CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Provident - "Incantat de cunostinta"

Promotie concurs Provident Incantat de cunostinta

1 x premiu in valoare de 3.500 lei, la alegerea ta: mobilier pentru sufragerie, electrocasnice sau o excursie de 5 zile la Sinaia.

Daca esti client Provident, completeaza integral si lizibil formularul “Incantat de cunostinta” (pe care il primesti in cutia ta postala sau la orice sediu Provident) si trimite-l prin posta la CP21 OP1, Bucuresti.

Perioada promoţiei: 05 martie - 15 aprilie 2008

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

 

Regulamentul oficial al loteriei publicitare „Incantat de cunostinta”

 

 

Articolul 1

Organizatorul si Regulamentul oficial al loteriei publicitare

 

(1) Loteria publicitara „Incantat de cunostinta” (denumita in continuare „Loteria”) este organizata si desfasurata de catre Provident Financial Romania IFN S.A. cu sediul in Bucuresti, Calea Serban Voda 133, Corpul C-D, Etaj 1, Sector 4, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/1682/2006, cod unic de identificare 18346091, reprezentata prin Stephen John Rice, in calitate de presedinte al directoratului, denumita in continuare "Organizator".

(2) Toti Participantii la Loterie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Loteriei (denumit in continuare „Regulament oficial”).

(3) Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate pe site-ul web www.infopromotii.ro

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament oficial, sub conditia notificarii publice prealabile a modificarii.

 

 

Articolul 2

Teritoriul si durata de desfasurare a Loteriei

 

(1) Loteria este organizata si se desfasoara in conformitate cu prevederile Regulamentului oficial si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2)  Loteria va fi lansata la 05.03.2008 si va dura pana la 15.04.2008 inclusiv.

(3) Toate castigurile Loteriei trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile Regulamentului oficial, in caz contrar acestea nemaifiind datorate de catre Organizator.

 

 

Articolul 3

Dreptul de participare

 

(1) La Loterie pot participa toate persoanele care primesc din partea Organizatorului formularul „Incantat de cunostinta”, care sunt clienti ai Provident Financial Romania IFN S.A. (denumite in continuare „Participanti”) si care, pe durata Loteriei, completeaza si trimit Organizatorului formularul de participare.

(2) La Loterie nu pot participa angajatii Organizatorului si nici sotul/sotia ori rudele de gradul intai ale acestora.

Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, organizatorul are dreptul de a sesiza autoritatile competente. O persoana se poate inscrie o singura data in promotie.

(3) Participantilor nu le este impusa in contrapartida nicio cheltuiala directa sau indirecta.

 

 

Articolul 4

Procedura Loteriei

 

(1) Participantul completeaza formularul „Incantat de cunostinta” primit la casuta postala sau inmanat de catre reprezentantul Organizatorului si il trimite Organizatorului prin intermediul reprezentantului sau folosind serviciile Postei Romane la CP 21, OP 1.

(2) Castigatorul Loteriei va fi desemnat prin tragere la sorti in 22 aprilie 2008. Tragerea la sorti va avea loc la sediul Organizatorului, in prezenta unei comisii desemnate de Organizator. Rezultatul tragerii la sorti va fi consemnat de membrii comisiei intr-un proces verbal.

(3) In urma tragerii la sorti se va acorda 1 (un) premiu. Acest premiu este in valoare totala de 3.500 de lei si consta, in functie de alegerea castigatorului in: mobilier pentru sufragerie, electrocasnice sau un sejur de 5(cinci) zile la Sinaia in valoare de 3.500 de lei.

(4) Castigatorul desemnat in urma tragerii la sorti va fi anuntat telefonic sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire ca a castigat un premiu la Loterie, de asemenea i se va transmite urmatoarele informatii:

a) in ce consta premiul castigat;

b) numarul de telefon la care se comunica procedura de intrare in posesia premiului: (021) 9898 (numar cu tarif normal, pentru Bucuresti), (prefix local) 989 (numar cu tarif normal pentru celelalte orase) ;

(5) Premiul va fi remis castigatorului validat, la sediul Organizatorului, pe baza unui proces verbal de predare-primire.

(6) Organizatorul va face public numele castigatorului si premiul acordat.

 

 

Articolul 5

Conditii de validitate

 

(1) Pentru ca Participantul sa fie validat drept castigator, acesta va indeplini conditiile urmatoare:

a) sa respecte conditiile de participare prevazute in prezentul Regulament oficial;

b) sa fie client al Organizatorului, sa completeze si sa trimita Organizatorului formularul „Incantat de cunostinta” .

(2) Castigatorul care nu poate fi contactat pana la 30.04.2008 va pierde dreptul asupra premiului castigat.

 

 

Articolul 6

Datele cu caracter personal

 

(1) Prin semnarea declaratiei prevazute la articolul 7 alineatul (2) de mai jos, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestuia.

(2) Prin semnarea declaratiei prevazute la articolul 7 alineatul (2) de mai jos, Participantii isi dau acordul la includerea datelor lor personale in baza de date a Organizatorului, organizata pe durata Loteriei.

(3) Operatorul bazei de date este Organizatorul, inregistrat la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal sub nr. 3156.

(4) Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este realizarea Loteriei si transmiterea ulterioara ocazionala de oferte, mesaje publicitare si de marketing si alte informatii diverse, conform Legii 677/2001.

(5) Participantilor la Loterie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie.

 

 

Articolul 7

Anuntarea si remiterea castigurilor

 

(1) Anuntarea castigurilor poate fi un eveniment public. Semnarea declaratiei prevazute la articolul 7 alineatul (2) de mai jos constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele si imaginea lor vor fi facute publice si folosite in materiale publicitare de catre Organizator fara niciun fel de plata aferenta sau contraprestatie si totodata angajamentul lor de participa la campaniile publicitare organizate de Organizator.

(2) Castigatorul Loteriei va semna o declaratie in acest sens, pusa la dispozitie de catre Organizator.

(3) Premiul se va remite conform preverilor articolului 4 de mai sus.

 

 

Articolul 8

Incetarea inainte de termen a Loteriei

 

(1) Loteria poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa lui, de a continua Loteria.

(2) Situatiilor avute in vedere de alineatul precedent le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al unei instante competente sau altei autoritati publice competente.

(3) In situatiile avute in vedere de alineatele precedente, Organizatorul nu mai este tinut de nicio obligatie catre Participantii la Loterie, dupa cum nu este tinut de restituirea vreunei sume sau de plata vreunei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

 

 

Articolul 9

Responsabilitate. Taxe

 

(1) Organizatorul Loteriei nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind in sarcina persoanei castigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform legii pentru veniturile din premii, impozit pe care Organizatorul Loteriei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il plateasca in numele Participantilor.

 

 

Articolul 10

Litigiile si legea aplicabila

 

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instanta competenta din municipiul Bucuresti in conformitate cu dreptul comun.

(2) Legea aplicabila este legea romana.

 

 

Articolul 11

Dispozitii finale

 

(1) Pentru obtinerea de informatii suplimentare, Participantii se pot adresa Organizatorului, pe intreaga durata a Loteriei, la telefon (021) 9898 (numar cu tarif normal, pentru Bucuresti), (prefix local) 989 (numar cu tarif normal, pentru celelalte orase).

(2) Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data de 30.04.2008 (inclusiv). Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Provident - "Incantat de cunostinta""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Provident - "Incantat de cunostinta"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media