CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Reckitt Benckiser - "Casa curata merita premiata"

Promotie concurs cu premii Reckitt Benckiser

Premii prin tragere la sorti: 18 x masina de spalat rufe BOSCH  WAA24261 BY (cate una in fiecare magazin).

Cumpara de la Selgros oricare dintre produsele: Harpic, Air Wick, Calgon, Vanish, Cillit Bang, Calgonit sau Veet in valoare de minimum 20 lei fara TVA pe o singura factura, completeaza talonul de participare si introdu-l in urna aflata dincolo de casele de marcat. Pentru fiecare factura poti participa cu cate un talon. Pastreaza factura pentru validare.

Perioada promoţiei: 13 ianuarie - 09 februarie 2010

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

Regulamentul loteriei publicitare

organizata în magazinele Selgros

(Drumul Taberei, Pantelimon, Baneasa, Berceni, Ploiesti, Brasov, Constanta, Arad, Timisoara, Craiova, Oradea, Cluj, Tg Mures, Galati, Iasi, Bacau, Suceava, Braila)

în perioada 13.01.2010 – 09.02.2010

 

 

Art. 1. Organizatorul

 

Organizatorul loteriei publicitare este compania Reckitt Benckiser Romania SRL, cu sediul în Bucuresti, Bd Dacia, nr 99, et 4, sector 2 înmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J 40/ 2034/2002, având codul unic de înregistrare 8411320, atribut fiscal RO.

 

Prevederile din Regulament referitoare la Loteria publicitara sunt intocmite in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

 

 

Art. 2. Dreptul de participare

 

La aceasta loterie publicitara poate participa orice client SELGROS care accepta conditiile prezentului Regulament.

Nu pot participa la aceasta loterie publicitara angajatii Reckitt Bencksier Romania SRL., ai companiilor colaboratoare la aceasta loterie publicitara si nici rudele pana la gradul IV inclusiv ale acestora.

 

 

Art. 3. Aria de desfasurare

 

Campania se va desfasura in magazinele Selgros din Drumul Taberei, Pantelimon, Baneasa, Berceni, Ploiesti, Brasov, Constanta, Arad, Timisoara, Craiova, Oradea, Cluj, Tg Mures, Galati, Iasi, Bacau, Suceava, Braila.

 

 

Art. 4. Modificarea Regulamentului

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe perioada desfasurarii campaniei sau de a suspenda/intrerupe/prelungi desfasurarea campaniei fara drept de compensare. Orice modificare de acest fel va fi adusa la cunostinta participantilor cuprinzand si motivele aferente, prin aceeasi modalitate ca si Regulamentul, inainte de data la care va intra in vigoare respectiva modificare, printr-un act aditional ce va face parte integranta din prezentul Regulament. Orice act aditional la prezentul Regulament va fi autentificat de un notar public.

Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea Regulamentului si a modificarilor acestuia atata timp cat acestea au fost puse la dispozitia participantilor.

Niciun participant nu va putea solicita continuarea campaniei si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentare a campaniei.

 

 

Art. 5. Mecanismul campaniei publicitare

 

Perioada desfasurarii campaniei publicitare este 13.01.2010 – 09.02.2010.

Pentru a participa la aceasta loterie publicitara clientii Selgros  trebuie sa achizitioneze produse participante la campania publicitara din magazinele Selgros (Drumul Taberei, Pantelimon, Baneasa, Berceni, Ploiesti, Brasov, Constanta, Arad, Timisoara, Craiova, Oradea, Cluj, Tg Mures, Galati, Iasi, Bacau, Suceava, Braila), in valoare de minim 20 Lei fara TVA pe o singura factura.

La cumpararea oricaruia din produsele apartinand marcilor Reckitt Benckiser (Harpic, Air Wick, Calgon, Vanish, Cillit Bang, Calgonit, Veet) clientii Selgros vor gasi lipit pe produs talonul de participare la tombola.

Participantul la aceasta loterie publicitara va completa campurile talonului ce se va afla atasat la produsele participante la loterie si va introduce talonul completat in urna ce se va gasi in fiecare magazin dupa iesirea de la casele de marcat. 

 

 

Art. 6. Produse participante

 

Produsele a caror achizitionare din magazinele Selgros (Drumul Taberei ,Pantelimon, Baneasa, Berceni, Ploiesti, Brasov, Constanta, Arad, Timisoara, Craiova, Oradea, Cluj, Tg Mures, Galati, Iasi, Bacau, Suceava, Braila), dau dreptul de participare la aceasta loterie publicitara sunt toate produsele sub marcile Harpic, Air Wick, Calgon, Vanish, Cillit Bang, Calgonit, Veet (atat articole standard cat si articole promotionale) aflate la vânzare în magazinele participante.

Pe toata perioada desfasurarii campaniei, un cumparator este îndreptatit sa participe de mai multe ori, dar cu o singura factura pentru fiecare talon introdus in urna.

 

 

Art. 7. Premiile acordate si valorea premiilor

 

Premiile acordate la aceasta tombola sunt:

O masina de spalat rufe pe fiecare magazin, marca BOSCH  WAA24261 BY /per magazin.

Premiile vor fi acordate doar daca participantii desemnati castigatori au respectat toate conditiile impuse prin prezentul Regulament si eventualele sale acte aditionale.

 

Valorea premiilor:

-                     1 bucata MASINA DE SPALAT RUFE  MARCA BOSCH in valoare de 1.518 ron fara tva/buc, din care 15 ron  taxa timbru verde

-                     Valoare totala : 27.324 RON

 

 

Art. 8. Tragerea la sorti si acordarea premiilor

 

Tragerea la sorti a castigatorului si a castigatorului-rezerva va avea loc in incinta magazinelor Selgros din Drumul Taberei, Pantelimon, Baneasa, Berceni, Ploiesti, Brasov, Constanta, Arad, Timisoara, Craiova, Oradea, Cluj, Tg Mures, Galati, Iasi, Bacau, Suceava, Braila, in data de 10.02.2009 la ora 12 , in prezenta unei comisii formate din: un reprezentant Reckitt Benckiser, un reprezentant al magazinului Selgros si 2 martori alesi din randul clientilor Selgros aflati in magazin, in masura in care este posibil. Ulterior tragerii la sorti se vor consemna numele castigatorilor intr-un proces-verbal ce va fi semnat de membrii comisiei precum si de cei 2 martori conform celor de mai sus. 

 

Numele castigatorilor vor fi afisate dupa tragerea la sorti pe site-ul www.infopromotii.ro timp de 2 saptamani. Informatiile publicate pe site-ul www.infopromotii.ro vor fi: nume, prenume/denumire, oras, magazinul în care au câstigat premiul.

 

Câstigatorii vor primi premiul dupa prezentarea facturii in original care atesta achizitionarea produselor participante la promotie in perioada promotiei : 13.01.2010 – 09.02.2010 si a actului de identitate.

 

Premiile si documentele aferente garantiei legale a acestora se pot ridica de catre castigatorii desemnati prin tragerea la sorti pana in data 16.02.2009. 

 

Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru cazurile în care cumparatorul nu se prezinta pentru ridicarea premiului de la magazinul în care au câstigat premiul pâna la expirarea perioadei de ridicare a premiilor. In aceasta situatie, premiul neridicat nu mai este afectat campaniei.

 

La predarea premiului se va completa de catre Organizator impreuna cu castigatorul un Proces verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde pe langa datele de identificare ale castigatorului, premiul castigat, o declaratie pe proprie raspundere a castigatorului, in sensul ca indeplineste conditiile de participare impuse de prezentul Regulament, data predarii premiului si semnatura acestuia.

 

Participantul la Campanie, desemnat castigator in urma tragerii la sorti, care refuza sau care nu indeplinieste conditiile prevazute de prezentul Regulament pierde in mod automat calitatea de castigator si nu poate intra in posesia premiului.

 

In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este in incapacitate fizica de a se deplasa, atunci este necesara existenta unei procuri semnata si autentificata la un notar de catre castigator, procura ce da dreptul persoanei imputernicite de a primi premiul respectiv, inclusiv semnarea unei declaratii prin care exonereaza Organizatorul de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului, precum si de plata de despagubiri sau reclamatii de orice natura in legatura cu acesta.

 

Orice alte cheltuieli – inafara de impozitul aferent - generate de punerea in posesia premiului ori de orice alta natura intra in grija exclusiva a castigatorului.

 

In cazul in care castigatorul premiului nu indeplineste conditiile de validare, organizatorul va contacta castigatorul-rezerva extras la tragerea la sorti.

 

Daca dupa epuizarea listei cu castigatorul si castigatorul-rezerva nu se valideaza un castigator eligibil, premiul ramâne in proprietatea organizatorului.

 

 

Art. 9. Alternative ale premiilor

 

Organizatorul nu va oferi contravaloarea in lei pentru premiile promotiei.

 

Premiile castigate nu pot fi schimbate cu alte obiecte/produse.

 

Organizatorul nu va suplimenta numarul de premii acordate.

 

 

Art. 10. Taxe

 

Organizatorul Reckitt Benckiser Romania SRL se obliga sa plateasca toate taxele catre autoritati aferente premiilor.

 

 

Art. 11. Raspunderea Organizatorului

 

Organizatorul nu va raspunde pentru eventualele defectiuni tehnice ale premiilor acordate in cazul in care aceste defectiuni nu sunt evidente. De asemenea Organizatorul nu va raspunde pentru defectiunile aparute ca urmare a transportului sau a unei utilizari neadecvate a premiilor.

 

Pierderea sau predarea facturii fiscale de catre castigator unor persoane neautorizate exonereaza Organizatorul de orice raspundere si/sau obligatie fata de participantii respectivi.

 

Imposibilitatea participantului castigator de a utiliza premiul din diverse motive exonereaza Organizatorul de orice raspundere si/sau obligatie.

 

In caz de forta majora, Organizatorul va suspenda sau sista definitiv desfasurarea campaniei fara a atrage raspunderea acestuia in eventualitatea producerii unor prejudicii participantilor.

 

 

Art. 12. Protectia datelor personale

 

Prin prezentarea facturii în original si a actului de identitate a cumparatorului pentru ridicarea premiului de la magazin, participantii sunt considerati ca accepta conditiile prezentului regulament. Pe parcursul campaniei nu se vor colecta date personale, cu exceptia celor cerute de prevederile legale în vigoare referitoare la impozitul pe venitul constând în premii si alte obligatii fiscale ale organizatorului.

 

Organizatorul isi asuma responsabilitatea in ceea ce priveste respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in sensul ca va asigura nivelul de protectie impus de dispozitiile legale, va respecta dreptul la informare, precum si orice alte drepturi recunoscute prin actul normativ mentionat.

 

In cazul in care un participant se va opune la furnizarea datelor sale personale, acesta va fi descalificat, fiind considerata respectiva opozitie ca fiind o nerespectarea a conditiilor impuse prin prezentul Regulament.

 

 

Art. 13. Regulamentul oficial

 

Regulamentul oficial al campaniei publicitare precum si eventualele sale acte aditionale pot fi obtinute, în mod gratuit, în urma solicitarii facute la adresa organizatorului Bucuresti, Bd Dacia, nr 99, et 4, sector 2, in cursul campaniei de Luni pana Vineri intre orele 09.30 - 17.30. De asemenea vor fi disponibile la cerere si prin biroul “Relatii cu clientii” din magazinele participante la campania publicitara, precum si pe site-ul www.infopromotii.ro.

Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Reckitt Benckiser - "Casa curata merita premiata""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Reckitt Benckiser - "Casa curata merita premiata"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media