de catre toti membrii comisiei iar in cazul in care unul sau mai multi membri ai comisiei nu pot semna, se va face mentiune despre aceasta in procesul verbal.
Numele castigatorilor si premiile acordate, vor fi afisate la intrarea in magazinele participante si pe site-ul Organizatorului www.selgros.ro.
Afisarea numelor castigatorilor si premiile acordate se va face in ziua urmatoare extragerii.
Participantii la aceasta loterie publicitara au obligatia sa verifice listele publicate pe site-ul Organizatorului si listele ce vor fi afisate in magazinele participante.
Clientii care vor fi declarati castigatori de catre comisie, vor putea intra in posesia premiilor, numai daca se vor prezenta, incepand cu cea de-a 16 zi de la data extragerii intr-o perioada de 30 de zile calendaristice, in magazinul in care a fost emisa factura extrasa. Dupa implinirea termenului de revendicare a premiilor, premiile nu mai pot fi revendicate, indiferent de motivul pentru care s-a depasit termenul de revendicare a premiilor.
Pentru intrarea in posesia premiului castigatorii vor trebui sa se legitimeze cu acte de identitate in original (carte de identitate, buletin de identitate, pasaport sau carnet de conducere) si legitimatia de client. Datele de identificare ale clientului castigator, vor fi verificate de catre reprezentantii magazinului, care vor valida castigul si vor aproba remiterea premiului. Datele de identificare de pe actul de identitate trebuie sa corespunda cu cele inscrise pe legitimatia de client in baza careia a fost emisa factura declarata castigatoare.
Castigatorul va semna pentru primirea castigului, iar in procesul verbal de predare-primire se va mentiona componenta fiecarui premiu. In cazul in care castigatorul nu revendica premiul, se va considera ca acesta a renuntat la beneficiul premiului. In cazul in care, la incetarea termenelor de revendicare a premiilor, raman premii neatribuite, acestea nu vor mai fi acordate, ramanand la dispozitia Organizatorului.

5.  INFORMATII
Loteria publicitara “Norocul iti surade zilnic” va fi adusa la cunostinta participantilor anunturilor de prezentare din cadrul magazinelor participante prin statia de amplificare, paginii de internet a organizatorului www.selgros.ro si pe pagina de facebook a organizatorului http://www.facebook.com/Selgros.Romania. Anunturile vor prezenta extrase din regulamentul loteriei publicitare, numarul, natura si valoarea premiilor acordate, impreuna cu mentiunea faptului ca regulamentul de participare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la punctul de Informare Clienti din cadrul magazinului participant.
Toate detaliile cu privire la participarea la loteria publicitara, precum si la organizarea loteriei publicitare si desemnarea castigatorilor, vor putea fi obtinute de cei interesati in zilele de luni – vineri, intre orele 8:00 – 16:00, de la Biroul Relatii cu Clientii, din cadrul magazinelor de la adresa mentionata in cap.2 din prezentul Regulament, respectiv la numerele de telefon indicate la cap. 2 din prezentul regulament sau la infoline gratuit 08008 SELGROS.
Deasemenea, regulamentul va putea fi consultat si pe adresa de Internet www.selgros.ro si pe pagina de facebook a organizatorului.
Regulamentul de participare este disponibil in mod gratuit oricarui participant.

6.  RESPONSABILITATE
Organizatorul loteriei publicitare “Norocul iti surade zilnic” nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia cazului in care castigatorul este persoana fizica, situatie in care Organizatorul va suporta impozitul pe venit din premiul in natura acordat.
Organizatorul loteriei publicitare “Norocul iti surade zilnic” nu are obligatia de a intretine corespondenta cu persoana declarata castigatoare care nu a revendicat premiul in termenul stabilit conform prezentului Regulament.

7.  DIVERSE
Prin revendicarea premiilor de catre persoanele declarate castigatoare in cadrul loteriei publicitare “Norocul iti surade zilnic” participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament si sunt de acord ca, numele si imaginea lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.
Totodata, prin revendicarea premiilor avand o valoare peste cea impozabila potrivit Codului Fiscal participantii sunt de acord ca datele lor de identificare sa fie utilizate de Organizator pentru completarea declaratiilor pentru veniturile din premii si transmiterea acestor declaratii catre institutiile abilitate.
Prezenta loterie publicitara va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa modificarea prezentului Regulament prin act aditional incheiat in aceiasi forma si dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari.
Tuturor participantilor la loteria publicitara le sunt garantate drepturile de acces, de interventie si de opozitie, in conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001, pentru care organizatorul este obligat ca in termen de 15 zile de la solicitare: sa comunice informatiile solicitate, sa comunice masurile luate, cu respectarea optiunilor solicitantului.
Actul a fost redactat, dactilografiat si autentificat la Birou Notarului Public CALIN PETRU MILU cu sediul in Brasov, str. Basarabiei, nr.12 bis, jud. Brasov, in 3 (trei) exemplare, din care 2 (doua) s-au inmanat partii.
Nu avem elemente multimedia.
Ne pare rău dar nu se mai pot înregistra comentarii la această promoţie!

Câştigători la promoţia "Selgros - "Norocul iti surade zilnic""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Selgros - "Norocul iti surade zilnic"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media