CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Provident - "7 castigatori la fiecare 7 zile!"

Concurs cu premii promotie Provident

70 de premii a 1.000 RON fiecare.

Contracteaza un imprumut de la Provident Financial Romania IFN S.A. in perioada promotiei.

Perioada promoţiei: 10 septembrie - 16 noiembrie 2007

Promotie expirata
Un comentariu Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

 

Regulamentul oficial al loteriei publicitare ”7 câstigatori la fiecare 7 zile!”

 

Articolul 1

Organizatorul si Regulamentul oficial al loteriei publicitare

(1) Loteria publicitara a „7 câstigatori la fiecare 7 zile!” (denumita în continuare „Loteria”) este organizata si desfasurata de catre Provident Financial Romania IFN S.A. cu sediul in Bucuresti, Calea Serban Voda 133, Corpul A, Etaj 1, Sector 4, înregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/1682/2006, cod unic de identificare 18346091, reprezentata prin Stephen John Rice, în calitate de administrator unic, denumita în continuare "Organizator".

(2) Toti Participantii la Loterie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Loteriei (denumit în continuare „Regulament oficial”).

(3) Regulamentul oficial este disponibil în mod gratuit oricarei persoane interesate, la telefon (021) 9898 (numar cu tarif normal, pentru Bucuresti), (prefix local) 989 (numar cu tarif normal pentru celelalte orase) si pe site-ul web www.infopromotii.ro

(4) Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament oficial, sub conditia notificarii publice prealabile a modificarii.

 

Articolul 2

Teritoriul si durata de desfasurare a Loteriei

(1) Loteria este organizata si se desfasoara în acele locuri de pe teritoriul României unde Provident acorda împrumuturi, adica în urmatoarele orase: Alexandria, Braila, Brasov, Bucuresti, Buzau, Câmpulung, Craiova, Curtea de Arges, Fagaras, Galati, Giurgiu, Pitesti, Ploiesti, Rm. Sarat, Sfântu Gheorghe, Slatina, Slobozia, Târgoviste, Tecuci, Urziceni, în conformitate cu prevederile Regulamentului oficial si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2)  Loteria va fi lansata la 10.09.2007 si va dura pâna la 16.11.2007 inclusiv.

(3) Toate câstigurile Loteriei trebuie sa fie revendicate în conformitate cu prevederile Regulamentului oficial, în caz contrar acestea nemaifiind datorate de catre Organizator.

 

Articolul 3

Dreptul de participare

(1) La Loterie pot participa toate persoanele (denumite in continuare „Participanti”) care, pe durata Loteriei, contracteaza un împrumut de la Organizator.

(2) La Loterie nu pot participa angajatii Organizatorului si nici sotul/sotia ori rudele de gradul întâi ale acestora.

(3) La contractarea unui împrumut de la Organizator, Participantii câstiga dreptul de a intra în concurs.

(4) Participantilor nu le este impusa în contrapartida nicio cheltuiala directa sau indirecta, suplimentara contractarii unui împrumut de la Organizator. Cheltuielile efectuate de catre Participanti pentru tarifele telefonice normale, referitoare la participarea la Loterie, nu intra sub incidenta acestui articol.

 

Articolul 4

Procedura Loteriei

(1) Participantul contracteaza un împrumut de la Organizator si câstiga dreptul de a intra în concurs.

(2) Câstigatorii Loteriei vor fi desemnati prin trageri la sorti saptamânale. Saptamânal, în fiecare vineri, se vor extrage castigatorii pentru saptamâna anterioara. Astfel, vor exista 10 (zece) extrageri. Tragerile la sorti saptamânale vor avea loc la sediul Organizatorului, în prezenta unei comisii desemnate de Organizator. Rezultatul fiecarei trageri la sorti va fi consemnat de membrii comisiei într-un proces verbal.

(3) In urma fiecarei trageri la sorti se vor acorda 7 (sapte) premii, deci un total de 70 (saptezeci) de premii. Aceste premii sunt în valoare totala (cumulata) de 70.000 de lei si constau în sume de bani în valoare de 1.000 de lei pentru fiecare premiu.

(4) Câstigatorii desemnati în urma tragerilor la sorti vor fi anuntati telefonic sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire ca au câstigat un premiu la Loterie prin intermediul reprezentantului Organizatorului care le va comunica urmatoarele:

a) în ce consta premiul câstigat;

b) numarul de telefon la care se comunica procedura de intrare în posesia premiului: (021) 9898 (numar cu tarif normal, pentru Bucuresti), (prefix local) 989 (numar cu tarif normal pentru celelalte orase) ;

(5) Premiile vor fi remise prin intermediul reprezentantilor Organizatorului tuturor câstigatorilor validati, pe baza unui proces verbal de predare-primire.

(6) Organizatorul va face publice numele câstigatorilor si premiile acordate.

 

Articolul 5

Conditii de validitate

(1) Pentru ca Participantul sa fie validat drept câstigator, acesta va îndeplini conditiile urmatoare:

a) sa respecte conditiile de participare prevazute în prezentul Regulament oficial;

b) sa contracteze un împrumut de la Organizator;

c) sa nu restituie integral împrumutul obtinut mai devreme de 10 (zece) zile de la semnarea contractului de credit.

(2) Câstigatorii care nu pot fi contactati pâna la 30.11.2007 vor pierde dreptul asupra premiului câstigat.

 

Articolul 6

Datele cu caracter personal

(1) Prin semnarea declaratiei prevazute la articolul 7 alineatul (2) de mai jos, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si îsi exprima acordul în privinta acestuia.

(2) Prin semnarea declaratiei prevazute la articolul 7 alineatul (2) de mai jos, Participantii îsi dau acordul la includerea datelor lor personale în baza de date a Organizatorului, organizata pe durata Loteriei.

(3) Operatorul bazei de date este Organizatorul, înregistrat la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal sub nr. 3156.

(4) Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este realizarea Loteriei si transmiterea ulterioara ocazionala de oferte, mesaje publicitare si de marketing si alte informatii diverse, conform Legii 677/2001.

(5) Participantilor la Loterie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, în special dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie.

 

Articolul 7

Anuntarea si predarea câstigurilor

(1) Anuntarea câstigurilor poate fi un eveniment public. Semnarea declaratiei prevazute la articolul 7 alineatul (2) de mai jos constituie acordul potentialilor câstigatori referitor la faptul ca numele si imaginea lor vor fi facute publice si folosite în materiale publicitare de catre Organizator fara niciun fel de plata aferenta sau contraprestatie si totodata angajamentul lor de participa la campaniile publicitare organizate de Organizator.

(2) Câstigatorii Loteriei vor semna o declaratie în acest sens, pusa la dispozitie de catre Organizator.

(3) Premiile se vor remite conform preverilor articolului 4 de mai sus.


Articolul 8

Încetarea înainte de termen a Loteriei

(1) Loteria poate înceta înainte de termen numai în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa lui, de a continua Loteria.

(2) Situatiilor avute în vedere de alineatul precedent le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al unei instante competente sau altei autoritati publice competente.

(3) În situatiile avute în vedere de alineatele precedente, Organizatorul nu mai este tinut de nicio obligatie catre Participantii la Loterie, dupa cum nu este tinut de restituirea vreunei sume sau de plata vreunei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

 

Articolul 9

Responsabilitate. Taxe

(1) Organizatorul Loteriei nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanei câstigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform legii pentru veniturile din premii, impozit pe care Organizatorul Loteriei este obligat sa îl calculeze, sa îl retina si sa îl plateasca în numele Participantilor.

 

Articolul 10

Litigiile si legea aplicabila

(1) Eventualele litigii aparute între Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instanta competenta din municipiul Bucuresti în conformitate cu dreptul comun.

(2) Legea aplicabila este legea româna.

 

Articolul 11

Dispozitii finale

(1) Pentru obtinerea de informatii suplimentare, Participantii se pot adresa Organizatorului, pe întreaga durata a Loteriei, la telefon (021) 9898 (numar cu tarif normal, pentru Bucuresti), (prefix local) 989 (numar cu tarif normal, pentru celelalte orase).

(2) Eventualele contestatii vor fi luate în consideratie pâna la data de 28.11.2007 (inclusiv). Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate în considerare.

Nu avem elemente multimedia.
irina (targu neamt) in 02 noiembrie 2007, 20:54
dar tu ai incercat?
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Provident - "7 castigatori la fiecare 7 zile!""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Provident - "7 castigatori la fiecare 7 zile!"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media