CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Raspunde la intrebare si castiga invitatii la festivalul Les Films de Cannes a Bucarest

Volksbank Raspunde la intrebare si castiga invitatii la festivalul Les Films de Cannes

Premii acordate in functie de originalitatea si creativitatea raspunsurilor: invitatii duble la 13 filme din festival.

Intra pe , sectiunea “Les Films de Cannes a Bucarest”, completeaza formularul de inscriere, alege un film din cadrul festivalului la care vrei sa mergi si raspunde la intrebarea din formularul de inscriere in concurs.

Perioada promoţiei: 15 octombrie - 31 octombrie 2013

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Raspunde la intrebare si castiga invitatii la festivalul Les Films de Cannes a Bucarest in perioada 25 – 31 octombrie 2013”
Perioada campaniei: 15 – 31 octombrie 2013

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
1.1 Organizatorul campaniei promotionale “Raspunde la intrebare si castiga invitatii la festivalul Les Films de Cannes a Bucarest in perioada 25 – 31 octombrie 2013” (denumita in continuare "Campania") este VOLKSBANK ROMANIA, cu sediul în Bucuresti, Sos. Pipera nr. 42, etajele 3-8 si 10, Sector 2, CUI: RO12564356, înregistrata? la Registrul Comert?ului sub numa?rul J40/58/2000, societate administrata in sistem dualist, avand un capital social subscris si varsat de 903.154.800 lei, operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala? de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub numarul 3161, reprezentata legal prin dna. Camelia Tanase, Sef Departament Comunicare de Marketing, si prin Dna. Iuliana Pacesila, Specialist Marketing, denumita in continuare ORGANIZATORUL.
1.2. Campania se va desfasura prin intermediul agentiei SC Proximity SRL, parte a grupului BBDO, cu sediul social in Bucuresti, Str. Iordache Golescu nr. 17, etaj 2, sector 2, CUI RO 14525515, si prin intermediul agentiei SC. FourHooks SRL, cu sediul in Str. Mihai Voda nr.1, ap. 6, sector 5, Bucuresti, Romania, avand J40/5821/13.05.2009 si CUI RO 25547306, operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 14833 (denumite in cele ce urmeaza “Agentiile”).

SECTIUNEA 2. DURATA PROMOTIEI SI ARIA DE DESFASURARE
Campania se va desfasura la nivel national, in perioada 15 – 31 octombrie 2013. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare a Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, conform prevederilor din Sectiunea 5 de mai jos.

SECTIUNEA 3. DREPT DE PARTICIPARE
La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica cu varsta peste 18 ani si cu domiciliul/resedinta in Romania („Participantii”), care va raspunde la intrebarea formulata in sectiunea de inscriere in concurs, conform prevederilor pct 5.
Angajatii Organizatorului si ai Agentiilor implicate in concurs, precum si rudele de gradul I ale acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie), nu au dreptul de a participa la Campanie.
In cazul in care unul dintre participantii la campanie este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului prin intermediul unei alte persoane imputernicite, incluzand semnarea de catre aceasta persoana a unei declaratii daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiul respectiv si de participarea persoanei respective la aceasta campanie.
Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala a prezentului Regulament. Castigatorii sunt responsabili pentru eventualele cheltuieli implicate de ridicarea invitatiilor, de transport sau cazare pentru participarea la festival.

SECTIUNEA 4. REGULAMENTUL OFICIAL
Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament, care trebuie acceptat si respectat de catre toti Participantii („Regulament”). Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil gratuit oricarui solicitant, la cerere, pe toata durata Campaniei, astfel:
- pe site-ul campaniei,
- gratuit, in urma unei solicitari telefonice la numarul 0800 67 22 22 de luni pana vineri intre orele 09:00 – 17:30 (exclusiv sarbatorile legale).
- in    urma    unei    solicitari    scrise     expediate    pe    adresa    de    e-mail contact@evenimentevolksbank.ro.
Prin participarea la Campanie, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand acceptarea integrala, expresa si neechivoca a tuturor termenilor si conditiilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia.
Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate publicului prin publicarea pe website-ul campaniei, cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.
Anexele sau actele aditionale la Regulament, incheiate dupa data inceperii campaniei, vor face parte integranta din acesta.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Pentru a participa la Campanie, utilizatorii trebuie sa parcurga urmatorii pasi:
1. Sa acceseze site-ul , sectiunea “Les Films de Cannes a Bucarest”, in perioada 25 octombrie 2013 ora 16.00 – 29 octombrie 2013 ora 23:59. Intervalele orare sunt cele determinate de setarile de timp ale sistemelor tehnice ale Organizatorului.
2. Sa completeze formularul de inscriere introducand urmatoarele date de contact: nume, prenume (complete, ambele din actul de identitate), o adresa valida de e-mail, adresa postala completa din actul de identitate, numar telefon fix sau mobil.
3. Sa aleaga un film din cadrul festivalului la care vrea sa mearga; fiecare participant are dreptul sa aleaga un singur film din cele prezentate pe site-ul evenimentevolksbank.ro.
4. Sa raspunda pe site-ul la intrebarea din formularul de inscriere in concurs. Vor fi validate in concurs numai textele care respecta subiectul abordat si constituie un raspuns la intrebarea formulata.
Orice participant se poate inscrie si poate opta pentru filmul preferat din momentul inceperii campaniei pana cu maxim 2 zile lucratoare inainte de difuzarea filmului, ora 23.59:59 (de exemplu, pentru filmul “Heli” din data de 25 octombrie, inscrierile se pot face pana la 23 octombrie 2013, ora 23:59:59). Castigatorii vor fi anuntati pe pagina evenimentevolksbank.ro cu 1 zi lucratoare inainte de data difuzarii filmului respectiv. (de exemplu, in cazul filmului “Heli” din 25 octombrie, numele castigatorilor vor fi publicate pe 24 octombrie, pana la ora 12.00).  
Dupa incarcarea textelor pe site si validarea lor, acestea pot fi vizualizate de catre toti vizitatorii site-ului. Lista inscrierilor va contine urmatoarele informatii: prenume participant, oras, raspunsul la intrebare.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru datele introduse gresit. Datele de inscriere sau textul nu mai pot fi schimbate dupa ce au fost completate si trimise spre publicare pe site. Un participant are dreptul sa inscrie un singur text pe toata durata Campaniei. In cazul in care Organizatorul va identifica mai multe texte ca apartinand aceluiasi participant, acesta isi rezerva dreptul de a anula participarea acestuia. Identificarea unicitatii unui utilizator se va face prin intermediul adresei de e-mail furnizate in formularul de inscriere. O adresa de e-mail este echivalenta cu o inscriere in concurs. Doi sau mai multi utilizatori nu se pot inscrie in concurs cu aceeasi adresa de e-mail.
Pentru a fi valid si acceptat in Campanie, un material trebuie sa contina maximum 400 de caractere cu spatii. Intervalul intre scrierea unui material si publicarea lui pe site este de maximum 24 de ore, de luni pana vineri. In cazul unor probleme de ordin tehnic independente de vointa Organizatorului, acest interval poate fi depasit.
Textele inscrise vor fi moderate, in sensul ca Organizatorul este liber sa respinga si sa nu accepte inscrierea textelor care nu respecta tematica propusa. Textele acceptate vor fi publicate pe pagina de internet fara nici un fel de consecinte derivate din drepturile de autor.

SECTIUNEA 6. PREMII SI MODUL LOR DE ACORDARE
In aceasta Campanie se acorda invitatii duble la 13 filme din festival, lista completa a filmelor se gaseste pe site-ul evenimentevolksbank.ro, sectiunea Raspunde la Intrebare.
O invitatie dubla include 2 bilete. Organizatorul promotiei nu isi asuma responsabilitatea pentru eventualele schimbari in programul filmelor efectuate de organizatorii festivalului si va anunta participantii cu privire la orice schimbare imediat ce primeste aceste informatii de la organizatori. Anuntarea participantilor se va face pe site-ul evenimentevolksbank.ro.
Premiile se vor acorda in functie de originalitatea si creativitatea textelor ce constituie raspunsul la intrebarea din formularul de inscriere in concurs. Raspunsurile vor fi evaluate de catre o comisie cu membri desemnati de organizator.
Castigatorii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau de a schimba aceste premii cu alte bunuri/servicii.
In cazul in care anumite filme nu sunt alese in formularul de inscriere de niciunul dintre participanti, premiile nu se vor acorda si vor ramane in posesia Organizatorului.

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA CASTIGATORILOR. ACORDAREA PREMIILOR.
Lista cu numele castigatorilor se va afisa pe pagina de internet a campaniei, cu doua zile lucratoare inainte de data difuzarii filmului respectiv si va fi mentinuta pe pagina de internet pana la 31 octombrie 2013. Lista castigatorilor va contine doar urmatoarele informatii: numele castigatorilor si localitatea de domiciliu. Publicarea numelor castigatorilor se va realiza in conformitate cu obligatiile impuse de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000.
Orice reclamatie referitoare la premiul castigat, ulterioara acestui termen (31 octombrie 2013), nu va fi luata in considerare de catre Organizator. Premiile vor fi ridicate personal de castigatori in seara filmului vizionat, direct de la casa de bilete a cinematografului unde au castigat invitatiile.
Pentru a intra in posesia premiului, orice participant va trebui sa faca dovada ca este castigatorul, prezentand documentele solicitate de Organizator (CI sau BI). In cazul in care persoana castigatoare nu se prezinta in seara proiectiei filmului pentru care a castigat invitatia, aceasta va ramane in posesia Organizatorului.

SECTIUNEA 8. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
Organizatorul si Agentia Four Hooks prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Campanie in conformitate cu Legea nr. 677/2001, garantand confidentialitatea acestora. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, castigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si a indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor Participanti care si-au dat acordul explicit si neechivoc in acest sens. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18). In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Organizator la adresa indicata la sectiunea 1, in atentia Directiei Marketing.

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE
Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma raspunderea pentru cazurile in care, din motive diverse, cei care doresc nu se pot inscrie in Campanie. De asemenea, Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma raspunderea pentru nicio cauza libera de culpa sa care ar putea afecta dreptul de participare la aceasta Campanie. Organizatorul si celelalte entitati implicate in Campanie nu isi asuma raspunderea si nu vor putea fi implicate sub nicio forma in disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea:
-    pentru datele personale incomplete, incorecte sau inexacte inscrise pe pagina de internet sau pentru inscrierile efectuate in afara perioadei promotionale
-    pentru intreruperile neanuntate sau perioade limitate de nefunctionalitate ale site-ului din motive tehnice, cauzate de furnizorul conexiunii de internet etc;

SECTIUNEA 10. INCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua. * Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.
In situatia anularii concertului din motive independente de vointa Organizatorului acestei promotii, Campania va fi oprita imediat iar premiile nu vor mai fi acordate, chiar daca au avut loc trageri la sorti.

SECTIUNEA 11. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la adresa indicata in Sectiunea 1, in atentia Directiei Marketing.
Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, si a fost autentificat.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Raspunde la intrebare si castiga invitatii la festivalul Les Films de Cannes a Bucarest"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Raspunde la intrebare si castiga invitatii la festivalul Les Films de Cannes a Bucarest

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media