CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Rowenta - "Inspira liniste"

Rowenta inspira liniste

Prin tragere la sorti: 1 x excursie pentru doua persoane intr-un loc exotic si linistit, in valoare de 2000 EUR.

Cumpara un aspirator Rowenta din magazinele participante, in perioada promotiei, completeaza si introdu flyerul promotional in urna dedicata. Pastreaza bonul sau factura pentru validare.

Perioada promoţiei: 01 iunie - 31 iulie 2010

Promotie expirata
Un comentariu Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL PROGRAMULUI
„Inspira liniste”
Perioada promotiei: 1 iunie – 31 iulie 2010

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Campania promotionala „Inspira liniste” („Promotia”) este organizata si desfasurata de S.C. NORD VISON ADV SRL, cu sediul social in Bucuresti, Str. Ion Slatineanu nr. 4, etaj 1, sector 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/136/2006, cod fiscal RO 18268678, avand numarul de cont RO53BRDE410SV62840204100, deschis la Banca BRD – Sucursala Calderon, reperezentata de Dna Siminea Daniela in calitate de Account Manager („Organizatorul”).
1.2. Participantii la Promotie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Promotiei, potrivit celor de mai jos (denumit in continuare „Regulamentul”).
1.3. Regulamenul este disponibil oricarui solicitant si va fi facut public pe site-ul  www.infopromotii.ro.
1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, schimba sau inceta prezentul Regulament la orice data, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publicului prin anuntul lor pe site-ul  www.infopromotii.ro.


SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE SI MAGAZINELE PARTICIPANTE LA PROMOTIE

2.1. Promotia va fi desfasurata in magazinele Domo din prezentul Regulament, pe intreg teritoriul Romaniei.
2.2. Promotia este organizata si se desfasoara in magazinele Domo mentionate in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
2.3. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru modificarea adreselor ori a altor elemente ale magazinelor mentionate mai sus, indiferent de cauzele acestor modificari (mutarea magazinului, schimbarea numelui strazii etc.).


SECTIUNEA 3. DURATA PROMOTIEI

Promotia are loc pe o perioada de 2 luni, in intervalul 1 iunie – 31 iulie 2010.


SECTIUNE 4. PRODUSELE PARTICIPANTE LA PROMOTIE

La aceasta Promotie participa toate aspiratoarele Rowenta .


SECTIUNE 5. PARTICIPANTII SI DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. La Promotie are dreptul sa participe orice persoana fizica avand cetatenia romana si domiciliul in Romania.
5.2. Nu au dreptul sa participe la Promotie angajatii Societatii NORD VISION ADV SRL, ai magazinelor in care se va desfasura Promotia mentionate mai sus, reprezentantii agentiilor si societatilor implicate in organizarea si derularea acestei Promotii precum si sotii si rudele de gradul intai ai acestora.
5.3. Participarea la aceasta Promotie implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament precum si posibilitatea folosirii in scop publicitar a numelui participantilor castigatori. Prin participarea la Promotie participantii accepta intrarea automata in baza de date a Organizatorului.


SECTIUNEA 6. MECANISMUL PROMOTIEI SI PREMIILE PROMOTIEI

6.1. Pentru a participa la Promotie si a putea castiga premiul oferit in cadrul Promotiei, participanþii trebuie sa indeplineasca mecanismul pus la dispozitie de catre Organizator dupa urmatoarele reguli:

6.1.1. Mecanism:
1. Cumpara un aspirator Rowenta.
2. Pastreaza bonul sau factura pe care este trecut produsul cumparat pentru a face dovada ca este achizitionat in perioada 1 iunie – 31 iulie 2010.
3. Introdu in urnele Rowenta flyerul promotiei completat pe verso cu toate datele. ATENTIE!!! Toate datele furnizate trebuie sa fie complete, conforme, reale si corecte. Flyerul incomplet se anuleaza automat, nu este luat in considerare la tragerea la sorti.

6.1.2. Premiul Promotiei ”Inspira liniste se va acorda prin tragere la sorti.
Tragerea la sorti va avea loc in termen de 15 zile de la data incheierii campaniei promotionale, la sediul NORD VISION ADV SRL  din Bucuresti, Str. Ion Slatineanu nr. 4, etaj 1, sector 1, in prezenta Comisiei de tragere la sorti. Comisia de tragere la sorti va fi alcatuita din 3 membri, angajati ai S.C. NORD VISION ADV SRL, respectiv un membru din partea Servicului Juridic, un membru din partea Directiei de Marketing si un membru din partea Directiei Financiare.
La tragerea la sorti participa toate flyerele depuse in urnele promotiei care indeplinesc prevederile punctului 3 din mecanismul Promotiei.
Premiul Promotiei ”Inspira liniste” consta intr-o excursie pentru doua persoane intr-un loc exotic si linistit. Valoarea totata a premiului (a excursiei pentru ambele persoane) este de 2000 EURO (in RON la cursul BNR din ziua extragerii).
Castigatorul va fi anuntat personal de catre un angajat al S.C. NORD VISION ADV SRL, in maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data incheierii tragerii la sorti, telefonic si prin scrisoare cu confirmare de primire la adresa declarata in flyerul promotiei. Nu se acorda contravaloarea in bani a premiului.


SECTIUNEA 7. REGULAMENTUL PROMOTIEI

7.1. Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe toata perioada Promotiei pe site-ul www.infopromotii.ro.
7.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de oprire a Promotiei in orice moment al acestuia si/ sau schimbarea regulilor de participare, obligandu-se totodata sa faca publica hotararea sa in acest sens.
7.3. Organizatorul nu este raspunzator de erorile ivite din cauza functionarii defectuoase a serviciilor de internet (de exemplu, dar fara a se limita la imposibilitatea participantilor de a accesa site-urile participante la Promotie din cauza unor erori care nu tin de Organizator, functionarea necorespunzãtoare ori nefunctionarea temporarã a serviciilor de internet etc.).


SECTIUNEA 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

8.1. Organizatorul, in vederea desfasurarii Promotiei, prelucreaza datele personale ale participantilor la aceasta Promotie in conformitate cu Legea 677/ 2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr.11969/ 03.08.2009.
8.2. Prin inscrierea la Promotie participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele, adresa si/ sau imaginea lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, fara alte obligatii sau plati din partea acestuia.
8.3. Organizatorul se obliga sa asigure procesarea datelor cu caracter personal in legatura cu participantii. Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate numai in conditiile prevazute de Legea nr. 677/ 2001.
8.4. Accesarea si inregistrarea pe site-ul Promotiei echivaleaza cu exprimarea acordului de catre participanti in ceea ce priveste prelucrarea datelor lor cu caracter personal.
8.5. Datele furnizate nu vor fi difuzate catre terti, cu exceptia firmei de publicitate, societatii de mailing si a operatorului de marketing direct al Organizatorului.
8.6. La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta din urma se obliga:
i) sa confirme solicitantului dacã prelucreazã sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
ii) sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor legii;
iii) sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.


SECTIUNEA 9. LITIGII

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.


SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA

10.1. Forta majorã reprezintã orice eveniment ori cauzã exterioarã, independentã de vointa participantilor sau a Organizatorului, neimputabilã acestora si care nu poate fi, în mod absolut, prevãzutã, controlatã ori depãsitã de cãtre acestia, si care conduce la neîndeplinirea prevederilor prezentului Regulament.

10.2. Aparitia unui caz de Fortã Majorã, asa cum este definit mai sus, exonereazã pãrtile de executarea obligatiilor izvorâte în temeiul prezentului Regulament.
Nu avem elemente multimedia.
rux () in 22 iulie 2010, 20:09
Anexa I? Nu apare nicaieri in regulament
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Rowenta - "Inspira liniste""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Rowenta - "Inspira liniste"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media