CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Samsung - "Imagineaza-ti placerea de a gati"

Promotie cu premii Samsung cuptoare microunde

Premii garantate: bonuri cadou in valoare de 30, 40 sau 50 RON, in functie de cuptorul cu microunde achizitionat.

Cumpara orice Samsung si trimite acest completat, impreuna cu o copie a facturii fiscale, o copie a certificatului de garantie si o copie a actului tau de identitate pe adresa: Genco Trade SRL, Str. Biharia nr. 67-77, sector 1, Bucuresti, cu mentiunea “pentru concurs”.

Perioada promoţiei: 01 noiembrie - 31 decembrie 2007

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter


Regulamentul oficial al promotiei

IMAGINEAZA-TI PLACEREA DE A GATI”

1 noiembrie - 31 decembrie 2007


1. Organizatorul campaniei:

Organizatorul campaniei promotionale “IMAGINEAZA-TI PLACEREA DE A GATI” este compania Genco Trade SRL, cu sediul in Bucuresti, Str Biharia nr. 67-77, cu sprijinul agentiei GREATER AD SRL. Campania promotionala se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada promotiei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta publicul pe .


2. Durata promotiei si aria de desfasurare:

Campania promotionala “IMAGINEAZA-TI PLACEREA DE A GATI” se va desfasura in perioada 1 noiembrie - 31 decembrie 2007, urmand a fi organizata si desfasurata pe teritoriul Romaniei.


3. Drept de participare:

La campania promotionala “IMAGINEAZA-TI PLACEREA DE A GATI” are dreptul sa participe orice persoana fizica cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania. Nu au dreptul sa participe angajatii companiei SC Genco Trade SRL, ai distribuitorilor companiei, ai agentiei de publicitate GREATER AD SRL, precum si rudele de gradul intai si afinii (sot/sotie) acestora. Prin participarea la promotie se considera acceptarea automata a intrarii in baza de date de consumatori a companiei Genco Trade.


Un participant se poate inscrie la promotie cu o factura doar o singura data. In cazul in care acesta a achizitionat mai multe cuptoare cu microunde marca Samsung in perioada campaniei pe facturi distincte, se poate inscrie la promotie cu toate facturile (de exemplu: daca s-au achizitionat 2 cuptoare cu microunde cu 2 facturi distincte, clientul poate trimite 2 taloane cu seriile si numerele facturilor).


4. Produse participante:

Produsele participante la aceasta promotie sunt toate cuptoarele cu microunde marca Samsung.


5. Premii:

In cadrul campaniei promotionale se vor acorda urmatoarele tipuri de premii:

-Bonuri cadou in valoare de 30 ron pentru cuptoare cu micounde cu pret intre 200 si 300 ron

-Bonuri cadou in valoare de 40 ron pentru cuptoare cu micounde cu pret intre 301 si 400 ron

-Bonuri cadou in valoare de 50 ron pentru cuptoare cu micounde cu pret peste 401 ron


6. Mecanismul campaniei promotionale:

Participantii la promotia “IMAGINEAZA-TI PLACEREA DE A GATI” vor trebui sa cumpere un cuptor cu microunde marca Samsung, in perioada promotiei, sa trimita talonul de participare completat (disponibil in reviste si pe ) impreuna cu copia facturii si a actului de identitate, pe adresa Genco Trade SRL, str. Biharia, nr. 67-77, sector 1, Bucuresti, cu mentiunea „pentru concurs”.

Fiecare participant se poate inregistra cu o factura o singura data.


7. Conditii de validare:

I. Pentru a participa la aceasta promotie consumatorii trebuie sa cumpere orice cuptor cu microunde Samsung in perioada promotie, sa completeze talonul ce se gaseste in reviste si pe site-ul si sa-l trimita impreuna cu copia actului de identitate, a facturii fiscale si a certificatului de garantie care dovedesc achizitionarea unui cuptor cu microunde Samsung in perioada promotiei la adresa Str. Biharia, nr. 67-77, sector 1, Bucuresti, pana la data de 31.01.2008


8. Premiile campaniei promotionale:

-Bonuri cadou in valoare de 30 ron pentru cuptoare cu micounde cu pret intre 200 si 300 ron

-Bonuri cadou in valoare de 40 ron pentru cuptoare cu micounde cu pret intre 301 si 400 ron

-Bonuri cadou in valoare de 50 ron pentru cuptoare cu micounde cu pret peste 401 ron

Castigatorii premiilor nu au posibilitatea de a solicita schimbarea parametrilor premiilor.


9. Desemnarea si anuntarea castigatorilor:

Castigatorii promotiei “IMAGINEAZA-TI PLACEREA DE A GATI” vor fi desemnati castigatori dupa verificarea datelor descrise la cap.7.

O persoana poate castiga cu o factura un singur premiu in decursul promotiei. Premiile se vor expedia catre castigatori in cel tarziu 28.02.2008.

Organizatorul se obliga sa faca public numele castigatorilor si castigurile acordate pe .


10. Acordarea premiilor

Acordarea premiilor se va face pana cel tarziu in data de 28 februarie 2008. Premiile se vor trimite pe adresa mentionata in actul de identitate.


11. Responsabilitate:

Organizatorul promotiei nu isi asuma responsabilitatea pentru:

- plicurile primite care contid date inainte de data de 1 noiembrie 2007 sau dupa data de 31 decembrie 2007, inclusiv. Acestea nu vor fi considerate valide.

- plicurile necorespunzatoare din punct de vedere al continutului (vezi Art.7)

- plicurile expediate la alta adresa decat cea a organizatirului

Dovada de expediere a plicurilor nu reprezinta si dovada primirii acestora.

Organizatorul are dreptul de a invalida plicurile care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validare de la art. 7.

Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data de 10 februarie 2008, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unui plic participant, decizia comisiei este definitiva.


13. Taxe si impozite

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori în conformitate cu legea 571/ 2003 privind, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a câstigatorului.


14. Regulamentul promotiei

Regulamentul promotiei “IMAGINEAZA-TI PLACEREA DE A GATI” este disponibil gratuit oricarui solicitant la numarul de telefon 021/201.11.80, numar cu tarif normal, precum si pe site-ul .

Prin înscrierea la aceasta promotie participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament si sunt de acord ca, în cazul în care vor câstiga, numele, adresa si imaginea lor sa fie facute publice si folosite în scopuri publicitare, legate de aceasta promotie, fara alte obligatii sau plati.


15. Incetarea promotiei

Prezenta promotie poate inceta inainte de data de 31 decembrie 2007 in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. Acest lucru va fi anuntat participantilor pe .


16. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.


17.Prelucrarea datelor personale

Trimiterea unui plic la aresa Organizatorului in scopul participarii la aceasta promotie prezuma cunoasterea regulamentului si acordul celui care-l expediaza pentru clauzele acestuia. Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001.


Prin expedierea datelor personale la aresa Organizatorului participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de catre organizatorul promotiei, în scopul unor potentiale informari ulterioare din partea Genco Trade SRL, operator de date inregistrat cu nr 2202.


Scopurile constituirii unei baze de date cu datele personale ale participantilor la promotie sunt: desemnarea castigatorilor promotiei “IMAGINEAZA-TI PLACEREA DE A GATI”, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatorii de produse Samsung, informarea acestora, prin diverse mijloace de comunicare (SMS sau alte mijloace de comunicare), cu privire la promotia “IMAGINEAZA-TI PLACEREA DE A GATI” sau alte actiuni desfasurate in viitor.

Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea sa din baza de date a companiei Genco Trade SRL.

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti.

La cererea participantilor, adresata in scris catre Genco Trade SRL, Organizatorul se obliga:

- sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;

- sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

- sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.


Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este Bucuresti, Str Biharia nr. 67-77.

La prima comunicare scrisa cu participantii la aceasta promotie, organizatorul le va aduce la cunostinta drepturile ce le revin conform legii 677/2001.

Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Samsung - "Imagineaza-ti placerea de a gati""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Samsung - "Imagineaza-ti placerea de a gati"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media