CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Savureaza senzatia Baileys Long Ice

Concurs cu premii Baileys

Premii instant: maxim 2.000 vouchere „cumperi de la barul Tan Tan un Baileys Long Ice si primesti gratuit inca trei”, maxim 3.000 vouchere „cumperi de la barul Tan Tan un Baileys Long Ice si primesti gratuit inca doua”, maxim 5.000 vouchere „cumperi de la barul Tan Tan un Baileys Long Ice si primesti gratuit inca una”.

Daca ai peste 18 ani, viziteaza clubul-terasa Tan Tan, din statiunea Mamaia, in zilele de concurs. Completeaza talonul de participare cu datele personale si participa la un joc distractiv pentru a putea castiga unul dintre premii.

Perioada promoţiei: 21 iunie - 24 august 2008

Documente conexe

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

 

“ Savureaza senzatia Baileys Long Ice ”

 

21 Iunie – 24 August 2008

 

 

Prezentul regulament are scopul de a informa orice persoana interesata (cu varsta de minim 18 ani) cu privire la organizarea unei activitati cu caracter publicutar ce se va desfasura sub forma unui concurs cu premii, se adreseaza potentialilor participanti si, totodata, reprezinta o serie de reguli ce trebuie respectate pentru buna desfasurare a acestei activitati.

 

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI SI REGULAMENTUL OFICIAL AL    

                                CONCURSULUI

 

1.1 Campania intitulata “Savureaza senzatia cu Baileys Long Ice“(denumita in continuare “Campania” sau, in functie de context, “Concursul”) este organizata de catre S.C. SOLLERS PPD S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Sos. Kiseleff nr. 11-13, Corp A, Sector 1, Bucuresti, avand Codul de Inregistrare Fiscala in Scopuri de TVA - RO 20602965 si numar de operator de date personale 6304 inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal. 

 

1.2 Campania se desfasoara cu sprijinul si prin intermediul agentiei de publicitate S.C. OgilvyAction Romania S.R.L., cu sediul in Str. Grigore Alexandrescu nr. 86, Sector 1, Bucuresti, avand Codul de Inregistrare Fiscala in Scopuri de TVA RO 12121138. Astfel, agentia de publicitate va coordona coordona unele activitati logistice legate de organizarea si desfasurarea Campaniei, cu exceptia acelor activitati cu privire la colectari, stocari si/sau prelucrari de date personale care vor fi efectuate de catre Organizator (personal sau prin imputernicit desemnat de acesta).

 

1.3 Campania se va desfasura sub forma unui concurs (denumit in cele ce urmeaza “Concursul”) ale carui reguli de desfasurare sunt descrise in cuprinsul Sectiunii 4 de mai jos. Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulamentului oficial (denumit in continuare “Regulamentul”).

 

1.4  Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate cu drept de participare prin accesarea website www.infopromotii.ro , pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei.

 

1.5  Decizia de derulare a Concursului conform regulilor din prezentul Regulamentul este obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a tuturor participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Astfel de modificari vor fi comunicate catre public cu cel putin 24 de ore inainte de data la care acestea vor deveni aplicabile. 

 

 

 

SECTIUNEA  2. LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

 

2.1  Campania este organizata si se va desfasura pe litoralul romanesc, in cadrul perimetrului plajei private apartinand clubului – terasa Tan Tan (in cele ce urmeaza “Locatia”) situat in statiunea Mamaia (Constanta).

 

 

 

SECTIUNEA 3.    DURATA CONCURSULUI 

 

3.1 Concursul se va desfasura intre 21 iunie 2008 si 24 august 2008, la urmatoarele date calendarsitice din cadrul perioadei mentionate, respectiv:

- Sambata (21 iunie 2008) si Duminica (22 iunie 2008);

- Sambata (28 iunie 2008) si Duminica (29 iunie 2008);

- Vineri (4 iulie 2008), Sambata (5 iulie 2008) si Duminica (6 iulie 2008);

- Vineri (11 iulie 2008), Sambata (12 iulie 2008) si Duminica (13 iulie 2008);

- Vineri (18 iulie 2008), Sambata (19 iulie 2008) si Duminica (20 iulie 2008);

- Vineri (25 iulie 2008), Sambata (26 iulie 2008) si Duminica (27 iulie 2008);

- Vineri (1 august 2008), Sambata (2 august 2008) si Duminica (3 august 2008);

- Vineri (8 august 2008), Sambata (9 august 2008) si Duminica (10 august 2008);

- Vineri (15 august 2008), Sambata (16 august 2008) si Duminica (17 august 2008);

Si

- Vineri (22 august 2008), Sambata (23 august 2008) si Duminica (24 august 2008);

 

 

3.2 Campania se va desfasura la datele caloendaristice precizate mai sus si numai in intervalul orar 15:00 – 19:00).

 

 

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE, MECANISMUL 

                               SI  PREMIILE CONCURSULUI

 

4.1  La acest Concurs se pot inscrie si pot participa numai persoanele fizice care au implinit varsta de 18 ani si care, la datele calendaristice enumerate la Art.3.1 de mai sus) sunt prezenti in Locatie ori in perimetrele limitrofe acesteia. 

 

4.2  Concursul este deschis participarii tuturor persoanelor fizice care indeplinesc conditiile precizate la Art.4.1 de mai sus, cu exceptia urmatoarelor categorii de persoane:

                -    angajatii ori colaboratorii S.C. SOLLERS PPD S.R.L., precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie);

                -    angajatii si colaboratorii agentiei de publicitate S.C. OgilvyAction Romania S.R.L., implicata in realizarea unor activitati legate de organizarea si desfasurarea Concursului, precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).

                -    angajatii si colaboratorii Locatiei (club-terasa Tan Tan) implicati in organizarea si desfasurarea Campaniei, precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).

 

 

4.3 Informatii cu privire la modul de desfasurare a Concursului pot fi solicitate personalului angajat al Locatiei, precum si reprezentantilor Organizatorului prezenti in Locatie la datele calendaristice (conform Art.3.1 de mai sus) la care Concursul se va desfasura.

 

4.4  Orice persoana cu drept de participare (potrivit conditiilor de mai sus) si care doreste sa participe la Concurs poate completa talonul cu datele personale, talon ce va fi pus la dispozitia perticipantilor de catre reprezentantii Organizatorului prezenti in Locatie. Completand acest talon, participantii isi vor exprima acordul cu privire la colectarea si prelucrarea de catre Organizator a datelor personale pe care participantii le vor furniza.

Inscrierea in vederea participarii la Concurs presupune conoasterea prevederilor prezentului Regulament, participantii declarand pe proprie raspundere ca au varsta de peste 18 ani.

       

4.5 Participantii isi vor testa abilitatile dand curs unui joc distractiv. Personalul anume desemnat de catre Organizator vor invita potentialii participanti aflati in Locatie ori pe plaja privata a clubului – terasa Tan Tan sa partivcipe la Concurs.  Dand curs invitatiei, participantii vor avea posibilitatea sa deguste o bautura alcoolica racoritoare in combinatia „Baileys Log Ice”. In continuare, participantii vor primi din partea personalului de la barul Locatiei trei cuburi de gheata. In Locatie vor fi disponibile trei frapiere (recipiente destinate patrarii cuburilor de gheata) amplasate pe cate un soclu, aflate la distante diferite fata de linia de la care se arunca. Linia va fi vizibila si va fi indicata de personalul desemnat de Organizator. Participantul isi va alege una din cele trei frapiere in care, cu respectarea distantei de la linia de aruncare aferente frapierei respective, va incerca sa introduca cele trei cuburi de gheata prin aruncare. Daca participantul va reusi sa introduca in frapiera pentru care a optat cel putin unul dintre cele trei cuburi de gheata va primi cu titlu de premiu un voucher valoric a carei oferta va fi corespunzatoare distantei dintre linia de aruncare si frapiera pe care a ales-o si in care a reusit sa introduca prin aruncare cel putin un cub de gheata. Astfel, in functie de distanta la care se afla frapiera pentru care a optat si in care a reusit sa introduca cel putin un cub de gheata, participantul va beneficia, cu titlu de premiu, de una dintre urmatoarele oferte (vouchere valorice):

a) pentru frapiera aflata cel mai departe de linia de aruncare:  un voucher cu oferta: „cumperi de la barul Tan Tan un Baileys Long Ice si primesti gratuit inca trei”;

b) pentru frapiera aflata la distanta intermediara fata de linia de aruncare: un voucher cu oferta: „cumperi de la barul Tan Tan un Baileys Long Ice si primesti gratuit inca doua”;

c) pentru frapiera afata cel mai aproape de linia de aruncare: un voucher cu oferta: „cumperi de la barul Tan Tan un Baileys Long Ice si primesti gratuit inca una”;

 

4.6 Voucherele primite cu titlu de premiu, potrivit mecanismului descris la Art.4.4. de mai sus, pot fi valorificate numai la barul Locatiei in cadrul careia se desfasoara Campania si numai in perioada 21 Iunie – 24 August 2008 .  Premiile vor fi acordate castigatorilor in limita cantitatilor precizate la Art.4.9 de mai jos.

 

4.7 O persoana cu drept de participare poate participa la Concurs o singura data in aceeasi zi. Va fi interzis participarea la concurs a persoanelor care au varsta sub 18 ani. 

Organizatorul isi rezerva urmatoarele drepturi:

- dreptul de a verifica cartea de identitate a participantilor;

- dreptul de a nu acorda premiul acelor castigatori care nu respecta oricare din prevederile

prezentului Regulament si/sau instructiunile personalului de la bar ori instructiunile reprezentantilor Organizatorului.

 

 

4.8 Nici unul dintre premii (voucherele cu oferta corespunzatoare) nu poate fi inlocuit cu o contravaloarea in bani sau cu un alt bun ori serviciu.  

 

4.9 Pe intreaga perioada a Campaniei pot fi acordate in total, cu titlu de premii, urmatoarele:

- cel mult 2.000 (douamii) de vouchere corespunzatoare ofertei valorice de la Art.4.5 – punctul a) – de mai sus;

- cel mult 3.000 (treimii) de vouchere corespunzatoare ofertei valorice de la Art.4.5 – punctul b) – de mai sus;

- cel mult 5.000 (cincimii) de vouchere corespunzatoare ofertei valorice de la Art.4.5 – punctul c) – de mai sus;

 

4.10 Valoarea comerciala a premiilor ce pot fi acrodate in cadrul Promotiei este de 170.000 RON TVA inclus.

 

 

SECTIUNEA 5. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

5.1 Prin inscrierea si participarea la Campanie, participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate, sa intre in baza de date a  S.C. SOLLERS PPD S.R.L., si sa fie utilizate de catre acesta (personal ori prin imputernicit) in scop de publicitate si marketing, precum si in scopul trimiterii catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre.

 

5.2   Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

 

5.3  Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter paronal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la: 

   

               -  dreptul de acces la date potrivit caruia price persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.

   

               - dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. 

 

               -  dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia price persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

 

5.4 La cererea expresa a oricaruia dintre participanti, Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la Art.9.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Concurs vor trimite Organizatorului pe adresa Sos. Kiseleff nr. 11 – 13, Corp A, Sector 1, Bucuresti, o cerere intocmita în forma scrisa, datata si semnata.

 

 

5.5  Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Concursului, cat si ulterior incheierii acestuia pe o durata nelimitata de timp, si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice act legat de colectarea si prelucrarile de date cu caracter personal realizata in legatura cu inscrierea la Concurs.

 

 

 

SECTIUNEA 6. SUSPENDAREA / INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI

 

6.1  Campania poate inceta ori poate fi suspendata inainte de implinirea perioadei precizate la Art.3.1 de mai sus numai cu respectarea de catre Organizator a celor precizate la Art.1.4 din prezentul Regulament, precum si in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

 

 

 

SECTIUNEA 7. LITIGII

 

7.1  Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

7.2  Legea aplicabila oricarei activitati intreprinse in legatura cu organizarea Campaniei si desfasurarea Concursului  este legea romana.

 

 

 

SECTIUNEA 8. REGULAMENTUL OFICIAL

 

8.1  Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui participant cu drept de participare potrivit SECTUNII  4 de mai sus, la website www.inforpromotii.ro ,  precum si in format tiparit la sediul Organizatorului. 

 

8.2  Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Savureaza senzatia Baileys Long Ice"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Savureaza senzatia Baileys Long Ice

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media