CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Rama te intreaba cum se face margarina de calitate.

Rama promotie concurs cu premii

Premiu prin tragere la sorti: 1 x 21.500 RON. 10 x masina de facut paine Moulinex pentru cele mai votate filme inscrise.

La sectiunea CONCURS: trimite/incarca pe www.despreRama.ro o inregistrare video in care esti filmat in timp ce prepari margarina in casa, folosind reteta corecta aflata in paginile aceluiasi website si completeaza formularul electronic de inscriere. La sectiunea LOTERIE: completeaza formularul electronic de inscriere si trimite/incarca, prin accesarea butonului/campului „Reteta mea corecta” aflat pe www.despreRama.ro, un mesaj scris ce contine reteta corecta pentru prepararea margarinei de casa, asa cum ai descoperit-o pe www.despreRama.ro sau cum ai aflat-o din mass-media.

Perioada promoţiei: 26 octombrie - 15 decembrie 2009

Promotie expirata
13 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

Regulamentul Campaniei promotionale

"Rama te intreaba cum se face margarina de calitate"
ART 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizator al Campaniei promotionale "Rama te intreaba cum se face margarina de calitate" (“Campania”) este S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.A., cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii nr.291, jud. Prahova, inregistrata la A.N.S.P.D.C.P., cu notificarea  nr. 2220, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

ART 2. DURATA SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

2.1.    Campania se va desfasura in perioada 26.10.2009  - 15.12.2009, prin intermediul S.C. netWing International S.R.L. numita in continuare “Agentia”; Campania este organizata si se va desfasura pe teritoriul Romaniei, prin intermediul site-ului www.despreRama.ro, site proprietatea Organizatorului.
2.2.    Pentru aducerea la cunostinta publicului a Campaniei, Regulamentul Oficial este  disponibil in mod gratuit pe www.despreRama.ro, la sectiunea Concursuri. De asemenea, Regulamentul va putea fi solicitat in copie in mod gratuit si pe adresa SC Unilever South Central Europe SA, Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 42-44, Cladire B1-B2, et. 4, Sector 1.
2.3.    Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile  Regulamentului oficial al Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul  Oficial” sau “Regulamentul”).                                            

ART 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1    La acest Campanie poate participa orice persoana fizica, cu varsta de peste 18 ani, cu domiciliul in Romania, cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai Agentiei si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).
3.2    Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

ART 4. PREMIILE CAMPANIEI

4.1.    In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii:
a.    la Sectiunea CONCURS se acorda 10 premii constand in cate o masina de facut paine Moulinex, in valoare de 129 lei fiecare; Aceste premii se acorda participantilor inscrisi in Campanie la Sectiunea CONCURS, conform art. 5.1 de mai jos, care primesc cele mai multe voturi de la vizitatorii websiteului www.despreRama.ro pentru filmul cu care s-au inscris, conform art. 5.1 de mai jos.
b.    la Sectiunea LOTERIE se acorda un premiu in suma de 21500 LEI, reprezentand echivalentul in lei a 5000 Euro la cursul de schimb stabilit conventional astfel: 1EURO=4,30 LEI. Acest premiu se acorda castigatorului Sectiunii LOTERIE, desemnat conform art. 5.2 de mai jos. 

4.2.    Valoarea comerciala a premiului oferit in cadrul Campaniei la Sectiunea LOTERIE este de 21500 lei, la care se adauga impozitul care va fi retinut la sursa.
4.3.    Castigatorii Campaniei, desemnati distinct in cadrul sectiunilor LOTERIE si CONCURS sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite, si nu pot ceda drepturile asupra premiilor  castigate unor alte persoane.
4.4.    Premiile acordate la Sectiunea CONCURS nu pot fi inlocuite cu alte bunuri/servicii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului vreunui potential castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament,  acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire. In cazul in care dupa finalizarea Campaniei raman premii neacordate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu le mai atribui.


ART 5. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI. SECTIUNILE

5.1.    SECTIUNEA CONCURS
5.1.1.    Participantii se pot inscrie, in perioada  26.10.2009 (incepand cu ora 00:00 - ora de la care incepe inscrierea) - 15.12.2009 pana la ora 23:59 (ora pana la care se poate face ultima inscriere) inclusiv, trimitand/incarcand pe pagina de concurs a website-ului www.despreRama.ro o inregistrare video („inregistrare”) in care participantul este filmat in timp ce prepara margarina in casa, folosind reteta corecta pe care o pot descoperi in paginile aceluiasi website. Toate  informatiile si instructiunile necesare inscrierii vor fi postate de Organizator si pe website-ul www.despreRama.ro.
5.1.2.    Participantii care se inscriu in aceasta modalitate in Campanie sunt automat inscrisi si pentru tragerea la sorti a marelui premiu al Campaniei, cu conditia ca in  inregistrarea inscrisa sa se fi utilizat reteta corecta, asa cum este prezentata de organizator, iar nu o alta versiune.
5.1.3.    Participantul trebuie sa completeze formularul electronic de inscriere aflat pe pagina de concurs a website-ului www.despreRama.ro, prin completarea campurilor obligatorii: prenume, numar de telefon si adresa e-mail, apoi sa trimita/incarce inregistrarea video (in format .mpg, .avi, .mov, .wmv) a prepararii de catre el a margarinei de casa folosind reteta de preparare a acesteia pe care a descoperit-o in prealabil in acelasi website ori au aflat-o din mass media (reteta corecta).
5.1.4.    Pe durata Campaniei, fiecare inregistrare/film incarcat (postat) poate fi votata de vizitatorii website-ului www.despreRama.ro in urmatoarele conditii: un vizitator nu poate vota decat o data si pentru un singur film pe zi. La data terminarii Campaniei se realizeaza un clasament al voturilor primite, iar primele 10 filme, care au primit cele mai multe voturi conform clasamentului, vor primi cate un premiu constand intr-o masina de facut paine Moulinex, conform art.4.1. lit.a de mai sus.


5.2.    SECTIUNEA LOTERIE
5.2.1.    Inscrierile in aceasta sectiune a Campaniei incep la data de 26.10.2009 (incepand cu ora 00:00 - ora de la care incepe inregistrarea participarilor primite) si se termina la data de 15.12.2009 pana la ora 23:59 (ora pana la care se primeste ultima inscriere) inclusiv. Toate informatiile si instructiunile necesare inscrierii vor fi postate de Organizator si pe website-ul www.despreRama.ro.
5.2.2.    Participantul trebuie sa completeze formularul electronic de inscriere aflat pe pagina de concurs a website-ului www.despreRama.ro, prin completarea campurilor obligatorii: prenume, numar de telefon si adresa e-mail, apoi sa trimita/incarce, prin accesarea butonului/campului „Reteta mea corecta” aflat pe aceasta pagina, un mesaj scris ce contine reteta corecta pentru prepararea margarinei de casa, asa cum au descoperit-o pe website-ul www.despreRama.ro sau cum au aflat-o din mass-media (internet, tv, presa scrisa, radio) unde va fi comunicata prin grija Organizatorului.
5.2.3.    Procedura de inscriere si validare: participantii trebuie sa trimita reteta corecta de preparare a margarinei in modalitatea indicata mai sus, impreuna cu numarul de telefon la carte pot fi contactati in cazul in care sunt desemnati castigatori.
5.2.4.    Pentru ca o inscriere in Campanie sa fie considerata valabila in aceasta modalitate de inscriere, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
-    mesajul de inscriere sa fie expediat in perioada 26.10.2009 (incepand cu ora 00:00) - 15.12.2009 (pana la ora 23:59) inclusiv,
-    mesajul sa contina reteta corecta de preparare a margarinei, scrisa/reprodusa cat mai fidel.

5.2.5.    Fiecare inscriere, indiferent de sectiunea aleasa de participant, este validata preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, pe adresa sa de e-mail, un mesaj de confirmare a inscrierii, cu urmatorul text: : ”Felicitari! Ai fost inregistrat in campania Rama te intreaba cum se face margarina de calitate. Mai multe informatii pe www.despreRama.ro”.
5.3.    Nu se considera valide si nu se includ in Campanie retetele ce contin texte/inregistrari preluate din alte surse, ori care nu se incadreaza in parametrii si conditiile detaliate in prezentul Regulament (de exemplu, dar fara a se limita la situatiile in care inscrierile nu se refera la tema Campaniei: prepararea margarinei) sau a caror licenta de utilizare apartine unor terti. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru retetele/inregistrarile expediate de participanti pe adresa Campaniei si isi rezerva drepturile de a elimina din Campanie pe orice participant care transmite retete incorecte (al caror continut este diferit de reteta corecta comunicata de Organizator in modalitatile mentionate), care contin injurii, expresii si/sau afirmatii/imagini jignitoare, discriminatorii, contrare bunelor moravuri si /sau ordinii publice, cu tenta obscena, sau care sunt susceptibile de a fi preluate din alte surse. De asemenea, daca Organizatorul sau reprezentantii Agentiei vor lua cunostinta (in orice mod) de orice frauda, inselaciune sau actiuni similare, referitoare la Campanie sau nu, sau de orice actiunea si/sau act de omisiune care ar putea avea (in opinia Organizatorului, care va fi finala) un efect advers asupra Campaniei, Organizatorului, imaginii si integritatatii si/sau securitatii acestuia, Organizatorul isi rezerva dreptul sa descalifice astfel de inscrieri si sa le elimine din Campanie, de a respinge inscrierea in Campanie a inregistrarilor/mesajelor in cauza, precum si de a formula orice actiune de despagubire impotriva expeditorului materialelor respective.
5.4.    Astfel, participantii inscrisi in Campanie, expeditori ai mesajelor de inscriere in Campanie, sunt singurii raspunzatori atat in fata Organizatorului, cat si in fata oricarui tert ori autoritati, pentru textele/inregistrarile video expediate pe adresa Campaniei, si vor raspunde in mod direct pentru orice plangere, cerere, sanctiune, amenda si/sau prejudiciu suportate si/sau aplicate Organizatorului sau Agentiei, de catre vreun tert ori vreo autoritate.
5.5.    Organizatorul se obliga sa asigure toate conditiile si suportul tehnic si logistic necesar pentru a se putea depista inscrierile in Campanie ce contin limbaj/imagini jignitoare, discriminatoare, necorespunzatoare uzantelor, bunelor moravuri, ordinii publice sau contrare prevederilor prezentului Regulament.
5.6.    Un participant se poate inscrie in Campanie o singura data cu un material expediat (inregistrare video sau mesaj prin e-mail). In cazul in care un consumator doreste sa se inscrie in Campanie de mai multe ori, acesta trebuie sa expedieze mai multe mesaje, fiecare mesaj fiind obligatoriu sa contina un alt material (inregistrare video sau reteta), diferit de cel cu care s-a mai inscris si sa respecte toate conditiile enuntate in  Sectiunea 5 din prezentul Regulament.
5.7.    In cazul in care Organizatorul si sau Agentia constata ca un consumator se inscrie in Campanie cu o inregistrare video/material filmat pe care l-a mai trimis anterior, Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Campanie acea inregistrare.
5.8.    In cazul in care doi participanti trimit o inregistrare identica, va intra in Campanie acel concurent care s-a inscris cel dintai cu acel material video,  luandu-se in considerare  pentru dovedirea momentului in care s-a facut inscrierea, ora afisata de sistemul electronic de primire a mesajului.
5.9.    Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
a.    pentru pierderile sau intarzierile inscrierilor de participare la Campanie sau a mesajului de raspuns mentionate in prezentul Regulament, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
b.    daca  pe adresa de e-mail a participantului, completata in mesajul de inscriere, acesta nu poate primi mesaje, din motive independente de vointa Organizatorului ori a participantului. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Campanie si nici nu-l va putea contacta in eventualitatea desemnarii sale ca potential castigator;
c.    pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizori sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de internet pe perioadele de trafic intens.   
5.10.    Dupa data limita de primire a inscrierilor in Campanie, Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea inscrierilor in Campanie.

ART 6. VALIDAREA CASTIGATORILOR SI ATRIBUIREA PREMIILOR

6.1.    Dupa finalizarea perioadei de inscriere in Campanie mentionata la Sectiunea 5 de mai sus, dintre inscrierile la Sectiunea CONCURS se vor desemna, pe baza voturilor acordate de vizitatorii website-ului, primele 10 filme din totalul celor inscrise, ce prezinta prepararea margarinei de casa utilizand reteta corecta.
6.2.    La data de 17 decembrie 2009 va avea loc tragerea la sorti a marelui premiu al Campaniei, la sediul Agentiei la ora 12:00, in prezenta unei comisii formate dintr-un reprezentant al Organizatorului si un reprezentant al Agentiei. La extragere vor participa toate inscrierile efectuate in cadrul Sectiunii LOTERIE ce contin reteta corecta, la care se vor aduga si toate inscrierile efectuate de participantii la Sectiunea CONCURS care au utilizat reteta corecta de preparare a margarinei de casa, conform art.5.1.2 de mai sus
6.3.    Stabilirea mesajelor primite prin e-mail si a inregistrarilor video care contin reteta corecta si care in consecinta vor participa la tragerea la sorti se va face de catre un juriu/comisie format din reprezentanti al Organizatorului si ai Agentiei, care le vor verifica pe fiecare in parte, pe masura ce sunt primite/inscrise, astfel:
-    In cazul inregistrarilor video – respectarea de catre participant a ingredientelor si metodei/procedeului de preparare, precizate in reteta corecta
-    In cazul mesajelor inscrise prin posta electronica – corectitudinea reproducerii retetei corecte
6.4.    Dupa desemnarea castigatorilor celor doua Sectiuni, conform prezentului Regulament, acestia vor fi contactati telefonic pe numarul de telefon mentionat in formularul de inscriere in Campanie, in termen de 24 de ore de la data desemnarii lor drept castigatori, in vederea validrii finale si atribuirii premiilor. Un castigator va fi apelat de 5 ori in intervalul celor  24 de ore.
6.5.    In conditiile in care un potential castigator nu poate fi contactat de 5 ori in cele 24 ore (ca de exemplu dar fara a se limita la situatiile in care numarul de telefon comunicat prin mesajul de participare la Campanie nu este alocat, nu se afla in aria de acoperire, este deranjat, nu raspunde etc), Organizatorul prin intermediul Agentiei depunand toate eforturile in acest sens, acesta va fi invalidat, fara nici o despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a desemna un alt castigator pentru premiul respectiv.
6.6.    Persoanei care va raspunde la numarul de telefon indicat in mesajul de inscriere in Campanie desemnat potential castigator i se vor comunica identitatea si calitatea  apelantului si scopul apelului si ii va solicita sa confirme participarea sa la Campanie si sa comunice adresa de e-mail de pe care s-a expediat mesajul de inscriere
6.7.    In cazul in care persoana contactata telefonic nu confirma participarea sa la Campanie, ori nu comunica adresa de e-mail de la care s-a expediat mesajul inscris in Campanie, atunci inscrierea va fi invalidata, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a desemna un alt castigator pentru premiul respectiv.
6.8.    Dupa ce au fost contactati telefonic, tuturor potentialilor castigatori le va fi trimisa prin email o declaratie de prelucrare date personale (Anexa nr 1 a prezentului regulament) pe care acestia vor trebui sa o completeze, sa o dateze, sa o semneze si sa o trimita prin fax la numarul 021. 221.04.40 (numar de fax cu tarif normal aflat in gestiunea Agentiei) in termen de 7 zile de la data contactarii sale telefonice conform Regulamentului, in vederea validarii finale si atribuirii premiilor. Textul declaratiei poate fi descarcat de pe www.despreRama.ro sau de pe www.infopromotii.ro sau poate fi solicitat reprezentantului Agentiei in momentul contactarii telefonice a castigatorului.
6.9.    Netrimiterea acestei declaratii in termenul stabilit sau constatarea oricaror incalcari ale conditiilor de participare (de ex varsta), duce la pierderea de catre potentialul castigator a dreptului de a mai intra in posesia premiului, fara nici o compensare din partea Organizatorului. Aparitia vreuneia din aceste situatii, in cazul premiului Sectiunii LOTERIE, da dreptul Organizatorului de a mai organiza o noua tragere la sorti. Aparitia vreuneia dintre aceste situatii in cazul catigatorilor Sectiunii CONCURS determina atribuirea premiului, dupa caz, participantilor aflati in clasamentul concursului pe locurile inferioare locului 10, acestia urmand sa fie contactati in ordinea acestui clasament.
6.10.    In cazul in care castigatorul marelui premiu, desemnat la a doua extragere, nu indeplineste conditiile de participare si validare, acesta va pierde dreptul de a mai intra in posesia premiului, fara nicio compensare din partea Organizatorului. Aparitia vreuneia din aceste situatii da dreptul Organizatorului de a nu mai atribui premiul respectiv.
6.11.    Premiile Sectiunii CONCURS a Campaniei, constand in cuptoare de facut paine, vor fi expediate castigatorilor prin Posta Romana, prin colet postal, pe adresa comunicata de castigatori in Anexa 1 - Declaratie de acord prelucrare date personale. Coletul postal va fi trimis fiecarui castigator cu confirmare de primire si afisajul FRAGIL. Organizatorul isi asuma responsabilitatea prin Imputernicitul sau, S.C. netWing International S.R.L, sa expedieze premiile Campaniei in conditii de siguranta si in ambalaje corespunzatoare, in scopul pastrarii integritatii si calitatii acestora. Organizatorul si Imputernicitul nu isi asuma nicio raspundere pentru coletele care ajung la castigatori in conditii degradate ca urmare a viciilor de manipulare a Postei Romane. In acest caz, Posta Romana va oferi Organizatorului prin intermediul S.C. netWing International S.R.L despaguriri, conform tarifelor in vigoare. Premiile vor fi predate castigatorilor impreuna cu certificatele de garantie corespunzatoare emise de catre producator.
6.12.    Castigatorul premiului Sectiunii LOTERIE, constand in contravaloarea in lei a sumei de 5000 euro, va primi acest premiu prin transfer bancar, in contul deschis exclusiv pe numele acestuia si declarat in Anexa 1 - Declaratie de acord prelucrare date personale. Datele bancare ce vor fi solicitate Castigatorului se refera la: numele titularului de cont numarul de cont IBAN, denumirea bancii unde este deschis acest cont, precum si sucursala unde este deschis contul. Castigatorul trebuie sa fie in mod obligatoriu titularul contului. Tranferul bancar al premiul se va efectua in RON, contravaloarea acestuia calculandu-se pe baza cursului euro/ron stabilit la art.4.1 al prezentului regulament oficial.
6.13.    Organizatorul va afisa pe website-urile www.infopromotii.ro si www.despreRama.ro in termen de 48 de ore de la data validarii finale, numele castigatorilor si premiile castigate.
              

ART 7. DIVERSE

7.1.    Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
7.2.    Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, castigatorii Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorilor, operata de catre S.C. netWing International S.R.L. in vederea validarii si atribuirii premiilor, si daca este cazul, indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. La cererea expresa a castigatorilor, Organizatorii vor asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, castigatorii premiilor Campaniei vor trimite Organizatorului pe adresa Unilever South Central Europe SA, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 42-44, Cladire B1-B2, etj 4, Sector 1, Bucuresti , o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. Organizatorul garanteaza ca nu va dezvalui datele personale comunicate de castigatori, in conditiile prezentului Regulament,  niciunei terte persoane.
7.3.    Regulamentul Oficial al Campaniei va fi publicat pe site-ul www.despreRama.ro si pe www.infopromotii.ro, si va fi disponibil gratuit si la adresa Bucuresti-Ploiesti, Nr. 42-44, Cladire B1-B2, et 4, Sector 1, Bucuresti, pe toata perioada de desfasurare a Campaniei.
Nu avem elemente multimedia.
Chiriuc (bucuresti) in 04 decembrie 2009, 00:38
Buna seara! citind regulamentul, am o mica nelamurire privind articolul 6 punctul 4 in care se stipuleaza unele reguli privind ,,castigatorii celor 2 sectiuni´´(evident, e vorba de sectiunea video si de cea a scrierii retetei).Intrebarea mea este:vor fi 2 castigatori (adica se imparte premiul cel mare) sau si dintr-o sectiune si din cealalta se va extrage cate o persoana (deci vor fi 2) iar acestea 2 vor mai participa la o extragerea ,ramanand doar 1 singura, castigator al marelui premiu? Multumesc
Chiriuc (bucuresti) in 04 decembrie 2009, 13:18
Aseara am inscris in concurs reteta mea de preparare a margarinei. Am regasit reteta mea inscrisa la nr 173, dar cf regulamentului de la paragraf 5.2.5.: ,,Fiecare inscriere, indiferent de sectiunea aleasa de participant, este validata preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, pe adresa sa de e-mail, un mesaj de confirmare a inscrierii, cu urmatorul text: : "Felicitari! Ai fost inregistrat in campania Rama te intreaba cum se face margarina de calitate. Mai multe informatii pe www.despreRama.ro". Ideea este ca eu nu am primit pe e-mail-ul meu acel mesaj de confirmare a inscrieri in concurs. Sa inteleg ca a fost postata, dar nu participa la extragere? sau ce se intampla de nu am primit confirmarea inscrierii in concurs? Multumesc
Moderator 1 (Infopromotii) in 04 decembrie 2009, 14:23
Draga Chiriuc, transmitem imediat organizatorilor comentariile tale si speram sa primim in curand raspunsuri pentru tine.
Spor la premii!
Aurelia (Focsani) in 06 decembrie 2009, 22:17
Stimati Organizatori, unde mai este egalitatea de sanse in momentul in care dl. Calinescu Daniel Dumitru se inscrie la Loterie 16 ori iar Calinescu Loredana de 10 ori, diferentele dintre propriile retete fiind liniute, virgule si alte maruntisuri? La un scurt calcul aproape 13 % din sanse apartin familiei Calinescu ( si promotia nu s-a sfarsit, un 25 % fiind foarte usor de atins de respectivii). In plus cum va explicati ca la sectiunea video sunt intrari de data recenta care au acumulat sute de voturi zilnic? O sincopa in mecanismul campaniei sigur exista si in aceste conditii mecanismul concurential este afectat.
Moderator 1 (Infopromotii) in 07 decembrie 2009, 15:00
Draga Aurelia, am semnalat comentariul tau organizatorilor si speram sa primim in curand un raspuns pentru tine. Spor la premii!
Chiriuc (bucuresti) in 07 decembrie 2009, 17:23
Bna seara. As dori daca se poate sa am un raspuns cat mai rapid la intrebarile mele pt.ca si eu as dori sa introduc vreo 10 retete pe numele meu si inca vreo 50 pe numele celorlalti membrii ai familiei mele. In acest sens, as dori in special sa am raspuns la a-2a intrebare. Multumesc
Moderator 1 (Infopromotii) in 08 decembrie 2009, 11:26
Draga Chiriuc,
Am primit de la organizatori raspunsul pentru prima ta intrebare:

"In cadrul promotiei sunt 2 sectiuni, si anume:
1. Sectiunea CONCURS, la care participantii pot trimite filmulete din care sa reiasa cum se prepara margarina in casa, folosind reteta corecta pe care o prezinta Organizatorul pe site-ul www.desprerama.ro . Aceste filmulete sunt votate, iar primii 10 participanti care intrunesc cele mai multe voturi castiga, fara tragere la sorti, 10 cuptoare de facut paine Moulinex.
2. Sectiunea LOTERIE, la care participantii pot trimite retete scrise (deci nu filme) din care sa reiasa cum se prepara margarina in casa, folosind reteta corecta pe care o prezinta Organizatorul pe site-ul www.desprerama.ro.
Pe data de 17 dec 2009 va avea tragerea la sorti pentru premiul de 5000 Euro. La extragere vor participa toate inscrierile efectuate in cadrul Sectiunii LOTERIE ce contin reteta corecta, la care se vor adauga si toate inscrierile efectuate de participantii la Sectiunea CONCURS care au utilizat reteta corecta de preparare a margarinei de casa, adica din inregistrarea video inscrisa trebuie sa reiasa ca participantul a utilizat reteta corecta, asa cum este prezentata de Organizator, si nu o alta versiune. Asadar, va fi un singur premiu de 5000 euro, extras si atribuit in conditiile prezentate mai sus doar unui singur participant."

Urmeaza sa revenim cu raspunsuri si la celelalte intrebari ale voastre. Spor la premii tuturor!
Chiriuc (bucuresti) in 08 decembrie 2009, 20:42
Multumesc multumesc, dar raspunsul pt a 2a intrebare a mea nu a fost inca dat. Dau copy-paste la mesajul meu scris anterior si poate organizatorii dau si un raspuns. O seara frumoasa!!

Aseara am inscris in concurs reteta mea de preparare a margarinei. Am regasit reteta mea inscrisa la nr 173, dar cf regulamentului de la paragraf 5.2.5.: ,,Fiecare inscriere, indiferent de sectiunea aleasa de participant, este validata preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, pe adresa sa de e-mail, un mesaj de confirmare a inscrierii, cu urmatorul text: : "Felicitari! Ai fost inregistrat in campania Rama te intreaba cum se face margarina de calitate. Mai multe informatii pe www.despreRama.ro". Ideea este ca eu nu am primit pe e-mail-ul meu acel mesaj de confirmare a inscrieri in concurs. Sa inteleg ca a fost postata, dar nu participa la extragere? sau ce se intampla de nu am primit confirmarea inscrierii in concurs? Multumesc
Moderator 1 (Infopromotii) in 11 decembrie 2009, 18:40
Dragii nostri, am primit raspunsurile organizatorilor pentru voi:

Pentru Chiriuc (Bucuresti) - mesajul din 04 decembrie 2009, 13:18
Citat:
Aseara am inscris in concurs reteta mea de preparare a margarinei. Am regasit reteta mea inscrisa la nr 173, dar cf regulamentului de la paragraf 5.2.5.: ,,Fiecare inscriere, indiferent de sectiunea aleasa de participant, este validata preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, pe adresa sa de e-mail, un mesaj de confirmare a inscrierii, cu urmatorul text: : "Felicitari! Ai fost inregistrat in campania Rama te intreaba cum se face margarina de calitate. Mai multe informatii pe www.despreRama.ro". Ideea este ca eu nu am primit pe e-mail-ul meu acel mesaj de confirmare a inscrieri in concurs. Sa inteleg ca a fost postata, dar nu participa la extragere? sau ce se intampla de nu am primit confirmarea inscrierii in concurs? Multumesc

Raspuns:
Mesajul de confirmare ti-a fost trimis de doua ori. Daca nu ai primit niciunul dintre mesaje, singura explicatie posibila ar fi sa nu fi completat tu corect adresa ta de e-mail.

Pentru Aurelia (Focsani) in 06 decembrie 2009, 22:17
Citat:
Stimati Organizatori, unde mai este egalitatea de sanse in momentul in care dl. Calinescu Daniel Dumitru se inscrie la Loterie 16 ori iar Calinescu Loredana de 10 ori, diferentele dintre propriile retete fiind liniute, virgule si alte maruntisuri? La un scurt calcul aproape 13 % din sanse apartin familiei Calinescu ( si promotia nu s-a sfarsit, un 25 % fiind foarte usor de atins de respectivii). In plus cum va explicati ca la sectiunea video sunt intrari de data recenta care au acumulat sute de voturi zilnic? O sincopa in mecanismul campaniei sigur exista si in aceste conditii mecanismul concurential este afectat.

Raspuns:
Iata ce prevede regulamentul:
"5.6. Un participant se poate inscrie in Campanie o singura data cu un material expediat (inregistrare video sau mesaj prin e-mail). In cazul in care un consumator doreste sa se inscrie in Campanie de mai multe ori, acesta trebuie sa expedieze mai multe mesaje, fiecare mesaj fiind obligatoriu sa contina un alt material (inregistrare video sau reteta), diferit de cel cu care s-a mai inscris si sa respecte toate conditiile enuntate in Sectiunea 5 din prezentul Regulament."
Din paragraful de mai sus din regulament reiese ca materialele trebuie sa fie diferite. Criteriile de validare in astfel de situatii tin de regulament si de metodologia jurizarii. Este de presupus ca daca doar semnele de punctuatie difera intre mai multe retete ale aceluiasi concurent, doar o inscriere va fi validata.
Maria (Bucuresti) in 13 decembrie 2009, 12:04
Concursul a fost fraudat
Maria (Bucuresti) in 13 decembrie 2009, 17:38
Cu parere de rau am constatat ca acest concurs se poate frauda cu usurinta la ambele sectiuni:
1. Galerie retete
Sunt persoane care s-au inscris cu aceeasi reteta de 10-20 ori, fiindu-le validate inscrierile. Exemple elocvente in acest sens sunt hilde-gilda chiriuc, calinescu loredana, calinescu daniel-dumitru si lista poate continua. Orice concurs serios ar fi descalificat concurentii respectivi deoarece reprezinta o incalcare a regulamentului. Se putea crea foarte usor un mecanism care sa permita inscrierea concurentilor o singura data, pe baza codului numeric personal.
2. Galerie clipuri
Filmuletele se pot vota de 100000 ori pe zi deoarece votarea se realizeaza in functie de IP. Problema este ca IP-ul este activ si ori de cate ori te deconectezi si reconectezi la reteaua de internet ti se schimba IP-ul. Prin urmare, poti uploada un filmulet la ora 10, iar pana la ora 22 sa votezi de 2000 ori daca te deconectezi si reconectezi la internet de 2000 ori. De exemplu, Magdalena Grigor s-a inscris pe 10.12 la ora 21, iar pe data de 13.12 la ora 10 avea peste 2000 voturi.
Organizatorii ar trebui sa se sesizeze pentru ca nu mi se pare corect mecanismul concursului.Astept sa vad ce masuri vor lua....
Chiriuc (bucuresti) in 13 decembrie 2009, 19:52
@Maria (Bucuresti): Draga Maria, daca vei citi cu atentie sutele de retete inscrise in concurs, vei observa ca toate sunt variatiuni ale aceleiasi retete: margarina preparata in casa. Exista o singura reteta valabila, aceea data de organizatorul acestui concurs, in schimb pot fi sute si sute de transpuneri in scris, de variante care pot diferi doar din punct de vedere ortografic (virgule, puncte, semne de exclamare), gramatical (cineva foloseste un verb la pers.1 singular-,,pun grasimea vegetala...´´-, altul foloseste modul impersonal -,,se pune ...´´- si tot asa) sau semantic (se pune un varf de sare, sau putina sare sau un praf de sare). Ca sa nu mai ocup mult spatiu: NICIO RETETA NU ESTE IDENTICA CU ALTA. Regulamentul este clar: te poti inscrie cu ,,n´´ retete atat timp cat nu sunt identice. Numai bine!
() in 15 decembrie 2009, 19:15
Stimate moderator,felicit organizatorii promotiei Rama,avand in vadere,ca si-au dat interesul sa invatam sa preparam margarina acasa,dar referitor la concurs,asemeni altor participante-participanti la concurs sunt putin dezamagita. Anume,de ce au validat organizatorii, TOTUSI, retetele unor concurenti, desi se pot citi retetele lor foarte clar, retete care sunt trimise identice.De ce organizatorii au validat retetele pe site,doar ca sa fie un numar de retete inscrise,asta ma nedumereste,era simplu sa nu fie admise si publicate.S-a ajuns la aproape 300 de retete,din care 25% sunt identice.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Rama te intreaba cum se face margarina de calitate."

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Rama te intreaba cum se face margarina de calitate.

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media