CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Rexona te protejeaza si cu premiu dublu te premiaza!

Rexona te protejeaza si cu premiu dublu te premiaza

Premii prin tragere la sorti: 5 x excursie city-break, in perioada 1-30 Septembrie 2014, pentru doua persoane, in una dintre capitalele europene Amsterdam, Roma, Paris, Barcelona sau Londra (la alegere), sub forma de voucher de calatorie de 4.600 RON fiecare; 20 x voucher in valoare de 3.800 RON pentru achizitia a 2 biciclete sau accesorii pentru biciclete de la magazinul on-line sportguru.ro.

Cumpara orice deodorant Rexona Women sau Rexona Men participant si trimite codul unic tiparit pe stickerul promotional aplicat pe produs prin SMS la 1735 (tarif normal valabil in retelele Orange, Vodafone, Cosmote) sau completand formularul de inscriere de pe . Pastreaza ambalajele pentru validare.

Perioada promoţiei: 14 aprilie - 14 iulie 2014

Promotie expirata
2 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Rexona te protejeaza si cu premiu dublu te premiaza!”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI. DURATA
1.1.    Organizatorul acestei campanii promotionale (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este compania S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.A., cu sediul in Ploiesti bdul Republicii nr.191, jud. Prahova avand notificarea inregistrata la ANSPDCSP sub nr. 2220, numita in cele ce urmeaza “Organizator”.
1.2.    Campania se va derula in conformitate cu prezentul regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, iar premiile se vor livra doar pe teritoriul Romaniei.
1.3.    Campania se va desfasura la nivel national in perioada 14.04.2014 ora 00:01 – 14.07.2014 ora 23:59 prin intermediul agentiei Kubis Interactive SRL cu sediul in Bucuresti, str. Spatarului nr. 7, sector 2 si netWing International SRL cu sediul in in Calea Plevnei nr. 50, sector 1, Bucuresti, ambele inregistrate ca operatori de date cu caracter personal la ANSPDCP, numite in continuare "Agentii".
1.4.    Campania este organizata pentru promovarea produselor marca Rexona (marca inregistrata apartinand Unilever) in cadrul proiectului intitulat “Rexona te protejeaza si cu premiu dublu te premiaza!” (implementat de Organizator), în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
1.5.    Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant, pe durata Campaniei, prin publicarea acestuia la urmatoarele adrese web: www.infopromotii.ro si . Regulamentul poate fi solicitat in scris si la adresa postala Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Cladirea B1-B2, et. 4, Sector 1, Bucuresti, Romania. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe durata Campaniei, urmând ca asemenea modificari sa intre în vigoare numai dupa publicarea prealabila a acestora, pe site-urile mai sus mentionate.
1.6.    Conditiile de inscriere/participare si mecanismul de desfasurare a Campaniei sunt detaliate la Sectiunea 3 de mai jos.

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE. PRODUSELE PARTICIPANTE
2.1.    La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani cu exceptia angajatilor Organizatorilor, ai Agentiei si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).
2.2.    La Campanie participa toate deodorantele Rexona Women (spray, stick, roll-on) si Rexona Men (spray, stick, roll-on) comercializate/distribuite in perioada Campaniei de catre Unilever South Central Europe SA, avand aplicat pe ambalaj o eticheta promotionala care contine un cod unic de participare, al carui model este prezentat in Anexa 1 a acestui Regulament. Nu participa la Campanie seturile-cadou Rexona Women si Rexona Men, produsele Rexona Women si Rexona Men care sunt comercializate in cadrul unor pachete promotionale. Nu participa la Campanie deodorantele care nu au aplicata eticheta promotionala ce contine codul unic de participare la Campanie (denumit in continuare “cod unic”).
2.3.    Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui Regulament.
2.4.    Participantii trebuie sa pastreze produsele promotionale ce au aplicate etichetele promotionale ce contin codurile pe care le-au inscris, pentru ca in cazul contactarii acestora ca potentiali castigatori sa le poata prezenta pentru a fi validati castigatori in vederea inmanarii premiului. Validarea premiului se face numai atunci cand potentialul castigator a facut dovada Organizatorului, prin Agentiile sale de implementare, ca detine produsul Rexona si eticheta promotionala ce contine codul unic extras la tragerea la sorti corespunzatoare premiului respectiv.

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Pentru a participa la Campanie, consumatorii (persoane fizice) care indeplinesc conditiile mentionate trebuie sa achizitioneze orice deodorant Rexona Women (spray, stick, roll-on) sau Rexona Men (spray, stick, roll-on) participant la Campanie, sa descopere si sa trimita catre Organizator in perioada de desfasurare a acesteia indicata la 1.3 din Regulament, codul unic de participare tiparit pe stickerul promotional aplicat pe produsul Rexona achizitionat, folosind una din urmatoarele doua modalitati de inscriere prezentate in continuare:
·    prin SMS la numarul 1735 (numar cu tarif normal valabil in retelele Orange, Vodafone, Cosmote),
·    prin inscrierea directa pe pagina web a Campaniei, completand formularul de inscriere ce se afla postat pe pagina Campaniei de pe .
Un cod unic de participare va putea fi inscris in Campanie de catre un singur participant, doar prin una dintre modalitatile de inscriere.
Un consumator/participant se poate inscrie in Campanie, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa, cu maximum 20 coduri unice de participare valide.

3.1.    INSCRIEREA PRIN SMS

3.1.1.    Inscrierea in Campanie prin SMS se realizeaza prin trimiterea la numarul de telefon 1735 (numar cu tarif normal in retelele Vodafone, Orange, Cosmote) in intervalul 14.04.2014 ora 00:01 – 14.07.2014 ora 23:59 (data limita de primire a SMS-urilor de inscriere in Campanie) a unui mesaj care sa contina codul unic descoperit pe eticheta promotionala a unui produs participant.
3.1.2.    Pentru ca un SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a.    sa contina codul unic descoperit pe eticheta promotionala al unui produs participant;
b.    codul unic de pe eticheta promotionala sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie, prin nici una dintre modalitatile de inscriere, indiferent de persoana care face acea inscriere;
c.    codul unic sa fie primit la numarul 1735 in perioada 14.04.2014 ora 00:01 – 14.07.2014 ora 23:59, inclusiv.

3.1.3.    Fiecare SMS este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul corect, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin SMS, unul din urmatoarele raspunsuri:
a.    daca mesajul a fost trimis in forma corecta, respectiv este primul cod trimis de pe acel numar de telefon mobil si codul unic nu a mai fost inscris anterior in Campanie prin nici una dintre modalitatile de inscriere, atunci participantul va primi din partea Organizatorului urmatorul mesaj: „Codul trimis de tine este corect! Inscrie mai multe coduri pentru mai multe sanse de castig. Detalii la infoline Rexona 021.528.21.25”
b.    daca mesajul a fost trimis in forma corecta, codul unic nu a mai fost inscris anterior in Campanie, dar codul unic nu este primul cod valid inscris de pe numarul de telefon mobil respectiv, atunci participantul va primi urmatorul mesaj: „Cod corect! Ai adaugat inca o sansa la un premiu! Mai poti inscrie X coduri.Detalii la infoline Rexona 021.528.21.25”. unde “x” reprezinta numarul de coduri valide, din totalul de 20, pe care participantul le mai poate inscrie pana la finalul Campaniei;
c.    daca mesajul este invalid, respectiv codul inscris nu este corect (ca de exemplu dar fara a se limita la situatia in care este inscris un cod incorect, un cod ce nu face parte din seria de coduri generate pentru prezenta Campanie etc) sau mesajul in sine nu se incadreaza in/nu respecta conditiile stipulate in art.3.1.1 si art.3.1.2. de mai sus, atunci raspunsul va fi:  „Cod incorect. Verifica si trimite cu atentie codul de pe ambalaj. Detalii la infoline Rexona 021.528.21.25”
d.    daca mesajul a fost trimis in forma corecta si codul unic trimis este corect, dar a mai fost inscris anterior prin oricare din modalitatile de inscriere in Campanie, atunci raspunsul va fi: „Acest cod a mai fost inscris! Te poti inscrie cu un nou cod. Urmatorul produs Rexona cumparat iti poate asigura inca o sansa de castig. Infoline 021.528.21.25”
e.    Daca participantul la campanie a inscris 20 de coduri unice (indiferent de modalitate, fie SMS fie pe site-ul rexona.ro), atunci raspunsul primit va fi: „Cod corect. Ai inscris 20 de coduri. Participarea a fost restrictionata pe acest numar. Poti incerca cu un numar nou. Detalii infoline 021.528.21.25”

3.1.4.    La tragerile la sorti nu vor participa SMS-urile expediate la nr. de telefon 1735  care nu cuprind informatiile solicitate conform art. 3.1.1 si art. 3.1.2 de mai sus sau in care participantii furnizeaza coduri incomplete/incorecte, precum si SMS-urile primite in afara perioadei precizate la aceleasi articole din prezentul Regulament.
3.1.5.    Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
a.    pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul 1735, precum si pentru mesajele trimise dupa expirarea perioadei Campaniei sau catre un alt numar de telefon;
b.    pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art. 3.1.3. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
c.    daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde expeditorului acelui mesaj;
d.    daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns corespunzator fiecarui mesaj primit;
e.    pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;
f.    pentru situatiile in care mai multe persoane revendica aceeasi eticheta promotionala aferenta unui cod unic inscris;
g.    pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care au fost inscrise in Campanie codurile unice de participare;
h.    pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra etichetelor promotionale ale caror coduri unice au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra etichetelor promotionale nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari.
3.1.6.    Dupa data limita de primire a mesajelor, Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor scrise la numarul de SMS al Campaniei.

3.2.    INSCRIEREA PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI

3.2.1.    Inscrierea in Campanie prin intermediul site-ului  (site proprietatea Organizatorului) se realizeaza prin accesarea acestui website in perioada 14.04.2014 ora 00:01 – 14.07.2014 ora 23:59 (inclusiv) si completarea formularului electronic de inscriere in Campanie (care se regaseste in sub-domeniul promotie.rexona.ro), respectiv campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon mobil si/sau fix la care poate fi contactat participantul, in eventualitatea desemnarii acestuia drept potential castigator si a campului obligatoriu corespunzator codului unic descoperit pe ambalajul produsului participant achizitionat. Necompletarea oricaruia dintre aceste campuri obligatorii sau completarea lor in mod incorect duce la invalidarea inscrierii.
3.2.2.    Pentru ca o inscriere prin intermediul site-ului sa fie considerata valida, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a.    sa contina codul unic descoperit pe eticheta promotionala a unui produs participant;
b.    codul unic sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie prin nici una dintre modalitatile de inscriere;
c.    codul unic sa fie transmis pentru a fi inscris in Campanie in perioada 14.04.2014 ora 00:01 – 14.07.2014 ora 23:59 (inclusiv).
3.2.3.    Fiecare inscriere prin intermediul formularului electronic de inscriere pe site este validata preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere a unui cod unic de participare, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin mesaj de confirmare pe site, unul din urmatoarele raspunsuri:
a.    daca codul unic completat in formularul electronic a fost inscris in forma corecta si nu a mai fost inscris anterior in Campanie prin niciuna din cele doua modalitati de inscriere, atunci participantul va primi pe site urmatorul mesaj: „Codul trimis de tine este corect! Inscrie mai multe coduri pentru mai multe sanse de castig. Detalii la infoline Rexona 021.528.21.25”;
b.    daca codul unic completat in formularul electronic a fost inscris in forma corecta, codul unic nu a mai fost inscris anterior in Campanie, dar codul unic nu este primul cod valid inscris de catre acel participant, atunci participantul va primi urmatorul mesaj: „Cod corect! Ai adaugat inca o sansa la un premiu! Mai poti inscrie X coduri.Detalii la infoline Rexona 021.528.21.25” unde “x” reprezinta numarul de coduri valide, din totalul de 20, pe care participantul le mai poate inscrie pana la finalul Campaniei;
c.    daca codul unic completat in formularul electronic nu este corect (ca de exemplu dar fara a se limita la situatia in care este inscris un cod incorect, atunci raspunsul va fi:   „Cod incorect. Verifica si trimite cu atentie codul de pe ambalaj. Detalii la infoline Rexona 021.528.21.25”;
d.    daca codul unic a fost transmis in forma corecta, dar acelasi cod a mai fost inscris anterior printr-una dintre modalitatile de inscriere in Campanie, atunci raspunsul va fi: „Acest cod a mai fost inscris! Te poti inscrie cu un nou cod. Urmatorul produs Rexona cumparat iti poate asigura inca o sansa de castig.Infoline 021.528.21.25”.
f.    Daca participantul la campanie a inscris 20 de coduri unice (indiferent de modalitate, fie SMS fie pe site-ul rexona.ro), atunci raspunsul primit va fi: „Cod corect. Ai inscris 20 de coduri. Participarea a fost restrictionata pe acest numar. Poti incerca cu un numar nou. Detalii infoline 021.528.21.25”
e.   
3.2.4.    La tragerile la sorti vor participa doar inscrierile prin intermediul formularului electronic care au primit unul dintre raspunsurile mentionate in art.3.2.3 lit a) si b) de mai sus.
3.2.5.    Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
a.    pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate dupa expirarea perioadei de inscriere in Campanie;
b.    pentru pierderile sau intarzierile mesajelor de raspuns mentionate la art.3.2.3. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
c.    pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizori locali ai acestui serviciu sau blocarea accesului intern datorita supraaglomerarii retelelor de internet pe perioadele de trafic intens;
d.    pentru situatiile in care mai multe persoane revendica aceeasi eticheta promotionala  aferenta unui cod unic inscris;
e.    pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon care au fost inregistrate pe site pentru contactare si validare sau a adreselor de e-mail;
f.    pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra etichetelor promotionale ale caror coduri unice au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra etichetelor promotionale nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari.

3.2.6.    Dupa data limita de inscriere pe site, Organizatorul nu este responsabil in legatura cu inscrierile in Campanie efectuate prin intermediul formularului electronic de inscriere pe site.

3.1.    Procedura de validare a castigatorilor si de acordare a premiilor este descrisa la Sectiunea 5 de mai jos.


SECTIUNEA 4. PREMIILE
4.1.    In cadrul acestei Campanii se acorda 25 de premii, astfel:
a.    5 premii (in valoare totala de 23.000 lei cu TVA),constand  fiecare in cate o excursie tip city-break, in perioada 1-30 Septembrie 2014, pentru doua persoane (castigatorul si persoana desemnata de acesta) in Europa, in una din capitalele europene Amsterdam, Roma, Paris, Barcelona sau Londra (la alegerea castigatorului); premiile se acorda sub forma de voucher de calatorie ce poate fi valorificat numai in perioada 1-30 Septembrie 2014, in caz contrar pierzandu-si valabilitatea (fara nicio despagubire din partea Organizatorului), fiecare premiu-voucher avand o valoare comerciala de 4.600 RON cu TVA. Valoarea premiului o reprezinta valoarea comerciala mentionata anterior la care se adauga impozitul ce va fi retinut la sursa. In baza voucher-ului de calatorie, castigatorul poate achitiziona un pachet de servicii turistice oferite de agentia de turism a organizatorului. Pachetul turistic trebuie sa contina cel putin: transportul cu avionul si cazare hotel de 3 stele + mic dejun, pentru 2 persoane, 2 nopti. Daca, dupa alegerea pachetului turistic de catre castigator, ramane o diferenta de bani pana la valoarea voucherului, castigatorul poate opta pentru servicii turistice aditionale oferite de aceeasi agentie de turism a Organizatorului, care sa completeze acest pachetul turistic oferit ca premiu. Daca, dupa alegerea pachetului turistic de catre castigator, valoarea voucherului este utilizata in intregime, dar castigatorul doreste servicii turistice aditionale, va trebui sa suporte personal costurile acestora (aceste servicii aditionale nefiind raspunderea Organizatorului).

b. 20 premii constand in cate un voucher in valoare individuala de 3.800 lei  cu TVA). Fiecare voucher permite achizitia a cate 2 biciclete sau accesorii pentru biciclete (din categoriile mentionate la art.5.6 de mai jos) in limita sumei de 3.800 lei (cu TVA) de la magazinul on-line sportguru.ro (denumit in continuare „Furnizorul de echipamente sportive”). Fiecare card valoric/voucher este valabil pana la data de 30 septembrie 2014, putand fi valorificat la Furnizorul de echipamente sportive in conditile art.5.6 de mai jos. Valoarea premiului o reprezinta valoarea comerciala mentionata anterior la care se adauga impozitul ce va fi retinut la sursa.
Valoarea comerciala totala a premiilor acordate in Campanie este de de 99.000 lei (cu TVA).
4.2.    In cadrul acestei Campanii un participant nu poate obtine decat un singur premiu.
4.3.    Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, ori imposibilitatii de orice natura a castigatorului de a se prezenta pentru a beneficia de excursie (din motive medicale etc.), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmand a trece la validarea altui castigator dintre rezervele extrase, in ordinea extragerii acestora. In cazul in care Organizatorul nu poate valida drept castigator nici una din cele 5 rezerve extrase, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile astfel neacordate.


SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR
5.1.    Premiile se acorda prin tragere la sorti.  La fiecare extragere vor participa toate codurile inscrise in Campanie in perioada anterioara datei extragerii. Tragerile la sorti se vor desfasura in prezenta reprezentantilor Organizatorului si ai Agentiei. Codurile necastigatoare la o extragere vor participa la urmatoarele extragere care vor avea loc in cadrul Campaniei.
5.2.    Castigatorii sunt stabiliti prin trei extrageri, dupa cum urmeaza:
 -          prima tragere la sorti va avea loc in data de 30 mai 2014si se vor extrage 10 potentiali castigatori ai unui voucher pentru cate 2 biciclete per 1 voucher si 10 rezerve;
-          a doua  tragere la sorti va avea loc in data de 30 iunie 2014  si se vor extrage 10 potentiali castigatori ai unui voucher pentru cate 2 biciclete per 1 voucher si 10 rezerve;
-     a treia tragere la sorti va avea loc in data de 17 iulie 2014  si se vor extrage cei 5 potentiali castigatori ai unei excursii in doi si 5 rezerve.
5.3.    Potentialul castigator al unui premiu va  fi contactat de catre reprezentantii Organizatorului pe numarul de telefon cu care s-a inscris in Campanie, in termen de 48 de ore de la desemnarea acesteia ca potential castigator. Potentialii castigatori trebuie sa confirme telefonic si apoi pe mail la adresa contact@rexona.ro participarea la Campanie, apoi sa comunice in scris prin mesaj trimis in termen de 48 ore de la apelul telefonic la adresa de mail contact@rexona.ro numele, prenumele, varsta si adresa completa, dupa ce in prealabil isi exprima acordul expres si neechivoc pentru introducerea datelor lor personale in baza de date a Organizatorului, prelucrata de Agentie, in vederea validarii si atribuirii premiului. In cadrul apelului telefonic potentialul castigator va fi instiintat despre desemnarea sa ca potential castigator al unui premiu, precum si despre conditiile si procedura pe care aceasta o are de urmat pentru a fi validat final, dupa ce a demostrat fara echivoc detinerea produsului cu eticheta promotionala care contine codul promotional ales castigator intr-una din tragerile la sorti detaliate in art. 5.2.. Dupa validare, castigatorul poate intra in posesia premiului.
5.4.    Neconfirmarea participarii la Campanie, constatarea neindeplinirii unor conditii de participare impuse prin prezentul Regulament sau refuzul potentialului castigator, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale duce la invalidarea ca potential castigator si pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nici o despagubire din partea Organizatorului, iar reprezentantii Organizatorului vor proceda la contactarea unui alt potential castigator. In masura in care potentialii castigatori indeplinesc toate conditiile de participare impuse de Regulament, atunci acestia vor fi validati si vor intra in posesia premiului conform procedurii comunicate de Organizator, fiind incheiat un proces-verbal de predare primire a premiului,  iar reprezentantul Organizatorului le va transmite toate informatiile necesare pentru a-l contacta, dupa caz, pe furnizorul pachetelor turistice (in cazul castigatorilor unei excursii) sau pe Furnizorul de echipamente sportive (in cazul castigatorilor unui voucher pentru achizitia de biciclete sau accesorii). Voucherele castigate (atat voucherele de calatorie, cat si cele pentru achizitia de biciclete/accesorii) sunt nominale, netransmisibile si pot fi valorificate doar de catre castigatorul al carui nume este mentionat in cuprinsul acestora.
5.5.    Premiile Campaniei se vor inmana castigatorilor de catre reprezentantii autorizati ai Agentiei, dupa verificarea documentelor de identificare personala (buletin de identitate) , pe baza de proces-verbal semnat de castigator si reprezentantul Agentiei si detaliat in anexa 2.
5.6.    Dupa inmanarea premiilor-vouchere, orice obligatie a Organizatorului fata de câstigatori inceteaza.
5.7.    Castigatorul unui voucher pentru excursie va putea contacta furnizorul pachetului turistic indicat de Organizator la inmanarea voucherului si va putea achizitiona pachetul turistic (excursia in unul din orasele mentionate la art.4.1. lit.a de mai sus, in perioada aleasa de castigator din intervalul mentionat la acelasi articol), in limita ofertelor disponibile la furnizorul serviciilor turistice. Pachetul turistic va fi ales de castigator impreuna cu furnizorul premiului (agentia de turism), castigatorul putand opta, in functie de oferta furnizorului, pentru diferite servicii turistice acordate pentru destinatiile respective, in limita valorii voucherului, in conditiile art.4.1. de mai sus. Daca in urma optiunii castigatorului nu este valorificat integral voucherul, atunci castigatorul poate opta pentru diferenta ramasa pentru alte servicii suplimentare (de exemplu: dejun si cina, prelungire sejur cu inca o zi etc.). In situatia in care castigatorul opteaza pentru servicii turistice ce depasesc valoarea voucherului, acesta va suporta diferenta.
5.8.    Castigatorul unui voucher pentru achizitia de biciclete sau accesorii va putea sa comande articolele pe care le doreste, la Furnizorul de echipamente sportive definit in art.4.1 de mai sus. Contactandu-l pe Furnizorul de echipamente sportive, pe baza datelor de contact ale acestuia primite odata cu inmanarea premiului (cardurilor valorice/voucherelor), castigatorii vor primi de la acesta, in schimbul cardurilor valorice/voucherelor castigate, articole/echipamente si accesorii, asa cum sunt mentionate mai jos, in limita ofertei comerciale a Furnizorului de echipamente sportive valabila pana la data expirarii cardurilor valorice/voucherelor. Valoarea produselor achizitionate in baza voucherului este reprezentata de  la pretul de lista al Furnizorului de echipamente sportive si  nu se cumuleaza cu alte reduceri de pe site. Cu aceste vouchere, castigatorii vor putea cumpara urmatoarele articole si accesorii: biciclete marca Scott, casti Carrera, ciclocomputere si faruri Sigma. In cazul in care valoarea echipamentelor si accesoriilor pe care castigatorul le doreste initial este mai mica decat valoarea cardurilor/voucherelor prezentate de castigator, acesta va putea sa comande de la Furnizorul de echipamente sportive si alte echipamente/accesorii pana la epuizarea sumei ce reprezinta valoarea voucherelor prezentate (neputand sa primeasca diferenta in bani). In cazul in care valoarea echipamentelor si a accesoriilor solicitate de castigator depaseste valoarea cardurilor/voucherelor prezentate catre acesta, diferenta va fi suportata de catre castigator.

SECTIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
6.1.    Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta Campanie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr.2220.
6.2.    Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele vizate isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii si atribuirii/expedierii premiilor.
6.3. Organizatorul si Agentia implicata in implementarea si desfasurarea acestei Campanii, garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. Persoanele vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Cladirea B1-B2, et. 4, Sector  1, Bucuresti, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
6.4. Persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoanele vizate au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Persoanele vizate vor  transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C Unilever South Central Europe S.A, cu adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Cladirea B1-B2, et. 4, Sector  1, Bucuresti.

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA PUBLICA A CASTIGATORILOR PREMIILOR
Numele si prenumele castigatorilor validati, precum si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi anuntate public, conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, actualizata. Lista castigatorilor va fi publicata in sectiunea Campaniei de pe pagina de web in cel mult 10 zile lucratoare de la validarea lor.

SECTIUNEA 8. FORTA MAJORA
8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament, din motive independente de vointa sa.
8.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 9. LITIGII SI FRAUDE
9.1.    In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.
9.2.     Eventualele reclamatii legate de derularea si implementarea Campaniei se vor putea trimite pe durata acesteia, asa cum este reglementata in prezentul Regulament pe urmatoarea adresa: S.C Unilever South Central Europe S.A, cu adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Cladirea B1-B2, et. 4, Sector  1, Bucuresti. Dupa data publicarii listei castigatorilor conform acestui Regulament, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie referitoare la participarea la Campanie, validarea castigatorilor si atribuirea premiilor.
9.3.    Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECTIUNEA 10. DIVERSE
10.1.    Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor acestui Regulament.
10.2.    Informatiile pe care participantii le furnizeaza vor fi utilizate doar de Organizator prin intermediul Agentiei, in conditiile Regulamentului. Orice intrebari, comentarii, reclamatii in legatura cu aceasta Campanie urmeaza a fi transmise Organizatorului la adresa acestuia.
10.3.    Organizatorul nu este raspunzator pentru plata de catre Castigatori a contributiei de asigurari sociale de sanatate, a eventualelor asigurari sau a altor obligatii fiscale datorate de catre Castigatori pentru premiile castigate de acestia, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa (in cazul premiilor impozabile) aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.      
10.4.    Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania, dupa anuntarea prealabila a publicului.
10.5.    Regulamentul Campaniei va fi publicat pe site-urile www.infopromotii.ro si  pe durata Campaniei si va fi disponibil gratuit oricarui solicitant prin apel la Telverde 0800 150 150 (in intervalul orar 10:00 – 18:00 de Luni pana Vineri pe toata perioada de desfasurare a Campaniei, cu exceptia sarbatorilor nationale si religioase, cand va functiona un robot telefonic) sau la numarul de telefon 021 528 21 25.  Consumatorii / participantii vor putea solicita orice informatii in legatura cu mecanismul de inscriere si conditiile de participare la aceasta Campanie si prin email, transmitand  asemenea solicitari la adresa de email contact@rexona.ro.

Anexa 1 – Modelul etichetei promotionale si Anexa 2 - Procesul-verbal de primire a premiului fac parte integranta din prezentul Regulament.
Nu avem elemente multimedia.
ion (odorheiu secuiesc) in 02 iulie 2014, 16:29
Buna! Pe cand lista de castigatori?
Moderator 2 (Infopromotii) in 03 iulie 2014, 09:33
Buna ziua, Ion (Odorheiu Secuiesc),
Tocmai am publicat lista castigatorilor validati pana in prezent.
O zi frumoasa!
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Rexona te protejeaza si cu premiu dublu te premiaza!"

Ultima actualizare: 03 iul. 2014
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Rexona te protejeaza si cu premiu dublu te premiaza!

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media