CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Samsung - "Castiga cu un prieten!"

Concurs cu premii Samsung

Premii zilnice prin tragere la sorti: 42 x bon cadou reprezentand contravaloarea produsului cu pretul cel mai mic (cate unul pe zi); 1.050 x DVD Player Samsung (cate 25 pe zi).

Cumpara doua televizoare LCD sau PDP Samsung pe acelasi bon fiscal, trimite un SMS la 1868 cu textul “2 TV” si poti castiga zilnic contravaloarea produsului cu pretul mai mic; cumpara un singur televizor Samsung, trimite un SMS la 1868 cu textul “1 TV” si poti castiga un DVD player. Pastreaza bonul fiscal pentru validare.

Perioada promoţiei: 20 octombrie - 30 noiembrie 2008

Promotie expirata
6 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL LOTERIEI PUBLICITARE SAMSUNG

„Castiga cu un prieten !”

20 Octombrie  2008 – 30 Noiembrie 2008

 

 

 

ART. 1 ORGANIZATORII SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

(1) Loteria publicitara „Castiga cu un prieten !” (denumita în continuare „Loteria”)  este organizata de Genco Trade S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”) cu sediul in Bucuresti, str. Biharia nr. 67-77, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/10252/1996, avand Codul Unic de Inregistrare 9010121, CIF RO 9010121 denumita în continuare "Organizator".

(2) Campania promotionala se va derula conform cu prevederile prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza „Regulamentul”) fiind obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorii isi rezerva dreptul de a completa si/ sau schimba prezentul Regulament pe parcursul derularii campaniei, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publicului prin modalitatile prevazute la art. 10

 

 

ART. 2  DURATA CAMPANIEI  SI ARIA DE DESFASURARE

 

(1) Promotia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei.

(2) Campania promotionala „Castiga cu un prieten !” va incepe la data de 20 Octombrie 2008 si se va incheia la data de 30 Noiembrie 2008. Inregistrarea in Campanie prin trimiterea unui mesaj SMS in conformitate cu Art .5 de mai jos se poate face exclusiv in perioada cuprinsa intre 20 Octombrie 2008 ora 0:00:00  si 30 Noiembrie 2008 ora 24:00:00. Orice mesaj SMS sau pe web trimis inainte de data 20 Octombrie 2008 ora 0:00:00 sau dupa 30 Noiembrie 2008 nu va fi luat in considerare.

(3) Toate premiile acestei campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acestea nu mai sunt datorate de catre Organizatori.

 

 

ART. 3 DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOTIONALA

 

(1) Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/ resedinta in Romania, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).

(2) Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Organizatorului, ai SC Genco Trade SRL, angajatii agentiilor implicate si nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/ surori, sot/ sotie).

(3) Prin participarea la aceasta campanie, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

(4) Dreptul de participare la aceasta promotie apartine exclusiv unui singur expeditor.

(5) Participantii trebuie sa pastreze bonul fiscal/ factura fiscala care dovedeste achizitia produselor participante la campanie.

 

 

ART. 4  PRODUSELE PARTICIPANTE

 

(1) Produsele participante la aceasta loterie sunt toate produsele din gama de LCD si PDP Samsung, achizitionate pe perioada de desfasurare a loteriei publicitare din Romania.

(2) Dupa data incheierii campaniei promotionale, data determinata in conformitate cu art 2, alin (2), produsele participante, astfel cum sunt acestea descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nici o responsabilitate si nemaiasumandu-si nici o obligatie in legatura cu nici o circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.

 

 

ART. 5  MECANICA LOTERIEI PUBLICITARE

 

(1) Pentru a participa la aceasta promotie, consumatorii trebuie sa achizitioneze minim un produs participant Samsung participant si sa se inscrie in loterie.

           

5.1 In cazul in care participantii achizitioneaza un produs participant  Samsung:

(1) Cumparatorii care au achizitionat un produs participant Samsung, pentru a se inscrie la aceasta loterie publicitara, trebuie sa trimita prin SMS (mesaj scris) de pe telefonul mobil textul „1 TV” . SMS-ul trebuie trimis la 1868, numar cu tarif normal, valabil in retelele Vodafone, Orange, Zapp si Cosmote. In urma procesarii SMS-ulu trimis, participantii vor primi confirmarea de participare prin SMS.

(2) Premiile vor fi acordate prin trageri la sorti zilnice, efectuate electronic din toate sms-urile valide primite pana in ziua tragerii la sorti. In fiecare zi vor fi acordate cate 25 de premii, fiecare constand intr-un DVD player. 

(3) In cadrul tragerii la sorti se vor extrage si cate 10 rezerve pentru a anticipa situatiile in care nu sunt indeplinite conditiile prezentului Regulament (descrise la Art 6.3 ) sau castigatorul desemnat nu poate accepta premiul din diverse motive. In cazul in care primul consumator extras ca si castigator nu indeplineste conditiile de validare specificate la art 6., se va proceda la validarea primei rezerve extrase.

(4) Un participant poate sa trimita un singur SMS.

 

5.2 In cazul in care participantii achizitioneaza doua produse participante Samsung:

(1) Cumparatorii care au achizitionat doua produse participante Samsung, pentru a se inscrie la aceasta loterie publicitara, trebuie sa trimita prin SMS (mesaj scris) de pe telefonul mobil textul „2 TV”la 1868, numar cu tarif normal, valabil in retelele Vodafone, Orange, Zapp si Cosmote. In urma procesarii SMS-ului trimis, participantii vor primi confirmarea de participare prin SMS.

(2) Ambele produse Samsung participante trebuie sa fie achizitionate pe o singura factura.

(3) In fiecare zi va fi acordat prin tragere la sorti cate un premiu constand in contravaloarea produsului cu pretul cel mai mic din cele doua produse achizitionate. Contravaloarea se va acorda in bonuri cadou Sodexho Pass. Premiile vor fi acordate prin trageri la sorti zilnice, efectuate electronic din toate sms-urile valide primite pana in ziua tragerii la sorti..

(4) In cadrul tragerii la sorti se vor extrage si cate 3 rezerve pentru a anticipa situatiile in care nu sunt indeplinite conditiile prezentului Regulament (descrise la Art 6.3 ) sau castigatorul desemnat nu poate accepta premiul din diverse motive. In cazul in care primul consumator extras ca si castigator nu indeplineste conditiile de validare specificate la art 6., se va proceda la validarea primei rezerve extrase.

(5) Un participant poate sa trimita un singur SMS.

 

 

Art. 6 CONDITII DE VALIDITATE

 

6.1. Validarea SMS-urilor

Pentru ca un SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- Participantul sa indeplineasca dreptul de participare de la art. 3;

- SMS-ul sa contina doar textul corect, si anume „1 TV” sau „2 TV”, in functie de numarul de produse participante achizitionate;

- SMS-ul sa fie primit la numarul 1868, pe perioada desfasurarii campaniei.

Dovada de expediere a SMS-urilor sau a mesajelor nu reprezinta si dovada primirii lor.

 

6.2. Validarea castigatorilor

Pentru a intra in posesia premiului, participantii desemnati la tragerea la sorti trebuie :

- sa indeplineasca dreptul de participare stipulat la art. 3;

- sa poata sa fie contactati la numarul de telefon mobil de pe care au trimis SMS, in termen de 5 zile lucratoare de la data tragerii la sorti;

- sa faca dovada bonului fiscal/facturii fiscale care atesta ca a achizitionat un produs participant sau doua produse participante la promotie. In acest sens, acestia vor trebui sa trimita prin fax o copie a facturii fiscale/ bonului fiscal ce reprezinta dovada achizitiei in termen de 5 zile lucratoare e la data contactarii. Numarul de fax va fi comunicat in momentul contactarii telefonice de catre un reprezentant al Organizatorului.

- achizitia produsului participant sau a produselor participante (conform datei tiparite pe bonul fiscal/factura fiscala) sa fi fost facuta pe perioada de desfasurare a acestei loterii publicitare, dar anterior data tragerii la sorti la care a fost desemnat ca si castigator.

In cazul in care vreunul dintre participantii desemnati castigatori nu respecta termenul mentionat in cadrul acestui articol, sau refuza cu rea-credinta si nemotivat sa-si furnizeze datele personale, atunci Organizatorii isi rezerva dreptul de a-l invalida pe participantul respectiv.

 

 

ART. 7 PREMIILE SI ACORDAREA ACESTORA

 

(1) In cadrul acestei campanii, Organizatorul va acorda prin tragere la sorti urmatoarele premii :

– 1050 DVD Player Samsung, model DVD – 1080P7, pret unitar 329.3 RON (TVA inclus);

– 42 de premii constand in Bonuri cadou Sodexho Pass, valoarea lor reprezentand contravaloarea produsului cu pretul cel mai mic dintre cele doua produse achizitionate de catre fiecare castigator, conform facturii fiscale.

(2) Valoarea totala a premiilor este 425.565* RON (TVA inclus) (*calculata pe baza produsului participant cu pretul cel mai mic).

(3) Premiile sunt atribuite conform procedurii descrise la Art. 5, iar castigatorii vor fi anuntati telefonic cu privire la premiul castigat. Premiile acestei campanii vor fi predate in conformitate cu prevederile acestui regulament.

(4) Tragerile la sorti se vor efectua zilnic, pana in ora 12:00 a.m., pe perioada de desfasurare a promotiei cu exceptia zilelor de sambata si duminica, pentru care extragerea se va face luni. Tragerile la sorti se vor efectua electronic din toate sms-urile valide primite pana in ziua tragerii la sorti si se vor desfasura in prezenta unei comisii formate din doi martori.

(5) In cazul in care intr-o zi vor ramane premii neacordate, datorita faptului ca numarul de SMS-uri valide primite este mai mic decat numarul premiilor, premiile ramase neacordate se vor reporta la urmatoarea tragere la sorti.

(6) Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor.

(7) Premiile vor fi trimise printr-un curier in termen de maxim 15 zile de la data trimiterii documentelor justificative pe fax si vor fi predate pe baza unui act de identitate si a unui proces verbal de predare primire.

(8) In circumstante care nu depind de Organizator, acesta nu isi asuma responsabilitatea nerespectarii termenului mentionat anterior.

(9) Lista castigatorilor va fi facuta public pe site-ul www.genco.ro.

 

 

ART. 8 TAXE

 

(1) Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanei câstigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform legii pentru veniturile obtinute din Campanie, impozit pe care Organizatorul campaniei publicitare este obligat sa îl calculeze si sa îl plateasca în numele participantilor.

 

 

ART. 9 LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA

 

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizatori, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele competente.

(2) Legea aplicabila este legea romana.

 

 

ART. 10  REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

(1) Regulamentul campaniei „Castiga cu un prieten !” este disponibil in mod gratuit la solicitarea oricarei persoane interesate pe www.genco.ro.

 

 

ART. 11  INCETAREA CAMPANIEI

 

(1) Campania promotionala poate inceta inainte de termen, in alta situatie decat epuizarea prematura a castigurilor, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorilor, din motive independente de vointa lor, de a continua campania promotionala.

(2)  Situatiilor avute in vedere de art. 11 alin. (1) le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al unei instante competente sau altei autoritati publice competente.

(3)  In situatiile avute in vedere de art. 11 alin. (1) si (2), Organizatorii nu mai sunt tinuti la nici o obligatie catre Participantii la campania promotionala, dupa cum nu sunt tinuti la intoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

 

 

ART. 12 RESPONSABILITATE

 

(1) Prin inscrierea la campania Samsung  “Castiga cu un prieten !” participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

(2) Organizatorii  sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii

(4) Organizatorul loteriei Samsung “Castiga cu un prieten !” nu vor avea nici o raspundere si nu vor putea fi implicati in nici un litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra bonurilor fiscale/ facturii fiscale care dovedeste achizitia unui produs participant cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participant in legatura cu aceasta campanie.

(5) Organizatorii  nu isi asuma responsabilitatea pentru:

- SMS-urile trimise la 1868 dupa data de incheiere a promotiei, data determinata in conformitate cu art 2, alin (2);

- SMS-urile trimise pana la data de incheiere a promotiei, data determinata in conformitate cu art 2, alin (2), inclusiv, dar care nu au fost inregistrate in sistem pana la data de incheiere a promotiei;

- SMS-urile necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;

- SMS-urile expediate la alt numar de telefon decat 1868 (valabil in retelele Vodafone, Orange, Zapp si Cosmote);

- Situatiile in care numarul de telefon de pe care este primit un SMS nu poate fi identificat si ca atare

      Organizatorii  nu vor putea contacta Participantul la promotie;

- Eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participanti in legatura cu aceasta campanie;

- Detinerea sau de proprietatea asupra bonurilor/facturilor fiscale care dovedesc achizitia produselor participante la aceasta campanie.

 

 

ART. 13 PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

 

(1) Expedierea unui SMS in scopul participarii la aceasta promotie prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul expeditorului cu clauzele acestuia. Expeditorii de SMS isi dau acordul ca numarul lor de telefon sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea partciiparii la acest concurs si anuntarii castigatorilor.

(2) Tuturor participantilor la Loterie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, în special urmatoarele drepturi:

- dreptul de acces la date;

- dreptul de interventie asupra datelor;

- dreptul de opozitie.

(3) Prin participarea la Loterie, Participantii îsi dau acordul la includerea în baza de date a Organizatorului, organizata pe durata Campaniei in scopul desemnarii si anuntarii castigatorilor.

(4) Datele personale ale castigatorilor vor ramane in contabilitatea firmei, conform legislatiei fiscale in vigoare. Organizatorul se obliga ca datele personale ale participantilor sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitului. Participantii pot intrerupe oricand comunicarea cu Genco Trade S.R.L trimitand o cerere scrisa prin care sa solicite excluderea din baza de date la adresa Genco Trade S.R.L , Bucuresti, str. Biharia nr. 67-77, sector 1.

 

 

ART. 14 DIVERSE

 

(1) Prin inscrierea in loteria publicitara “Castiga cu un prieten !” participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

(2) Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data de 15.12.2008, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
Nu avem elemente multimedia.
mariana lia (zalau) in 09 noiembrie 2008, 22:10
ma bucur ca avem sansa sa castigam ceva.sper sa castige cat mai multi.
STEFAN (craiova) in 12 noiembrie 2008, 23:20
Se pare ca nu este niciun castigator la aceasta promotie. Fie nimeni nu a participat, fie organizatorul ne trateaza cu spatele. Comentariile sunt de prisos. Potrivit regulamentului ar fi trebuit sa existe o lista a castigatorului pe site-ul celor de la genco. Pe site nu exista nici macar o var a regulamentului, ce sa mai vorbim de lista de castigatori. Felicitari organizatorului si celor de infopromotii pt desfasurarea lui.
Alina (Suceava) in 13 noiembrie 2008, 07:47
Buna...aj vre z castig ji io ceva:X
Moderator 2 (Infopromotii) in 13 noiembrie 2008, 11:18
Draga Stefan,

Noi nu avem nicio implicare in derularea promotiilor prezentate pe site. Am transmis sesizarea ta organizatorilor si speram sa primim pentru postare lista castigatorilor.


Mult succes!
Moderator 2 (Infopromotii) in 13 noiembrie 2008, 12:30
Draga Stefan,

Organizatorii ti-au transmis ca regulamentul este postat pe site-ul Genco iar castigatorii vor fi anuntati la sfarsitul promotiei pe www.genco.ro, conform regulamentului.

Mult succes!
angela (constanta) in 25 noiembrie 2008, 13:52
Am castigat la aceasta promotie un dvd player si urmeaza sa-l primesc!Castigatorii sunt sunati si dupa validare probabil vor pune si lista! Mult succes tuturor!
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Samsung - "Castiga cu un prieten!""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Samsung - "Castiga cu un prieten!"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media