CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Raid te trimite la Milano

Concurs cu premii Raid

Premii prin tragere la sorti: 3 x excursie de 4 zile la Milano, pentru 2 persoane.

Daca ai peste 18 ani, intra pe http://www.raid.com.ro sau acceseaza unul dintre site-urile partenere: www.apropo.ro, www.feminis.ro, www.121.ro sau www.menshealth.ro si joaca “Vanatoarea de tantari” si “Descopera inamicul”. La finalizarea cu succes a fiecarui joc, primesti un cod unic cu care te poti inscrie in concurs, completand formularul de pe http://www.raid.com.ro (te poti inscrie o singura data cu un cod sau de mai multe ori, cu coduri diferite).

Perioada promoţiei: 01 iunie - 15 iulie 2009

Promotie expirata
17 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

”Raid te trimite la Milano”

1 iunie - 15 iulie 2009

 

 

SECTIUNEA 1          ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

1.1. Organizatorul campaniei promotionale pentru consumatori  „Raid te trimite la Milano” (denumita in continuare "Campania") este S.C. Johnson Wax S.R.L. (denumita in continuare “Organizatorul”), cu sediul in Bucuresti, str. Plantelor, nr. 37A, sector 2, Cod de Inregistrare Fiscala RO 10787297, cod IBAN:  RO 10 CITI 0000 0007 2485 5016 deschis la Citibank înregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 448.

 

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei.  Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore înaintea intrarii în vigoare a modificarilor respective pe site-ul http://www.raid.com.ro.         

 

1.3. Regulamentul Oficial este întocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din România prin publicarea pe website-ul http://www.raid.com.ro pe întreaga durata a Campaniei.  

 

 

SECTIUNEA 2    TEMEIUL LEGAL

 

Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata.

 

 

SECTIUNEA 3          ZONA SI PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Campania promotionala este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei si incepe pe data de

1 iunie  2009 ora 00:00:00 si se incheie pe data de 15 iulie 2009, ora 24:00:00. Promotia se va desfasura pe site-ul              http://www.raid.com.ro.

 

 

SECTIUNEA 4          DREPTUL DE PARTICIPARE

 

4.1.Campania este accesibila oricarei persoane fizice cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, cu domiciliul/resedinta in Romania, (denumite in continuare „Participanti”).

 

4.2. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

4.3. Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice sau intreprinderile familiale  autorizate sau acele persoane fizice sau juridice, respectiv acele intreprinderi familiale autorizate în care angajatii S.C. Johnson Wax S.R.L., angajatii agentiilor implicate si membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie) detin participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia.

 

 

SECTIUNEA 5        MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

5.1. Pentru a putea participa la Campanie, participantii trebuie sa intre pe site-ul http://www.raid.com.ro sau sa acceseze unul din site-urile www.apropo.ro, www.feminis.ro, www.121.ro sau www.menshealth.ro si sa joace unul din cele doua jocuri ale campaniei. Cele doua jocuri sunt Vanatoarea de tantari si Descopera inamicul.

 

Pentru a putea juca primul joc, Vanatoarea de tantari, participantii trebuie sa acceseze jocul prin intermediul site-ului http://www.raid.com.ro sau unul din site-urile partenere mentionate mai sus. In momentul in care jucatorul va opta pentru acest joc, ecranul se va umple de muste si tantari. Participantii trebuie sa incerce sa le omoare cu ajutorul unor obiecte. Intr-unul din colturile de jos ale ecranului exista o priza si un aparat de Raid. Utilizatorului i se va spune sa foloseasca o arma inteligenta si anume sa introduca aparatul Raid in priza. Participantul trebuie sa introduca aparatul Raid in priza in 10 secunde. In momentul in care utilizatorul introduce aparatul in priza in cele 10 secunde disponibile, acesta va primi un cod unic, cu ajutorul caruia se va putea inregistra in concurs.

 

Pentru a putea juca cel de-al doilea joc, Descopera inamicul, participantii trebuie sa acceseze jocul prin intermediul site-ului http://www.raid.com.ro. Cel de-al doilea joc se desfasoara pe doua nivele. La primul nivel al jocului, participantul trebuie sa descopere mustele (5 la numar), care pot afla ascunse in camera de zi. Pentru acest lucru, partipantul trebuie sa ridice obiectele sub care el crede ca se pot ascunde insectele. Pentru primul nivel, participantul are la dispoziti 15 secunde. In momentul in care acesta a descoprit cele 5 insecte, in timp util, participantul va trece la nivelul doi, unde va trebui sa descopere pe timp de noapte 5 tantarii care se pot ascunde in camera. Pentru acest nivel, participantul are la dispozitie 15 secunde pentru a descoperii cei 5 tantari. In momentul in care participantul a terminat jocul cu succes, acesta va primi codul cu care se poate inscrie la concurs.

 

In momentul in care participantul primeste codul, indiferent de jocul pe care l-a jucat, acesta se poate inscrie in concursul “Raid te trimite la Milano”, prin completarea formularului existent numai pe site-ul http://www.raid.com.ro. O persoana se poate inscrie o singura data cu un cod, insa se poate inscrie de mai multe ori cu diferite coduri.

 

5.2. Pentru ca inregistrarea sa fie valida, participantul trebuie sa completeze integral formularul de inregistrare cu datele personale:

           nume,

           prenume,

           adresa de corespondenta,

           numar de telefon,

           adresa de email valida,

           data nasterii

 

 

SECTIUNEA 6          CONDITII DE VALIDARE

 

6.1. Pentru ca participarea la concurs sa fie valida, Participantii trebuie sa indeplineasca simultan, urmatoarele conditii:

           Sa îndeplineasca toate conditiile prevazute de prezentul Regulament;

           Sa indeplineasca conditiile de participare de la sectiunea 5

           Sa indeplineasca conditile prevazute in sectiunea 4

           Sa joace unul din cele doua jocuri corect, pentru a putea primi codul unic de inscriere

           Sa completeze integral, in perioada de desfasurare a promotiei,  toate datele personale si de contact solicitate prin formularul de inscriere pe site-ul http://www.raid.com.ro.

 

 

SECTIUNEA7           DESCRIEREA PREMIILOR

 

In cadrul campaniei promotionale se vor acorda trei premii, fiecare constand intr-o excursie la Milano pentru doua persoane, prin tragere la sorti. Tragerea la sorti va avea loc pe data de 16 iulie 2009 si se va organiza din toate intrarile valide primite in perioada 1 iunie – 15 iulie 2009. Tragerea la sorti se va efectua in prezenta unei comisii formate din reprezentati ai companiilor implicate si va fi asista de un notar public. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage si 6 rezerve, cate doua pentru fiecare castigator.

Premiile constand intr-o excursie la Milano pentru doua persoane includ:

-cazare 3 nopti in camera dubla la hotelul Fenice 3***

- mic dejun

- transportul cu avionul, Bucuresti-Milano-Bucuresti.

Excursia se va oferi in perioada 17-20 august 2009.

 

Valoarea totala comerciala a premiilor este de 3687,334 euro (TVA inclus).

 

Nu se va acorda contravaloarea premiilor in bani si nici nu se pot schimba parametrii premiilor oferite.

 

 

SECTIUNEA 8 RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

 

8.1. Imposibilitatea castigatorului si/sau a persoanelor care il reprezinta legal de a intra in posesia premiului din diverse motive, exonereaza Organizatorul de orice raspundere.

 

8.2. Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile, suferite de catre castigator si/sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul castigat.

 

 

SECTIUNEA 9 ACORDAREA PREMIILOR

 

9.1.Orice inscriere valida in  concursul “ Raid te trimite la Milano”, concurs ce se desfasoara  pe  site-ul http://www.raid.com.ro in perioada desfasurarii Campaniei va participa la tragerea la sorti din data de 16.07.2009.

Castigatorii vor fi contactati telefonic si/ sau prin e-mail de catre Organizator in termen de 24 de ore de la tragerea la sorti.

In cazul primirii unui e-mail, castigatorul trebuie sa contacteze Organizatorul in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la primirii e-mail-ului la numarul de telefon indicat in cadrul mail-ului pentru validare. In cazul in care castigatorii nu contacteaza Organizatorul in termenul mentionat, acestia isi vor pierde calitatea de castigatori. In cazul in care un castigator este invalidat, premiul va fi acordat urmatoarei rezerve. Procedura de validare a rezevelor va fi aceeasi ca si procedura de validare a castigatorilor.

 

9.2. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat in termen de  72 de ore de la tragere la sorti, din motive independente de Organizator, premiul va fi acordat urmatoarei rezerve.

 

9.3. In momentul contactarii, castigatorului i se aduce la cunostinta faptul ca a castigat o excursie la Milano in perioada 17- 20 august 2009. Castigatorul are la dispozitie 5 (cinci) zile  pentru a trimite datele necesare, copie de pe actul de identitate al castigatorului si al insotitorului precum si o declaratie trimisa de catre Organizator prin care se anunta Organizatorul despre identitatea insotitorului. Premiul este nominal. In cazul in care din motive independente de Organizator, castigatorul nu poate intra in posesia premiului (are interdictie de parasire a teritoriului Romaniei, nu poate pleca in perioada excursiei, nu are actele necesare sau nu doreste sa trimita datele cerute etc.) acesta va fi acordat rezervei. Castigatorul premiului are la dispozitie 5 (cinci) zile sa anunte Organizatorul daca refuza premiul.

Toate obligatiile si formalitatile necesare in vederea eliberarii unor asemenea documente necesare pentru efectuarea excursiei sunt in sarcina castigatorilor. Organizatorul nu se va implica in nici un mod in formalitatile si plata necesare eliberarii documentelor de calatorie care ii privesc in mod personal pe castigatorii premiilor si pe insotitorii acestora daca aceste documente nu exista sau nu sunt valabile din orice motiv.

 

 

SECTIUNEA 10    MINORII

 

 Intrarile apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani (impliniti la data inceperii campaniei) vor fi eliminate din lista de castigatori.

 

 

SECTIUNEA 11 ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR

 

Numele si prenumele doar ale câstigatorilor validati, precum si premiile câstigate în cadrul campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 211/2008. Lista tuturor câstigatorilor validati cuprinzând numele, prenumele si premiile castigate vor fi publicate pe site-ul http://www.raid.com.ro incepand cu data de 20 iulie 2009.

 

 

SECTIUNEA 12 TAXE

 

12.1.Organizatorul Promotiei nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului pe venit, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Promotiei este obligat sa îl calculeze, sa îl retina si sa îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor  Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.

De la data transferului premiului in posesia castigatorului, toate cheltuielile legale aferente acestora revin castigatorului.

 

12.2. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (alte cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii scrise a Regulamentului sau cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea participarii la campanie si/ sau consultarii Regulamentului de desfasurare a Campanie).

 

 

SECTIUNEA 13 ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII

 

Organizatorul nu isi asuma raspunderea, incluzind dar fara a se limita la, pentru:

-           Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii telefonice pentru transmiterea premiilor, conform Sectiunii 9

-           Intarzierea transferarii premiului in posesia castigatorului ca urmare a intarzierii  sau comunicarii eronate a datelor de contact catre organizatorii campaniei promotionale.

-           Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de providerul de Internet / conexiunea Internet a participantului;

 

 

SECTIUNEA 14 ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

 

14.1. Prin inscrierea la campania promotionala „Raid te trimite la Milano” participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora. Participarea la aceasta campanie promotionala implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

 

14.2. Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta promotie în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 448.

 

14.3. Toate datele personale completate in formularul de inregistrare pe site-ul http://www.raid.com.ro in cadrul acestei Campanii devin proprietatea Organizatorului. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare. Codul numeric personal, precum si Seria BI/CI vor fi colectate doar în cazul câstigatorilor unor premii cu valoare care depaseste 600 RON, conform obligatiei impuse de Codul Fiscal de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, cuprinsa în Ordinul 2017/2006 publicat în Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01.2006.  Numele câstigatorilor si premiile castigate în cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 211/2008.

 

14.4. Organizatorul le poate solicita tuturor participantilor, acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele, localitatea de resedinta, imaginea si vocea lor. Castigatorii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere. In cazul in care castigatorii vor dori sa isi exprime acordul in acest sens, vor semna o declaratie in care vor fi cuprinsi termenii acestui acord, nesemnarea acordului nu duce la imposibilitatea intrarii in posesia premiului a castigatorului.

 

14.5. Prin simpla participare la Campanie, Participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului sa intre in baza de date a Organizatorului, in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori care si-au exprimat acest acord in cadrul formularului completat, bifand casuta, “Da, sunt de acord sa primesc comunicari ulterioare din partea Jhonson Wax prin orice mijloace de comunicare”

Organizatorul si Agentia garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

 

14.6. Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre SC Johnson Wax SRL, cu sediul în str. Plantelor, nr. 37A, sector 2, Bucuresti, Romania.

 

 

SECTIUNEA 15 FORTA MAJORA

 

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Contractului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc.

 

Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la campania promotionala, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

 

SECTIUNEA 16 LITIGII SI FRAUDE

 

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.

 

Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: SC Johnson Wax SRL, str. Plantelor, nr. 37A, sector 2, Bucuresti, România, în termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data publicarii listei tuturor câstigatorilor. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua în consideratie nici o contestatie.

 

Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.

 

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

 

SECTIUNEA 17        REGULAMENTUL OFICIAL

 

Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

 

Regulamentul Campaniei va fi disponibil in mod gratuit pe site-ul http://www.raid.com.ro.

 

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 211/2008 si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public în 4 exemplare originale in data de 18/05/2009.

Nu avem elemente multimedia.
Moderator 1 (Infopromotii) in 24 iunie 2009, 16:30
Salut, Constantin! Noi nu publicam ce gasim pe internet sau in alte surse fara a avea acordul organizatorilor; primim materialele informative intotdeauna doar de la organizatori sau de la reprezentantii legali ai acestora, pentru a ne asigura ca va oferim mereu informatiile corecte, complete si de actualitate. Uneori nu aflam nici noi despre lansarea unei noi promotii chiar din prima zi, iar uneori primim mai tarziu acordul organizatorilor pentru publicare. Noi ne obligam sa publicam materialele primite de la organizatori in cel mai scurt timp dupa ce primim acordul lor, fara de care nu publicam nimic. In lipsa unei colaborari stranse cu organizatorii, nu va putem raspunde la intrebari si nu ii putem anunta daca apar mesaje de la voi.
camelia (neptun) in 24 iunie 2009, 16:55
stai linistit constantin ca nu ai pierdut nimic-la asta ma gandeam si eu ,dar cand am vazut jocul.....cam greu cu prinsul mustelor si tantarilor.....oricum succes...la prins muste
Radita (Braila) in 24 iunie 2009, 20:51
Am o limita de inscriere? este important scorul obtinut la joc? sau nu codul ptr ca acela participa la extragere? pot sa stiu si eu cate coduri sunt inscrise pana acum? in concurs? ast un ras
Moderator 1 (Infopromotii) in 25 iunie 2009, 12:12
Draga Camelia, jocurile nu sunt foarte dificile, din cate am vazut in regulament (ai acolo instructiunile).

Draga Radita, conform regulamentului si rezumatelor redactate de noi (sus, in dreapta imaginii), ceea ce trebuie sa faci este sa finalizezi cu succes cel putin un joc, pentru a obtine un cod de inscriere in promotie, pe care sa-l introduci impreuna cu datele tale personale in formularul de participare de pe www.raid.com.ro. Mai joci un joc, mai primesti un cod, il  inscrii si pe acesta si ai doua sanse de castig la tragerea la sorti. Numarul de coduri inscrise intr-o promotie este intotdeauna confidential.

Spor la premii tuturor!
Anca (Baile-Herculane) in 26 iunie 2009, 01:18
Nu inteleg de ce imi apare (de 3 ori pana acum)- "codul a mai fost folosit" Eu am jucat, am primit cod, si mi se spune ca a mai fost folosit sau ca este invalid. MA ENERVEAZA LA MAXIM CHESTIA ASTA!!! ESTE O NEDREPTATE! AS DORI O EXPLICATIE VA ROG! ASTEPT RASPUNS
Moderator 1 (Infopromotii) in 26 iunie 2009, 13:13
Draga Anca,
Te rugam sa ne scrii un mesaj folosind rubrica de contact din meniul de jos al site-ului si sa ne spui care este codul (sau care sunt codurile) pe care le-ai primit si care mai fusesera folosite, pentru a-i putea ruga pe organizatori sa verifice aplicatia. Nu uita sa mentionezi despre care promotie este vorba si eventual, lasa-ne si un numar de telefon, ca sa te poata contacta organizatorii in cazul in care au nevoie de mai multe detalii.
Iti dorim mult succes si asteptam mesajul tau.
Anca (Baile-Herculane) in 26 iunie 2009, 15:11
Va multumesc pentru raspuns, v-am lasat mesaj la rubrica de contact, astept raspunsul Dvs. O zi buna!
Radita (Braila) in 27 iunie 2009, 00:25
Am citit regulamentul si acolo spune ca se valideaza daca completez formularul dra nu este rubtica si pentru adresa de corespondenta este doar pentru e-mail ce se intampla? adresa la care locuiesc mai trebuie ? ast un raspuns...se valideaza daca am completat doar cu nume, prenume, adresa de e-mail, data nasterii si nr de telefon??? adresa nu stiu unde sa o scriu ? va rog sa ma ajutati ms!
Moderator 1 (Infopromotii) in 29 iunie 2009, 11:35
Salut, Radita!
Am transmis organizatorilor mesajul tau si speram sa revenim in curand cu un raspuns oficial pentru tine.
Va dorim tuturor o saptamana norocoasa.
Moderator 1 (Infopromotii) in 30 iunie 2009, 12:06
Draga Anca, dupa cum ti-am scris, a fost o mica disfunctionalitate a aplicatiei, care a durat putin si s-a remediat. Mult succes tuturor!
emil-ioan (iasi) in 03 iulie 2009, 14:33
Am participat la acest joc,dar nu stiu daca exista un clasament ca sa stiu ce sanse am sa castig.Mihaela Butnaru IASI
() in 04 iulie 2009, 10:37
Am si eu o intrebare, daca persoana care a castigat e mama mea pot merge in excursie eu, adica fiul acesteia si cu o ruda? Si apropo pentru validare adresa de corespondenta nu exista! ASTEPT UN RASPUNS
Moderator 1 (Infopromotii) in 06 iulie 2009, 12:11
Pentru Mihaela si Radita - am transmis organizatorilor intrebarile voastre si speram sa revenim in curand cu raspunsuri pentru voi.
Spor la premii!
() in 07 iulie 2009, 19:48
Am adresat o intrebare de pe data de 27 iunie, se termina concursul si numai sunt lamurita. De ce nu primesc un raspuns? Sunt ocupati organizatorii? va rog sa postati si asta ;)
Moderator 1 (Infopromotii) in 08 iulie 2009, 12:08
Draga Radita, am semnalat din nou organizatorilor intrebarile tale si speram sa revenim cu raspunsurile pentru tine.
Moderator 1 (Infopromotii) in 08 iulie 2009, 13:49
Dragi vizitatori, am primit raspunsurile organizatorilor pentru voi:

- Pentru a fi in concordanta cu prevederile regulamentului, responsabilii cu desfasurarea acestei promotii vor proceda la modificarea formularului de pe site, prin includerea in campurile acestuia si a adresei de corespondenta (maine, cel tarziu, va fi modificat ).
- Toate inscrierile in concurs de pana la aceasta data sunt valide si valabile.
- La sfarsitul promotiei, castigatorul va fi obligatoriu contactat telefonic sau prin email.
Moderator 1 (Infopromotii) in 08 iulie 2009, 14:22
Pentru Mihaela Butnaru (Iasi):
Cum spuneam mai sus, daca parcurgi jocurile, primesti coduri pentru a participa la tragerea la sorti. Codurile trebuie inscrise o data cu completarea formularului de participare. Punctajul obtinut nu este important, ci finalizarea jocurilor.

Pentru Radita: Organizatorii ne-au transmis ca premiul nu este transmisibil, conform regulamentului, Sectiunea 9, art 9.3.

Mult succes tuturor!
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Raid te trimite la Milano"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Raid te trimite la Milano

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media