CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Savana - "Invata cum e cu Teflonu'!"

Concurs cu premii Savana cu Teflon

Marele premiu: 150.000 RON. Premii zilnice: 180 x 500 RON (cate 3 premii pe zi).

Cumpara cel putin un produs din gama (vopsea lavabila, vopsea alchidica, lac), razuieste eticheta promotionala si trimite codul unic de 7 cifre prin SMS la 1828. Pastreaza ambalajul cu eticheta promotionala pentru validare.

Perioada promoţiei: 02 aprilie - 31 mai 2008

Promotie expirata
3 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

Regulamentul oficial al campaniei promotionale

“Invata cum e cu Teflonu’”

 

 

Sectiunea 1. Desfasurarea campaniei.

 

1.1. Organizatorul campaniei promotionale „Invata cum e cu Teflonu’” este SC Fabryo Corporation SRL (numita in prezentul regulament “Organizatorul”), cu sediul central si punct de lucru in Sos Oltenitei nr. 202 B, Popesti-Leordeni, jud. Ilfov, inregistrata la Oficiul

Registrului Comertului Ilfov de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr. J23/83/2006, CUI RO6046627.

 

1.2. Campania promotionala “Invata cum e cu Teflonu’” se va desfasura prin intermediul S.C Mailers S.R.L, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal cu notificarea 41, cu sediul in Sos. Fundeni nr. 117-121, Sector 2, Bucuresti inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9763/1998, CUI R11037889 (numita in continuare “Agentia”).

 

1.3. Campania promotionala “Invata cum e cu Teflonu’” (numita in prezentul regulament “Campania”), se va desfasura in perioada 2.04.2008 – 31.05.2008, urmand a fi organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta publicul intr-un cotidian national de tiraj important.

 

1.4. La aceasta Campanie participa toate produsele din gama Savana cu Teflon (marca inregistrata Fabryo), dupa cum urmeaza:

Savana superlavabila superalba pentru interior cu Teflon 0.75 L, 2.5L, 8.5L, 15L, 25L

Savana email alchidic superlucios pentru exterior si interior cu Teflon 0.375L, 0.75L, 4L, 10L

Savana lac pentru lemn cu Teflon 0.75L, 2.5L, 25L

Savana lac ecologic pentru parchet cu Teflon 0.75L, 2.5L

denumite in cele ce urmeaza “produse participante”.

 

 

Sectiunea 2. Conditii de participare la Campanie

 

2.1. Poate participa la Campanie orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani, care achizitioneaza produse participante in conditiile prezentului Regulament, cu exceptia angajatilor Organizatorului si ai celorlalte societati implicate in organizarea si

desfasurarea Campaniei, precum si membrii familiilor acestora (soti/sotii si rudele de gradul intai ale acestora).

 

2.2. Participarea la aceasta Campanie implica acceptarea prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament precum si posibilitatea folosirii in scop publicitar a numelui, adresei, fotografiilor si materialelor filmate cu castigatorii fara nici un fel de plata aferenta.

 

2.3. Dreptul de participare si dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate expeditorului SMS-ului la numarul 1828 care indeplineste conditiile impuse de Regulament.

 

2.4. Participantii trebuie sa pastreze ambalajele produselor participante cu eticheta promotionala cu codul unic, in original, pentru validarea finala conform punctului 4.3.

 

2.5. Participantilor la promotie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea SMS-ului, si in cazul castigatorilor care opteaza pentru primirea premiilor prin virament bancar, a cheltuielilor de deschidere a unui cont bancar necesar atribuirii premiului, in cazul in care castigatorul validat de Organizator nu are deja un astfel de cont, pe care este dispus sa-l comunice Organizatorului pentru atribuirea premiului).

 

 

Sectiunea 3. Mecanismul Campaniei

 

3.1. Inscrierea in promotie

3.1.1. Pentru a participa la Campanie, consumatorii trebuie sa achizitioneze cel putin un produs din produsele participante si sa trimita la numarul de telefon 1828 (numar scurt cu tarif normal valabil in retelele Vodafone, Orange, Zapp si Cosmote), in perioada 2 aprilie 2008 – 31 mai 2008, inclusiv („data limita” de primire a SMS-urilor la nr. de telefon 1828), un mesaj text scris (“SMS”) compus doar din codul unic descoperit pe eticheta promotionala de pe ambalajul produsului participant achizitionat.

3.1.2 Fiecare SMS de participare la Campanie este considerat valid daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a. este format din codul unic de 7 cifre, cod pe care participantul il va gasi pe eticheta promotionala de pe ambalajul produselor participante la Campanie.

b. codul promotional a fost trimis o singura data. (daca a fost trimis de mai multe ori, se valideaza prima inscriere)

c. este trimis in perioada 2 aprilie 2008 – 31 mai 2008, inclusiv.

3.1.3. Fiecare cod promotional unic descoperit pe produsul participant cumparat, confera participantului dreptul de a participa la Campanie, o singura data. Mai multe produse participante cumparate, inseamna mai multe coduri unice diferite, si-i confera participantului dreptul de a participa la Campanie de mai multe ori.

3.1.4. Pentru fiecare SMS trimis, participantul va suporta costul acestuia (tarif normal stabilit de retelele de telefonie mobila din care este trimis SMS-ul).

3.1.5. Fiecare SMS este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul de telefon 1828, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin SMS, urmatoarele mesaje-raspuns:

a. daca mesajul SMS a fost trimis in forma corecta mentionata la punctele 3.1.1., 3.1.2 si 3.1.3., atunci mesajul receptionat va fi:„Sunteti inscris in Campania Invata cum e cu Teflonu’. Pastrati ambalajul cu eticheta in original. Detalii la 021/209.54.28.”

b. daca mesajul SMS nu contine un cod unic corect si/sau transmis complet, din lista de coduri a Campaniei, atunci mesajul va fi: „Cod incorect. Va rugam trimiteti codul unic de 7 cifre de pe ambalajul produselor Savana cu Teflon. Detalii la 021/209.54.28.”

c. daca mesajul SMS contine un cod unic corect inregistrat deja in baza de date a Campaniei, transmis de pe acelasi numar de telefon sau de pe un alt numar de telefon, atunci mesajul va fi: „Acest cod a mai fost inscris in promotie. Va rugam sa trimiteti un cod unic de pe un alt ambalaj Savana cu Teflon. Detalii la 021/209.54.28.”

3.1.6. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:

a. pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de telefon 1828, precum si pentru mesajele trimise dupa expirarea perioadei Campaniei sau la un alt numar de telefon;

b. pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art.3.1.5. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;

c. daca unul sau mai multi participanti revendica acelasi cod unic de 7 cifre. In acest caz, Organizatorul va considera valid mesajul ce contine codul unic si care face dovada etichetei promotionale castigatoare.

d. daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Campanie;

e. daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns pentru fiecare mesaj primit;

f. pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern din cauza aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens.

3.1.7. Dupa data limita de trimitere a mesajelor (31 mai 2008), Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/ primirea mesajelor SMS la numarul de telefon al Campaniei.

 

3.2. Tragerile la sorti

3.2.1. Tragerile la sorti pentru premiile zilnice se vor efectua in fiecare zi de marti in perioada 8 aprilie 2008 – 3 iunie 2008 si vor fi asistate de calculator si notar.

3.2.1.1. Tragerile la sorti pentru premiile zilnice se vor desfasura astfel:

3.2.1.1.1 in cadrul fiecarei extrageri se vor selecta 21 inscrieri in Campanie, cate trei inscrieri aferente fiecarei zile din saptamana anterioara extragerii, de luni pana duminica inclusiv, cu exceptia primei extrageri cand se vor extrage 15 inscrieri (cate 3 inscrieri aferente fiecarei zile din perioada 2.04.2008 – 06.04.2008 inclusiv) respectiv ultimei extrageri cand se vor selecta 18 inscrieri in Campanie (cate 3 inscrieri aferente fiecarei zile din perioada 26.05.2008 – 31.05.2008 inclusiv). Premiile aferente unei zile a saptamanii se vor extrage doar din inscrierile inregistrate in ziua respectiva (de exemplu: cele trei premiil aferent zilei de miercuri se va extrage doar in inscrierile inregistrate in ziua de miercuri anterioara datei tragerii la sorti, in intervalul orar 00:00 si 23:59). In cadrul fiecarei extrageri se vor extrage si 21 de inscrieri-rezervari, cate trei inscrieri-rezerva pentru fiecare zi din saptamana anterioara extragerii. Inscrierile-rezerva vor fi activate in ordinea in care au fost extrase doar daca inscrierile extrase pentru ziua respectiva nu au fot validate conform prevederilor din prezentul regulamentului.

3.2.1.1.2. se considera inscriere aferenta unei zile, orice inscriere efectuata in baza unui SMS valid conform punctelor 3.1.1., 3.1.2. si 3.1.3., in intervalul orar 00:00 si 23:59;

3.2.1.1.3. Inregistrarile declarate castigatoare in cadrul tragerilor la sorti pentru premiile zilnice vor participa si la ultima tragere la sorti pentru marele premiul.

3.2.1.1.4. In cazul in care, in ziua pentru care se efectueaza extragerea, nu exista in baza de date, inscrieri valide, premiile zilnice ce nu pot fi acordate vor fi reportate pentru extragerea aferenta zilei urmatoare.

3.2.2 Tragerea la sorti pentru marele premiu se va efectua in data de 3.06.2008 si va fi asistata de calculator si notar.

3.2.2.1. La tragerea la sorti pentru marele premiu participa toate inscrierile efectuate in perioada 2.04.2008 – 31.05.2008, inclusiv, inscrieri care respecta cerintele Organizatorului mentionate la punctele 3.1.1., 3.1.2 si 3.1.3. In cadrul tragerii la sorti din 3.06.2008 se vor extrage si 3 inscrieri-rezerva pentru marele premiu.

3.2.3. La tragerile la sorti participa numai inscrierile efectuate conform conditiilor prezentului regulament, respectiv cele efectuate cu respectarea punctelor 3.1.1., 3.1.2. si 3.1.3.

3.2.4. Lista castigatorilor si premiile castigate va fi publicata la sfarsitul Campaniei, pe site-ul www.fabryo.com.

 

 

Sectiunea 4. Premiile Campaniei

 

4.1. Premiile Campaniei

4.1.1 In cadrul prezentei Campanii se vor acorda prin tragere la sorti conform art 3.2. un numar maxim de 181 premii, dupa cum urmeaza:

- 180 de premii zilnice constand in 500 de Ron fiecare (cate 3 premii zilnice constant in 500 Ron / zi participanta)

- 1 premiu mare constand in 150.000 Ron.

 

4.1.2. Valoarea neta totala a premiilor este 240.000 Ron.

 

4.1.3. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii; in cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu, asa cum este acesta descris in prezentul Regulament, se va trece la validarea inscrierilor-rezerva extrase pentru ziua respectica.

 

4.2. Contactarea potentialilor castigatori.

4.2.1. Numarul de telefon de pe care s-a trimis codul valid declarat castigator, va fi apelat in ziua extragerii. Participantului inscris in Campanie i se va aduce la cunostinta identitatea apelantului si scopul in care este efectuat apelul (respectiv validarea participarii sale in vederea atribuirii premiului).

 

4.2.2 Pentru premiile zilnice:

4.2.2.1. In momentul in care este contactat, potentialului castigator i se vor comunica codul unic cu care acesta s-a inscris, personal, in Campanie.

4.2.2.2. Potentialul castigator are obligatia de a-si nota codul ce ii va fi comunicat telefonic, in vederea transmiterii la adresa Sos. Fundeni 117-121, sector 2, Bucuresti, a ambalajului produsului cumparat ce are atasat stickerul cu codul declarat castigator, in original, precum si o declaratie prin care castigatorul comunica modalitatea prin care doreste sa intre in posesia premiului. Modalitatile disponibile sunt: virarea premiului intrun cont IBAN pentru care castigatorul este titular sau trimiterea banilor prin mandat postal la adresa din buletin a castigatorului. In cazul in care castigatorul doreste sa primeasca premiului prin virament bancar trebuie sa ataseze la declaratie o copie dupa deschiderea de cont sau dupa un

extras bancar in care sa fie evidentiat contul IBAN, banca si sucursala la care este deschis contul.

4.2.2.3. Potentialul castigator are obligatia de a trimite ambalajul mentionat la punctul 4.2.2.2 la adresa mentionata la punctul 4.2.2.2. in termen de 10 zile calendaristice de la contactarea sa telefonica impreuna cu o copie dupa actul de identitate si cu o declaratia prin care potentialul castigator isi exprima acordul expres si neechivoc pentru introducerea datelor persoanele ce urmeaza a fi comunicate, in baza de date a Organizatorului, in vederea atribuirii premiilor. In mod distinct, in declaratie, potentialului castigator i se va cere si acordul expres si neechivoc pentru introducerea datelor persoanele ce urmeaza a fi comunicate, in baza de date a Organizatorului, pentru realizarea de activitati ulterioare de marketing direct (potentialul castigator are posibilitatea sa isi exprime acordul sau dezacordul pentru introducerea datelor persoanele in baza de date a Organizatorulu pentru realizarea de activitati ulterioare de marketing direct). Declaratia va fi pusa la dispozitia potentialului castigator prin fax sau e-mail. In aceasta declaratie potentialii castigatori vor comunica urmatoarele date personale: nume, prenume, adresa completa si data nasterii. Necomunicarea acestor date, indicarea unor date eronate sau incomplete, necesare pentru atribuirea premiului precum si neindeplinirea oricarei alte conditii prevazute de prezentul Regulament duce la pierderea dreptului de atribuire a premiului.

 

4.2.3 Pentru marele premiu:

4.2.3.1. In momentul in care este contactat, potentialului castigator i se va comunica codul unic cu care acesta s-a inscris, personal, in Campanie si care a fost extras in cadrul tragerii la sorti aferenta marelui premiu.

4.2.2.2. Potentialul castigator are obligatia de a-si nota codul ce ii va fi comunicat telefonic, in vederea transmiterii la adresa Sos. Fundeni 117-121, sector 2, Bucuresti, a ambalajului produsului cumparat ce are atasat stickerul cu codul declarat castigator, in original, precum si o declaratie prin care castigatorul comunica contul IBAN, banca si sucursala la care este deschis contul in care doreste sa fie virata contravaloarea premiului castigat. Titulatul contului IBAN trebuie sa fie castigatorul marelui premiu.

4.2.3.3. Potentialul castigator are obligatia de a trimite ambalajul mentionat la punctul 4.2.3.2 la adresa mentionata la punctul 4.2.3.2. in termen de 10 zile de la contactarea sa telefonica impreuna cu o copie dupa actul de identitate si cu o declaratie prin care potentialul castigator isi exprima acordul expres si neechivoc pentru introducerea datelor persoanele ce urmeaza a fi comunicate, in baza de date a Organizatorului, in vederea atribuirii premiilor. In mod distinct, in declaratie, potentialului castigator i se va cere si acordul expres si neechivoc pentru introducerea datelor persoanele ce urmeaza a fi comunicate, in baza de date a Organizatorulu pentru realizarea de activitati ulterioare de marketing direct.

Declaratia va fi pusa la dispozitia potentialului castigator prin fax sau e-mail. In aceasta declaratie potentialul castigator va comunica urmatoarele date personale: nume, prenume, adresa completa si varsta. Necomunicarea acestor date, indicarea unor date eronate sau incomplete, necesare pentru atribuirea premiului, precum si neindeplinirea oricarei alte conditii prevazute de prezentul Regulament duce la pierderea dreptului de atribuire a premiului.

 

4.2.4. In cazul in care potentialii castigatori nu raspund la telefon, in ziua extragerii, acestia vor fi apelati de 3 ori in ziua respectiva, precum si de 3 ori in ziua urmatoare, intre orele 10.00-18.00, depunandu-se toate eforturile pentru a intra in legatura cu acestia. Daca in urma acestor incercari, potentialul castigator nu poate fi contactat, Organizatorul va activa urmatoarea inscriere-rezerva extrasa. In cazul in care pentru o zi promotionala inscrierile si inscrierile-rezerva extrase nu pot fi validate atunci Organizatorul isi asuma dreptul de a nu acorda premiul respectiv.

4.2.5. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator de continutul coletului trimis de catre potentialii castigatori. Continutul coletului este cel constatat la receptia acestuia (respectiv ambalajul ce are atasat codul declarat castigator, declaratia castigatorului referitoare la modalitatea de primire a premiului si a acordul expres si neechivoc pentru introducerea datelor persoanele ce urmeaza a fi comunicate, in baza de date a Organizatorului si dupa caz a extrasului/deschiderii de cont IBAN).

4.2.6 Organizatorul nu isi asuma reponsabilitatea:

a. pentru pierderile coletelor determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului si/sau al Agentiei;

b. pentru intarzierea coletelor cu mai mult de 10 de zile de la data la care acestea trebuiau sa fie receptionate la adresa Agentiei.

4.2.7. Netrimiterea de catre potentialul castigator a ambalajului produsului participant cumparat, insotit de eticheta promotionala cu codul de promotie in original, in termenul mentionat la punctele 4..2.2.3 si 4.2.3.3. si cu respectarea punctului 4.2.5, duce la invalidare si la pierderea dreptului de atribuire a premiului.

 

4.3. Validarea castigatorilor si acordarea premiilor

4.3.1. Pentru premiile zilnice

4.3.1.1. Coletul trimis de catre potentialul castigator cu ambalajul produsului participant ce are atasat eticheta promotionala cu codul declarat castigator in original va fi verificat de Organizator.

4.3.1.2. Se considera ca valid coletul trimis de potentialul castigator si expeditorul sau (acelasi cu expeditorul SMS-ului extras in cadrul tragerii la sorti respective) este castigator al premiului, daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a. contine ambalajul produsului participant ce are atasat eticheta promotionala cu codul declarat castigator, in original, conform cu codul care a fost declarat potential castigator in cadrul tragerii la sorti,

b. contine o copie dupa actul de identitate;

c. contine declaratia prin care potentialul castigator isi exprima acordul expres si neechivoc pentru introducerea datelor persoanele ce urmeaza a fi comunicate, in baza de date a Organizatorului, in vederea atribuirii premiilor si prin care isi exprima modalitate de primire a premiului castigat

4.3.1.3 Orice neconcordanta intre codul declarat potentialul castigator in cadrul tragerii la sorti si ambalajul participant care are atasat eticheta promotionala ce contine codul in original trimis in colet, duce la invalidare si pierderea dreptului de atribuire al premiului.

4.3.1.4. Premiile zilnice, acordate castigatorilor validati vor fi trimise in atentia aceastora prin: 1/ OP, in cazul in care castigatorul are un cont bancar pe numele sau, sau 2 / in cazul in care castigatorul nu are un cont bancar pe numele sau sau nu doreste sa isi faca unul, suportand

costurile de deschidere ale acestuia, prin mandat postal in termen de 30 de zile de la data validarii acestora.

4.3.1.5. Organizatorul va suporta o singura data cheltuielile de transmitere a premiului, in conditiile in care din vina sa sau a Agentiei nu s-a strecurat o greseala in expedierea premiului.

4.3.1.6. In cazul in care expedierea premiului s-a facut la adresa sau in contul indicat de posesorul de drept al premiului, pe numele acestuia si din cauze care tin de destinatar, premiul nu a fost receptionat, posesorul de drept al premiului este in drept sa-si primeasca premiul, cu conditia retinerii de catre Organizator, din valoarea premiului, a taxelor de transmitere.

 

4.3.2. Pentru marele premiu

4.3.2.1. Coletul trimis de catre potentialul castigator cu ambalajul produsului participant ce are atasat eticheta promotionala cu codul declarat castigator in original va fi verificat de Organizator.

4.3.2.2. Se considera valid coletul trimis de potentialul castigator si expeditorul sau (acelasi cu expeditorul SMS-ului extras in cadrul tragerii la sorti respective) este castigator al premiului, daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a. contine ambalajul produsului participant cumparat, in original, ce are atasata eticheta promotionala cu codul declarat castigator, in original, conform cu codul care a fost declarat potential castigator in cadrul tragerii la sorti,

b. contine o copie dupa actul de identitate;

c. contine declaratia prin care potentialul castigator isi exprima acordul expres si neechivoc pentru introducerea datelor persoanele ce urmeaza a fi comunicate, in baza de date a Organizatorului, in vederea atribuirii premiilor si prin care isi exprima modalitate de primire a premiului castigat

4.3.2.3 Orice neconcordanta intre codul declarat potentialul castigator in cadrul tragerii la sorti si ambalajul participant care are atasat eticheta promotionala ce contine codul in original trimis in colet, duce la invalidare si pierderea dreptului de atribuire al premiului.

4.3.2.4. Premiul mare, acordat castigatorului validat va fi trimis in atentia aceastuia prin transfer bancar in contul indicat de posesorul de drept al premiului (acelasi cu expeditorul SMS-ul cu codul extras castigator), pe numele sau, in termen de 30 de zile de la data validarii acestuia.

4.3.2.5. Organizatorul va suporta o singura data cheltuielile de transmitere a premiului (respectiv taxele bancare), in conditiile in care din vina sa sau a Agentiei nu s-a strecurat o greseala in expedierea premiului.

4.3.2.6. In cazul in care expedierea premiului s-a facut in contul indicat de posesorul de drept al premiului si pe numele sau, dar din cauze care tin de destinatar, premiul nu a fost receptionat, posesorul de drept al premiului poate sa-si primeasca premiul, cu conditia achitarii taxelor bancare de transmitere a premiului.

4.3.3. Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.

 

 

Sectiunea 5. Taxe si impozite:

 

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

 

 

Sectiunea 7. Litigii:

 

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

 

 

Sectiunea 8. Incetarea campaniei

 

Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa de a continua prezenta Campanie.

Nota: Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului regulament si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata existentei cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

 

 

Sectiunea 9. Prelucrarea datelor personale:

 

In conformitate cu legislatia aplicabila, Organizatorul are obligatia sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate in cadrul acestei Campanii.

Prin inscrierea la aceasta promotie, participantii declara expres ca sunt de acord cu regulamentul Campaniei si si exprima acordul ca datele lor personale sa fie prelucrate si sa intre in baza de date a Organizatorului. Datele furnizate nu vor fi difuzate catre terti.

Prin prezentul, Organizatorul si Agentia se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul si Agentia se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/ castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

De asemenea, la cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Sos. Oltenitei nr. 202 B, Popesti-Leordeni, jud. Ilfov, Romania, Organizatorul se obliga:

- sa confirme, in mod gratuit solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, pentru o solicitare pe an;

- sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor

date;

- sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului;

- sa respecte normele legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date Participantii la Campanie in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justitiei (art.18).

Scopurile constituirii bazei de date sunt: verificarea identitatii, scopuri statistice, promotionale, de informare prin diverse mijloace de comunicare (posta sau alte mijloace de comunicare) cu privire la promotia “ Invata cum e cu Teflonu’” sau cu privire la alte actiuni ce se vor

desfasura in viitor.

Compania SC Fabryo Corporation SRL este inregistrata ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal cu nr. 5161.

 

 

Sectiunea 16. Regulamentul Oficial al promotiei:

 

Regulamentul Oficial al acestei campanii este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe toata durata promotiei, pe site-ul www.fabryo.com precum si in magazinele participante.

 

 

Sectiunea 17. Info-line

 

Pentru detalii referitoare la Campanie puteti suna la 021-209.54.28, numar Romtelecom cu tarif normal, program de luni pana vineri, intre orele 9.00 – 18.00.

Nu avem elemente multimedia.
I (Constanta) in 09 aprilie 2008, 12:26
Salut! Foarte interesant faptul ca aceasta campanie a aparut pe site exact a doua zi dupa ce extragerile corespunzatoare primei saptamani au fost deja efectuate...
Moderator 1 (Infopromotii) in 09 aprilie 2008, 13:51
Salut, I!
Aceasta campanie a aparut astazi pe site-ul nostru, dar pe site-ul organizatorilor (www.fabryo.com) a fost publicata de la inceput. Mult succes tuturor!
Cata (Bucuresti) in 21 aprilie 2008, 21:54
E super tare spotu'...
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Savana - "Invata cum e cu Teflonu'!""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Savana - "Invata cum e cu Teflonu'!"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media