CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Rexona iti rasplateste fidelitatea

Rexona iti rasplateste fidelitatea

Campania nationala “Rexona iti rasplateste fidelitatea” se desfasoara in parteneriat cu companiile de transport public din Bucuresti, Arad, Cluj, Iasi, Sibiu, Timisoara si are ca scop recompensarea calatorilor care adopta un comportament civic corect si isi achizitioneaza bilet, abonament sau reincarca portofelul electronic (RATB) in perioada 14 mai – 15 iunie 2012, de luni pana vineri, in intervalul orar 16.00-17.00*.
Calatorii pot primi ca premiu un deodorant antiperspirant roll-on Rexona in limita stocului disponibil  si materiale informative despre noua gama Rexona cu tehnologia MotionSense - capsule de parfum, care te protejeaza in timp ce te misti.
Statiile participante la campanie sunt:
-  Bucuresti (RATB): Big 2 (Sun Plaza),  Universitate (Dunarea), Romana (ASE), Perla, Eroilor, Unirii 1, Unirii 2, Gara de Nord (Witing Coloane), Vanatorul, Mihai Bravu (Obor). *in Bucuresti campania se desfasoara in intervalul orar 14.00-15.00.
-  Iasi (RATP):  Universitate, Piata Unirii, Tg Cucu, Tudor Vladimirescu
-  Cluj (RATUC): Opera-Teatrul National, Mihai Viteazul, Memorandum, Piata Marasti
-  Sibiu (TURSIB): Nufarul, Valea Aurie, Universitate
-  Arad (CTP): UTA, Fortuna, Podgoria, Gara
-  Timisoara (RATT): Piata Libertatii, Piata 700, Grozavesti

Perioada promoţiei: 14 mai - 15 iunie 2012

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Rexona iti rasplateste fidelitatea”

SECTIUNEA 1.  ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI
1.1.    Organizatorul campaniei promotionale “Rexona iti rasplateste fidelitatea" (denumita în continuare “Campania”) este compania S.C Unilever South Central Europe S.A, cu adresa in Ploiesti, Bd.Republicii nr.291, jud.Prahova, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 2220 si numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.
1.2.    Campania se deruleaza prin intermediul agentiei S.C. IMAGE PUBLIC RELATIONS S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Intrarea Carol Knappe nr. 20, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40 /6597/ 1995, cod fiscal R 7777528.
1.3.    Campania este organizata pentru promovarea produselor marca Rexona (marca inregistrata apartinand “Unilever”) in cadrul proiectului intitulat “Rexona iti rasplateste fidelitatea” (implementat de Organizator), în conformitate cu prevederile Regulamentului.
1.4.    Mecanismul de participare, conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) este obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, având obligatia de a anunta publicul în mod oficial, în aceeasi maniera în care a fost facuta si informarea initiala, pe site-ul www.infopromotii.ro. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore înainte de intrarea lor în vigoare.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
2.1.    Campania este organizata si se desfasoara in cadrul centrelor de vanzare ale companiilor care furnizeaza serviciile de transport public local în urmatoarele orase: Bucuresti, Iasi, Cluj, Sibiu, Timisoara si Arad. In cadrul fiecarui oras mentionat mai sus, centrele de vanzare participante la Campanie („locatiile participante”) sunt urmatoarele:
-    Pentru Bucuresti (RATB): Big 2 (Sun Plaza),  Universitate (Dunarea), Romana (ASE), Perla, Eroilor, Unirii 1, Unirii 2, Gara de Nord (Witing Coloane), Vanatorul, Mihai Bravu (Obor).
-    Pentru Iasi (RATP):  Universitate, Piata Unirii, Tg Cucu, Tudor Vladimirescu
-    Pentru Cluj (RATUC): Opera-Teatrul National, Mihai Viteazul, Memorandum, Piata Marasti
-    Pentru Sibiu (TURSIB): Nufarul, Valea Aurie, Universitate
-    Pentru Arad (CTP): UTA, Fortuna, Podgoria, Gara
-    Pentru Timisoara (RATT): Piata Libertatii, Piata 700, Grozavesti

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
3.1.    Campania se va desfasura in perioada 14 Mai 2012 – 15 Iunie 2012, in intervalul orar 14.00 – 15.00 din fiecare zi (denumita în cele ce urmeaza „Perioada Campaniei”).
3.2.    Organizatorul îsi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu înainte de a anunta acest lucru public pe www.infopromotii.ro  (numit in cele ce urmeaza „site-ul”).

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice care au implinit varsta de 14 ani pana la data inceperii acesteia, cu domiciliul sau resedinta în România, care îndeplinesc conditiile de participare stabilite prin regulament. La Campanie nu au dreptul sa participe angajatii Organizatorului si ai Agentiei implicata in implementarea acestei Campanii, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si afinii (sotul /sotia) celor mentionati mai sus.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI
5.1.    Fiecare persoana interesata de aceasta Campanie, ce se prezinta la centrele de vânzare mentionate în art.2.1 de mai sus (în locatiile participante), in intervalul orar mentionat la art.3.1 de mai sus, in vederea achizitionarii de bilete pentru transportul in comun, ori pentru achizitionarea / reîncarcarea abonamentelor, poate participa la Campanie.
5.2.    Campania se desfasoara sub forma unui concurs cu întrebari. Un participant care indeplineste conditiile de participare mentionate la art.5.1 de mai sus va primi de la reprezentantul Organizatorului prezent în locatie o intrebare referitoare la produsele de ingrijire personala din marca Rexona. Pentru un raspuns corect, participantul va castiga un premiu ce consta intr-un deodorant antiperspirant roll-on Rexona. Premiile se acorda in limita stocului disponibil alocat fiecarei locatii.
5.3.    Un consumator poate participa la aceasta Campanie o singura data, pe durata derularii acesteia, putand astfel castiga în cadrul acesteia un singur premiu.
5.4.    În cadrul acestei Campanii, Organizatorul ofera in total 25.700 premii, constand fiecare intr-un deodorant antiperspirant roll-on Rexona.
5.5.    Premiile acordate in cadrul Campaniei nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul in care castigatorii desemnati refuza sau nu accepta premiul (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, refuz manifestat expres si neechivoc in acest sens), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, premiile ramanand la dispozitia Organizatorului.
5.6.    Castigatorii vor primi premiile pe baza de semnatura, dupa mentionarea numelor acestora într-un tabel ce va fi întocmit în fiecare dintre locatiile participante.

SECTIUNEA  6. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR
6.1.    Organizatorul, în vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor (nume, prenume si semnatura) în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator înregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal în baza notificarii nr. 2220.
6.2.    Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia împuternicitilor Organizatorului si a cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.
6.3.    Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, în calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
6.4.    Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care îi vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre USCE, pe adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 42-44, Cladire B1-B2, etj 4, Sector 1, Bucuresti.

SECTIUNEA 7. LITIGII
În cazul unor litigii aparute între Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre solutionare instantelor competente române de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 8. FORTA MAJORA
8.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora înseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-si îndeplini obligatiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.
8.2. Într-o situatie de forta majora, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata, conform art.1634 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, se obliga sa comunice o asemenea situatie participantilor la campanie pe site-ul www.infopromotii.ro, în termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 9. DIVERSE
Regulamentul Campaniei va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la adresa S.C Unilever South Central Europe S.A, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Cladirea B1-B2, et. 4, Sector 1, Bucuresti, cu mentiunea “pentru campania promotionala ”Rexona iti rasplateste fidelitatea”. De asemenea, Regulamentul va fi postat si pe site-ul www.infopromotii.ro, incepand cu data de 14 Mai 2012.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Rexona iti rasplateste fidelitatea"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Rexona iti rasplateste fidelitatea

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media