CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Samsung - "Imagineaza-ti mai mult decat sunet, mai mult decat imagine"

Promotie concurs cu premii Samsung

Premii zilnice: cate un televizor Samsung LCD (model LE19R86BD).

Cumpara orice sistem sau Samsung si trimite un SMS la 1864 cu mesajul „Samsung” impreuna cu seria si numarul facturii, pe modelul: Samsung.serie factura.numar factura.

Perioada promoţiei: 05 noiembrie - 30 noiembrie 2007

Promotie expirata
Un comentariu Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter


Regulamentul oficial al promotiei

IMAGINEAZA-TI MAI MULT DECAT SUNET,

MAI MULT DECAT IMAGINE”

5 - 30 noiembrie 20071. Organizatorul campaniei:

Organizatorul campaniei promotionale “IMAGINEAZA-TI MAI MULT DECAT SUNET, MAI MULT DECAT IMAGINE” este compania Genco Trade SRL, cu sediul in Bucuresti, Str Biharia nr. 67-77, cu sprijinul agentiei GREATER AD SRL. Campania promotionala se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada promotiei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta publicul pe .

2. Durata promotiei si aria de desfasurare:

Campania promotionala “IMAGINEAZA-TI MAI MULT DECAT SUNET, MAI MULT DECAT IMAGINE” se va desfasura in perioada 5 - 30 noiembrie 2007, urmand a fi organizata si desfasurata pe teritoriul Romaniei.


3. Drept de participare:

La campania promotionala “IMAGINEAZA-TI MAI MULT DECAT SUNET, MAI MULT DECAT IMAGINE” are dreptul sa participe orice persoana fizica cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania. Nu au dreptul sa participe angajatii companiei SC Genco Trade SRL, ai distribuitorilor companiei, ai agentiei de publicitate GREATER AD SRL si ai Hit Mail România SRL, precum si rudele de gradul intai si afinii (sot/sotie) acestora. Prin participarea la promotie se considera acceptarea automata a intrarii in baza de date de consumatori a companiei Genco Trade.


Un participant se poate inscrie la promotie cu o factura doar o singura data. In cazul in care acesta a achizitionat mai multe sisteme DVS (home cinema si DVD) in perioada campaniei pe facturi distincte, se poate inscrie la promotie cu toate facturile (de exemplu: daca s-au achizitionat 2 sisteme DVS (home cinema si DVD) cu 2 facturi distincte, clientul poate trimite 2 SMS-uri cu seriile si numerele facturilor).


4. Produse participante:

Produsele participante la aceasta promotie sunt toate sistemele DVS (home cinema si DVD) marca Samsung.


5. Premii:

In cadrul campaniei promotionale se vor acorda urmatoarele tipuri de premii:

- premii zilnice constand in televizoare LCD LE19R86BD


6. Mecanismul campaniei promotionale:

Participantii la promotia “IMAGINEAZA-TI MAI MULT DECAT SUNET, MAI MULT DECAT IMAGINE” vor trebui sa cumpere un sistem DVS Samsung (sistem home cinema sau DVD), in perioada promotiei, sa trimita cuvantul „Samsung” impreuna cu seria si numarul facturii, in modul Samsung.serie factura.numar factura, prin SMS la numarul 1864 (valabil in retelele Vodafone, Orange si Cosmote cu tarif normal) in perioada promotiei : 5 - 30 noiembrie 2007. Exemplu SMS: Samsung.XDJM.008217


Toate mesajele trimise la 1864 vor primi inapoi un mesaj de raspuns prin care participantii vor fi informati daca codul trimis este valid sau invalid.


a) Mesaje trimise corect si inregistrate ca validate:

Multumim pentru participarea la promotia IMAGINEAZA-TI MAI MULT DECAT SUNET, MAI MULT DECAT IMAGINE Mesajul tau a fost inregistrat la data de xx.xx ora xx.xx Succes


b) Mesaje care contin o serie si un numar de factura care au mai fost inregistrate:

Multumim pentru participarea la promotia Samsung. Acesta factura a mai fost inregistrata si se poate inscrie pentru tragerea la sorti o singura data.


c) Mesaje trimise in afara perioadei promotiei:

Promotia “IMAGINEAZA-TI MAI MULT DECAT SUNET, MAI MULT DECAT IMAGINE” se desfasoara in perioada 5 - 30 noiembrie 2007.


d) Mesaje trimise eronat:

Multumim pentru participarea la promotia Samsung. Pentru ca mesajul sa fie valid, trebuie sa contina Samsung.seria facturii.numarul facturii


Fiecare participant se poate inregistra cu o factura o singura data.

Participantii la promotie trebuie sa pastreze factura fiscala in original, din care sa reiasa ca au achizitionat un sistem DVS Samsung (home cinema si/sau DVD) in perioada promotiei, precum si certificatul de garantie Genco valabil pentru acest produs pentru a-si putea revendica premiul in cazul in care vor fi desemnati castigatori.


Castigatorii premiilor zilnice din cadrul promotiei “IMAGINEAZA-TI MAI MULT DECAT SUNET, MAI MULT DECAT IMAGINE” vor fi desemnati prin tragere la sorti electronica, care va avea loc in fiecare zi de luni pentru saptamana anterioara (de ex: pentru saptamana 5 – 11 noiembrie 2007, extragerea se va face in data de 12 noiembrie 2007), in prezenta unui notar public. In cadrul tragerii la sorti se vor desemna potentialii castigatori ai saptamanii anterioare si 5 rezerve pe saptamana. Tragerile la sorti se vor efectua doar din SMS-urile valide primite incepand cu data de 5 noiembrie 2007 pana la ziua anterioara fiecarei trageri la sorti, inclusiv. SMS-urile necastigatoare vor ramane in continuare in concurs pentru extragerile viitoare.


7. Conditii de validare:

I. Pentru ca un SMS sa fie considerat valid trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

a) SMS-ul sa contina seria si numarul facturii fiscale prin care se face dovada achizitionarii unui sistem DVS (home cinema si/sau DVD) Samsung in perioada promotiei.

b) SMS-ul sa fie trimis la numarul 1864 in perioada 5 - 30 noiembrie 2007, orele 23,59 inclusiv.

c) SMS-ul sa contina obligatoriu urmatoarele informatii: cuvantul „Samsung” urmat de seria si numarul facturii.

d) Sa nu fi fost inregistrat deja un SMS cu aceiasi serie si numar de factura.


II. Validarea ulterioara a câstigatorilor:

- Câstigatorii desemnati prin tragere la sorti vor fi validati telefonic (la numarul de telefon mobil de la care s-a primit SMS-ul trimis pentru inscrierea la promotie) si fizic (prin prezentarea unuia din actele de identitate prezentate mai jos), iar conditiile care trebuie îndeplinite sunt urmatoarele:

- Participantii sa aiba dreptul de participare stipulat la art. 3;

- Persoana respectiva sa poata fi contactata la numarul de telefon mobil de pe care a fost trimis SMS-ul în termen de maxim 3 zile lucratoare de la data desemnarii câstigatorilor.

- Persoana sa declare în urma contactarii numele, prenumele si adresa din buletinul de identitate/cartea de identitate valid(a).

- Persoana sa prezinte în momentul ridicarii premiului factura fiscala in original, din care sa reiasa ca a achizitionat un sistem DVS (home cinema si/sau DVD) Samsung in perioada promotiei care sa contina seria si numarul de factura cu care a fost desemnat câstigator, precum si certificatul de garantie Genco in original, valabil pentru sistemele DVS (home cinema si DVD).

- Pentru identificare, câstigatorii vor avea nevoie de un act de identitate valabil (buletin, carte de identitate sau pasaport). In cazul in care persoana castigatoare este minora, ridicarea premiului va fi facuta de catre unul din parintii persoanei castigatoare sau de catre ocrotitorul legal al acesteia.


8. Premiile campaniei promotionale:

Tragerile la sorti se vor face electronic, asistate de reprezentanti ai firmelor organizatoare si un notar public.

- In cadrul acestei campanii promotionale se vor oferi premii zilnice constand in televizoare LCD Samsung LE19R81BD, in valoare unitara de 1.499,9 lei cu TVA inclus.


Valoarea totala comerciala a premiilor este de 38.997,4 lei cu TVA inclus.

Castigatorii premiilor nu au posibilitatea de a solicita schimbarea parametrilor premiilor.


9. Desemnarea si anuntarea castigatorilor:

Castigatorii promotiei “IMAGINEAZA-TI MAI MULT DECAT SUNET, MAI MULT DECAT IMAGINE” vor fi desemnati prin tragere la sorti electronica, care va avea loc in fiecare zi de luni pentru saptamana anterioara, in cadrul unei comisii formate dintr-un notar public si reprezentantii companiilor implicate. In cadrul fiecarei trageri la sorti se vor desemna 7 castigatori si 5 rezerve, exceptie facand ultima extragere din 3 decembrie 2007, cand vor fi desemnati 5 castigatori si 3 rezerve. Tragerile la sorti se vor efectua doar din SMS-urile valide primite incepand cu data de 5 noiembrie 2007 pana la ziua anterioara fiecarei trageri la sorti, inclusiv.


Se vor extrage 26 de castigatori, echivalentul celor 26 de premii constand in cate un televizor LCD.


O persoana poate castiga cu o factura un singur premiu zilnic in decursul promotiei. Câstigatorii vor fi contactati telefonic in cel mult 3 zile lucratoare de la desemnarea lor si li se vor da detalii privind ridicarea premiilor. Anuntarea castigatorilor va fi urmata de validarea acestora conform conditiilor descrise la Art. 6, pct II.


Daca in intervalul de 3 zile lucratoare de la extragerea castigatorilor, acesta nu va putea fi contactat sau daca ulterior contactarii, in ziua in care isi va ridica premiul nu va putea prezenta factura castigatoare asa cum apare in SMS-ul trimis si actul de identitate in original, acesta va fi invalidat, iar premiul va fi acordat unei rezerve in ordinea tragerii.


Organizatorul se obliga sa faca public numele castigatorilor si castigurile acordate pe .


10. Acordarea premiilor

Acordarea premiilor se va face in termen de maxim 30 zile lucratoare de la data anuntarii castigatorilor pe . Premiile se vor ridica de la sediul Genco Trade din Bucuresti, str. Biharia, nr. 67-77, sector 1.


11. Erori, SMS-uri necorespunzatoare:

Facturile fiscale care au fost falsificate vor fi declarate nule si nu vor participa la promotie. Orice incercare de falsificare va fi pedepsita conform normelor în vigoare.

Pentru tragerile la sorti, orice SMS care nu contine numele Samsung, care contine serii sau numere de facturi falsificate sau care contine alte erori, va fi declarat nul si nu va participa la promotie. Sunt considerate valide toate SMS-urile care indeplinesc conditiile de validare de la art.6.


12. Responsabilitate:

Organizatorul promotiei nu isi asuma responsabilitatea pentru:

- SMS-urile primite inainte de data de 5 noiembrie 2007 sau dupa data de 30 noiembrie 2007, inclusiv. Acestea nu vor fi considerate valide si nu vor participa la tragerile la sorti.

- SMS-urile necorespunzatoare din punct de vedere al continutului (vezi Art.6)

- SMS-urile expediate la alt numar decat 1864 sau din afara retelelor Vodafone, Orange si Cosmote cu tarif normal.

Dovada de expediere a SMS-urilor nu reprezinta si dovada primirii acestora.

Organizatorul are dreptul de a invalida SMS-urile care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validare de la art. 6.

Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data de 10 decembrie 2007, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unui SMS participant, decizia comisiei este definitiva.


13. Taxe si impozite

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori în conformitate cu legea 571/ 2003 privind, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a câstigatorului.


14. Regulamentul promotiei

Regulamentul promotiei “IMAGINEAZA-TI MAI MULT DECAT SUNET, MAI MULT DECAT IMAGINE” este disponibil gratuit oricarui solicitant la numarul de telefon 021/201.11.80, numar cu tarif normal, precum si pe site-ul .

Prin înscrierea la aceasta promotie participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament si sunt de acord ca, în cazul în care vor câstiga, numele, adresa si imaginea lor sa fie facute publice si folosite în scopuri publicitare, legate de aceasta promotie, fara alte obligatii sau plati.


15. Incetarea promotiei

Prezenta promotie poate inceta inainte de data de 30 noiembrie 2007 in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. Acest lucru va fi anuntat participantilor pe .


16. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.


17. Prelucrarea datelor personale

Trimiterea unui SMS la 1864 in scopul participarii la aceasta promotie prezuma cunoasterea regulamentului si acordul celui care-l expediaza pentru clauzele acestuia. Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001.

Prin expedierea datelor personale la 1864 participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de catre organizatorul promotiei, în scopul unor potentiale informari ulterioare din partea Genco Trade SRL, operator de date inregistrat cu nr 2202.


Scopurile constituirii unei baze de date cu datele personale ale participantilor la promotie sunt: desemnarea castigatorilor promotiei “IMAGINEAZA-TI MAI MULT DECAT SUNET, MAI MULT DECAT IMAGINE”, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatorii de produse Samsung, informarea acestora, prin diverse mijloace de comunicare (SMS sau alte mijloace de comunicare), cu privire la promotia “IMAGINEAZA-TI MAI MULT DECAT SUNET, MAI MULT DECAT IMAGINE” sau alte actiuni desfasurate in viitor.

Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea sa din baza de date a companiei Genco Trade SRL.

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct al Genco Trade SRL.


La cererea participantilor, adresata in scris catre Genco Trade SRL, Organizatorul se obliga:

- sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;

- sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

- sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este Bucuresti, Str Biharia nr. 67-77.


La prima comunicare scrisa cu participantii la aceasta promotie, organizatorul le va aduce la cunostinta drepturile ce le revin conform legii 677/2001.

Nu avem elemente multimedia.
Ionut (Botosani) in 20 noiembrie 2007, 14:50
unde sunt castigatorii de la aceasta promotie?
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Samsung - "Imagineaza-ti mai mult decat sunet, mai mult decat imagine""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Samsung - "Imagineaza-ti mai mult decat sunet, mai mult decat imagine"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media