CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Rexona iti rasplateste fidelitatea

Rexona iti rasplateste fidelitatea

Campania nationala “Rexona iti rasplateste fidelitatea” este realizata in parteneriat cu companiile de transport public din Bucuresti, Iasi, Cluj, Sibiu, Timisoara, Arad si Oradea si are ca scop recompensarea calatorilor care adopta un comportament civic corect si isi achizitioneaza bilet, abonament sau reincarca abonamentul prin intermediul cardului Activ in perioada 4 iulie – 4 august 2011, de luni pana vineri in intervalul 16.00-17.00. Calatorii pot primi ca premiu un deodorant antiperspirant roll-on Rexona in limita stocului disponibil.

Perioada promoţiei: 04 iulie - 04 august 2011

Promotie expirata
2 comentarii Vezi
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Rexona iti rasplateste fidelitatea”

SECTIUNEA 1.  ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1. Organizatorul campaniei promotionale “Rexona iti rasplateste fidelitatea" (denumita în continuare “Campania”) este compania S.C Unilever South Central Europe S.A, cu adresa in Ploiesti, Bd.Republicii nr.291, jud.Prahova, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 2220 si numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.
Campania se deruleaza prin intermediul agentiei S.C. IMAGE PR S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Intrarea Carol Knappe nr. 20, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40 /6597/ 1995, cod fiscal R 7777528.
1.2. Mecanismul de participare, conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulamentul”) este obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, având obligatia de a anunta publicul în mod oficial, în aceeasi maniera în care a fost facuta si informarea initiala, pe site-ul www.infopromotii.ro. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania este organizata si se desfasoara in cadrul centrelor de vanzare a companiilor de transport public local din urmatoarele orase: Bucuresti, Iasi, Cluj, Oradea, Sibiu, Timisoara, Arad. In cadrul fiecarui oras centrele de vanzare participante la aceasta Campanie sunt:
-    Bucuresti (RATB): Big 2 (Sun Plaza),  Universitate (Dunarea), Romana (ASE), Perla, TVR, Unirii 1, Unirii 2, Gara de Nord (Witing Coloane), Vanatorul, Mihai Bravu (Obor).
-    Iasi RATP:  Universitate, Piata Unirii, Tg Cucu, Tudor Vladimirescu
-    Cluj: Opera-Teatrul National, Mihai Viteazul, Memorandum, Piata Marasti
-    Oradea: Piata Rogerius, Intersectia Emanuel, Gara Centrala, Nufarul
-    Sibiu: Nufarul, Valea Aurie, Universitate
-    Arad: UTA, Fortuna, Podgoria, Gara, Piata Romana
-    Timisoara: Piata Libertatii, Piata 700, Grozavesti
Campania este organizata pentru promovarea produselor marca Rexona (marca inregistrata apartinand “Unilever”) in cadrul proiectului intitulat “Rexona iti rasplateste fidelitatea” (implementat de Organizator), în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
3.1. Campania se va desfasura in perioada 4 iulie 2011 - 4 august 2011, in intervalul orar 16.00 – 17.00 din fiecare zi  de Campanie (denumita în cele ce urmeaza „Perioada Campaniei”).
3.2. Înainte de începerea Campaniei si dupa încetarea duratei Campaniei, inscrierea in Campanie si/sau îndeplinirea conditiilor mentionate în Regulamentul Oficial nu confera dreptul de a participa la Campanie.
3.3. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu înainte de a anunta acest lucru public pe www.infopromotii.ro  (numit in cele ce urmeaza „site-ul”).

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania este adresata tuturor persoanelor fizice care au implinit varsta de 14 ani pana la data inceperii Campaniei, cu domiciliul stabil sau resedinta în România . La prezenta Campanie promotionala nu au dreptul sa participe angajatii Organizatorului si ai Agentiei implicata in implementarea acestei Campanii, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si afinii (sotul /sotia) celor mentionati mai sus.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI
5.1. Fiecare consumator interesat de prezenta Campanie, ce se prezinta la centrele de vanzare bilele participante in Campanie, in intervalul orar mentionat la art.3.1 de mai sus in vederea achizitionarii de bilete transport in comun si/sau reincarcarii abonamentelor RATB, poate primi drept premiu un deodorant antiperspirant roll-on Rexona.
5.2. Concursul organizat in cadrul acestei Campanii se desfasoara pe baza de intrebari. Astfel, fiecare consumator, ce indeplineste conditiile de participare mentionate la art.5.1 de mai sus, va primi cate o intrebare referitoare la produsele Rexona participante in Campanie. Pentru un raspuns corect, participantul respectiv va castiga un premiu al Campaniei ce consta intr-un roll-on Rexona, in valoare de 10.94  ron.
5.3. Un consumator poate participa la aceasta Campanie o singura data, pe durata derularii acesteia, putand astfel castiga prin intermediul concursului un singur premiu.
5.4. În cadrul acestei Campanii, Organizatorul ofera in total  26.300 premii, constand fiecare intr-un roll-on Rexona,  in valoare de 10,94 lei fiecare; valoarea comerciala totala a premiilor acordate in cadrul Campaniei este de 260.372 lei.
5.5. Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani.In cazul in care nu poate fi validat nici un castigator desemnat, conform  procedurilor detaliate in acest Regulament sau in cazul in care castigatorii desemnati refuza sau nu accepta premiul (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, refuz manifestat expres si neechivoc in acest sens), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, premiile ramanand la dispozitia Organizatorului.
5.6. Premiile se vor acorda pe baza de table nominal.

SECTIUNEA  6. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR
6.1. Organizatorul, în vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta Campanie ( nume, prenume si semnatura) în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator înregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal în baza notificarii nr. 2220.
6.2. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia împuternicitilor Organizatorului si a cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.
6.3. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, în calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
6.4. Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care îi vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre USCE, pe adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 42-44, Cladire B1-B2, etj 4, Sector 1, Bucuresti.

SECTIUNEA 7. LITIGII
În cazul unor litigii aparute între Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre solutionare instantelor competente române de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 8. FORTA MAJORA
8.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora înseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-si îndeplini obligatiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.
8.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, împiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la campanie pe site-ul www.infopromotii.ro, în termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 9. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Regulamentul Campaniei va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe adresa S.C Unilever South Central Europe S.A, cu adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Cladirea B1-B2, et. 4, Sector 1, Bucuresti, cu mentiunea “pentru campania promotionala ”Rexona iti rasplateste fidelitatea” si va fi postat si pe site-ul www.infopromotii.ro, incepand cu data de 4 iulie mai 2011, ora 16:00.
Nu avem elemente multimedia.
Paula (Bucuresti) in 04 iulie 2011, 22:36
Bun gasit. Va marturisesc ca nu prea am inteles, din regulament, ce anume trebuie facut pentru a putea participa la aceasta promotie. Doar ca trebuie sa achizitionam bilete de calatorie RATB. Mai departe..., ce facem cu ele, le trimitem undeva, le pastram...., nu am inteles. Cate asemenea bilete trebuie sa cumparam? Sunam undeva, dam date personale....? Poate ne lamuriti intr-un fel, va rugam. Multumesc O seara buna Paula M.
Moderator 2 (Infopromotii) in 05 iulie 2011, 16:27
Draga Paula (Bucuresti),
Ai inteles bine, trebuie doar sa cumperi bilete sau sa iti incarci cardul ACTIV RATB; nu trebuie sa le trimiti nicaieri si le poti folosi exact asa cum faci de obicei cand folosesti mijloace de transport in comun. In anumite statii, zile si la anumite ore - toate precizate in regulament - atunci cand le cumperi ti se va pune o intrebare si, daca stii raspunsul, primesti premiul!
Mult succes!
Ne pare rău dar nu se mai pot înregistra comentarii la această promoţie!

Câştigători la promoţia "Rexona iti rasplateste fidelitatea"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Rexona iti rasplateste fidelitatea

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media