CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Rama - "TabaRama"

Rama TabaRama

Premii prin tragere la sorti: 50 x un loc in tabara de copii organizata la Hatos Villa din statiunea Baile Homorod, in perioada 15-25 iulie 2009, pentru un copil de 8-12 ani.

Cumpara cel putin un produs Rama cu insemnele promotiei si trimite codul unic de pe capac prin SMS la 1802. Codul este compus din 6 cifre in cazul produselor Rama Yogurta 400g, Rama Olivio 400g si Rama Balance 500g sau din 7 cifre in cazul produselor Rama Clasic de 500g si 250g. Pastreaza capacul pentru validare.

Perioada promoţiei: 01 aprilie - 31 mai 2009

Promotie expirata
6 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“TabaRama”

 

 

SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI

 

1.1       Organizatorul campaniei promotionale “TabaRama” (numita in cele ce urmeaza “Campania”)  este compania S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.R.L., cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii nr.291, jud. Prahova, Romania, avand notificarea inregistrata la ANSPDCSP sub nr.2220 numita in cele ce urmeaza “Organizator”.

1.2       Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3       Campania se va desfasura la nivel national, in perioada 01 aprilie 2009 – 31 mai 2009, prin intermediul S.C. netWing International S.R.L, cu sediul in Bd. Constructorilor, nr.20A, Cladirea IPROMET, sector 6, Bucuresti, numita in cele ce urmeaza “Agentia”.

 

 

SECTIUNEA 2. PRODUSE PARTICIPANTE

 

2.1       Produsele participante la Campanie sunt cele marca RAMA (marca inregistrata apartinand  Unilever) produsule Rama Clasic 500 g, Rama Clasic 250 g, Rama Yogurta 400 g, Rama Olivio 400 g, Rama Balance 500 g (numite in cele ce urmeaza “produsele participante”), comercializate in ambalaje promotionale, purtand insemnele acestei Campanii.

2.2       Produsele participante la Campanie vor avea inscriptionat pe capac un cod unic format din 7 cifre pentru Rama Clasic 500 g, 7 cifre pentru Rama Clasic 250 g, 6 cifre pentru Rama Yogurta 400 g, 6 cifre pentru Rama Olivio 400 g, 6 cifre pentru Rama Balance 500 g.

2.3       Codul unic se gaseste inscriptionat numai pe capacul produselor participante.

 

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

3.1       La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani, cu exceptia angajatilor Organizatorilor, ai Agentiei si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale, a angajatilor oficiului postal prin intermediul caruia se desfasoara prezenta Campanie, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).

3.2       Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

3.3       Participantii trebuie sa pastreze capacele produselor participante astfel incat, conform Regulamentului, in cazul contactarii lor ca potentiali castigatori sa poata confirma codul unic reprezentantului Agentiei si sa poata trimite capacul pentru validare, conform art. 6.9. de mai jos.

 

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

4.1.      Pentru a participa la aceasta Campanie consumatorii trebuie sa achizitioneze, in perioada Campaniei, produse participante si sa se inscrie in Campanie trimitand codul unic descoperit pe capacul produselor participante, conform art.4.2 de mai jos.

4.2.      Inscrierea in Campanie se face prin trimiterea prin mesaj tip SMS (numit in continuare „SMS”) la numarul de telefon 1802 (numar de telefon cu tariful normal in retelele de telefonie mobila Cosmote, Orange, Vodafone si Zapp), in intervalul 01 aprilie 2009 – 31 mai 2009 pana la ora 23:59 inclusiv (data limita de primire a SMS-urilor de participare la Campanie la numarul  de telefon 1802), al carui continut este codul unic descoperit pe capacul unui produs participant.

4.3.      Fiecare cod unic descoperit pe capacul unui produs participant poate fi inscris la aceasta Campanie promotionala o singura data printr-un SMS, indiferent de numarul de telefon mobil de la care este trimis.

4.4.      Pentru ca un SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

-              sa contina un cod unic format din 7 cifre pentru Rama Clasic 500 g, 7 cifre pentru Rama Clasic 250 g, 6 cifre pentru Rama Yogurta 400 g, 6 cifre pentru Rama Olivio 400 g, 6 cifre pentru Rama Balance 500 g, descoperit pe capacul unui produs participant,

-              codul sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie, de pe vreun numar de telefon mobil si

-              codul unic sa fie expediat / primit la numarul 1802 in perioada Campaniei, respectiv in intervalul 01 aprilie 2009 – 31 mai 2009 pana la ora 23:59, inclusiv.

4.5.      Fiecare SMS este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis la numarul de telefon 1802, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin SMS, unul din urmatoarele raspunsuri:

a.       daca mesajul nu indeplineste conditiile prevazute la art.4.2 – art.4.4. de mai sus, respectiv nu contine un cod unic corect si/sau complet, atunci raspunsul va fi: „Codul trimis este incorect. Te rugam sa trimiti codul unic descoperit pe produsul Rama. Regulamentul este disponibil la 0214078040”

b.      daca mesajul contine un cod unic corect, dar care a mai fost trimis/inscris anterior in Campanie, atunci raspunsul va fi: „Acest cod unic a fost deja inscris in Campanie. Va rugam sa trimiteti un alt cod unic. Regulamentul este disponibil la 0214078040”;

c.       daca mesajul contine un cod unic corect, care nu a mai fost trimis/inscris anterior in Campanie de pe un numar de telefon mobil, atunci mesajul receptionat va fi: „Felicitari! Codul dvs. a fost inscris cu succes! Pastrati ambalajul promotional cu codul unic! Regulamentul este disponibil la 0214078040”.

4.6.      La tragerea la sorti a castigatorilor nu vor participa SMS-urile expediate dar care nu au fost validate, precum si SMS-urile primite in afara perioadei Campaniei.

4.7.      Organizatorii Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:

a.                   pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de telefon 1802, precum si pentru mesajele trimise dupa expirarea perioadei Campaniei sau la un alt numar de telefon;

b.                  pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art.4.5. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorilor;

c.                   daca  numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Campanie;

d.                  daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns pentru fiecare mesaj primit;

e.                   pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens.   

4.8.      Dupa data limita de primire a mesajelor (31.05.2009, ora 23:59), Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor SMS la numarul de telefon al Campaniei.

 

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE

 

5.1       In cadrul prezentei Campanii promotionale se vor acorda in total 50 de premii, fiecare premiu consta in: UN LOC IN TABARA de 10 zile ORGANIZATA IN PERIOADA 15 iulie 2009 - 25 iulie 2009 la „HATOS VILLA” din statiunea Baile Homorod din judetul Harghita, pentru un copil cu varsta cuprinsa intre 8 si 12 ani; valoarea fiecarui premiu este de 1575 lei.

5.2       Valoarea comerciala a premiilor Campaniei este de 78.750 lei, la care se adauga impozitul ce va fi retinut la sursa.

5.3       Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului vreunui potential castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament,  acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. In asemenea cazuri, Organizatorii isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile respective.

 

 

SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR. BENEFICIARII PREMIILOR

 

6.1.      Extragerea electronica aleatorie a codurilor unice castigatoare ale celor 50 de premii va avea loc in data de 01.06.2009, la ora 12:00, la sediul Agentiei, in prezenta unei comisii formata dintr-un reprezentant al Agentiei si un reprezentant al Organizatorului si va fi asistata de calculator. Tragerea la sorti se va efectua din toate inscrierile efectuate in Campanie (mesajele SMS valide) in intervalul 01.04.2009-31.05.2009, pana la ora 23:59, inclusiv.

6.2.      Pentru validarea castigatorilor premiilor Campaniei, acestia vor fi contactati de un reprezentant al Agentiei, pe numarul de pe care a fost expediat SMS-ul de participare. Potentialii castigatori vor asculta un mesaj prin care li se va solicita acordul expres si neechivoc pentru ca datele personale ce urmeaza a fi comunicate, sa fie introduse in baza de date a Organizatorului, prelucrata de Agentie, in vederea validarii si atribuirii premiilor. Dupa terminarea acestui mesaj, potentialii castigatori vor comunica reprezentantului Agentiei urmatoarele date personale: nume, prenume, adresa completa si varsta. De asemenea, pentru validare, potentialii castigatori trebuie sa comunice reprezentantului Organizatorului si codul unic inscris pe produsul participant, pentru a dovedi ca se afla in posesia acestuia.

6.3.      In cazul in care participantul a inscris in Campanie mai multe coduri unice, acestea vor fi comunicate pe rand reprezentantului Organizatorului, pana la individualizarea codului extras castigator. Imposibilitatea participantului de a comunica telefonic codul unic extras castigator, sau refuzul potentialului castigator, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale duce la invalidarea ca potential castigator si pierderea dreptului de atribuire a premiului.

6.4.      Fiecare potential castigator va fi apelat de catre un reprezentant al Organizatorului in termen de 3 zile lucratoare de la data extragerii sale ca potential castigator, pentru a fi validat telefonic. In conditiile in care un potential castigator nu poate fi contactat telefonic in cele 3 zile, din diferite motive (ca de exemplu dar fara a se limita la situatiile in care numarul de telefon de la care s-a efectuat inscrierea nu este alocat, nu se afla in aria de acoperire, este deranjat, nu raspunde nimeni la acel numar etc), Organizatorul prin intermediul Agentiei depunand toate eforturile in acest sens, acesta va fi invalidat, fara nici o despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.

6.5.      Castigatorii premiilor Campaniei vor primi, la momentul contactarii lor telefonice conform art.6.2 de mai sus, informatii cu privire la premiul castigat, locul, modalitatea si procedura ce trebuie respectata pentru a putea fi validati final si pentru a intra in posesia premiului.

6.6.      In urma derularii procedurii explicate la art. 6.1 - 6.4 de mai sus, fiecare potential castigator va primi din partea Agentiei, in termen de 7 zile lucratoare de la data contactarii sale telefonice si pe adresa comunicata de catre acesta, un plic care va contine o declaratie-acord prin care se solicita potentialului castigator confirmarea datelor personale pe care le-a comunicat telefonic si prin intermediul careia acesta acorda Organizatorului permisiunea expresa si neechivoca de a utiliza datele cu caracter personal comunicate, in scopul validarii acestuia ca si castigator, acordarii premiului castigat in cadrul prezentei Campanii, indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorului promotiei si, daca bifeaza distinct optiunea “DA”, acordul de a primi materiale informative prin orice mijloace de comunicare (posta, SMS) din partea Organizatorului. Continutul acestei declaratii se constituie in Anexa 1 la prezentului regulament si este considerata parte integranta din acesta. Dupa primirea acestei declaratii, potentialul castigator trebuie sa o completeze, sa o semneze, sa o dateze si sa o trimita la adresa: CP 55 OP 5 Bucuresti, impreuna cu capacul produsului pe care se gaseste codul unic extras castigator, in maximum 7 zile lucratoare de la data primirii acestei declaratii. Dupa primirea plicurilor, se va compara codul unic extras castigator si confirmat telefonic de potentialul castigator, cu cel aflat pe capacul produsului participant, primit prin posta. Daca acestea coincid, atunci potentialul castigator este validat final, este declarat Castigator si va intra in posesia premiului conform art.6.15 de mai jos.

6.7.      Pentru a intra in posesia premiului, potentialii castigatori trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

-           sa confirme telefonic codul castigator, conform art.6.2 de mai sus, si faptul ca se afla in posesia acestuia (a capacului produsului participant pe care este imprimat codul).

-           sa trimita la CP 55, OP 5, Bucuresti declaratia mentionata la art.6.6 de mai sus, impreuna cu capacul produsului participant ce contine codul unic castigator declarat telefonic, in maximum 7 zile lucratoare de la primirea prin plic a acesteia de la Organizator.

6.8.      In cazul in care, in urma primirii plicului de la potentialul castigator, se observa faptul ca declaratia completata de acesta nu contine toate datele solicitate, sau declaratia este incompleta, contine date eronate, exista neconcordante intre datele comunicate telefonic si cele completate in declaratie sau ca ambalajul produsului trimis nu contine codul castigator asa cum s-a specificat la art.6.6 de mai sus, precum si in orice alte asemenea situatii ce determina imposibilitatea validarii finale a castigatorului, potentialul castigator va fi anuntat de catre un reprezentant al Agentiei, i se comunica neconcordantele constatate si se va relua procedura expusa la art. 6.6 din prezentul Regulament, Agentia depunand toate eforturile de validare a potentialului castigator aflat intr-o astfel de situatie ipotetica. Daca nici in urma acestei reluari a procedurii de validare potentialul castigator nu va putea fi validat ca urmare a existentei de neconcordante, acesta va fi invalidat. Premiile neacordate ca urmare a neindeplinirii cumulate a conditiilor de validare de catre potentialii castigatori vor ramane la dispozitia Organizatorului.

6.9.      In toate cazurile, dupa primirea plicului de la potentialul castigator, in termen de maximum 3 zile lucratoare, acesta va primi un SMS din partea Organizatorului si, daca indeplineste toate conditiile mentionate in prezentul Regulament, i se va comunica faptul ca a fost validat si ca urmeaza sa intre in posesia premiului dupa indicarea beneficiarului (insotita de declaratia reprezentantului legal al minorului pentru incuviintarea primirii premiului de catre acesta). In caz contrar, acesta va fi instiintat telefonic de reluarea procedurii de validare si de efectele neindeplinirii corespunzatoare a acesteia.

6.10.    Neindeplinirea uneia dintre conditiile descrise la art. 6.7. de mai sus  conduce automat la pierderea dreptului potentialului castigator de a i se mai atribui premiul. Organizatorul si Agentia nu isi asuma nici o raspundere pentru plicurile expediate de potentialii castigatori pe alta adresa, ori expediate la CP 55 OP 5 Bucuresti in afara termenului mentionat la art.6.7 de mai sus, care nu au ajuns la destinatie sau au fost trimise dupa expirarea termenului acordat. Castigatorii nu vor primi confirmare de primire din partea Organizatorilor pentru plicurile expediate la CP 55 OP 5 Bucuresti.

6.11.    Castigatorii premiilor Campaniei vor desemna, printr-o declaratie scrisa, pe beneficiarii acestora, care vor fi copii cu varsta cuprinsa intre 8 si 12 ani. In cazul in care castigatorul unui premiu este chiar parintele ori reprezentantul legal al minorului pe care l-a desemnat drept beneficiar al premiului castigat, declaratia-acord pe care a completat-o si trimis-o conform art.6.7 de mai sus reprezinta si exprima totodata si acordul expres pentru ca minorul sa beneficieze de locul de tabara. In cazul in care beneficiarul unui premiu nu este fiul/fiica unui castigator, atunci castigatorul care l-a desemnat drept beneficiar va prezenta Organizatorului declaratia parintilor/ reprezentantilor legali ai minorului pentru acceptarea acestui premiu, pana la data deschiderii taberei. Continutul acestei declaratii se constituie in Anexa 2 la prezentului regulament si va fi adusa la cunostinta castigatorului prin grija Agentiei, impreuna cu Declaratia-acord mentionata in art.6.6 de mai sus.

6.12.    In cazul in care unui castigator ii este imposibil sa desemneze un beneficiar care sa indeplineasca conditiile de varsta pentru a beneficia de locul de tabara castigat, precum si in cazul in care, fiind necesar acordul parinilor/reprezentantilor legali ai minorului desemnat pentru ca acesta sa poata beneficia de sejurul in TABARAMA, castigatorul nu il va prezenta reprezentantului Organizatorului, precum si in cazul in care, la prezentarea acestuia in tabara, se constata ca beneficiarul minor nu indeplineste conditia de varsta expres solicitata in prezentul Regulament, acesta va fi invalidat, pierzand dreptul de atribuire a premiului, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a organiza o noua tragere la sorti, pentru atribuirea acestui premiu.

6.13.    In termen de 20 zile dupa validarea finala, Organizatorul, prin intermediul Agentiei, va indeplini toate formalitatile necesare in vederea acordarii premiului, suportand toate costurile aferente acestor formalitati. Documentele (biletul de tabara etc) aferente fiecarui premiu ii vor fi expediate fiecarui castigator prin intermediul unui curier din partea Agentiei-reprezentant al Organizatorului, pe adresa comunicata in formularul Declaratie acord castigator. La momentul predarii fiecarui castigator a documentelor aferente premiului, acesta va semna un document de primire prin care se atesta predarea/primirea premiului.

6.14.    Organizatorul, prin intermediul Agentiei, îi va contacta pe parintii/reprezentantii legali ai minorilor care vor participa la tabara, pentru a stabili de comun acord modalitatea de transport in conditii de maxima siguranta a acestora de la domiciliu pana la tabara si, dupa terminarea taberei, transportul inapoi pâna la domiciliu.

6.15.    Existenta sau aparitia pana la data plecarii in tabara a oricarei cauze de impiedicare a beneficiarului unui premiu de a merge in tabara nu naste nici o obligatie de compensare, despagubire sau de alta natura in sarcina Organizatorului.

6.16.    Premiile neacordate ca urmare a neindeplinirii oricareia dintre conditiile de validare de catre potentialii castigatori, sau ca urmare a desemnarii unui beneficiar care nu indeplineste conditia de varsta mentionata in Regulament, vor ramane la dispozitia Organizatorului.

6.17.    Numele castigatorilor si premiile castigate vor fi aduse la  cunostinta publica prin intermediul site-ului www.tabarama.ro si www.infopromotii.ro.

 

 

SECTIUNEA 7. REGULAMENTUL OFICIAL

 

7.1.      Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

7.2.      Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, castigatorii Campanie isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorilor, operata de catre S.C. netWing International S.R.L. in vederea efectuarii tragerilor la sorti, validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii, dupa caz si, daca bifeaza optiunea “DA”, sa primeasca materiale informative prin orice mijloace de comunicare (posta, SMS) din partea din partea Organizatorului prin agentii desemnati de acesta.

7.3.      La cererea expresa a castigatorilor, Organizatorii vor asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, castigatorii premiilor Campaniei vor trimite Organizatorilor pe adresa Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 42-44, Cladire B1-B2, et. 4, Sector 1, o cerere intocmita în forma scrisa, datata si semnata.

7.4.      Regulamentul Oficial al Campaniei va fi publicat pe site-ul www.infopromotii.ro si www.tabarama.ro incepand cu data de 01 aprilie 2009 si va fi disponibil gratuit oricarui solicitant prin apel la 021/4078040 (numar cu tarif normal, in intervalul orar 9:00 – 17:00 de Luni pana Vineri pe toata perioada de desfasurare a Campaniei, cu exceptia sarbatorilor nationale si religioase, cand va functiona un robot telefonic) sau solicitare scrisa la adresa CP 55 OP 5 Bucuresti.

 

Anexa 1 – Declaratie-acord castigator si Anexa 2 - Declaratie parinte/reprezentant legal fac parte integranta din prezentul regulament.

Nu avem elemente multimedia.
Adriana (Arad) in 14 aprilie 2009, 10:44
Am trimis codul unic de pe capacul unei cutii de rama clasic format din 7 cifre si am primit raspuns ca acel cod este incorect. As vrea sa stiu de ce. Multumesc
Moderator 1 (Infopromotii) in 14 aprilie 2009, 12:11
Draga Adriana,
te rugam sa ne scrii un mesaj folosind rubrica de contact din meniul de jos al site-ului si sa ne spui care era codul si de pe ce numar de telefon l-ai trimis, ca sa-i putem ruga pe organizatori sa verifice. Succes!
andreea (sibiu) in 03 mai 2009, 15:03
totl castigatorii safie fericiti
alexandra (bucuresti) in 04 mai 2009, 09:50
Hey!Mie mi se pare o porcarie acest concurs eu am 14 ani si mi-as fi dorit foarte mult sa particip si eu.
Moderator 1 (Infopromotii) in 04 mai 2009, 10:20
Alexandra,
te rugam sa te exprimi politicos pe site-ul nostru. Altfel, va trebui sa iti suspendam contul de membru. Daca nu iti place aceasta promotie, poti participa la altele. Citeste cu atentie regulamentele, pentru ca de multe ori persoanele sub 18 ani nu au dreptul de a participa.
Moderator 2 (Infopromotii) in 07 mai 2009, 12:15
@ Alexandra: iata si raspunsul oficial al organizatorilor:

"Draga Alexandra,

Ne bucuram ca TabaRama te-a atras si ca ai fi vrut sa te inscrii daca regulamentul nu ar fi prevazut acea limita de varsta. Dupa cum stii, odata stabilite, regulile trebuie respectate, tocmai pentru ca jocul sa fie placut si corect pana la capat. Desi nu te poti inscrie in competitia pentru TabaRama, asta nu inseamna ca nu poti sa incepi sa-ti dezvolti un stil de viata sanatos atat prin alimentatie cat si prin sport. Mai mult, daca ai aptitudini artistice, nu ezita sa ti le exersezi. Toate acestea iti vor da o energie incredibila si te vor transforma intr-o superadolescenta!

Noi iti multumim pentru observatia ta si te asiguram ca vom tine seama de ea data viitoare cand vom gandi proiecte de acest gen. Pana atunci, insa, mult succes in toate tipurile de activitati in care te implici!
Echipa de organizare TabaRama"
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Rama - "TabaRama""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Rama - "TabaRama"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media