CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Samsung - "Filmele se vad altfel la un televizor vechi"

Promotie cu premii Samsung

Premii: 430 x bon cadou reprezentand 25% din valoarea LCD-ului cumparat.

Cumpara orice televizor LCD Samsung si trimite un SMS la 1814 cu numele Samsung, seria si numarul facturii (exemplu: Samsung.BJXD.187563). Pastreaza factura si certificatul de garantie pentru validare.

Perioada promoţiei: 18 ianuarie - 29 februarie 2008

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

 

Regulamentul oficial al promotiei

“Filmele se vad altfel la un televizor vechi”

18 ianuarie 2008 – 29 februarie 2008

 

 

1. Organizatorul campaniei:

Organizatorul campaniei promotionale “Filmele se vad altfel la un televizor vechi” este compania Genco Trade SRL, cu sediul in Bucuresti, Str Biharia nr. 67-77, cu sprijinul agentiei GMP. Campania promotionala se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada promotiei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta publicul pe .

 


2. Durata promotiei si aria de desfasurare:

Campania promotionala “Filmele se vad altfel la un televizor vechi” se va desfasura in perioada 18 ianuarie 2008 – 29 februarie 2008, urmand a fi organizata si desfasurata pe teritoriul Romaniei.

 


3. Drept de participare: 

La campania promotionala “Filmele se vad altfel la un televizor vechi” are dreptul sa participe orice persoana fizica cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania. Nu au dreptul sa participe angajatii companiei SC Genco Trade SRL, ai distribuitorilor companiei, ai agentiei de publicitate GMP si ai Hit Mail România SRL, precum si rudele de gradul intai si afinii (sot/sotie) acestora. Prin participarea la promotie se considera acceptarea automata a intrarii in baza de date de consumatori a companiei Genco Trade.

Un participant se poate inscrie la promotie cu un numar nelimitat de facturi distincte.

 


4. Produse  participante:

Produsele participante la aceasta promotie sunt toate televizoarele LCD Samsung, de orice diagonala.

 


5. Premii:

Premiile constau in bonuri cadou Smart Pass, suma acestora reprezentand 25% din contravaloarea LCD-ului achizitionat de castigatori (valoarea cu TVA inscrisa pe factura castigatoare).

 


6. Mecanismul campaniei promotionale:

Participantii la promotia “Filmele se vad altfel la un televizor vechi” vor trebui sa cumpere un televizor LCD Samsung, indiferent de diagonala in perioada promotiei, sa trimita cuvantul „Samsung” impreuna cu seria si numarul facturii prin SMS* la numarul 1814 (valabil in retelele Vodafone si Orange, cu tarif normal) in perioada promotiei : 18 ianuarie 2008 – 29 februarie 2008.

Toate mesajele trimise la numarul 1814 vor primi inapoi un mesaj de raspuns prin care participantii vor fi informati daca mesajul trimis este valid sau invalid.

*Ex mesaj trimis de participanti la promotie: Samsung.BJXD.187563

 

a) Mesaje trimise corect si inregistrate ca validate:

 Multumim pentru participarea la promotia ”Filmele se vad altfel la un televizor vechi”. Mesajul dvs a fost inregistrat la data de xx.xx ora xx.xx. Succes!

 

 b) Mesaje care contin o serie si un numar de  factura care au mai fost inregistrate:

 Multumim pentru participarea la promotia Samsung. Va comunicam ca acest cod a mai fost inregistrat si se poate inscrie pentru tragerea la sorti o singura data.

 

 c) Mesaje trimise in afara perioadei promotiei:

 Promotia “Filmele se vad altfel la un televizor vechi” se desfasoara in perioada 18 ianuarie 2008 – 29 februarie 2008.

 

 d) Mesaje trimise incorect sau incomplet si inregistrate ca invalide:

 Multumim pentru participarea la promotia Samsung. Mesajul dvs este incorect. Pentru ca un mesaj sa fie valid, va rugam trimiteti Samsung.serie factura. nr factura.

 

Fiecare participant se poate inregistra cu o factura o singura data.

Pentru a-si putea revendica premiul in cazul in care vor fi desemnati castigatori, participantii la promotie trebuie sa pastreze factura fiscala in original din care sa reiasa ca au achizitionat un televizor LCD Samsung in perioada promotiei, precum si certificatul de garantie Genco in original aferent tipului de produs achizitionat.

 

Castigatorii promotiei “Filmele se vad altfel la un televizor vechi” vor fi desemnati prin tragere la sorti electronica, care va avea loc in fiecare zi de luni pentru saptamana anterioara (de ex: pentru saptamana 21 ianuarie 2008 – 27 ianuarie 2008, extragerea se va face in data de 28 ianuarie 2008), exceptie face perioada 18 ianuarie 2008 – 20 ianuarie 2008, cand extragerea va avea loc in data de 28 ianuarie 2008, in cadrul extragerii potentialilor castogatori ai perioadei 21 ianuarie 2008 – 27 ianuarie 2008  In cadrul tragerii la sorti se vor desemna potentialii castigatori ai saptamanii anterioare si 30 rezerve pe saptamana. Tragerile la sorti se vor efectua doar din SMS-urile valide primite incepand cu data de 18 ianuarie 2008 ora 00:00 pana la ziua anterioara fiecarei trageri la sorti, inclusiv. SMS-urile necastigatoare vor ramane in continuare in concurs pentru extragerile viitoare.

 

 

7. Conditii de validare:

I. Pentru ca un SMS sa fie considerat valid trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

a)         SMS-ul sa contina seria si numarul facturii fiscale prin care se face dovada achizitionarii unui televizor LCD Samsung in perioada promotiei.

b)         SMS-ul sa fie trimis la numarul 1814 in perioada 18 ianuarie 2008 – 29 februarie 2008, orele 23,59 inclusiv.

c)         SMS-ul sa contina obligatoriu urmatoarele informatii: cuvantul Samsung, seria si numarul facturii de achizitie a televizorului LCD Samsung

d)         Sa nu fi fost inregistrat deja un SMS cu aceasi serie si numar de factura.

 

II. Validarea ulterioara a câstigatorilor:

-           Câstigatorii desemnati prin tragere la sorti vor fi validati telefonic (la numarul de telefon mobil de la care s-a primit SMS-ul trimis pentru inscrierea la promotie) si fizic (prin prezentarea unuia din actele de identitate prezentate mai jos), iar conditiile care trebuie îndeplinite sunt urmatoarele:

-           Participantii sa îndeplineasca dreptul de participare stipulat la art. 3;

-           Persoana respectiva sa poata fi contactata la numarul de telefon mobil de pe care a fost trimis SMS-ul în termen de maxim 3 zile lucratoare de la data desemnarii câstigatorilor.

-           Persoana sa declare în urma contactarii numele, prenumele si adresa din actul de identitate valid.

-           Persoana sa prezinte în momentul ridicarii premiului factura fiscala care sa contina seria si numarul cu care a fost desemnat câstigator in original, din care sa reiasa ca a achizitionat un televizor LCD Samsung in perioada promotiei , precum si certificatul de garantie Genco in original valabil pentru produsul achizitionat.

-           Pentru identificare, câstigatorii vor avea nevoie de un act de identitate valabil (buletin, carte de identitate sau pasaport). In cazul in care persoana castigatoare este minora, ridicarea premiului va fi facuta de catre unul din parintii persoanei castigatoare sau de catre tutorele legal al acesteia.

 

 

8. Premiile campaniei promotionale:

Tragerea la sorti se va face electronic, asistata de reprezentanti ai firmelor organizatoare si un notar public.

-           In cadrul acestei campanii promotionale se vor oferi drept premii bonuri cadou Sodexho Pass ce reprezinta 25% din contravaloarea televizorului LCD Samsung achizitionat in perioada promotiei (valoare cu TVA inscrisa pe factura declarata castigatoare).

 

Valoarea estimata a premiilor este de 236.500 lei cu TVA inclus. Valoarea comerciala a tuturor premilor acordate in cadrul promotiei se va stabili la sfarsitul acesteia.

Castigatorii premiilor nu au posibilitatea de a solicita schimbarea parametrilor premiilor.

 

 

 9. Desemnarea si anuntarea castigatorilor:

Castigatorii promotiei “Filmele se vad altfel la un televizor vechi” vor fi desemnati prin tragere la sorti electronica, care va avea loc in fiecare zi de luni pentru saptamana anterioara, in cadrul unei comisii formate dintr-un notar public si reprezentantii companiilor implicate. In cadrul fiecarei trageri la sorti se vor desemna 70 castigatori si 30 rezerve. Tragerile la sorti se vor efectua doar din SMS-urile valide primite incepand cu data de 18 ianuarie 2008 pana la ziua anterioara fiecarei trageri la sorti, inclusiv.

Se vor extrage 430 de castigatori, echivalentul celor 430 de premii ale campaniei promotionale.

O persoana poate castiga cu o factura un singur premiu in decursul promotiei.

Câstigatorii vor fi contactati telefonic in cel mult 3 zile lucratoare de la desemnarea lor si li se vor da detalii privind ridicarea premiilor. Anuntarea castigatorilor va fi urmata de validarea acestora conform conditiilor descrise la Art. 6, pct II.

Daca in intervalul de 3 zile de la extragerea castigatorilor, acesta nu va putea fi contactat sau daca ulterior contactarii, in ziua in care isi va ridica premiul nu va putea prezenta factura castigatoare, certificatul de garantie Genco pentru produsul achizitionat si actul de identitate in original, asa cum apare in SMS-ul trimis, acesta va fi invalidat, iar premiul va fi acordat unei rezerve in ordinea tragerii.

 

Organizatorul se obliga sa faca public numele castigatorilor si castigurile acordate pe .

 

 

10. Acordarea premiilor

Acordarea premiilor se va face in termen de maxim 30 zile lucratoare de la data anuntarii castigatorilor pe , dar nu mai tarziu de 10 aprilie 2008.

 

 

11. Erori, SMS-uri necorespunzatoare:

Facturile fiscale care au fost falsificate vor fi declarate nule si nu vor participa la promotie. Orice incercare de falsificare va fi pedepsita conform normelor în vigoare.

Pentru tragerile la sorti, orice SMS care nu contine datele de identificare (nume Samsung, serie si numar factura), care contine serii sau numere de facturi falsificate sau care contine alte erori, va fi declarat nul si nu va participa la promotie. Sunt considerate valide toate SMS-urile care indeplinesc conditiile de validare de la art.6.

 

 

12. Responsabilitate:

Organizatorul promotiei nu isi asuma responsabilitatea pentru:

-           SMS-urile primite inainte de data de 18 ianuarie 2008 sau dupa data de 29 februarie 2008, inclusiv. Acestea nu vor fi considerate valide si nu vor participa la tragerile la sorti.

-           SMS-urile necorespunzatoare din punct de vedere al continutului (vezi Art.6)

-           SMS-urile expediate la alt numar decat 1814 sau din afara retelelor Orange si Vodafone.

Dovada de expediere a SMS-urilor nu reprezinta si dovada primirii acestora.

Organizatorul are dreptul de a invalida SMS-urile care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validare de la art. 6.

Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data de 10 martie 2008, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unui SMS participant, decizia comisiei este definitiva.

 

 

13. Taxe si impozite

Organizatorul se obliga sa  calculeze, sa  retina si sa  vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori în conformitate cu legea 571/ 2003 privind, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a  câstigatorului.

 

 

14. Regulamentul promotiei

Regulamentul promotiei “Filmele se vad altfel la un televizor vechi” este disponibil gratuit oricarui solicitant la numarul de telefon 021/2011180, numar cu tarif normal, precum si pe site-ul .

Prin înscrierea la aceasta promotie participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament si sunt de acord ca, în cazul în care vor câstiga, numele, adresa si imaginea lor sa fie facute publice si folosite în scopuri publicitare, legate de aceasta promotie, fara alte obligatii sau plati.

 

 

15. Incetarea promotiei

Prezenta promotie poate inceta inainte de data de 29 februarie 2008 in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. Acest lucru va fi anuntat participantilor pe .

 

 

16. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

 

17. Prelucrarea datelor personale

Trimiterea unui SMS la 1814 in scopul participarii la aceasta promotie prezuma cunoasterea regulamentului si acordul celui care-l expediaza pentru clauzele acestuia. Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001.

 

Prin expedierea datelor personale la 1814 participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de catre organizatorul promotiei, în scopul unor potentiale informari ulterioare din partea Genco Trade SRL, operator de date inregistrat cu nr 2202.

 

Scopurile constituirii unei baze de date cu datele personale ale participantilor la promotie sunt: desemnarea castigatorilor promotiei “Filmele se vad altfel la un televizor vechi”, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatorii de produse Samsung, informarea acestora, prin diverse mijloace de comunicare (SMS sau alte mijloace de comunicare), cu privire la promotia “Filmele se vad altfel la un televizor vechi” sau alte actiuni desfasurate in viitor.

Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea sa din baza de date a companiei Genco Trade SRL.

 

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct al  Genco Trade SRL.

La cererea participantilor, adresata in scris catre Genco Trade SRL, Organizatorul se obliga:

-           sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;

-           sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

-           sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

 

Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este Bucuresti, Str Biharia nr. 67-77.

La prima comunicare scrisa cu participantii la aceasta promotie, organizatorul le va aduce la cunostinta drepturile ce le revin conform legii 677/2001.

Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Samsung - "Filmele se vad altfel la un televizor vechi""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Samsung - "Filmele se vad altfel la un televizor vechi"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media